Kouzelník

Totální nenávist Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 10

Totální nenávist

„Proklínám tě. Proklínám tě v minulosti. Proklínám tě v současnosti. Proklínám tě v budoucnosti,“ začal křičet desetiletý kouzelník.
„Nedělej to!“ varoval ho hlubokým hlasem stříbrný muž ve zlatém brnění.
Chlapec ho ale ignoroval a pouze zvýšil hlas: „Tvá duše je uvězněna v tvém těle.“
„Říkám ti. NEDĚLEJ TO!“
„Kontrola nad tvou magií ti je odebrána a tvá magie bude uvolněna.“
„NO PRÁVĚ!! VÍŠ KOLIK MAGIE JE VE MĚ UVĚZNĚNO!!“
„To je pravda! Ten kluk nás zničí!“ blesklo mi hlavou.
„Tvá zbraň je zlomena. Tvé tělo zmizí. Každá molekula tvého těla exploduje rychlostí světla!“ dokřičel chlapec a pozdvihl pravou ruku nad hlavu, prsty vztyčené.
Podíval jsem se na Serru a objal ji. Bez problémů mě zvedla tak, že jsem jí viděl do očí. Políbil jsem ji.
„Díky“ slyšel jsem šeptající hlas stříbrného muže. Pak se ozvalo lusknutí.


Historie

Podle deníků alchymisty Mereditha R. McKaye, se v astrálních sférách volně pohybuje ledasjaké svinstvo, které ani sféry nemají moc rády. Meredith mnohé z těchto entit skrze kontakty se sférami prozkoumal a popsal, a mimo jiné v těchto zápiscích nacházíme i zmínku o "Totální nenávisti". Dle popisu jde o astrální protoexistenci, projevující se napůl mezi démonem a kouzlem, která se v našem světě projeví jen výjimečně, ale každý z těchto výskytů je zaznamenán nikoliv v análech historie, ale na samotné tváři světa.


Popis a funkce

Informace

Kouzlo samotné žádný žijící kouzelník neovládá a ani není nikde zapsané, takže o něm v podstatě skoro nikdo neví, což ale vzhledem k jeho projevu je poměrně pochopitelné. Jedinou účinnou možností, jak zjistit pravé, veškeré a správné informace o Totální nenávisti, je zeptat se přímo 13. nebo vyšší sféry (pozor, v PPE - Postavy - PJ je chyba. Na příslušném místě zmíněné pravidlo pro toto zjišťování informací - tedy využití schopnosti nižší sféry - neplatí)*.


Výskyt

Entita samotná pak sídlí většinu svého času ve 13. sféře, ale často a ráda (díky své síle především) svůj pobyt mění. Nejnižší sféra, ze které se kdy seslala, byla 7. a má se tedy zatím za to, že do nižších sfér nevchází. Naopak nejničivější, zpětně zaznamenaný, výskyt v našem světě pocházel ze sféry Caliel (18. sféra).
Pravidlově se tento efekt projevuje následovně: Pro určení sféry, ze které Totální nenávist do našeho světa pronikne hodí PJ 2k10. Výsledek prvního hodu 1 - 5 určí vzdálenost od 13. sféry (6-10 je 13. sféra samotná), výsledek druhého hodu pak směr této vzdálenosti (sudá - vyšší sféry, lichá - nižší sféry).


Výběr a ovládnutí "sesilatele"

Na rozdíl od larev či démonů posedlosti, kteří využívají komunikačního spojení vytvořeného theurgem, je Totální nenávist sice schopná proniknout do našeho světa i bez takového spojení, naopak ale není schopná v něm, byť chviličku samovolně existovat. Proto potřebuje, aby ji někdo vpustil do své mysli a nechal ji seslat se v podobě kouzla, což zase není tak běžné (naprostá většina kouzelníků není dost zkušená na to, aby mohlo Totální nenávist seslat, nebo dost praštěná na to, aby do své mysli vpustila cizí entitu).
Navíc, aby daný kouzelník přitáhl pozornost Totální nenávisti natolik, aby se pokusila proniknout do jeho mysli, musí být v emotivně extrémně vypjaté situaci. Přehledněji to, spolu s pravidly pro ovládnutí vyjadřují následující čísla:

Základní pravděpodobnost přitáhnutí pozornosti entity se odvíjí od úrovně kouzelníka. Na 10. úrovni kouzelníka je rovna 0% a za každé dvě úrovně (jak výše, tak níže) se mění o +/- 10% a navíc se na ni vztahuje tabulka úprav.

Základní nebezpečnost ovládnutí kouzelníka Totální nenávistí lze vyjádřit jako past na int + roz ~ -5 ~ ovládne cíl/neovládne cíl, přičemž za úroveň Totální nenávisti se počítá pořadí sféry, ze které se kouzelníka snaží ovládnout. Tato nebezpečnost se následně ještě upravuje dle tabulky úprav.

U následující tabulky je nutno upozornit, že všechny situace se vztahují pouze na případy, kdy kouzelník pro danou událost vidí jednoho viníka (byť by jím nebyl, jde o pocit kouzelníka).

Tabulka úprav
událost přitáhnutí pozornosti past na ovládnutí
extrémní ztrapnění +10% +0
bezvýchodná situace +15% +1
smrt blízkého přítele +25% +2
těžká zranění (za víc jak polovinu celkového počtu životů) +30% +3
posednutí démonem touhy po krvi +40% +5
pohlcení démonem temnoty +40% +5
posednutí démonem nenávisti k dané osobě +40% +7
posednutí démonem marnosti života +40% +10

Efekt

Ve chvíli, kdy jednou Totální nenávist kouzelníka ovládne, již nemá šanci ji ovlivnit a ta se okamžitě začne sama sesílat. V první fázi se s použitím vší magenergie ovládnutého kouzelníka sešle na objekt jeho nenávisti. Statistiky tohoto seslání jsou následující:


Fáze I.:
magenergie: veškerá aktuální
past: roz ~ 10 ~ 0
dosah: 100 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: do počátku fáze II. (max. 6 kol).
Obor magie: EO

Z nebe vyšlehnou dva blesky, které ve spirále zasáhnou cíl kouzla. Ačkoliv je v hlavičce kouzla napsáno, že spotřebuje veškerou aktuální magenergii sesilatele, nepodaří se mu seslat se na cíl, pokud tato magenergie nedosáhne alespoň životaschopnosti cíle. Pokud je tato podmínka splněna, vytvoří kolem něj zmíněné blesky oboustranně nepropustnou bariéru. Následuje 6 kol, během kterých může sesilatel pronášet své epitafující hlášky a kouzlo je možné v této době zasáhnout kouzlem "Rozptyl kouzla". Jak pro past na seslání na cíl, tak pro účely rozptýlení (i další pasti na roz níže) se jako úroveň sesílajícího počítá součet ovládnutého kouzelníka a sféry, ze které ho ovládla Totální nenávist.
Po těchto 6ti kolech kouzlo přejde automaticky do Fáze II.


Fáze II.:
dosah: dle dodané magenergie
trvání: do počátku fáze III. (viz níže).
Obor magie: EO + VI

Kolem postavy zůstává oboustranně nepropustná bariéra a ovládnutý sesilatel v tuto chvíli chtě nechtě odříkává tradiční náplň zaklínadla - o tom, jak hrozně nenávidí a proklíná svou oběť (inspirace viz příběh). Tyto slova jsou pokaždé jiné - dle reálií, slovníku a jiných faktů spojených se sesilatelem. Kouzlo zatím začne vstřebávat magenergii z okolí. Prvním cílem je postava, na kterou je kouzlo sesláno, které již bez další pasti začne upíjet magenergii rychlostí 2 magy za kolo (pokud nějakou má). Zároveň také začne vysávat magenergii z okolí - z obyčejných kouzelných předmětů, alchymistovy truhly atp. automaticky (rychlostí 5 magů za kolo); z kouzelníků a hraničářů (podobně jako Ulaxova kniha draků), a také z magických předmětů se zakletým démonem (disponujícím svou magenergií), kteří si ale mohou hodit na past roz ~ 5 ~ kontrolované/nekontrolované upíjení magenergie. V případě nekontrolovaného upíjení magenergie probíhá toto rychlostí 2 magy za kolo, rychlost kontrolovaného upíjení volí postava/démon (může i zamezit upíjení úplně). Dosah tohoto kouzla se lineárně odvíjí od počtu magů (1 mag = 1 sáh dosahu), které kouzlo v aktuální chvíli má (a tedy s rostoucím počtem magů se zvyšuje). Pokud kouzlo takto nasbírá magenergii alespoň ve výši "Životaschopnost (cíle) x 2 + pořadové číslo sféry původu (Totální nenávisti)", je připraveno přestoupit do fáze III. Přesto ale ještě pokračuje v nasávání magenergie z okolí dokud nějaká v jeho dosahu je k dispozici. Pokud v dosahu již není žádná magenergie, kterou by kouzlo mohlo vysát, skončí s fází II. a pokud v tuto chvíli nemá dostatečnou magenegii (viz výše), nemůže přestoupit k fázi III. a rozplyne se.


Fáze III.:
magenergie: všechna do té chvíle nasbíraná
rozsah: předchozí cíl
trvání: 1 kolo
obor: EU+VI

Veškerá magenergie vybuchne silou 2 životy za každý mag, které kouzlo nashromáždilo v těle oběti - to je tak nenávratně zničeno i s většinou vybavení, které měla oběť u sebe.
Do okolí se projeví výbuch následovně (zápis dle plošných výbuchů, základní měřítko 5sáhů/hex): plné zranění/šestina zranění/dvanáctina zranění/dvacetina zranění/třicetina zranění/čtyřicetina zranění atd. (dokud jsou zlomky zaokrouhlené dolů celá čísla).

Navíc Totální nenávist pozře duši svého cíle a neumožní jí tedy postoupit klasickou cestu, která by ji jinak následovala.

Pravděpodobně vedlejším efektem také je, že pokud se Totální nenávist dostane do našeho světa z 11. a vyšší sféry, prostřednictvím sféry své existence "vymaže" cíl, na který byla seslána i z pamětí lidí a sfér, až do své úrovně. Taková osoba poté působí prázdné místo a otazník v pamětech lidí, kteří ji v paměti mít měli, ale tuto prázdnotu může naplnit pouze dostatečně vysoká sféra (vyšší, než ze které Totální nenávist danou osobu "vymazala"). Toto se dá považovat za primitivní obranný mechanismus, který zatím bezpečně zajišťoval širokou neobeznámenost mezi kouzelníky.
Informace o této osobě se tímto vymažou i z knih, kde zůstanou prosté bílé díry.
O samotné Totální nenávisti však informace zůstávají volně.Příklad: Čaroděj Ptáček (23. úroveň, int 12) byl ovládnut TN a seslal kouzlo na svého soka v lásce - čaroděje Przňu (21. úroveň, int. 18). Ve chvíli kdy ho seslal, měl k dispozici 97magů, které si kouzlo vzalo. Przňa - nechápajíce co se děje nijak okamžitě nereagoval a kouzlo přešlo nerušeně do své II. fáze. a Przňa ucítil, jak mu kouzlo začalo vysávat magenergii ale v tu chvílí již nemohl nic dělat a tak mu kouzlo vysálo všech jeho nasyslených 124 magů. V tu chvíli (průběžně, ale pro lepší hratelnost to PJ počítal postupně) mělo kouzlo 97+124=221 magů - tj. dosah 221sáhů pro vysávání magenergie. Ale ouha - sice za branami města (předepsaných 400 sáhových kroků) dali si sokové pro souboj sraz, ale oba si sebou vzali každý svého dubla. Těmi nešťastnými kouzelníky byli Péťa a Pavlík - oba čarodějové (a kamarádi) na 16. úrovních (int. 18 a int. 19), oba pečlivě připraveni s 88 magy. Proti pasti na vysávání již ani jeden z nich neuspěli a oba tak o své magy přišli - 221+88+88= 397 magů i sáhů. Hraničář Pytlíček (4. úroveň, int. 7, k disposici 6 magů), kráčel spolu se svým kamarádem alchymistou Bobánkem (truhla se 43magy surové magenergie) za dobrodružstvím. Sice se oba krásně vyspali a vesele si zpívali, ale měli smůlu, že jejich cesta je v tuto chvíli zavedla 280 sáhů daleko od bojujících mágů (což se zpravidla dá považovat za bezpečnou vzdálenost, takže se tím nevzrušovali). Pytlíček najednou cítil, jak mu TN vysává magenergii, ale nemohl proti tomu nic dělat (jen se vyděsil), z Bobánkovy truhly si TN vzala magenergii všechnu. V tu chvíli měla TN 397+6+43=446 magů a v jejím dosahu (446 sáhů) se nyní nacházel roh alchymistické čtvrti města za hradbami, což, vzhledem k několika tisícům magů surové alchymistické magenergie v této čtvrti a několik tisíc magů, které si kouzlo vzalo z čarodějnické školy a všech magických povolání ve městě, způsobilo totální destrukci v okruhu několika kilometrů. Tu přežilo jen pár kouzelníků, dostatečně prozíravých na to, aby se ve chvíli, kdy cítili, že jim někdo chce odsávat/odsává magenergii, hyperprostorovali pryč či se zajistili nějakým magickým štítem, který byl schopen je před explozí uchránit.

Upozornění:

Zde je nutno vzít v úvahu, že pokud je TN seslána (vyskytne se) na "vhodném" místě (kde v dosahu je průběžně dostatečné množství magenergie, kterou kouzlo s rostoucím dosahem vysaje), může být finální exploze velmi silná i rozsáhlá Druhý fakt, který je nutno si uvědomit (předtím, než začne někdo namítat terroristické apokalyptické útoky) je, že žádný, ani sebelepší kouzelník, TN nemůže seslat jako běžné kouzlo (i kdyby si přečetl, jak se to dělá) - není to kouzlo! pouze má formu kouzla. Sesílá se sama a nejlepší, co takový kouzelník může udělat je být na vysoké úrovni, hloupý (on by to asi nikdo s int. 21 apod. ani nedělal), nechat se záměrně posednout démonem marnosti života a potom se nechat hodně moc rozčílit...


Podstata této existence

Díky pozřeným duším svých obětí může Totální nenávist, přes absenci vlastní existenční (životní) síly v astrálu existovat, byť pouze jako protoentita. Pokud nasbírá alespoň 100 000magů, získá dostatek energie pro vytvoření sebe sama. Místo rozsáhlé exploze (fáze III. kouzla) se z protoentity Totální nenávisti a těla cíle vznikne božská bytost (podrobnosti dle daného světa) která se zařadí mezi zbylý panteon. Toto ví pouze 26. a vyšší sféra.

----------------------------------

* 13. sféra - nebudeme si hrát na tajnosti (všichni už to stejně dávno vědí) - je v pravidlech označena za podvod na theurgy (léčku) a vím, že každý pokus o kontakt s ní má skončit fatálním neúspěchem. V tomto případě však Altaří pravidla opravuji ne upravuji. Věc se má následně:
"Sféra Zezael je jenom léčka astrálních sfér. Bohům samozřejmě není možné nic přikazovat - bohy je možné prosit, je možné s nimi i zápasit, ale není možné si je za pár magů koupit. Každý pokus o styk s touto astrální sférou (to se netýká vyvolávání démonů) skončí automaticky fatálním neúspěchem, a pokud možno nějakým pokřiveným vyplněním theurgova přání. Bude-li si například přát, aby mu Thor půjčil svoje kladivo, Mjollni přiletí a rozbije mu hlavu. A podobně - 13 je nešťastné číslo i ve světě DrD."

Z tohoto vyplývá, že ze "3 věcí" (PPP), které může theurg po kontaktu se sférou udělat, bez nehod lze provést pouze "požádání o vydání démona".
S touto sférou tedy dle Altařích pravidel nelze úspěšně vést jiný kontakt (vč. např. otázky na psanou informaci blokovanou až do 12. sféry).
ALE - za předpokladu, že každá sféra má schopnosti všech nižších sfér, logicky docházíme k faktu, že schopnost 13. sféry popsaná v PPE-postavy, mají i vyšší sféry, u kterých zase neplatí, že by pokus o kontakt skončil automaticky FN a je tedy možno bez sebemenšího rozporu s pravidly požádat milou 14. sféru, aby uprosila (uzápasila) příslušného boha ke splnění theurgova přání.
Chyba je tedy ve špatném procedurálním zajištění účelu pravidla a výsledný efekt je až protiteleologický.

Pro tento příspěvek je to v podstatě nepodstatné, pokud vám toto vysvětlení nevyhovuje, stačí přepsat číslo sféry...


--------- THE END ------------

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Gonzáles: Díky za hodnocení. Tvé poznámky mají dost do sebe:
1) Výborný dotaz. Ne, TN není schopná soupeřit se Hvozdem a jeho velmi rozptýlenou "probouzecí" magenergii neodsává.
2) Prázdná místa v knihách jsou jedním z nejviditelnějších vodítek (tedy přesněji téměř jediným, na které můžou postavy narazit). Navíc se mi prostě velmi líbila ta představa.
3) TN se sešle nejprve v podobě blesku z nebes - stejně jako jeho idea pomsty za jakoukoliv cenu - proto je třeba, aby měla jeden cíl. Nejde tedy o to nenávidět všeobecně všechny lidi, ale nenávidět jednoho určitého člověka tak hrozně moc, že i kdyby postava umřela, vrátí se samovolně jako nemrtvý.

S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím!
Mě osobně se tato entita celkem líbí, klidně si to dokážu představit, jak na vysokých úrovních se hráč čaroděje (dostatečně mocného aby o TN věděl) rozhodne ukončit život svůj a ostatních ve městě co se k němu chovali ošklivě ;-)
Mam ale pár otázek...
1) Co se stane ve Hvozdu? Hvozd má vlastní probouzecí magenergii - odčerpá se?
2) Proč zrovna musí mazat věci z knih? Sféry toho sice schopné jsou, ale neni to zbytečné, stejně na to co způsobilo katastrofu prakticky nikdo nepřijde a taky se s tim určitě nebude chlubit...
3) A proč nejde TN seslat, když je kouzelník naštvanej na vícero lida? Je zde sice napsáno, že se TN sešle na objekt emocí, ale vždyť by si TN mohla klidně vybrat, ne?
Gonzáles


 Uživatel úrovně 0

Fafrin: Kouzlo je dost chaotické a především je velmi nepravděpodobný výskyt osoby, která by jej zároveň přilákala a přitom by ji TN byla schopna ovládnout - tj. základ pro její projev.

Pokud ti pochopitelně pro tvůj svět přijde TN příliš chaotická, spočívají potřebné úpravy (individualizace) v přepsání několika málo čísel - příkladně nutná magenergie pro seslání 1. fáze či základní rozsah pro nasávání.

Díky za hodnocení
T.


 Uživatel úrovně 0

Vskutku zajímavé. Nejdříve si rozmyslím, kolik dám za samotnou hvězdičku. Je tu také možnost brát FN pří styku se sférou jako schopnost sféry, která se bude přenášet i do sfér vyšších :)
Takže k samotnému kouzlu, či co to vlastně je.
Je pár věcí, které mi vadí - Zařazení EO, pokud by to bylo EU, snad nic se nezmění a je to stejně úplně jedno, protože žádný čaroděj za to bonusy pro zaslechnutí kouzla a vymíšlení lepších nikdy nenasbírá. Zařazení VI, nemá žádné opodstatnění.
Na dokončení kouzla je potřeba pouhých žvt cíle magů. Uvítal bych násobitel, žádný brutální efekt na sílu kouzla by to nemělo, ale ochránilo by to opravdu mocné osoby před vymazáním omylem.
Lineární růst nasávací vzdálenosti je poněkud síla. Vzhledem k běžnosti magenergie ve většině Fantasy světů je to opravdu moc.
Také počáteční dosah 100 sáhů mi příjde neúměrný, člověk by svou Nemesis v životě a lástě měl asi mít blíž a vydět ji, aby své emoce mohl konkrétně zacílit. Takle vystavuješ osoby možnosti, že je vymaže někdo, o kom ani neví, kde je (Člen akademického zboru již na odchodu z budovy, žák-magický adept čtoucí vývěsku. - stát se může všelicos.)
Při daných vysokých číslech je přínos pro hru problematický, nicméně může se hodit.


 Uživatel úrovně 0

UnknowN: Ale ty informace tam jsou. Podmínky jsi v podstatě vystihl, jenže nejsou alternativní, ale sčítací - konkrétně podmínka vyhraněné emocionální situace (jednorázová) je nutnou podmínkou k tomu, aby se TN o postavu zajímala.
Byť by přilákání pozornosti bylo tak jak píšeš, je tu zase past na ovládnutí, kterou na 20 úrovni kouuzelník i s démonem dokáže přehodit bez problémů.
T.


 Uživatel úrovně 8

4) + 6) - zkusím teď trochu jiný přístup.
Pravděpodobnost přitáhnutí pozornosti entity se odvozuje:
- od úrovně sesilatele (stálý efekt)
- emocionální situace (jednorázový efekt)
- posednutí démonem (stálý efekt).
Jakmile tam máš nějaké stále pravděpodobnosti na přilákání pozornosti TN, tak nelze hovořit o jednorázovosti. Pokud bych byl čaroděj na 20. úrovni s třeba démonem "marnosti života", tak mám permanentně šanci na přilákání pozornosti 90% a to nezávisle na mojí aktuální emoční situaci... A kdy teda lákám pozornost TN? Pořád, nebo jen během nějakých "spouštěcích akcí"? Spouštěcími akcemi by mohly být první čtyři řádky v tebou uvedené tabulce, ale v tom případě v té tabulce nejsou jenom spouštěcí akce, neboť jak jsi sám řekl, o tom, že je postava posednutá, neví (ačkoliv si myslím, že se to dozvědět může). Navíc jsou tam nakombinovány bonusy stálé a jednorázové. Podle mě to prostě v jedné tabulce nemá co dělat.

BTW: Já to pochopitelně chápu, ale snažím se to brát objektivně - nejasná formulace = chyba. Chybějící důležitá informace = chyba.


 Uživatel úrovně 0

UnknowN:

4) Je jasně napsané, že přilákání i ovládnutí probíhá za předpokladu extrémní emocionální situace dotyčného – tedy jednorázově, znovu až při další podobné události. K tomu, aby tohle někdo nepochopil, musí dotyčný chtít nepochopit.

5) Past je s bonusy v pořádku. Sice je nedobře formulovaná, ale vzhledem k tomu, že TN nemá udanou int, tak si logicky na past nehází.
Mimochodem TN se pokouší o ovládnutí ze své sféry – v naší existovat nemůže, takže se nikam v případě neúspěchu nevrací.

6) Opět vidím pouze snahu nepochopit. Tabulku jsem rozšiřoval a opět tam zůstal artefakt ve výsledku matoucího textu.
Posednutý neví, že je posednutý, takže těžko z toho může někoho vinit. Tuto otázku sis dozajista dokázal odpovědět sám.

8) Nesouvisí s dílem. Žádné vodítko není, protože není třeba. Jde o hypotetickou možnost, kterou v podstatě využije pouze PJ, který bude chtít stvořit nového boha a bude vědět, jakého chce.

Kouzelník nemůže vědomě TN přilákat, i kdyby chtěl. Nejen, že o ní v podstatě nikdo neví, ale i ti, kdo by o ní věděli, budou toto držet v tajnosti.
Kdo hází na past – vidíš tam nějakou jinou past na ovládnutí?

10) Krom poslední otázky jsem nepochopil co vlastně myslíš. Jak se počítá žvt. v případě x+y – odkázat můžu jedině na obecná pravidla (tj. počítá se x).

11) Ne, ne, ano. Všechny tyto odpovědi jsou v popisu II. fáze kouzla.

12) Bariéra je přiléhavá (jako ostatní podobná kouzla zahrnuje i inventář dané postavy) – myšlena jako absolutně nepropustná. Pochopitelně všechno jde, tedy i zlomit tuto bariéru by nějakým způsobem asi šlo.
To s tím teleportem - zajímavý nápad, ale situace, kdy by byl poblíž kamarád, který by mu přetáhl přes hlavu teleport a poslal ho tak někam, kde by nebyla v dosahu žádná magenergie, aby tam kouzlo neškodně vypršelo, je velmi nepravděpodobná. Takových podobných dalších šíleností dokážu taky vymyslet dost.

Update 10) Ani za náhodného seslání nedokáže kouzelník na 6. úrovni zničit postavu na 36. úrovni – přečti si popis „Fáze I.“

Bohužel z tvých poznámek cítím stále více snahu nalézat neexistující chyby a naschvál tak nerozumět čemukoliv nestoprocentně blbuvzdornému. Dost mě to překvapuje, protože jistě také nemáš rád, když někdo tvým dílům toto provádí.

Kibe:
Zdůvodni své hodnocení.

T.


 Uživatel úrovně 8

Tuvy:

Dovolil bych si odporovat: Ačkoliv jsou to otázky "ujasňovací", některé na chyby upozorňují (včetně těch, které ty za chyby nepovažuješ):

4) - kromě délky pokusu o přivolávání se ptá i na to, jak často si lze na přilákání házet. Jistě uznáš, že čím více hodů na přilákání pozornosti proběhne, tím vyšší bude výsledná pravděpodobnost, že k přilákání pozornosti TN dojde. Z toho, co zatím víme, může během jednoho kola dojít třeba k miliónu takových pokusů.

5) Upozorňuje na to, že nemáš v souladu past a bonusy v tabulce. Pokud si proti pasti hází kouzelník, má být formulace pasti jiná = chyba. Dále upozorňuje na to, že z díla není jasné, co se stane s TN po prvním pokusu o ovládnutí = chyba (a stačila by větička že to vzdá a vrátí se do své sféry).

6) Pokud máš nad tabulkou napsáno:

"U následující tabulky je nutno upozornit, že všechny situace se vztahují pouze na případy, kdy kouzelník pro danou událost vidí jednoho viníka (byť by jím nebyl, jde o pocit kouzelníka)."

a mezi událostmi máš třeba

"posednutí démonem marnosti života"

potom z toho logicky vyplývá, že efekt této události se projeví pouze v okamžiku, kdy je postava posednuta daným démonem a někoho z toho bude vinit (Kvůli tobě mě posedl démon marnosti života! Totální Nenávist na tebe!). To znamená, že samotný fakt, že je postava posednutá by s tím neměl co dělat.

8) - kritizuje to, že chybí jakékoliv vodítko nebo upřesnění o jakou božskou bytost půjde - a to myslím charakterově, ne svou podstatou. Zmínka o tom, jaké to bude mít přesvědčení a rámcové načrtnutí cílů by nijak nezasahovalo do žádného světa.

--------------------------------

Přilákání si kouzelník raději nepřeje... Představ si kouzelníka zahnaného do kouta, nepřátelé ho obkličují, jeho smrt je jistá. A tu se rozhodne, že když už má zemřít, tak své nepřátele vezme s sebou. Přivolá TN a bác... (tenhle postup mnohdy používají jak kladní tak záporní hrdinové - kladní aby zemřeli ve jménu něčeho většího a aby i za cenu svého života něco zachránili apod., záporní se pak pouze chtějí pomstít těm vošklivákům, co je zabili).

Je hezké, že si proti pasti hází kouzelník, myslíš tím ale pořád past "Roz + Int ~ -5 ~ ovládne/neovládne", nebo nějakou jinou?

Teď mě napadá ještě 10), 11), 12) a 13)

10) Nejinteligentnější kouzelníci mají 36 magů od 6 úrovně, ti nejhloupější od 14. Buď jak buď, v každém případě mají dost magenergie na odrovnání bytosti s životaschopností 36... Když to doženu do krajností, tak by mohly odrovnat postavu na 36. úrovni nebo drakodlaka... Buď jak buď, jeden mag na 1 stupeň životaschopnosti je málo (jeden stupeň žvts znamená průměrně 4,5 ž). Co životaschopnosti typu X+Y? Jak se počítá magenergie v jejich případech?

11) Kouzlo sice odsává magenergii i z okolí, a to docela brutálním způsobem ze všeho. Ale uvnitř oboustraně neprostupné bariéry vysává magenergii jenom z cíle kouzla? To by potom znamenalo, že pokud u sebe cíl bude mít nějaké kouzelné předměty, tak zůstanou netknuty? Může být vůbec cílem tvor, který nedisponuje vlastní magenergií?

12) Oboustraně neprostupná bariéra: Je to kopule, koule která prochází i zemí nebo "přiléhavá" bariéra (vytovří se poblíž povrchu těla cíle)? Je-li to koule, o jakém poloměru (přibližně - jde totiž o to, jestli bude lapen pouze cíl, nebo i někdo další)? Pokud je to kopule, bylo by teoreticky možné se tam odtud "prohrabat"? Jak je bariéra silná (tlustá)? Je pouze neprostupná (tzn. nelze skrze ní prostoupit), nebo se z ní prostě absolutně žádným myslitelným způsobem nelze dostat (Jako třeba hyperprostorem, portálem, či teleportem)? Je neprostupná pro všechno - tzn. i pro kouzla apod.? Je třeba možné efekt TN zrušit "Rozptylem" i zevnitř neprostupné bariéry?


 Uživatel úrovně 0

Nevím, co tenhle server dělá, ale najednou mi spokočila stránka a zmizel mi tu podrobný text, který jsem psal dvě hodiny.

Ve stručnosti:
Firefanatic: Tvoje kritika (a hlavní vytknuté chyby) padá jediným sloupkem v pravidlech - PPZ str. 122 (Ulaxova kniha draků).
Vymazávání informací z knih - sféry můžou provést cokoliv (alternaticní reality, vytváření živých entit atd.), klidně můžou vymazat několik stránek z několika málo knih (uvědomte si, že knihy jsou vzácnost).

UnknowN: Díky za poznámky. Ani jedna z nich neukazuje ale na nějakou chybu, jak v závěru píšeš. Jde o ujasňovací otázky.
Celkově - entita se pohybuje sférami (kapitola výskyt), přilákání TN si kouzleník radši nepřeje - většinou je to jeho smrt, přilákání ani ovládnutí není v čase probíhající (proto není zmíněno). Bod 5 - uznávám, že zde jsem provedl špatnou formulaci, opravdu to takto mate. Na past si pochopitelně hází kouzelník, jehož se TN pokouší ovládnout. 8) je řešeno v textu (dle reálií světa) - opačný postup by byl notně nepřijatelnější.
9) Ano, tyto scénáře jsem měl na mysli. Dobrodruzi tedy mohou jak vyšetřovat zmizelé město, shánět někoho důležitého, aniž by si sami mohli vlastně vzpomenout koho shání, zaplést se do božského gambitu (jak asi přijmou ostatní bohové mezi sebe třebas dementní nenávistnou agresivní novinku) a v neposlední řadě je zde velmi efektní způsob odchodu VP.

Artima: Díky za hodnocení. Pokud jde o sledování pravděpodobnosti - entita si postavy všimne a pokusí se ji ovládnout pouze ve vypjatých emocionálních situacích (postavy).
Jak jsem již psal - pro sféry není problém do světa zasahovat.
S pozdravem
T.


 Uživatel úrovně 0

Osobně mi to nepřipadá tak krkolomné jako předchozím hodnotícím. Musí se tedy uznat, že to nebude žádná kouzelná rachejtle ale v běžně magicky založeném světě obdoba atomové bomby. Zdá se mi, že zrovna tohle autor zamýšlel. Umím si představit, jak se na škole čarodějů učí "Zachovej vždy chladnou hlavu, protože vládneš velkou silou". Na druhou stranu, past na seslání mi připadá dost velká, vzhledem k síle. Sama o sobě velká není ale i mizivá šance se dá někdy podhodit a pak to má skutečně nedozírné následky. Nechtě bych jako PJ končit s tím, že by mi vše bouchlo pod rukama, protoe bych počítal s TN. (Na druhou stranu, bylo by to brilatní zakončení, nikdo by nevěřil, že sem to byl ochoten udělat =o) )

Práce sama o sobě je pravidlo ničivosti magie. Sféry jsou zrádné a tajemné ale mazat knihy skutečně nedokážou jak již bylo řečeno, ani jinak ovlivnit svět, takže budou působit jen samy na sebe. Na druhou stranu, moc zajímavé by bylo, kdyby totální nenávist mohla mít větší ničivý efekt na sféry, představme si událost, kdy TN smaže záznam o celém městě které pohltil výbuch ze všech nižších sfér. Jej to by bylo ve světě teurgů pozdvižení :D ale to by už asi zae chtělo jiné provedení práce (takže to berte jen jako nápad).

Celkově se mi to docela líbí, ale dříve zmíněné chyby tam skutečně trochu vadí. Přesto bych to neviděl tak kriticky a dávám 4*. Nápad je to dle mého názoru skutečně zajímavý.