Kouzelník

Styly kouzlení Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 24

Umění kouzlit je rozděleno do několika stupňů, odlišujících se podle konkrétních dispozicí každého jednotlivce. Obsahem celého článku je i jejich aplikace na pravidla Dračí doupě 1.6.

První stupeň

Kouzelník se musí na dané kouzlo plně soustředit, nesmí být vyrušen, a rovněž nesmí při sesílání provádět žádnou jinou činnost. Navíc celý proces provází gestikulace a nutné je i vyřčení magické formule. První stupeň magie používá 90% všech kouzelníků, zejména kvůli nedostatku mistrů, kteří by je naučili další. Neskýtá naprosto žádné výhody a často bývá jednoduše označován jako „Magie kouzelníků“.

Druhý stupeň

Kouzelník se stejně jako u stupně prvního musí plně soustředit i zřetelně vyslovit formuli. Ovšem odlišnost spočívá v tom, že ten, kdo ovládá druhý stupeň čarování, zvaný „Magie slov“, nepotřebuje k sesílání gestikulaci.

V aplikaci na pravidla Drd má jeho uživatel každou úroveň +2 bonusové magy navíc a únava při kouzlení se snižuje o 1 bod za kouzlo. Prakticky je možné se Magii slov naučit až od sedmé úrovně, v závislosti na nadání konkrétního čaroděje, stejně jako u všech dalších stylů (ano čaroděje, nikoliv mága).

Třetí stupeň

Čaroděj se sice musí soustředit, jenomže na rozdíl od velmi podobné Magie slov tentokrát není třeba vyřknout příslušnou formuli, ale naopak využít pohybů rukou – gestikulace. Ten, kdo dokáže sesílat kouzla beze slov už je opravdu tuhým soupeřem, a téměř expertem v oboru magie.

Z hlediska Drd se třetí stupeň – „Magie gest“ projeví snížením magenergie potřebné pro jakékoliv kouzlo o jednu desetinu, zaokrouhleno nahoru. Pochopitelně se tato výhoda nijak neprojevuje u „levnějších“ kouzel. Další výhodou budiž, že doba, po níž je kouzelník nucen zaostřovat vůli se snižuje o celou jednu směnu. Magii gest se lze naučit až na 15. úrovni.

Čtvrtý stupeň

„Magie mysli“ je význačná vzácností svého výskytu. Čaroděj, který je schopen ji plně využít, musí být skutečně schopný a zběhlý. Nejenže nepoužívá slov, ale dokonce ani gest. Pouhým soustředěním své mysli kouzelník vyvolává libovolná kouzla. Vyhýbejte se boji s takovýmito osobami!

Čtvrtý stupeň se může naučit čaroděj od 24. úrovně. Mimoto dostává bonus k charisma +1 při rozhovoru s osobou, která ho viděla v přímém souboji.

Pátý stupeň

O „Magii myšlenek“ neboli „Magii mistrů“ se spíše mluví, než aby byla praktikována. Její neuvěřitelná moc spočívá v tom, že čaroděj se na kouzlo nemusí ani soustředit. Chcete-li si to lépe představit, tak v praxi je zároveň s akcí kouzlení schopen vykonávat i další činnost (například seslat druhé kouzlo z hole). Úsměvná je stejně tak skutečnost, že dokázat zabít pouhou myšlenkou, jako se o „Magii mistrů“ tvrdí, přijde i těm nejmocnějším čarodějům zcela absurdní. Avšak, najde-li se někdo tak silný, že sám od sebe objeví způsob, jakým by se ji mohl naučit, vydobude si obrovský respekt ve světě magie.

Magii myšlenek se naučí jen málokterý kouzelník, a to ještě za předpokladu, že už dosáhl 36. úrovně. Pro Pány jeskyně doporučuji to s množstvím takto nadaných lidí nepřehánět.

Všechny případy v článku uvedené, včetně doporučení o obvyklosti jednotlivých stylů kouzlení lze samozřejmě brát s rezervou, a upravit je dle Vašeho vlastního mínění. Na závěr bych rád varoval, že tyto stupně magie neposkytují žádné nevýhody, a proto je vhodné je aplikovat na svět, kde už existují obdobné rozvíjející schopnosti i u dalších povolání (například speciální výcvik válečníků).

Dílo je v podobné formě již uveřejněno na http://svet.pevnina.cz

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

výborná myšlenka, avšak poslední stupeň trochu přemunchený, ale je řídce viditelný, takže v pořádku....já dávám 5*


 Uživatel úrovně 0

Není to sice nic originálního, ale má to ěco do sebe.


 Uživatel úrovně 8

Když bych měl daný článek charakterizovat, je to podle mě trochu "moc okecané nadhození".

Co to znamená? Nadhazuje nám myšlenky jak udělat kouzelníky (Nebo čaroděje? Povšiměte so toho zmatku a jak pro pravidlovou věc nešťastně je kdesi uprostřed pasáže zdůrazněno, že je to jen pro čaroděje.) zajímavější a neustrnou na metodách sesílání z první úrovně (tedy jak je neposilovat jen destruktivností kouzel, ale i trochu subtilnější aspekty kouzel). To samo už je tak na 3 hvězdy, co do potenciálu, jenže...

I když přistoupím na autorovu hru a pustím pravidla k vodě, jsou tam zřetelné nedostatky. Třeba druhý a třetí stupeň, autor je dává za sebe a sám skoro mezi řádky přiznává, že neví proč, když to jsou dvě paralelní varianty téhož - což jednoduše říká, že by to měly být totožné (alternativní) varianty jednoho stupně. A až se kouzelník naučí obě alternativy, může pokročit k dalšímu stupni, kde je spojí (jednoduchá analýza problému, stačí se zamyslet nad věcí jako celkem).

Ale držme se při zemi a vraťme se k dílu na tomto serveru. Když tedy uvážím 3 hvězdy za myšlenku, je to jediné, co mi drží hodnocení nad nulou. Mým hlavním hodnotícím kriériem je to, co aplikace daného příspěvku udělá se hrou průměrného ne-moc zkušeného hráče a PJe, a tady je to jasné - zbourá ji a PJ si nebude s přesíleným kouzlníkem vědět rady, autorovo "posil podobně ostatní povolání" mu moc nepomůže (a jak k tomu příjdou bestie z bestiáře?).

Na závěr ke stylitice - popsání mi příjde skoro stejně nešťastné jak příklad s "výcucem" podstaty od Suka. Schválně, jak dlouho vám trvá v textu najít, co přesně všechny stupně dělají? Jak to pak budete hledat při hře. Přiznám, že s oficiálními pravidly DrD to není o moc lepší, takový útočný démon a hledání jeho efektů je taky děs běs... ale my chcemy být lepší, ne? ;-)


 Uživatel úrovně 0

Takže, předem upozorňuji, že nečtu co jste psali (kromě Zdenálova Merlina XD) proto bych se možná mohl opakovat. Tady to je:

- celkově na mě práce moc nezapůsobila a připadá mi spíš chaotická
- samotný nápad zase tak originální není, již jsem se s ním mnohokrát setkal bohužel jsem to nikdy nikoho neviděl zpracovat
- úrovně, které k jedotlivým stupňům přiřazuješ mi připadají moc vysoké a pro běžné obyčejné hráče nebudou moc dosažitelné (ačkoliv je to jistě ovlivněno PJ a jinými faktry)
- pro sesílání kouzel beze slov již myslím pravidlo existuje, měl by se za něj platit dvojnásobek (opravte mne pokud se pletu)
- 2 bonusové mágy za uroveň mi připada dost přesilene, čaroděj na 15 úrovni by měl místo 91 magů celkem 141, což je dle mého názoru značný rozdíl (celkem skoro 55% navic)
- jsou jednotlivé vlastnosti kumulativní? Nějak jsem asi nepochopil ak se jednotlivé styly učí. Musí se učit postupně, nebo i každý zvlášť? A pokud tedy mají různé bonusy, zůstanou tyto bonusy i při změně na jiný styl? Připadá mi to dost důležité
- celkově by se to asi dalo popsat lépe a obsáhleji
- u čtvrtého stupně se zvýšení charismatu moc nehodí, pro běžného člověka, který možná někdy čaroděje viděl to může být zajímavé, pro jiného čaroděje to bude fascinující ale pro krollího válečníka to v jednání nebude vůbec žádná změna (záleží jen na charakteru postavy)

Celkově:
Nemyslím, že práce by byla velkým přínosem, jsou zde jen výhody a všechny bonusy jsou navíc dost špatně vyřešené. Dávám 1*

PS: Diskuzi si přečtu po odeslání hodnocení, takže pokud se opakuji, zjistím to sám =o)


 Uživatel úrovně 5

Viděli jste film Merlin? Tak přesně takhle to popisoval ten skřet kterej tam Merlina učil kouzlit.


 Uživatel úrovně 0

Fafrin Vok: A proč by musel? (víc se k tomu říct nedá)


 Uživatel úrovně 0

Jsem si málo snaživý člověk a asi jsem dosti líný na to abych takovéto informace vyhledával na internetu ale tohle je ro mě absolutní novinka znám několik lidí kteří znají dračí doupě a jeho pravidla a předpisi opravdu dobře ale nikdo mi nikdy nic takového neřekl a že se velice často bavíme o čarodějích a kouzelnících protože jsou to u mě nejpoužívanější typy postava a tohle je další věc nad kterou budu uvažovatspolu se svým PJ když budu vyvíjet postavu nebo když budu postupovat na vyšší úroveň.
(asi tady zase melu nesmysly ale když se rozepíšu tak si nemůžu pomoct tak se když tak omlouvám)
s pozdravem
smycma


 Uživatel úrovně 5

Spíše než dílo se jedná o úvahu, jak by se mohl kouzelník posílit. Nedosttečná snaha o vyvážení. Nedostačující popisy, jak se ke schopnostem dá dostat. Dílo nic zajímavého nepřináší, čtivost nestačí.

Když už snižovat postihy za kouzlení, tak zvýšit magovou náročnost kouzla (podobně jako metamagické featy v DnD).


 Uživatel úrovně 8

Ten článek my poměrně dost dal a věřím, že nám oživí hru... tohle my na kvalitní dílko stačí. Co se týče mínusů, ty byli poměrně vyčerpávajícím způsobem zmíněny podemnou.

s úctou anari

ps. a úctu Falhirovy :o)


 Uživatel úrovně 0

Nadále souhlasím s Nathakou: přesílenost. Přesněji se vztahuje na ten poslední stupeň stylů a snad i na předposlední - tedy 4.

Můj názor - ohledně přesílenosti a především nehratelnosti - může být subjektivní, proto se raději vyvaruji přesnému hodnocení (*). Jen chci, abyste - především autor - znali můj názor . Můj pohled na věc.
Mně se totiž líbí obálka a v jistém smyslu i obsah, ale naprosto se to příčí pravidlům. Nejsem zarputilým zastáncem oficiálních pravidel, ale upřímně - tohle je výmysl, změť názvů a pár poznámek. Nejsem s to hodnotit a dále už se opakovat nebudu. Vše podstatné lze vyčíst z mého předchozího příspěvku.

Achich, anarione. Když píšeme veřejně, dáváme si pozor na gramatiku, že? :-) To psaní, ošemetná jest to záležitost...