Kouzelník

Mistrovské praktiky Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 18

Mistrovské praktiky


Mistrovské praktiky jsou zvláštní schopnosti, kterým se mohou učit čarodějové od 16. do 36. úrovně.
V praxi to vypadá tak, že má každý čaroděj od 16. úrovně možnost, naučit se při přestupu na sudou úroveň právě jednu z níže popsaných praktik. Celkem je tedy čaroděj schopen ovládat maximálně 11 těchto schopností. První z nich se naučí na 16. úrovni, poslední pak na úrovni 36.

Jednotlivé pojmy, které obsahuje každá z praktik:


 • Praktika – zde je uveden obecně platný název pro danou schopnost, který se užívá mezi kouzelníky.

 • Skupina – praktiky jsou rozděleny do čtyř základních skupin:
  1)Oborové praktik.
  2) Praktik prazákladů magie.
  3) Elementární moc nad magií.
  4) Samostatnou skupinou mistrovských praktik je kouzlo navíc.

 • Třída – udává stupeň náročnosti každé z praktik. Jednoduše řečeno je to římské číslo, které nám prozrazuje, kolik praktik musí dotyčný kouzelník znát z totožné skupiny (viz. výše), aby se mohl učiti právě této praktice.
  U schopností ze skupiny Oborových praktik je navíc v závorce ještě číslice arabská. Ta nám říká, kolik zaklínadel z oboru dané magie, je třeba k tomu, aby se čaroděj danou praktiku mohl naučit.

 • Doba – uvádí počet dnů, o které je třeba prodloužit dobu výcviku, aby čaroděj zvládl danou praktiku.

 • Cena – říká, kolik si kouzelník musí připlatit u svého mistra, za naučení té které zvláštní schopnosti. (finanční částky jsou zde jen orientační a každý Pj si je zřejmě upraví tak, aby mu co nejlépe zapadaly právě do jeho světě. Ceny si tedy každý může udělat své, ale poměr mezi cenami jednotlivých praktik by měl být zachován.)

 • Popis – vysvětlení herních mechanismů a projevů dané praktiky ve vnějším světě.

Přehledný seznam praktik:


Skupina Oborových praktik:


Mistrovství magie (dále jen MM) časoprostorové
MM energetické
MM iluzivní
MM materiální
MM vitální
MM psychické
MM ochranné
MM poznávací
Obecné znalosti oborových praktik – stupeň adepta
Obecné znalosti oborových praktik – stupeň mistrovský

Skupina praktik Prazákladů magie:


Nehybné kouzlení
Němé kouzlení
Zrychlené kouzlení
Posílení kouzel
Zvětšení dosahu kouzel
Zvětšení rozsahu kouzel
Prodloužení trvání kouzel

Skupina praktik Elementární moci nad magií:


Moc nad živly – oheň
Moc nad živly – led
Moc nad živly – energetický výboj

Kouzlo navíc


Jednotlivé praktiky:Skupina 1. , Oborové praktiky:

Úvodem:
Níže popsané praktiky jsou důležité především pro dvorní čaroděje, kteří jsou placeni za to, aby jim neunikla žádná magická aktivita v panovníkově okolí. Zároveň jsou vhodné i pro ty, kteří mají více času a odvahy riskovat a rozhodli se svůj život zasvětit bádání v možnostech magie a tvorbě nových kouzel.

Doporučení:
Texty u daných praktik se hodně opakují, proto jsem podstatná čísla zvýraznil a vám tak bez problémů stačí přečíst si pouze praktiku první a dále jen sledovat tučné údaje.

Praktika: MM časoprostorové
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (10)
Doba: 14 dní
Cena: 120 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 12% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru časoprostorové magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s časoprostorovou magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů časoprostorové magie a díky tomu se naučil sesílat kouzla z tohoto oboru o něco úsporněji než-li ostatní, kteří se tomuto odvětví magie hlouběji nevěnovali. Proto je scho pen sesílat časoprostorová zaklínadla o 1 mag levněji, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM energetické
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (5)
Doba: 7 dní
Cena: 75 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 20% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru energetické magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s energetickou magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů energetické magie a díky tomu se naučil sesílat blesky z tohoto oboru o něco přesněji než-li ostatní, kteří se tomuto celku hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat veškeré útočné blesky s pravděpodobností na zásah o 7% vyšší, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM iluzivní
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (5)
Doba: 7 dní
Cena: 75 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 17% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru iluzivní magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s iluzivní magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů iluzivní magie a díky tomu se naučil zaklínadla z tohoto oboru sesílat o něco důvěryhodněji a účinněji než-li ostatní, kteří se tomuto oboru hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat veškeré iluze s pastí na prohlédnutí iluze o 1 vyšší, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM materiální
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (7)
Doba: 10 dní
Cena: 100 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 17% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru materiální magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s materiální magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů materiální magie a díky tomu se naučil sesílat kouzla z tohoto oboru o něco úsporněji než-li ostatní, kteří se tomuto odvětví magie hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat materiální zaklínadla o 1 mag levněji, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM vitální
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (9)
Doba: 12 dní
Cena: 110 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 15% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru vitální magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s vitální magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů vitální magie a díky tomu se naučil sesílat kouzla z tohoto oboru o něco úsporněji než-li ostatní, kteří se tomuto odvětví magie hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat vitální zaklínadla o 1 mag levněji, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM psychické
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (7)
Doba: 10 dní
Cena: 100 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 17% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru psychické magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s psychickou magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů psychické magie a díky tomu se naučil zaklínadla z tohoto oboru sesílat o něco účinněji než-li ostatní, kteří se tomuto oboru hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat veškerá zaklínadla působící na psychiku s pastí na odolání o 1 vyšší, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM ochranné
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (5)
Doba: 7 dní
Cena: 75 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 20% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru ochranné magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s ochrannou magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů ochranné magie a díky tomu se naučil sesílat kouzla z tohoto oboru o něco efektivněji než-li ostatní, kteří se tomuto odvětví magie hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat ochranná zaklínadla s dobou trvání prodlouženou o 50% (zaokrouhluj dolů), než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: MM poznávací
Skupina: Oborové praktiky
Třída: I. (7)
Doba: 10 dní
Cena: 100 zl.
Popis:

Po dokončení studia této praktiky získává čaroděj bonus 17% při vytváření libovolného zaklínadla z oboru poznávací magie.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s poznávací magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 15% pro účely zmíněné tabulky.
Čaroděj během náročného studia pronikl do nejhlubších tajů poznávací magie a díky tomu se naučil sesílat kouzla z tohoto oboru o něco úsporněji než-li ostatní, kteří se tomuto odvětví magie hlouběji nevěnovali. Proto je schopen sesílat poznávací zaklínadla o 1 mag levněji, než je uvedeno v pravidlech.
Jako poslední zlepšení v oboru se projeví mnohem bystřejší orientace v samotných základech tohoto směru. Díky čemuž se doba běžně potřebná k sepsání nového kouzla krátí na 2/3 původního času (zaokrouhluj nahoru), který by ti vyšel po pravidlovém propočítání.

Praktika: Obecné znalosti oborových praktik – stupeň adepta
Skupina: Oborové praktiky
Třída: 0.
Doba: 14 dní
Cena: 150 zl.
Popis:

Dle Třídy je vidět, že se jedná především o základ oborových praktik, bez kterého není možno se naučit žádnou z Mistrovských praktik z této Skupiny. (Tato jediná praktika ze skupiny Oborových praktik má Třídu 0. , ostatní již mají třídu nejméně I.)
Po dokončení adeptských studií si může čaroděj započítat bonus 5% při vytváření libovolného kouzla a to z kteréhokoliv oboru. Důležité u této zvláštní schopnosti je, že bonus se dále nesčítá s ostatními bonusy, které čaroděj získá při naučení se další praktiky. Pokud se tedy kouzelník na 16. úrovni naučí tuto praktiku a poté se na 18. úrovni naučí např. MM energetické, pak mu bonus pro tvorbu energetických kouzel zůstává na 20 % a pro obory ostatní na 5%.

Praktika: Obecné znalosti oborových praktik – stupeň mistrovský
Skupina: Oborové praktiky
Třída: III.
Doba: 21 dní
Cena: 200 zl.
Popis:

Po dokončení mistrovských studií si může čaroděj započítat bonus 9% při vytváření libovolného kouzla a to z kteréhokoliv oboru. Důležité u této zvláštní schopnosti je, že bonus se na rozdíl od studia adeptského přičítá i k ostatním bonusům, které postava nabyla díky všem mistrovským praktikám.
Pj má ve své příručce pro experty tabulku Rozpoznávání kouzel. Ta udává čarodějovu šanci poznat určité jevy (viz. Průvodce hrou pro experty, Tvoje postava, čaroděj), které se pojí s magií. Pokud ovládá kouzelník tuto praktiku, je oprávněn si počítat bonus 12% pro účely zmíněné tabulky a to i v kombinaci s výše vypsanými praktikami.

Kombminace jednotlivých MM praktik: Je jasné, že nikdo není schopen zvládat vše a pokud se někdo začne učit jednomu oboru, bude mít problémy s oborem jiným. Abychom přešli rovnou k věci. Protikladnými obory jsou:

Vitální magie x magie Psychická
Časoprostorová magie x Materiální magie
Energetická magie (útočná) x (Energetická)Ochraná magie
magie Iluzivní x Poznávací magie

A co to znamená? Pokud se čaroděj zdokonalí např. v magii Materiální, pak sice dostane určité bonusy pro daný obor, ale zároveň s tím také získá postihy na obor "opačný" (v tomto případě se jedná o časoprostorovou magii). Tyto postihy jsou pro veškeré dvojice shodné. Pro opačné obory (opačné k oborům, které se rozhodl studovat) získává čaroděj postih 9% na úspěšné stvořní kouzla. Dále postih na Rozpoznání kouzla v hodnotě 12%. A jako poslední je zde postih, který stanovuje, že veškerá zaklínadla z opačného oboru budou kouzelníka stát o 1 mag více.
Pokud se některý čaroděj rozhodne naučit se oba z protichůdných oborů (např. Psychickou magii a později i magii Poznávací), pak se získané postihy jednoduše odečtnou od získaných bonusů (Jak je vidět, čaroděj na tom vždy vydělá, jen ne tolik, jako kdyby si vybral obory, které navzájem protilehlé nejsou.)

Skupina 2. , praktiky Prazákladů magie:

Úvodem:
Níže popsané praktiky jsou určené především čarodějům, kteří nadále putují světem, dobývají nové a nové cíle a je pro ně nezbytné magenergii a zaklínadla modelovat dle momentální potřeby a situace.

Praktika: Nehybné kouzlení
Skupina: Prazáklady magie
Třída: 0.
Doba: 7 dní
Cena: 50 zl.
Popis:

Čaroděj, který se naučí užívat této praktiky, je schopen sesílat zaklínadla bez jakékoliv gestikulace. A to i bez toho, aniž by musel vynaložit dvojnásobnou magenergii na seslání. Aby mohl kouzelník tuto praktiku úspěšně použít, musí však na vyvolání kouzla obětovat dvojnásobný čas (počet akcí v RSS).
Např. zaklínadlo modré blesky je tedy možno zakouzlit za pomoci této zvláštní schopnosti i bez gestikulace, ale na úspěšné seslání bude zapotřebí dvou kol.

Praktika: Němé kouzlení
Skupina: Prazáklady magie
Třída: 0.
Doba: 7 dní
Cena: 50 zl.
Popis:

Čaroděj, který se naučí užívat této praktiky, je schopen sesílat zaklínadla bez jakýchkoliv magických formulí. A to i bez toho, aniž by musel vynaložit dvojnásobnou magenergii na seslání. Aby mohl kouzelník tuto praktiku úspěšně použít, musí však na vyvolání kouzla obětovat dvojnásobný čas (počet akcí v RSS).
Např. zaklínadlo modré blesky je tedy možno zakouzlit za pomoci této zvláštní schopnosti i beze slov, ale na úspěšné seslání bude zapotřebí dvou kol.

Praktika: Zrychlené kouzlení
Skupina: Prazáklady magie
Třída: IV.
Doba: 18 dní
Cena: 160 zl.
Popis:

Kouzelník ovládající tuto praktiku je schopen seslat zaklínadla, která nemají v kolonce "vyvolání" 1 kolo, za poloviční čas (zaokrouhluj nahoru), který je za normálních okolností potřeba a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii a s postihem 20% na úspěšné seslání kouzla.
Pokud je tedy doba potřebná na vyvolání zaklínadla "vidění skrze zeď" 2 kola a kouzlo stojí 9 magů, pak se může čaroděj rozhodnout seslat "vidění" za 18 magů s potřebnou dobou vyvolání 1 kolo a postihem na seslání 20% oproti svému normálu.

Praktika: Zvětšení dosahu kouzla
Skupina: Prazáklady magie
Třída: I.
Doba: 10 dní
Cena: 100 zl.
Popis:

Čaroděj se může rozhodnout seslat kouzlo s dvojnásobným dosahem a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii.
Pokud má tedy ohnivá koule dosah 90 sáhů a stojí 6 magů, pak se může kouzelník rozhodnout ji seslat za 12 magů s dosahem 180 sáhů.

Praktika: Zvětšení rozsahu kouzla
Skupina: Prazáklady magie
Třída: I.
Doba: 10 dní
Cena: 100 zl.
Popis:

Kouzelník, ovládající tuto schopnost, může vyčarovat všechna plošná kouzla se zvětšeným rozsahem oproti normálu. Abychom se zde vyhli vzorečkům, pro počítání obsahů těles (na které by bylo třeba kalkulačky), bude číselná hodnota, která je uvedena u kouzla v pravidlech, jednoduše vynásobena dvěma a tím dostaneme poloměr nový. Tohoto navýšení rozsahu je čaroděj schopen za trojnásobnou náročnost na magenergii.
Pokud má tedy ohnivá koule rozsah o poloměru 15 sáhů a stojí 6 magů, pak se může kouzelník také rozhodnout ji seslat za 18 magů s rozsahem o poloměru 30 sáhů.

Praktika: Prodloužení trvání kouzla
Skupina: Prazáklady magie
Třída: II.
Doba: 12 dní
Cena: 120 zl.
Popis:

Sesílatel se může rozhodnout vyvolat kouzla, u kterých je v kolonce "trvání" jiný časový údaj než "ihned", na dvojnásobnou dobu tohoto trvání a to za dvojnásobnou náročnost na magenergii.
Pokud je tedy trvání zaklínadla "bábelská rybka" 3 směny a stojí zakouzlit 5 magů, pak se může kouzelník rozhodnout seslat zaklínadlo za 10 magů na dobu 6 směn.

Praktika: Posílení kouzel
Skupina: Prazáklady magie
Třída: III.
Doba: 14 dní
Cena: 140 zl.
Popis:

Každý čaroděj, který se rozhodl naučit Posílení svých kouzel, je schopen sesílat veškerá zaklínadla, u kterých je uvedena nějaká past, s nebezpečností o 2 větší.
Důležitým pravidlem u této praktiky jest, že nebezpečnost žádné pasti se nedá zvyšovat o plné 2 body, pokud by past jako taková měla přesáhnout hodnotu 11. Pokud je tedy počáteční past např. 10, nezvýší se o 2, nýbrž jen o 1. Pokud je např. past závyslá na životaschopnosti terče, kterou sesílající nezná, pak je jen na něm, zda past navýší či nikoliv a bude tak riskovat zbytečné promrhání své magenergie.
Pro úspěšné posílení je třeba při vyvolávání vynaložit dvojnásobek běžné magenergie a zároveň bude trvat seslání dvojnásobnou dobu kol, oproti pravidlům.

Skupina 3. , praktiky Elementární moci nad magií:

Praktika: Moc nad živly - oheň
Skupina: Elementární moc nad magií
Třída: 0 .
Doba: 10 dní
Cena: 140 zl.
Popis:

Čaroděj, který se rozhodl studovat tuto praktiku, ovládl samotnou podstatu energie natolik, že je nyní schopen seslat jakékoliv útočné kouzlo, (krom blesků) působící přímo na životy protivníka, v ohnivé formě - tzn. s upravenou zranitelností na K - ohnivá. Aby tak mohl úspěšně učinit, bude na dané zaklínadlo nucen vynaložit dvojnásobek magenergie. Oproti tomu může bez problémů vyvolat např. chlad hvězd, smrtící déšť a další obdobná zaklínadla v takové podobě, že jejich zranění bude počítáno jako ohnivé. V případě použití některých zaklínadel se samozřejmě musí zohlednit i další aspekty kouzla. Např. chlad hvězd, který bude vyvolaný jako ohnivé kouzlo, nebude schopen terč zmrazit atp. Ale to už si jistě každý Pj upraví dle daného okamžiku a zaklínadla.

Praktika: Moc nad živly - led
Skupina: Elementární moc nad magií
Třída: 0 .
Doba: 10 dní
Cena: 140 zl.
Popis:

Čaroděj, který se rozhodl studovat tuto praktiku, ovládl samotnou podstatu energie natolik, že je nyní schopen seslat jakékoliv útočné kouzlo, (krom blesků) působící přímo na životy protivníka, v ledové formě - tzn. s upravenou zranitelností na K - ledová. Aby tak mohl úspěšně učinit, bude na dané zaklínadlo nucen vynaložit dvojnásobek magenergie. Oproti tomu může bez problémů vyvolat např. ohnivý déšť, lomený plamen, smrtící déšť a další obdobná zaklínadla. v takové podobě, že jejich zranění bude počítáno jako ledové.
V případě použití některých zaklínadel se samozřejmě musí zohlednit i další aspekty kouzla. Např. lomený plamen, který bude vyvolaný jako ledové kouzlo, nebude schopen za terčem prohořet skrz zavřené dveře atp. Ale to už si jistě každý Pj upraví dle daného okamžiku a zaklínadla.

Praktika: Moc nad živly – energetický výboj
Skupina: Elementární moc nad magií
Třída: II.
Doba: 21 dní
Cena: 250 zl.
Popis:

Jak je z tabulky vidět, tak na naučení této praktiky, musí čaroděj nejprve znát obě elementární praktiky popsané výše.
Díky této zvláštní schopnosti je kouzelník schopen za trojnásobnou magenergii seslat dokonce i blesky všech barev, které budou zraňovat ohněm / ledem a tak se změní zaměření jejich zranitelnosti na zranitelnost K.

Skupina 4. , kouzlo navíc:

Tato praktika, jak název napovídá, není žádnou novou zvláštní schopností. Pouze dává čaroději možnost naučit se místo nějaké z praktik jedno kouzlo, nad svůj maximální limit, který je uvedený v pravidlech.
Tuto možnost může Čaroděj užít maximálně 3 za život.

Závěrem:

Jednotlivé praktiky není možné navzájem kombinovat. Je tedy vyloučeno seslat zelené blesky, které budou seslané bez gestikulace, s dvojnásobným dosahem, s vyšší šancí na zásah díky oborové praktice energetické magie a ještě se rozhodnout, že budou zraňovat ledem díky Elementární moci nad magií.
Pravidlo tedy zní: Vždy je možné užití jen jedné praktiky na jedno kouzlo v jeden okamžik. Přičemž již nezáleží na tom, kterou z praktik si kouzelník bude přát použít – to už je na něm.

Praktiky se mohou stát pro čarodějem velkým zpestřením jeho hry. Vzhledem k tomu, že jich je celkem 21, ale i ti nejzkušenější čarodějové jich zvládají pouze 11, jsou navíc podpořením myšlenky, že není čaroděj na 36. úrovni jako čaroděj na 36. úrovni – každý zkrátka může ovládat a vynikat v něčem jiném.
Na druhou stranu je možné, že by tyto praktiky mohly narušit herní rovnováhu vašeho světa, proto jako autor navrhuji: „Pokud jste se rozhodli vložit praktiky do své hry, pak je více než vhodné přidat nějakou zvláštní schopnost i svým mágům – např. Mentální úder od Terátora či Reinkarnaci a reanimaci od uživatele Master_of_Drakes, které se rovněž nacházejí na těchto stránkách.“

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Skvelé. Pekné oživenie kúzelníka, aj keď mi to pripomína niektoré skilly z ADnD. Dal by som 4-5*.


 Uživatel úrovně 0

Velice zajímavé originální propracovane a vyvazene. Nevim co vytknout...

S uctou Illian


 Uživatel úrovně 0

Perfektní. Rozvedené do nejmenšího detailu, skvěle vyvážené. Hold jsi mistr svého oboru Suku. Kobouk dolů.


 Uživatel úrovně 0

Jak mile se dostanu na čaroděje a budu na 16.Tak si to hned vytisknu.Je to úplnáparáda.


 Uživatel úrovně 0

Tomuhle dílku nelze nic vytknout.Autor odvedl kvaliní práci, proto to nevidím jinak, než 5*.


 Uživatel úrovně 5

Acklin:

Nesouhlasím:

Téměř každé zlepšení je zde pokryto něčím, co to zase trošku degraduje tak, aby to bylo vyrovnané.

Co se týče zrychlení - ne každý používá RS, takže ne každý by to mohl zahrát. Ber to tak, že více už to prostě nezvládnou urychlit ani ti nejvěžší machři - popřípadě by dostali postih 100% na úspěšné seslání.

Kolik praktik se může naučit? Nečeteš pozorně, cituji z příspěvku:

má každý čaroděj od 16. úrovně možnost, naučit se při přestupu na sudou úroveň právě jednu...


 Uživatel úrovně 0

Dobre ale trochu zvláštní protože to pouze kouzelníky zvýhodňuje a navíc jsem narazil na nějaké nedostatky(z mého pohledu) např. pokud se zrychlují kouzla tak bych zrychlil všechna i ta s doubou seslání 1 kolo(na polovic je to jedna akce), nikde jsem nenašel omezení kolik praktik se může naučit za úroveň tím pádem nechápu proč by i ti nejlepší měli ovládat pouze 11 praktik.
Ale v celku to na mě působí docela dobrým dojmem.


 Uživatel úrovně 3

K dílu opravdu není co dodat, je to rozumně a citlivě připojitelné k oficiálním pravidlům a má to značnou logiku.


 Uživatel úrovně 0

Perfekní dílo a já nemám ani jedinou malou námitku. Pokud si zahraji za kouzelníka, asi to PJovi navrhnu. Ode mě máš 5*


 Uživatel úrovně 0

Teda, tohle jedna z těch chvil, kdy lituju, že v mé družině není kouzelník...
Velice kvalitní a propracované. Absenci jakýchkoli gramatických chyb beru u tohoto autora už jako samozřejmost :))