Hřbitov

Kovář Blidar Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 29

Bude to takový stereotyp hrdiny který měl žít nudný život, ale stalo se naopak jeho vlastní vůlí.

Žalozpěv pro kováře Belidara

Člověk zazračný narodil se, to dlouho je,
jmenoval jse Maggog Belidar.
Jako dítě byl panovačný, o tom se pěje,
však jako muž byl z nebe dar.

Dobro měl v srdci svém,
Zachránil hodně lidí,
kteří byli ohroženi zlem.
Ti dodnes jsou mu životem vděčni.

Otcovu smrt pomstil dozajista,
po pěti letech putování dlouhého.
Když setnul hlavy dvoum vrahům otce jeho,
byla to zázračná očista.

Bouhžel i on smrt někdy musel přijmout,
však dost brzy dal svou oběť.
Podle něj je to lepší než utonout,
zemřít za lidi dobré a slyšet od boha: "odleť".

Tento žalozpěv je vytesán ve vesničce U Peti Topolků do obrovského menhyru synem Belidarovým.


Trocha Historie

V roce 822 se narodil Belidar Maggog v jedne obycejne rodince. Jeho otec - kovář - měl svého syna rád a koval mu různe hračky z proužků železa. Belidar měl svého otce také moc rád a otec s ním trávil spousty času. Otec se jmenoval také Belidar Maggog, jeho otec také a otec jeho otce také atd. Musel tedy svému synovi dát jméno tradice své rodiny. Jméno Maggog bylo v severních dálavách proslulé kovářstvím. Však náš Belidar na kovařinu moc nebyl. Ještě jsem nemluvil o jeho matce. Ona se za svobodna jmenovala Rosaite Tryptichová. Byla také hodná, podle Belidara samozřejmě nejlepší maminka na světě. Jeho otec byl člověk a jeho matka nádherná elfka.

Náš mladý půlelf měl jít v 12 letech do "školy" v klášteře a zde se učit slušnému chování, víře atd. Belidar byl znuděný natolik že raději tropil hlouposti a často byl za trest uzavřen na pár hodin v temnější komůrce. Tím se vyvinula jeho zvlášnost. Viděl tvary ve tmě o něco lépe než ostatní a také byl raději o samotě. Ostatní děti se mu pošklebovaly. Kluk v jeho věku byl pomstychtivý. Vkradl se do komnaty nejvyššího kněží a zde ukradl knihu Zemřelých tajemství Akutharu. Tato kniha byla pokládána za svatou, protože kněz Filius ji našel jak v bílém světle přilétla z nebes na oltář a levitovala. Sám Bůh mu prý řekl ať je tato kniha střežena a že do ní smí pohlédnout jen člověk s naprosto čistým srdcem. Knez Filius byl hrdý a proto pohlédl, ale ihned se v prostoru a času vytvořila trhlina která ho vtáhla do sebe... do svého vzduchoprázdna. Belidar byl doma učen k tomu aby podobným báchorkám nevěřil a pohlédl do knihy. Jeho dětské srdce však bylo opravdu čisté a nepoškozené ranami života, že se z knihy naučil dovednostem v boji i čarách. Stal se z něj Bojový Mnich. po 15 letech (tentokrát) pilného učení už byl vyučen a mohl se vrátit domů. Na vše ihned zapomněl kromě učení knihy Zemřelých tajemství Akutharu.

Dozvěděl se však, že jeho otec je mrtev. V roce 849 byl údajně zavražděn poslední kovář Maggog, protože syn se nerozhodl být kovářem, ale pomstít otcovu smrt. Zabili ho prý dva zloději kteří ho chtěli v noci okrást. Probudil se a se dvěma meči v ruce podlehl několika zloďejským hvězdicím. Rozzuřen se vydal hledat údajně hledanou dvojci Chmatáka Drožky a Rychlohmátka Střapku. Po dlouhém cestování které trvalo 5 let hájil vždy dobro ve jménu otcově a celé generace. Konal dobré skutky kde se dalo a dokázal prý i zabít nedorostlého draka jenom svojí okovanou holí (pozn. autora: ve skutečnosti ji rozpálil, připlížil se do drakova doupěte až se ocitl čelem k drakovým zádům. Hvízdl. Drak se otočil. Belidar mu vrazil hůl do oka - drak napůl oslepl a jelikož byl nedorostlý nevěděl co má dělat, ale to už ho Belidar rozsekal na nudličky). Vryl se mnohým do paměti když jim zachránil život před krvelačným malinkým skřetem nebo před plameny obrovského Peredoského (nedorostlého) draka. Tedy, po 5 letech cestování objevil tyto zloděje jak se zbláznili uprostřed sluje Gruita (obr. zelená zrůdička), kterého ovšem zabili a upadli moci jeho pokladů. Pro Belidara nebyl problém vyzvat je na čestný souboj a rychlým pohybem jim setnout hlavy.

Poté se zase vrátil do rodné vesničky u Pěti Topolků v Honuru. Zde se oddal kovářství, založil rodinu a rod kovářů Maggogů opět pokračoval. A jak zemřel? Městský vyraběč zlata v mákové šťávy se dlouholetýmy úspěchy zbláznil, vyrobil pár vybušných bílých koulí jako vata a rozhazoval po městě. Mrštil také jednu na jednoho žebráka spícího na zemi u baráčků okolo kterých procházel Belidar se svýmy zbraněmi. (chtěl je prodat do místní zbrojnice). Však jak si všiml bílé koule valící se směrem k žebrákovi a odhodiv zbraně, se vrhl na bílou kouli a zavalil ji celým tělem svým, aby nevybucha a neporanila či nezabila žebráka a ostatní. Co se stalo dál? Přiběhla městská stráž v plné zbroji a dala pod zámek. (pozn. autora: 2. verze = Přiběhnuvši manželka Belidarova, mrštila za hlasitého pokřiku nadávek váleček svůj přímo do hlavy alchymistovy vyrazivši mu mozek z hlavy). Belidar zemřel v 46 letech v roce 868 Honurského letopočtu. Pod jeho rukama vznikly mnohé dobré zbraně, ale jediná musela být nejlepší.


822 - *
828 - zabil zloděje který ukradl jeho mámě jablko.
834 - nástup do klášterní "školy"
836 - ukradl knihu Zemřelých tajemství
849 - dostudoval kláštěrní "školu"
852 - zabil Peredorského nedorostlého draka.
854 - pomstil otcovu smrt (zabil Chmatáka Drožku a Rychlohmátka Střapku)
856 - Návrat do rodné vesnice u Peti Topolků
857 - svatba s půlelfkou Juliane Astronovou
859 - narodil se mu syn (Belidar Maggor....Maggog)
866 - proslavil se jako další z potomků kovářů Maggogů
868 - + ... umírá pod bombou šíleného alchymisty Pruita
893 - umírá jeho Juliane

Jak asi vydíte byl to dobrák od kosti, ale pár špatností taky napáchal. V 8 letech zbil svého bývalého kamaráda Satru když mu ukradl jeho 1. dýku. Ve 12 letech sestřelil vlastnoručně vyrobeným lukem kočku sousedky Iriwan :)

Hůl Belidarova

Ta hůl kterou si sám vykoval a sám s ní zabil draka (nedorostlého). Vzešla z lávy sopky Jadern. Obyčejná okovaná hůl z pevného cedru, ale v okování jsou malé otvůrky kde je kovářským tajemstvím uchována láva. Formulí *Belidar Omen pergar* lze lávu vyvolat a takováto hůl má parametry 2/+5/+1 jinak má parametry i váhu stejnou jako pro obyčejnou okovanou hůl. Láva po 6 směnách zanikne. Proti drakům nemá žádné výhody, ale pokud se octne v rukou Zákonně nebo Zmateně dobrého půlelfa zvýší se útočnost o 1. Proti drakům už se zřídka používá :). V rukou někoho Zákonně zlého se rozpálí natolik, že pokud ji dotyčný neupustí včas popálí ho za 1k6+1 životů. Láva po 50. vyvolání zkamení a už ji nejde vyvolat zpět ani v rukách ZkD Půlelfa. Tuto hůl najdete už jen u Půlelfů možná i u kovářů, ale to jen zřídka. Protože je to většinou maketa.

Omluvte můj šílený pravopis.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

perfektní


 Uživatel úrovně 0

Fakt hezky napsaný.


 Uživatel úrovně 0

je to dobre promysleny fakt dobry


 Uživatel úrovně 0

no, trošinku mi nesedí, že měl čidtou duši, když dělal takové lumpárny. Dále báseň se čte velmi těžce, ale to je chyba potomků kováře, co ji vymýšleli:o) Jinak je to pěkné... muselo být zajímavé hrát za kováře, jestli jsi za něho hrál eddy


 Uživatel úrovně 0

Bohužel smusím rychle končit, k hodnocení se vyjádřím později...


 Uživatel úrovně 0

Neprotiřečí si to trochu??? 828-zabil člověka, a pak ještě střílel kočky, mlátil kamarády atd....a přece jeho děstký srdce bylo nepošpiněný....no nevim nevim ;o)
Ale jinak je to dobrý


 Uživatel úrovně 0

fakt dobrý


 Uživatel úrovně 0

Eddy: už dávno som nedal 5*.... až mi je z toho všetkeho smutno :o(


 Uživatel úrovně 0

Nemám slov.


 Uživatel úrovně 0

Je to fakt super !!
Takze 5*