Hraničářská Kouzla

Zdřevěnění Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina:

Magenergie: 3 magů

Rozsah: 1 -

Vyvolání: 2 kola

Druh: Klasická

Četnost: 1×denně

Pomůcky: -

Popis:

Zdřevěnění

  • Magenergie: 3מivotaschopnost + 10 magů
  • Past: Roz ~ 5 (hází si cíl)
  • Rozsah: 1 hmotná bytost
  • Vyvolání: 2 kola
  • Četnost: 1×denně
  • Druh: Osobní, Hromadné

Bytost, na kterou je toto kouzlo sesláno, začne mít pocit, že se její tělo kroutí nezávisle na její vůli a přitom pomalu tuhne. Z nohou bytosti vyrostou kořeny a pevně se zachytí v půdě, potom se tělo bytosti začne od chodidel měnit v bizarní strom (keř) a vztyčovat se. Nejprve se změní kůže postavy (v kůru), proměna pak pokračuje směrem dovnitř. Současně s tím na bytosti začínají vyrůstat větvičky, které se v zápětí olisťují. Celá proměna trvá pět kol. Když je dokonáno, je výsledkem dřevina, která může vzdáleně připomínat původní bytost, v postoji na "zadních", se vzpaženými "předními". Struktura povrchu a tvar (případně dokonce podobnost s nějakým existujícím druhem stromu) dané dřeviny se liší kus od kusu. Dřeviny takto vzniklé, jsou také vyjímečně douhověké - jsou známy případy, kdy vydrží růst i tisíce let (a tím je myšleno opravdu "růst" - tedy vytahovat se do výše, rozkošaťovat se...). Jsou dokonce schopné tvořit plody, jelikož u nich dochází k samoopylení, z těchto plodů ale nikdy nic nevyroste.

Podle pověsti je výsledná dřevina jakýmsi zpodobněním bytosti, ze které vznikla. To, jaká bytost za svého života byla, se projeví na hloubce zakořenění, na výšce vzrůstu, na struktuře a barvě kůry, na rozkošatění větví, na tvaru listů, na odolnosti proti dřevokazům, jiným škůdcům (živočišným, rostliným a všem ostatním) a klimatickým změnám, schopnosti regenerace, na tom, jaké houby budou v okolí stromu růst, na léčivosti či jedovatosti částí dřeviny, na poživatelnosti a chuti plodů, na tvaru, barvě a vůni květů, na tom, jestli se v nějaké části dřeviny bude srážet surová magenergie, atd. atp. V některých případech může být výsledná dřevina dokonce parazitická (svými kořeny bude ovíjet kořeny okolních rostlin a sát jejich živiny) nebo dokonce masožravá. Navzdory všemu ale zůstává jen pouhou rostlinou. Ano, jedinečnou, s unikátní kombinací různých vlastností, ale stále pouhou rostlinou, která stále potřebuje vláhu, živiny, roste, když se jí daří a vadne, když jí něco chybí...

Toto kouzlo mouhou druidi i hvozd samotný použít jako ultimátní trest proti narušitelům hvozdu. "Hromadnost" kouzla má původ mimo jiné i v nutnosti bránit se proti možným narušitelům obřích rozměrů (což s sebou mnohdy nese vysokou životaschopnost). Hvozd se může rozhodnout seslání druidovi/druidům neumožnit, pokud cíl neuzná za hodného takového trestu.

Dále se s tímto kouzlem pojí zvláštní druidský pohřební rituál. Mrtvý druid je nejprve svými kolegy obřadně odnesen na specifické místo. Může se jednat o místo, které si před smrtí sám vybral, případně o posvátnou část lesa, nebo dokonce o "druidí hřbitov". Tam je jeho tělo obestoupeno ostatními, načež na něj všichni společně sešlou toto kouzlo. Celý obřad bývá často provázen doprovodnými činnostmi - pohřebním průvodem, proslovy, apod. Druid se tak po své smrti stane stromem, součástí přírody, kterou celý život chránil. Nejsou-li v okolí jiní druidi, může druid seslat "Zdřevěnění" i sám na sebe, pokud cítí, že se už "bíží jeho chvíle". Někteří druidi tyto dva způsoby kombinují a v okamžiku, kdy vycítí blízkost smrti, požádají své druidí kolegy o proměnu ve strom ještě za svého života. V těchto případech platí, že si cíl kouzla proti pasti nehází.


Na rozdíl od zkamenění, zdřevěnění nelze zvrátit.


Velké zlé stromy povolané z těchto dřevin nemají žádné specifické vlastnosti. Existuje však pověra, která říká, že velký zlý strom oživený ze zdřevěněné bytosti bude mít vlastní vůli a vědomí bytosti, kterou kdysi býval.

-----------------------

Poděkování za aktivitu v Moudré Sově:

("Aktivisté" + Jejich slova hodná zvěčnění. Slova, která nějakým způsobem ovlivnila obsah příspěvku, nebo slova která jsem se sice rozhodl nevyužít, avšak přesto zveřejnit, neboť mohou být užitečná pro ostatní.)

PinHead

...snad jen bych tam dopsal, že Hvozd může kouzlo sesílat taky. A taky vyřešit otázku růstu a regenerace (roste strom? co se stane, když useknu ruku(větev)? doroste? apod.)

Alden Nihlilairon

Nezdá sa mi akurát ten pohreb druida... keď je už mŕtvy, tak by sa to asi nemalo dať. Skôr to urob tak, že druida tato "pochovajú" kolegovia, keď druid bude cítiť, že sa už blíži jeho čas. Toto máš naozaj krásny príklad tej pravej hardcore fantasy starej školy... spomeň si na veľkých kráľov Númenoru, Arnoru a Gondoru.

A inak len pár takých nápadov:

  1. Na takýto strom neúčinkuje Rychlý rúst a Rychlé vadnutí.
  2. Keď niekto použije kúzlo, ktoré umožňuje dorozumievanie s rastlinami (napr. z Asterionu), môže mu takýto jedinec poradiť (parádny príbeh o pôvode postavy, postava mala ako učiteľa nejaký ten dub, ktorý potom vyrúbala parta škretov).
  3. Použitím na VZS sa dá tento vrátiť do pôvodnej podoby, Žvt sa ráta menšia (tak tretina?).

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Kritika by Nathaka Warrior Zdřevěnení je mimořádné nápadité a odvážné dílo. Nápad zdřevěnení mi přijde originální, herně využitelný a obohacující. To je to nejdůležitější. Nicméně pojetí díla mohlo být ještě o kapku šťastnější. Tak tedy postupně a nejdřív klady. Jak už jsem řekl, hlavním kladem je nápad, který nabízí hned několik různých (a přitom konkrétních) herních využití. Vynikající je zejména varianta posmrtného (či těsně předsmrtného) proměnení ve strom. Myslím si, že je to geniální, přesně tak bych si představoval pohřby druidů. Neméně dobrou možnost nabízí odstaveček s pověrami o velkých zlých stromech ze zdřevěnených bytostí. Pár lidí bude asi namítat, že autor sám určuje předem a jednoznačně, jestli má vyvolaný strom vědomí původní bytosti, nebo ne, ale osobně mi to ve formě nástřelu stačí. Nezvratnost je také spíše kladem. Dává to trestu zdřevěnením respekt. Na straně druhé bych byl vůči absolutní nezvratnosti skeptický, DrD má přecijen sféry a další mocné entity, jejichž zásah by mohl zdřevěnení zvrátit. (Ale to jen poznámka na okraj.) Přestože se jedná v podstatě o "zabití" jediným kouzlem (čili One-Hit KO), je kouzlo dostatečně drahé a ve svém použití omezené, tudíž jeho zneužití podle mého nehrozí. Dílo je popsané poměrně stručně. Sice jde spíš o článek popisující fungování kouzla a tedy určený spíš k přečtení a zapamatování než přímému použití, přesto není nijak dlouhý. V tomto případě je to klad. Nabízí se jen otázka, jestli se ušetřené místo nedalo použít k dalším nepovinným rozšířením, která by kouzlo učinila ještě zajímavějším a užitečnějším. (Například namísto citací MS uvést další možná rozšíření, viz níže.) Co mi však velice chybělo, to byl stručný úvod, který by obsáhnul vše důležité hned na začátek. Beru to jako zápor, že popis začíná až průběhem kouzla a není nijak uveden jednoduchým popisem toho, v čem kouzlo spočívá. Naštěstí je název kouzla anotací sám o sobě a dílo je krátké. V opačném případě by absence úvodního shrnutí byla velkou vadou na kráse. Podobně musím autora "pokárat" za kapitolu Poděkování za aktivitu v MS. Poděkování je jistě slušnost, ale přímo pomocníky citovat? Pokud je autorovým přáním dát veřejně najevo, s čím konkrétně mu kdo pomohl, nechť tak učiní nepřímo v pár větách (díky užiateli XXX za nápad YYY) a necituje příspěvky z MS. A pokud je autorovým přáním přenést do díla nápady z MS, které sám nevyužil, alespoň jako nástřely, pak by se rozhodně hodilo spíše přepsat nápady i s řešením, ne pouze citovat nezodpovězené otázky. Pak jsou tu malé drobnosti, které nemají vliv na hodnocení (nebo mají minimální). Sem patří: - Četnost se mi zdá přehnaná. Jako ultimátní trestající kouzlo bych viděl četnost na 1x týdně, možná do měsíce. - Oddělující čára se nedělá pomlčkami, ale tagem HR. LI je párový tag a uzavírá se. - Pozor na překlepy. Zvlášť ve jménech pomocníků v MS. :-) Nakonec tu máme nadprůměrné dílo s kvalitním nápadem a dobrým herním využitím. Neobsahuje žádné fatální chyby, nebo jsem si žádných nevšiml. To je cesta k zaslouženým čtyřem hvězdám. Hodně štěstí do další tvorby.