Hraničářská Kouzla

Vyvolej malý hodný stromeček Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 17

Skupina:

Magenergie: 40 magů

Rozsah: 1

Vyvolání: 1 směna

Druh: Klasická

Četnost: 2x denně

Pomůcky: -

Popis:

Kouzlo Malý hodný stromeček

Malý hodný stromeček je opakem velkého zlého stromu (dále jen VZS). Zatímco ten spoléhá spíše na hrubou sílu, stromeček se zaměřuje na magii. Vyvolej malá hodný stromeček patří mezi druidova velká lesní kouzla, může jej tedy vyvolat druid na 16. úrovni a vyšší.

magenergie: 40 magů

vyvolání: 1 směna

četnost: 2x denně

Účinek kouzla

Oživne malý, nejvýše 1 sáh vysoký strom stromek. Ten je ve stálém telepatickém kontaktu s druidem (stejná pravidla jako pro VZS). Telepatický kontakt je jediný způsob dorozumívání. Stromeček má několik zvláštních schopností, které může používat za magenergii.Druid může mít najednou pod kontrolou velký zlý strom nebo malý hodný stromeček, nikdy oba zároveň. Pro stromek platí stejná omezení a pravidla jako pro VZS. Stromek není možno nijak léčit.

Stromeček

životaschopnost: 2
úč: (0+1)=1
oč: (1+1) = 2
odolnost: 10
velikost: A
bojovnost: 4
zranitelnost: A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,M,O
pohyblivost: 11/magický tvor
inteligence: 4
přesvědčení: jako pán, pokud je bez pána tak neutrální
poklady: nic
zkušenosti: 50 (možno i více, podle magenergie stromku)

Vzhled

Stromek je 1 sáh vysoký. Ze dvou nejmohutnějších větví se vytvoří jakési „ruce“ a z kořenů nohy. Ostatní větve zůstávají na svém původním místě a jejich tvar se nemění. Celkově stromeček vzhledem připomíná VZS s tím rozdílem, že nemá ústa a nemůže tedy nijak mluvit.

Magenergie

Druid může (a měl by) do stromku přelít nějakou svoji magenergii, aby mohl stromek plnohodnotně sloužit. Rychlost přenosu magenergie je 1 mag za kolo (stejná pravidla jako při kouzlení). Opačným směrem (od stromku k druidovi) přenos magenergie nefunguje. Stromek může mít maximálně 1/2 maximální magenergie druida, který ho právě ovládá. Magenergie může být doplňována kdykoliv a libovolně často. Mimo této přenesené energie se stromečku vždy o půlnoci obnoví tolik magů, kolik je 1/2 úrovně druida, který jej právě ovládá. (pokud má méně, magy se doplní na určenou hodnotu, pokud má více, stav se nemění). Je-li stromek bez pána, doplňuje se mu tolik magů, kolik je 1/2 úrovně druida, který jej poslední ovládal. Automaticky doplňovaná magenergie se odčítá z probouzecí magenergie hvozdu. Pokud probouzecí magenergie hvozdu klesne na 0, magy se nedoplňují. Je-li probouzecí magenergie méně než počet magů potřebných pro stromky, magy se přednostně obnoví těm později vyvolaným.

Schopnosti stromku

Odvrať zlé stromy

magenergie: 20 magů
rozsah: 1 VZS
vyvolání: 1 kolo
četnost: 2x denně

Úspěšné seslání způsobí, že si stromeček hází na past ~4+Int pána stromu~. Pokud je v hodu neúspěšný, nic se neděje a VZS je normálně pod kontrolou svého pána bez jakýchkoliv postihů. Pokud však v hodu uspěje, VZS se automaticky vymkne svému pánovi z kontroly a začne „prchat“ směrem od stromečku. Tento „úprk“ trvá 4 směny.

Najdi zlé stromy

magenergie: 10 magů
rozsah: okruh o poloměru 10 mil
vyvolání: 1 směna
četnost: úspěšně 1x denně

Toto kouzlo je ekvivalentem kouzla Najdi bytost z PPP s několika změnami. Nejvýraznější změna je, že v stromeček určí v dané oblasti všechny VZS, pokud uspěje hodem k%. Sesílání vypadá tak, že stromeček na 1 směnu „zaroste“ do země a nehýbe se. Po uplynutí 1 směny telepaticky oznámí druidovi výsledek.

Příklad: druid Chrastavec se nachází ve Hvozdu. Vyčaruje svůj Malý hodný stromeček a poručí mu, aby vyhledal VZS. V okruhu 10 mil se nachází celkem 3 zlé stromy. PJ si hodí za každý strom zvlášť. První strom je vzdálen asi 500 sáhů, šance na objevení je 95%, PJ hodí 48, VZS je tedy objeven. Druhý VZS je vzdálen 4 míle, šance je 60%, PJ hodí 99 a strom objeven není. Třetí strom je 7 mil daleko, šance na objevení je 30%, PJ hodí 25, strom je tedy objeven. PJ tedy Chrastavci oznámí polohu dvou objevených VZS.

Zakořeň zlý strom

magenergie: 32 magů
rozsah: 1 VZS
vyvolání: 1 kolo
četnost:2x denně

Tímto kouzlem se stromeček může pokusit navždy znehybnit VZS. Úspěšné seslání způsobí, že si stromeček hází na past ~5+Int pána stromu~. Pokud stromek neuspěje, nic se neděje a VZS nemá žádné postihy. V případě úspěchu strom zakoření. Zakořeněný VZS se změní zpět v obyčejný strom, ztrácí všechny své schopnosti. Tento strom už nikdy nemůže vyvolán jako VZS. Seslání vypadá následovně: stromeček svými větvemi namíří na VZS, zašustí listy a poté se dotkne země.

poznámka: následující kouzla můžete (ale nemusíte použít). Jsou jen doplňkovými schopnosti, aby bylo kouzlo zajímavější i pro spíše bojovné druidy.

Hněv stromků

magenergie: nejméně 4 magy
rozsah: 1 bytost
vyvolání: 1 kolo
četnost:3x denně

Tímto kouzlem se může stromeček účinně bránit útočníkům. Po seslání končetiny cíle okamžitě obrostou velice odolným a tvrdým křovím s dlouhými a ostrými (2 cm) trny. Za každé 4 magy investované do kouzla se úč těchto rostlin zvyšuje o 2 (min. úč 2). K hodu na obranu si obránce počítá jen KZ a bonus za obratnost. Navíc si cíl háže na past Sil+Odl ~10~ 1 kolo/zranění:2 kol znehybnění na místě. Maximální úč. těchto trnů je 16. (útok a obrana probíhá naprosto klasicky)

Příklad: Na stromeček útočí rozzuřený medvěd. Stromeček se rozhodne seslat na něj Hněv stromků, aby mohl utéct. Stromeček má 40 magů, mohl by tedy vykouzlit trní s ÚČ 20, maximum je ale 16. Na vykouzlení trní s ÚČ 16 spotřebuje 32 magů a medvěda tím asi nepříjemně překvapí.

Lesní léčení I

magenergie: nejméně 3 magy
rozsah: 1 bandáž
vyvolání: 1 kolo
četnost:(počet životů:2)krát

Tímto kouzlem může stromek udělat několik léčivých bandáží. Po seslání ze stromku odpadne trochu listí a větviček, které po přiložení na ránu a obvázání kusem látky urychlují léčivý proces. Za 3 magy navždy stromku ubudou 2 životy a takováhle bandáž vyléčí postupně 1k6 životů. Životy stromku takto nikdy nesmí klesnou na 3 a níž. Efekt jedné bandáže je možno násobit, tzn. lze vyrobit bandáž léčící za 3k6, která ale bude stát stromek 9 magů a 6 životů. Bandáž obnoví 1 život každé 3 směny. Navíc zabraňuje vzniku infekcí ve zraněních. Takto nelze léčit životy ztracené nemocí (pouze krvácející, povrchová, otevřená a zanícená poranění). PJ by měl VP rychle zatrhnout jakékoliv pokusy zbohatnout na bandážích prodejem (a případně druida nějak potrestat, třeba odnětím lesních kouzel na určitou dobu.)

Lesní léčení II

magenergie: nejméně 3 magy
rozsah: 1 léčivá směs
vyvolání: 1 kolo
četnost:(počet životů:2)krát

Seslání tohoto kouzla způsobí, že na stromku okamžitě uschne několik listů či trocha jehličí. Pokud někdo vypije 1 čtvrtku odvaru z těchto surovin, každou hodinu se mu obnoví 1 život (i stínový) a 1 BÚ ztracený jakoukoliv nemagickou nemocí či přírodním nemagickým jedem. Závisí zcela na PJ, které nemoci určí jako nemagické a které jako magické. Ostatní pravidla stejná jako pro lesní léčení I.

Využití

Stromeček se dá využít různě. Lze jej použít jako dočasného přítele, jako platného pomocníka v boji proti spoustě zlých stromů či jako poslední naději těžce nemocného, zraněného či otráveného druida. Doufám, že se Vám kouzlo líbí a využijete jej, alespoň jako inspiraci.

Pro PJ

Sem jsem zařadil všechny doplňující informace, které mě napadly.
  • stromeček není detekovatelný infraviděním
  • hraničářův hlídací pes jej neucítí
  • pokud má druid psa, ničemu to nevadí, stromeček a pes jsou vůči sobě neteční
  • to samé platí o kouzelníkových přátelích
  • stromeček a kouzelníkův přítelíček se telepaticky nedomluví
  • alchymista může ve stromečku vidět magenergii (tolik kolik jí v něm je)
  • je možné ji z něj vydestilovat


    • PinHead

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 17

author_nick:

Diskuze