Hraničářská Kouzla

Rychlá kopyta Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 24

Skupina:

Rozsah: 1 dotyk

Vyvolání: 5 kol

Druh: Klasická

Popis:

Toto kouzlo je velmi podobné schopnosti chodce Rychlý pochod, ale s tím rozdílem, že kouzlo působí na jeho jezdeckou neinteligentní nestvůru (dále jen kůň), ta má po seslání Rychlých kopyt o 50% více bodů pohybu a to po dobu kdy je kůň v pohybu, maximálně však 12 hodin. Zastavením se rozumí doba, kdy se kůň zastaví na více jak 10 kol. Ale těchto povolených zastavení nesmí být více jak úroveň hraničáře/ 3. (stejně pochybuji že by se někdo při rychlém pohybu rozhlížel po krajině) Body únavy ji přibývají normálně, ale kůň nepocítí únavu do té doby dokud je v pohybu, tj. pokud se kůň zastaví (kromě povolených zastavení viz. výše) projeví se na něm všechny důsledky únavy. Před druhým seslání je nutné aby si kůň řádně odpočinul, jinak se to projeví v bodech únavy, jak to ukazuje tabulka.

Tabulka magů potřebných k seslání kouzla

Velikost letecké/ jezdecké nestvůryPočet magů
A8 magů
B9 magů
C10 magů
D12 magů

Tabulka bodů únavu po seslání kouzla+zdražení kouzla

>>>
Kouzlo seslánoBodů únavypočet magů navíc
jedenkrát*normální počet bodů únavynormální cena
podruhé*trojnásobný počet únavyo 5 magů více
potřetí*pětinásobný počet bodů únavyo 15 magů více
*-je myšleno bez odpočinku

Každý kdo se trošku zamyslí ihned pochopí, že po 12 hodinách běhu je kůň mnohem více než vyčerpaný a po skončení účinků kouzla, či při jejich přerušení kůň umirá není-li mu poskytnuta pomoc a to v podobě kouzla Odstraň únavu. Pokud by kůň měl běžet bez dalších následků a bez použití kouzla Odstraň únavu, dokáže normální jezdecký kůň udržet tempo 3,5 hodiny, pak už je to riziko.

Jelikož se hraničář musí na jakékoliv své kouzlo plně soustředit je tedy jasné, že kouzlo není možné seslat na koně za jízdy. Hraničář musí zastavit, zakouzlit, nasednout a jet dál. Kouzlo může být sesláno i na jiného koně než na kterém jede hraničář.

Chodec může na svého koně seslat kouzlo Odstraň únavu, čímž koni vyléčí body únavy a tudíž odvrátí jeho smrt, ale cena kouzla je stále stejná jako kdyby nekouzlil. Potože tělo koně sice není unavené, ale přesto bylo extrémně namáháno a neodpočinulo si. Není unavené ale pozůstatky námahy zůstávájí, a tudíž body únavy přibývají tak jak určuje tabulka dalšího seslání bez odpočinku. Takže i po třetím použití s průběžným kouzlením Odstraň únavu kůň umírá. Protože má 5 násobek bodů únavy a je velmi vyčerpaný.

Kouzlo není možné seslat na koně, který táhne vůz, strom či sáně, respektive je to možné, ale je to bez účinku.

Příklad : Chodec Eir je na 17. úrovni má inteligenci 17 a tudíž má 58 magů, byl vybrán jako posel a má doručit zprávu že obrana říše byla na severu prolomena a aby se města stihla připravit na útok. Má svého koně Strega sešle na něj Rychlá kopyta za 10 magů, po dvanácti hodinách je asi tak ve třetině své cesty, jeho kůň je nyní relativně unavený, ale zpráva musí být doručena včas a proto sešla znovu Rychlá kopyta nyní již za 15 magů a jede dalších 12 hodin, nyní mu už zbývá necelá třetina cesty ale protože nehce svého koně zabít, u nejbližžšího sedláka ho nechá odpočívat a půjčí si jeho koně na sebe sešla kouzlo Odstraň únavu za 12magů a na půjčeného koně Rychlá kopyta za 10 magů. ZA deset hodin dorazí do města a infromuje představené o situaci. Poté si odpočine a vrátí se pro svého koně.

>A na závěr děkuji všem, kteří se vyjádřili v Dílně.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 24

author_nick:

Diskuze