Hraničářská Kouzla

Chodecká píseň Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 24

Skupina:

Rozsah: 5

Vyvolání: 2 směny

Druh: Klasická

Pomůcky: Vonné lístky, oheň

Popis:

Na začátek (i když to nebývá zvykem) bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mi s tímto příspěvkem pomohli. Největší dík patří Marsii, která složila ty nádherné verše, dále bych chtěl poděkovat těm co mi pomohli v MS: Jehuwa, Erlandil a Alcator.

Kouzlo působí na mysl spoludružiníků hraničáře, a navozuje příjemný uklidňující pocit. Toto kouzlo se dá vyvolat pouze když družina táboří ve volné přírodě k jeho vyvolání musí být zapálen oheň a družina musí být pohromadě u ohně. Při vyvolání hraničář hodí do ohně nebo v rukou rozemne vonné lístky a začne prozpěvovat tichou píseň, družiníci kteří píseň uslyší dostanou nutkavý pocit přestat mluvit nebo vykonávat jinou činost a poslouchat hraničáře. Družiníci poznají, že na ně působí nějaké kouzlo pokud se mu nechtějí podvolit je to past int ~4~ podvolí se/nepodvolí se.

Efekty kouzla:

1, V družině tu noc nevypukne žádná hádka, pokud by se chtěl někdo hádat je to past: char (hraničářova) ~6~ nevypukne/vypukne, ovšem pokud hádka přeci jen vypukne bariéra se zruší. Nunto dodat že tento efekt nepůsobí na sesilatele.

Mocná matko přírodo
dej nám v míru spočinouti
Mocná Matko Přírodo
Zmírni to, co srdce rmoutí
Ať klidná je ta dnešní noc
Žádám tě, Matko, o pomoc
Dej nám v tichu klidně snít

ref.: Ó dobrá Matko, chraň své děti
Při nich pro vždy stůj
Odpusť jim ty jejich chyby
Nikdy nedej znát hněv svůj

2, Ve spánku nikoho netrápí noční můry a všem se zdají příjemné sny, spí se jim velmi pohodlně. To má za následek, že místo obvyklých 2 životů přibudou životy 4 a za spánek zmizi o 1/2 bodů únavy více. Navíc všem v takto příjemných podmínkách postačí spát pouze 3/4 jejich doby spaní potřebné k tomu, aby byli úplně odpočatí. Tento zkrácený spánek se počítá jako normální (tj. je možno zaostřovat vůli, meditovat atd.)

Mocná Matko Přírodo
Dej nám klidný dobrý spánek
Mocná Matko Přírodo
Sešli, prosím, mírný vánek
Nechť obrodí naše síly
Přej nám, Matko, klidnou chvíli

ref.:
Ó dobrá Matko, chraň své děti
Při nich pro vždy stůj
Odpusť jim ty jejich chyby
Nikdy nedej znát hněv svůj

3, K tábořišti se nepřiblíží žádná dravá zvěř, každý kus zvěři který by se chtěl přiblížit na vzdálenost 30 sáhů si hází: roz+char (hraničářova)~7~odváží se/neodváží se, kde ROZ je rozdíl úrovní spáčů u ohně (na které působí kouzlo) - rozdíl dravé zvěře. Důležitou podmínkou pro to, aby se odpuzování zdařilo je to, že tu noc nesmí být postavena žádná hlídka, pokud se tak stane odpuzování nefunguje.

Mocná Matko Přírodo
Chraň nás před dravou zvěří
Mocná Matko Přírodo
V ochranu tvou sebe svěřím
Ať klid náš dnes neruší nic
Jen v míru spát, již nechci víc

ref.:
Ó dobrá Matko, chraň své děti
Při nich pro vždy stůj
Odpusť jim ty jejich chyby
Nikdy nedej znát hněv svůj

Toto kouzlo působí na všechny kdo seděli při vyvolání kouzla u ohně, v maximální vzdálenosti 5 sáhů. Po seslání mohou všichni opouštět okruh 5 sáhů mimo hraničáře ten musí zůstat uvnitř jinak je kouzlo zrušeno. Hraničář z kouzla nemůže nikoho vědomě vyjmout. Toto kouzlo nepůsobí pouze na ty kteří při vyvolávání u ohně neseděli, v průběhu vyvolávání opustili daný okruh anebo na ty kteří uspěli v hodu proti pasti a nesouhlasí s tím aby na ně někdo sesílal kouzlo. Kouzlo pomíjí postupně, odpuzování zvěře se zruší bezprostředně po probuzení prvního člena družiny (tím se myslí probuzení raní, ne probuzení za účelem návštěvy nejbližšího křoví). S ním se zruší i bariéra bránící hádkám. Pouze efekt příjemného spánku působí na každého individuelně a zruší se po jeho probuzení.

Magenergie: Chodec nemusí odzpívat všechny tři sloky může si vybrat, které odzpívá a které ne Každá sloka písně stojí hraničáře jiný počet magů.

Příjemný spánek stojí 4 + 3 magy za každou osobu na kterou kouzlo působí.

Ochrana tábořiště stojí 6 + 4 magy za každou osobu na kterou působí a ochraňuje tábor proti zvěři.

Klid stojí 3 + 2 magy za každého na kterého kouzlo působí.

Do celkového počtu osob na které kouzlo působí se nepočítá sesilatel, ten je zahrnut v základním počtu magů ke každé sloce (číslo před plusem :) Navrch se do celk. magenergie přičte 1, 2 nebo 3 magy podle toho kolik slok hraničář odzpívá. Počet magů hlásí předem a musí do něj zahrnout všechny, kdo jsou v dosahu kouzla to, že pak někdo v průběhu kouzla odejde nebo se rozhodne nepodvolit se mu je jiná věc a magy určené na jeho osobu propadají.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 24

author_nick:

Diskuze