Hraničářská Kouzla

Světlušky Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

Skupina:

Druh: Klasická

Četnost: jednou za hodinu

Pomůcky: žádné

Popis:

... Bylo mi 18 a bylo to poprvé, co jsem se účastnil velké druidské rady. Konala se na Jelení mýtině uprostřed prastarého Durienského hvozdu. Už při příchodu mě ohromila její rozsáhlost a počet přítomných druidů. Bylo tu pár mladých podobných mě, ale většina jich byla starších a vyzařovala z nich síla a klid. Klid se také hlasitě rozléhal celou mýtinou. Bylo to tu jako ve snu. Prostranství lemovaly ty největší stromy, jaké jsem kdy viděl. Ale nebyly to stromy obyčejné. Cosi v jejich podstatě ve mě vzbuzovalo respekt a úctu. Jejich kmeny vypadaly jako moudré prastaré tváře. A jejich větve se na mě shovívavě skláněly. Byl jsem ohromen. Už se stmívalo a ticho narušovaly jen poklidné diskuze bělovlasých starších uprostřed. I ty však umlkly s příchodem Zeratula. Byl to na elfa mohutný muž a jeho záda byla rovná a široká i přes jeho stáří. Slýchalo se, že už je mu přes 150 let. Bílé vlasy mu důstojně spadaly na ramena a jeho vrásčitá tvář byla klidná a moudrá. Rozvážným krokem dospěl doprostřed mýtiny a vystoupil na vyvýšený kámen. /Vítám vás, jsem rád, že jste přišli bratři./ Byl jsem ohromen mocí starších a o telepatii jsem už ledasco věděl, ale pocit, který mne prostoupil při jeho příchodu, mnou přímo otřásl. Strašná moc ale zároveň nekonečný klid a moudrost. Rozhlédl se po zešeřelé mýtině a na chvíli zůstal stát bez jediného hlesu. A najednou se z okolního lesa začaly trousit světlušky. Nejdřív jich bylo jen pár, ale postupně k němu letělo obrovské mračno, které se nakonec slétlo v jednu velkou kouli nad jeho hlavou. Koule náhle vzplála jasným nazelenalým světlem a vypadala jako malé slunce. Během chvíle se tak celá mýtina koupala v zelenavých tónech Zeratulova světla. Na tvářích přítomných byl vidět úžas a úcta. Zeratulův hlas protkaný mocí se znovu ozval v našich myslích ...

Druid provede zaříkání a přivolá tak roj světlušek a magicky posílí jejich bioluminiscenci. Takže mu poskytují kvalitní osvětlení okolí. Roj světlušek se postupně zformuje do světelné koule vznášející se asi 40 coulů nad druidovou hlavou. Velikost roje je udána ve stupních. Číslo stupně vynásobené 10 udává přibližný počet světlušek v roji.

Dosah účinného osvětlení v sázích odpovídá číslu stupně*2. V tomto prostoru je kvalita osvětlení asi jako u kouzelnického kouzla světlo. Až na to, že světlo světlušek je mírně nazelenalé a působí příjemným dojmem. Roj světlušek nad druidem vypadá jako malé slunce. Za každý stupeň má roj 10 životů. Pokud se díky něčemu životy sníží, sníží se také počet a stupeň roje a tím i ostatní vlastnosti.

Magenergie potřebná k vyvolání kouzla má dvě složky: za přivolání roje a za trvání. Základní magy za přivolání roje dostaneme vynásobením stupně *2.

Trvání může druid průběžně prodlužovat přidáním dalších magů. Za první kolo trvání druid zaplatí 2 magy a za každé další 1 navíc.

Vyvolání kouzla trvá za každé 2 stupně 1 kolo.

Ovládání Druid je schopen roj ovládat jen do určité vzdálenosti - stupeň *10. Roj však nesmí ztratit z dohledu. Pokud by roj poslal příliš daleko, nebo ho ztratil z dohledu, ztratil by nad ním kontrolu a světlušky by se rozletěly. Po vyvolání se roj zformuje nad druidovou hlavou a pohybuje se tak, aby nad ní zůstal i bez druidova ovládání. Pokud však chce druid roj poslat jinam, musí se na ovládání koncentrovat. V kole, ve kterém dal roji příkaz se musí soustředit. Druid může světlušky poslat na místo, na které má přímou viditelnost (může poslat i do tmy, ale pokud tam bude překážka, světlušky se před ní zastaví). Navíc si může vybrat, jestli má roj zůstat na určeném místě, nebo jestli má letět v konstatní vzdálenosti od druida (nebo jím určeného objektu). Po udělení příkazu už se dále na roj druid nemusí soustředit. Rychlost roje je až 20 sáhů za kolo (kolo 10s tzn. zhruba 2 sáhy za sekundu).

Příklady jednotlivých hodnot jsou v následující tabulce:

Tabulka vlastností roje
stupeň magy vyvolání dosah životy počet ovládání
I 2 1 kolo 2 sáhy 10 10 10 sáhů
II 4 1 kolo 4 sáhy 20 20 20 sáhů
III 6 2 kola 6 sáhů 30 30 30 sáhů
IV 8 2 kola 8 sáhů 40 40 40 sáhů
V 10 3 kola 10 sáhů 50 50 50 sáhů

Ještě pár slov ke zranitelnosti roje světlušek. Roj nelze zranit sečnými, bodnými, střelnými ani vrhacími zbraněmi. Protože nemají dostatečnou plochu k zásahu malých světlušek. Zato na ně platí dobře oheň – zraňuje je za 3*. Jinak jsou zranitelné normálně. Pokud jsou světlušky vystaveny útoku, snaží se uniknout, ale zároveň zůstat co nejblíže původnímu místu. Pokud hráči proti světluškám vynaleznou nějakou improvizovanou zbraň, nechám podrobnosti na PJ. Kvůli pár světluškám asi nikdo nebude vyrábět síťku :-)

obsidian

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 11

author_nick:

Diskuze