Hraničář

Vnitřní zrak II Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 5

Vnitřní zrak II

K tomuto psaní mě inspiroval neznámý autor jehož nápad „Vnitřním zrak“ mě nadchl, ale více než jeho interpretace se mi líbí toto. Tímto mu velice děkuji za nápad.

Hrubý popis

Jedná se o schopnost hraničáře vnímat svět jinak, než zrakem. Protože však ke zobrazeni světa využívá mozek hraničáře centrum vidění, není možno (alespoň na nízkých a středních úrovních) vnímat okolí očima a zároveň i tímto zrakem. Také to znamená, že úhel zobrazeni je stejný jako u zraku.

Vnitřní zrak – mechanismus Začátek

Aby hraničář mohl použít vnitřní zrak, musí (a to i na nejvyšší úrovni) přestat používat (na vyšších úrovních jen na chvíli) zrak. Tedy zavřít oči. Po té, po době závislé na stupni dovednosti viz. níže, začne vnímat svět vnitřním zrakem. Je schopen zaměřit jej libovolným směrem, aniž by pohnul hlavou či očima. Jen v případě souběžného používání zraků je třeba mít zaměřený vnitřní zrak na stejné místo jako oči. Je totiž použito na zpracování údajů, stejné mozkové centrum.

Doba vyvolání vnitřního zraku (Nepovinné, možno dodržovat pravidly daný čas pro použití mimosmyslových schopností)
Příprava na použití vnitřního zraku trvá směnu a za každý stupeň znalosti se zkracuje o 3 kola. Odsud pochází ony příběhy o bojovníkovi co s vyřazeným zrakem porazil své nepřátele.

Příklad:
Hraničář Van Dom byl v souboji se zlodějem zasažen do obličeje bojovým práškem a nyní nic nevidí. Vnitřní zrak již používá 18 úrovni. Tedy směna =60 kol – (18x3=54kola)=6 kol mu tedy trvá než aktivuje svůj vnitřní zrak. Zloděj Čang Lee se chvíli ke své smůle kochá svým úspěchem. Teprve po 10 kolech „duchaplných posměšků“ se rozhodne s oním „Bezbranným hraničářem“ skoncovat. Ke své smůle použije kop nohou, který Van Dom bezvadně vykryje mečem.

Konec:

Pokud funkci vnitřního zraku ukončí hraničář sám, téměř okamžitě je nahrazen normálním zrakem, pokud je vyrušen, např. zranění, je prodleva v „naskočení očí“ delší. Tato doba se rovná 5 kol. Za každé 2 úrovně znalosti se zkracuje o jedna. Zranění, které hraničáře vytrhne z použití vnitřního zraku musí být větší než 1/10 jeho životů. Během této doby je hraničář jako slepý.

Příklad:

Hraničář Siven (60životů) se ocitl sám proti třem Nosferatům. Naštěstí měl aktivován vnitřní zrak, který používá již 6 úrovní. Nevadí mu tedy že jeden z nich je neviditelný. Bohužel je zasažen za 12 životů. To jej zbaví vnitřního zraku. Navíc 5-(6/2)=2 kola nevidí vůbec nic. V druhém kole se na něj snáší síť. Není ji schopen uhnout protože ji nevidí To rozhoduje o tom, že další postava s níž bude kolega Radek hrát se bude jmenovat jinak.

Vnitřní zrak – zobrazení

Jde v zjednodušené podstatě o vidění životní energie. Proto svět bez jakékoliv života se jeví bezvýrazně šedý. Bytosti mají životní auru a tu je právě vnitřním zrakem vidět.

Neživý svět

Je zobrazen odstíny šedi. Není možno poznat barvy. Proto si není možno číst. Drobné nerovnosti splývají. Čím je cíl, dále tím horší odhad vzdáleností a tvarů. S narůstajícím stupněm dovedností se toto lepší. Ze začátku lze chodit jen pomalu, aby hraničář do ničeho nevrazil, později jde i běhat. Ze začátku je téměř nemožné pozorovat rychle se pohybující předměty, např. šíp, kámen meč atd., později se lze před nimi i bránit.

Živý svět<.br>
Vše co projevuje nějakou formu života má auru, tu je schopen hraničář přesně vidět. Aura je lépe vidět, ale na druhou stranu znemožňuje vidět tvarové podrobnosti.

„Potvory masité“, tedy zvířata, draci, lidé, tvorové vyvolaní pomocí magie a získávající energii jídlem atd. mají světlou auru,.

Bytosti získávající energii z magie, či parazitizmem bytosti magické podstaty, např. nemrtvý, oživlé sochy démoni atd., mají tmavou auru. Proto je obé proti šedi vidět.

Hraničář vidí pouze různě zabarvený obrys postav! Je schopen je přesně rozlišit, ale není schopen bez porovnání přiřadit auře zrakem viděnou postavu. Není ani schopen poznat zda je dobrá či ne. Dobro je relativní pojem, proto nepozná rozdíl mezi sochou zákoně zlou či zákoně dobrou. Teprve mnohem později se naučí vidět rasy a druhy bytostí.

Př.1:
Hraničář Halek ví, že jeho družiník Cester sedí naproti němu, použije vnitřní zrak a zapamatuje si jeho auru. Později je schopen jej identifikovat pomocí vnitřního zraku v naprosté tmě v boji a zachránit mu život.

Př.2:
Náš Halek byl 2 roky vězněn sadistickou zlodějkou Leijlou, která se postarala o to aby mu před jejich prvním setkáním vypálili oči, a teprve potom jej pravidelně navštěvovala v mučírně kde si na něm vybíjela své mindráky. Po útěku z vězení Halek žije 12 měsíců u elfů a po drahém, složitém a nepříjemném rituálu jsou mu vyléčeny oči. Pár dnů na to Halek Leilu potká na plese a protože v tu chvíli využívá své vyléčené oči, tak, i když zná její auru naprosto detailně, Leijlu nepozná. Úslužně jí otevře dveře. Dokonce se pokusí jí sbalit, což vede k jeho opětovným a nechtěným dýchánkům v Leilině mučírně. (Mohl ji poznat z hlasového projevu, ale měl si lépe uvědomit co znamená věta: „Po regeneračním rituálu nějakou dobu budete hůře a zkresleně slyšet.“)

Viditelnost neviditelných

Není důležité, zda je bytost viditelná očima či ne. To vnitřním zrakem ani poznat nelze. Prostě ji vnímá. NEVÍ, ŽE JE BYTOST NEVIDITELNÁ. Nemůže tedy upozornit kolegy, že se blíží neviditelná postava.Taky to znamená, že vnitřním zrakem uvidí démona (jeho auru) ve zbrani, ale okem nepozná která zbraň tom byla, pokud ji nemůže polohově určit!

Vnitřní zrak – dosah

Dosah vnitřního zraku je závislý na tom co s ním chce hraničář pozorovat. Jsou tři pásma (viz níže) dosahu vnitřního zraku podle obtížnosti pozorování. Pásma tohoto „dohledu“ jsou závislé na počtu úrovní, po které hraničář vlastní schopnost vnitřní zrak.

Úkonem (viz níže) jsem nazval pozorováni nějaké činnosti či předmětu. Nebo-li co je jak obtížné. Můžete si samozřejmě doplnit jakoukoliv činnost provozovanou vnitřním zrakem.

1. pásmo
dosah: úr./2 (zaokrouhleno dolů) sáhů
úkony:
rychle se pohybující neživé předměty (pozor na rychlý pohyb postavy, pak se pohybuje rychle vše a můžete se utlouct třeba i o stromy) tvarové podrobnosti neživé předměty (ryté písmo)
nerovnosti povrchu (zakopnutí) diagnostika (vzdálenost se ještě 2x zmenšuje)
kombinace aur (vzdálenost se ještě 2x zmenšuje)
kombinované vidění (vzdálenost se ještě 2x zmenšuje)
vidění slabých aur = démoni do 10. sféry, duše (hr. Meč, kouzelníkova hůl atd.)

2. pásmo
dosah: úr.+10 sáhů
úkony:
pomalu se pohybující neživé předměty
vidění středních aur = démoni do 20. sféry nehmotní, rostliny

3. pásmo
dosah: úr*2 +20s
úkony:
vidění silných aur = všichni živý tvorové, démoni od 21. sféry, bytosti hmotné, oživlé rostliny


Příklady využití mimosmyslové schopnosti nebo-li její specializace:

Nutno dodat, že je zde možnost rozdělit tuto mimosmyslovou vlastnost na specializace (Vymítač, léčitel atd.). Tuto možnost už nechávám na laskavém pánu jeskyně. Já doporučuji si vzít jednu schopnost za každých x úrovní. Což znamená, že na 12-té úrovni si hráč může vzít dvě dovednosti udané níže. Navíc hodit si na začátku kolik specializací je schopna se postava naučit. To vše ale závisí na tom kolik takových vlastností vymyslíte. V našem případě by to vypadalo následovně:

Halek si hodí 1k100
Padlo mu 50%
Znamená to, že se naučí za svůj život jen polovinu uváděných schopností.

Kombinace aur dostupná až od stupně dovednosti 12

Může se stát, že bytost má více aur. Třeba je posedlá démonem. V tom případě zezačátku vidí pouze silnější auru. Teprve postupně se naučí rozlišovat aury v aurách. Tímto jsou pověstní především vymítači. . Pravděpodobnost, že hraničář pozná kolik je v postavě aur je rovna čtyřnásobku počtu jeho úrovní, po kterou tuto dovednost má. Je ale nutno daný druh bytostí znát!

Diagnostika dostupná až od stupně dovednosti 12

Časem se naučí hraničář lépe vnímat auru a tedy i poznat životní energii. Je možno poznat podle zabarvení např. nemocné či poškozené orgány, postupující otravu atd. Také je možno poznat původního upíra, (pokud hrajete na původní upíry) neb má jiné orgány.
Svolí li PJ, je možno lépe využívat léčení, neb hraničář přesně vidí poškození tkání a je schopen přesněji zaměřit kouzlo. Za každé 3 úrovně této schopnosti se léčení lehkých zranění zlepší o 1 a těžkých o 2. Maximálně však do dvojnásobné úspěšnosti úspěšnosti léčivých kouzel.

Vidění druhů dostupná až od stupně dovednosti 12

Časem se naučí hraničář lépe vnímat auru a na základě zkušeností poznat druh bytosti co vidí. Např. člověk, skřet trpaslík atd. socha železná. Pravděpodobnost, že hraničář pozná o jaký druh jde je rovna čtyřnásobku počtu jeho úrovní, po kterou tuto dovednost má. Je ale nutno daný druh bytostí znát!

Souběžné vidění dostupné od stupně dovednosti 30

Je možno se dívat očima i vnitřním zrakem.
Boj dostupný ihned (relativně)

Boj je problematickou částí, alespoň zezačátku. Pokud bytost používá k útoku své tělo (např. tesáky, spáry), je to poměrně jednoduché. Pokud, ale bytost bojuje normální zbraní…. Je velký problém, alespoň na začátku, odhadnout její délku, tvar, pohyb atd. viz kapitola neživý svět a dosah. Je paradoxem, že naopak zbraně s démonem jsou vidět výrazně lépe. Ale i zde nemusí démon obývat zbraň celou.

Postihy pro boj:

Boj tváří v tvář se zbraní-vidění rychle se pohybujících předmětů v sázích
0s = -5
1s = -3
2s = -1

Střelba vidění střely vidění rychle se pohybujících předmětů v sázích
3s = -5
6s = -3
9s = -1


Při rozhodování jakou mimosmyslovou schopnost bude hraničář mít hodem k%, se pak řiďte následujícími tabulkami (v závislosti na tom, jestli do své hry aplikujete jen jednu z uvedených mimosmyslových schopností, nebo obě):

Tabulka-telek./pyro./telep./vnit.zr.

telekineze - 1-33
pyrokineze - 34-62
telepatie - 63-83
vnitřní zrak - 84-100

Tabulka 3 - telek./pyro./telep./kryo./vnit.zr.

telekineze - 1-27
pyrokineze - 28-50
telepatie - 51-67
kryokineze - 68-87
vnitřní zrak - 88-100

Druid získává na 16. úrovni čtvrtou mimosmyslovou schopnost dle vlastní volby, pátou získává na úrovni 20.

Chodec získává čtvrtou mimosmyslovou schopnost na 24. úrovni, pátou na 30.
Pokud by hraničář trvale oslepl a měl opravdu hodného PJ, pak se během jednoho měsíce (+/- 1k6 dní) jeho vnitřní zrak sám od sebe vyvine. A jeho zlepšování bude 4x lepší.

Závěr:

Jedná se o silnou schopnost. Proto doporučuji opravdu rozdělovat schopnosti na specializace a neumožnit používat vše a hned.
Také bych doporučoval neopominout to, že oba způsoby vidění spolu nejsou kompatibilní. Není možno jedním poznat co viděl druhý. Je zde možnost spousty zápletek.
Rád bych poděkoval kolegovi Markovi za jeho věcnou a hlavně konstruktivní kritiku, jež mi pomohla tuto vlastnost vytvořit.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Jak říkám ve svém příspěvku. Nápad není nový a možná místo slova inspiroval jsem měl napsat převzal a opravil podle mých představ. Je to moje první dílo a nikoho jsem se nechtěl dotknout. Vcelku se spoustou věcí od UnknowN souhlasím, ale něco se mi líbí jinak. Proto jsem opravdu spoustu převzal.
Pokud se to někoho dotklo tak se omlouvám. Mě to jako neslušnost nepřipadlo, protože jsem se na začátku přiznal. Děkuji všem za reakci a názory
Spurňas


 Uživatel úrovně 5

Autor se sice přiznal, kde bral inspiraci, přesto jsem si nemohl nepovšimnout, že některé pasáže jako by z oka vypadli UnknowNově zpracování. Vzít si inspiraci dle mého není špatná věc, ale vyloženě kopírovat některé pasáže - to by se dle mého nemělo. A pokud ano, tak mi tu chybí zmínka, že s kopírováním pasáží a částí tabulek UnknowN souhlasil (jakožto nedodržení formy a slušnosti bych normálně strnul 1 až 3*, ale protože je to tvé první dílo, tak protentokrát zamhouřím obě oči - každý začíná nějak a ne každý má hned ten první krok správným směrem).

Nyní k samotnému dílu a jeho zpracování:
- Mimosmyslové schopnosti slouží jako doplněk pro hraničářské kouzla, není to nikdy bojový základ. Soustředění na mimosmyslovou schopnost by tedy nemělo jít pod jednu směnu, natožpak do řádu kol, či dokonce ihned (chodec na 25. úrovni mající Vnitřní zrak od čtvrté úrovně se musí dle výpočtu soustředit 60 - 21*3 = -3 kola). Navíc zjednodušený vzorec není ošetřen od záporných hodnot.
- Chodec může bojovat slepý díky kouzlům meče, Druid už má tak trochu smůlu, ale i tak se mi to zdá být jako duplikování kouzla, které nestojí žádnou manu.
- Nápad s aurami a nemožnost si dávat souvislosti mezi obyčejným a vnitřním zrakem beru jako dobrý nápad a RP zpestření díla, které posune hru více do představivosti.
- Na druhou stranu dílo je dle mého až zbytečně komplikované, to aby hráč i PJ znali dílo nazpaměť a hráč si vedl tabulku o tom, jakou auru zná a jakou ne (je to sice extrémní případ, ale může nastat). Podle mého by nebyl problém dílo shrnout a zjednodušit do několika málo pravidlových principů. UnknowNovo zpracování bylo příliš jednoduché, až některé stavy nebyli popsány, tvé zpracování trpí přesně opačným problémem.

Dílo je vhodné především pro hráče hračičkáře, kteří ocení složitost a komplikovanost tohoto díla. Také určitě potěší všechny zastánce aur, jakožto podkladu pro hraničářskou magii (těch také není málo - dle mojí zkušenosti). Pro mě sice dílo moc použitelné není, protože bych asi volil střední cestu mezi tímto a předešlým vnitřním zrakem, ale dílo může být názornou ukázkou dvou mezních stavů.

Nakonec hodnotím dílo vcelku kladně:

**


 Uživatel úrovně 5

Další zpracování nové mimo smyslové schopnosti Vnitřní zrak, které je sice v mnohém odlišné od toho prvního.
Ačkoliv je rozsahově delší zpracování pokulhává.