Galerie

Hrad Smaragdje

Obrázek Hrad Smaragdje

Autor:

Přidáno:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Hrad Smaragdje

Technika: perokresba, 4 hodiny

Vítejte v severní Urzemii :) Tento hrad mi byl prohlášen dokonce za provozuschopný, co se opevnění týče, co myslíte vy? :)

Hrad ve skutečnosti není hradem, ale reprezentačním sídlem. Aby totiž hrad plnil svou funkci, neměl by být umístěn v údolí, ještě ke všemu tak, aby kolem něj byly vysoké skalní štíty. Pokud jde o obranné prvky, nejspíš by se ubránil. Totiž kdyby na něj někdo zaútočil, což by ale nikdo neudělal, protože jediný důvod, aby tak nepřítel mohl chtít učinit by bylo zbavení se posádky, což by vcelku snadno zvládl vyhladověním hradu. Navíc pokud má hrad přístaviště, je to jeho nejslabší článek a hodný napadení. Pokud hrad přístaviště nemá, jsou jeho vyhlídky na dlouhodobé obléhání docela špatné. :)