Rozvoj DrD

Nekontrolovatelné talenty Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 4

Nekontrolovatelné talenty

 
Určitě se už každému z vás stalo, že jste se setkali s nějakou nesmírně nadanou osobou, do které byste to ale vůbec neřekli.
 
Lidé jsou různí a mohou nezávisle na sobě umět různé věci. Některé z nich alespoň trochu odpovídají jejich osobnosti, jiné by však podle vašich logických úvah měly být naprosto nad jejich možnosti. Analfabet počítající lépe než vysokoškolák, a tak podobně.
 
Tento prvek je možné do určité míry zahrnout i do hry DrD pomocí takzvaných "nekontrolovatelných talentů".
 

Talent a antitalent

 
Ač se to může zdát někomu podivné, nekontrolovatelné talenty jsou závislé jen a pouze na osobní inteligenci.
 
Čím inteligentnější daný jedinec je, tím větší má šanci, že bude schopen své vlastní talenty kontrolovat a nestane se mu tedy, že by v nějaké oblasti vynikal více, než by se očekávalo. Oproti tomu má však větší šanci získání nějakého antitalentu, jinými slovy snadněji naléza oblasti, ve kterých musí více zabrat, aby se vyrovnal ostatním.
 
Šance, že bude mít daná postava v DrD vůbec nějaký talent nebo antitalent, udává Tabulka předpokladů.
 
TABULKA PŘEDPOKLADŮ
inteligence23456789101112131415161718192021
talent95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%
antitalent3%5%8%10%13%15%18%20%23%25%28%30%33%35%38%40%43%45%48%50%
 
Jak vidíte, základní šance jsou poměrně vysoké, ještě záleží na tom, jak se daný talent nebo antitalent projeví.
 
V dalších částech příspěvku už budu popisovat pouze talenty, protože daný antitalent snadno získáte tak, že obrátíte jeho efekt. Pokud by to pro vás však bylo příliš složité, anebo nesmyslně nevýhodné, můžete antitalenty i úplně vynechat a hrát pouze s talenty.
 

Seznamy

 
Následující část platí jen pro postavy, kterým v předchozím hodu vyšlo, že budou talentované.
 
Jednotlivé talenty jsou rozděleny podle povolání, protože právě v nich se s největší pravděpodobností projeví. Některé válečníkovy talenty však mohou být přiřazeny i obecně ke všem postavám, pokud se tak PJ rozhodne.
 
Pro talentované postavy platí, že si jejich hráč hazí proti každému potenciálnímu talentu zvlášť s tím, že může v extrémních případech získat buď všechny, anebo minimálně alespoň jeden talent (ten finální). Počet a míra talentovanosti jsou tedy pouze na něm.
 

Válečník

 
BOJ BEZE ZBRANĚ
k%bonus
1-2+4 k ÚČ, –3 k útočnosti, +4 k OČ
3-5+3 k ÚČ, –2 k útočnosti, +3 k OČ
6-10+2 k ÚČ, –2 k útočnosti, +2 k OČ
11-30+1 k ÚČ, –1 k útočnosti, +1 k OČ
31-100(žádný)
(* Tyto bonusy platí pouze v případě, že postava má volné obě ruce, tj. nepoužívá zbraň, štít a ani nic nedrží.)
 
BOJ S JEDNORUČNÍMI ZBRANĚMI
k%bonus
1+4 k ÚČ, –2 k útočnosti, +3 k OČ
2-3+3 k ÚČ, –1 k útočnosti, +2 k OČ
4-7+2 k ÚČ, –1 k útočnosti, +1 k OČ
8-20+1 k ÚČ
21-100(žádný)
(* Tyto bonusy se týkají i kombinací jednoručních zbraní a netýkají se boje beze zbraně.)
 
BOJ S OBOURUČNÍMI ZBRANĚMI
k%bonus
1+4 k ÚČ, –2 k útočnosti, +3 k OČ
2-3+3 k ÚČ, –1 k útočnosti, +2 k OČ
4-7+2 k ÚČ, –1 k útočnosti, +1 k OČ
8-20+1 k ÚČ
21-100(žádný)
(* Tyto bonusy se netýkají kombinací jednoručních zbraní.)
 
BOJ S VRHACÍMI ZBRANĚMI
k%bonus
1+4 k ÚČ, –1 k útočnosti
2-3+3 k ÚČ
4-7+2 k ÚČ
8-20+1 k ÚČ
21-100(žádný)
 
BOJ S LUKY
k%bonus
1+4 k ÚČ, –1 k útočnosti
2-3+3 k ÚČ
4-9+2 k ÚČ
10-25+1 k ÚČ
26-100(žádný)
(* Tyto bonusy se týkají i praku.)
 
BOJ S KUŠEMI
k%bonus
1+4 k ÚČ, –1 k útočnosti
2-3+3 k ÚČ
4-6+2 k ÚČ
7-15+1 k ÚČ
16-100(žádný)
 

Hraničář

 
STOPOVÁNÍ
k%bonus
1-10stopování +30%
11-20stopování +15%
21-35stopování +8%
36-50stopování +4%
51-100(žádný)
(* Platí v jiném než nepoužitelném terénu.)
 
MIMOSMYSLOVÉ SCHOPNOSTI
k%bonus
1naučí se každou mimosmyslovou schopnost o 4 úrovně dřív
2-3naučí se každou mimosmyslovou schopnost o 3 úrovně dřív
4-6naučí se každou mimosmyslovou schopnost o 2 úrovně dřív
7-15naučí se každou mimosmyslovou schopnost o 1 úroveň dřív
16-100(žádný)
(* Stupeň znalosti stoupá normálně o 1 za každou úroveň.)
 
VÍCE MAGENERGIE
k%bonus
1při meditaci se bere, jako by byl o 4 úrovně výš
2-3při meditaci se bere, jako by byl o 3 úrovně výš
4-6při meditaci se bere, jako by byl o 2 úrovně výš
7-15při meditaci se bere, jako by byl o 1 úroveň výš
16-100(žádný)
(* S tímto talentem může hraničář kouzlit už od 1. úrovně. Dokud se nestane druidem, jeho magenergie se vždy počítá, jako by se měl stát chodcem.)
 

Alchymista

 
VIDĚNÍ MAGENERGIE
k%bonus
1-2bere se, jako by byl o 4 úrovně výš
3-5bere se, jako by byl o 3 úrovně výš
6-10bere se, jako by byl o 2 úrovně výš
11-30bere se, jako by byl o 1 úroveň výš
31-100(žádný)
 
PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU (LUČBA)
k%bonus
1bere se, jako by byl o 4 "stupně" výš
2-3bere se, jako by byl o 3 "stupně" výš
4-7bere se, jako by byl o 2 "stupně" výš
8-20bere se, jako by byl o 1 "stupeň" výš
21-100(žádný)
(* Jedním "stupněm" je myšlen jeden řádek v Tabulce pravděpodobnosti úspěchu alchymisty z PPZ 44. Pokud by bez talentu měl mít např. 47%, s talentem bude mít 61%, 74%, 85% nebo 95%.)
 
VÍCE MAGENERGIE (DESTILACE)
k%bonus
1+40%
2-3+30%
4-7+20%
8-20+10%
21-100(žádný)
(* Nikdy nelze vydestilovat více než 100% magenergie.)
 

Kouzelník

 
VÍCE MAGENERGIE
k%bonus
1při zaostření vůle se bere, jako by byl o 4 úrovně výš
2-3při zaostření vůle se bere, jako by byl o 3 úrovně výš
4-6při zaostření vůle se bere, jako by byl o 2 úrovně výš
7-15při zaostření vůle se bere, jako by byl o 1 úroveň výš
16-100(žádný)
 
VÍCE KOUZEL
k%bonus
1-2bere se, jako by byl o 4 úrovně výš
3-7bere se, jako by byl o 3 úrovně výš
8-15bere se, jako by byl o 2 úrovně výš
16-40bere se, jako by byl o 1 úroveň výš
41-100(žádný)
 
PRAVDĚPODOBNOST ÚSPĚCHU (SESÍLÁNÍ)
k%bonus
1bere se, jako by byl o 4 "stupně" výš
2-3bere se, jako by byl o 3 "stupně" výš
4-7bere se, jako by byl o 2 "stupně" výš
8-20bere se, jako by byl o 1 "stupeň" výš
21-100(žádný)
(* Jedním "stupněm" je myšlen jeden řádek v Tabulce pravděpodobnosti úspěchu kouzelníka z PPZ 55. Pokud by bez talentu měl mít např. 61%, s talentem bude mít 74%, 85%, 95% nebo 99%.)
 

Zloděj

 
JEDNÁNÍ S LIDMI
k%bonus
1bere se, jako by byl o 4 úrovně výš
2-3bere se, jako by byl o 3 úrovně výš
4-9bere se, jako by byl o 2 úrovně výš
10-25bere se, jako by byl o 1 úroveň výš
26-100(žádný)
(* Týká se schopností Převleky, Získání důvěry, Odhad lidí, Imitace hlasu, Zahánění nepřátel, Vytáhnutí znalostí a Přesvědčování. Dokud se nestane siccem, jeho pravděpodobnost se vždy počítá, jako by se měl stát lupičem.)
 
POSTŘEH A ZRUČNOST
k%bonus
1bere se, jako by byl o 4 úrovně výš
2-3bere se, jako by byl o 3 úrovně výš
4-9bere se, jako by byl o 2 úrovně výš
10-25bere se, jako by byl o 1 úroveň výš
26-100(žádný)
(* Týká se schopností Objevení mechanismů, Objevení objektů, Zneškodnění mechanismů, Otevření objektů a Vybírání kapes. Dokud se nestane lupičem, jeho pravděpodobnost se vždy počítá, jako by se měl stát siccem.)
 
SCHOVÁVÁNÍ SE
k%bonus
1bere se, jako by byl o 4 úrovně výš
2-3bere se, jako by byl o 3 úrovně výš
6-9bere se, jako by byl o 2 úrovně výš
10-25bere se, jako by byl o 1 úroveň výš
26-100(žádný)
(* Týká se schopností Šplhání po zdech, Skok z výšky, Tichý pohyb, Schování se ve stínu, Nenápadnost a Útěk z pout. Dokud se nestane lupičem, jeho pravděpodobnost se vždy počítá, jako by se měl stát siccem.)
 

Finální talent

 
DOVEDNOST
k%bonus
1-10k naučení každého stupně dané dovednosti stačí 17% profibodů
11-20k naučení každého stupně dané dovednosti stačí 33% profibodů
21-35k naučení každého stupně dané dovednosti stačí 50% profibodů
36-50k naučení každého stupně dané dovednosti stačí 67% profibodů
51-100k naučení každého stupně dané dovednosti stačí 83% profibodů
(* Tento talent mohou získat pouze postavy, kterým vyšlo, že budou talentované, ale nepovedlo se jim pak získat žádný zaměřený přímo na jejich povolání. PJ jim vybere jednu dovednost (PPP 86), ve které budou mít uvedenou výhodu. Může se jednat o praktickou dovodnost, nebo i totální nesmysl – vše záleží jen na něm.)
 

Dodatek

 
Většina uvedených talentů postavám umožňuje si s danou schopností počínat, jako by byly o několik úrovní výše, než ve skutečnosti jsou. Jinými slovy, i jejich naučení by mělo být teoreticky možné na dřívějších úrovních než obvykle, pokud jim to PJ dovolí.
 
To ovšem také znamená, že v případě antitalentů by se postava měla tytéž schopnosti učit se stejným zpožděním. V extrémních případech pak může kouzelník získat schopnost sesílat kouzla až na 5. úrovni.
 

Odstranění antitalentů

 
K odstranění antitalentů je vhodné použít systém dovedností, kdy obětováním všech profibodů získaných z určité vlastnosti při přestupu na sudou úroveň si lze "stupeň" antitalentu snížit o 1. (Jedním "stupněm" je myšlen jeden řádek v tabulce.)
 
Jaká vlastnost se řadí k jakému antitalentu udává Tabulka talentů. V žádném případě není možné dané talenty stejným způsobem získávat.
 
TABULKA TALENTŮ
talentvlastnost
boj beze zbraněsíla
boj s jednoručními zbraněmisíla
boj s obouručními zbraněmisíla
boj s vrhacími zbraněmiobratnost
boj s lukyobratnost
boj s kušemiobratnost
stopováníinteligence
mimosmyslové schopnostiinteligence
více magenergie (hraničár)inteligence
vidění magenergieinteligence
pravděpodobnost úspěchu (lučba)obratnost
více magenergie (destilace)obratnost
více magenergie (kouzelník)inteligence
více kouzelinteligence
pravděpodobnost úspěchu (sesílání)inteligence
jednání s lidmicharisma
postřeh a zručnostobratnost
schovávání seobratnost
 

Závěr

 
I když jsem se snažil pravděpodobnosti získání daných talentů pro jednotlivá povolání co nejvíce vyvážit, v rámci smysluplnosti a využitelnosti daných schopností se i poměrně dost liší. Berte to tedy tak, že čím menší má postava v určitém povolání šanci získat v něm talent, tím větší má šanci získat talent ve svých dovednostech, což se speciálně u těch velmi těžkých ukáže být opravdovou výhodou.
 
Postupným odstraněním antitalentů si hráč zpříjemní hru za přijatelnou cenu a později už téměř ani nepocítí, že je měl. Naopak to může v prvních dobrodružstvích způsobit spoustu zajímavých situací.
 
Mojí snahou bylo ozvláštnit hru zejména zkušeným hráčům, ale v praxi stačí, aby si s tímto rozšířením uměl poradit sám PJ. Oproti jiným je to totiž poněkud náročnější na matematiku a od 32. úrovně si je třeba "domyslet" spoustu tabulek, které mě osobně příjde zbytečné sem přímo zahrnovat.
 
Vždy si můžete nechat poradit od někoho dalšího.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Souhlasím s UnknowNem, nápad je super, více rozmanitosti v zatuchlém systému DrD vždycky uvítám a rozhodně jsem fanouškem čehokoliv, co odliší dva zástupce jednoho povolání.
Stejně tak ale souhlasím, že zvolená forma není úplně ideální ani vyvážená. Nevidím problém v tom, aby se talentovanost odvozovala od inteligence, ale zajímal by mě myšlenkový pochod za konkrétními čísly té tabulky. Zpracování přitom není špatné, je to přehledné, viditelně je na tom dost práce.

Co mě ale mrzí o to víc, je promarněná příležitost. Dílo mě dost zklamalo. Čekal jsem nějaké zajímavé nové schopnosti a talenty a dostal jsem jen (nevyváženou) procentuální šanci získat nějaký arbitrární číselný bonus nebo postih k už existujícím schopnostem povolání, čili to nejnudnější možné řešení. Z anotace jsem přitom nadšeně doufal v nějaké zajímavé mechaniky umožňující vznik postav typu "elfí kouzelník s fotografickou pamětí a schopností naučit se všechna kouzla, ale naprosto neschopný sociální interakce" nebo trochu jemnější "zloděj s hadím tělem a talentem na akrobacii, který se protáhne všude, ale absolutním antitalentem na střelbu nebo boj na dálku". Nu, škoda přeškoda, dílo mohlo být mnohem ambicioznější.
I tak ale díky za bezva inspiraci, třeba to někoho nakopne udělat si postavu trochu zajímavější a vybočit z mantinelů povolání zrovna tímto směrem.


 Uživatel úrovně 8

V základu se mi pravidla umožňující větší variabilitu mezi jednotlivými zástupci hratelných povolání líbí. Mít něco, čím se jeden válečník odlišuje od druhého je fajn. Na tomhle konkrétním řešení se mi ale jedna věc nelíbí:

Vzhledem k návaznosti na inteligenci dochází k tomu, že třeba u válečníků podporuje krolly, kteří mají šanci být ještě větší bouchači, zatímco ostatní rasy jsou v lepším případě prostě jenom méně talentovaní, v horším případě jsou v leccčems antitalentovaní (tzn. ještě více pobízí hráče válečníků k výběru krolla, a ještě více je odrazuje od výběru elfa). Na druhou stranu, u magických povolání je situace opačná - Takový elf kouzelník s inteligencí 21 z tohohle opět přinejmenším nic nemá, při nejhorším z něj může být nepoužitelná postava, která musí o minimálně jednu úroveň postoupit bez jakýchkoliv kouzel (jak se asi sbírají zkušenosti někomu, koho porazí silnější vítr, a kdo neumí zacházet s většinou zbraní, asi netřeba se rozepisovat). Oproti tomu, krollí kouzelníci z toho získávají zajímavou šanci nějakým tím talentem vyrovnat svou rasovou nedostatečnost - ale cena za tento způsob, jak udělat méně inteligentní rasy atraktivnější pro hráče kouzelníků, je podle mého příliš vysoká a nevýhodná vůči inteligentním rasám.

Drobným detailem je pak to, že existuje určitá šance, že si postava na jednu věc hodí jak talent, tak antitalent... Není to sice problém, ty bonusy/postihy se prostě navzájem částečně/úplně vyruší... Jen si dovedu představit, jak by hráč asi prskal, kdyby si nejdřív na něco hodil talent a měl z toho radost, a pak si to pohřbil antitalentem :-D

Za zajímavou myšlenku ale pokulhávající zpracování dávám dílu 3*