Rozvoj DrD

Hereze Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Poznámka pro redaktory: Příspěvek je tak dlouhý, že se možná neodešle celý, proto jsem z něj odstranil entery. Měl by končit hláškou "Konec příspěvku", tu prosím odstraňte. Pokud tam nebude, dejte mi vědět.
Hereze, nebo česky "kacířství", představuje moment, kdy se postava rozhodne nenásledovat tak úplně učení svého mistra a začne strkat nos i do jiných oborů a povolání.
 
Důsledky kacířství však mohou být dalekosáhlé. Mnohé řády a cechy si střeží svá tajemství, která sdílí pouze se svými členy a každý heretik pak pro ně představuje potenciální únik informací. Proto před nimi heretici musí své neobvyklé schopnosti tajit.
 
Dalším problémem, který musí váš heretik vyřešit, je, kdo ho bude vlastně učit, když jsou hranice mezi povoláními tak neprostupné.
Postava se například může naučit kouzlit od spřáteléného kouzelníka ve družině, ovšem hráči o herezi nejčastěji uvažují právě proto, že potřebují někoho s tou a tou schopností, kterou právě nikdo nemá.
 
Než se tedy hráč do hereze pustí, musí nejprve s PJ probrat všechny RP podmínky, které jeho postava musí předem splnit, ale i pak se může PJ vždy zničehonic rozhodnout, že postavě nedovolí, aby se tu či onu schopnost naučila.
 
Také je třeba brát v potaz skutečnost, že ne všechny schopnosti se dají herezí naučit. Například kouzlení vyžaduje inteligenci minimálně 8 a i když budou všechny ostatní podmínky splněny, některé postavy ho prostě nezvlánou. Totéž platí o různých bonusech získaných spíše praxí v oboru, než skutečným učením.
 
Dále jsou pak z hereze vyloučeny všechny schopnosti, které se mi nepodařilo efektivně analyzovat a vyčlenit. Povolání byla vytvářena jako funkční celky. Některá se zdají mít více prostoru k herezi (jako válečník) a jiná mají větší předpoklady být spíš terčem hereze (jako zloděj). Pak jsou tu ale i povolání jako třeba druid, kterému hvozd nevezmete a zbytek v podstatě nestojí za řeč.
 

Jak to funguje

 
Učení se nadměrným schopnostem vyžaduje velké množství času a úsilí. Ten čas musí postavy někde vzít a musí je to současně nějak omezit, aby se udržela herní rovnováha.
 
Krásným zdrojem takového vynaloženého času postavy jsou profibody z "Dovedností" v PPP 86.
 
Vlastně se to ve všech ohledech hodí, protože postavy s lepšími vlastnosmi mají také tendenci umět toho více a je už čistě na nich, jestli budou svůj volný čas věnovat míchání lektvarů, anebo vaření.
 
Ke zlepšování svých heretických schopností tedy bude postava používat profibody a to oběma směry.
 
Co to znamená?
 
Že heretik se také může rozhodnout, že se danou schopnost svého vlastního povolání učit nechce, a bude tedy místo ní dostávat profibody, které by ho stála, kdyby se ji učit chtěl.
 
PŘÍKLAD: Alchymista Kernel se na 6. úrovni rozhodl věnovat theurgii, ale jeho hráč (a tedy i postava) nemá příliš zájem se učit o astrálních sférách, protože ho více zajímají poslové živlů. Astrální sféry však představují tu podstatnější část jeho povolání, proto za jejich vynechání dostane jednorázově 80 profibodů a další 3 profibody při přechodu na každou další úroveň. Kdyby si to časem rozmyslel, bude muset tuto ztrátu opět pomocí profibodů dohnat a pak se mu už bude vyvíjet normálně.
 
Samozřejmě, "vynechání" nějaké schopnosti může mistr považovat za nehoráznou drzost a hráč si tak může zadělat i na spoustu RP problémů. Navíc, u spousty schopností existuje návaznost a odmítnutí jedné automaticky znamená i odmítnutí druhé.
 
Celkově hereze znamená spoustu papírů a počítání navíc, ale v mnoha směrech se to vyplatí, takže záleží na každém hráči, zda mu to stojí za to.
 

Typy profibodů

 
V herezi se pracuje s 6 typy profibodů:
 
síla
odolnost
obratnost
inteligence
charisma
obecné profibody
 
Obecné profibody představují jakýsi čas navíc, který postava strávila učením se dané schopnosti. Lze místo nich použít jakékoli jiné profibody, kterých má přebytek.
 
Problém však nastává ve chvíli, kdy postava začne dostávat tyto profibody za to, že nějakou schopnost vynechala.
 
Co s nimi?
 
Pokud nemáte rádi matematiku, prostě si je jen někam zapište a použijte je zase až k učení dalších heretických schopností. Ideálně byste si je ale měli rozdělit mezi své vlastnosti a to přesně v takovém poměru, jaký jim matematicky přísluší.
 
V žádném případě je nesmíte použít jako náhradu za profibody, kterých máte nedostatek.
 

Typy schopností

 
Z hlediska hereze existují 3 typy schopností:
 
jednorázové
opakované
komplexní
 

Jednorázové

 
Typickým příkladem jednorázové schopnosti je "Používání těžkých obouručních zbraní".
 
Tyto schopnosti se postava prostě jednou naučí a už jí to na celý život zůstane. Patří sem ale i kouzlení a jednotlivá kouzelnická kouzla.
 

Opakované

 
Opakované schopnosti jsou spíš takové malé jednorázové bonusy, které postava může nebo nemusí uplatnit při přestupu na vyšší úroveň. Jejich efekt bývá většinou trvalý, ale samotná schopnost je jednorázová a zase zmizí.
 
Příkladem by mohla být třeba "Fyzička level 2", která je typická pro hraničáře a upravuje u něj množství životů při přestupu na další úroveň.
 

Komplexní

 
Jednou z komplexních schopností je třeba "Zaostření vůle".
 
Postava jednou zaplatí větší množství profibodů, aby se ji naučila na 1. úroveň a pak si připlácí už jen menší množství za každé její zlepšení.
 

Jednorázové schopnosti

 
Jak už bylo řečeno, jednorázové schopnosti je možné po naučení používat neomezeně.
 
Některá omezení tu však stále zůstávají:
 
1) Není možno kombinovat kouzelnická a hraničářská kouzla. Postava si musí vybrat vždy jen jeden směr.
2) Pochopitelně není možné kouzlit bez magů, nebo provádět schopnosti v situacích, kdy by to ani pravý zástupce daného povolání nedokázal.
2) Nehraničář může sesílat hraničářská kouzla pouze na postavy, nikoliv na tvory. Stejně tak je nemůže sesílat postupně nebo hromadně.
 
Dále si všimněte, že v seznamu níže chybí schopnost používat zbroje.
 
To protože v podstatě všechna povolání mohou teoreticky nosit všechny zbroje, jen by se v nich buď kvůli malé síle nemohli ani pohnout, anebo by je omezovaly v provádění jejich schopností.
 
Proto vám PJ stále může kdykoli zakázat použití doučených schopností, pokud by vám v tom vaše zbroj nějak bránila. (Takže jako válečník v rytířské zbroji sice kouzlit můžete, ale pouze bez gestikulace a pod.)
 
Seznam jednorázových schopností:
 
Souboj
 • Používání lehkých jednoručních zbraní
 • Používání středních jednoručních zbraní
 • Používání těžkých jednoručních zbraní
 • Používání lehkých obouručních zbraní
 • Používání středních obouručních zbraní
 • Používání těžkých obouručních zbraní
 • Používání lehkých vrhacích zbraní
 • Používání středních vrhacích zbraní
 • Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
 • Používání těžké kuše
 • Používání štítu
 • Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 1
 • Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 2
 • Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 3
 • Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 4
 • Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 5
 • Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 1
 • Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 2
 • Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 3
 • Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 4
 • Vícenásobné útoky vrhacími zbraněmi Level 1
 • Vícenásobné útoky vrhacími zbraněmi Level 2
 • Vícenásobné útoky s luky Level 1
 • Vícenásobné útoky s luky Level 2
 • Vícenásobné útoky s luky Level 3
 • Vícenásobné útoky s luky Level 4
 • Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 1
 • Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 2
 • Vícenásobné útoky s těžkou kuší Level 1
 • Vícenásobné útoky s těžkou kuší Level 2
 • Vícenásobné útoky s prakem Level 1
 • Vícenásobné útoky s prakem Level 2
 • Specializace: Obouruční meč
 • Výpad a kryt Level 1
 • Výpad a kryt Level 2
 • Výpad a kryt Level 3
 • Drtivost Level 1
 • Drtivost Level 2
 • Drtivost Level 3
 • Průraznost Level 1
 • Průraznost Level 2
 • Průraznost Level 3
 •  
  Mimo boj
 • Líčení loveckých pastí Level 1
 • Líčení loveckých pastí Level 2
 • Líčení loveckých pastí Level 3
 • Líčení loveckých pastí Level 4
 • Líčení loveckých pastí Level 5
 • Líčení loveckých pastí Level 6
 • Líčení loveckých pastí Level 7
 • Ochočování nestvůr Level 1
 • Ochočování nestvůr Level 2
 • Ochočování nestvůr Level 3
 •  
  Kouzla
 • Mluv se zvířaty (Hraničář)
 • Najdi stopy (Hraničář)
 • Najdi zvíře (Hraničář)
 • Neutralizuj jed (Hraničář)
 • Odstraň ochromení (Hraničář)
 • Uzdrav nemocného (Hraničář)
 • Uzdrav těžká zranění (Hraničář)
 • Zmam osobu (Hraničář)
 • Chraň před dračím dechem (Hraničář)
 • Magické zrcadlo (Hraničář)
 • Odčaruj zkamenění (Hraničář)
 • Ošetři zranění chladem (Hraničář)
 • Ošetři zranění kyselinou (Hraničář)
 • Ošetři zranění ohněm (Hraničář)
 • Telepatická ochrana (Hraničář)
 • Úder varování (Hraničář)
 • Úder zloby (Hraničář)
 • Úder nenávisti (Hraničář)
 • Úkryt (Hraničář)
 • Vládni přirozeným věcem (Hraničář)
 • Oživ mrtvého (Hraničář)
 • Odstranění únavy (Hraničář)
 • Ochrana před bouří (Chodec)
 • Ochrana před deštěm (Chodec)
 • Ochrana před vlky (Chodec)
 • Ochrana před zimou (Chodec)
 • Přivolej druida (Chodec)
 • Rozdělej oheň (Chodec)
 • Hlídka (Chodec)
 • Maskování (Chodec)
 • Matení pachů (Chodec)
 • Matení stop (Chodec)
 • Tichá chůze (Chodec)
 • Odhal vinu (Chodec)
 • Odveď pozornost (Chodec)
 • Uhrančivý pohled (Chodec)
 • Uspi okolí (Chodec)
 • Zrcadlo vzpomínek a melancholie (Chodec)
 • Odhal tajemství (Chodec)
 • Rozčil (Chodec)
 • Uklidni (Chodec)
 • Kouzelnické kouzlo (Kouzelník)
 • Mágovo kouzlo (Mág)
 •  
  PPZ
 • Přesnost (Válečník)
 • Boj proti zvířatům (Hraničář)
 • Kouzla (Hraničář)
 • Odolnost vůči jedům (Alchymista)
 • Lučba (Alchymista)
 • Kouzla (Kouzelník)
 • Probodnutí ze zálohy (Zloděj)
 •  
  PPP
 • Iniciativa (Bojovník)
 • Změna v berserkra Level 1 (Bojovník)
 • Změna v berserkra Level 2 (Bojovník)
 • Šerm Level 1 (Šermíř)
 • Šerm Level 2 (Šermíř)
 • Útok z obrany (Šermíř)
 • Cvik level 1 (Šermíř)
 • Boj se zvířaty Level 1 (Druid)
 • Boj se zvířaty Level 2 (Druid)
 • Psychická kouzla (Chodec)
 • Rychlý pochod Level 1 (Chodec)
 • Lektvary Level 1 (Alchymista)
 • Lektvary Level 2 (Alchymista)
 • Poslové živlů (Theurg)
 • Bomba a ohnivá hlína (Pyrofor)
 • Výroba rachejtlí (Pyrofor)
 • Líčení pastí (Pyrofor)
 • Jedy (Pyrofor)
 • Protijedy (Pyrofor)
 • Posílení kouzel (Mág)
 • Střelba ze zálohy (Zloděj)
 • Vrh Level 1 (Zloděj)
 • Vrh Level 2 (Zloděj)
 • Klíč (Lupič)
 • Zabití (Sicco)
 • Sítě Level 1 (Sicco)
 •  
  PPE
 • Jízdní boj Level 1 (Válečník)
 • Jízdní boj Level 2 (Válečník)
 • Změna v berserkra Level 3 (Bojovník)
 • Odkopnutí (Bojovník)
 • Odskok (Bojovník)
 • Šerm Level 3 (Šermíř)
 • Šerm Level 4 (Šermíř)
 • Cvik level 2 (Šermíř)
 • Boj se zvířaty Level 3 (Druid)
 • Boj se zvířaty Level 4 (Druid)
 • Rychlý pochod Level 2 (Chodec)
 • Nové lektvary (Pyrofor)
 • Nové jedy (Pyrofor)
 • Nové protijedy (Pyrofor)
 • Nové pasti a spouště (Pyrofor)
 • Nečitelnost (Sicco)
 • Sítě Level 2 (Sicco)
 •  
  Jak jste si nejspíš všimli, i jednorázové schopnosti mají svoje "Levely", ale narozdíl od komplexních schopností, tady stojí další "Level" více méně stejně jako ten předchozí a buď danou schopnost jen jednorázově posiluje, a nebo ji zcela nahrazuje (viz poznámka u detailu dané schopnosti). K dosažení dalšího levelu je navíc nutné splnit další podmínky, jako je třeba minimální úroveň postavy.
   
  Tím se dostávám k popisu jednorázových schopností. Všechny mají univerzální tvar a to:
   
  Jméno schopnosti
   
  cena: síla | odolnost | obratnost | inteligence | charisma | obecné profibody
  typické pro: jméno a úroveň povolání, u kterých se tato schopnost běžně vyskytuje
  podmínky: musí být splněny, aby se postava mohla danou schopnost naučit
  poznámky: nějakým způsobem dodefinovávají efekt dané schopnosti
   
  (Cena je samozřejmě uváděna v profibodech.)
   
  Kvůli svému rozsahu jsou detaily schopností uvedeny až na úplném konci příspěvku. K jejich konkrétnímu nalezení doporučuji použít funkci CTRL+F.
   

  Opakované schopnosti

   
  Na opakované schopnosti si je dobré dát ten největší pozor, protože jich není mnoho, ale jejich nepoužitím můžete snadno získat nějaké ty profibody navíc. Jak už bylo řečeno, efekt těchto schopností se projevuje vždy a pouze při přestupu na vyšší úroveň postavy.
   
  Seznam opakovaných schopností:
   
 • Fyzička Level 1
 • Fyzička Level 2
 • Fyzička Level 3
 • Pes (Hraničář)
 • Vyvolání přítele (Kouzelník)
 •  
  Detail těchto schopností má stejný tvar jako u schopností jednorázových.
   

  Komplexní schopnosti

   
  Tyto schopnosti lze po jejich jednorázovém "zakoupení" ještě nadále vylepšovat. Není-li to v poznámce řečeno jinak, postava se s jejím užíváním se vždy bere, jakoby začínala na 1. úrovni + 1 úroveň za každý další stupeň jejího vylepšení. Totéž platí i o všech pastech a podobných mechanismech, kterých se týká.
   
  Úroveň doučené schopnosti nesmí být nikdy větší, než úroveň postavy.
   
  Seznam komplexních schopností:
   
  PPZ
 • Zastrašení (Válečník)
 • Poznávání artefaktů (Válečník)
 • Léčba vlastních zranění (Válečník)
 • Odhad zbraně (Válečník)
 • Odhad soupeře (Válečník)
 • Stopování (Hraničář)
 • Mimosmyslové schopnosti (Hraničář)
 • Meditace (Hraničář)
 • Vidění magenergie (Alchymista)
 • Zaostření vůle (Kouzelník)
 • Odvrácení neviděných (Kouzelník)
 • Převleky (Zloděj)
 • Získání důvěry (Zloděj)
 • Objevení mechanismu (Zloděj)
 • Objevení objektu (Zloděj)
 • Zneškodnění mechanismu (Zloděj)
 • Otevření objektu (Zloděj)
 • Šplhání po zdech (Zloděj)
 • Skok z výšky (Zloděj)
 • Tichý pohyb (Zloděj)
 • Schování se ve stínu (Zloděj)
 • Vybírání kapes (Zloděj)
 •  
  PPP
 • Chodcův meč (Chodec)
 • Odhad přesvědčení (Chodec)
 • Destilování magenergie (Alchymista)
 • Astrální sféry (Alchymista)
 • Podrobování (Mág)
 • Mentální souboj (Mág)
 • Posílení přítele (Čaroděj)
 • Nenápadnost (Lupič)
 • Určení hodnoty pokladů (Lupič)
 • Boj beze zbraní (Lupič)
 • Odhad lidí (Sicco)
 •  
  PPE
 • Ovládnutí (Mág)
 • Drakomluva (Mág)
 • Útěk z pout (Lupič)
 • Imitace hlasu (Lupič)
 • Útok z výšky (Lupič)
 • Vytáhnutí znalostí (Sicco)
 • Přesvědčování (Sicco)
 • Šifrování (Sicco)
 • Odhad úrovně města (Sicco)
 •  
  Detaily těchto schopností mají navíc kolonku cena/úroveň, která se může zdát být až překvapivě nízká, ale postupně se to nasčítá.
   

  Závěr

   
  Hereze hráčům umožňuje vytvářet si zcela nová, kombinovaná povolání s vlastními výhodami a nevýhodami a záleží čistě na nich, jak moc a jak dobře se jim ho podaří modifikovat.
   
  Všimněte si ale, že toto rozšíření může být použito i zcela jiným způsobem, a to třeba k pouhému vyrovnání možností jednotlivých postav.
   
  Například takový trpaslíčí bojovník se kvůli svým rozměrum nikdy neučil Používání těžké kuše, a ani se v budoucnu nikdy nebude učit Vícenásobné útoky s těžkou kuší. Nejedná se tedy přímo o herezi, a proto je pouze logické, aby mu PJ dovolil použít nevyužité body jiným způsobem (třeba k plavání).
   
  Stejně tak je možné vytvořit velmi úspěšnou kombinaci sicco/mág, který ani nepotřebuje schopnost sesílání kouzel, aby si s doučenou schopností podroboval své nepřátele.
   
  Pokud si ale i po přečtení tohoto dílka stále myslíte, že kombinování schopností jednotlivých povolání nemá smysl, nepřesvědčí vás už asi nic.
   

  Jednorázové schopnosti

   
  Používání lehkých jednoručních zbraní
   
  cena: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
  typické pro: všechna povolání (1. úroveň)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: bez této schopnosti se každé použití zbraně pro boj tváří v tvář (včetně "žádné" zbraně) bere jako nepovolená činnost z PPZ 106
   
  Používání středních jednoručních zbraní
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
  typické pro: válečník (1. úroveň); hraničář (1. úroveň); zloděj (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 3; Používání lehkých jednoručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání těžkých jednoručních zbraní
   
  cena: 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20
  typické pro: válečník (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 8; Používání středních jednoručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání lehkých obouručních zbraní
   
  cena: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
  typické pro: všechna povolání (1. úroveň)
  podmínky: Používání lehkých jednoručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání středních obouručních zbraní
   
  cena: 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
  typické pro: válečník (1. úroveň); hraničář (1. úroveň); zloděj (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 3; Používání lehkých obouručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání těžkých obouručních zbraní
   
  cena: 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30
  typické pro: válečník (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 8; Používání středních obouručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání lehkých vrhacích zbraní
   
  cena: 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
  typické pro: všechna povolání (1. úroveň)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Používání středních vrhacích zbraní
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
  typické pro: válečník (1. úroveň); hraničář (1. úroveň); zloděj (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 3; Používání lehkých vrhacích zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
   
  cena: 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
  typické pro: válečník (1. úroveň); hraničář (1. úroveň); alchymista (1. úroveň); zloděj (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 3; Používání lehkých vrhacích zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Používání těžké kuše
   
  cena: 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 25
  typické pro: válečník (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 8; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
  poznámky: (nic)
   
  Používání štítu
   
  cena: 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15
  typické pro: válečník (1. úroveň); hraničář (1. úroveň)
  podmínky: min. síla 6; Používání lehkých jednoručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 1
   
  cena: 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10
  typické pro: válečník (5. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; min. síla 6; min. obratnost 3; Používání lehkých jednoručních zbraní
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola; týká se i obouručních kombinací těchto zbraní
   
  Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 2
   
  cena: 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (15. úroveň); šermíř (8. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 8; Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo; týká se i obouručních kombinací těchto zbraní
   
  Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 3
   
  cena: 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (28. úroveň); šermíř (13. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 13; min. obratnost 5; Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 2
  poznámky: dává 5 útoků za 2 kola; týká se i obouručních kombinací těchto zbraní
   
  Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 4
   
  cena: 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10
  typické pro: šermíř (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 20; Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 3
  poznámky: dává 3 útoky za kolo; týká se i obouručních kombinací meči podobných zbraní
   
  Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 5
   
  cena: 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10
  typické pro: šermíř (27. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 27; min. síla 8; Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 4
  poznámky: dává 7 útoků za 2 kola; týká se i obouručních kombinací meči podobných zbraní
   
  Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 1
   
  cena: 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5
  typické pro: válečník (5. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; min. síla 8; min. obratnost 3; Používání lehkých obouručních zbraní
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 2
   
  cena: 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (10. úroveň); šermíř (17. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 3
   
  cena: 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (17. úroveň); šermíř (30. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 17; min. obratnost 5; Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 2
  poznámky: dává 5 útoků za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 4
   
  cena: 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (27. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 27; Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 3
  poznámky: dává 3 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky vrhacími zbraněmi Level 1
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 7; min. obratnost 5; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky vrhacími zbraněmi Level 2
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (24. úroveň); šermíř (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 11; Vícenásobné útoky vrhacími zbraněmi Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky s luky Level 1
   
  cena: 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (10. úroveň); chodec (7. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; min. obratnost 5; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky s luky Level 2
   
  cena: 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (24. úroveň); šermíř (20. úroveň); chodec (12. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 8; Vícenásobné útoky s luky Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky s luky Level 3
   
  cena: 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: chodec (17. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 13; Vícenásobné útoky s luky Level 2
  poznámky: dává 5 útoků za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky s luky Level 4
   
  cena: 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: chodec (22. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 18; Vícenásobné útoky s luky Level 3
  poznámky: dává 3 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 1
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; min. obratnost 5; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 2
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (24. úroveň); šermíř (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo
   
  Vícenásobné útoky s těžkou kuší Level 1
   
  cena: 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Používání těžké kuše; Vícenásobné útoky s lehkou kuší Level 2
  poznámky: dává 1 útok za kolo
   
  Vícenásobné útoky s těžkou kuší Level 2
   
  cena: 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (24. úroveň); šermíř (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 18; Vícenásobné útoky s těžkou kuší Level 1
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky s prakem Level 1
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; min. obratnost 5; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše
  poznámky: dává 3 útoky za 2 kola
   
  Vícenásobné útoky s prakem Level 2
   
  cena: 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (24. úroveň); šermíř (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; Vícenásobné útoky s prakem Level 1
  poznámky: dává 2 útoky za kolo
   
  Specializace: Obouruční meč
   
  cena: 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5
  typické pro: šermíř (8. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 4; Používání těžkých obouručních zbraní
  poznámky: zbraň je v rukou postavy z hlediska herních mechanismů vnímána jako střední, tj. neztrácí iniciativu
   
  Výpad a kryt Level 1
   
  cena: 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3
  typické pro: válečník (6. úroveň); chodec (9. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 4; Používání středních jednoručních zbraní
  poznámky: při aktivaci bonus +1 k hodu na útok, ale –2 ke všem hodům na obranu v celém kole
   
  Výpad a kryt Level 2
   
  cena: 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3
  typické pro: bojovník (12. úroveň); šermíř (11. úroveň); chodec (18. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 8; Výpad a kryt Level 1
  poznámky: při aktivaci bonus +2 k hodu na útok, ale –4 ke všem hodům na obranu v celém kole
   
  Výpad a kryt Level 3
   
  cena: 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3
  typické pro: bojovník (18. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 13; Výpad a kryt Level 2
  poznámky: při aktivaci bonus +3 k hodu na útok, ale –5 ke všem hodům na obranu v celém kole
   
  Drtivost Level 1
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Používání těžkých jednoručních zbraní; Používání těžkých obouručních zbraní
  poznámky: bonus +1 k útočnosti zbraně proti tvorům velikosti B a menším
   
  Drtivost Level 2
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Drtivost Level 1
  poznámky: bonus +2 k útočnosti zbraně proti tvorům velikosti B a menším
   
  Drtivost Level 3
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 20; Drtivost Level 2
  poznámky: bonus +3 k útočnosti zbraně proti tvorům velikosti B a menším
   
  Průraznost Level 1
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Používání těžkých jednoručních zbraní; Používání těžkých obouručních zbraní
  poznámky: bonus +1 k ÚČ proti tvorům velikosti C a větším
   
  Průraznost Level 2
   
  cena: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Průraznost Level 1
  poznámky: bonus +2 k ÚČ proti tvorům velikosti C a větším
   
  Průraznost Level 3
   
  cena: 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 20; Průraznost Level 1
  poznámky: bonus +3 k ÚČ proti tvorům velikosti C a větším, pokud postava používá tupou, nebo ostrou drtivou zbraň
   
  Líčení loveckých pastí Level 1
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: hraničář (1. úroveň)
  podmínky: Stopování (Hraničář)
  poznámky: bez bonusu
   
  Líčení loveckých pastí Level 2
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 5; Líčení loveckých pastí Level 1
  poznámky: s bonusem +1 k nebezpečnosti a +5% k pravděpodobnosti
   
  Líčení loveckých pastí Level 3
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: hraničář (9. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 7; Líčení loveckých pastí Level 2
  poznámky: s bonusem +2 k nebezpečnosti a +10% k pravděpodobnosti
   
  Líčení loveckých pastí Level 4
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: hraničář (13. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Líčení loveckých pastí Level 3
  poznámky: s bonusem +3 k nebezpečnosti a +15% k pravděpodobnosti
   
  Líčení loveckých pastí Level 5
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: chodec (18. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 14; Líčení loveckých pastí Level 4
  poznámky: s bonusem +4 k nebezpečnosti a +20% k pravděpodobnosti
   
  Líčení loveckých pastí Level 6
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: chodec (24. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 19; Líčení loveckých pastí Level 5
  poznámky: s bonusem +5 k nebezpečnosti a +25% k pravděpodobnosti
   
  Líčení loveckých pastí Level 7
   
  cena: 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
  typické pro: chodec (31. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 25; Líčení loveckých pastí Level 6
  poznámky: s bonusem +6 k nebezpečnosti a +30% k pravděpodobnosti
   
  Ochočování nestvůr Level 1
   
  cena: 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Líčení loveckých pastí Level 2
  poznámky: při ochočování nestvůr dává bonus +1
   
  Ochočování nestvůr Level 2
   
  cena: 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0
  typické pro: chodec (12. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 12; Ochočování nestvůr Level 1
  poznámky: při ochočování nestvůr dává bonus +2
   
  Ochočování nestvůr Level 3
   
  cena: 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0
  typické pro: chodec (24. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 24; Ochočování nestvůr Level 2
  poznámky: při ochočování nestvůr dává bonus +3
   
  Mluv se zvířaty (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Najdi stopy (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Najdi zvíře (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Neutralizuj jed (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Odstraň ochromení (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Uzdrav nemocného (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Uzdrav těžká zranění (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Zmam osobu (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Chraň před dračím dechem (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Magické zrcadlo (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Odčaruj zkamenění (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ošetři zranění chladem (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ošetři zranění kyselinou (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ošetři zranění ohněm (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Telepatická ochrana (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Úder varování (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Úder zloby (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Úder nenávisti (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Úkryt (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Vládni přirozeným věcem (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Oživ mrtvého (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Odstranění únavy (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ochrana před bouří (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ochrana před deštěm (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ochrana před vlky (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Ochrana před zimou (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Přivolej druida (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Rozdělej oheň (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Hlídka (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Maskování (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Matení pachů (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: pro Tabulku matení se úroveň postavy bere jako úroveň chodce
   
  Matení stop (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: pro Tabulku matení se úroveň postavy bere jako úroveň chodce
   
  Tichá chůze (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: (nic)
   
  Odhal vinu (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Odveď pozornost (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Uhrančivý pohled (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Uspi okolí (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Zrcadlo vzpomínek a melancholie (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Odhal tajemství (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Rozčil (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Uklidni (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Psychická kouzla (Chodec)
  poznámky: (nic)
   
  Kouzelnické kouzlo (Kouzelník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
  typické pro: kouzelník (všechny úrovně)
  podmínky: Kouzla (Kouzelník)
  poznámky: představuje jakékoli kouzelnické kouzlo; heretik se může naučit neomezené množství kouzel (potřebuje k tomu jenom dostatek profibodů); patří sem i mágova kouzla Dvířka, Dveře a Brána
   
  Mágovo kouzlo (Mág)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
  typické pro: mág (všechny úrovně)
  podmínky: Kouzla (Kouzelník)
  poznámky: tato kouzla stojí značně méně profibodů, ale aby mohla být seslána, musí jim předcházet kouzelnické kouzlo Dvířka, Dveře, anebo Brána; heretik se může učit tuto formu kouzel pouze v případě, že ho do toho nějaký mág zasvětil; heretický mág se navíc může za profibody učit kouzelnická kouzla stejným stylem jako kdysi, takže pak na jejich sesílání pomocná kouzla vůbec nepotřebuje
   
  Přesnost (Válečník)
   
  cena: 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
  typické pro: válečník (1. úroveň)
  podmínky: Používání těžkých jednoručních zbraní; Používání těžkých obouručních zbraní; Používání středních vrhacích zbraní; Používání těžké kuše
  poznámky: (nic)
   
  Boj proti zvířatům (Hraničář)
   
  cena: 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0
  typické pro: hraničář (1. úroveň)
  podmínky: Používání středních jednoručních zbraní; Používání středních obouručních zbraní; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše; Používání štítu
  poznámky: (nic)
   
  Kouzla (Hraničář)
   
  cena: 5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1
  typické pro: hraničář (2. úroveň)
  podmínky: Meditace (Hraničář)
  poznámky: na rozdíl od pravého hraničáře se heretik musí hraničářská kouzla učit zvlášť – na druhou stranu má ale možnost si vybrat jenom ty, co ho skutečně zajímají
   
  Odolnost vůči jedům (Alchymista)
   
  cena: 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5
  typické pro: alchymista (1. úroveň)
  podmínky: Lučba (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Lučba (Alchymista)
   
  cena: 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10
  typické pro: alchymista (1. úroveň)
  podmínky: min. obratnost 9; min. odolnost 8
  poznámky: v plném rozsahu; postava však nebude mít žádné magy, pokud si je někde nekoupí, nebo se je nenaučí sama destilovat
   
  Kouzla (Kouzelník)
   
  cena: 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1
  typické pro: kouzelník (1. úroveň)
  podmínky: Zaostření vůle (Kouzelník)
  poznámky: umožňuje sesílat kouzelnická kouzla, ta se však heretik musí nejdřív naučit
   
  Probodnutí ze zálohy (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5
  typické pro: zloděj (1. úroveň)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Iniciativa (Bojovník)
   
  cena: 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5
  typické pro: bojovník (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Používání těžkých obouručních zbraní
  poznámky: (nic)
   
  Změna v berserkra Level 1 (Bojovník)
   
  cena: 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; max. inteligence 17; Drtivost Level 1; Průraznost Level 1
  poznámky: jako bojovník 6.-9. úrovně
   
  Změna v berserkra Level 2 (Bojovník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Změna v berserkra Level 1 (Bojovník)
  poznámky: jako bojovník 10.-19. úrovně
   
  Změna v berserkra Level 3 (Bojovník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
  typické pro: bojovník (20. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 20; Změna v berserkra Level 2 (Bojovník)
  poznámky: jako bojovník 20.-36. úrovně
   
  Šerm Level 1 (Šermíř)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
  typické pro: šermíř (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; min. obratnost 5; Používání těžkých jednoručních zbraní
  poznámky: jako šermíř 6.-9. úrovně
   
  Šerm Level 2 (Šermíř)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
  typické pro: šermíř (10. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 10; Šerm Level 1 (Šermíř)
  poznámky: jako šermíř 10.-15. úrovně
   
  Šerm Level 3 (Šermíř)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
  typické pro: šermíř (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Šerm Level 2 (Šermíř)
  poznámky: jako šermíř 16.-26. úrovně
   
  Šerm Level 4 (Šermíř)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
  typické pro: šermíř (27. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 27; Šerm Level 3 (Šermíř)
  poznámky: jako šermíř 27.-36. úrovně
   
  Útok z obrany (Šermíř)
   
  cena: 10 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0
  typické pro: šermíř (6. úroveň)
  podmínky: Šerm Level 1 (Šermíř)
  poznámky: (nic)
   
  Cvik level 1 (Šermíř)
   
  cena: 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
  typické pro: šermíř (6. úroveň)
  podmínky: Přesnost (Válečník); Šerm Level 1 (Šermíř)
  poznámky: (nic)
   
  Cvik level 2 (Šermíř)
   
  cena: 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
  typické pro: šermíř (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Cvik level 1 (Šermíř)
  poznámky: (nic)
   
  Boj se zvířaty Level 1 (Druid)
   
  cena: 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
  typické pro: druid (1. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Boj proti zvířatům (Hraničář)
  poznámky: jako druid 6.-13. úrovně; tato schopnost naharazuje schopnost Boj proti zvířatům (Hraničář)
   
  Boj se zvířaty Level 2 (Druid)
   
  cena: 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
  typické pro: druid (14. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 14; Boj se zvířaty Level 1 (Druid)
  poznámky: jako druid 14.-18. úrovně
   
  Boj se zvířaty Level 3 (Druid)
   
  cena: 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
  typické pro: druid (19. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 19; Boj se zvířaty Level 2 (Druid)
  poznámky: jako druid 19.-21. úrovně
   
  Boj se zvířaty Level 4 (Druid)
   
  cena: 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0
  typické pro: druid (21. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 21; Boj se zvířaty Level 3 (Druid)
  poznámky: jako druid 21.-36. úrovně
   
  Psychická kouzla (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Kouzla (Hraničář)
  poznámky: odemyká použítí psychických kouzel chodce, ale opět se je musí po jednom naučit
   
  Rychlý pochod Level 1 (Chodec)
   
  cena: 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0
  typické pro: chodec (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6
  poznámky: jako chodec 6.-15. úrovně
   
  Rychlý pochod Level 2 (Chodec)
   
  cena: 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0
  typické pro: chodec (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Rychlý pochod Level 1 (Chodec)
  poznámky: jako chodec 16.-36. úrovně
   
  Lektvary Level 1 (Alchymista)
   
  cena: 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3
  typické pro: alchymista (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: jedná se o nové lektvary, které může míchat jak theurg, tak pyrofor
   
  Lektvary Level 2 (Alchymista)
   
  cena: 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lektvary Level 1 (Alchymista)
  poznámky: jedná se o nové lektvary, které může míchat pouze pyrofor
   
  Poslové živlů (Theurg)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30
  typické pro: theurg (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: elementální hůl heretikovi nedodáva bonus k charismě; doučení nebo nenaučení se této schopnosti změní ZSM postavy o ±1
   
  Bomba a ohnivá hlína (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Výroba rachejtlí (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Bomba a ohnivá hlína (Pyrofor)
  poznámky: v rámci této schopnosti se úroveň postavy považuje za úroveň pyrofora
   
  Líčení pastí (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: Lektvary Level 2 (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Jedy (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Protijedy (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0
  typické pro: pyrofor (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Posílení kouzel (Mág)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
  typické pro: mág (6. úroveň)
  podmínky: Podrobování (Mág)
  poznámky: (nic)
   
  Střelba ze zálohy (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Probodnutí ze zálohy (Zloděj)
  poznámky: (nic)
   
  Vrh Level 1 (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15
  typické pro: sicco (6. úroveň)
  podmínky: Střelba ze zálohy (Zloděj)
  poznámky: schopnost se vylepšuje s úrovní heretika, jakoby byl pravý sicco
   
  Vrh Level 2 (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15
  typické pro: lupič (6. úroveň)
  podmínky: Vrh Level 1 (Zloděj)
  poznámky: schopnost se vylepšuje s úrovní heretika, jakoby byl pravý lupič
   
  Klíč (Lupič)
   
  cena: 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20
  typické pro: lupič (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Otevření objektu (Zloděj)
  poznámky: (nic)
   
  Zabití (Sicco)
   
  cena: 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
  typické pro: sicco (6. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 6; Probodnutí ze zálohy (Zloděj)
  poznámky: (nic)
   
  Sítě Level 1 (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 10
  typické pro: sicco (6. úroveň)
  podmínky: min. charisma 7; Odhad lidí (Sicco)
  poznámky: umožňuje vytváření sítí odpovídající schopnostem sicca 6.-15. úrovně
   
  Sítě Level 2 (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10
  typické pro: sicco (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Sítě Level 1 (Sicco)
  poznámky: umožňuje vytváření sítí odpovídající schopnostem sicca 16.-36. úrovně; tato schopnost nezahrnuje sítě vlivu, ani zemské sítě
   
  Jízdní boj Level 1 (Válečník)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
  typické pro: válečník (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Vícenásobné útoky jednoručními zbraněmi Level 2; Vícenásobné útoky obouručními zbraněmi Level 1
  poznámky: jako válečník 16.-25. úrovně
   
  Jízdní boj Level 2 (Válečník)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
  typické pro: válečník (26. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 26; Jízdní boj Level 1 (Válečník)
  poznámky: jako válečník 26.-36. úrovně
   
  Odkopnutí (Bojovník)
   
  cena: 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Drtivost Level 2; Průraznost Level 2
  poznámky: (nic)
   
  Odskok (Bojovník)
   
  cena: 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
  typické pro: bojovník (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Drtivost Level 2; Průraznost Level 2
  poznámky: (nic)
   
  Nové lektvary (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3
  typické pro: pyrofor (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Lektvary Level 2 (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Nové jedy (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0
  typické pro: pyrofor (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Jedy (Pyrofor)
  poznámky: (nic)
   
  Nové protijedy (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0
  typické pro: pyrofor (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Protijedy (Pyrofor)
  poznámky: (nic)
   
  Nové pasti a spouště (Pyrofor)
   
  cena: 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5
  typické pro: pyrofor (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 16; Líčení pastí (Pyrofor)
  poznámky: (nic)
   
  Nečitelnost (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0
  typické pro: sicco (16. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 13
  poznámky: schopnost se vylepšuje s úrovní heretika, jakoby byl pravý sicco
   
  Fyzička Level 1
   
  cena: 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: alchymista (1.-8. úroveň)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: mění hod na životy z 1k6+Odl na 1k6+1+Odl; není možné používat na postavy 9. úrovně a vyšší
   
  Fyzička Level 2
   
  cena: 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: hraničář (všechny úrovně), válečník (9.-36. úroveň)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: mění hod na životy z 1k6+Odl na 1k6+2+Odl; má-li postava 9. nebo vyšší úroveň, pouze zvyšuje přírůstek životů z +1 na +2
   
  Fyzička Level 3
   
  cena: 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: válečník (1.-8. úroveň)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: mění hod na životy z 1k6+Odl na 1k10+Odl; není možné používat na postavy 9. úrovně a vyšší
   
  Pes (Hraničář)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
  typické pro: hraničář (všechny úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: tato schopnost umožňuje hodit si k% na nalezení psa, při neúspěchu body propadají!; heretik nemůže svého psa vylepšovat nad údaje v PPZ 38; při dostatku profibodů je možné tento hod provádět opakovaně, dokud nebude úspěšný
   
  Vyvolání přítele (Kouzelník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: kouzelník (3.-36. úroveň)
  podmínky: min. úroveň 3; Kouzla (Kouzelník)
  poznámky: (nic)
   
  Zastrašení (Válečník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
  typické pro: válečník (od 1. úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Poznávání artefaktů (Válečník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: válečník (od 1. úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Léčba vlastních zranění (Válečník)
   
  cena: 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5
  cena/úroveň: 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
  typické pro: válečník (od 1. úrovně)
  podmínky: min. odolnost 8
  poznámky: (nic)
   
  Odhad zbraně (Válečník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
  typické pro: válečník (od 2. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 2; Používání těžkých jednoručních zbraní; Používání těžkých obouručních zbraní; Používání středních vrhacích zbraní; Používání střelných zbraní kromě těžké kuše; Používání těžké kuše
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 2. úroveň
   
  Odhad soupeře (Válečník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
  typické pro: válečník (od 4. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 4
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 4. úroveň
   
  Stopování (Hraničář)
   
  cena: 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
  typické pro: hraničář (od 1. úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Mimosmyslové schopnosti (Hraničář)
   
  cena: 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
  typické pro: hraničář (od 4. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 4; Meditace (Hraničář)
  poznámky: jako úroveň schopnosti je zde brán stupeň znalosti; heretik si musí hodit k%, aby zjistil, jakou schopnost má; další mimosmyslové schopnosti si heretik volí podle sebe, ale další se může naučit teprve, když tu předchozí umí alespoň na stupeň 6; za další mimosmyslovou schopnost musí heretik opět zaplatit plnou cenu a začíná ji vylepšovat opět od stupně 1
   
  Meditace (Hraničář)
   
  cena: 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
  typické pro: hraničář (od 2. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 2; min. inteligence 6
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 2. úroveň; úroveň této schopnosti představuje, jaký maximální počet magů je heretik schopen při své inteligenci získat; doučení nebo nenaučení se této schopnosti změní ZSM postavy o ±1
   
  Vidění magenergie (Alchymista)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
  typické pro: alchymista (od 1. úrovně)
  podmínky: Lučba (Alchymista)
  poznámky: (nic)
   
  Zaostření vůle (Kouzelník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
  typické pro: kouzelník (od 1. úrovně)
  podmínky: min. inteligence 8
  poznámky: úroveň této schopnosti představuje, jaký maximální počet magů je heretik schopen při své inteligenci získat; doučení nebo nenaučení se této schopnosti změní ZSM postavy o ±4
   
  Odvrácení neviděných (Kouzelník)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
  typické pro: kouzelník (od 1. úrovně)
  podmínky: Zaostření vůle (Kouzelník)
  poznámky: úroveň této schopnosti nesmí být nikdy vyšší, než úroveň Zaostření vůle (Kouzelník)
   
  Převleky (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. charisma 7
  poznámky: (nic)
   
  Získání důvěry (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. charisma 7
  poznámky: (nic)
   
  Objevení mechanismu (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Objevení objektu (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: (žádné)
  poznámky: (nic)
   
  Zneškodnění mechanismu (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Otevření objektu (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Šplhání po zdech (Zloděj)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Skok z výšky (Zloděj)
   
  cena: 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Tichý pohyb (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10
  poznámky: (nic)
   
  Schování se ve stínu (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. charisma 7
  poznámky: (nic)
   
  Vybírání kapes (Zloděj)
   
  cena: 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: zloděj (od 1. úrovně)
  podmínky: min. obratnost 10; min. charisma 7
  poznámky: (nic)
   
  Chodcův meč (Chodec)
   
  cena: 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15
  cena/úroveň: 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
  typické pro: chodec (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; min. síla 6; Používání středních jednoručních zbraní; Meditace (Hraničář)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Odhad přesvědčení (Chodec)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
  typické pro: chodec (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; min. inteligence 6
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Destilování magenergie (Alchymista)
   
  cena: 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
  typické pro: alchymista (od 9. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 9; Lučba (Alchymista)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 9. úroveň
   
  Astrální sféry (Alchymista)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
  typické pro: theurg (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; Lučba (Alchymista)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň; doučení nebo nenaučení se této schopnosti změní ZSM postavy o ±2
   
  Podrobování (Mág)
   
  cena: 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
  typické pro: mág (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; Zaostření vůle (Kouzelník)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň; doučení nebo nenaučení se této schopnosti změní ZSM postavy o ±1
   
  Mentální souboj (Mág)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
  typické pro: mág (od 6. úrovně)
  podmínky: Podrobování (Mág)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň; úroveň této schopnosti nesmí být nikdy vyšší, než úroveň schopnosti Podrobování (Mág)
   
  Posílení přítele (Čaroděj)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
  typické pro: čaroděj (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; Zaostření vůle (Kouzelník)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň; mění vlastnosti kouzelníkem vyvolaných přátel – úroveň této schopnost je vůči nim brána jako úroveň čaroděje; úroveň této schopnosti nesmí být nikdy vyšší, než úroveň schopnosti Zaostření vůle (Kouzelník)
   
  Nenápadnost (Lupič)
   
  cena: 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: lupič (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; Převleky (Zloděj)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Určení hodnoty pokladů (Lupič)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
  typické pro: lupič (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Boj beze zbraní (Lupič)
   
  cena: 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
  cena/úroveň: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: lupič (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; min. obratnost 10
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Odhad lidí (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: sicco (od 6. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 6; min. charisma 7
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 6. úroveň
   
  Ovládnutí (Mág)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
  typické pro: mág (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Podrobování (Mág); Mentální souboj (Mág)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň; úroveň této schopnosti nesmí být nikdy vyšší, než úroveň schopnosti Podrobování (Mág)
   
  Drakomluva (Mág)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: mág (od 16. úrovně)
  podmínky: min. inteligence 8; min. charisma 8
  poznámky: pro tuto schopnost platí pravidla PPP 88; heretik se tuto schopnost může učit už od 1. úrovně
   
  Útěk z pout (Lupič)
   
  cena: 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: lupič (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Objevení objektu (Zloděj)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Imitace hlasu (Lupič)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: lupič (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Útok z výšky (Lupič)
   
  cena: 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
  typické pro: lupič (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Skok z výšky (Zloděj); Probodnutí ze zálohy (Zloděj)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Vytáhnutí znalostí (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
  typické pro: sicco (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Získání důvěry (Zloděj)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Přesvědčování (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: sicco (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Získání důvěry (Zloděj)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Šifrování (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
  typické pro: sicco (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
   
  Odhad úrovně města (Sicco)
   
  cena: 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
  cena/úroveň: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
  typické pro: sicco (od 16. úrovně)
  podmínky: min. úroveň 16; Sítě Level 2 (Sicco)
  poznámky: tuto schopnost se heretik naučí hned na 16. úroveň
  Konec příspěvku

  Diskuze

   Uživatel úrovně 5

  wow, to je hodně dlouhé dílo. Až si říkám, jestli by nebylo lepší ten čas a námahu vložit do přepisování pravidel od začátku, aby to vše dohromady fungovalo podle představ autora a nepřidával záplatu na záplatu.

  Je to hodně detailní, jestli i vyvážené se musí zjistit hrou.
  Nadhodím ještě jedno zamyšlení. Díky zkušenosti se hrou WH40k Rogue&Trader/Dark Hereze mě napadá, jestli by nebylo prakticky jednodušší použít zkušenosti a vše ohodnotit zkušenostmi s tím, že by se vyvážily zkušenosti tak, aby každá úroveň, jak je v pravidlech, bude odpovídat součtu všech dovedností, které postava na dané úrovni získá. A pokud chce postava multiklasovat, tak si hold musí ubírat z primáru a dávat i do sekundáru. A podle mě tomu porozumí i úplný laik, což profibody jsou o něco náročnější. Ale to je právě o tom přepisu do nových pravidel...


   Uživatel úrovně 1

  wow... velmi dlouhé a dobře zpracované dílo. Problém multi-class je tu odjakživa... spousta lidí by to chtěla, spoustu lidí to láká, ale jaká použít pravidla..
  Tady vidím moc pěkný pravidlový mechanismus.
  Každopádně 5 hvězdiček za preciznost, zpracování, napasování do pravidel... Velmi dobrá práce...

  (přiznávám, že je to malinko deformace z mé práce, kde se na to kolegů inženýrů často ptám, ale stejně to tu hodím na autora.)
  "Máš to otestované?"
  Ale trošku vážřně: Dlouhodobě mě u děl na serveru zajímá. Hrajete tak? Nebo je to spíš nápad, který jsi napsal "jen tak od stolu"? Na hodnocení a kvalitě práce to nic nemění... jen by mě to zajímalo... :)


   Uživatel úrovně 3

  Zajímavé. Sice mi docela trvalo to celé pročíst, ale stálo to za to a já tam nenašel snad nic proti čemu bych měl výhrady. Dobrá práce!


   Uživatel úrovně 8

  Zajímavý systém multiclassování založený na profibodech. Kromě prostého získávání nových dovedností umožňuje i obětovat normálně získávané schopnosti povolání a zdokonalovat místo nich jiné schopnosti dle vlastní volby.