Rozvoj DrD

Variace na téma: Vlk, Medvěd a Ještěr Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Variace na téma: Vlk, Medvěd a Ještěr

Účelem tohoto textu je vzít hádanky původně z knížky "Jak se jmenuje tahle knížka", a stylizovat je do podoby, která umožňuje jejich použití v situacích odpovídajících "hádance tří soch" (strana 18, závorka 101) z Jarikova dobrodružství. Pro účely snadné zpětné dohledatelnosti řešení hádanek zachovávám číslování z knížky - ne všechny hádanky z knížky najdete převedé do této fantasy podoby, neboť jejich zadání dle mého názoru nebylo dostatečně kompatibilní s myšlenkou soch, ze kterých je třeba získat klíč (to však nevylučuje použitelnost těchto hádanek mimo kontext Jarikových soch - v případě zájmu lze tyto chybějící hádanky dohledat v příslušné publikaci).

Formát těchto hádanek je následující: Základní předpoklad je takový, že situace je stejná jako ve zmíněném úseku Jarikova dobrodružství - případné odlišnosti jsou zmíněny v poznámce na úvodu hádanky. Následují instrukce k řešení hádanky - V Jarikově dobrodružství je předával přízrak Fensalirovy dcery, zde většinou uvažujeme, že jsou vytesané na nějaké desce umístěné před sochami. Potom následuje popis výpovědí jednotlivých soch.

Během převádění hádanek byla snaha o 100% zachování zadání, nicméně je možné, že navzdory této snaze některé z hádanek tímto převedením utrpěly drobná pozměnění významu, která mohou ovlivnit řešitelnost hádanek - to je jeden z důvodů pro zachované číslování hádanek, aby bylo snadné dohledat příslušnou hádanku pro porovnání, a ověřit, je-li význam skutečně stejný.

Na úvod však jako bonus čtyři "cvičné" hádanky, s jejichž pomocí lze vysvětlit některé principy výrokové logiky, o kterou se prakticky celý obsah výše uvedené publikace (a tedy i hádanek v tomto díle) opírá:

A.

Pozn.: Kromě vlka, medvěda a ještěra je tu navíc tygr. Sochy jsou na otočných podstavcích.

Pozn. (volitelné): Místo velkých soch se jedná o drobné sošky - do tlamičky se jim vejde tak akorát článek prstu. Zoubky sošek jsou příliš malé na to, aby prst dokázaly ukousnout - případné skousnutí však určitě nebude bezbolestné (V tomto případě se od sošek nezískávají klíče - prstem je pouze třeba stisknout jejich jazyk, načež ve správné sošce zazvoní veselý zvoneček, kdežto špatná soška skousne).

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je urozený a bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

B.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je urozený nebo bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

C.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že jestli provdá svou dceru za někoho, kdo je z prostého lidu, tak to bude za někoho bohatého. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

D.

Pozn.: Jako A.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu.
- Lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat od kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.
- Výroky soch jsou odpovědí na zadání: "Král dal své královské slovo, že provdá svou dceru za někoho, kdo je právě tak prostý, jako je bohatý. Jmenujte nápadníka, jehož sňatek s princeznou neporuší královské slovo."

Vlk: Prostý chudák.
Medvěd: Prostý boháč.
Ještěr: Urozený chudák.
Tygr: Urozený boháč.

Toliko ke cvičným hádankám - snad alespoň trochu usnadní řešení některých z hádanek následujících:

26.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Vlk říkal, že lže.
Ještěr: Medvěd je lhář

27.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Vlk říkal, že jen jeden z nás mluví pravdu.
Ještěr: Medvěd je lhář.

28.

Pozn.:
- Socha ještěra chybí

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář
Medvěd: (nečitelné)

31.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou mluví pravdu

Vlk: Všichni jsme lháři
Medvěd: Právě jeden z nás mluví pravdu
Ještěr: (nečitelné)

32.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou mluví pravdu

Vlk: Všichni jsme lháři
Medvěd: Právě jeden z nás je lhář
Ještěr: (nečitelné)

34.

Instrukce:
- Každá socha buď mluví pravdu, nebo lže.
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Medvěd je lhář
Medvěd: Vlk je jako ještěr
Ještěr: (nečitelné)

39.

Instrukce:
- Jedna socha mluví pravdu, jedna lže, a jedna je obojaká
- Klíč má socha, co s jistotou lže

Vlk: Já jsem obojaký
Medvěd: Vlk je obojaký
Ještěr: Já nejsem obojaký

47.

Pozn.:
- Vlk a medvěd mají zavřené tlamy
- Za oběma sochami je sedm soch ještěřích, každá má otevřenou tlamu a je označená cedulkou se jménem jednoho dne v týdnu.

Instrukce:
- Vlk lže první tři dny v týdnu (Po, Út, St), zbytek dní mluví pravdu
- Medvěd lže druhé tři dny v týdnu (Čt, Pá, So), zbytek dní mluví pravdu
- Klíč má socha, která má podle výpovědí vlka a medvěda cedulku dnešního dne

Vlk: Včera jsem lhal
Medvěd: Já včera taky lhal

48.

Pozn.:
- Vlk má zavřenou tlamu
- Za sochou vlka se střídají sochy medvědů a ještěrů s otevřenými tlamami. Těchto soch je sedm a každá je opět označená cedulkou se jménem jednoho dne v týdnu.

Instrukce:
- Vlk lže první tři dny v týdnu (Po, Út, St), zbytek dní mluví pravdu
- Klíč má socha, která má podle výpovědí vlka cedulku dnešního dne

Vlk: Včera jsem lhal. Popozítří budu lhát zas.

51.

Pozn.: Pouze dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má vlk

První ještěr: Já jsem převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Já jsem převlečený vlk.

52.

Pozn.: Pouze dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má vlk

První ještěr: Já jsem převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Jestli je ten druhý převlečený medvěd, tak já jsem převlečený vlk.

54.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má menší socha nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi velkých ještěrů dneškem

První ještěr: 1) Lžu v sobotu. 2) Lžu v neděli.
Druhý ještěr: Já budu lhát zítra.

57.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Klíč má menší socha nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi velkých ještěrů dneškem

První ještěr: Jestli jsem převlečený vlk, tak ten druhý je převlečený medvěd.
Druhý ještěr: Jestli ten druhý je převlečený medvěd, tak já jsem převlečený vlk.

58.

Pozn.: Dvě ještěří sochy se zavřenými tlamami, za nimi sedm menších ještěřích soch (tlamy otevřené) na otočných podstavcích označených tabulkami s dny v týdnu

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Nejprve je nutné otočit čelem vzad tři sochy s tabulkami se jmény dní, ve které lže vlk - jinak všechny sochy jenom koušou a nic nevydají.
- Poté lze od vlka získat první polovinu klíče, a druhou polovinu klíče od sochy nesoucí tabulku se jménem dne, který je dle výpovědi větších soch dneškem.

První ještěr: 1) Dnes není neděle. 2) Zítra bude medvěd lhát.
Druhý ještěr: 1) Dnes je pondělí 2) Včera lhal ten, kdo lže na začátku týdne.

59.

Pozn.: Dvě ještěří sochy

Instrukce:
- Jedna socha lže první tři dny v týdnu (po, út, st), jinak mluví pravdu
- Druhá socha lže druhé tři dny v týdnu (čt, pá, so), jinak mluví pravdu
- Určitě není poslední den v týdnu (ne)

První ještěr: Klíč má vlk.
Druhý ještěr: Já jsem převlečený vlk.

67a.

Instrukce:
- Nanejvýš jedna socha mluví pravdu

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Já klíč nemám.
Ještěr: Vlk nemá klíč.

67b.

Instrukce:
- Alespoň jedna socha mluví pravdu
- Alespoň jedna socha lže

Vlk: Medvěd klíč nemá.
Medvěd: Já klíč nemám.
Ještěr: Klíč mám já.

68a.

Instrukce:
- Každá socha alespoň jednou lže

Vlk: 1) Já klíč nemám. 2) Ten klíč je železný.
Medvěd: 1) Vlk nemá klíč. 2) Ten klíč je zlatý.
Ještěr: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má medvěd.

68b.

Instrukce:
- Jedna socha dvakrát lže
- Jedna socha dvakrát mluví pravdu
- Jedna socha jednou lže a jednou mluví pravdu

Vlk: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má medvěd.
Medvěd: 1) Vlk nemá klíč. 2) Klíč má ještěr.
Ještěr: 1) Já klíč nemám. 2) Klíč má vlk.

69a.

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu

Vlk: Já ti ukousnu ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

69b.

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu

Vlk: Já klíč nemám.
Medvěd: Pouze jeden z nás mluví pravdu.

69c.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď pouze lže, nebo pouze mluví pravdu
- Klíč lze získat pouze poté, co všechny lživé sochy byly otočeny čelem vzad - jinak všechny sochy jenom koušou a nic nevydají.

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Klíč mám já.
Ještěr: Alespoň dva z nás lžou.

70a.

Instrukce:
- (nečitelné)

Vlk: Já klíč nemám.
Medvěd: Pouze jeden z nás mluví pravdu

70b.

Instrukce:
- (nečitelné)

Vlk: Já ti ukousnu ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

73.

Pozn.: Dvě sochy vlků, jedna socha medvěda, všechny tři na otočných podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Pokud je jeden z vlků lhář, tak je lhářem i jedna z ostatních soch
- Pokud je medvěd lhář, není lhářem ani jeden vlk
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

74.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Je-li vlk lhář a medvěd mluví pravdu, pak je ještěr lhář
- Je-li ještěr lhář, pak lže ještě někdo další
- Vlk a ještěr nemohou lhát současně
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

78.

Pozn.: Všechny tři sochy jsou na podstavcích bez nápisů

Instrukce:
- Pokud vlk mluví pravdu nebo medvěd lže, potom je ještěr lhář
- Pokud vlk mluví pravdu, potom ještěr mluví pravdu
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

80.

Pozn.: Navíc čtvrtá socha - tygr.

Instrukce:
- Pokud jsou vlk i ještěr oba lháři, potom je lhářem i tygr
- Pokud je vlk lhářem, potom lže taky ještěr nebo tygr nebo oba
- Pokud je tygr lhář, tak je lhářem i medvěd
- Pokud vlk není lhářem, potom je lhářem medvěd
- Klíč má ten, kdo je s jistotou lhářem

81.

Pozn.: Navíc čtvrtá socha - tygr. Všechny čtyři sochy na otočných podstavcích.

Instrukce:
- Pokud je vlk lhářem, pak je lhářem i medvěd
- Pokud je medvěd lhářem, pak buď je lhářem i ještěr, nebo vlk lhářem není
- Pokud tygr není lhářem, potom vlk lže a ještěr nelže
- Pokud tygr lže, potom lže i vlk
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

83.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Medvěd je lhář. 2) Medvěd a ještěr nejsou lháři oba.

84.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Lhářem je medvěd nebo ještěr. 2) Medvěd mluví pravdu.

85.

Pozn.: Sochy na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak všechny sochy koušou

Vlk: 1) Buď je medvěd lhář, nebo ještěr nelže. 2) Medvěd mluví pravdu.

86.

Pozn.: Tři sochy ještěrů

Instrukce:
- Vlci vždycky lžou
- Medvědi vždy mluví pravdu
- Ještěři mohou lhát i mluvit pravdu
- Vlci i medvědi jsou převlečeni za ještěry
- Mezi sochami je jen jediný medvěd a právě on má klíč

První ještěr: Já klíč nemám.
Druhý ještěr: První ještěr nemá klíč.
Třetí ještěr: Druhý ještěr není ještěr.

88.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má ta, která s jistotou nekouše

Vlk: Ještěr ti ukousne ruku.
Medvěd: Já ti ruku neukousnu.
Ještěr: Alespoň dva z nás jsou lháři.

89.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč mám já.
Medvěd: Klíč mám já.
Ještěr: Nanejvýš jeden z nás mluví pravdu.

90.

Pozn.: Sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Pokud socha mluví pravdu, potom nemá klíč
- Lháři musí být otočeni čelem vzad, potom lze klíč získat od kteréhokoliv z nich, jinak koušou všechny sochy

Vlk: Alespoň jeden z nás mluví pravdu.
Medvěd: Alespoň jeden z nás je lhář.
Ještěr: (nečitelné)

91.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má jen jedna socha, a ta mluví pravdu

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář.
Medvěd: Ještěr mluví pravdu.
Ještěr: (nečitelné)

92.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má jen jedna socha, a ta mluví pravdu

Vlk: Alespoň jeden z nás je lhář.
Medvěd: Ještěr má klíč.
Ještěr: (nečitelné)

93.

Instrukce:
- Klíč má jediná pravdomluvná socha, ostatní dvě sochy lžou

Vlk: (nečitelné)
Medvěd: Ještěr má klíč.
Ještěr: (nečitelné)

94.

Pozn.: Jen dvě sochy

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč má ten, co mluví pravdu.
Medvěd: Klíč má lhář.

95.

Pozn.: Čtyři sochy - navíc socha tygra

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má socha s výrokem, kterým lze prokázat, že daná socha má klíč a nemluví pravdu.

Vlk: Nemám klíč a nelžu.
Medvěd: Nemám klíč a lžu.
Ještěr: Mám klíč a nelžu.
Tygr: Mám klíč a lžu.

96.

Pozn.: Čtyři sochy - navíc socha tygra

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má socha s výrokem, kterým lze prokázat, že daná socha má klíč a mluví pravdu.

Vlk: Nejsem ten, co nemá klíč a nemluví pravdu.
Medvěd: Nejsem ten, co má klíč a nemluví pravdu.
Ještěr: Nejsem ten, co nemá klíč a mluví pravdu.
Tygr: Nejsem ten, co má klíč a mluví pravdu.

109.

Pozn.: Pouze dvě sochy, obě jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Pokud mluvím pravdu, tak medvěd taky mluví pravdu.
Medvěd: (nečitelné)

113.

Pozn.: Pouze dvě sochy, obě jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Jestli medvěd mluví pravdu, tak já jsem lhář.
Medvěd: (nečitelné)

115.

Pozn.: Sochy jsou na otočných podstavcích

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu
- Všechny lháře je třeba otočit čelem vzad, pak lze klíč získat z kterékoliv sochy, jinak koušou všechny.

Vlk: Medvěd mluví pravdu.
Medvěd: Jestli vlk mluví pravdu, tak ještěr taky mluví pravdu.
Ještěr: (nečitelné)

122.

Pozn.: Dvě sochy

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu.
- Jedna socha má klíč, druhá socha kouše.

Vlk: Medvěd má klíč právě tak jako já mluvím pravdu.
Medvěd: (nečitelné)

127.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulku nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha, která je stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Nejsem převlečený medvěd.

128.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha, která je stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Jsem převlečený ještěr.

129.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy, u kterých není vyloučeno, že jsou stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Buď jsem převlečený vlk, nebo jsem převlečený tygr.

130.

Pozn.: Navíc socha tygra a socha gryfa, gryf má cedulku a zavřenou tlamu, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jedna z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy, u kterých není vyloučeno, že jsou stejného druhu, jako ta v převleku gryfa.

Gryf: Jsem převlečený.

131.

Instrukce:
- Každá socha buď lže nebo mluví pravdu.

Vlk: Jestli má klíč medvěd, tak mluví pravdu.
Medvěd: Jestli mám klíč, tak vlk lže
Ještěr: Klíč má lhář.

132.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají cedulky a zavřené tlamy, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryfi i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku, ale nejsou oba stejného druhu
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu, jako ty v převleku gryfa a veleopa

Gryf: Oba lžeme
Veleop: Žádný z nás není převlečený medvěd, ani převlečený tygr.

132.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají cedulky a zavřené tlamy, ostatní sochy mají tlamy otevřené a cedulky nemají.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryfi i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku, ale nejsou oba stejného druhu
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu, jako ty v převleku gryfa a veleopa

Gryf: Jestli mluvím pravdu, tak veleop je převlečený ještěr.
Veleop: Gryf je převlečený medvěd.

142-147.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa

Instrukce:
- Každá socha je obojaká

Vlk: 1) Mám klíč a můj druhý výrok je pravda. 2) Mám klíč a můj první výrok je lež.
Medvěd: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Můj první výrok je pravda.
Ještěr: 1) Mám klíč a alespoň jeden z mých výroků je lež. 2) Můj první výrok je pravda.
Tygr: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Nemám klíč a alespoň jeden z mých výroků je pravda.
Gryf: 1) Mám klíč a oba moje výroky jsou lži. 2) Nemám klíč a nanejvýš jeden z mých výroků je lež.
Veleop: 1) Buď mám klíč, nebo je můj druhý výrok pravda. 2) Buď mám klíč, nebo je můj první výrok lež.

148.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a tří veleopů - veleopi mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky, ostatní sochy mají zavřené tlamy a mají cedulku.

Instrukce:
- Všechny sochy buď lžou, nebo mluví pravdu

Vlk: Klíč má veleop vpravo.
Medvěd: Klíč má veleop uprostřed.
Ještěr: Vlk a medvěd nejsou oba lháři.
Tygr: Buď je vlk lhář, nebo medvěd mluví pravdu.
Gryf: Buď jsem lhář, nebo ještěr mluví pravdu právě tak, jako tygr.

149.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Buď jsem lhář, nebo jsem ze stříbra.

150.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Jsem lhář a jsem ze stříbra.

151.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa, gryf má zavřenou tlamu a má cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, socha gryfa je železná.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf je jednou z výše uvedených soch v převleku
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku gryfa

Gryf: Nejsem zároveň ze stříbra a pravdumluvný.

152.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Alespoň jeden z nás je ze stříbra.
Veleop: Alespoň jeden z nás je lhář.

153.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Oba jsme ze stříbra.
Veleop: Oba jsme lháři.

154.

Pozn.: Navíc socha tygra, gryfa a veleopa, gryf a veleop mají zavřenou tlamu a mají cedulku, ostatní sochy mají otevřené tlamy a jsou bez cedulky. Sochy vlka a ještěra jsou zlaté, sochy medvěda a tygra jsou stříbrné, sochy gryfa a veleopa jsou železné.

Instrukce:
- Vlci a medvědi mluví pravdu, ještěři a tygři lžou
- Gryf i veleop jsou jedněmi z výše uvedených soch v převleku
- Klíče jsou dva a mají je sochy stejného druhu jako ty, skrývající se v převleku gryfa a veleopa.

Gryf: Za veleopa je převlečený tygr. Já jsem ze zlata.
Veleop: Gryf mluví pravdu.

155.

Pozn.: Navíc sochy tygra, gryfa a veleopa, každá ze soch ve dvojím provedení - zlatém a stříbrném (celkem dvanáct soch). Gryfové a veleopi mají otevřené tlamy a jsou bez cedulek, ostatní sochy mají tlamy zavřené a mají cedulky.

Instrukce:
- Každá socha buď lže, nebo mluví pravdu
- Klíč má alespoň jedna socha.

Zlatý vlk: Zlatý gryf má klíč.
Stříbrný vlk: Stříbrný gryf a zlatý veleop nejsou oba bez klíče.
Zlatý medvěd: Oba vlci mluví pravdu.
Stříbrný medvěd: Oba gryfové mají klíč.
Zlatý ještěr: Zlatý gryf i veleop mají klíč.
Stříbrný ještěr: Stříbrný medvěd a zlatý ještěr nejsou oba lháři.
Zlatý tygr: Jestli zlatý medvěd mluví pravdu, pak mluví pravdu i stříbrný ještěr.
Stříbrný tygr: Pokud já i zlatý tygr oba mluvíme pravdu, pak mluví pravdu i zlatý vlk.

167.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Mluvím pravdu, nebo nejsem prokletý.

168.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Jsem prokletý, nebo jsem lhář

169.

Pozn.: Navíc socha tygra a gryfa. Gryf má tlamu zavřenou a má cedulku, ostatní sochy mají tlamy otevřené a jsou bez cedulky.

Instrukce:
- Kromě toho, že sochy mohou lhát nebo mluvit pravdu, mohou být i prokleté. Tato kletba způsobuje, že vždy, když chce daná socha lhát, tak místo toho řekne pravdu, a když chce říci pravdu, tak místo toho zalže.
- Vlci jsou od přírody pravdomluvní a nejsou prokletí
- Medvědi jsou od přírody pravdomluvní a jsou prokletí
- Ještěři jsou od přírody lháři a nejsou prokletí
- Tygři jsou od přírody lháři a jsou prokletí
- Klíč má socha stejného druhu jako ta, skrývající se v převleku za gryfa

Gryf: Jsem prokletý a mluvím pravdu.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Dobrý den,

pročetl jsem si úvod a asi první desítku hádanek, zbytek se přiznám, že jsem jen protočil kolečkem myši. Dovolil bych si souhlasit s Nathakou, především v tom, že použitelnost vidím tak 1x za 3 roky a když to použiju podruhé, už uslyším názory, že "něco takového už tu bylo" :-)

K hádankám bych jen dodal, že alespoň hráči v naší družině neradi řeší hádanky v pokročilé hodině. To takhle chtít řešit hádanku ve 2 ráno je docela oříšek... najdou se 2 hloubaví, ale další 4 lidi se opřou a čekají... za což je možná nelze vinit. Proto jsem od té doby přešel k hádankám jiným než slovním, například je to nějaké skládání, nebo třeba hledání souvitlostí v obraze. Hádanky moc nepoužíváme a když už, tak se snažím, aby to nebyly jen ty slovní.

Jak hodnotit tohle dílo absolutně netuším, takže se vzdám hlasování.


 Uživatel úrovně 4

Toto dílko má jediný velký háček. Na to aby mohl dát některou z těchto hádanek musí nejprve onu hádanku sám vyluštit protože výsledek není.

Dílo je tak pěkné ne jen pro budoucí hráče a PJe ale i pro nudícího se Plže aby přemýšlel. Asi se k tomuhle dílu ještě budu muset několikráte vrátit.

Plž


 Uživatel úrovně 8

Nechci rozhodně shazovat práci do díla vloženou, ani nehodlám podrobně rozebírat jednotlivé varianty nebo snad hledat nějaké chyby...
Ale musím říct, že mi to celé přijde trochu jako honění ega nebo uspokojování grafománie, zatímco smysl celého díla mi trochu uniká.

Jako PJ hledající hádanky do svého dobrodružství bych daleko spíše ocenil třeba deset, dvacet nebo jen pět hádanek, zato ale různých a originálních (třeba i s nějakým bonusem v podobě rozšíření, vysvětlení nebo historického pozadí, kdyby chtěl autor přidat něco navíc), než skoro dvě stovky variací na jednu a tutéž. Stejně to nepoužiju víc jak třikrát, protože pak už se to bude hrubě opakovat. A protože je tento vyčerpávající seznam opravdu jen seznamem, tak ani netuším, podle jakého klíče bych si měl vybrat těch pár nejzajímavějších, které použiju. Minimálně by tu měla být nějak odlišena obtížnost.

S hodnocením si nevím rady, takže se budu držet mírného nadprůměru. Je to ale typická ukázka toho, že pravidlo "kvalita je důležitější než kvantita" má smysl - větší zneužití masivního rozsahu pro vybudování dojmu epického díla můžeme pozorovat snad už jen u Rampage, kde se ale i přes tuny balastu nachází množství skvělých, jedinečných nápadů. Tohle ani nestojí za přečtení - za občasné použití ano, ale za přečtení určitě ne, to radši zapíchnu prst do papíru a nějakou hádanku vyberu náhodou.


 Uživatel úrovně 8

Hned na počátku mám drobnou potřebu vypsat alespoň trochu omluvnou pasáž určenou všem tvůrcům poslední doby, protože u tohoto díla popravdě nemám ani tu nejmenší snahu se pokoušet o alespoň drobnou redaktorskou objektivitu.

Jedná se dle mého názoru o jeden z nejlepších herních materiálů zde dostupných v poslední době, ne-li v posledních letech. Opět proto nehodlám zastírat své osobní sympatie. A pro diskutující budiž komentáře otevřené - znáte-li snad nějakou další publikaci, systém rébusů či cokoliv dalšího co by dle vašeho uvážení stálo za to uvést u tématu hádanek, neumím si představit lepší prostor k podělení se, než tady.