Rozvoj DrD

Alkoholová pravidla Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

ORIENTAČNÍ TABULKA NÁPOJŮ:

Pozn.: Uvedená terminologie je rovněž pouze orientační - nepřesnosti vznikají v důsledku snahy o dobovost a také díky faktu, že autor je notorický abstinent, nemaje osobních zkušeností (takže všechno je rámcově odvozeno pouze od vědomostí strejdy Googla a tetičky Wiki).

JménoSílaMnožstvíOpilost (body spol. únavy)
Silný destilát 90% 0,5 dcl 8 bodů
Střední destilát 60% 0,5 dcl 5 bodů
Slabý destilát 30% 0,5 dcl 3 body
Silný likér 60% 0,5 dcl 5 bodů
Střední likér 40% 0,5 dcl 3 body
Slabý likér 20% 0,5 dcl 2 body
Silné víno 20% 2 dcl 7 bodů
Střední víno 15% 2 dcl 5 bodů
Slabé víno 10% 2 dcl 3 body
Silné pivo 15% 0,5 l 13 bodů
Střední pivo 10% 0,5 l 8 bodů
Slabé pivo 5% 0,5 l 4 body
Řídké pivo 1% 0,5 l 1 bod
Sake 15% 2 dcl 5 bodů

SPOLEČENSKÁ VYTRVALOST

 • Střízlivost --> 0 bodů společenské únavy
 • Podnapilost --> méně než (společenská vytrvalost) bodů společenské únavy
 • Lehká opilost --> méně než (společenská vytrvalost)x2 bodů spol. únavy
 • Těžká opilost --> méně než (společenská vytrvalost)x3 bodů spol. únavy
 • Otrava --> méně než (společenská vytrvalost)x4 bodů spol. únavy
 • Smrtelná otrava --> více než (společenská vytrvalost)x4 bodů spol. únavy

Př.1.: Ukázková odolnost (Člověk, Odl 10)

 • 0-10 bodů ~ dvě slabá piva
 • 10-20 bodů ~ pět slabých piv
 • 20-30 bodů ~ sedm slabých piv
 • 30-40 bodů ~ deset slabých piv
 • 40+ bodů ~ více než deset slabých piv

Př.2.: Nejnižší odolnost (Elf, Odl 6)

 • 0-6 bodů ~ jedno slabé pivo
 • 6-12 bodů ~ tři slabá piva
 • 12-18 bodů ~ čtyři slabá piva
 • 18-24 bodů ~ šest slabých piv
 • 24+ bodů ~ více než šest slabých piv

Př.3.: Nejvyšší odolnost (Kroll, Odl 21)

 • 0-21 bodů ~ pět slabých piv
 • 21-42 bodů ~ deset slabých piv
 • 42-63 bodů ~ patnáct slabých piv
 • 63-84 bodů ~ jednadvacet slabých piv
 • 84+ bodů ~ více než jednadvacet slabých piv

JEDNODUCHÁ PRAVIDLA ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ SPOLEČENSKÉ ÚNAVY

Body společenské únavy postavě přibývají okamžitě po vypití nápoje a okamžitě se projevují.

SLOŽITÁ PRAVIDLA TÉHOŽ

Okamžitě po vypití nápoje postavě přibývá pouze 20% bodů společenské únavy, 80% postava získává jako "stínové body společenské únavy". Tyto stínové body se po hodině (nebo průběžně během hodiny) přemění ve skutečné (simulace toho, že postava pije, pije, a vypitý alkohol ji najednou "dožene" a ona se složí pod stůl).

POPIS FÁZÍ OPILOSTI

 • Střízlivost - Postava v základním stavu.
 • Podnapilost - Postava je kurážnější (připadá si, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem o 1 vyšší), veselejší, hovornější a družnější - všechny okolní bytosti pro ní mají bonus za charismu o 1 vyšší.
 • Lehká opilost - Postava si připadá, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem o 2 vyšší. Stupeň obratnosti, inteligence a charismy se postavě snižuje o 2. Dále má 10% postih u k% hodů souvisejících s těmito vlastnostimi (schopnosti, postřeh, atd.) a postih -2 k hodům na útok. Okolní postavy pro ni mají bonus za charismu o 3 vyšší. Postava podceňuje bonus za sílu okolních postav o 1.
 • Těžká opilost - Postava si připadá, jakoby měla bonus ke všem vlastnostem +5. Stupeň obratnosti, inteligence a charismy se postavě snižuje o 5. Dále má 30% postih u k% hodů souvisejících s těmito vlastnostmi a postih -4 k hodům na útok. Okolní postavy mají pro ni bonus za charismu o 10 vyšší. Postava podceňuje bonus za sílu okolních postav o 5. Postava si každou směnu hází proti pasti: Odl ~ 4 ~ nic / zvracení, křeče. Pokračuje-li postava v pití, tak se past každou směnu o 1 zvyšuje.
 • Otrava - Viz těžká opilost, ale postava si každou směnu hází proti pasti: Odl ~ 7 ~ zvracení, křeče / bezvědomí. Pokračuje-li postava v pití, past se každou směnu o 1 zvyšuje.
 • Smrtelná otrava - Postava upadá do bezvědomí. Není-li ji poskytnuta pomoc, přestává po 1k6 směnách dýchat, načež nastupují pravidla pro dušení / topení.

MINIMÁLNÍ HODNOTY

 • Obratnost nulová a menší --> Postava se neudrží na nohou, je neschopná jakékoliv manipulace s předměty
 • Inteligence menší než 2 --> Postava upadá do bezvědomí
 • Charisma není alkoholem zdola omezená

STŘÍZLIVĚNÍ

Postava samovolně střízliví tempem 1 bod společenské únavy za (pět mínus polovina bonusu za odolnost zaokrouhlená dolů) směn.

Kdykoliv se postava vyzvrací (ať už samovolně v důsledku hodu na past, či úmyslně nebo s dopomocí) snižuje se past s možností zvracení o 1 a počet bodů společenské únavy klesá o 2k6 bodů.

KOCOVINA

Pokud byla postava lehce opilá, hází si proti pasti Odl ~ 3 (6) [9] ~ nic / kocovina (číslo v kulaté závorce platí pokud byla postava těžce opilá, číslo v hranaté závorce pokud prodělala otravu. Pokud se postava dostane ze smrtelné otravy, je kocovina automatická). Kocovina se projevuje bolestí hlavy, nevolností a nepříjemně citlivým zrakem a sluchem --> Stupně obratnosti, inteligence a charismy se snižují o 3, jasné světlo a hlasitější zvuky tyto postihy kumulativně prohlubují o 1.

DODATKY

Vliv velikosti - Velikost může mít vliv na odolnost vůči alkoholu. Obecně platí, že větší postavy jsou vůči alkoholu odolnější, menší jsou méně odolné. Herně by se to mohlo projevit změnou stupně odolnosti o +/- (třeba) pět, je-li postava velikosti C respektive velikosti A.

Tolerance alkoholu - Postava navyklá na pití si dle míry své získané tolerance může pít jakoby měla "Společenskou vytrvalost" až o 5 vyšší.

Dovednost: Opíjení (Odolnost, Střední)

Vyjadřuje "schopnost" ovlivňovat účinky zkonzumovaného alkoholu, ať už rychlostí a způsobem konzumace, nebo kombinacemi s jídlem, pitím, jiným alkoholem apod. (postava se dovede opít rychleji / pomaleji / levněji, apod.)

Lektvar psího chlupu - Speciální lektvar, který léčí kocovinu

Antialkohol - Speciální lektvar, který odstraňuje body společenské únavy

Superalkohol - Speciální "lektvar", případně až jed, který má účinky alkoholu, pouze v mnohem větší síle v přepočtu na stejný objem (jeden flakónek tak může mít sílu třeba deseti piv, nebo i více)

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Schopnost levněji se opít je úžasná perlička na závěr :)
Nápad asi ano, zpracování je velmi dobré, použitelnost (take and go) celkem také. Samozřejmě mohlo by to být nějakým způsobem jednodušší (nebo taky složitější.)
Ano chybí pravidlová aplikace napříč pravidly - k zastrašování, k démonu alkoholu, k odolnosti proti zastrašení, čtení myšlenek, telepatiíí etc. Ale to by bylo moc dlouhé.


 Uživatel úrovně 5

Tak já ti nevim, realitě to neodpovídá, nápad je to už omletej, minimálně jsem , byť podstatně jednoduší pravidla viděl v nějakém modulu, omáčku kterou bys mohl naplnit fakty která jsi zjišťoval jako podklady taky nemáš, celkově máme tedy

- nápad použít na to mechanismus únavy
- ve tvém diskusním příspěvku seznam co potencionálně brát v úvahu

jde o rozvoj drd nebo námět k diskusi jak k řešení přistupovat? Se vší úctou, tvůj příspěvek má potenciál na kladnou reputaci jako diskusní příspěvek, ale jako ucelený dílo nevim nevim.

Na 0 to neni, * je asi pro pitominy za snahu.


 Uživatel úrovně 8

Tak předně, terminologie je spíš relativní, než absolutní. Tzn. 5% pivo je slabé oproti silnějšímu 15% pivu.

Jinak když jsem si pro tohle dílo hledal informace, dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí... Že záleží na tom, jak moc je nápoj perlivý, s čím se alkohol kombinuje (jídlo / voda, etc.)...

Jinak je rozdíl mezi tím dát určité množství alkoholu najednou a v průběhu dne - to potom nastupuje rychlost odbourávání, která je také u každého jiná a také závisí na dispozicích a zkušenostech s pitím.

Taky když se pije najednou, tak zase nastupuje rychlost vstřebávání alkoholu - většina se ho vstřebá až ve střevě a chvilku trvá, než se tam dostane...

Takže aby to bylo realistické, bylo by potřeba sledovat:

- Vrozenou toleranci rasy (oprava za velikost a za "genetickou výbavu")
- Vrozenou toleranci jednotlivce (podle odolnosti)
- Naučenou toleranci (podle toho, jak moc postava pije)
- Vrozenou rychlost vstřebávání podle rasy
- Vrozenou rychlost vstřebávání podle jednotlivce
- Naučenou rychlost vstřebávání
- Vrozenou rychlost odbourávání podle rasy
- Vrozenou rychlost odbourávání jednotlivce
- Naučenou rychlost odbourávání
- Jestli postava pije na lačno nebo ne
- Jestli je teplo nebo chladno
- Kolik postava váží

...takže prostě radši než abych se snažil vytvořit věrný simulátor alkoholika, zkusil jsem udělat zjednodušený mechanismus, se kterým se pak dá dál pracovat a stačí na to, aby se dalo hrát na efekty alkoholu (Z hlediska hry není až tak důležité jak rychle se postavy opijí vůči svým hráčům, jako spíš jak rychle se opijí jedna vůči druhé vůči CPčkům)...

Jinak viz dodatky: Vliv velikosti, Tolerance alkoholu, Dovednost: Opíjení

-----------------------------------

Ahá, už vím proč jsem si včera říkal že jsem tam něco vynechal. Zamýšlel jsem ještě přidat poznámku o tom, že alkohol zvyšuje odolnost proti podrobování, a to jednak sekundárně přes snížení inteligence, a také primárně.

V dodatcích mi tak chybí:

Opilostí proti podrobování

- Opilé postavy se mnohem hůře podrobují, a to jednak proto, že alkohol snižuje inteligenci (což se projeví na pevnosti mysli), a zároveň proto, že v "hlavě" opilé postavy vzniká fenomén mezi mágy nechvalně známý jako "pivní mlha". Za každé stádium opilosti má postava bonus +2 k pevnosti mysli. Pokud vlivem alkoholu upadne do bezvědomí, nelze ji podrobovat vůbec.

(vychází to z jedné zmínky nevím už odkud načerpané, že před lovem na čarodějnici bylo vždycky dobré si trochu "loknout", že pak čarodějnice nemá nad člověkem takovou moc)


 Uživatel úrovně 5

První do očí bijící chyba: síla piva. Slabé pivo 5% alkoholu.
Ležák 12°, což rozhodně není slabé pivo má cca 5% alkoholu.

Odolnost: i v 15 letech jsem dal 8 piv za večer, byl to můj rekord z mladické hlouposti, podblil jsem se, ale o život mi nešlo. Podle těchto pravidel bych byl těžce nakaši, což jsem nebyl.

Jinak loni jsem za 24h vypil piv přez 20 a pohyboval jsem se na úrovni mírné opilosti.

Stejně tak znám nemálo lidí, kteří dají 20 piv za den běžně aniž by se u nich bezprostřední projevy opilosti daly pozorovat, nebo vinaře kteří vypijí denně dva litry vína a fungují včetně řízení automobilu normálně s tím že nadýchají pod rozpoznatelnou biologickou hladinou.

A nepřipadám si odolnější než kroll.

Nadruhou stranu, tohle platí pro evropany, kteří mají s pitím kvašených nápojů jako etnikum mnohagenerační zkušenosti. Pokud jste někdo viděli vietnamce po dvou pivech, na něj by to i sedělo. A rozdíl v Odl, aby to vysvětlil, nebude rozhodně tak enormní.

Takže?
- mělo by obsahovat zohlednění rasy a rozepsání jejich oprav
- navrhuji vynásobit dávku nejméně dvěma aby se to přiblížilo realitě - minimálně pro člověka ekvivalentnímu evropskému etniku
- součástí by měla být i dovednost na Odl - chlastání. Prostě postava která pije často alkohol snáší výrazně lépe než ta která jej pije poprvé.


 Uživatel úrovně 8

No, tak dodatky jsou opravdu jenom nástřely a to úmyslně, protože pokud bychom si chtěli hrát s alkoholem, tak se těch dodatků dá vymyslet mraky, a mě se nechtělo dílo na cca A4 nafouknout na dvojnásobnou délku popisem dalších věcí, které už z díla spíš jenom vycházejí - rozhodl jsem se tedy spíš jenom naznačit směry, kterými by se mohlo ubírat další zamyšlení těch, kdož něco takového použijí ;-)

Jenom malou prosbičku bych měl:

Jak tam mám ty příklady, člověka, elfa a krolla, tak bych prosil, aby to co je pod nimi na jednom řádku, bylo upraveno do následující podoby:

0-10 bodů ~ dvě slabá piva
10-20 bodů ~ pět slabých piv
20-30 bodů ~ sedm slabých piv
30-40 bodů ~ deset slabých piv
40+ bodů ~ více než deset slabých piv

Dále potom "Stádiím opilosti" bych prosil přiřadit o stupeň vyšší úroveň nadpisu, a "Dovednosti: Opíjení" naopak úroveň nižší (aby byla na stejné úrovni jako lektvary) (V zásadě platí, že jsou tam jenom nadpisy psané s CapsLockem a bez něj, takže jenom dva stupně důležitosti nadpisů) :-)


 Uživatel úrovně 8

Pekné, vtipné a zábavné. K tomuto fakt netreba nejakú pravidlovú kritiku :)


 Uživatel úrovně 8

Co napsat k něčemu podobnému? Pokud chcete mít tabulky na opíjení se, lépe to asi nedopadne, dobrá práce. Jen mi chvíli trvalo než jsem zjistil že společenoská vytrvalost je stejné číslo jako odolnost, to by v textu určitě mělo být zmíněno. Tabulka i popisy stavů opilosti mi připadají rozumné (a občas povědomé), v diskuzi je samozřejmě prostor pro případné individuální odchylky.

Jediné co se mi moc nezdá jsou dodatky, buď by zasloužily trochu rozvést (třeba popsat lekvary pořádně), nebo smazat, v téhle podobě jsou to spíš nástřely. Ale opět, je tady diskuze, kde se můžete vyřádit a rozvinout nastíněné nápady.

Celkem vzato povedené doplněk k pravidlům, srozumitelný a snadno použitelný. Nejspíš si nějaké příznivce herního opíjení najde.