Rozvoj DrD

Rozvoj štítů a zbrojí Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Rozvoj štítů a zbrojí

Štíty

Štíty odpovídají váhovým kategoriím zbraní (lehká, střední, těžká) a jednotlivé typy štítů mohou používat i různá povolání, která do teď štíty nesměla používat, přestože jejich váha nemusí korespondovat s váhou zbraní. To je odůvodněno tím, že štíty držíme spíš u těla a nemácháme s nimi tolik, takže nám větší váha nevadí.

Výjimka z pravidel - kouzelník (a jemu příbuzná povolání, jako nekromanti atp.) nesmí používat štíty vůbec i přes možnost používat lehké zbraně.

Úder štítem

Útok za pomoci štítu se používá, buď při ztrátě zbraně, okamžiku překvapení, nebo specializace některých povolání. Jedná se o úder hranou štítu, útok naplocho jde pojednat spíše jako pokus o zatlačení. Při úspěšném zásahu se odebírají pouze stínové životy (jako alternativa útoku zbraní naplocho).


Zbraňový štítek
obranný bonus: +1 OZ
útok: 1/+0
Kategorie: Lehké
Váha: 8 mn
Cena: 2 zl

Jedná se o rozšíření zbraně, připevňující se k záštitě zbraně tak, že pak kryje celé zápěstí a část předloktí. Dá se použít jen u zbraní typu meč. Výhodou je, že mohou být použity dva na kombinaci zbraní*, nebo jeden a štít klasický. Nevýhodou je, že ovlivňuje vyvážení zbraně a připravuje ji tak o případný již získaný bonus za přesnost se zbraní, posouvá zbraň do vyšší váhové kategorie a nedá se do něj zaklít obranný démon (jde o rozšíření zbraně).

S tímto štítkem je možnost úderu – bere se jako úder pěstí. Pokud je ve zbrani útočný démon, zvyšuje sílu tohoto štítku na 2+0. Úder vždy způsobuje stínová zranění.
Při použití v kombinaci kde je možnost mít klasicky OZ +3, zde nastává posun, kdy je možné mít celkově OZ +4, ale ne více. Viz kombinace 2 šavlí, kde by bylo možné získat až +5.


Pěstní Štítek
obranný bonus: +1 OZ
útok: 0/+1
Kategorie: Lehké

VelikostVáhaCena
A10 mn2 zl
B15 mn3 zl
C20 mn4 zl

Jedná se vlastně o zbraň - modifikovaný boxer, jenž má vypouklou přední část jako zmenšený štít, vhodný k odrážení zbraní. Při útoku tímto štítem nedochází ke změně proti útoku pěstí, protože váha a výhoda kovového předmětu se zase zmenšuje větší plochou, do které se úder rozprostírá.


Malý štít
obranný bonus: +2 OZ
útok: 2/-1
Kategorie: Lehké
VelikostVáhaCena
A15 mn3 zl
B20 mn4 zl
C25 mn5 zl

Jedná se o kovový štít o průměru předloktí od 25 coulů pro velikost A až po 45 coulů u velikosti C, na kterém je upevněn. Bývá mírně vypouklý. Je příliš malý , aby zvyšoval KZ, ale zato je snadno použitelný a proto pokud postava používá akci obrana, zvyšuje se její OČ o 2 (v případě použití obranného démona až o +4).


Střední štít
obranný bonus: 1 KZ
útok: 2/+1
Kategorie: Střední

VelikostVáhaCena
A35 mn4 zl
B50 mn5 zl
C60 mn6 zl

Klasický štít z pravidel, zvyšující KZ nositele. Nedá se použít pro úkryt. Většinou kulatý, či oválný štít z tvrdého dřeva s průměrem okolo 0,35(A) - 0,7(C) sáhu a kovovým lemováním pro zpevnění a zachytávání tvrdších ran.


Velký štít
obranný bonus: 2 KZ
útok: 1/+4
Kategorie: Těžký

VelikostVáhaCena
A50 mn6 zl
B65 mn7 zl
C80 mn8 zl

Vychází ze středního štítu, ale přestává být kulatý, spíše čtvercový, nebo oválný, někdy i ve tvaru erbu (protažený trojúhelník s vypouklými stranami). Často užíván v armádě pro sestavení valu ze štítů, nebo u jízdy, kdy kryje i nohy jezdce. Velikost na šířku 0,35(A) - 0,7 (C) sáhu a na výšku 0,7(A) - 1,4(C) sáhu.

U tohoto štítu lze použít úkryt (PPZ PH 1.6d - str 73, prostřední sloupec) částečně a to s bonusem +1 ke KZ (celkem tedy +3) a to jen pokud postava nepoužívá jiné akce, než obranu (tedy nesmí útočit, pohybovat se).


Pavéza
obranný bonus: 3 KZ, ale -2 k iniciativě v RSS (ztráta iniciativy v ZSS)
útok: nelze
Kategorie: Těžký

VelikostVáhaCena
A100 mn8 zl
B120 mn10 zl
C140 mn12 zl

Velký a masivní štít, takřka nepoužívaný v běžných soubojích, zato používaný v armádě pro formace val ze štítů, či krytí střelců, protože poskytuje veliké krytí méně pohyblivých jednotek. Rozměry: 0,6-1 sáhu na šířku a 1,2 - 2 sáhy na výšku.

U tohoto štítu lze použít úkryt a to s bonusem +3 ke KZ (celkem tedy +6).


Pro zvětšení klikni na obrázek...

Zbroje

Váhy jednotlivých zbrojí pro jednotlivé velikosti zůstávají z PPZ PH.
ZbrojKZ*Postih k Iniciativě**Váha AVáha BVáha CCena ACena BCena C
žádná 10000000
vycpávaná 20355060141618
kožená 305580100162024
šupinová 5-1120170205100120135
kroužková6-1250350420240300340
plátová8-2280400 480280350400
rytířská9-2350500600700800850

*Jde o údaje pro běžné zbroje, pokud dochází k nemagickému vylepšení (viz níže) může dojít k nárůstu hodnot

** Jde o hodnoty pro zbroje, které se vyrábějí "ve velkém" a prodávají běžně. Pokud si postava nechává vyrábět zbroj na míru, je možné snížit postih za iniciativu i na 0, samozřejmě za patřičnou cenu DÚPJ - rytířská zbroj s nulovým postihem na ini by měla stát jako jedno menší panství, možná větší a měla by být obrovskou raritou - navíc sedící jen jedné osobě, povětšinou král, národní hrdina. Pro ostatní to bude mít stejné postihy jako běžná zbroj, případně PJ může rozhodnout o nižším či vyšším, kdy zbroj sedne lépe díky podobné stavbě, nebo naopak velice rozdílné.

Při případném použití dalších prvků snižujících iniciativu (zbraně s postihem na ini, nebo třeba pavéza), které většinou snižují iniciativu o 2, postupujeme tak, že jako základ vezmeme postih za zbroj. K tomuto postihu (pokud je) přičteme nejnižší z hodnot postihů k iniciativě, které mohou poskytovat zbraně, nebo štíty - zkráceně min. Výsledný postih odečteme od základní iniciativy postavy.

Celková iniciativa = Základní iniciativa postavy + Zbroj + min (zbraň, štít)

Příklad počítání min:

meč + malý štít = min (0,0) = 0
meč + pavéza = min (0,-2) = -2
biják + pavéza = min (-2,-2) = -2
břitká šavle; magická + pavéza = min (+1,-2) = -2

Příklad počítání celkové iniciativy:
1ÚzK(0) + kožená zbroj (0) + min (0) = 0 -> 1ÚzK (ZSS)
3Úz2K (+3) + kroužková zbroj (-1) + min (-2) = 0 -> 1 ÚzK
3ÚzK (+12) + Rytířská zbroj na míru (-1) + min (0) = +11 -> 3ÚzK

Postih je rozepsán pro RSS. U ZSS platí:
-1 - bez postihu
-2 - ztráta iniciativy
-3-4 - ztráta 1 útoku na 2 kola (bez více útoků na kolo prostě možnost jen útoku, nebo obrany, ne obou akcí)

Tabulka zbrojí a štítů pro armády


ZB - zpomalení zbrojí

Pěchota

ZbrojKZZBstřelcikopinícilehká p.těžká p.
žádná 00++++++--
vycpávaná 10++++++--
kožená 20++++++--
šupinová 41--++++--
kroužková52--++--++
plátová73--++--++
rytířská84------++
malý štít10----++++
střední štít21----++++
velký štít32----++++
pavéza44++*----++

* Pavéza je u střeleckých jednotek použita převážně jako nepohyblivá ochrana. Pokud je u střelecké jednotky použita obrana pomocí pavéz, tak tato jednotka může používat její ochranu jen jako nepohyblivá jednotka, nebo pohyb bez pavéz. Také bývají směřovány jen jedním směrem a tak útok z jiné strany může nechat střelce zcela odkryté.

Jízda

ZbrojKZZBstřelecká j.lehká j.těžká j.
žádná 10++++--
vycpávaná 20++++--
kožená 30++++--
šupinová 51--++++
kroužková62----++
plátová83----++
rytířská94----++
malý štít10--++++
střední štít21--++++
velký štít32----++

Letci

ZbrojKZZB
žádná 10
vycpávaná 21
kožená 32
šupinová 53
malý štít10

Tabulka zničení střelbou

štítyzepředu*z vrchu**
žádné00
malé00
střední11
velké22
pavézy40

* Střelba na krátkou a střední vzdálenost s plochou dráhou letu šípů a šipek

** Střelba na dlouhou vzdálenost, nepřímou střelbou po balistické křivce, z hradeb, či jiného výše položeného místa, kdy šípy a šipky zasypávají obránce z vrchu


Nemagická vylepšení štítů a zbrojí

Ostny a ostré hrany

Ostny připevněné na štíty, nebo ostré hrany, mění povahu zranění udělených štítem ze stínových na klasické. Tyto úpravy mění i útok štítů a to snížením SZ o jedna.

Lepší základ

Protože zbraně mají možnosti jak vylepšit své statistiky bez použití démonů (kované mistry, železnými sochami, na žáru salamandra apod) přicházím s možnostmi jak vylepšit hodnoty u zbraní a zbrojí:

štíty - dřevěné - dřevo vyprošené druidem od stromu, které je tak pevnější a lehčí.

štíty - kovové - stejné jako u zbraní - mistři kováři, žár salamandra, vzácné kovy.

nekovové zbroje - vytvořené mistry koželuhy z nejkvalitnější kůže, ale také za příplatek přibližně dvojnásobku ceny základní zbroje, nebo dle úvahy PJ. Případné vzácné kůže (dračí, baziliščí, atp).

kovové zbroje - stejné jako u zbraní - mistři kováři, žár salamandra, vzácné kovy.

kombinace vylepšení není třeba se bát sčítat kombinace a vytvořit tak nemagickou koženou zbroj s KZ+5, ale cena práce a materiálu by následně mohla třeba odpovídat rytířské zbroji. Hodnoty uvedené v pravidlech jsou hodnoty "běžné" a tak je stále prostor pro výjimečné kvality.

Výroba na míru

Výroba na míru je vhodná pro snížení postihu k iniciativě. V zásadě by takovouto schopnost měli mít jen mistři zbrojíři. Postih lze snížit jen o 1 bod. Snížení o dva body jako třeba u plátové, nebo rytířské zbroje, by mělo být možné jen u legendárních zbrojířů, kteří se rozhodně nevyskytují běžně.

Magická vylepšení štítů a zbrojí

Přestože se nyní u štítů rozděluje obranný bonus na OZ a KZ, obranný démon toto nerozlišuje a tak obranný démon +2, zakletý do malého štítu vytvoří malý štít s OZ+4, ten samý démon, zakletý do velkého štítu vytvoří velký štít s KZ +4.

Dále přibývá obrannému démonu možnost snižovat postih k iniciativě až na nulu, nebo z nuly na +1. A to v poměru 1:2 - na snížení postihu (nárůst bonusu) o 1 k iniciativě je třeba věnovat 2 body zvýšení obranného bonusu.

Příklad: - obranný démon ze 4 sféry může zlepšit KZ zbroje o 2, třeba koženou zbroj s KZ 5, nebo snížit postih k iniciativě, třeba plátovou zbroj s KZ 8 a ini -1.

Protože přibyla i možnost útoku štítem je možnost zaklít do něj útočného démona a zvýšit tak útočné hodnoty štítu, ale pak již není možné do něj zaklít obranného démona.

Přidávání hřebů do štítu s démonem (kterýmkoliv) nelze - magické zbraně jsou hůře poškoditelné a tak narážení hřebů je takřka nemožné a při použití "násilného nasazení" je vysoká pravděpodobnost, že praskne štít, nebo uteče démon zpět do své sféry - DÚPJ. Samozřejmě ale mít štít s hřeby, který následně očarujeme, je možné.


Poznámky pod čarou

Útok štítem - útočné hodnoty štítů jsou vytvářeny podle CH faktoru z "Nové tabulky zbraní" a jsou nasazeny níže než zbraně samotné, aby nedocházelo k běžnému použití štítů jako útočných prvků. Ze stejného důvodu je použito i zranění stínové, které protivníka nezabije, ale přesto pomůže vám postavu dříve vyřadit, či omráčit a tak vám ji vydat na milost, či nemilost.

Iniciativa u zbrojí a pavézy - Jedná se o nový prvek u obranných prostředků, který se ale vyskytoval už u zbraní. Koketoval jsem s myšlenkou odebrání bonusu za obratnost, čímž by se omezila i pohyblivost a velikost KZ by se zase úměrně zvyšovala. Ale byl by to zcela zásadní prvek, který se jinde nepoužívá, a upustil jsem od něj a raději použil onu iniciativu. To vše pro trošku zvýšení různorodosti a realističnosti hry, kdy se převážně hráči válečníka nemusí nutně hnát jen za nejlepší (rytířskou) zbrojí, která je těžká a pohybově omezující, ale mohou začít zvažovat, zdali si raději neponechají více útoků (obran) za kolo, nebo si raději zvýší pasivní bezpečnost. Hráč tak vědomě vyměňuje počet útoků (a obran) za vyšší obranné číslo. V ZSS se nižší postih nemusí projevit nijak zásadně, v RSS už je rozdíl patrnější, na první pohled dokonce oslabující (dle některých cvičných soubojů). Pokud se na to podíváme komplexněji, zjistíme, že tato nerovnováha se týká jen soubojů tváří v tvář a pokud postava čelí střeleckému útoku je vyšší KZ velkou výhodou, nižší iniciativa zanedbatelnou nevýhodou a vyšší KZ je výhodou i v dalších případech.

Dalším aspektem ovlivňujícím tyto možnosti jsou obranní démoni. Nárůst KZ je tak potencionálně dvojnásobný. Také nová schopnost odstraňovat postih k iniciativě pomocí obranného démona se dá popsat, jako jeho schopnost přetvarovat zbroj na majitele (jakéhokoliv), je zvolena v nevýhodném poměru 1:2, aby se postavy opět nehnaly za rytířskou zbrojí a jen větším počtem peněz potřebným k odstranění postihu. Možnost snížit postih jde i nemagicky výrobou na míru. Určitou nápovědou v ceně za takovou zbroj by mohlo být, že na to samé magickou cestou je potřeba obranný démon z 8. sféry ( 8. sféra - 400 mg +- 3 200 zl ).

Hranice zlepšení iniciativy pomocí démonů se řídí stejnými pravidly jako u vylepšování útočnosti zbraní - záporná základní hodnota jde vylepšit maximálně na nulu a nulová hodnota na +1.

Nová vlastnost obranného démona může přinést myšlenku: “A co útoční démoni? Mohli by také odstraňovat postih k iniciativě, nebo ji dokonce zlepšovat? Nejsem proti této myšlence . Viz příklad u počítání výsledného bonusu/postihu k iniciativě, kde je použitá „břitká šavle“ s bonusem +1 k iniciativě. Za sebe doporučuji užít stejného pravidla jako u útočnosti a zbrojí, tedy, že většina zbraní nemá ani postih ani bonus k iniciativě a magicky ji můžeme vylepšit maximálně na +1 a ty neohrabané s -2 maximálně na 0. Nastává pak ale problém s těmi těžkými zbraněmi, které nebudou mít v rukách bojovníka onen postih a u kombinací dvou zbraní s kladným bonusem, nebo kladným a záporným. U bojovníka bude stačit použití pravidla +1 a u kombinací zbraní zvolit sčítání (2 břitké šavle budou +2, ale kombinace břitká dýka a klasický biják -1). Taktéž doporučuji použít přepočet 1:2, protože hrátky s iniciativou mohou být dosti ošidné.


Vycházím z Nové tabulky zbraní Fafrina Voka atd a Scciona.

Poděkování za ladění hodnot, pravidel: Ascella, Fafrin, Nikdo, Sccion

Speciální poděkování za obrázky: Ascella

Speciální poděkování za korekturu: Sccion

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Je pravda, že psát moc neumím (v dílně na moudré sově mám něco o kudůcích takse koukněte), ale rád bych ti pomohl. S plátovou zbrojí se dá udělat kotoul, ale ne s jízdní plátovou zbrojí a také existují různé zbroje(z různých období), které ač poskytují stejnou ochranu, mají rozdílnou váhu a možnosti pohybu. Tak se ti asi během zítřka či pozítří ozvu a posunem to.


 Uživatel úrovně 5

Foxi Jsem rád za tvůj názor a příjmám ho. Na svou obranu bych jen podotknul, že jsem se pokoušel ptát zdejších uživatelů na zkušenosti a znalosti, ale pomohlo mi jich jen pár a to do této formy.
Třeba k obratnosti mi bylo řečeno, že i s plátovkou se dá udělat kotoul, takže nemění obratnost postavy, ale že ji tak maximálně zpomaluje. Proto použití iniciativy.

Vrstvení? tohle téma mě taky napadlo, ale je to opravdu složité téma pro někoho kdo zbroj nikdy nenosil. Je to celé sepsané prostě hráčem teoretikem, který chtěl přinést větší rozmanitost herního bojového stylu, než realističnost.

Pokud bys to chtěl dopracovat dál nebráním se a můžeš se mi ozvat poštou a třeba to posunem ještě o další kousek dál, aby to bylo ještě lepší.


 Uživatel úrovně 0

Moc pěkná tabulka. Snižování iniciativy tu je, ale snižování obratnosti a zvýšení únavy a další zbroje tu chybí. Vrstvení zbrojí tu také není a to je docela důležitá věc. Abych přiměl našeho PJ, aby uznal tohle (pravý fantazák, ne historik) jsem ho musel navléknout do kroužkovky bez prošívky a přetáhnout ho mečem. Pak to samé, ale měl na sobě i prošívku. Pak už uznal nutnost vrstvení zbrojí. Štít v DrD by asi neměl být klasickou rotellou s umbou ve středu, ale měl by to být asi gotický štít ("trojúhelník"). Jinak se mi dílo docela líbilo. Kdyby se trochu upravilo a autor by se poradil s někým, kdo tomu rozumí, popřípadě by si to sám nastudoval i vyzkoušel v reálu, byla by to skvělá práce. Pro mě jen 3*


 Uživatel úrovně 0

(Poznámka:Pravidla DrD+ nejsou pokračováním DrD, jsou to úplně jiná pravidla s podobným jménem, vycházející leda ze společného českého základu (je tam Kroll), Míchat je sem nemá valného smyslu, to už by se pak mohly aplikovat i jiné systémy. )


 Uživatel úrovně 0

Nakonec tedy měním na 5*, jak jsem vysvětlil ve fóru. Chyba byla spíše z mé strany, hodnotil jsem nehodnotitelné.


 Uživatel úrovně 0

Díky za odpověď.
Hlavně jsem cítil potřebu se aspoň trochu obhájit, proto jsem vše vysvětlil a co se týče mě a Drd+ na tomto serveru, tak máš pravdu - převážně hledám inspiraci. Na serveru jsem i z jiných důvodů (celková láska k fantasy žánru, touha po seberealizaci, sbírání zkušeností,...atd.), ovšem to sem asi teď nepatří.

Tvůj příklad je výstižný a já souhlasím. A také proto jsem ti za přínos dal 4* a ne třeba 2 (což by bylo samozřejmě úplně zcestné), stejně jako bych dal nápadu z konceptu kouzelníka (pokud by nebyl naprosto neotřelý, pouze se stejným názvem, pak bych dal třeba i 5). A ve výsledku by to znamenalo, že zpracování a přínos by celkové hodnocení stejně přehouply na 5*.

Ještě bych na závěr rád upřesnil, co si představuji za hodnocením nápadu.
Špičkový je pro mě buď úplně neotřelý a zároveň "vkusný" a nebo výtečná idea na nápravu zastaralé a nefungující koncepce.
Za kvalitní považuji například důmyslné vylepšení mechanismu, novou dobře použitelnou drobnůstku,... atd.
Dále již pak rozděluji spíše podle toho, jak moc se nápad vzdaluje od praktické využitelnosti, přičemž 3* jsou ještě v normě.

Díky za společné zamyšlení nad hodnocením, pomohlo mi utříbit si myšlenky a podívat se na problematiku z více směrů (pohledů).
Přeji hodně dalších úspěchů a podobně zdařilých počinů,
Tuor


 Uživatel úrovně 5

Však já taky nekritizoval celé tvé hodnocení, jen tvé hodnocení toho, že je to nekomatabilní s DrD+. Já osobně netoužím hrát DrD+, ani to nějak spojovat a podobně. Stejně jako většina zde se vyskytujích hráčů. Jestli hraješ jen DrD+, tak vcelku netuším, co děláš zde, protože snad krom nějakého stolu v Putice tu nic pro DrD+ najdeš, snad jen inspiraci.

Ale když jsi i u toho přínosu. Stejná je nová tabulka zbraní, stejných je mnoho děl. Nesnaží se přinést tolik nového, jako opravit něco starého co nefunguje zrovna nejlépe. Pokud někdo přijde s létáním na griffovi tak to asi nemá na OHZD to máš pravdu, ale pokud tu někdo přijde s novým konceptem kouzelníka, který přinese lepší způsoby kouzelní, vyrovnanost, průhlednější tvorbu kouzel atp... tak mu neřeknu "ále, kouzelník už je zpracovaný, máš to sice udělaný špičkově, ale nápad už tu byl." Podle mě je právě zpracování už vzniklého nápadu, ale špičovým způsobem stejně přínosné jako nový nápad...

via povolání štítonoš vs obránce. Nápad na takové povolání není původní ani u jednoho. štítonoš byl dobrý, kvalitní, ale když vezmu verzi obránce, která je v MS tak má mou aspiraci na OHZD, protože prostě bude přinášet již známou myšlenku, ale dotaženou do detailů a do konce....


 Uživatel úrovně 0

Milý Dakeyrasi,

souhlasím s tebou v tom, že na tomto serveru se více méně podporuje pouze systém 1.6 a 1.5 a máš taky pravdu, že když nemáš ani pravidla k pluskám, tak těžko můžeš napsat něco, co by se i tam dalo dobře zakomponovat. Nakonec máš i pravdu, že strhávat hodnocení za tohle je vůči tobě celkem nefér. To vše je pravda, ale podívej se na to taky z mé stránky.

Asi sis všiml, že hodnotím tři aspekty - nápad, zpracování a využitelnost (popřípadě ještě uměleckou hodnotu, ale to sem nepatří). A u jednotlivých hvězdiček je tady taky uvedeno, co znamenají.
Jak už jsem psal, zpracování je špičkové, to bezpochyby. Co se týče nápadu, tak jsi to napsal sám - je hodnotný, je to bezpochyby dobrý nápad, ale není to nic špičkového (nebo chceš-li průlomového).
No a nakonec onen přínos. Pro mě jako pro hráče plusek je mizivý, ale to sem teď nebudu tahat, protože to je pouze moje chyba nikoli tvoje. Přesto si myslím, že skloubit s plusky by se to právě v tomto odvětví dalo, a i když se mohu mýlit a ty bys tenhle "nedostatek" (aspoň z mého pohledu) stejně nemohl snadno odstranit, nemohu hodnotit přínosnost jako špičkovou, protože pro mě taková není, což už jsem napsal v předchozím příspěvku. A nechápej to prosím jako výtku.
Všechna díla prostě nemohou mít 5* za přínosnost. Uznej, že i kdyby někdo výtečně zpracoval techniku létání na gryfovi do nejmenšího detailu spolu s fintami a podobně, stejně by ji měl maximálně kvalitní (spíše ale ne). A i kdybych nakonec dal celkově za 5*, tak bych pro to dílo asi nehlasoval v OHZD (což pro tvoje bych možná udělal).

Ale musím ti dát za pravdu, že jsem se pravděpodobně unáhlil a dal ti za ten aspekt jenom 3-4*. Správné by bylo spíše 4*, jako kvalitní.

To ovšem (zatím) u celkového hodnocení nic nemění. Což se ale klidně může stát, pokud mě přesvědčíš (přesvědčíte), že můj pohled na věc je opravdu chybný a zcestný, rád stanovisko přehodnotím.

Omlouvám se, pokud jsem se tě nějak dotkl, tohle dílo chválím, je velice kvalitní a rád jsem si jej přečetl.

Zdraví,
Tuor


 Uživatel úrovně 5

Tuore zdravím tě u svého díla.

To, že nápad na nové štíty není průlomoví, to víme všichni, ale doposud zde nebylo pořádně zpracováno, jestli vůbec.

Zpracování je odrazem délky doby v Moudré sově a kvalitními rádci. A ukázkové vsuvky pro použití štítů jsem nedával, protože tak nějak všichni víme k čemu použít štít a dílo je i bez nich docela dlouhé.

A k tomu co ti nejvíc vadí. Server se sice jmenuje "jen" dracidoupe.cz a neomezuje jasně na pravidla 1.5 a 1.6, nebo DrD+, ale pokud vím tak všechny díla co tu jsou, jsou psány právě pro DrD 1.5/1.6, nejen toto moje. Sám jsem vlastníkem a hráčem jen podle pravidel 1.6. Strhávat hodnocení proto, že je psán právě pro pravidla, jimiž se tu všichni věnujem a ne pro verzi, kterou tento server vlastně vůbec nepodporuje, mi přijde scestné.
A že najde uplatnění jen v malém okruhu lidí? To mi přijde právě stejně zcestné jako výše zmíněné, protože toto může využít úplně každý hráč pravidel 1.5/1.6, kterých není málo.

PS: DrD 1.5/1.6 vs DrD+ jsou rozdílné systémy a i když DrD+ neznám ani co by se za nehet vešlo myslím, že je takřka nemožné vytvořit něco co by bez problémů fungovalo v obou systémech v tomto rozsahu.

Dakeyras


 Uživatel úrovně 0

Zdravím autora,

nápad hodnotím jako velmi dobrý, i když samozřejmě není příliš neotřelý, tato část hry opravdu potřebovala zlepšení. Třeba už pak bojovník nebude tak "suché" povolání jako doposud (alespoň pro mě tomu tak v klasickém Drd vždy bylo). Bohužel ale taky musím říct, že v mnohém souhlasím s Schullinem. K tomu se ale ještě dostanu později. (4*)

Zpracování je pěkné, přehledné, profesionální. Po této stránce opravdu nemám, co bych vytknul. Možná to chtělo občas spestřit nějakou ukázkovou vsuvkou, ale to samozřejmě není nutné a proti gustu...(5*)

A nyní můj čistě osobní postoj, který tady už z větší části napsal Schullin Koulle.
Dračí doupě není mrtvo, to v žádném případě. Pořád většina družinek hraje spíše 1.6. než pluska, což mě sice udivuje, ale pravděpodobně to bude tradicí a jednoduchostí koncepce (bez potřeby širokých a podrobných znalostí pravidel). Jiní oba soubory spojují dohromady a vybírají zrna od plev (lepší řešení).
Ať tak či onak, myslím si, že by se mělo pouvažovat nad třeba jenom odstavcem pro aplikaci v Drd+, kde již sice mnoho z těchto věcí je, ovšem ani tam nejsou takto rozpracovány. Příspěvek (a nejen tento) by pak byl modernější, lépe využitelný, získal by na přínosnosti (zde 3-4*).
Omlouvám se všem, že tuto problematiku rozvádím tady, ale když už to "kolega" načal, nemohl jsem mlčet.

Shrnu to teda takto: Moc pěkné dílko jak po myšlenkové tak po řemeslné práci, ovšem využitelnost si najde jen v úzkém okruhu lidí (což by zase tak moc nevadilo) a hlavně využití potenciálu (již zmíněné zapojení do více systémů) drobet pokulhává. Celkově tedy uděluji hezké 4* a přeji Dakeyrovi mnoho zdaru a dalších podobně pěkných příspěvků.

Tuor,
básník z Dračích hor