Rozvoj DrD

Severské Runy válečníků Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

VAROVÁNÍ: Vliv run na hru samotnou je VELMI variabilní. Většina záleží na PJ. V díle je popsáno „sdělení“, které se dá ze znaku run vyčíst. Posléze udám pár příkladů, jak by se runy mohly projevit. Někdy to jsou jasné bonusy, jindy nástiny. Je mi jasné, že mnohým kritikům to bude trhat cit pro „dokonalost“ či *****. Ale toto dílo není psáno pro ně, je psáno pro hráče, kteří mají cítění pro severské pohany. Pevně věřím, že alespoň jednomu člověku se dílo bude líbit a bude spokojen. A pokud ano, budu spokojen i já.Severské Runy válečníků

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.

Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubinách tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.

Úvod

Každý seveřan táhnoucí do boje, nebo muž, který se vypravuje na dlouhou cestu za dobrodružstvím, má s sebou mimo zbraně a zbroje ještě něco. Vlastně nemá, protože to neexistuje. Proto píši toto dílo. Snažím se zde podat Runy válečníků jako prostředek pro ulehčení jejich života; vytvořit (pro DrD) onen malý „detail“, který dotvoří pseudovikingy, ale i pseudoseveřany a přiblíží je k jejich pravým dávným předkům. Je to prostředek, jak dobarvit jejich víru, jejich kulturu, jejich život; darovat hře nádech skutečnosti. Zahřát omrzlá srdce plamenem bolesti, kterou pro ně vytrpěl otec Odin, aby nám pak mohl dát tento dar!

Dobrodruh v malém váčku – škapulíři – přechová 24 run. Každá z nich nese jedno písmeno, které má svůj hluboký význam.

Runy

Vzhled run může být různý. Nejčastěji to jsou malé oblázky kulatých tvarů, do kterých je vyryt příslušný znak. Také se může jednat o malá kolečka nařezaná z větví dubů či jabloní o průměru tak 2 couly a tloušťce půl coulu. Dub je v severské mytologii označován jako král všech stromů, právě proto z něj je vhodné vyrobit tyto runy. Stejně tak jabloň, ta je zase označována jako strom, který je jakýmsi prostředníkem mezi astrálními silami a naším světem. Ovšem, může být použit snad jakýkoliv strom, ke kterému má budoucí majitel run nějaký kladný vztah.

Runy si musí stejně jako škapulíř nositel vyrobit sám, nebo mohou být darované s čistými a láskyplnými/přátelskými úmysly.

Darování run je všeobecně považováno jako hluboký projev úcty a přátelství a celkové náklonnosti. Tento dar se neodmítá a nezapomíná!

Škapulíř

Runy fungují nejlépe, pokud je majitel nosí stále při sobě. Může je nosit zavěšené kolem krku, zápěstí nebo právě ve škapulíři – což je nejbezpečnější způsob, jelikož runy jsou chráněny ve váčku a je tedy nejlepší. Dělají se např. z kůže, plátna, hedvábí a mají mnoho podob, vždy ale musí být vystlané dvěma vrstvami látky: první vrstva je lícem obrácená k runám a tak chrání nositele od případných „negací“ run*. Druhá vrstva je lícem obrácena proti runám a tak chrání samotné runy. Je zde vidět jakási „vyvažovací tendence“.

Zde popíši jen základní škapulíř a to taštičku k opasku, nebo na popruhách přes rameno (a lá „kabelka“). Je jedno, z čeho bude vyroben – jasnou podmínkou je ale samovýroba z přírodních materiálů. Pokud by byl škapulíř koupen, nebude dostatečně chránit runy a ty by mohly mít nežádoucí účinky*. Je možné, aby byl škapulíř darován s čistými a láskyplnými/přátelskými úmysly.

Runy samotné jsou děleny do tří skupin po osmi. Pro lepší orientaci je tedy možné mít runy odděleně ve třech škapulířích, v každém osm kusů. !!NE ale ve dvou po 12 kusech!!

.

(Všimněte si té nenápadné podobnosti, s jakou se používají lichá a sudá čísla)

* - spíše dokreslení run a dodání dalších skutečností, než nějaké pravidlo, ale klidně můžete přejít po dohodě s hráči ke snížení bonusů z používání run pramenící, nebo dokonce k jejich inverzi.Pravidla

Základní pravidla

O runách člověk ví buď od narození a věří v ně (dáno vírou, kulturou atd.) a nemusí se to „pravidlově řešit“ nebo je musí poznat. Poznávání run a jejich následné učení probíhá následovně:

  1. Zjistit, že runy existují
  2. Prostudovat si runy samotné, tedy to, co znamenají (u popisu run text psaný kurzívou) – to samé by měl vědět (MUSÍ) hráč! Délka učení významu a obsahu run se určí pomocí inteligence a následného odhadu, za jak dlouho se daný tvor daný text naučil nazpaměť:)
  3. Věřit v sílu a skutečnost run!
  4. Vyrobit je
  5. Užívat, ctít a chránit

Aby dobrodruh aktivoval sílu runy, musí v ní bezmezně věřit a být s ní spřízněn. Po té, co runy a škapulíř získá, musí je nosit tři dny neustále u sebe. Pokud mu budou odcizeny, musí je očistit a znovu nosit tři dny u sebe.

Sílu runy válečník probudí tím, že se silně soustředí na danou runu, vytáhne jí ze škapulíře*, vezme do pěsti, pevně sevře a zašeptá, či zakřičí její jméno (dle situace a nátury dobrodruha). Poté runu vrátí zpět do svého škapulíře. Opětovné použití runy je možné až po uplynutí druhé liché půlnoci (tedy třetí, ale kdo ví, jak se u vás počítají dny). Celá tato akce – nalezení, vytažení, soustředění, pronesení jména a vrácení trvá asi 1 kolo či dvě akce.

Postava u sebe může mít maximálně jednu abecedu, tedy 24 znaků a každý pouze jednou. Pokud bude mít jeden více jak jednou, bude se síla runy rušit.

Pozor! Tyto runy nemají věštící význam, i když mají stejné kořeny. Pomocí těchto run se nevěští, pouze získávají (hlavně) bojové bonusy (pouze) pro nositele.

  • Alchymista nemá bonusy na používání ani na výrobu run.
  • Ač toto jsou runy válečníků, mohou je používat všechna povolání, všechny rasy, které budou v runy věřit.

* - Buďto se nositel podívá, co vytáhl (zdržení), nebo jeho víra je natolik bezmezná, že věří v to, že vytáhl tu správnou, na kterou myslel. Toto je jasně lepší způsob – zde je cítit pouto, mystika a důvěra v runy. PJ, pokud není jako „runa“ přesvědčen o skutečné víře válečníka, může mu podstrčit jinou runu. Můžete si an to vymýšlet různé pasti a tabulky, ale já bych to nerad dělal složitějším, než je nutné.

Síla run

Aby se runy nějak mohly herně projevit, dávají bonusy v různé míře do různých věcí. Tyto bonusy se většinou pohybují od +1 až do +2 k útočným a obraným číslům, snižují pasti atd. Tady vidíte, že to zas tak velké bonusy nejsou.

Síla jednotlivých run se odvíjí od jejich výkladu a je vždy napsána v seznamu run.

Bonusy z run pramenící jsou spíše návrhového charakteru. Můžete, ale nemusíte, je užívat, můžete si je upravit.

Rozšiřující pravidla:

Aktivační rituál

Poté, co si válečník runy vyrobí, měl by je ještě správně aktivovat, takzvaně jim vdechnout duši a život. Těchto aktivačních rituálů je mnoho a každý kmen může používat jiný. Pro ilustraci uvedu svůj nejoblíbenější:

Za úplňku na lesním paloučku z trošky dřeva (nejlepší je použít zbytky z výroby run, pokud byly vyráběny ze dřeva) rozdělat oheň a nad ním runy očistit a pomocí energie ohně jim vdechnout život. Jakmile projdou plameny poputují do škapulíře, ve kterém budou nošeny po tři dny bez odloučení od jejich majitele. Tyto rituály je dobré doprovodit zpěvem, nebo pouhým odříkáváním různých formulí vesměs vítacího charakteru, něco jako například: “Probouzím k životu Fehu a vítám tuto runu v mém světě, probouzím k životu Uruz a vítám tuto runu v mém světě…“

Rituál nesmí být nikým přerušen, pokud bude, musí se provést znovu

Darovací rituál

Pokud někdo runy nebo škapulíř obdrží jako dar, dostává se mu až rituální pocty, která je reprezentována rituálem, který může mít opět mnoho podob. Abych dodržel příbuznost s předchozím rituálem popíši tento:

Darující poprosí oficiálně svého přítele, aby jej následoval na předem určené místo, kde bude ohniště. Tímto místem může být opět louka uprostřed lesů, za doby půlnoci. Oba dva si kleknou k ohni, naproti sobě tak, aby si nad plameny ohně mohli runy předat. Oba dva zúčastnění celou dobu mlčí, aby vyjádřili svou úctu k tak vzácnému okamžiku.

Rituál nesmí být nikým přerušen, pokud bude runy jsou bezcenné a bude otázkou cti i morálky darujícího i darovaného ztrestat narušitele smrtí. Jako narušitel se nepočítá lesní zvěř, ta je v tomto případě spíše nositelem zpráv, jak si je hráči vyloží a jak je PJ bude interpretovat je již na nich.

Očisťující rituál

Pokud budou runy odcizeny, nebo jinak pošpiněny (dotkne se jich nepovolaný člověk, nemrtvý, budou proklety atd.) je nutné je očistit, jinak by nemusely fungovat tak, jak je žádoucí. Tento rituál může probíhat následovně:

Nositel run rozdělá oheň z popadaného listí či jiné dymivé hořlaviny a nad plameny tohoto ohně očistí všechny své runy, pěkně jednu po druhé při čemž bude volat jejich jména, prosit plameny o očištění. Dým pak zadusí veškeré negativní energie na runách ulpělých. Po tomto kroku je vhodné runy omýt v přírodně tekoucí vodě, jako je třeba řeka.

Rituál nesmí být nikým přerušen, pokud bude, musí se provést znovu.

Více abeced run

Pokud má u sebe válečník více jak 1 runu daného písmene, budou se rušit a navíc bude rušit sílu i okolních run.

Příklad: Pokud máme u sebe 2 runy pro „třetí“ runu, zrušíme tak efekt „třetí“ runy a vedle ležící „druhé“ a „třetí“ runy. Pokud bychom měli 3 runy pro „třetí“ runu, rušíme navíc ještě „první“ a „druhé“ runy atd.

Alternativa pro více abeced run

Síla run se nebude rušit, ale nositel může být v kontaktu v jednu chvíli jen s jednou. Takže kdyby měl víc, jak jednu runu daného písmene, ve "spojení" bude jen s jednou a ty zbylé budou zbytečné kousky „materiálu“ a i když si je náhodou vytáhne, tak mu nijak nepomohou. Samozřejmé je, že čím víc jich bude mít, tím větší bude pochopitelně procentuální šance, že vytáhne tu špatnou.

Skládání run

Je možné najednou použít i více run, ale takovýto postup již vyžaduje klid a naplánování. Už jen proto, že se místo jedné runy vytahují minimálně tři runy. Pokud chceme více run, musíme vždy mít lichý počet. Runy zásadně pojíme přes Hagalaz a to tak, že vedle této runy položíme jinou a naproti ní druhou a skrze Hagalaz je spojíme. Takto můžeme pokračovat téměř neomezeně. Jediným omezením je abeceda Futharku a to, že se v kombinacích každá runa může vyskytnout jen jednou. Dále platí to, že jedna runa se může vázat pouze s jednou. Je doufám jasné, že když aktivace jedné runy trvá 1 akci, tak 3 runy budou trvat 3 akce. Algorimus je dobře vidět. :)

Příklad: Chceme speciální kombinaci run před nebezpečným bojem, který čekáme a tak se na něj připravíme. Vytáhneme si 2 ochranné a 2 útočné runy a nakonec samotný Hagalaz. Runy před sebe položíme na zem (pokud máme velkou dlaň tak dlaň bude lepší), Halagaz doprostřed, nalevo první ochranou runu, naproti ní druhou ochranou; nad první ochranou první útočnou a proti ní druhou útočnou, opět přes Halagaz; dále nad první útočnou první léčebnou a naproti ní přes Halagaz druhou léčebnou. Takto jsme vytvořili krásný hexagram, který na vrcholech má runy, ve středu Halagaz.

K obrázku: Naproti sobě vidíme dvě spojené „útočné“runy Fehu a Sowilo. Dále pak vidíme „ochranné“ runy Uruz a Berkana.Seznam Run a jejich schopností

No a teď konečně samotné runy. To dělení, o kterém jsem se zmiňoval, je vždy po 8. Od 1 do 8, od 9 do 16, od 17 do 24.

Pro Ásy Ódin,
pro elfy Dain,
Dvalin pro trpaslíků svět,
Asvid pro obry ukrutné,
a teď je ryju já.
Než stvořen člověk, Thund je ryl,
Co rychle vzchází, uvadá.

Freyův Aett – První Aett – Šlechtický Aett

1) FEHU (Dobytek)

Runa je prospěšná pro dovedení rozdělaných věcí ke konci. Odstraňuje únavné průtahy (např. nekonečné souboje). Podporuje pozitivní výsledky. Přitahuje peníze a probouzí kreativitu.

Herně se může projevit tak, že z dlouhotrvajícího souboje v přesile přepadne bojovníka berserk. Popřípadě dostane jednorázový bonus k UČ, odhodí nebohou mrtvolku skřeta do party tří skřetů a tak je srazí k zemi a následně rozdupá. Může zasáhnout „náhoda“. U zabitého nepřítele se můžou vyskytovat peníze, třeba o pár stříbrňáků více. Kreativita se může projevit ve vymyšlení taktického plánu, nebo způsobu jak překonat některé překážky.

2) URUZ (Aurochs)

Podporuje dobré zdraví fyzické i psychické, pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám. Též symbolizuje fyzickou sílu a vitalitu. Uruz také přináší ochranu stáda.

Může dodat bonus k odolnosti (+1), proti kouzlům působících na psychiku (jedna z mála šancí, jak se válečník může bránit mágovi). Dále může poskytnout bonus +1 při obraně v kruhu přátel, družiníků neboli stáda.

(Uruz odpovídá praturu, který vyhynul v 17st.)

3) THURISAZ (Trn)

Runa ztotožňuje násilí, konflikt, agresivitu, ale také trn, kterým se dá bránit. Nejlepší obrana je totiž útok, ve kterém sami prokážeme snahu zvítězit a právě tu tato runa podpoří.

Thurisaz musíme chápat jako aktivní obranu trnem, tedy protiútok. Jinými slovy – tato runa nás neochrání, pouze nám pomůže při aktivní obraně právě protiútokem. (Pěkně vidět ve filmu PP2 při obležení Helmova žlebu, kdy jezdci vyráží z věže ven).

Bonus +1 k iniciativě, aby byl protiútok možný

4) ANSUZ (Bůh)

Zesiluje komunikativní a tvůrčí energie. Pomáhá při zkouškách a těžkých rozhodnutích, poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky. Podporuje úspěchy při pátrání po vědění.

Hledáme-li ztraceného přítele v podzemí, tato runa nám může pomoci najít správný směr kudy se vydat. Pokud družina již dlouho hledá odpověď na hádanku, můžeme jí za pomoci této runy najít (snížení pasti na uhádnutí o 1).

5) RAIDHO (Jízda, cesta)

Chrání na cestách - ať již skutečných či duchovních. Udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám. Dodává energii k cestě kupředu.

Může ulehčit cestu, propůjčit koni bonus při přeskoku překážky (Šemík). Podnítit psychiku k nalezení dalších sil při výstupu hory atd. Ale hlavně udržuje sílu a pomáhá překonat překážky na cestách duchovních – dodržení těžkého slibu, dojití pomsty, udržení víry, smazání pochyb o životní cestě.

Může se jednat o bonus +1 až +2 proti mentálnímu podrobování.

6) KAUNAZ (Pochodeň)

Posiluje tvořivé energie, poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému, čistí myšlenky. Napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné. Je spojována s ohněm, a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti.

Může napomoci při meditaci, zaostření vůle atd. (zrychlení těchto meditací o jedno kolo). Pokud dobrodruh tápá ve tmách, mohl by přijít na něco, co by mu z nich pomohlo, třeba právě pochodeň (možno chápat i z duševního hlediska). Poslední věta nepotřebuje vysvětlivek.

Některé prameny hovoří i o nemoci, kterou tato runa přináší protivníkům – možná otrava při zasažení protivníka – hnisavé rány, otrava krve.

7) GEBO (Dar)

Runa Gebo je symbol pro dar. Proto se používá k přivolání pozitivních událostí. Zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí či jiného materiálního zabezpečení. Můžete také získat informaci, která povede k výše uvedeným ziskům. Runa díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti.

Může dát bonus při hledání skrytých věcí, která je pro osud družiny velmi potřebná – klíč, léčivý lektvar atd.

8) WUNJO (Sláva)

Přináší obecný úspěch. Runa koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí. Ulehčuje průběh normálně složitých a těžkých událostí. I v těch nejhorších případech je nositel této runy schopen cítit štěstí, či útěchu a odlehčení od složitých a těžkých situací. Tato runa také přináší pochopení ceny.

Může pomoci všestranně do bonusů proti pastem (+1), k procentuálním hodům (+5 až 10%). Může zvednout morálku.

Poslední věta se nevztahuje k materiální ceně, ale k ceně oběti, ceně zkušenosti a uvědomění si, co „stojí“ právě činěné konání. Válečník si třeba více všímá toho, jak bojuje jeho nepřítel a tak mu jeho poražení přinese více zkušeností, než normálně.


Druhý Aett – Hagalaz Aett

9) HAGALAZ (Pozdrav Matky)

Runa rovnováhy a pevné struktury, kterou přináší Matka. Pomáhá při uzdravení, nalezení rovnováhy a chrání před silami chaosu. Posiluje působení jiných run a dává jim strukturu Země.

Je vhodná při léčení těžkých zranění, svou vlastností struktury dokáže dobře hojit tržná a sečná zranění – navrátit zničené tkáni strukturu. Bonus +1 za každou použitou kostku při léčení.
Příklad: Lektvar léčí 2k6. S použitím této runy léčí 2k6+2

Díky této runě je možné spojovat více run, respektive jejich účinků.

10) NAUDHIZ (Potřeba)

Nauthiz poukazuje na problémy, ale zároveň ukazuje i cestu jak je překonat. Často nám ukazuje naše vlastní rezervy, o kterých my sami nemusíme mít ani tušení a to na všech úrovních.

Může znamenat jednorázový bonus, který by zvrátil jinak jasně smrtelnou situaci. Objevení „najednou zjevivších se“ magů pro kouzlo uzdravení svého přítele, nebo otevření zamčených dveří, které vedou z postupně zmenšující se místnosti, která by jinak dobrodruhy rozdrtila.

11) ISA (Led)

Obecně zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo. Ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy.

Může pomoci bojovníkovi ovládnou berserker snížením pasti na jeho propuknutí až o +2, zloději vyčkat správného okamžiku, zklidnění vyjednávání atd.

12) JERA (Žatva, dobrý rok)

Povzbuzuje plodnost, odměňuje za vynaložené úsilí. Podporuje cyklické střídání práce/odměna.

Může svému nositeli darovat bonus pro lepší výsledek u delších tvůrčích procesů, jako je třeba tvorba lektvarů a dalších předmětů. Dále třeba destilace magů (jasná spojitost s úrodou), kouzla s dlouhou sesílací dobou. Pomáhá dovést těhotenství ke zdárnému konci.

Další význam Jery je i "dobrý rok" - při upřímném přání úspěchu příteli může nositel této runy darovat nějaký bonus do další akce, na úrok své vlastní akce (třeba před svou vlastní jasnou smrtí).

13) EIHWAZ (Tis)

Mocná ochranná runa. Brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí. Odstraňuje překážky a nevraživost. Pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí. symbolizuje Yggdrasil a také sjednocení protikladů a dosáhnutí moudrosti. Je to asi nejsilnější magická runa, která se ale nejobtížněji chápe.

Může pomoci bojovníkovi ovládnout berserek, což proběhne asi tak, že se past na berserka sníží o jeden řád a bojovník si zkusí hodit znovu. Bojovník toto také může použít jako „prevenci“ proti berserkovi.

Pomáhá při obraně v mentálním souboji, všestranné obrané bonusy při magii.

Tato runa je snad nejsilnější ochranou runou, může dát bonus až +2 k Oč

14) PERTHO (Pohár pro hrací kostky)

Vyjadřuje pohár na kostky, skryté tajemno, neodhalenou budoucnost, symbolizuje osud. Používá se pro rozvoj senzibility, sebezdokonalení a osvícení. Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti a vědomosti; odkrývá tajemství. Prospívá při získávání tajného vědění.

Pertho dává bonus do mimosmyslových schopností, stejně tak schopností čaroděje a mága, které nesouvisejí se sesíláním kouzel. Dále pak na zkoumání sfér a komunikaci s nimi.

Dále zvyšuje šanci při hledání, řešení hlavolamů a hádanek pomocí bonusu +1 k pastem.

15) ELHAZ (Los)

Elhaz přináší ochranu a zasloužené štěstí. Používá se na posvátných místech jako symbol ochrany bohů, spojuje člověka a bohy. Elhaz je také symbol Valkýr a nejúčinnější runa proti nemrtvým a stvořením nižších světů.

Může být použita na zvýšení odolnosti zámku dveří nebo svatyň. Může napomoci theurgovi při komunikaci se sférami a kouzelníkovi při odvracení nemrtvých řádovým bonusem odpovídajícímu +1.

16) SOWILO (Slunce)

Velmi silná ochranná runa. Obdařuje sebevědomím a osobní silou. Zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. Je však velmi agresivní, proto se její síla může vymknout kontrole. Pak se člověk stává arogantním. V tom případě je vhodné přejít na Algiz.

Zloděj může použít pro zvýšení úspěchu svých schopnosti, kde využívá své charisma, stejně tak válečník při zastrašování, mág při podrobování.


Třetí Aett – Týrův Aett

17) TEIWAZ (Tyr)

Týrova runa podporuje vítězství. Bojovníci ji ryli na své zbraně, aby vyhráli svůj boj. V běžném životě zvyšuje soupeřivost, pomáhá ustát nelehké období či vydržet nepříjemnou situaci.

Tato runa může přinést hlavně bojové bonusy k ÚČ až +2 a k útočnosti +1.

Mnozí severští válečníci tyto runy nosili vyryty na svých zbrojích a zbraních.

18) BERKANA (Bříza)

Runa ochrany pro naše blízké - rodinu, přátele, zvířata či domov. Zvlášť vhodná je pro ochranu dětí. Též ochrana pro rodičky.

Může přinést ochranné bonusy pro naše blízké, stejně tak může napomoci při jejich léčbě. Vše v rámci bonusu +1.

19) EHWAZ (Kůň)

Kůň je průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a přátelství. Runa Ehwaz vypovídá nejen o možném přátelství, ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.

Použití této runy může v ostatních vyvolat důvěru a pomoci při navázaní přátelství. Toho může využít kupříkladu zloděj ve svých dovednostech jednání s lidmi. Bonus se pohybuje od +1 až po +2 a od 10 po 15%.

20) MANNAZ (Člověk)

Mannaz představuje lidstvo a obecně pak příslušnost k lidem. Povzbuzuje paměť a probouzí staré tradice.

Postavám může napomoci vyřešit situaci pomocí dávno zapomenutých vzpomínek, které mohou ztotožňovat kulturní tradice (lidový zvyk – věšet kolem domů vlčí mor na ochranu proti vlkodlakům >> při boji s nimi použít vlčího moru).

Může také pomoci při pátrání v amnézii.

21) LAGUZ (Voda)

Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. Laguz ukazuje též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, který objevíme. Runa má ovšem i význam pro umělce - malíře, herce a spisovatele.

Laguz nám zvyšuje šanci objevit některé skryté poklady. Tato runa najde využití hlavně pro povolání, která hojně zacházejí s lidmi. Bardové, zloději a jim podobní. Také může přinést bonus až +2 při tvůrčích činostech jako je například dřevořezba, sochařství a jim podobné dovednosti z PPP

22) INGUZ (Freyr)

Runa nám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.

Může být použita při plánování tažení či vymýšlení jakýchkoliv plánů, byť architektonických. Její síla v tomto případě spočívá v objevení doposud skrytého detailu, který napomůže k úspěšnému dovedení plánu do konce.

Úsilí vynaložené při použití této runy nám přinese blahobyt a odpočinek. To můžeme pochopit třeba obranou napadané místnosti někde v podzemí – až úspěšně ubráníme útok, budeme si moci klidně odpočinout a vyléčit si některé rány.

Tato runa se také pojí se sexem, respektive úspěchem při sexu. Toho můžou využít právě bardové a jim podobní svůdníci.

23) DAGAZ (Den)

Symbolizuje procitnutí, naději, nový den či čas na nový začátek.

Procitnutím můžeme myslet třeba vyvedení myšlenek z omámení, pomoc od postupujícího jedu například prodloužením doby, než jed plně projeví svou sílu ap.

Naděje nového dne můžeme pochopit i jako bonus proti nemrtvým či jiným silám Zla (ZkZ) +1 až +2 k vybrané akci ale na úkor jí opačné (útok vs. obrana).

24) OTHALA (Majetek*)

Zvěstuje svítání, nový začátek. Runa dědictví po předcích, jak materiálního, tak i spirituálního. Runa Othala představuje naše sepjetí s domovem.
Člověk tak často bývá otrokem svých názorů, povinností a dalších okolností životem daných, přičemž není schopen vidět podstatu svého vězení.

Může nám pomoci najít cestu k domovu. Může ukázat svým přátelům v čem se mýlí a pomoci jim tak změnit jejich názor ze zaslepené nalhanosti ke skutečné pravdě.

*) majetek v tom nehlubším smyslu tohoto slova.Dodatky

Popis bonusů z run nemůže být pevně daný. Nebo alespoň já osobně runy nechápu jako přesně dané významem.

Bonusy z run pramenící jsou spíše návrhového charakteru. Můžete, ale nemusíte, je užívat, můžete si je upravit.

Galerijní dodatky

Závěr

V závěru bych chtěl poděkovat samotné Sidheag, která mi byla velkou inspirací, nejen k tomuto dílu, nejenom ke psaní, ale i mnohem k více věcem a rozhodnutím.

Také bych chtěl poděkovat Aldenu Nahlilaironovi za poskytnutí různých materiálů výkladů run, a pak za rady a postřehy z MS Shadowmagovi, UnknowNovi a Sargoldovi. Rozhodně ne v poslední řadě nesmím opomenout Saragona. Tento trpělivý a ochotný člověk je mi již dlouho korektorem a já doufám, že mi bude pomáhat i nadále.

Jim děkuji za inspiraci a pomoc, a vám děkuji za přečtení díla.

Umět je rýt, umět je číst,
vědět jak barvit, ověřit,
kterak se ptát a oběť dát,
odeslat je, i moc jim vzít.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

V úvodu stojí, že příspěvek navazuje na vikingskou a severskou válečnickou tradici. Vzhledem run, pojetím i tvým vlastním zasazením, tak již implicitně předurčuje a tím pádem uměnšuje možné světy, ve kterých by mohly být runy zakomponovány. Symbolismus je také velice vázán na mytologii. Stromový symbolismus – může být použit jakýkoliv strom / oblázek – může být použit jakýkoliv kámen, nerost, hornina?
Fungují nejlépe, pokud je majitel nosí stále při sobě – chybí jakékoliv pravidlo pro nošení a funkčnost, výjma 3 dnů aktivace. Například co se stane s runou, když ji jeden den nechám jinde, nebudou fungovat?
Ve škapulíři jsou nejlépe chráněny – jaký princip jsou ony dvě vrsty? Negace run je způsobena dotykem, blízkostí nebo pouze tím, že jsou u jednoho majitele? Chybí opět nějaké vyjádření. U škapulíře například není rituál ani nic podobného. Je to schránka – jaká síla nekouzelné a neorituálované schránky může působit na kouzelnost (runu)?
Jak může psychicky, ale vlastně ani ne psychicky ovlivnit koupený a "samovyrobený" škapulíř funkčnosti run? Nepřijde mi to logické.
Jak se projevují nežádoucí účinky run? Chybí pravidlové vyjádření.
Délka učení – mohlo být vyjádřeno pravidlově – směny, past na Int. atd.
U akce probuzení jedné runy bych se spíše přimlouval za 2 kola.
Runy mají stejné kořeny jako věštění, ale nikde žádná zmínka o astrálu – v DrD je věštění otázkou astrální sféry.
U rituálů chybí doba jejich trvání, podobně jako například je uvedeno u theurga nebo kouzelníka, kolik času jim trvá zaostření mysli, spojení s astrálem a podobně.
Narušitel rituálu může být náhodný houbař, nepřipadá mi dobré, trestat jej smrtí. Rozlišil bych úmyslné a neúmyslné narušení.
U využití více run najednou mi není jasné, kam půjde po pětce sedmička. Jestli do úhlopříčky třeba, aby měla dvojice bezprostřední kontakt s Hagalazem, nebo se budou "řetězit" za nějakou dvojici.
K runám samotným, jako jednotlivostem se vyjádřím stručně – někde je něco pravidlově vyjádřeno, jinde jakékoliv pravidlové vyjádření chybí. Vím, že to byl záměr, ale podle mě by klidně nějaká procenta a čísla s klidem býti mohly, alespoň pro ilustraci.

Celkově: Nápad čerpán z mytologie, čili nápadem to není žádné novátorství, pravidlová stránka je velmi potlačena a nedořešena (byť zdůvodněna autorem, že nechápe runy jako pevná pravidla – ať tak či tak, spousta jich chybí), univerzálnost a použitelnost díla je hodně kontroverzní, chvíli se zdá, že je snadno aplikovatelné kdekoli, jinde se zdá, že to s sebou nese úskalí nevysvětlením určitých vztahů, proto toto beru jako průměrné. Kladně hodnotím snahu o stručnost a také přehledné zpracování. Při tomto díle jsem porovnával Plžovy a Samuraiovy runy. Obě mají zajímavou myšlenku, ale obě jsou také daleko spíše konceptem a pojetím, nežli přímými runovými pravidly, tedy budiž jim ode mne přáno stejné hodnocení. Každopádně je příspěvek nadprůměrný – toť má míra. S pozdravem, omluvou za prodlevu a přáním zdaru v tvorbě

Mort


 Uživatel úrovně 0

Ahoj Samuraji,

jsem neobyčejně příjemně překvapen obrazovým dodatkem k tvému dílu. Opravdu do vypadá mnohem lépe než předtím v MS! S uznalým pokyvováním hlavou také chválím ty vyrobené pomůcky. Dokonce rovnou dvě sady z různých materiálů! Rozhodně jsou jejich obrázky názorné...

Někteří zajisté ocení uvedení těch pravidlových bonusů, ale pro mě valný význam nemají, ikdyž...

Také vidím, že jsi zapracoval na vlastnostech run, s tebou uvedeným výkladem sice plně nesouhlasím, ale jako autor si dělej co uznáš za správné ty sám!

Už i tvoje jazykozpytectví má slušnou úroveň - chyby zjevné na první pohled nevidím. Fajn!

Že je to nápad zajímavý, propracovaný a dobře využitelný, jsem sice už uváděl jinde, ale zde to s chutí zopakuji!

Závěr: Přestože je moje hodnocení vysoké, doufám že nezpychneš a dál budeš tvořit podobné i ještě lepší příspěvky!
Pokud bych tvůj nápad chtěl použít ve svém světě, asi bych provedl úpravy posilující rolepleing a vnášející nezvratnou osudovost, tedy rozhodnutí ve stylu hop nebo trop, risk nebo zisk,... To raději než se snažit o nějaké dílčí úpravy bitevních bonusů! A je to i o stylu hraní, takže jakoukoliv jednostranou výhodu bych musel hned nějak vyvážit nevýhodou, už jsem ti to zmiňoval = ve stylu štěstí ve hře, neštěstí v lásce... Vždy něco za něco, tedy ochota vzdát se jedno pro získání druhého, protože jinak si přece hrdinskou velikost a boží přízeň nikdo nezaslouží!

S pozdravem Gurkh


+ Zatím nechápu tu zmínku o sudých a lichých číslech. (?)

+ Ty uskočené runy má na svědomí vždy o nejaký ten řádek kratší text u předcházející runy! (Holt se nevejdou potvůrky.)


 Uživatel úrovně 4

Smazalo se mi dlouhé hodnocení příspěvku, už nemám sílu to psát znova:-(
Řeknu tedy jen to, že dílo se mi líbí pro své zracování, nepřesílenost, využitelnost a atmosféru.
Tak, jak to Samurai asi zamýšlel, se mi to zdá v pořádku a nemám tedy proč strhávat hvězdy, dílo nabízí přesně to, co má.


 Uživatel úrovně 0

Tohle dílo je:
Čtivé
Přehledné
Použitelné
Promyšlené
Vyvážené
Právě tak akorát dlouhé

Tohle dílo není:
Nicneříkající

To jsou důvody, proč dávám to hodnocení, které dávám.

přecijen bych ale uvítal příklad efektu kombinace nějakých run... nepochopil jsem zcela, zda se jedná o prostý součet jejich vlastností nebo jestli se vzájemným působením nějak efekty promění


 Uživatel úrovně 8

Vlastně je to docela jednoduché, mně funguje toto: (hranaté závorky nahradit zobáčky)

[img src="http://nathakovo.kx.cz/runy/CodexRunicus .jpeg" align="align" style="margin: 10px;" /]

Takže stačí u obrázků přes Copy+Paste doplnit do tagu krom align ještě "style="margin: 10px;"... Ta mezera nevím, proč tam je, ale mám ji tak všude, takže je možná potřeba.


 Uživatel úrovně 8

K tagování: Doporučuju dát kolem obrázků odsazení (margin), jestli to Morter ovládá. Buď celkové, nebo všude krom nalevo (aby nebyly obrázky odsazené i od kraje stránky). Pokud to Morter neovládá, ať se optá, podle mě by margin vyřešil spoustu těch estetických vad, které to teď má...


 Uživatel úrovně 5

Opět se v rozvoji objevilo dílo s runovou tématikou, tentokrát v úplně jiném podání než-li předchozí příspěvek. Specifičnost a pojetí tohoto pohledu na runy je podle mne značná, proto ponechám den až dva úvodním diskusím před zvěřejněním vlastního názoru, abych případně neovlivnil subjektivním pohledem ostatní přispěvatele do komentářů.