Rozvoj DrD

Základy run a runových kouzel Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Runy a runová kouzla jsou jeden z nejstarších oborů magie vyskytujících se především u primitivních národů. Pochází ještě z dob, kdy slovo magie nemělo žádný význam. Vznikly pouhým zkoušením různých čar, zakořeňováním různých rituálů, popěvků a symbolů. Z nich se potom vyvinula celá dnešní moderní magie. V prvních obdobích kouzlení byly ještě hojně používány, především díky nedokonalostem magie, na lepší zacílení kouzel, jejich umocnění či lepší ovládnutí, ale výzkum a vývoj moderní magie tyto prostředky zcela anuloval. Takzvané krátkodobé runy se v dnešní době používají už jen jako různé ochrany do pentagramů. Ale existují i runy dlouhodobé, které pochází již z dnešní vysoké, velmi mocné, ale také velmi obtížné magie. V tomto případě se jedná o velmi komplikovaná kouzla, která zvládají jen největší mistři a i těm nefungují vždy.

Runy a jejich parametry

Runa je obrazec či vzor schopný po nějakou dobu držet magii kouzla. Tip kouzla závisí na runě, která byla použita.

Typy run:

Runy rozdělujeme hlavně podle počtu rozměrů tedy na dvourozměrné, tří a více rozměrné. U všech vždy záleží na každém tahu, každé čárce, její síle a někdy i kouzelných slovech, popěvku nebo rituálu, se kterými byla daná runa vytvářena. Tří rozměrné runy se už většinou netvoří pouze uměním kresličským, řezbářským, kamenickým, či tetovacím, ale takzvanými vypalovacími kouzly. U takovýchto run jsou tato kouzla naprostou samozřejmostí. Problém je v tom, že tato kouzla jsou univerzální, lépe řečeno se liší pouze materiálem, na který se bude runa vypalovat, ale jinak je opět každý tah na sesilateli a jeho dokonalé znalosti postupu stavby vytvářené runy. Existují sice specifická kouzla na vypalování zcela konkrétních run, ale ani ta se nedají použít všude.

Druh run:

Runa je vzor, který za určitých okolností přitahuje magii a tato magie naopak za určitých okolností tvaruje runu. Některé runy stačí nakreslit a tento obraz si sám přitáhne magii, tyto runy se nazývají samoaktivační. Pokud toto prvotní nasátí potřebné magie aby runa začala fungovat trvá příliš dlouho, tak se ji musí magie dodat. Takovéto runy nazývají aktivační. Poslední možností jsou runy, které magii umí udržet, ale neumí si ji sami přitáhnout v tomto případě se jedná o runy nabíjecí, jejich příkladem jsou třeba pentagramové runy. Tyto runy se dají použít jen jednou a pak je třeba do nich magii opět dostat.

Trvání run:

Trvání run rozdělujeme na krátkodobé a dlouhodobé. V prvním případě se jedná o malby, kresby, znamení sypaná z písku a další věci, jež jdou jednoduše smazat. V druhém případě se jedná o tesané a vyřezávané runy, různá tetování a runy vypalované. Runy krátkodobé jdou zrušit velmi jednoduše setření jejich rozházením čí smytím, jakmile je porušen obrazec runy kouzlo zaniká a již se neobnoví. Téměř všechny krátkodobé runy jsou plošné tedy dvourozměrné. Výjimky ale potvrzují pravidlo. Avšak délka trvání run závisí také na typu regenerace.

Runová regenerace:

U mnoha run dochází k takzvané regeneraci. Je to efekt, kdy obraz je schopen znovu přitáhnout magii a naopak, magie je schopna obnovit fyzickou podstatu runy. Tento efekt se většinou nevyskytuje u run krátkodobých, i když ve vyjímečných případech se i zde může objevit. Nevyskytuje se také u žádné z nabíjecích run. Runy tedy dělíme na neregenerační, to jsou všechny nabíjecí runy, magicky regenerační, ty jsou velmi vzácné, zde magie obnovuje fyzický obraz, ale opačně to nefunguje, fyzicky regenerační, u kterých naopak fyzická podstata runy obnovuje magii, a regenerační, u kterých se obnovuje jak fyzický, tak magický obraz. K tomuto poslednímu typu patří téměř všechny tří a vícerozměrné runy. U více rozměrných run také dochází k obnovování materiálu, do kterého byla runa vepsána. Čtvrtým rozměrem je čas, runa se tedy stále hýbe, takže aby nerozdrobila materiál, do kterého je vepsána, tak jej za sebou také musí sama opravovat. Už tato skutečnost zužuje výběr materiálů, protože živou tkáň kouzelnická magie těžko dá dohromady a vyléčí, takže použití více rozměrných runa na živé cíle sebou nese automatický neúspěch a navíc smrt cíle.

Tvorba:

Už u typu runy jsem psal, že záleží na každé čárce, ale není to zcela přesné. Při tvorbě runy může záležet i na použitém materiálu, tedy není jedno jestli je runa kreslena uhlím nebo křídou. V mnoha případech záleží i na roční době dnu v týdnu hodině. Vyjímkou nejsou na vteřinu přesné tahy ať už štětcem nebo vypalovacím kouzlem. Zkrátka a dobře, u run záleží na spoustě věcí a bez specifikace této části se runu nikdy nenaučíte kreslit.

Materiál:

O jeden odstavec výše jsem psal, že záleží mnohdy na každé sekundě tvorby runy, jinak se nepovede a zůstane neaktivní. V tomto časovém plánu je samozřejmě důležitý i materiál, na který se runa nanáší. Těžko runu, která je určena k tetování, budete za stejnou dobu a stejnou technikou schopni vytesat do kamene. Na materiálu tedy záleží velmi a vždy musí být specifikován.

Otisk osobnosti:

Mnoho run sebou nese také otisk či specifikaci osoby, která runu tvořila. U některých je to omezeno jen třeba na ženy či muže, u jiných už je rozhodující i věk, rasa nebo zasvěcení určitému božstvu. Nejtěžší jsou potom runy, které musí obsahovat modifikaci podle určité osoby. Ne že by je nemohla stvořit jiná osoba, ale ta musí do runy vložit opět svůj otisk, pozměnit runu podle sebe, což mnohdy sebou nese několikaleté zkoušení a modifikace. Runy s jakýmkoliv otiskem osobnosti ať už zcela konkrétním či jen specifikujícím pohlaví či věk proto patří mezi nejsložitější.

Počet osob:

U některých run se musí některé tahy dělat zároveň, což v praxi znamená, že je zapotřebí více než jeden pár rukou. U jiných run je zase zapotřebí rituálního zpěvu či hudebního doprovodu, který už by onen kreslíř nezvládal. To vše znamená, že některé z run musí dělat, nebo spíše být nápomocno, více lidí. Hodnota v tomto řádku potom uvádí minimální množství lidí, kterých je k runě zapotřebí.

Další parametry

Výše uvedené parametry ale nejsou jediné, které k runám náleží, ve skutečnosti je jich mnohem více. A které to jsou?

Doba sesílání:

Tvorba run je velmi dlouhodobá záležitost. Minimální doba, po kterou se runy tvoří, je jedna směna ale obvyklejší bývají až několika hodinové rituály či téměř chirurgická práce s vypalovacími kouzly, která rozhodně může zabrat až několik hodin. V případě tesaných run se může jednat až o dny či měsíce. Vyjímku tvoří většinou pouze nabíjecí runy, které jsou většinou také nejjednodušší.

Kdo může tvořit runy?

Vzhledem k tomu, že mnoho run stačí správně nakreslit, tak runy může tvořit kdokoliv, kdo zná příslušnou formuli, obrázek, přesný postup. Jedná-li se o runy aktivační nebo nabíjecí, tak zde už musí být zásah kouzelníka, aby byla runa aktivní. Stejně tak u vícerozměrných run je zapotřebí vypalovacích kouzel a ty už si jen tak někdo nevycucá z prstu, takže tyto runy bez kouzelníka vyrobit nejdou.

Runy na živé cíle:

Některé runy jsou určeny přímo na malování na tělo, či tetování, ale co se stane, když se někdo pokusí nějakou trojrozměrnou runu vypálit do živého cíle? Vzhledem k tomu, že vypalování runy je dlouhé a zranění velmi bolestivé, tak je problém, aby cíl vůbec přežil samotné vypalování. Pokud si myslíte, že je to dobrý mučící nastroj, tak palečnice je mnohem levnější a je u ní menší šance, že vám oběť zemře. I když cíl přežije samotné vypalování, tak ještě není vyhráno. Nezapomínejte na to, že většina trojrozměrných run je regeneračních, a tedy magie neustále obnovuje fyzický vzor. Dochází tedy k trvalému poškození, které se navíc stále obnovuje nejmenší možné následky proto bude věčně hnisající zranění, které trvale sníží životaschopnost cíle. Horší potom by mohlo být neustálé krvácení a pokud byl zasažen nějaký orgán či nějaká žíla či tepna, tak se o přežití nedá mluvit vůbec.

Runy a nemrtví:

Mnoho run se dá také vyrýt do nemrtvých, ale má to několik háčků. Prvním z háčků je samozřejmě podmínka, že daný nemrtvý musí být hmotný nebo mít materiál, do kterého runy jdou vyrýt nakreslit atd. Tím z run můžeme vyškrtnou všechny duchy, stíny a podobné stvůry. Druhou podmínkou je stálost tohoto materiálu. Zde narážím hlavně na zombie, které asi také nebudou vhodným cílem podobných kouzel vzhledem ke své stále hnijící tkáni.

Velikost a překrývání run:

Obecně čím větší je runa, tím je mocnější. Není proto jedno, jestli je malinká runa nakreslena na čele a nebo velká runa přes celou hruď. Neplatí to u run, které mají své přesné místo a přesnou velikost, třeba runa inteligence určitě bude lépe působit přímo na čele než velká na hrudi. V případě kreslení run přes sebe je vždy velká pravděpodobnost, že se vám stávající runa nepovede, a navíc ještě vyřadíte tu původní funkční. Co se týče nakreslení několika run stejného typu na jeden cíl, tak v tomto případě platí ta nejsilnější. Opět mohou existovat vyjímky třeba ve formě součtové runy, která umožní účinky některých run sčítat. Problém těchto run je ovšem ten, že se kreslí či vypalují tak, aby spojovali runy, jejíž účinky se mají sčítat, tím můžou vzniknout velmi zajímavé a složité obrazce, u kterých platí stejná pravidla jako pro překrývající se runy.

Totální úspěch, úspěch, neúspěch a fatální neúspěch:

Při tvorbě run může samozřejmě dojít ke všem možným výsledkům. Totální úspěch by měl být velmi vzácný, pokud už se někomu povede, tak by mělo dojít k menšímu nárůstu síly runy, ale vzhledem k tomu, že runy jsou extrémně složité a velmi komplexní, tento bonus by neměl být nijak významný. Při úspěchu je runa samozřejmě plně funkční tedy aktivní. Neúspěch by měl být nejčastější ze všeho. Runa se sice docela povedla, ale nějak nefunguje, něco je špatně, něco kvůli čemu nepřitáhla magii. Tento stav je nejčastější a to i u profesionálních runotvůrců. Fatální neúspěch je něco, co u run téměř neexistuje. Jen velmi zřídka se stává, že runa do sebe energii nasaje příliš rychle a exploduje, nebo že jsou její účinky zcela opačné. Vzhledem k tomu, že udělat vzor, který přitahuje magii, tedy runu, je extrémně složité a ještě aby byly účinky opačné nebo fatální, to je skutečně jen velmi malé procento a mnoha šamanům se nikdy za život nepodařilo způsobit fatální neúspěch. Toto také vyvažuje stejné procento totálních úspěchů.

Rušení run:

Při rušení run záleží na jejich regeneračních vlastnostech. Nabíjecí runy a většina dvourozměrných, ty které jsou neregenerační, stačí jen setřít přetnout či jinak poškodit a runa se stává neaktivní. U dalších run opět záleží na typu regenerace. Všeobecně ale platí, že se musí zároveň odstranit jak magická, tak fyzická část, tedy poškodit obrazec i pomocí kouzel rušících magii zničit magická část. Podle typu regenerace runy je potom důležitější zničit buď samotný obrazec nebo magickou část. U magicky regeneračních se nejprve ničí magická část, protože ta má schopnost obnovit obrazec. Naopak u fyzickyregeneračních je to přesně obráceně. Nejtěžší je to u regeneračních run, ta je potřeba oboje zničit současně, jinak se runa opět obnoví. Rychlost obnovování záleží na typu runy. Obvykle čím je runa složitější, tím rychleji se obnovuje, ale mohou se vyskytnout i vyjímky jako všude.

Runy a pravidla:

Poslední částí této kapitolky bych vám chtěl nastínit, jak by se dalo toto velmi teoretické dílo přiřadit do pravidel DrD. Runy, jejichž základ je malování, tetování či jiná řemeslná dovednost, jsou založeny především na této dovednosti, tedy první hod bude na dovednost v daném řemesle. Druhý hod bude na přesné provedení, tedy asi na paměť, jak mají jít jednotlivé úkony zpěvy či další věci za sebou. Tato dovednost bude založena spíše na inteligenci nebo charismě a je vždy jedinečná, což znamená, že pro jednu runu je jedna dovednost. Její obtížnost této záleží na každé runě a stejně tak velikost obou pastí, tedy jak pasti na řemeslné zpracování, tak paměť, záleží na každé runě a je pro každou runu jiná. U moderních run vypalovaných pomocí kouzel je situace trošku jiná. Tam odpadá řemeslné zpracování, protože zde to zastupují kouzla. I u nich bych ale nechal dovednosti ovládání toho "magického štětce" a přidal bych novou dovednost vypalování run, která by měla být závislá na obratnosti. Nemá cenu zatím rozpitvávat přesná čísla, neboť toto je pouze teoretický základ, a jestli někdo bude pokračovat v pravidlech dále, to je věcí budoucnosti.

Runy ve hře:

Jak se s takto složitými obrazci a kouzli dá hrát?

Runy a dobrodruzi:

Bojíte se toho, že vám váš válečník začne kouzlit pomocí run? Když si vezmete, jak těžké je runu vytvořit, že záleží nejen na přesném postupu kreslení, vyrývaní, či tetování, ale třeba i na materiálu, prostředí, denní době, tak by se jednotlivým runám daly přiřadit dovednosti, které svojí obtížností přesahující stávající tabulky. Museli byste asi rozšířit dovednosti o několik skupin třeba za velmi těžkou by ještě následovaly extrémně těžké, téměř nereálné až skutečně zázračné dovednosti a učte se potom podobné dovednosti. I sama obtížnost run je už velmi odrazující, protože i šamanům místních kmenů se povede třeba jen každá pátá a to mohou být lidé, kteří se podobnému umění věnují celý život. Z toho vyplývá, že pokud dodržíte tato lehká pravidla, žádné nekouzlící povolání nedosáhne stavu, kdy by umění několika run mohlo destabilizovat hru.

A co kouzelníci a runy? Nezapomínejte, že kromě dovednosti kouzlit musí daný kouzelník dobře vyznat i v materiálu, se kterým pracuje, tedy ovládat malování, řezbářství či umět tesat do kamene. A i kdyby runy vypaloval, tato kouzla jsou velmi zdlouhavá a časově náročná a pokud k tomu přidáte i otisk osobnosti, tak skutečně první povedená runa může být až po několikaletém tréninku a zkoušení a to ještě zcela náhodou.

Proč runy a k čemu je to dobré:

Mnoho PJů používá magické pasti, které jistě nejsou tvořeny nějakými démony a přesto fungují několik tisíc let. Tyto pasti se dají vytvořit právě pomocí takovýchto run. Rozšíříte tak možnosti magie a vysvětlíte věci, které dříve vysvětleny nebyly. Pokud chcete dát dobrodruhů do cesty úctyhodného protivníka a přitom je nechcete zbytečně vybavovat dalšími věcmi, není nad to jim postavit do cesty šampióna nějakého barbarského kmene oděného jen do bederní roušky se štítovou runou na hrudi. Hráči nic nezískají, a přesto bude boj velmi zajímavý a vyrovnaný. Nebo vás už omrzeli obyčejní kostlivci? Zkuste runové kostlivce, můžete tak nemrtvým přidat téměř jakoukoliv vlastnost a pokud je nějaký takový kostlivec skoro zabije, tak si již velmi rozmyslí, jestli zaútočí na dalšího podobného kostlivce s runou na lebce, i kdyby ta runa byla jen runa stálého světla. Pokud potřebujete vysvětlit starobylé hradby odolávající několik staletí nájezdníkům i temným nekromantům, vysvětlení je opět velmi jednoduché, několik starobylých run někde v základech hradby.

Pokud chcete udělat magický předmět a přitom nechcete stále používat jen démony, nebo se vám tato DrD strategie nelíbí, případně chcete trvalý magický předmět, který ale nebude artefaktem, tak jsou zde právě runy, které vám v tom pomohou. Pokud je použijete ve hře, tak ji tím ozvláštníte, neboť asi bude hodně dlouho alchymistovi trvat, než přijde na to jak to, že na daný meč nepůsobí efekty vyhánějící démony a přitom je ten meč magický a artefakt to není. Pokud teorii run neodkryjete celou naráz a budete ji "servírovat" hráčům postupně, tak to ukáže promyšlenost celého světa a jak vše souvisí se vším.

Jak určit obtížnost run?

Problém je, že u kouzel je parametr magie a ten řeší cenu kouzla. Jenže u „Run“ to není tak jednoduché, protože jakýkoliv obrazec i náhodně načmáraný může být runou. Proto místo magie jedné položky u kouzel jsou vlastně u runy položky téměř všechny snad jen trvání a regenerace jsou vyjímky.

V řečí mágů:

Typ říká jestli se o to může pokusit kdokoliv nebo jen mistr kouzelník přece jen kreslit dovnitř do kamene či jiného materiálu jinak než kouzlem je řekněme velmi obtížné.

Druh říká něco podobného tedy stačí někdo magie neznalý nebo musí u runy být kouzelník.

Tvorba by se potom dala napsat jako druh magie (u magie pouze Hraničář, kouzelník nebo alchymista) u run kameník tesař malíř atd. Nezvyšuje cenu ale vymezuje počet osob, kteří to zvládnou. Toto bych uvedl jako základní obtížnost protože hodně záleží na tom jak dobrý je onen malíř či kameník.

Materiál také určuje cenu protože je rozdíl jestli leptáš stříbrnou destičku a nebo maluješ na dřevo. Přece jen obyčejný rolník určitě sežene na každém rohu stříbrnou desku.

Otisk osobnosti je něco co říká, že je runa velmi obtížná a v mázích by asi až zněkolikanásobovala cenu kouzla. Také to říká "Hráči tyhle runy vám PJ jen tak nedaruje i když o ní všechno víte" pojistka pro PJe a možnost zápletky, že danou runu ovládá pouze málokdo a pokud ji chcete tak musíte za ním. Navíc říká tuhle runu vám moc nedovolím aby jste se naučili.

Počet osob: je snad jasné, že čím více osob tím větší je obtížnost protože runu musí umět více lidí a ti už se hůře hledají.

Ani jeden z těchto parametrů ale nevystihuje jak je vlastně runa složitá protože kromě zvládnutí řemesla je potřebí zachovat i přesný časový sled odříkávání nějaké magické formule či básně nebo jiného rituálu. Vzhledem k možné škále run tedy napíši jen, že největší mistři by neměli mít větší úspěšnost než 50% u nejjednodušších run a se sílou run by se tato obtížnost měla zvedat až na pravděpodobnost jednou za život a to ji kreslil každý den. Něco jiného jsou potom vypalovací kouzla kde tato úspěšnost bude trošku větší ale zase danou runu může tvořit jen kouzelník.

Co vše runy umí a příklady run:

Co se tedy od run dá očekávat? Odpověď zní: Úplně všechno, od pouhé světelné aury až po zvednutí síly, obratnosti, různé magické pasti, ale i zcela neškodné runy podporující potenci odpuzující bodavý hmyz či nedělající vůbec nic jen magicky zářící. Může existovat tisíce různých run a záleží pouze na fantazii PJe, které runy vymyslí. Pro lepší představu přidávám pár příkladů, jak by takové runy mohly vypadat.:

Runa síly

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: krátkodobé
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: malování, zpěv a bubnování
Materiál: kůže
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 2

Tato runa pochází od Smalijců, národa z bažin. Jejich domovem jsou hlavně bažiny na jih od vnitřního moře. Smalijci jsou známi především výrobou mnoha druhů jedů a jako lovci krokodýlů. S největší pravděpodobností jsou v úpadku, protože byly zaznamenána i nějaká pohřbená města, připisovaná právě tomuto národu.

Tato runa se maluje především na svaly a to vývarem z kůry Baheníku velkého a Černé orchideje smíšené s krokodýlí krví a jílem. I místo na rituál musí být speciálně upraveno. Pro odstranění negativní energie musí byt na místě po dobu nejméně jedné hodiny udržován oheň, který se taktéž uhasí čerstvou krokodýlí krví. Na toto místo si potom lehne válečník, na kterého se bude runa aplikovat. Šaman v rytmu bubnů touto podivuhodnou směsí, využívanou také jako slabší jed, nakreslí výslednou runu většinou na ruce nebo nohy. Namalování jedné runy trvá asi směnu. Přestože se kreslí na všechny končetiny, jejich účinky se nesčítají spíše je to zvyk, aby alespoň jedna byla aktivní. Runa je funkční přibližně dva týdny v závislosti na hygieně a případných zraněních, která mohou porušit vzor runy.

K pravděpodobnosti se uvádí že u mistrů šamanů je funkční asi každá čtvrtá tedy 25%.

Blesková runa

Typ: třírozměrná
Druh: aktivační
Trvání: dlouhodobá
Regenerace: úplná
Tvorba: vypalovací kouzlo
Materiál: kámen
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

Tato runa již patří mezi moderní magii a na rozdíl od mnoha jiných má i svého vynálezce. Je velice užitečná, neboť je to runa v podobě bleskové pasti. Modrý blesk sice není nejsilnější, ale i tak odradí většinu nežádoucích návštěvníků. Tato runa se používá v kombinaci se spouštěcí runou, díky jejich oblíbenosti jsou známy na obě runy specifická vypalovací kouzla. Vypálení takovéto třírozměrné runy ale není žádná maličkost a i s pomocí kouzel trvá asi šest hodin. I nejlepším odborníkům se navíc daří asi jen 50% run vypálit skutečně aktivních. Tato runa je zde hlavně proto, že její parametry jsou zároveň nejčastější kombinací parametrů takzvaných moderních run.

Štítová runa

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační
Trvání: dlouhodobá
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: tetování a rituální slova
Materiál: kůže
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

Tato runa se převážně tetuje na hruď. Používá se spolu s dalšími runami chránícími před mrazem, neboť národ, který tuto runu vytvořil, pochází z dalekého severu. Pokud se tato runa zakryje látkou, tak přestává být funkční. Podle posledních odhadů tato runa chrání stejně dobře jako rytířská zbroj.

Její tetování není nikterak jednoduché a vzhledem k tomu, že je nutné do ní vnést otisk osobnosti, tak zatím nebyla zopakována nikým jiným než šamany severských kmenů. Pod kůži se jemnými kostěnými jehličkami nanáší směs stříbrného lišejníku Ata Rangi a tuleního tuku. To vše za doprovodu rituálních slov, jež odříkává i ten, na kterého je runa aplikována. Celý proces trvá asi čtyři hodiny, takže je velice únavný. Onen nešťastník poté dostává většinou poměrně silnou horečku, která je spíše způsobena zánětem kůže než samotnou runou. Tu léčí místní šamani opět vývarem ze stříbrného lišejníku. Stává se, že dotyčný zemře a není to nijak ojedinělý jev.

U těchto národů se věří, že duše se neztrácí a putuje z jednoho těla do druhého tedy po smrti se každý znovu narodí. Šaman, který umře, se tedy znovu narodí a znovu je vybrán šamanem, ať to pravda je, nebo není, faktem zůstává poměrně snadné nacházení onoho otisku osobnosti, který se mimo tyto kmeny nepodařilo ani po mnohaletém výzkumu zopakovat. I tak ale je tato runa funkční jen v jednom případu z desíti, což svědčí o její velké obtížnosti.

Světelná runa

Typ: dvourozměrná
Druh: samoaktivační / aktivační
Trvání: dlouhodobá / krátkodobá
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: malování
Materiál: kostlivec / kost
Otisk osobnosti: ne
Počet osob: 1

Tato runa, i když je světelná, patří mezi takzvané runy temnoty, tedy runy užívané v nekromancii a černé magii. Není nikterak složitá a většinou se i daří, i když na ni neexistuje žádné vypalovací kouzlo. Kreslí se černou tuží na nemrtvé kostlivce nebo na kosti. Pokud je cíl kostlivec, tak se díky magii nemrtvého sama aktivuje a působí do té doby, dokud není setřena či jinak poničena. Pokud je ale namalována jen na kost, tak se musí aktivovat jinak se sama nerozsvítí a stejně tak se sama po čase zničí, tedy v této variantě patří mezi runy krátkodobé. Takto se používá hlavně jako náhrada kozla světlo.

Základní runa

Typ: dvourozměrná
Druh: aktivační
Trvání: dlouhodobá
Regenerace: fyzicky omezená
Tvorba: tesání
Materiál: kámen
Otisk osobnosti: ano
Počet osob: 1

Podle jména by se dalo soudit, že se jedná o jednu ze základních a nejstarších run, ale opak je pravdou. Tato runa nepatří mezi nejstarší, je totiž spojena s kamennými stavbami, což už je poněkud novější věk. Dle zvyků Nové říše je to runa, kterou kameníci vytesávají do základního kamene každého domu. Smysl je spíše symbolický, protože tato runa patří mezi aktivační, takže pro rychlé prokázání její funkčnosti by musel být přítomen ještě kouzelník. Sama se aktivuje až asi po pěti letech a to už je uprostřed domu a nedá se tedy již ovlivnit. Vzhledem k tomu, že je tato runa extrémně citlivá na provedení, tak pokud se podaří některému z kameníků dvě aktivní runy za život, tak už je to přímo mistr. Na základní kámen se přitom nedělá jen jedna runa ale na každou stranu jedna tedy dohromady šest run na jeden základní kámen. I aktivní runa se velmi špatně poznává, neboť její energie se rozptýlí po celé stavbě a je velkým uměním ji odlišit od pozadí. Účinky této runy nebyly dosud příliš prozkoumány. Je jasné, že chrání především před další magii a před blesky ale jaké jsou pravděpodobnosti selhání těchto kouzel není zcela jasné.

Pentagramové runy

Nebudu zde vypisovat všechny existující pentagramové runy, neboť toto už je natolik rozsáhlá magie, že se stala vlastním oborem. Všechny tyto runy jsou nabíjecí a slouží jako posílení a ochrana při sesílání složitých kouzel a nebo experimentech s magii. Jako materiál se používají různé prášky od uhelného přes stříbrný až třeba i kostěný nebo křídový a většinou už se nekreslí, ale používají se takzvaná rozsypávací kouzla. Prášek se při nich vyhodí do vzduchu a klesne dolů do obrazce, který je požadován. Následně se některým z transferových kouzel postupně všechny runy nabijí a nakonec se na jeho kompletní aktivaci rozsvítí v rozích pentagramu svíčky. Celá procedura nakreslení pentagramu a jeho aktivace není nikterak krátká, protože transferová kouzla jsou poměrně drahá a samotné runy, i když třeba jen s minimálním účinkem, spotřebují na nabití spousty energie. Celý proces proto může u jednodušších vzorců trvat několik dní a u těch nejsložitějších třeba i měsíc.

Dříve se pentagramy kreslily či sypaly ručně a každý kouzelník používal jen několik run. Později se ale přicházelo na kombinaci run a obrazce začaly býti velmi složité. Došlo proto k tvorbě prvních rozsypávacích kouzel. S vývojem těchto kouzel přišel i první výzkum efektivity kombinací, z nichž dodnes jsou některé používány například Nermiúv pentagram chránící před útokem vlastnoručně vyvolaných nemrtvých, což se v případě chyby, která byla v té době poměrně častá, stávalo docela pravidelně. Dnes existuje několik set takto optimalizovaných pentagramů, které většinou nesou jméno po svém objeviteli.

Obrazec nemusí být vždy jen pentagram. Ale můžou to být různé mnohacípé hvězdy, seskupení kruhů nebo i jiných geometrických útvarů. Stejně tak nemusí jen chránit a posilovat, ale v dřívějších dobách v začátcích magie byly určeny i na správné směrování kouzel.

Slovo autora

Celé toto dílo nebylo psáno jako dokonalá část pravidel, naopak pokud jste si všimli, tak z pravidel zde najdete jen velmi málo. Ne, je to pouze inspirace pro ty, kteří nechtějí používat démony a vadí jim jejich omezenost.

Runy v mém podání jsou nejprimitivnější možný styl kouzelní je to vůbec první ukázka magie jak kdysi dávno vznikla. Symboly, které dříve z pouhé pověry měly chránit a které z nějakého důvodu a dílem náhody do sebe nasají energii z okolí a jsou schopny funkce.

Poprvé tohle dílko bylo v podobném znění publikováno na stránce www.prgportal.cz a samozřejmě se nachází i na mých osobních stránkách www.plz.wz.cz.

Diskuze

 Uživatel úrovně 4

Zajímavý pohled na problematiku. Sice mám systém jiný, ale věřím, že příspěvek pomůže kdekomu. Minimálně v tom, aby se zamyslel, co a jak upravit, ale základ je tohle rozhodně použitelný.


 Uživatel úrovně 4

Morter:
vzhledem k tomu, že u mě má magie pět rozměrů (v současné době) a to ještě hráči netuší že poslední rozměr je vektor tedy další rozměr navíc (přece jen vývoj teretického výzkumu magie) tak všechno jde když se chce.

A ano čtvrtý rozměr je většinou čas tedy runa by se s časem sama musela měnit třeba i v kameni tedy za sebou ten kámen opět opravovat takže něco by bylo hodně náročné na magii takže něco co je velmi obtížní pro velmistry (cca 30 Lvl a výš).

Osobně si taky nedovedu představit obtížnost 4 a více D runy s otiskem osobnosti. Pravděpodobně by to bylo asi jako že z popela bude zase les tedy "není to nemožné je to je šíleně nepravděpodobné" (výrok přednášejícího fyzikální chemie).


 Uživatel úrovně 5

Plž: Ostřejší kritice ses vystříhal lišácky teoretickým, pravidlově téměř absenčním, pojetím příspěvku. :o))

Rozměry: Obávám se, že při polemizování o rozměrech by bylo třeba rozsáhlejší debaty a speciálního pojednání o Časoprostoru ve světě dračího doupěte. Problém je na snadě a to ten, že v pravidlech pochopitelně není o vnímání teorie relativity zhola nic. Sjednocování času a prostoru ve čtvrtý rozměr - časoprostor tvoří naprosto odlišné spektrum než jakékoliv obrazce a je dosti význačný. Světočáry a světoprostor rozhodně nejsou totožné s prostorem a čárou geometrickou, jde už potom o události. Řekněme, že kouzelník jakožto pozorovatel vnímá odděleně čas a prostor, přičemž časoprostor je na kouzelníkovi nezávislý, záleží na volbách vztažné soustavy apod. Co se týče pravidel, pak zde máme například hyperprostor, který v podstatě pracuje ve čtvrtém rozměru. Problém tedy nebude nemožnost kouzlení se čtvrtým prostorem, ale jeho uvědomování a cena. Runa vícerozměrná je vpodstatě trvalé časoprostorové kouzlo, podobně jako vykouzlení časoprostorového trvalého portálu aj. podobné záležitosti. Taková runa by byla podle mne nesmírně drahá, musely by ji vypalovat skupiny kouzelníků a jejich znalost časoprostoru by měla vést minimálně k int. 20. Proti otisku osobnosti já nic nemám ve 2D a 3D, ve 4D ne.


 Uživatel úrovně 4

Morter a zbytek - mohu říct že jste mě svým hodnocením mile překvapili čekal jsem mnohem ale mnohem horší a mnohem ostřejší kritiky takže díky vám za to. Co se týče zmatenosti textu ano bohužel je problém že ten kdo to píše pochopí i ty největší nesmysli protože si to prostě domyslí takže zmatenost rozhodně nepopírám. Další co je taky u mě jasné je můj strašlivý češtin bohužel je takový jaký je a lepší asi nebude.

A něco málo navíc:

K obtížnosti run:
Pokud bych dal že runa je jednoduchá tak bude příliš mnoho magie na světě tedy každý si na kus kůže načmára obrázek runy proti bleskům a už na mě moc kouzelníci nemůžou proto bych raději volil runy s větší obtížností.

Vypalovací kouzla:
Nesecifická si já představuji jako paprsek kterým vyřezávám vypaluji či jinak dělám obrazec. Třeba jak kdybych svářečkou se snažil nakreslit kolo. S těmihle kouzly mohu vypalovat téměř jakoukoliv runu. Specifická vypalovací kouzla by potom měla být tak kouzla s téměř 100% úspěšností runy tedy sešlu kouzlo a to vytvoří jednu přesnou runu. Jedno kouzlo - jedna runa. Nechal bych to ale pouze na základě kouzel né třeba razítka kterým bych dělat rovnou aktivní runy.

Otisk osobnosti = pozměnit runu podle sebe aby byla aktivní

Rozměry:
Proč by nemohly být i více než čtyřrozměrné? Já myslím že mohou protože runou může být jakýkoliv obrazec tedy úplně cokoliv.


 Uživatel úrovně 0

Ehm.. vloudil se mi v kritice jeden šotek.. u otisku osbnosti má být text "neže by to nebyl dobrý nápad.

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 0

Tak se mi dostalo pod ruku toto dílko, půjdeme se na něj podívat.

První, co mě po jeho přečtení napadlo, byo to, že autor má v hlavě očividně všechno srovnané a promyšlené, ale nepovedlo se mu to "hodit na papír" tak, jak by si přestavoval. Z toho vyplývá ona Morterem zmiňovaná zmatečnost. A ta je bohužel místy docela znát. Některé pasáže jsem musel číst několikrát, abych pochopil jejich obsah.

Tak a teďka k obecnějším věcem. Tvoje runy mají poměrně mnoho vlastností (myšleno ve smyslu dvoj, troj a vícerozměrné). Pro každou takovou vlastnost máš sice vlastní odstavec textu, ale opět mi chvíli trvalo, než jsem si "vyextrahoval" to podstatné. Nebylo by od věci udělat třebas jednoduchou tabulku, která by přehledně ukázala všechny tyto atributy.

Další věcí, která mě zaráží, je otisk osobnosti. Ne že by to nebyl špatný nápad, ale absolutně mi v textu chybí vysvětlení, proč je to tak důležité, co ovlivňuje. V odstavci Otisk osobnosti sice píšeš, že je má mnoho run a že takové runy patří mezi nejsložitější, ale nikde jsem nenašel důvod proč to tak je.

Další věcí která mi chybí je přesnější popis vypalovacích kouzel. Chápu, že tato práce má být spíš obecnou teorií, ale narozdíl od klasicky vytvářených run si nedokáži představit jak má takové vypalovací kouzlo vypadat. Napadá mě kouzlo, kterým postupně vypaluješ runu do zdi, ale pak mi zase nedávají smysl specifická vypalovací kouzla.

Dále mě zarazila ta vícerozměrnost run. Dvojrozměrné jsou jasné. Ovšem trojrozměrné runy už tak jednoznačné nejsou, a napadají mne minimálně tři možnosti, jak si takovou runu představit. Ale v tvém textu nikde bližší podobu těchto run nemáš. A co se vícerozměrných týče... nakonec jsem pochopil že máš na mysli asi časoprostorové, tzn. čtyřrozměrné runy, ale proč to tam jednoduše nenapíšeš? Ledaže bys měl vymyšlené i pěti a vícerozměrové runy, ale pak bych o nich snad našel v díle alespoň zmínku. Navíc mi u čtyřrozměrných run absolutně chybí jakýkoli princip jejich fungování, případně chování.

Musím říct, že stejně jako Morterovi, ani mně nesedí pojetí run jako extra těžkých. Chápu, že existuje nemalé množství velice obtížných run, ale nedovedu si představit, že by se během staletí výzkumu nikomu nepodařilo najít pár třebas slabých, ale jedoduchých run.

Poslední věcí která mi chybí, je nějaké shrnutí toho nejdůležitějšího na závěr. Dílko je to poměrně obsáhlé, a jakýsi "výcuc" na závěr by mu určitě pomohl.

Přez to všechno je dílko poměrně líbivé, a použitelné, byť je potřeba domyslet několik věcí.

Hondotím nadprůměrně.

S pozdravem
Demonic - The Lonely Warrior


 Uživatel úrovně 5

Trocha teorie symbolismu...

"Problém je v tom, že tato kouzla jsou univerzální, lépe řečeno se liší pouze materiálem,
na který se bude runa vypalovat, ale jinak je opět každý tah na sesilateli a jeho dokonalé
znalosti postupu stavby vytvářené runy. Existují sice specifická kouzla na vypalování zcela
konkrétních run, ale ani ta se nedají použít všude."

Tato je příklad úvodního zmatení v textu, kdy autor ve snaze objasnit základní principy
vytváření run naznačuje spousty způsobů a typů, ale uvrhává čtenáře do stále většího
zmatků množstvím odkazů na později a ještě později. Spousty vyjímek protiřečení nejsou
zrovna nejlepším uváděním nového systému. Např. dále text pokračuje nutným vynořením
otázky jedněch uričtých okolností, druhých určitých okolností apod. Naštěstí bylo později
vše v textu dovysvětlováno.

//K samoaktivačním a aktivačním runám:
nejasné popsání, zestručněně tvůj princip funguje takto:(??)
Samoaktivační runy - umí vstřebat mag.(rychleji) + nelze jim ji dodat
Aktivační runy - umí vstřebat mag.(pomaleji) + lze jim ji dodat
Nabíjecí runy - neumí vstřebat mag. + musí se jim ji dodat

//Ke krátkodobým runám:
Ke zrušení runy stačí smazání, tedy není třeba zlomení magie, podobně jako u rozptyl kouzla
apod. avšak, co se stane s rozptýlenou magenergií, při zmizení obrazce, respektive, jako
nevázaná magie by se měla někam uvolnit, nebo pokud se vytratí, mohlo by dojít např. ke mag.
výbuchu, poranění postavy apod.

//Automatická smrt cíle při použití vícerozměrné runy na živý organismus mi nepřijde jako
pravidlově nejšťastnější řešení


//Není příliš psáno o čtyřrozměrné runě, osobně mi přijde vytváření časoprostorových run
dosti problematické, dále pak s sebou toto nese spoustu věcí, jako například bych v jejich
případě naprosto vypustil otisk osobnosti.

//Nevím kolik se vyskytuje v tvých podzemích atd. magických pastí ale:
1) Vytvořit runu je podle tebe extrémně těžké.
2) Vytváření run podle tebe vysvětluje trvalé magické pasti.
3) Vytváření runových magických pastí vpodstatě znamená razantní zmenšení počtu mag. pastí
trvale ve hře.

//Bohužel množství chyb, překlepů a chybějících čárek

Celkově k příspěvku: Jelikož bylo vše sepsáno pouze jako inspirační teorie, je potřeba také
i tak text pojímat a muset oželet pravidlové vyjádření dovedností, ceny vypalování a spousty
dalších věcí. Je to možná škoda, ale nemohu to považovat za špatné, jelikož si každý svět
žádá poněkud odlišného pojetí. I to si však myslím o této teorii. Výše podaný text prakticky
omezuje používání skutečně funkčních run na velmi zřídkavou a ojedinělou věc. Na jednu
stranu musím autora pochválit za realistický, promyšlený a vyvážený systém runové tvorby,
ale v jeho pojetí se zase runy stávají pouze okrajovou záležitostí magie, která si i za tu
cenu vyžaduje vytvořená mnoha speciálních a specifických pravidel. Přesto všechno
hodnotím příspěvek jako nadpůrměrný, protože nabádá k nenásilnému a vyváženému zapojení run
do hry.