Rozvoj DrD

Příklady využití kouzla "pomocníci" Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

výňatek z odstavce v PPE-PPJ v1.6 eA - str. 131
Magie není práce

...V žádném případě nikdy nedovol svým postavám vymyslet kouzlo, najít kouzelný předmět, který by byl schopen tvořit například potravu. Kdyby takové věci byly možné, nikdy bys už hráčům nevysvětlil, proč vlastně někdo pracuje...

výňatek z PPE-PH v1.6 eA - str. 78
Pomocníci *ozrim*
magenergie: 1 skřítek 1 mag
dosah: 0
rozsah: kruh o poloměru 100 sáhů
vyvolání: 1 směna
trvání: maximálně 24 hodin
obor magie: MA
...jeden skřítek vykoná za jeden den práci v hodnotě 5 zlatých... Získáno ze stránek Altaru - rozdíly v PPE edice D oproti edici A

...Skřítci mají sílu 10, obratnost 14, inteligenci 9 (ovšem v záležitostech týkajících se jejich stavitelské práce je to 16), charismu 10, pohyblivost 11, 1 život a životaschopnost 1. Jsou to magičtí tvorové, takže se nemohou unavit a nemá smysl se zmiňovat o jejich odolnosti a vytrvalosti. Skřítci mají OČ=1, ovšem boji se snaží ze všech sil vyhnout a nikdy neútočí. Jsou asi 30 coulů vysocí, umějí mluvit, normálně vidí a slyší, ale nemají žádné zvláštní smysly nebo schopnosti (například infravidění). Skřítci jsou zranitelní zbraněni a běžnými mechanickými útoky, fyzickými kouzly a bílou střelou, nelze je podrobit ani s nimi vést mentální souboj – mají zranitelnost A, B, C, D, L, N.

Pokud se kouzelník vzdálí z oblasti působení kouzla, kouzlo skončí (ale může v ní třeba spát). Ani skřítci se nemohou z této oblasti vzdálit, jinak se změni v hromádku hlíny. Kouzlo rovněž skončí, jakmile skřítci vykonají zadanou práci a nedostanou další příkazy. Skřítci jsou schopni (a ochotni) vykonávat pouze fyzickou práci, nelze je tedy využít například ke střežení tábora...

Výňatek z "Otázek a Odpovědí" na stránkách Altar.cz

Dotaz: Může kouzelník na 1. až 15. úrovni sesílat kouzla z PPE?

Odpověď: Ano, kouzelník se může učit kouzla ze všech dílů pravidel DrD za předpokladu, že je schopen nameditovat dostatek magenergie, aby mohl dané kouzlo seslat. Případné výjimky jsou u kouzel uvedeny.

"Pomocníci" jako nosiči:

naložení:

 • žádné: 1-360 mn
 • mírné: 361-720 mn
 • stření: 721-1080 mn
 • velké: 1080-1440 mn

pohyblivost:

 • žádné naložení: 11
 • mírné: 8
 • střední: 6
 • velké: 3

body chůze za hodinu:

žádné naložení:
 • procházka: 27
 • chůze: 45
 • spěch: 63
mírné:
 • procházka: 24
 • chůze: 40
 • spěch: 56
střední:
 • procházka: 21
 • chůze: 35
 • spěch: 49
velké:
 • procházka: 15
 • chůze: 25
 • spěch: 35

Cena přepravy: měďák na hodinu za každou minci nákladu. (cena v měďácích = čas v hodinách * hmotnost v mincích)

Při využívání pomocníčků je třeba dbát na fakt, že takový pomocníček je s bídou 30 coulů vysoký - břemena, která tak může nosit musí být odpovídající velikosti (přibližně 10*10*20 coulů), dále pak je třeba pamatovat, že maximálně je ochoten vykonat práci v hodnotě 5 zlatých a že vydrží aktivní nejdéle 24 hodin. Samozřejmě je možné dané břemeno svěřit více pomocníčkům, kteří se o zátěž podělí, případně je dokonce možné přikázat jim, aby táhli nějaký vůz/povoz apod. V tom případě postupujeme podle klasických pravidel pro spřežení: V zápřahu se nosnost prvního pomocníčka počítá jako čtyřnásobná (1440 mn), za každého dalšího se nosnost "spřežení" zvyšuje o dvojnásobek pomocníčkovy nosnosti (tzn. o 720)

"Pomocníci" v hospodářství:

(v následujícím textu vycházíme z mechanismů popsaných v PPE-svět v1.6 eA - pro zjednodušení je délka jednoho měsíce 30 dní)

Kouzelnické hospodaření:

Kouzelník na první úrovni má k dispozici 7-9 magů. Naučí-li se kouzlo "pomocníci", nic mu nebrání založit si vlastní prosperující živnost. Pokud všechny své magy použije na vyvolání pomocníčků, zastane tak denně práci za 35-45 zlatých. Při použití v hospodářském systému tak může každodenní vyvolání pomocníčků po celé jedno čtvrtletí představovat "Vložený výnos" 3150-4050 zlatých, navíc s minimálními ztrátami za položku "sní" - použijeme-li tabulku z PPZ, tak živobytí doma pro střední úroveň je 8 zl na týden - kouzelník si jistě bude chtít trochu dopřávat, takže toto číslo pro zjednodušení výpočtů zvedneme na 14 zl týdně (2 zl na den). Za čtvrtletí by tedy takové živobytí stálo 180 zl, což znamená, že "Vložený výnos" by v jednom čtvrtletí byl 2970-3870. Nyní si uvedeme příklad, jak by vypadalo takové hospodaření kouzelníka se sedmi magy denně:

Krátce poté, co v sobě mladý, patnáctiletý člověk Honza Hloupý objevil kouzelnický talent a naučil se kouzlo pomocníčci, hodil veškeré další studium za hlavu, přátele, kteří se ho snažili vytáhnout na nějaká dobrodružství plná smrtelného nebezpečí odbývala rozhodl se, že se se svými 8 magy na den začne živit jako kouzelnický zemědělec. Když jeho rodiče viděli, že svůj talent chce využít k něčemu užitečnému (a ne k nějakým zbytečnostem jako je třeba běhání po jeskyních a hledání pokladů), tak ho v jeho snaze podporovali a alespoň z počátku mu poskytli byt a stravu.

Dobrá půda v okolí už byla bohužel zabraná a tak se honza musel spokojit jedním jitrem bažiny - výhodou bylo, že to dostal skoro zadarmo.

Bažina se nacházela v mírném pásu, asi 500 mil od pobřeží, v pahorkatině a napájela ji drobná říčka.

Jelikož mu bylo jasný, že na svém pozemku v aktuálním stavu nic nevypěstuje, a tak na začátku jara vrhnul veškerý pracovní potenciál svých pomocníků (3600 zlatých na čtvrtletí) na její zušlechťování. Uplynuly dva roky, tři měsíce a kousek, do kraje přišlo léto a tam kde dříve bývala bažina byla nyní svěží loučka a pomocníci ještě mohli ve zbytku léta zastat na zůrodněném pozemku trochu práce (za 2400 zl).

Základní úrodnost této loučky byla 7, upraveno o -1 za vzdálenost od pobřeží, o -1 za terén a o +1 za blízkost říčky - celkem tedy 6 a pozemek se tak stal průměrným. Počasí se rozhodlo že bude takové nijaké a tak v jeho důsledku nebyla úroda nijak ovlivněna. Na konci léta tak třetího roku se tak z "Vloženého výnosu" do "Okamžité úrody" přeneslo 2400 zl a do "Budoucí úrody" 1200 zlatých... Od teď už může do práce na svém pozemku vkládat plnou sílu svých pomocníků.

Kouzelníci na vyšších úrovních pak nejenže mají více magenergie, navíc mohou ke svému hospodaření využívat i vyvolané kouzelnické "přátele".

Nevýhoda je v tom, že kouzelník se o své hospodářství musí starat každý den.

Theurgické hospodaření:

Rodiče, kteří mají za potomka alchymistu, musejí čekat na případné zůročení mnohem déle a to se ještě mohou dočkat pouze v případě, že se synek stane theurgem. Povolá-li pak do nějakého předmětu za 100 magů útočného démona z druhé sféry, zadá mu, aby generoval pouze magenergii a uměl kouzlo "pomocníci", vydrží tento předmět aktivní minimálně 310 dní. Každý z těchto dnů vygeneruje 4 magy, což s pomocí pomocníků znamená 20 zl práce. Za celou dobu přítomnosti démona v předmětu je tak s jeho pomocí možno vykonat práci za 6200 zlatých.

Inteligentnější démoni pak nejen že mají více magenergie, ale navíc je jim možné uložit, aby kouzlo sesílali automaticky jednou denně a aby jimi vyčarovaní pomocníčci sami dělali zadanou práci.

Výhoda je v tom, že si takto vyvolaní pomocníčci poradí i bez dozoru. Nevýhoda je v tom, že při nedostatečné specifikaci rozkazů mohou pomocníčci bez dozoru svoji pracovní činnost přehnat - pokud by se jim například uložilo "kopejte příkop kolem mého hradu", mohla by kolem hradu za pár dní být docela slušná propast...

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Dóóóóóóóst dobrýýýýý.


 Uživatel úrovně 0

Zajímavé "upozornění" na paradoxy pravidel, i když mám dojem, že si ho každý pravidelnější hráč již všiml.

Nicméně je to moc pěkně rozpracované. Umím si to představit využitelné v tažení.

Do rubriky Rozvoj DrD to asi patří a má to zde své opodstatněné místo. Příspěvek mně nepřinesl nic nového, pouze hezky sepsaného (i to se cení).

Dávám 2*, považoval bych za zajímavější a přínosnější, kdyby autor například navrhl řešení paradoxu.


 Uživatel úrovně 8

Alcator: Aha, no, bral jsem tu postavu na první úrovni jen jako číselný příklad, pokud by se někdo takový pokoušel o revoluci máš zřejmě naprostou pravdu.

Folcwine: Ještě bych doplnil že záleží na původu magie. Ve všech světech, ve kterých jsem hrál, byla magie neutrální a nevědomá síla, kterou kouzelníci používali podle své povahy. Jakmile bude zdrojem magie nějaké božstvo nebo podobná entita, nemusí něco podobného vůbec fungovat. Celkem si dokážu představit boha, který občas někoho sejme bleskem na přání svých kněží/kouzelníků, ale starat se o polovinu polí v království může být docela otrava.


 Uživatel úrovně 5

Vě světě, kde je magie běžná, kde kouzelníci jsou placení jako neviditelní stráž na ulicích, kde jsou placeni za pomoc lovcům perel, aby jim pod vodou vydržel déle dech, kde jsou placeni jako pozorovatelé, kdy kouzelník jednou za čas vyletící do výše přehlídně větší kus krajiny, než by viděl obyčejný strážný z věže, kde kouzlníčtí poslové používají portály s předem vypočtenou vzdáleností mezi kurýrními body, by mohli klidně býti i farmařící kouzelníci.

Jde o náhled světa. Pokud polovina obyvatel má nějaké "hráčské" povolání, je logické, že ke všemu tomuto dojde. Poté i kouzelník farmář nebude nic neobvyklého. Kouzelníci se stnou farmáři (nejlépe podporovaní druidy) a obyčejný farmář bez kouzel chcípne hlady nebo emigruje do oblastí, kde magie nefunguje (nebo se nepoužívá kvůli inkvizici).


 Uživatel úrovně 3

A o tom to právě je - tento postup je bezesporu přijatelný pro Mága/Čaroděje na 16.+, který si pomocí magických pomocníčků postaví hrad/palác/temnou věž (Koneckonců, neumím si představit takovou stavbu Barad-Dur bez magie, protože tam se to prostě příčí stavitelským a fyzikálním zákonům...); ale v článku je vyloženě používán kouzelník na 1. úrovni -- a TOHO by svět prostě zaříznul.


 Uživatel úrovně 8

Alcator: To jsou samozřejmě možné scénáře, zejména jestli jde o první případ podobného zemědělství. Opět bych ale argumentoval naším světem, kde se žádný nový objev nikdy nepodařilo zcela potlačit a pokud byl někomu ku prospěchu, nakonec se prosadil bez ohledu na to jak mocné měl nepřátele. V tvých popisech předpokládáš, že kouzelníci pokoušející se o podobné zemědělství jsou nýmandi, bez kontaktů s vládnoucí třídou, ale i opačná situace je dost možná. Konečně, který sedlák si může dovolit aby jeho děti roky studovaly magii a pak možná přišli s pomocí? Dál nijak nezohledňuje možnost, že postavení kouzelníků je lepší už jen díky jejich statutu kouzelníků (což také není nijak nepravděpodobné). A to ani nemluvím o tom, že z nějakého důvodu předpokládáš, že kouzelníkovy výnosy jsou lepší a levnější. Článek o všem předpokládá, že jsou zcela stejné jako by si kouzelník najal pracovní síly za zlato, jen s tím že si je místo toho vyčaroval. Výnosy jsou vypočteny tak, že prodává za stejnou cenu jako lidé kolem něho. Výsledná "magická revoluce" coby obdoba té naší průmyslové mi přijde jako mnohem pravděpodobnější výsledek, než naprostý zánik podobného hospodaření.

Samozřejmě to co píšu by platilo, pokud do světa nejsou zabudované pojistky bránící jakékoliv změně a zajišťující jeho naprostou stagnaci. Zdá se, že u fantasy světů je to obvyklé a dokonce možná i žádoucí.

Argumentace s tím, že podobné pojednání platí i pro válečníka a zloděje (s uvedenými postupy) mi připadá spíš jako výsledek myšlenkového zkratu, ale záleží na tom jaké zákony ohledně magie ve vašich světech platí. Je-li zcela zakázaná, pak je to zcela v pořádku, jinak je zřejmé že tak nějak drhnou.


 Uživatel úrovně 5

V plně magických světech by něco podobného mohlo skutečně fungovat, ale magická práce by byla všeobecně levnější, protož kouzelník-farmář by byl na tom finančně stejně jako obyčejný rolník ve skoro nemagickém světě (počítám-li s tím, že kouzelníků by byla 1/5 populace).

V nemagických světech by klidně se mohlo stát, že by podobně promrhaný talent mohl klidně vydělávat celkem slušné peníze. Jestli jsem dobře pochopil, tak dva pomocníci zhruba zastanou práci jednoho člověka. Obyčejnému člověku projde rukama za měsíc mám dojem 100zlatých. Ty by procházeli přes kouzelníkovy ruky (takže 100*(max magů)/2). Jo, živit by se tak dalo, dokud by nepropukla závist nebo někdo nezneužil kouzelníka ke svým účelům (pěkně to rozepsal Alcator)

Jak už bylo sakrasticky poznamenáno, podobné pojednání, které platí jen v ideálním případě by se dalo použí pro válečníka, zloděje i hraničáže. Chyba článku je, že nehledí na jíné než čistě pravidlové projevy. Celkově jsem spíše zklamán.


 Uživatel úrovně 3

Což o to - k potlačení revolty proti průmyslové revoluci došlo, ale jen proto, protože na potlačení té revolty vyčlenili "mocní" té doby policejní a vojenské složky, a ti to udělali jen proto, protože měli s průmyslníky dobré vztahy.

Naproti tomu v systému "Me and my Crew of Helpers obhospodařováváme pole s efektivitou 100%" by došlo k jednomu z několika scénářů:

a) Místní vladař, kterému je část úrody odváděna jako daň, by se do toho nemíchal (nevěděl by o tom) -- v tom případě by ostatní místní rolníci chtěli po kouzelníkovi, aby jim pomocníčky "půjčil", aby se nemuseli dřít. Pokud by to udělal, stal by se tak trochu Robinem Hoodem, který chudým dává; nějaký čas by to fungovalo, možná by si i za odměnu směl vrznout s dcerkami místních rolníků, ale časem by se mu to omrzelo nebo by se ostatním omrzelo mu lichotit a uctívat ho (připomíná mi to jednu písničku - "proč v každý bandě lupičů je jeden zrádnej pes?") a někdo by ho ze závisti nebo vzteku prásknul; nebo by na něj začali mít požadavky i lidi ze sousední vesnice, kterým by ale nemohl vyhovět, a ti by ho práskli ("když mě chcípne koza, ať i sousedovi chcípne!")

b) Místní vladař by si všiml, že úroda od tohoto rolníka je výrazně kvalitnější (výnosy větší apod.) než od ostatních, a začal by po ostatních žádat stejnou kvalitu/množství. Oni by vysvětlili, že on používá magii, a vladař by ho buď zlikvidoval, nebo ho zavřel do nejbližšího zlatého dolu, ať rube zlato (to je podstatně cennější než nějaké pobíhání po poli).

c) ve světě spíše anarchistickém (bez vladařů) by byla produkce tohoto rolníka trnem v oku ostatním, protože by nepochybně snižovala ceny (buď globálně, nebo jejich méně kvalitních plodin), a buď by ho donutili rozdělit se s nimi (přičemž poměr "jeho:jejich" by byl čím dál nepříznivější), nebo by ho zlikvidovali.


 Uživatel úrovně 8

Alcator: Nicméně zkušenost z jediného mě známého reálného světa celkem jednoznačně ukazuje, že nakonec převládnou pro lidi nejsnazší systémy, nikoliv nezbytně ty tradiční. Proto také po polích jezdí traktory a kombajny a nikdo nechodí jejich řidiče střílet. Podobné excesy se možná objevily během luditských bouří, ale byly celkem rychle potlačeny, ludité jsou zapomenuti a nové postupy vesele vládnou světu.

Krom toho cílem autora nejspíš nebyl popis sociálních důsledků, které jsou stejně jen těžko odhadnutelné. Ostatně domýšlení sociálních důsledků existence lidí se schopností zabíjet jen tím, že se na někoho ošklivě podívají by jistě bylo záslužné, ale v pravidlech ani zdejších článcích se jím zatím nikdo nezaobíral. Takže je také možné, že mladík s ostrými dýkami se vůbec neobjeví, protože všichni přece ví, že kouzelníka nemůže porazit.


 Uživatel úrovně 3

Autor zapomíná na jednu malou, za to však zcela zásadní věc - reakce konkurenčních subjektů.

Zhruba tak 3 dny poté, co by začal kouzelník používat pomocníčky na svém pozemku, by se v době, kdy už je hodně unavený a zcela bez magů (a tedy zcela bezbranný) z nedalekého keře vyhoupl nenápadný mladík s dvěma ostrými dýkami v rukách a několika dobře mířenými bodnými ranami zlikvidoval jedince, který se snaží dumpingovými cenami zlikvidovat všechny místní farmáře atd.

Ale jinak ano - pokud by kouzelník, znající toto kouzlo, ztroskotal na opuštěném ostrově o rozloze asi tak 3 míle čtvereční, kde není ani živáčka, tak by až do svého zešílení, které by přišlo zhruba tak po 2 měsících, mohl dělat přesně to, co popisuje autor.

===========

Zcela sarkasticky pak autorovi doporučuji, aby v psaní podobných objevných článků pokračoval; nabízím například tato témata:

Válečník na 2. úrovni může chodit dům od domu a vyhrožovat obyvateli, že když mu nedá všechny své úspory a panenství své dcery, zabije ho -- válečník na 2. úrovni má téměř jisté, že by případnou konfrontaci vyhrál, takže civilista poslechne a válečník pomocí tohoto stylu "nůž máslem" vydělá za den několik desítek zlaťáků. Voilá - za rok má válečník tisíce zlaťáků... Nebo že by ne?

Zloděj může vykrádat dům vedle domu a napakovat se stejně jako válečník v předchozím odstavci. Civilisté v podstatě nemají šanci jej zaslechnout, takže je to bez rizika... Nebo že by ne?

Hraničář si může uprostřed náměstí postavit stánek "Uzdravím za 5 zlaťáků"; určitě se ve městě najde dostatek pacientů se zápalem plic či jinou nemocí, na kterou má hraničář magický lék, kteří budou ochotni zaplatit, a on si takto vydělá spousty peněz... Škoda jen, že mu nejbližší mastičkář nechá do piva nasypat nějaký obzvláště ošklivý jed.

=========