Dovednosti

Odezírání ze rtů Hodnocení: Něco to má do sebe

Obtížnost: Střední

Ověřování: Co 1 slovo (pokud se jedná o samostatná slova); Co 1 věta (pokud se jedná o slova poskládané do věty)

Totální úspěch:

Pokud se jedná o jedno 1 slovo:

Postava rozpoznala myšlené slovo

Pokud se jedná o více slov:

Postava úspěšně rozpoznala každé slovo. Pochopila tedy co jí chce daná postava zdělit. (Postava si je na 100% jistá větou, kterou rozpoznala

Úspěch:

Pokud se jedná o jedno 1 slovo:

Postava rozpoznala myšlené slovo

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala téměř každé slovo. Některé sice nerozpoznala, ale nakonec se jí podařilo pochopit to, co jí chce daná postava zdělit. (Postava si je na 80% jistá větou, kterou rozpoznala, ale bádá nad slovy, které nerozpoznala)

Neúspěch:

Pokud se jedná o 1 slovo:

Postava rozpoznala více slov (příklad: kůň,kachna,slepice,králík...). Je jen na ní, které z nich si vybere, a které se to pravé.

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala jen některá slova, ze kterých větu nevytvoří (Postava neví, co jí daná postava chtěla zdělit.

Fatální neúspěch:

Pokud se jedná o 1 slovo:

Postava nerozpoznala slovo, nebo ho rozpoznala špatně.

Pokud se jedná o více slov:

Postava rozpoznala jen některá slova, ale většinu rozpoznala špatně. Význam rozpoznaných slov je jiný, než měl být (Postava si může vyložit větu, kterou si poskládá jinak, něž byla myšlena).

Popis:

Jedná se o klasické odezírání ze rtů, aby odezírání proběhlo úspěšně, musí se postava naprosto soustředit (nesmí jí někdo vyrušovat). Postava, která chce něco zdělit musí vyslovovat slova zřetelně a pomalu, jinak je to pro postavu, která odezírá automaticky neúspěch, nebo dokonce fatální neúspěch. Postava může odezírat jen z místa, ze kterého vidí zřetelně ústa druhé postavy.

Autor:

Přidáno:

Hlasovalo: 8

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Pozor, nezaměňovat rubriky s PJP..!!

Ověřování by šlo vyřešit lépe, přeci jen pokud postava bude odezírat delší monolog, třeba o 100 slovech, bude to už sto hodů, a to by mi hru pěkně otrávilo.

Navíc musíš brát v potaz okolní vlivy, například lehkou mlhu, vzdálenost, která postavu dělí od cíle a další.

Občasné pravopisné minely řešit nebudu, ač je nevidím moc rád.

Rozhodoval jsem mezi jednou hvězdou, nebo dvěma.. nakonec jsem zaokrouhlil nahoru.. a to jsem byl v hodnocení hodně mírný.

Hodně štěstí v další tvorbě, upejr.


 Uživatel úrovně 0

Mno nápad by to nebyl až tak špatný, pokud by byl samotného autora, což se na rovinu říct nedá, protože pár podobných děl už tady bylo.

No pro začátek bych zmínil, že v textu jsem zahlédnul dvakráte zdělit místo sdělit. Toť ode mne ke gramatice vše, nejsem žádný extrémní purista jazyka :)

V tomto rozsahu se mi zdá vhodné, že by obtížnost dovednosti měla být o stupeň menší, tedy lehká. Protože ověřování po větách(byť by věty byly třeba dlouhé) se mi nezdá moc adekvátní, obzvláště pokud bude postava sledovat rozhovor dvou postav(příliš mnoho hodů -> brždění hry).

Ovšem tvůrce má ode mne plus za krátký, jednoduchý a výstižný text. Pro hru je tato dovednost jistě dostatečně využitelná, PJ, který ví kde dílko uchopit si jej pro svoje potřeby může přizpůsobit, takže problém zde opravdu nevidím.

Takže suma sumárum, máme tu jakýsi nápad - nenápad, zpracování vcelku ucházející, lehkou použitelnost. Není to nic světaborného, avšak dvě hvězdy si to dle mého zaslouží.

Abbé


 Uživatel úrovně 0

Střední? Ověřování po slovech či větách? To není vskutku pro hru vhodné, více hodů kostkou, větší rozvláčnost a rozpliznutí děje, menší zážitek ze hry.
Chybí mi tu návaznost na postřeh či zapracování spousty vnějších vlivů (viditelnost, vzdálenost, jestli odezíraný spolupracuje či nikoliv, znalost jazyka...)


 Uživatel úrovně 8

Jestli dobře počítám, jedná se o čtvrté zpracování této dovednosti a řadí se mezi ty stručnější a méně propracované. Kromě základního zpracování nepřináší žádné nové myšlenky, prostě jen ryzí jednoduchost typu "hoď si a uvidíš". Vzhledem k tomuto faktu také není co na dovednosti řešit. Autorovi bych pro příště doporučil kombinaci "Moudrá Sova" + Nahlédnutí do starších příspěvků, vyhledání takových, které jsou na stejné nebo podobné téma a následné vyvarování se chyb již napáchaných a rozšíření svého pohledu na možnosti díla. (Past může být ovlivňována viditelností, znalostí jazyka hovořícího... atd. atp.)