Články&Eseje

Třetí Dveře Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 16

Vejdi a já tě spálím plamenem
Odejdi a již více spolu nebudem

První dveře byly mosazné
S ornamenty Draka
Zamčené na tisíc západů
Jako ústa suchého stromu hrozivé
Přesto jsem je snadno otevřel
Stačilo k nim přijít blíže

Druhé dveře byly dřevěné
Voněly mořem a levandulí
Otevřené dokořán lákaly
Ale já se bál jimi projít
Přesto již zůstaly za mnou
Díky jedinému Polibku

Třetí dveře jsou z mlhy
Postaveny mimo čas
Zahalené závojem studu
Který nemám odvahu rozhrnout
Ptám se větru kolik slov postačí
Abych jimi prošel

Odejdi a já tě spálím plamenen
Vejdi a již více spolu nebudem

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Nu, ještě čas nedozrál, abych se pouštěl do hádanky, ale jsem rád, že se o její rozlousknutí pokusilo vícero dalších uživatelů - proto jim dávám +1 reputaci.


Moron

Tolikero výkladů mne svádí, abych také zkusil štěstí...

Svým chápáním jsem tak někde na půl cestě mezi dandalfovými pohlavími. V první sloce vidím řekněme Její výhružnou odtažitost, jenže co jí to bylo platné, když On je ten pravý, vyvolený, před kterým se První dveře "chození" - pro všechny ostatní nedobytně mosazné - rozletí dokořán... Moře, levandule - romantika, která Jej sváděla okusit Jejích rtíků. Nejdřív se ostýchal, ale pak se odvážil a nelitoval - a Druhé dveře nechal za sebou... Rád by nyní prošel i těmi Třetími a poznal něžné tělo své milované, ale cítí Její stud, nechtěný odpor, který kdyby se pokoušel zlomit jinak než slovy, byl by sežehnut nenávistí, a kdyby Ji snad kvůli tomu opustil, už by se víckrát neshledali... čekat, čekat, čekat - ale jak dlouho?!

Tak takhle to napadá mě, přiblížil jsem se alespoň trochu?

P.S.: Vzpomněl jsem si na zajímavou souvislost a to, že pravěké ženy věřily na oplodnění větrem (důsledky si domyslete sami)... ale s tím to s nejvyšší pravděpodobností vůbec nesouvisí.


 Uživatel úrovně 5

Já osobně v tom vidím stupně "zasvěcení". Píši to v uvozovkách, protože ten pojem je v tomto smyslu velice široký. Myslím, že láska, sex se zde nabízí prvoplánově, ale i tak to může být správně, stejně jako poznávání sebe sama, získávání nových znalostí, přístup k schopnostem... Vyberte si, co je libo, snad nás autor nechá...


 Uživatel úrovně 0

Nathaelen: Ouch, to je možné byla to však věc, která mne tou básní stále provázela a popravdě řečeno, mi to Tvé "řešení" ( v uvozovkách, protože narážím na Holgera) moc nezamlouvá......až Mgr.Holger rozluští hádanku, tak prý deshi napíše svůj rozbor....moc se těším.


Hmm, to co jsi napsala (a vlastně i to ,co sem napsal já) , mne skoro svádí k tomu, abych nás považoval za ukázkové typy našich pohlaví:-))) Tedy já - muž myslím hned na sex zatím Ty žena sníš o jemných letmých pohledech a polibcích....


 Uživatel úrovně 5

Ctěný dandalfe, myslím, že autor nemluví od prvního verše o tělesném kontaktu, čímž dokazuje, že svou (cituji) "nadrženost" stále ještě dokáže ovládat, že naplnění ho (snad) teprve čeká.
...to, o čem mluvíš, se může skrývat až za těmi čtvrými dveřmi, možná pátými, devátými...jakási třináctá komnata. Stačí jen sebrat odvahu, rozhodnout se a rozhalit ten závoj.
Možná budu naopak pozadu, ale autor mohl mluvit o prvním setkání, pohledu do očí, polibku...snad i o něčem víc, ...třeba o očekávání věcí příštích...

Vzácný pane deshi,
myslím, že tohle si žádá odpověď.


 Uživatel úrovně 0

deshi: Přílš vepředu? To jako jak?


 Uživatel úrovně 0

To si ještě vyřídíme!!!!
Klíčník


 Uživatel úrovně 0

dandalf: zajímavý názor, skrývá v sobě část pravdy, ale "jsi příliš vepředu" ... počkám si ještě, jestli bude mít odvahu někdo jiný to zde rozebrat a pak napíši svůj rozbor já ...

S úctou deshi


 Uživatel úrovně 0

deshi: Eh , je to takové ..... ale budu statečný -

Myslím si, že první verš(dva řádky) znamenají Milenče vstup, a spálím Tě orgasmem. Zbaběle prchni, a já Tě opustím - budu Tě nenávidět za to , že jsi mi nedokázal Svou lásku ."

Další sloka, ta mi maličko nedávala smysl : První dveře jsou ústa a i když jsou zamčené na tisíc západů, je snadné je otevřét... i přes svou hrozivost jakožto (asi) první tělesný kontakt"

Třetí sloka : " - Ňadra - voňavá - byly odhaleny, avšak milenec se stejně strachoval .. jeho strach však vmžiku rozptýlil Její Polibek...."

Čtvrtá sloka: Třetí dveře - pochva - jsou jakoby nadčasové a (jemné a vlhké jako mlha?) i když Ona Mu prve vyhrožovala, přece se nakonec stydí. On Její stud cítí, a tak je v tu chvíli pln rozpaků . Tak se ptá větru čím ji má zbavit studu.

Poslední verš - Ten asi nechápu :-(( Snad jako : "Pokud odejdeš, spálím Tě sice ne orgasmem, ale láskou a vděčností , ale pokud vejdeš TEĎ tak Tě budu nenávidět za to, že jsi se neovládl, a žes využil mé chvilkové "nadrženosti"


 Uživatel úrovně 0

dandalf: no tak to sem rozepiš, rád se podívám, na který z možných pohledů jsi myslel ....