Články&Eseje

Démon znalec legendárních činů Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 4

***Démon znalec legendárních činů***
Přesvědčení: Neutrální
Sféra: 26

Démon se zaklíná do prázdné knihy, která má X*10 stran, X je z intervalu 1 až 100 podle úvahy theurga. Jakmile je démon úspěšně (nebo fatálně neúspěšně) zaklet, je kniha připravena k inicializaci. Ta spočívá v napsání jednoznačné identifikace libovolného legendárního tvora na první stranu (obvykle tedy napsání Jména, ale pozor na duplicitní jména u některých ras či druhů). Jakmile se démon dozví, čí legendární činy má odhalit, popíše zbytek knihy podrobnými vzpomínkami uvedené osoby na její legendární činy. Držitel knihy, pokud zná jazyk, kterým je psána (určuje theurg při zaklínání démona), do ní může nahlédnout, kdykoliv jej zajímá, co by v dané situaci dělal daný hrdina. V závislosti na kvalitě knihy (viz níže) získá více či méně cennou radu, případně zjistí, že kniha k dané problematice neříká nic. Jak to funguje: Výše uvedené (zvolené) číslo X v podstatě říká (v procentech), jaká je šance, že měl démon při psaní dost místa na zmínění právě toho tématu, které vás zajímá. Kniha s tisíci stranami (hmotnost cca 5 kg!) bude libovolné téma obsahovat s pravděpodobností 99% (00 je vždy fatální neúspěch!), čím méně stran, tím větší šance, že se nic nedozvíte. To je základní pravděpodobnost. Od té je nutné odečíst dle úvahy PJ postih v případě že se daný hrdina určité problematice vůbec nevěnoval. Tento postih by měl mít hodnotu 20 až 80%. Tím získá PJ konkrétní pravděpodobnost P. Nyní provede hod k%. Jsou čtyři možnosti:
Totální úspěch: Čtenář ke svému úžasu nalezne stránku, která se téměř do písmene shoduje s jeho situací, a která popisuje, kterak legendární hrdina situaci bravurně vyřešil (viz příklad A).
Úspěch: Čtenář nalezne záznam velmi podobný jeho současnému problému a návod, který vypadá "nadějně". Problém může být v tom, že autor měl Meč proti nemrtvým (při boji s hrůzou), zatímco čtenář má pouze meč proti zlým, který bude hrůzu zraňovat za čtvrtinu místo za dvojnásobek a nemá detekční schopnosti). I tak by ale měl čtenář ze situace vyváznout, byť třeba pochroumán nebo ochuzen o část majetku.
Neúspěch: Čtenář se ke svému velkému vzteku dozví nějaký pro něj naprosto nepoužitelný návod (například pyrofor se dozví, že kdyby byl šermířem, mohl by snadno použít kružný sek proti těm šesti minotaurům, kteří se jej pokouší zabít...)
Fatální neúspěch: Čtenář ke své smůle nalezne některý z mylných záznamů (viz příklad B), který v něm vzbudí mylné sebevědomí a bude jej vést k tomu, aby podnikl něco velmi hloupého.

Příklad A: Zloděj Třpytka to už zase nezvládl a dostal se do velké šlamastiky: Trčí v jámě, kdysi obývané obrem lidožroutem. Deset sáhů nad ním, na obvodu jámy, stojí zhruba 50 skřetů, kteří čekají, až přijde jejich náčelník, aby rozhodl, co se zlodějem udělají. Třpytka má nicméně v batohu knihu "Legendární kousky lupiče Fousky" se stopadesáti stranami (stála ho padesát tisíc). Vědom si blížícího se konce, usedne ke stěně, otevře knihu, pomodlí se k bohu Lapkomilovi (doposud nevybraná "odměna" ve formě Štestíčka) a začne listovat. PJ hodí k% 54 - neúspěch (konkrétní pravděpodobnost je 15% za počet stran plus 10% za shodnost povolání, tzn. 25). Naštěstí je zde to Štěstíčko, a PJ tedy hodí znovu - 20. To je totální úspěch. Na 137. straně nalezne Třpytka následující text: "I ocitl jsem se tehdy v jámě lvové - alespoň jsem si to myslel. Hluboká jáma, nahoře banda těch hnusných skřetů. Sebral jsem ale svou odvahu, vzal hrst kamínků a začal žonglovat. Skřeti mě začali pozorovat a byli mým uměním naprosto fascinování. Jejich náčelník začal skřehotat: Zabte ho, na co čumíte? Tehdy přišla má chvíle. Vykřikl jsem: Vsadím se, že bys to nedokázal, zbabělče! Vlastně vůbec nevím, proč tě ti ostatní poslouchají, když nejsi o nic lepší... Skřeti si to chvíli probírali v makovicích a pak mezi sebou začali cosi slangově vykládat. Dopadlo to tak, že to jejich náčelník zkusil, ale samozřejmě to nezvládl. Jeden kámen ho klepl do hlavy a ostatní se mu začali smát. To si nemohl nechat líbit a začal se s nimi prát. Tehdy zřejmě došlo k palácovému převratu, protože jeden jeho velký sok ho podřízl a stal se novým náčelníkem. Ve vzniklém zmatku si nikdo nevšiml, že jsem vyšplhal po stěně nahoru a s notnou dávkou štěstí uprchl. Uff."

Příklad B: Osamělý theurg Karlos si nechá vytvořit knihu s 850 stranami, zakleje do ní Démona znalce legendárních činů a nechá si ji popsat činy světově proslulého mága Bleskixe. PJ usoudí, že ačkoliv na řešení inteligenčních problémů budou mít více méně stejné podmínky, při boji postupuje každý zcela jinak. Kdyby se tedy Karlos potýkal s hádankou, bude mít šanci 85%, že mu kniha poradí, zatímco při setkání s nestvůrou bude mít postih 50%, tedy šanci jen 35%, že v knize nalezne něco užitečného.
Karlos při jedné ze svých výprav narazí na tygrodlaka. Tygrodlak jej zažene na vysoký strom (Karlos by rád věděl, jak se mu vlastně podařilo tam vyšplhat). Tygrodlak se rozhodne se proměnit do lidské podoby (instinktivní záležitost - ta kořist se mu nějak nezdála a chtěl si to promyslet). Karlos má tedy sotva tři kola, než se proměněný nepřítel vyškrábe k němu. Zaloví v batohu a vytáhne knihu. Začne jí zuřivě listovat. PJ usoudí, že se na něm stres nepříznivě projeví. Nakonec se rozhodne pro pravděpodobnost 28% (85 - 50 za rozdílnost povolání - 7 za stres). Padne 40% - fatální neúspěch. PJ si vyžádá "time", protože si to chce skutečně vychutnat :-) Vymyslí následující "omyl" mága Beskixe - mág se skutečně s lykantropem tygrodlakem jednou potkal. Protože tehdy vůbec netušil, co by mohlo fungovat, zkusil jen tak od boku vypálit nějaké neúčinné kouzlo. Shodou perverzních okolností byl ale tehdy mág stopován špičkovou lupičkou známou jako Tichá smrt, která potřebovala zjistit, kde mág nechal určitý magický předmět. proto vzala svou vražednou zbraň - šipkostříl - nabila stříbrný hrot a vyslala malý projektil proti tygrodlakově krční tepně. Mág tedy tygrodlaka zasáhl kouzlem "přátelství" a v téže chvíli stvůra padla mrtvá k zemi. Mág je ovšem přesvědčen, že kvůli matérii časoprostoru atd. atd. tygrodlaci umírají, když jsou zasaženi kouzlem "Přátelství". Alchymista zajásá. Má na prstě prsten, schopný sesílat kouzlo "Kamarádi", což je silnější verze Přátelství. Uklidněn a přesvědčen, že mu prsten pomůže, s úsměvem na rtech čeká, až se tygrodlak vyškrábe až k němu. Pak k němu natáhne ruku a sešle kouzlo, aniž by si vzpomněl, jak mu dodavatel prstenu říkal, že kouzlo funguje pouze na humanoidy, kteří nejsou pod vlivem žádného kouzla, nemoci nebo kletby. Karlose čeká hodně nepříjemný pád...

Hraní Démona: Výše uvedené příklady (byť, pravda, trochu absurdní), ukazují, jak démona hrát. Bude-li si postava chtít v knize jen tak číst, aniž by hledala konkrétní odpověď, bude PJ dávat nic neříkající informace typu "Na další straně je popis dalšího nudného souboje s deseti protivníky." Teprve když hráč řekne: "Zkusím v knize najít nějaký návod, jak přemoci těch patnáct skřetů, co uvěznili našeho kouzelníka a chtějí ho sníst,", pak, pokud uspěje, mu PJ nastíní (poradí), co by měl podniknout - PJ by v podstatě pro každou situaci měl mít připraveno nějaké "defaultní" řešení, nějakou šablonu, kterou pro jednotlivé postavy zamýšlel. Takže pokud PJ vymyslí dobrodružství ala James Bond, jehož klíčovou fází je scéna, kdy se zloděj spustí komínem do sídla nepřítele a odemkne zevnitř nouzový východ, může to naznačit právě prostřednictvím takovéto knihy.

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ctěný Alcatore,

teda řeknu ti ty .... taková sféra? Tak to radši ty prachy věnuju nějakému vlivnému siccovi, co bych dal za toho démona, aby mi zajišťoval ochranu do konce svých dní ....

Další řekl už PG, inu alchymie skrývá nejedno úskalí, zvláště pak pro ty, kteří míří příliš vysoko ...

S úctou deshi


 Uživatel úrovně 5

Zase by to mělo být u alchymisty.

Nějak se ti zalíbily vysoké sféry. Nevim proč, protože 5. sféra (vědění minulých myšlenek) poslouží stejně dobře.

A legendární knihy se píší zcela běžně a světe div se, není na ně použit jediný mag.


 Uživatel úrovně 0

Možná by to chtělo váhu knihy - nemohla by se ta kniha listovat sama ? Je to jak ten přístrojek z Pokémon.