Bestiář

Stříbrný tygřík Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 51

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: viz níže

Útočné číslo: viz níže

Obranné číslo: viz níže

Odolnost: viz

Inteligence: 0

Velikost: viz níže

Zranitelnost: viz níže

Pohyblivost: viz níže

Poklady: viz níže

Zkušenost: 0

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Za dávných dob, kdy zlí mágové bojovali proti svobodným královstvím země Doren a jejich vojáci napadali její města, kdy králové lidí a ostatních ras tvořili a spojovali své armády proti společnému nepříteli, objevil jeden z nejhrůznějších mágů Horaken rasu, která mu měla přinést moc nad celou zemí. Byli to lykantropové. Jeho vojska již dobývala okrajová města a královské armády neměli proti těmto nestvůrám šanci. Nepůsobily na ně totiž obyčejné zbraně a ani kouzelné toho moc nesvedly. Ale Horaken s něčím nepočítal.

Tou dobou žila ve městě Awor věštkyně Erniesa. Byla odsouzena k upálení na hranici, protože předpověděla napadení královského města a smrt krále. Ale v noci před popravou měla své poslední vidění: "Vlkodlak běžel proti mladému lučištníkovi. Z tlamy mu kapaly sliny a drápy měl od krve. Lučištník byl ale klidný. Vytáhl z toulce šíp, založil ho do luku a tětivu natáhl tak, až se mu zařízla do tváře. Vypustil šíp. Kdyby měl kovový hrot, sotva by prorazil lykantropovu kůži. Ale tento šíp byl jiný. Probodl vlkodlaka naskrz, vyjel mu ze zad a na jeho konci se blýskl stříbrný hrot. Netvor byl mrtev."

V den popravy, když ji vyvedl žalářník z její cely, dožadovala se, aby mohla naposledy promluvit s knězem Kariem. Chtěla mu říct o svém vidění. Nebylo jí to ale dovoleno a bubny začaly hrát tu nejhorší melodii, kterou může odsouzený na smrt slyšet. Poté byla řetězem připoutána ke kůlu uprostřed hranice. Kat již zapaloval louč a kněz Karius začal pronášet modlitbu za duši odsouzené. V okamžiku, kdy kat zapálil hranici, vykřikla Erniesa tato slova: "Dokud nebudou ze všeho stříbra v královském paláci vyrobeny zbraně, nezůstane jediného svobodného království na zemi. Je to snad mnoho, králi, za svobodu tvého lidu?" To bylo její poslední proroctví.

Král nejprve odporoval, ale když viděl, jak nepřátelská vojska ničí jeho města a vesnice, svolil a uposlechl proroctví. Zbrojíři ihned začali tavit stříbrňáky ze všech truhlic, stříbrné prsteny a náhrdelníky a vyrábět meče, kopí, palcáty, sekery a hroty k šípům. Král si také nechal vyrobit meč pro sebe. Byl to dlouhý meč se stříbrnou čepelí a zlatem a diamanty vykládaným jílcem. Prý se mu bude hodit k jeho novému prstenu, který našel při vyprazdňování truhlic v jednom sklepě. O dva měsíce později napadla nepřátelská vojska město, ve kterém byl i královský palác. Sám král vedl obranu města. Vojáci už rozbíjeli bránu. Útočili na lučištníky na hradbách. Vlkodlaci ničili pěšáky neuvěřitelnou silou a rychlostí. Brána již byla proražena a do města se vrhli vlkodlaci a vojáci. Vtom se vrhnul do bitvy také král - viděl, že obrana nevydrží. Svým mečem kosil vojáky jednoho po druhém. Najednou se na něj vrhnul obrovský vlkodlak a srazil ho na zem. Uviděl před sebou odpornou tlamu vlkodlaka a instinktivně se bránil rukou. Vtom hrozně zařval, když uviděl svůj pahýl, který mu zbyl z levé ruky. Sekl vlkodlaka vší silou, a to i proto, že ho připravil o jeho stříbrný prsten. Sám byl překvapen, protože usekl vlkodlakovi hlavu jednou ranou. Vtom okamžiku naplnila všechny královy muže nová naděje. Nebe se projasnilo a proroctví se naplnilo. Stříbrné zbraně kosily bez rozdílu jak vojáky, tak lykantropy. Král ovšem podlehl zranění způsobenému otrávenou šipkou z kuše, kterou mu někdo vpálil do zad.

Horaken se dozvěděl o porážce své armády a proto dal svolat Temnou radu, která měla najít nové nestvůry. Takové, aby byly odolné proti stříbru.

Mladý mág Wirtes pátral v zapomenutých knihách a objevil návod pro výrobu Stříbrných tygříků a také návod pro vyvolání jejich Mistra. Před radu ale předstoupil jen s výrobou nižšího a vyššího tygříka a také s podmínkou, že bude povýšen do vyššího řádu mágů. Horaken mu vše slíbil, ale po první vítězné bitvě nechal Wirta zavřít do odlehlé jeskyně, aby nikomu nevyzradil postup výroby. Až po dvanácti letech týrání a hladovění ho zachránil jeden mladý dobrodruh, který zabil stráže a Wirta osvobodil. Ten se ihned vydal pomstít se Horakenovi. Proto vyhledal theurga na straně dobra a prozradil mu tajemství vyvolání Mistra.

Když byl Mistr vyvolán, a na tom se podílelo svou magenergií mnoho theurgů, vydal se nový král se svým vojskem do boje. Nepřítelova armáda se vrhla na královu armádu v obrovské převaze. Stalo se ovšem něco neuvěřitelného. Mistr strašlivě zařval a všichni tygříci se vrhli na vlkodlaky a svými stříbrnými drápy a zuby trhali jejich maso. Nepřátelská armáda se dala na útěk, ale nebylo jim to nic platné. Tygříci je doháněli a zabíjeli, nebo je usmrtili svými zvláštními mentálními útoky. Naživu nechali pouze jednoho muže, aby vyřídil Horakenovi jeho prohru.

Na mnoho let se tímto vítězstvím přiklonila moc na stranu dobra.

Vzhled

Vypadají jako malí tygři, ale mají tendenci stavět se na zadní nohy. Kvůli jejich barvě si je ovšem nikdo s obyčejným tygrem nesplete, protože stříbrná zvířata se moc často nevyskytují. Mají drápy a zuby ze stříbra, jejich oči jsou zelené a velmi nepříjemné. Pokud někoho podrobují nebo bojují myslí, úplně znehybní a pouze jejich oči sledují oběť. Vypadají tak velmi mocně a je to hrozné, když se zrovna koukají na vás. Ale nebojte se, dlouho si strachu neužijete.

Boj

Nižší a vyšší tygřík může útočit jednou za kolo, a to buď tlamou nebo drápy. Pokud nejsou pod nadvládou Mistra, mají inteligenci 1, takže mají pouze pud sebezáchovy a nemají podrobování ani mentální schopnosti. S podporou Mistra ovšem získají vyšší inteligenci (v závorkách) a také mohou bojovat myslí (viz níže). Takže ani bojovník ve kvalitní zbroji si nemůže být jistý, protože ho mohou napadnou psychicky.

Popis tygříků

Nižší stříbrný tygřík

Žts: 2 + 5
ÚČ: (1+4/+1) = 5/+1 tlama
    (1+5/-2) = 6/-2 drápy
OČ: (2+2) = 4
Odolnost: 15
Inteligence: 1 (4)
Bojovnost: 8 (při inteligenci 1)
Pohyblivost: 14 (Magický tvor)
Velikost: A
Síla mysli: 14
ZSM při podrobování: 7
Zkušenost: 40 (s mistrem 60)

Vyšší stříbrný tygřík

Žts: 5 + 8
ÚČ: (2+6/+1) = 8/+1 tlama
    (2+8/-2) = 10/-2 drápy
OČ: (3+4) = 7
Odolnost: 16
Inteligence: 1 (7)
Bojovnost: 10 (při Int 1)
Pohyblivost: 16 (Magický tvor)
Velikost: A - B
Síla mysli: 20
ZSM při podrobování: 10
Zkušenost: 200 (s mistrem 300)

Mistr stříbrných tygříků

Žts: 10 + 12 (o 1 větší = +20 magů)
ÚČ: (3+7/+2) = 10/+2 tlama
    (3+9/-2) = 12/-2 drápy (o 1 větší = + 10 magů)
OČ: (4+6) = 10 (o 1 větší = + 40 magů)
Odolnost: 17
Inteligence: 13
Pohyblivost: 20 (Magický tvor)
Velikost: C
Síla mysli: 31
ZSM při podrobování: 16
Poklady: astron
Zkušenost: 3600 za základního

Zranitelnost: A0, B, C stínové, C+D(stříbrná a zároveň kouzelná) 1/2 stínové, D0, E0, F0, G1/2, H1/2, I, J, K, L, M, N, P+

Stříbrné tygříky může vyvolat kouzelník od 8. úrovně, který ovládá kouzlo pro jejich tvorbu (kouzlo Tygřík je známé asi ve 3% kouzelnických knihoven). Kouzlo se sesílá do 10mn ryzího stříbra (cena asi 10zl) na nižšího tygříka a 15mn na vyššího tygříka. Vyvolání nižšího trvá 2 hodiny a stojí 8 magů, vyššího 5 hodin a stojí 24 magů. K ovládání nižšího musí každé zaostření vydat 2 magy, pro vyššího 8 magů. Narozdíl od nemrtvých si je kouzelník nemůže získat zpět. Když nedostanou magenergii nebo zemře jejich pán, tak (90 + 1k10)% z nich umírá a zbytek žije volně.

Vyvolat Mistra může pouze Theurg na 16. a vyšší úrovni. Potřebuje k tomu 800 magů na spojení se sférou a svůj astron, který slouží jako tělo Mistra. Musí navázat spojení se sférou Akcamiah a vyvolat Démona stříbrného tygra. Toho musí zaklít do svého astronu a ukončit spojení se sférou. Potom může přidat odpovídající množství magů na zvýšení jeho vlastností (viz výše). Pak musí uložit astron do temné místnosti, který se po 12 hodinách přemění v tělo Mistra. Má stejné přesvědčení jako theurg, který ho vyvolal a bere ho jako svého rádce (komunikují spolu myslí). Pokud každý den nedostane 40 magů, získává zpět podobu astronu. Po přidělení této magenergie se stává po 12 hodinách v temné místnosti opět Mistrem.

Od této chvíle theurg nemá astron, protože ten je vlastně srdcem Mistra. Také si nemůže vyrobit jiný astron, protože by Mistr zemřel. Démon se také časem vrátí do svojí sféry (viz tabulka života démonů PPP) – ale to asi theurgovi dříve dojde magenergie. Theurg také může požádat démona, aby se vrátil zpět do sféry. Po odchodu démona se z Mistra stane opět astron, stejně jako když je zabit nebo zemře jeho tvůrce.

Mistr

Je to velký stříbrný tygr, který se narozdíl od tygříků nestaví na zadní. Jeho oči jsou zlaté a stejně nepříjemné jako oči tygříků. Mistr se účastní boje pouze v nouzi, jinak velí svým tygříkům. Může útočit dvakrát za kolo, jednou tlamou a jednou drápy.

Mistrovy schopnosti

Může jednou za 3 dny použít kouzlo Zmam, kterým se tygříci v jeho dohledu přidají na jeho stranu a získají vyšší inteligenci, schopnost mentálního útoku, podrobování a také se změní jejich přesvědčení na Mistrovo. Sám má schopnost mentálního souboje a podrobování.

Pokud použije kouzlo Zmam, pak jeho tvůrce musí každý den obětovat magenergii za všechny tygříky na Mistrově straně, a to 2 magy za nižšího a 8 magů za vyššího. Když je Mistr v podobě astronu, tak ztrácí nadvládu nad ostatními tygříky a (80 + 2k10)% z nich umírá, ostatní žijí volně. To samé platí, když od theurga nedostanou magenergii.

Podrobování

Funguje jako u mágů do 10. úrovně, takže ve skutečnosti mohou oběti pouze ubrat životy. Vzdálenost pro podrobování je 100 sáhů, ale musí oběť vidět. Tygříci mohou denně ubrat stejně životů, kolik je jejich maximální počet životů. Mistr má vzdálenost pro podrobování 300 sáhů, ale také musí svojí oběť vidět. Stejně jako tygříci nemůže skutečně podrobovat, pouze ubírat životy. Mistr může ubrat dvojnásobek svého maxima životů. Úpravy síly mysli podle úrovně probíhají stejně jako u mága.

Mentální souboj probíhá stejně jako u mága. Tygříkům nelze snižovat inteligenci.

Nemusím snad podotýkat, že Démon stříbrného tygra je ve všech sférách jenom jeden, a proto může existovat ve stejný čas pouze jeden Mistr.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 51

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Krása...promakaný....


 Uživatel úrovně 0

Tohle se mi opravdu libi moc :-) Jak napad, tak zpracovani :-)
Ocenuji praci, ktera s tim byla...


 Uživatel úrovně 0

Dobry akorat trochu silny ale zase zákonné dobro proste parada 5*


 Uživatel úrovně 0

Velice vydařená nestvůra. Neda se nic vytknout.


 Uživatel úrovně 0

beze slov,fakt super


 Uživatel úrovně 0

tak to jo musim rict ze tahle kocicka je docela slusna ..... je to jasne pet hvezdicek 5 5 5


 Uživatel úrovně 0

moc se mi to libi a proto 5*, asi to hned zapojim do pribehu


 Uživatel úrovně 0

bobo: A nebylo by lepší to jednou smazat než sem psát tohle?


 Uživatel úrovně 5

pěkné, efektivní a hlavně použitelné. Pěkně zabudované sféry atd...


 Uživatel úrovně 0

Sorry že jsem totam poslal dvakrát nák mi blbne internet