Bestiář

Draci: Brutální Bonusový Balíček Hodnocení: Něco to má do sebe

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Skupina: Drak

Životaschopnost: viz níže

Útočné číslo: viz níže

Obranné číslo: viz níže

Odolnost: viz

Inteligence: viz níže

Velikost: viz níže

Zranitelnost: viz níže

Pohyblivost: viz níže

Poklady: viz níže

Zkušenost: Viz níže

Bojovnost: viz níže

Síla mysli: viz níže

Popis:

Toto je přídavný balíček několika rozšíření dobrodružstvístrůjných možnosti pravidlových draků.

1. Křížení draků

A) Metoda vylučovací

PJ si vedle sebe seřadí navzájem si odpovídající jednotlivé pravidlové i nepravidlové vlastnosti obou dračích rodičů (pokud u jednoho rodiče žádná vlastnost, která by mohla odpovídat vlastnosti u druhého rodiče není, potom za odpovídající vlastnost považujeme absenci dané vlastnosti), a sérií hodů typu 50:50 (např. hod mincí) rozhodne o tom, které vlastnosti zkřížené dráče podědí od kterého rodiče - pouze zkušenosti se řeší dodatečně, například s pomocí vzorečku z PPE. Zbarvení křížence se potom může řídit stejným pravidlem (tzn. může dědit barvu v plném rozsahu), nebo může být různě strakatý, podle toho, kterou svou část po kom podědil, apod. Příklad:

Bílý drak ("panna") ; Modrý drak ("orel")

Žvts: 12 ; 16 ("panna" --> 12)
Síla: +7 ; +9 ("orel" --> +9)
Pařáty: 5/+2 ; 5/+2 ("panna" --> 5/+2)
Tlama: 9/+2 ; 9/+2 ("orel" --> 9/+2)
Obratnost: +3 ; +3 ("panna" --> +3)
KZ: 9 ; 11 ("orel" --> 11)
SM: 128 ; 144 ("panna" --> 128)
Odolnost: 25 ; 25 ("orel" --> 25)
Velikost: E ; E ("panna" --> E)
Zranitelnost: Drak (ale mráz G0, K0) ; Drak (ale oheň G0, K0) ("orel" --> Drak (ale oheň G0, K0))
Pohyblivost (na zemi): 8 ; 10 ("panna" --> 8)
Pohyblivost (ve vzduchu): 14 ; 16 ("orel" --> 16)
Pohyblivost (ve vodě): nic ; 11 ("panna" --> nic)
Manévrovací schopnost: 18 ; 18 ("orel" --> 18)
Inteligence: 11 ; 17 ("panna" --> 11)
Přesvědčení: N ; N ("orel" --> N)
Poklady (nemag.): 60000 ; 80000 ("panna" --> 60000)
Poklady (mag.): 20 ; 40 ("orel" --> 40)
Dech: 2x denně ; 3x denně ("panna" --> 2x denně)
Typ dechu: Mrazivý chlad ; Horká pára ("orel" --> Horká pára)
Dosah: 40 sáhů ; 60 sáhů ("panna" --> 40 sáhů)
Magenergie: 18 magů ; 29 magů ("orel" --> 29 magů)
Pravděpodobnost moudrého draka: 0% ; 0% ("panna" --> 0%)

B) Metoda průměrovací

Tak jako ve vylučovací metodě, i zde si PJ zhotoví seznam navzájem si odpovídajících vlastností, avšak tentokrát je jen zprůměruje, přičemž s necelými hodnotami se vypořádá vhodným zaokrouhlením (o tom, jestli bude zaokrouhlovat nahoru nebo dolů, se může rozhodnout třeba opět nějakým vhodným hodem typu 50:50), případně může využít jakoukoliv metodu, kterou uzná za vhodnou. Příklad:

Bílý drak ; Modrý drak

Žvts: 12 ; 16 --> 14
Síla: +7 ; +9 --> +8
Pařáty: 5/+2 ; 5/+2 --> 5/+2
Tlama: 9/+2 ; 9/+2 --> 9/+2
Obratnost: +3 ; +3 --> +3
KZ: 9 ; 11 --> 10
SM: 128 ; 144 --> 136
Odolnost: 25 ; 25 --> 25
Velikost: E ; E --> E
Zranitelnost: Drak (ale mráz G0, K0) ; Drak (ale oheň G0, K0) --> Drak (ale G/8, K/4) *Pozn.: Dračí "základ" je G/4, K/2
Pohyblivost (na zemi): 8 ; 10 --> 9
Pohyblivost (ve vzduchu): 14 ; 16 --> 15
Pohyblivost (ve vodě): nic ; 11 --> 5,5 ("panna" --> 5)
Manévrovací schopnost: 18 ; 18 --> 18
Inteligence: 11 ; 17 --> 14
Přesvědčení: N ; N --> N
Poklady (nemag.): 60000 ; 80000 --> 70000
Poklady (mag.): 20 ; 40 --> 30
Dech: 2x denně ; 3x denně --> 2,5x denně (Možnosti: 2 normální dechy a jeden dech s polovičním zraněním; 2 normální dechy a jeden dech s 50% šancí na úspěch; "orel" --> 3x denně; atd.)
Typ dechu: Mrazivý chlad ; Horká pára --> Možnosti: Obojí, drak se rozhoduje, co použije; Určuje náhoda při každém použití (50% mrazivý chlad, 50% horká pára); apod.
Dosah: 40 sáhů ; 60 sáhů --> 50 sáhů
Magenergie: 18 magů ; 29 magů --> 23,5 ("panna" --> 23 magů)
Pravděpodobnost moudrého draka: 0% ; 0% --> 0%

C) Metoda "jak se mi zachce"

Je možné pro každou vlastnost použít jinou metodu, nebo lze použít náhodu i volněji než jen k určení typu "po mamince / po tatínkovi" (tam kde je rodičovskými paramery určen nějaký širší rozsah může být odpovídající parametr potomka kdekoliv z tohoto rozsahu), PJ se může rozhodnout, že křížení různobarevných draků nebude produkovat plnohodnotné potomstvo, nebo naopak, že vhodným křížením draků může docházet k potlačení jejich individuálních negativních vlastností, a že je tedy možné vyšlechtit draka, který je silnější než kterýkoliv z jeho rodičů... Možností je vícero.

2. Nekrodrak

Nekrodraci nejsou sami o sobě nemrtví - jedná se toliko o "obyčejné" draky, kteří z toho či onoho důvodu prodělali velmi zásadní změnu na magicko-mystické úrovni (mohli podlehnout nějaké kletbě, může se jednat o důsledek obcování s ďábly...). Nekrodraci si zachovávají své pravidlové parametry, avšak jejich přesvědčení se mění na zákonně zlé, jejich zbarvení se posune o několik odstínů směrem k černé, mají kolem sebe viditelnou temnou auru mihotajících se stínů a místo svého tradičního dechu mají speciální "Přízračný dech". Ten působí zranění stejného typu jako nehmotní nemrtví (neubírá však úrovně) a nezastaví ho hmotné překážky (cíl si nepočítá zbroj). Kromě zranění ale navíc působí i na jakékoliv mrtvoly, které zasáhne - proti každé mrtvole si hází tradičním způsobem na útok (uvažujeme, jakoby se jednalo o nehybného protivníka), a tato mrtvola je následně oživena jako kostlivec, s tolika životy, o kolik by na jejím místě za stejných podmínek přišel odpovídající živý tvor, a plně oddaný danému nekrodrakovi.

3. Dračí zuby

Dračí zuby mají jednu speciální vlastnost - zasazeny do země dávají vzniknout kostlivým dračím bojovníkům. Ti po všech stránkách vypadají jako tradiční pravidloví kostlivci, mají však právě tolik životů, kolik je životaschopnost daného draka, a mají i stejnou schopnost dechu, jako daný drak (byť pouze s dosahem 5 sáhů). Tito kostliví bojovníci se mohou svobodně pohybovat nezávisle na slunečních podmínkách a jsou plně poslušní toho, kdo je "zasadil".

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 7

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 1

Pěkný nápad. Osobně se mi líbí metody křížení draků. Mohlo by se z toho klidně udělat univerzální pravidlo pro křížence "kompatibilních" nestvůr. Na druhou stranu mi tu trošku chybí nějaké jiné genetické odchylky... Kříženec dvou druhý většinou (nejsem biolog, takže laický pohled) dostane v určitém směru výhodu ve které předčí oba rodiče a v něčem je naopak mnohem "horší" než jeho rodiče. Ostatní vlastnosti jsou opravu nějakým mixem jeho rodičů.
+ u takových to kříženců mohou vznikat nějaké mutace, anomálie atd... Dalo by se to třeba vyřešit nějakým hodem na pravděpodobnost:
1 - fatální neúspěch
2-10 - podprůměrný
11-89 - průměr rodičů
90-99 - nadprůměrný výsledek
100 - super nadprůměrný výsledek
Nebo tak něco... Co se křížení týče, doporučil bych třeba i hod na pravděpobnost, že potomek nepřežije narození. (Ale to se samozřejmě neřeší při setkání družiny s dospělou nestvůrou..)

Co se nemrtvých draků týče, mám ten nápad hrozně rád, dost často nad ním přemýšlím, ale myslím, že si to opravdu zaslouží samostatný článek a ne jen jeden odstaveček. Stejně tak dračí zuby jsou moc pěkný nápad, ale ne až tak propracovaný....

Snad se nebudeš zlobit, když budu říkat, že mi to přijde spíš jako zajímavý koncept, než dodělané dílo... ale budu hodnotit asi lépe než většina tu a dám 3* (dlouho jsem se rozmýšlel jestli dvě, nebo tři...)


 Uživatel úrovně 8

No, asi bych měl říct pár svých slov:
příspěvek jsem schválil prakticky z totožných důvodů, pro které je autor odeslal. Evidentně se jednalo o drobnost a vycpávku tehdy prázdných novinek, která neměla žádné vyšší ambice. Z téhož důvodu jsem také příspěvek nehodnotil.

Po obsahové stránce samozřejmě příspěvek obsahuje pouze poučení o tom, jakými způsoby je možno kombinovat dvě čísla.

K tomu, co bylo řečeno, bych snad ještě dodal, že samotná idea křížení draků není v DrD příliš nosná. Draci jsou zde koncipování primárně jako nestvůry dané prostředním. Tj. jako nestvůry, které jsou na své prostředí vázány a jím limitovány. Neřekl bych, že by se někdy mohl potkat např. žlutý drak se zeleným drakem. To je ale pochopitelně chyba pravidel a ne příspěvku.


 Uživatel úrovně 8

Ano, Plž mi úplně vzal slova z úst. A tak si konečně i já jednou můžu užít nízké hodnocení, poslední dobou je tu málo zanedbaných děl, tak rychle do toho. ;)


 Uživatel úrovně 8

Dílo se mi nelíbí.

Hlavní, nejdelší a první bod díla je křížení draků. O tom se ale nic nedozvíme. Pouze číslíčkový techniky, první "hoď si mincí", druhé "průměr" a třetí "jak chceš", tedy v důsledku nic nápaditého. Za pozitivum pokládám absenci zkušenosti v příkladu, tu bych neházel mincí... :)
Chybí mi zde jakékoliv pozastavení se nad samotným aktem, cokoliv nečísličkového. Problém vidím spíše v tom, že cokoliv o množení draků není známo. Možná něco v modulech pro Asterion?? Někteří draci se nesnáší, jiní se budou potkávat, někdo snáší vejce tam, druhý tam, jeden je moudrý... Uspokojilo by mne cokoliv. Cokoliv víc než "ze dvou čísel si můžeš jedno vybrat nebo je zprůměrovat".

Nekrodlak poskytuje zajímavou možnost učinit z draka nemrtvého a přidává mu nový typ dračího dechu. Ponechání nekrodlaka ve skupince drak je sporné. Získávají totiž nemrtvé vlastnosti (aura a vzhled, dech, kostlivci, přesvědčení), ale zůstává dračí zranitelnost (proč na něj nemůžu bílou střelou?), asi může i sejít věkem. Hodnotím ho ale kladně, jelikož je vskutku zápletkostrůjným.

Dračí zuby jsou na vyšším levelu, než křížení, ale i tak to není nic extra. Že jsou životaschopnější, by se dalo pochopit. Že mají schopnost dračího dechu, to se skousává hůře. Uplně kruciální je ale absence minimálně zkušenosti za takového supr kostlivce, obzvlášť, jsme-li v pravidlové rubrice a ne v rozvoji drd. Originalita bohužel není, jelikož dračí kostlivce sázel už Jáson v antice.


 Uživatel úrovně 8

BTW: Puvodne jsem to chtel poslat jen jako takovou vycpavku do tehdy prazdnych novinek, ale sotva jsem kliknul na odeslat, tak jsem si uvedomil, ze v bestiari nemuzu samoschvalovat... no a pak uz se mi nechtelo zadat o smazani :-D

PS: Plz ma ve vsem pravdu ;-)


 Uživatel úrovně 4

Název Brutální bonusový balíček (BBB) je jen slovní hříčka a reklamní tahák jinak nemá s dílem nic společného. Dle mého je to škoda a velké mínus protože až tohle dílko zapadne do prachu ostatních výtvorů nebude k nalezení podle názvu.

Jinak dílo samotné je jen zamyšlení jak se dá dělat flekaté, pruhované a jinak barevné draky a nebo případně rudé draky chrlící vodu a podobné vylomeniny. Nic víc a nic míň. Nakonec je vlastně založeno jen na principu PJi udělej si to jak chceš - což je ale dle mého nejlepší cesta, která ale nepotřebuje ani tenhle příspěvek.

Co se mi ale na dílku líbí je předposlední odstaveček o nemrtvých dracích. Velmi se mi zamlouvá jejích nemrtvý dech - nejlepší nápad celého díla.

Jako klad také hodnotím délku díla. Na jednu stranu sice vypadá dlouze ale to co je dlouhé jsou příklady které pro pochopení dílka vůbec nemusíte číst takže jste za chvilku hotovi.

Hodnocení si rozmyslím.

Plž


 Uživatel úrovně 8

Disclaimer: Název je čistě reklamní konstrukt, zrozený z touhy po něčem aliterovaném ;-)