Bestiář

Strom oběšenců Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 15

Skupina: Nemrtvý

Životaschopnost: 20 + X*

Útočné číslo: (+5 + 3/+2) = 8/+2 (větve); (2 + 0) = 2 + zbraň (oběšenci)

Obranné číslo: (2 + 0) = 2 (větve); (-4 + 7) = 3 (kmen); (2 + 0) = 2 + zbroj (oběšenci)

Odolnost: 21

Inteligence: 1

Velikost: D

Zranitelnost: Nemrtvý, ale A/4, B/4 (krom seker) C/2

Pohyblivost: 2/magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: 0 - 1000 zl

Zkušenost: 2500 + X*200 zk

Bojovnost: 8

Popis:

* X vyjadřuje počet oběšenců na stromě

Vznik tohoto nemrtvého stromu oběšenců je podmiňován jeho použitím - k věšení. Při vzniku uměle (nekromantem) je potřeba, aby na stromě vysela alespoň jedna oběť. Pro samovolný vznik je třeba aby strom k těmto účelům byl používán často, dlouhodobě, nebo hromadně a byl na místě temných energii (sídlo temného čaroděje, alchymisty, průsak pekel, temná minulost ...). Při vzniku dochází k odumření stromu - tváří se seschle, listí opadá, nebo seschne a začne opadávat při pozdějším pohybu.
Strom samotný je hlavně obranným strážcem, protože se z místa příliš nepohybuje a přemísťuje se v poloměru do 20 sáhů od místa svého vzniku. Pokud je ovládán nekromantem, může mu zvětšit rozsah pohybu po větší ploše (do poloměru 100 sáhů). Aktivní je v noci a přes den "usíná" a tváří se jako obyčejný strom, který umřel a je na něm jeden mrtvý oběšenec. Pokud se ale stane terčem útoku probouzí se a útočí. Při boji přes slunečný den má postih -1 ke všem ÚČ i OČ, ale jinak nemá žádný postih. Pokud je slunce zahaleno těžkými mraky, hustou mlhou, hlubokým stínem strom může být aktivní stále a bez postihů. Aktivní se myslí jeho samovolný pohyb, kdy se tu a tam sám od sebe přesune, nebo zaútočí na blízké postavy.

Strom samotný, dokáže pomocí větví zaútočit na 4 místa současně, ale ne na 1 místo vícekrát (prostor kolem stromu vymezit na čtvrtinové výseče). Množství útoků se zvyšuje s počtem oběšenců, ale je třeba opět myslet na rozmístění oběšenců na stromě, protože někteří tak mohou být mimo dosah útoku). Strom oběšence používá jako loutky, které přitahuje k nepříteli a tím dovolí oběšencům zaútočit.

Nový oběšenci

Strom se dokáže posilovat získáváním nových oběšenců. Pokud při souboji zabije některého ze svých protivníků, nebo je zabit někým jiným (samotný nekromant, další jeho sluhové) objeví se nová smyčka, která se spustí ke krku zemřelého a zatáhne uzel kolem jeho krku a následně vytáhne nahoru (celá akce trvá 3 kola), kde se po dalším kole "oneživý" v dalšího oběšence, který se ihned přidává k útoku a zvyšuje životaschopnost stromu (dá se říct, že se tím i léčí). Nepřibírá mrtvé, kteří k němu jsou přineseni. Vzdálenost pro uznání, že oběť zemřela v okolí stromu, bych nastavil jako "bojiště" tedy kdokoliv kdo umřel v bitvě, které je součástí strom, byť to bylo třebas střeleckým/magickým útokem na dálku.

Dalším a mnohem nepříjemnějším způsobem je chycení živého protivníka pomocí větví a následné spuštění oprátky. Prvně začíná strom útokem na postavu. Pokud je útok úspěšný, hází si oběť proti pasti na obratnost o velikosti rovné rozdílu útoku a obrany. V dalším kole je postava držena silou 5 a může si vybrat, zdali se z držení chce vymanit – past na obratnost, nebo vytrhnout – past na sílu. Pokud se postava nedostala ze sevření ani po tomto kole, utáhne se jí kolem krku smyčka a je tažena nahoru. Délka při vědomí se rovná bonusu za odolnost (nulová znamená, že ztrácí vědomí na konci tohoto kola, záporná že ihned) Pak je postava zraňována za 10 životů za kolo. Přeměna na neživého nastává v kole následujícím po smrti oběti.

Vyvolání Stromu oběšenců

Pokud je některá z postav nekromant a chce si takto vylepšit své okolí, nebo prostě využít příležitosti, potřebuje na seslání 100 mg a strom s výše popsanými vlastnostmi.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 15

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Dobrý!


 Uživatel úrovně 8

Osobně bych byl pro to, aby "Strom oběšenců" měl pouze inteligenci 0, a mám pro to následující důvody (Do jaké míry budete ochotní můj výklad považovat za směrodatný je na vás (-;):

"Inteligence 0" je podle mého vyhrazena pro tvory schopné reagovat čistě na základě nepodmíněných reflexů. Když už se tvor pohybuje, jedná se řečí odporných termitů o "taxe", nebo "tropismy":
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxis
http://en.wikipedia.org/wiki/Tropism
- Prostě takoví tvorové mají vrozené podněty, které "mají rádi" a podněty, které "nemají rádi". Těm prvním se snaží přiblížit, těm druhým se snaží vyhnout. Pak ještě třeba specializované podněty - Například v případě tohoto stromu by to mohlo být "Pokud kořenama cejtíš nějaký vibrace, tak se začni ohánět větvemi".

Tento tvor pokaždé reaguje na stejné podněty stejným způsobem.

Takovým tvorům sice není možné rozkazovat, ale je poměrně jednoduché je ovládat. Stačí zjistit, co je přiměje pohnout se žádaným směrem. U toho nekromanta to může být třeba o manipulaci směru, ze kterého mu posílá udržovací magenergii. Pokud zeshora, tak se strom nehýbe (nemá jak povyrůst), pokud jde proud z kterékoliv strany, tak ho strom začne následovat (za předpokladu, že nekromant tu napájecí linku může kroutit jako kulky ve filmu Wanted).

"Inteligence 1" by pro mě znamenala, že tvor zvládá i podmíněné reflexy - dokáže si spojit příčinu a následek a podle toho své chování adaptovat. Takoví tvorové už se dají cvičit a následně jsou schopni porozumět i různým povelům ("Trhej!").

"Inteligence 2+" - Od inteligence 2 výš už je to díky široké definici inteligence celkem sporné. Já bych to viděl tak, že je to z větší části především o představivosti. Zatímco zombie bude schopná tak maximálně doslova vykonávat pouze to, co se jí přímo poručí, už nebude schopná domyslet souvislosti. Kdybyste jí řekli "Zatluč tenhle hřebík", tak nejspíš použije holou pěst - aby pochopila, co se od ní chce, museli byste jí nejdřív předvést, že se to dělá kladivem, a pak teprve jí ukázat na hřebík, který chcete zatlouct. To třeba takového kostlivce už by nejspíš napadlo, že jeho křehká kostra na to asi nebude tak úplně to pravé. A cokoliv inteligentnějšího než ghůl už by mohlo začít přemýšlet o tom, proč ten hřebík chcete nechat zatlouct. A cokoliv inteligentnějšího než upír už by si pravděpodobně váš důvod nejen dokázalo samo domyslet, ale ještě by to bylo dost chytré na to, aby to takový blbý úkol předelegovalo na někoho kompetentnějšího - třeba kostlivce - a místo toho by se to věnovalo plánování "personální reorganizace na velících postech".

...a proto má mít strom inteligenci 0.

(Potom ještě protože bagr na okapu a protože jahoda, ale to už bychom zacházeli do roviny až příliš metafyzické)

;-)


 Uživatel úrovně 0

Hamster: To záleží len na ohybnosti stromu, nie? Taká Zúrivá vŕba z Harryho Pottera bola celkom flexibilná. Každopádne tú vetu som pochopil skôr tak, že myslieť na ich rozmiestnenie treba pri počte útokov, nejaký, čo bude na opačnej strane toho moc nespraví.
No, žeby ich ten strom nejak ovládal... skôr som toho názoru, že je akýmsi motorickým prostriedkom. Ak by ich ovládal, nestali by sa z nich po dopade na zem (napr. pretrhnutí lana) mŕtvi.

No, ja sa práve držím nekromantskej činnosti, pretože pri nej je to spornejšie, než pri samovoľnom vzniku. Keďže sa jedná o miesto s temnou minulosťou, predpokladám nejaký vyšší zásah, či už démona, boha alebo len nejakej temnej entity, proste niečo, čo sa v strome usídli a bude ho riadiť, tým pádom sa zo stromu stáva len bábka a "parazit" nahrádza jeho inteligenciu svojou. Zaujímalo by ma, akoby to vyzeralo, keby na podobnej báze fungovala aj nekromantská verzia?

Nu, však aj zmienený pes bude postupovať na základe inštinktov, keď mu jeho pán prikáže strážiť vchod do jaskyne.

Ja samozrejme na nízkej inteligencii nijak netrvám, len by ma zaujímalo, aký by to malo na strom vplyv, ak by mal vyššiu inteligenciu. Marí sa mi, že int súvisí aj s účinkom psychických a podobných kúziel, len teraz neviem akou úmernosťou.


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: tak od toho je Moudrá sova či pomoc jakéhokoliv ochotného uživatele...

Agganist: dostáváme se do problematické roviny, protože sám nejsem žádnej expert : )

Ohledně podrážení nohou jsem neměl na mysli schopnost provést útok, ale právě nějaké taktizování - kdy protivníkovi podrazí nohy a kdy k němu natočí oběšence. Tuhletu potřebu inteligence jsem nabral např. z věty: "je třeba opět myslet na rozmístění oběšenců na stromě, protože někteří tak mohou být mimo dosah útoku". Také to, že oběšenci mají inteligenci sami o sobě a od stromu bych pak předpokládal, že má vyšší, když je ovládá.

Oba utíkáte od samovolného vzniku, budu se tedy držet stromu pod nadvládou nekromanta - což není výhodou. Nekromancer chce své nemrtvé ovládat a dávat jim příkazy. Pokud má nemrtvého, který není schopen jeho příkazům porozumět, není to úplně ideální pomocník. Inteligence je ale ošemetná - v pravidlech jí je věnováno pár nicneříkajících řádků a kolikrát v tom má člověk prostě zmatek: v popisu Velkého zlého stromu není úplně jasné, proč si vysloužil inteligenci 4 (no, telepatické spojení s druidy, je schopen jednoduchými větami popisovat, co vidí) a naproti tomu hraničářův pes má inteligenci 1...

Nechci tvrdit, že by s inteligencí 1 nebyl schopen existence, ale dle jeho popsaných vlastností bych mu přisoudil inteligenci vyšší.


 Uživatel úrovně 0

Hamster: Prečo inštinkty nestačia na podrážanie nôh koreňmi? Strom predsa útočí na čokoľvek, čo naruší jeho ochrannú zónu, okrem nekromanta a tých, na ktorých mu nekromant zakáže útočiť. Ja to vnímam ako nejakého obludného psa.
Akoby teda ovplyvnilo ten nemŕtvy strom, keby sa mu zvýšila inteligencia? Bol by schopný taktizovať, či dokonca sám za seba myslieť? Ale načo, keď je pod nadvládou nekromancera? Spomínané útoky IMHO nevyžadujú britký um, iba rozširujú škálu možností, čo daný strom môže robiť.

Celkom by sa mi ešte pozdávalo, ak by sa dokázal aj nejak brániť (napr. proti tým ohnivým šípom), bez toho, aby sa mu musela zvýšiť inteligencia. Nejaké nápady?


 Uživatel úrovně 5

Doplním, že k dokončení jsem neměl k dispozici pravidla. Takže se omluvám za některé chyby jako je zranitelnost a bojovnost.
Inteligence o výši zvířete je podle mě dostatečná. Obzvláště jestli je v pozadi nekromant, který jej stejně může řídit.


 Uživatel úrovně 0

Mě se nápad líbí... staty až na inteligenci se mi zdají taktéž dobré, bojovnost je ale opravdu nízká, leč na ni jsme nikdy nehrál, takže mi je to jedno :-)


hodnotím 4* protože provedení až na pár statů není zlé a nápad se mi moc líbí

Fafrin: to není jednotka pro boj armád...


 Uživatel úrovně 8

Agganist: nejde o vysvětlení vzniku inteligence, ale o její nedostačující výši. Dle mého názoru je buď příliš hloupý na nastíněné schopnosti (inteligence by se měla zvýšit) nebo není tak nebezpečný, jak vypadá (zkušenost by se měla snížit).
"Prostě by se mu jen přidali" je krásný obrat, nicméně pro mě je to další důvod, proč dát pouhé tři hvězdičky dílu od zasloužilého uživatele... Přiznám se, že když jsem zjistil, že to napsal Dakeyras, byl jsem zklamán.


 Uživatel úrovně 0

Nápad je vskutku nosný a super, ale provedení v mnoha ohledech natolik kulhá, že pro heavy-rule, či klasickou DrD mlátičkovou hru, kde toto má být zásadní protivník to prostě není víc než ten nápad. Většinu statů bych si musel dělat od 0.
Zranitelnost Nemrtvý je určena pro nemrtvé typu ducha či stína, nikoliv pro kostlivce a zombie, pro ty se většinou používá opravený humanoid.
Pro oběšence by se sakra hodila statistika pokud nemá zbraň (viz. zombie, pařáty)
Inteligence malá, u nemrtvých se zpravidla používá odolnost 19. Bojovnost bych čekal 12, podle popisu (útočí na vše) s poznámkou pro bojovnost denní, která by byla nižší.
Past na zachycení by mohla být uvedena pasí a také by měla být poznámka +zvl. ve výpisu útoků.
Ani návod na vyvolání není kompletní, vyz tabulka u kouzla oživ nemrtvého.
Tohle je zběžný průlet, očekával bych třeba poznámku pro zraňování ohněm, nebo staty pro boj armád by byly fajn.


 Uživatel úrovně 0

Hamster: Lenže predtým, než sa zo zombíka stal zombík, bol humanoid, predpokladajme priemernu inteligenciu, ale pokojne aj génius. No a po premene na nemŕtveho bola jeho osobná vôľa potlačená a nahradená nekromantovou, navyše jeho komunikačné zručnosti spadli na minimum, teda nejaké chrčanie a mľaskanie.
Pri strome by som to videl podobne, že jeho int po znemŕtvení klesla a že už je v podstate len bábkou v nekromantových rukách (alebo nejakého démona, ak vznikol samovoľne). Ospravedlňujem sa teda za nepresnosť vo vyjadrení, nechcem na seba uvrhnúť Hnev lesa. Ak sa nemýlim, int 1 majú aj zvieratá, teda niečo, čo bojuje inštinktívne.
Ja však netvrdím, aby strom musel rozpoznávať nebezpečie (hoci by to mohla byť sranda, no to by už fakt musel byť inteligentnejší). Proste by sa mu len pridali nové formy útokov, toť vše. Konkrétne koreňmi by mohol napríklad postave obmotať nohy, na takú taktiku netreba žiadny dôvtip. Teda ide o to, aby sa z neho stal ťažší súper, ktorého nemožno poraziť tým, že doňho zo vzdialenosti 50 metrov strelia zápalný šíp.