Bestiář

Tatzelwurm Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Zvíře

Životaschopnost: 3

Útočné číslo: (+1+3/+1) =4/+1 (drápy); (+1+3/+2) = 4/+2 (tlama) + zvl.

Obranné číslo: (+3+2) = 5

Odolnost: 14

Inteligence: 1

Velikost: A

Zranitelnost: zvíře

Pohyblivost: 17/ zvíře

Poklady: nic/ 200/2 doupě

Zkušenost: 80

Bojovnost: 10

Popis:

"Inu... To bylo dávno, že eště tvůj táta neprošláp ani první boty! To sme takhle seděli s Milunou na lavičce a poudali vo všech těch starostech toho bytí, dyž v tom náhle slyšim, jak prasata kvičej, jako by je na nóže bral. Řikam "Miluno, tam se děje něco divnýho,". No béru palici a utíkám tam. Vono ti tam v chlívku na praseti rajtuje takový hádě asi půl druhý stopy dlóuhy a seká mu do zad takovejma malejma pazourkama. No hlavu to mělo jak vobrouská micka, ale černou jak saze. Tak sem tam stál jak přibitej s palicej v ruce a koukám, jak tam to hádě šturmuje pašíka. Pak volám na Milunu ať sem ani nechódi a ať laufuje k starostoj, že mi tu něco morduje prase. No co ti budu poudat, pak sem k tomu přiběh, dvakrát sem do toho mignul, pustilo se to, zamrskalo se to na zemi a lup a bylo to v luftě a krve jak z prasete... hahaha..."

Martin ze statku, očitý svědek útoku prackatého červa.

Vzhled

Tatzelwurm připomíná ze všeho nejvíce červa, či zavalitého hada douhníkovitého tvaru dlouhého od půl do jednoho sáhu. Jeho tělo je nejširší v oblasti hlavy a hrudníku, přičemž se dále sužuje až k ocasu, takže může připomínat i tělo ještěrky.

Tatzelwurm (v překladu "prackatý červ") je podivné, na první pohled komické stvoření, protože nemá dolní končetiny a pohybuje se napůl plazením jako had, napůl odstrkováním pomocí drobných, ale velice silný předních končetin, které jsou opatřeny ostrými zasouvacími drápy, a s jejichž pomocí dokáže tatzelwurm vyskočit až do dvoumetrové vzdálenosti. Jeho hlava je nápadně podobná hlavě kočičí, avšak je o dost větší a má mnohem větší tlamu v poměru ke zbytku hlavy. Namísto srsti je pak hlava porostlá šupinatou kůží, podobně jako u obojživelníků.

Život

Tímto se dostáváme ke způsobu života těchto tvorů. Tatzelwurm je velice inteligentní dravec, predátor, který se vyskytuje v horských oblastech v blízkosti řek a jezer, kde obývá různé díry, dutiny, vlhké jeskyně, prolákliny - obývá především místa vlhká a temná, kam si zavléká potravu, a kde klade svá vejce.

Žije většinou osaměle nebo v malých skupinkách o čtyřech až osmi kusech, které potom mohou být i člověku nebezpečné. Samotný tatzelwurm se živí většinou hmyzem, hlodavci, rybami (umí se rychle pohybovat ve vodě), občas může ulovit i neopatrného ptáka.

Ve větší skupině je ale schopen troufnout si i přiblížit se k lidským obydlím a zaútočit na člověka či na velké hospodářské zvíře (prase, kráva). Vzhledem k tomu, že je velmi rychlý a zákeřný (útočí vždy z úkrytu a nečekaně - +3 k prvnímu útoku), a zároveň, je-li odhalen, velmi rychle se stáhne, aby udeřil znovu, je nějaký systematický boj s ním téměř nemožný (obzvlášť v jeho domovské oblasti). Osamělý cestovatel, který je špatně vybaven, většinou nepřežije útok smečky těchto dravých tvorů. Jsou dokonce známy i případy útoku jednotlivce na člověka.)

Tatzelwurm jako takový je spíše noční tvor, nejčastěji je možné setkat se s ním na lovu nad ránem a velmi brzy ráno. Přes den se obvykle vyhřívá na slunci nebo mešká ve svém brlohu. Je studenokrevný, takže během zimy "spí" podobně jako např. žáby.

Boj a zvláštní útok

Dalším bodem, který budu sledovat je tatzelwurmův způsob boje. Něco málo jsem naznačil už výše. Tatzelwurm je bytost, která útočí vždy nečekaně, snaží se být extrémně skrytá (její nápadnost může být i nižší, než 10%, což ji při náhodném ověření postřehu dělá v podstatě neviditelnou). Vždy zaútočí náhle tak, že prudce vyskočí z úkrytu v momentě, kdy je oběť ve vzdálenosti okolo dvou sáhů, a pokusí se jí buď rychle zadávit (pokud je menší), anebo vystrašit, dezorientovat a zranit na citlivém místě jako např. obličej a krk (pokud je oběť větší). Po útoku dopadá na zem a odplíží se do úkrytu, kde se znovu připraví, zatímco oběť je vystavována dalším útokům ostatních členů smečky, které na ní míří z různých stran, dokud ji neudolají. Takový to útok s výskokem má bonus + 3 k ÚČ (přičítám obratnost nestvůry). Připočteme-li ke všemu různé postihy a bonusy za útoky ze zálohy a obrany beze zbraně, je téměř nemožné, aby se oběť první, často smrtící salvě ubránila, natožpak nepropadla panice.

Někdy se může tatzelwurm rozhodnout, že se pomocí svých praciček pokusí do oběti zaseknout a kousat. To se může stát tehdy, když na útok padne alespoň 1x 6 na k6 a oběť je zraněna, či pokud je oběť zraněna alespoň za 6 životů. Potom tatzelwurm útočí už jen kousnutím, přičemž si oběť nesmí počítat bonus za obratnost, je-li rozdíl mezi třídami velikosti alespoň 1 a utrpí postih -1 vůči ostatním útokům na ní jdoucím, procentuální šance jakékoli činnosti vyžadující soustředění je snížena na 1/10 + 10 x bonus za odl. Hlavní slovo má ale PJ.

Samotné OČ tatzelwurma je 2, přičemž při každém úspěšném zásahu do nestvůry si nestvůra hází proti pasti na Odl_5+utrpěné zran._odhozena/neodhozena. Odhozená nestvůra nesmí v daném kole už mít žádnou akci.

Dodám ještě, že tento způsob útoku tatzelwurm užije pouze tehdy, je-li jeho oběť větší, rychlejší a odolnější, aby zamezil jejímu úprku. Zároveň si tatzelwurm musí být "jistý" svým úspěchem.

Závěrečnou poznámkou dodám, že tatzelwurmové pravděpodobně nezaútočí na ozbrojenou skupinu hrdinů, pokud nebudou mít pocit vlastního ohrožení nebo velký hlad. Daleko pravděpodobnější je, že přečkají v úkrytu, anebo, jsou-li odhaleni, utečou pryč.

ZÁVĚR

Závěrem snad jen několik variant zasazení do světa - tatzelwurm by se měl vyskytovat ve vlhkých horských oblastech. Jeho setkání s lidmi jsou spíše řídká. Ale záleží také na tom, jestli skrze hory vede nějaká cesta atd. Horalové o něm něco vědí, někteří ho i mohou uctívat. Na druhou stranu, tatzelwurma je možné zasadit i do oblasti nehorské - do pralesů, džunglí, bažin (snad jen, aby byla oblast vlhká).

Zajímavý nápad na bojovačku by mohlo být do jisté míry i použití tatzelwuurma jako přemnožený druh, který terorizuje okolí.

Nápad na zpracování jsem čerpal ze stránek o stejném kryptozoologickém tvorovi. Přikládám odkaz, jsou tam i obrázky: http://cryptozoologie.xf.cz/6_ostatni/12_cerv_alp.htm.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Hooodně dlouhá a hnusná žížala :-) alespoň tak mi to připomíná obrázek.
Ale teď vážně dílko je krátké ale ne moc a to se mi líbí, protože jsem se tam dozvěděl vše podstatné a vešel se tam i kousek nějakého toho vyprávění, zpracování není nijak zbytečně složité a to do bestiáře stačí, máme i odkaz na nějaké obrázky.
(Ty mohly být klidně součástí díla samozřejmě i s tím odkazem aby nedošlo k porušení autorství :-).)
Mě to takhle na úroveň kvalitního dílka stačí, pravopisu jsem si nevšímal na pár chybek jsem narazil až při druhém čtení takže není co řešit.


 Uživatel úrovně 0

Mě se to líbí, je to propracované, podle mě by se to dalo použít ve hře. Možná pokud někdy budu PJ potrápím svojí družinou skupinou Tatzelwurmů. ;)


 Uživatel úrovně 5

Syrus: Jo, dost možná, že se změnily poměry a koncepce, kdysi platilo, že při nedostatečné gramotnosti autora měl zasahovat redaktor, ale pokud se dnes přiklání koncepce spíše k nezasahování do příspěvků, tak se tímto omlouvám za onu níže uvedenou poznámku a beru to pro příště na vědomí.


 Uživatel úrovně 8

Morter, found:
je redaktorská zásada, že redaktor nedělá žádné neautorizované zásahy do textu. Protože je to text autora a nikoliv redaktora. Redaktor do něj proto nemůže nijak sahat.

Bestiář není ČaE. Jde tedy o nestvůry. Nejde o krasopis. Dokud pravopisné chyby nedosahují takové úrovně, aby znemožňovaly porozumění textu, klidně to schválím. Na začátku jsem si říkal (a je to i v koncepci), že se příspěvky s pravopisnými chybami prostě schvalovat nebudou. Bohužel jsem brzo zjistil, že bych takhle nemoho schválit vůbec nic.

Čili - vím že jsou tam hrubky. Ale z toho neviňte redaktora, ale vzdělávací systém.


 Uživatel úrovně 0

Zdravím,

nestvůra je zpracovaná dobře, kvalitně, nemám důvod nedal 4 hvězdičky.

Co se týče pravopisu, jak zmínil Morter, to se dá brát jako chybu schvalujícího redaktora. Možná, že výtky, které jsou uvedeny zde v prvním článku diskuze, mohl redaktor poslat autorovi, aby se článek ještě poupravil - trocha spolupráce by, myslím, neškodila, ale to je detail, však PJ si to vždy upraví. :)

Jsem tu po delší době, tak doufám, že nejsem moc benevolentní, abyste mě za to, pánové, neseřvali. :) Ale finálně, co zmůže jeden hlas v celkovém hodnocení. :)

Trochu mě však zarazila jedna věc. Popisování pomocí čísel - "10%, což ji při náhodném ověření postřehu dělá v podstatě neviditelnou" a tak. Možná, být autorem, tak bych se trochu zaměřil na nečíslované popisy - ty jsou koneckonců ve statistikách. Body za to však neubírám, tohle jsou jen moje názory - že v popise by mělo být něco, co si můžou přečíst i hráči - celkově popis by pro mě mělo být něco, co bych mohl vystřihnout a dát to postavám v nějaké knihovně k přečtení, z těch čísel by asi bojovníci nebyli příliš nadšení, nicméně, to je jen můj styl, třeba se po přečtení tohoto zalíbí i někomu jinému. :D

Tak zatím s pozdravem
Jimmy


 Uživatel úrovně 5

Uf, chtělo by to - k autorovi i redaktorovi - jazykovou korekturu. Hned v prvních větách - doutníkovitého, zužuje, množství čárek... děs běs pravopis, raději se v tom ani nepitvat. Chápu překlepy, ale tohle je moc. Popis plantá páté přes deváté - jsou horní a dolní končetiny a přední a zadní, ne dolní a zadní a horní a přední. Zajímalo by mne, jak jsou končetiny velké, když dokáží vymrštit v průměru necelý sáh zavalitého doutnikovitého tvora na dva metry dopředu a potom nevím, proč jednoduše neskáče, ale ještě se plazí. Pohyblivosti bych dal dvě, jednu jako plaz, druhou jako zvíře-skokan. Hlava je porostlá šupinatou kůží, ale co tělo, to je jaké? Pro vodu by to chtělo, jak píše Syrus nejen pohyblivost, ale i manévrovací schopnost. +3 čeho? Prostě normální bonus k inciativě za útok ze zálohy a ze skrytu podle tabulky z pravidel, jak je běžné. Jaké je jeho hibernakulum? V boji je celkem protimluv - oběť větší, rychlejší a odolnější - a přitom si musí být jistý svým úspěchem, to je trochu nelogické, nebo nesrozumitelně zformulováno. Celkově popis útoku mi přijde zbytečně dlouhý a složitý, přičemž by šel napsat stručněji, logičtěji a bez nesrovnalostí - viz OČ (viz Syrus), nezapočítávání obratnosti apod. specialit více na škodu. Chybí i spousta dalších informací, jako např. vůbec barva tvora, kolik toho spořádá, zda-li má kosti, nebo čím je vůbec jeho tělo tvořeno, zda-li je tím spíš podobný plazu nebo červu, neškodilo by napsat, jak je to s jeho smysly apod. Klasická doplňovačka ve snaze ozvláštnit doupařskou zvířenu, podle mne nepovedená. Neberu v potaz, že od takto zkušeného uživatele by se i mělo čekat mnohem více.


 Uživatel úrovně 8

Kraší příspěvek přinášející drobnou nestvůru danou prostředím. Nejsem si jist, zda by mohla být za nějakých okolností zápletkotvrná, ale na zpestření jistě potěší.

Pokud se týká připomínek nebo zlepšovacích návrhů, měl bych následující:
- pokud jde o tabulku, moc jsem nepochopil položku "poklady". Z popisu bestie, jejích loveckých zvyklostí a pod. nevyplývá, jak by se v jejím doupěti něco takového vzalo (na lidi zpravidal neútočí),
- možná by neškodilo ani uvedení pohyblivosti ve vodě, pokud se tam pohybuje a loví,
- nijak nerozumím zmínce o tom, že samotné OČ tvora je 2. OČ je evidetně 5, z čehož 3 je asi obratnost a 2 KZ (?),
- v textu není uvedeno, jak se rozmnožují, kolik mají mláďat, jakého se dožívají věku nebo kdy jsou dospělí,
- taky jsem si všimnul, že se v příspěvku nepíše, jestli vydávají nějaký zvuk a pokud ano, tak jaký.