Bestiář

Bída Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 11

Skupina: Cizí Postava

Životaschopnost: 7

Útočné číslo: (2 + 2/+1) = 4/+1 (škrábání)+ zvl.

Obranné číslo: (1 + 1) = 2

Odolnost: 17

Inteligence: 15

Velikost: D

Zranitelnost: humanoid

Pohyblivost: 22/humanoid

Přesvědčení: zmatené dobro

Poklady: nic

Zkušenost: 195

Bojovnost: -

Popis:

Doplňující údaj
Charisma: 5

Kdo je a jak vypadá

Bída je humanoidní bytost, ženského pohlaví, patřící mezi druh prapodivných a strašidelných tvorů, jakými jsou polednice, klekánice, ježibaby a jiná zákeřná stvoření "ženských" podob. Rozpozná se velmi jednoduše, především díky své ohromné výšce. Bída se vypíná do výšky snad 5 sáhů. Ženština je to strašlivá, kostnatá, vlasem zarostlá. Má šedozelenou pleť, jakoby napůl umrlou, napnutou a nevrásčitou. Nohy abnormálně dlouhé zasahují do dvou třetin těla, ruce při svěšení sahají až ke kolenům. Horní i dolní končetiny jsou silně rachitické a vychrtlé, zakončené kostnatě vyhublými, dlouhými prsty se škaredými nehty. Z hlavy vyrůstají prořídlé, do pasu dlouhé prošedivělé vlasy, obvykle rozházené, mastné a roztřepené. V obličeji také není zrovínka krasavice. Hlavě dominuje zahnutý, úzký až hadovitý nos, ústa v šíleneckém pološklebu-poloúsměvu, sem tam bez zubu a ty, co zůstaly, rozhodně nejsou bělavé. Oči probodávají až do morku kostí svou pichlavostí. Bída nikdy neuhýbá pohledem a zkoumá svými zřítelnicemi postavu tak dlouho, dokud nemá o její povaze dostatečné povědomí (viz níže). Štíhlé tělo s povadlými a nepatrnými ňadry zakrývá šedohnědá roztrhaná plachetka, bez rukávů, spadající nad kolena.

Odkud pochází a kde se vyskytuje

Unikátnost její hraničí téměř s cizí postavou. Bíd by v jakémkoli světě mělo být velice omezené množství a pán jeskyně by měl být velice střídmý v jejich používání. Bídy byly původně sestry, jejichž počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Pro účely světa je nejlepší přijatelný počet čtyři, potažmo 2-5 sester. Kdysi žil v jednom malém městečku neuvěřitelně hamižný boháč - zeman, který by si pro kopejku koleno nechal vrtati, nebo i možná narůst kopyto. Jednoho dne potkal na vyjížďce po svých panstvích starou a nemocnou stařenu, která jej žádala o pár měďáků na medicínu, že prý tuze stoná na nemocné koleno, nemohouc ani do své samoty na kopci dojíti. Stařena však dobře věděla o boháčově povaze a vše byla jen zkouška jeho milosrdenství. Zámožný pán však nezklamal a stařenu odstrčil, ať si jde žebrat jinam. Tato babice byla ve skutečnosti dobrá čarodějka a veliká kořenářka, která se zemanovi chtěla krutě pomstít, za jeho sobeckost vůči lidem z okolí. Když zeman čekal se svou stejně lakotnou chotí dceru, vloudila se v podobě porodní báby do bohatě vyzdobené světnice pánovi a proklela lůno matky. Dcery, které se pak matce narodily neuvěřitelně rostly a jedly, rozhazovaly všechny peníze a než se udivení rodiče vzpamatovaly, zmizel ve věku jejich 14 let všechen majetek. Až zbyl boháčům pouze poloprázdný statek, dcery odešly do světa. Nyní jsou již asi 65leté stařeny, které světem jdoucí, dokonávají starou čarodějčinu kletbu. Lze se s nimi setkat prakticky kdekoli, mimo města, kde by se okamžitě staly terčem posměchu, kamenování a kvůli svému vzhledu byly by jistě vyhnány za brány městské, ne-li rovnou upáleny na hranici. 

Kterak žije a co činí

Život i činnost bíd jsou plně "zasvěceny" jejich neblahému osudu. Ačkoli skutky, které Bída činí, jsou veskrze velice zlé, vždycky je spravedlivá a postavám nemajetným, se svízelným a těžkým životem nikdy neublíží. Zaměřuje se především na chamtivce, hamouny a lakotné boháče, nemá příliš v oblibě obchodníky a všechny pyšné či arogantní tvory. Bídy putují osamoceny, vzdáleny od svých sester na mnoho mil. Přespávají kde se dá, zvláště v lesích, slujích, zříceninách, opuštěných usedlostech, krátce na vylidněných místech. Odtud kráčejí náhodně světem, zkoumají a poznávají životy rozličných lidí, a rozpoznají-li špatnou bytost, ta se obvykle se zlou potáže. Nezničí-li bída majetek některou ze svých zvláštních schopností (viz níže), pak se snaží takovou postavu okrást, na což využívá opět své zvláštní schopnosti. Avšak nikdy neshromažďují nakradené bohatství. Buď jej zakopou, ukryjí, promění, nebo někdy i rozdají žebravým tulákům. Část získaného jmění bídy využívají pouze k jídlu a pití, nic jiného nepotřebují ani nekupují. Za těch mnoho let, co již putují se také naučily mnoho jazyků a ovládají řeč základních ras na dobrém stupni dovednosti. Mimo páchání škod na nečestných lidech si i čas od času rády odpočinou a dají se do řeči s dobrou skupinou dobrodruhů, tuláky, stařenami, lidmi světem jdoucími apod. Ústředním tématem hovoru je jak jinak než zkaženost světa, případně zážitky z putování, počasí, místa a lidé ve světě. Bídy umí být zlé, odtažité i dobré. Jsou také hodně náladové.

Boj s bídou

Bídy určitě nejsou vyznavačkami žádných soubojů, kromě slovních. Bída nikoho sama od sebe fyzicky nenapadá. V případě, že je donucena se bránit (například postavě špatné, na níž páchá zlo), pokusí se odhadnout její sílu (zvláštní schopnost odhad soupeře nemá, ale usoudí podle vzhledu, ozbrojení a dojmu z postavy). Vyhodnotí-li, že jde o silnou bytost, dá se na úprk, který bývá většinou úspěšný, díky její velikosti a ohromným krokům, kterými je schopna rychle a efektně utéct. Je-li však postava slabá a neduživá, ještě to podnítí bídin vztek a pokusí se jí rozdrásat obličej svými ostrými nehty. Nikdy však nezpůsobí smrtelné zranění, maximálně se snaží znetvořit tvář bytosti, aby si setkání s bídou ještě po dlouhá léta připomínala pohledem do zrcadla. Mezi sebou bídy žádnou rivalitu nemají. Rády si spolu pohovoří, pokud se náhodně setkají, ale nikdy spolu nestráví dlouhou dobu, spíše několik směn rozpravou, poté si jde každá vlastní cestou. 

Zvláštní schopnosti, jimiž disponuje

V mém světě se vyskytují bídy čtyři. Sestry Vodnice, Ohnice, Zemnice a Vzdušnice. Tyto sestry mají společné zvláštní schopnosti, avšak každá z nich má jednu svou speciální záležitost, která ji odlišuje od svých sester. Schopnost je dána prokletím a bídám umožňuje získat si respekt a vzbudit strach u přesvědčením špatných postav. Pán jeskyně se tímto nemusí přesně do detailů řídit a může mít například bídu jenom jednu, která v sobě spojuje všechny tyto schopnost najednou. Zdá se mi však zajímavější pohrát si s odlišným charakterem sester, aby bylo setkávání s nimi rozmanitější jak pro obyvatelstvo světa, tak pro samotné hráčské postavy. 

Společné zvláštní schopnosti bíd jsou:


Ochrana před chladem a mrazem

Bídy jsou uzpůsobeny vydržet extrémnější chlad a mráz. Pravidlově je tato schopnost vyjádřena dvojnásobným počítáním bonusu za odolnost proti postižením plynoucím z chladu a mrazu. Bídy jsou například daleko méně náchylnější proti nemocem způsobeným chladem a mrazem, daleko obtížněji přijdou k omrzlinám apod. Ochrana nemá vliv na snížení zranitelnosti typu K (ohnivá a mrazivá kouzla). Stejně tak se nevztahuje na magicky vytvořený chlad a mráz.


Velbloudí krky

Podobně jako chlad a mráz snášejí též bídy i dobře hladovění. Dokáží vydržet až týden bez jídla. Stínové životy za stoupající hladovění se jim přičítají pouze poloviční rychlostí. Naopak, pokud mají bídy dostatek potravy, nebo peněz na její zakoupení, neváhají a spořádají dvojnásobek, než průměrný hladovějící člověk.


Odhal přesvědčení

Odhal přesvědčení je ve své podstatě duplicitní zvláštní schopnost, kterou disponuje od 6.úrovně Chodec. Pro bídino odhal přesvědčení platí naprosto stejná pravidla i tabulka odhadu, s tím, že bída se bere, jako by byla chodcem na 14. úrovni. Jedinou vyjímkou je, že bída se o nový odhad přesvědčení může narozdíl od chodce pokusit za 12 směn od předchozího pokusu, ať už je úspěšný či nikoliv. Tato zvláštní schopnost je pro tuto bytost velice stěžejní.


Dej sem!

Dej sem! je schopnost bídy zaměřit se svým pichlavým pohledem na oči inteligentní bytosti, podobně jako odhal přesvědčení. Tato zvláštní schopnost je však vázana na přesvědčení terče, jež nesmí býti lepší než neutrální. Taková bytost se nikdy nestane cílem, čili bída jej neužije, nebude-li si jista přesvědčením dané osoby. Jestliže bude přesvědčena o špatném charakteru postavy, tato si musí házet proti pasti: Int+Roz – 10 – nic/přesvědčení. Přesvědčení znamená, že bída zastrašila svým pohledem, vzezřením a slovy postavu natolik, že ta bude chtít vykoupit své zlé skutky obětováním části nebo celého obnosu, drahého kamení a jiných pokladů bídě. Při nepovedeném pokusu se o to samé se stejnou postavou může bída pokusit znovu, avšak nejdříve za 6 směn a je zde též možné snížení či zvýšení pasti v souvislosti s novými okolnostmi a současnou situací (v kompetenci a uvážení Pána jeskyně). Postava jíž je takto majetek odebrán cítí po následujících 6 směn veliký strach z bídy a bere svou ztrátu jako spravedlivou, po tuto dobu na bídu nezaútočí ani se po tuto dobu nebude snažit majetek získat zpět. 

Zvláštní schopnosti podle charakteru:
Ohnice – Shoř!
Vodnice – Zaplav!
Zemnice – Do země se propadni!
Vzdušnice - Odvaň!

Shoř!
Vyvolávání: 1 kolo
Dosah: 10 sáhů
Četnost: 4 x týdně

Popis: Bída začne v ústech vytvářet zápalnou slinu, kterou může plivnout do vzdálenost deseti sáhů a pokusit se jí zapálit daný cíl. Cílem nemohou být magické a živé objekty. Kouzlo Shoř! se po dopadnutí na dané místo chová stejně jako kouzelníkovo kouzlo z PPZ oheň. Oheň je nemagický, čas jeho trvání je neurčitý, jelikož se chová jako by byl cíl zapálen normálním bežným ohněm, čili se může dále šířit, být uhašen obyčejnou vodou, zamlácen látkou apod. Bída může využít své četnosti 4 x týdně na mocnější slinu – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnonosti = možnost zvýšení rozsahu o půl sáhů, dosahu o 2 sáhy a sílu jako dvojnásobné kouzlo oheň (tedy jak je popsáno v pravidlech, že oheň je: "asi jako dvě pochodně", bude působit jako by dopadly pochodně 4, zdvojnásobí se dosvit atd.). Příkladně řečeno – bída může nechat zapálit až cíl vzdálený 16 sáhů, o rozsahu až 2 sáhy se silou jako čtyřnásobný oheň z pravidel, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže.

Zaplav!
Vyvolávání: 2 kola
Dosah: 20 sáhů
Četnost: 2 x týdně

Popis: U kouzla Zaplav! začne bída po dvě kola točit rukama jako mlýnské lopaty, aby se jím pokusila zaplavit určitý prostor. Cílem může být prostor o celkovém objemu 130 sáhů krychlových a bída jej musí vidět. Kouzlo pochopitelně působí přes jakékoliv bariéry, kromě magických, jedinou podmínkou je vidět cíl. Může vodou klidně zaplavit pouze skříň, batoh, ale nemůže např. kouzlo sesílat na živé objekty (rozuměj ústa či žaludek bytosti). Vyjímkou je prostor, kde se klidně mohou nacházet živé bytosti. Voda zaplavuje rychlostí 25 sáhů krychlových za kolo, jestliže voda v protoru přesáhne výšku bytostí, nacházejících se v něm, mohou se začít topit, podle parametrů popsaných v pravidlech. Voda nemizí a není magická, čili se chová jako by byl cíl zaplaven běžnou vodou, bída tuto vodu svede z okolních zdrojů. Další podmínkou je ohraničenost prostoru (rozuměj tak, že nelze vytvořit sloupec vody ve vzduchu např.). Bída může využít své četnosti 2 x týdně na mocnější zaplavení – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnonosti = možnost zaplavení o 65 sáhů krychlových většího. Příkladně řečeno – bída může nechat zaplavit až cíl o 195 sáhů krychlových, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Rychlost zaplavování zůstává. Je často užíváno i k napojení postav bídných a nuzných, strádajících žízní.

Do země se propadni!
Vyvolávání: 3 kola
Dosah: 10 sáhů
Četnost: 3 x týdně

Popis: Pomocí tohoto kouzla může bída rozpřáhnout své ruce a proměnit v prach libovolnou neživou a nemagickou hmotu. Jestliže se jej pokusí seslat na magický předmět, nebude na něj mít kouzlo efekt. Na živého tvora toto kouzlo nikdy neuplatní, protože ví, že to nelze. Propadnutí do země je nezvratné, výjma použití kouzelnického rozptyl kouzla, seslaného nejpozději dvě kola po obrácení hmoty v prach. Po vyvolání během dvou kol se za jedno kolo obrátí hmota v prach. Bída může seslat kouzlo i přes nemagickou bariéru, avšak musí daný cíl po dobu vyvolávání vidět, vzdálenost - dosah kouzla je 10 sáhů. Bída může obrátit v prach pouze látku pevného skupenství o celkové hmotnosti 500 mincí. Chce-li například bída nechat propadnout v prach plnou truhlu, měšec, tornu apod. nemusí znát její obsah na to, aby zmizel spolu s "obalem". Nachází-li se v takovém obalu neproměnitelný prvek (magický předmět, nebo tekutina v měchu apod.), pak zmizí obal a vše proměnitelné, neproměnitelné dopadá na podklad, který se pod ním po zmizení obalu nachází. Kouzlo může mít pouze jediný cíl a nelze jej rozdělit do více cílů. Vyjímku tvoří pouze tzv. "obaly". (pytel, sak truhla, skříň apod.) Bída může využít své četnosti 3 x týdně na mocnější propadnutí – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnosti = možnost propadnutí předmětu o 500 mincí těžšího. Příkladně řečeno – bída může nechat obrátit prach až cíl o 1500 mincích, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Lze tímto způsobem i vytvářet díry ve stropech i ve stěnách.

Odvaň!
Vyvolávání: 2 kola
Dosah: 20 sáhů
Četnost: 3 x týdně

Popis: Tímto kouzlem může bída naplnit objem svých plic enormním způsobem a odfouknout vybraný cíl. Nelze jej rušit žádným kouzelnickým kouzlem. Bída musí cíl vidět a být od něj vzdálena maximálně 20 sáhů. Bída může odvanout hmotu o celkové hmotnosti 300 mincí do vzdálenosti až 100 sáhů. Nutno ovšem podotknout, že bída využije schopnost svého dechu, jakožto bojové schopnosti, pouze v extrémním ohrožení života, jinak jej na živé tvory přímo neužije. Jako u předchozího kouzla platí stejná pravidla o obalech. Bída může využít své četnosti 3 x týdne na mocnější odvanutí – zvýšení je dáno poměrem: úbytek bídiny 1 četnosti = možnost odvanutí předmětu o 150 mincí těžšího a do vzdálenosti o 50 sáhů větší. Příkladně řečeno Bída může nechat odvanout až cíl o 600 mincích do vzdálenosti až 200 sáhů, avšak po celý týden již tuto schopnost využít nemůže. Směr odvanutí určuje bída. Vanutý cíl se pohybuje rychlostí 100 sáhů za kolo, ve výšce 5 sáhů, po uražené vzdálenosti dopadá na zem a tímto dopadem může být i poškožen či zničen. (Závisí na Pánovi jeskyně a na předmětu.) Speciálním případem mohou být připevněné, či držené předměty, nebo předměty v místnosti. Za okolnosti, že je cíl například ve sklepě bez oken, či přikován řetězem, bude bída bezmocná. Jinak se ale může pokusit vyfouknout předmět z ruky, utrhnout dechem tornu ze zad, nebo prorazit okno. (Past nechávám na Pánovi jeskyně, s tím, že konkrétní případ by měl přihlížet k tomu, že dech má obrovskou sílu a vyfouknout například předmět z ruky, by byla past pro postavu asi Sil – 13 – nic/vyfouknutí.) Zde věřím v logickou úvahu Pána jeskyně.


pozn. Všechny zvláštní schopnosti vyžadují i bídiny gestikulace, podobné té kouzelnické, tímto je možno rozpoznat, kdy bída čaruje.

pozn2. Při použití rozptyl kouzla na schopnosti, vyžadující znalost magenergie rozptylovaného kouzla, platí hod 1k6, podobně jako v případě schopností démonů.

O setkávání a dobrodružstvích

Setkat se s bídou je určitě pro postavy i pro jakékoliv osoby velkým zážitkem a nemělo by k němu dojít častěji než párkrát za život. Možností využití se nabízí celá řada. Družině si například může postěžovat statkář nebo starosta o svém neštěstí, které jej s bídou postihlo. Může družinu přesvědčit, aby ji vystopovala a získala pro něj ztracený majetek zpět. Před zprávou o blížící se bídě k stavení bohatého občana (už si pro mě jde!) si též může dobrodruhy najmout, aby jej a jeho dům před ní uhlídali. Jistě bída poslouží i jako dobrý nástroj Pána jeskyně proti samotným hamižným a lakotným postavám, aby s její pomocí příliš bohatou a sebevědomou bytost připravil o zlaťáky, či jiné předměty. Ale pochopitelně klidně dojde i k běžném setkání, kdy bída znalá putování poradí družině dobrých dobrodruhů cestu, podělí se s hladovými o kus chleba, nebo o něj sama požádá, bude-li hladova ona. Zkušený i méně zkušený jeskyňář najde bezesporu mnohá další uplatnění tohoto neobvyklého humanoida.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 11

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Jo, jo, tu bajku o bídě, nuzákovi a boháči jsem měl vždycky rád. Ani už nevím, kde jsem ji viděl zpodobněnou v komiksové tvorbě, ale zůstávají mi na to skvělé vzpomínky, takže Morterova Bída má u mě bod už jen proto. Jen tu chybí ta láhev, do které by se mohla schovat. ;)

Vlastně se jedná o opravdu dobrou konverzi - Bída je popsána tak, že čtenář nemusí znát předlohu. Pokud ji zná, je to bonus navíc (jako v mém případě). Má vlastní důvody existence a jasný charakter. Pěkné.

Jen, Mortere, tohle ti opravdu připadá stručné? :)
(ano, je mi jasné, že většinu popisu zabírají schopnosti a že zmenšovat objem textu by už bylo na sílu, ale nějak jsem si tu poznámku nemohl odpustit) ;)


 Uživatel úrovně 5

Co se týče zájmu o podobné bytosti, tak kdyby někdo rád použil Hejkala, odkázal bych jej na svou starší bestii:
http://www.dracidoupe.cz/index.php?rub=bestiar_j eden&id=1089&skin=dark&relid=22e99f5c3 1069c69461ae84cb1c648d0
(nutno odstranit mezeru v odkazu)

Jinak ke kletbě - pravda - toto v příspěvku není a je pro to důvod takový, že sama bída takto žije již celý svůj život a je také velmi stará, se svou kletbou se tak již dokonale sžila a sama by snad ani nechtěla, aby se jí někdo pokusil kletbu sejmout, protože přivykla tomuto způsobu života a nedovede si představit, že by na stará kolena bez rodiny a bez majetku dělala něco jiného. V otázce principu a pravidel by pak sejmout kletbu určitě šlo, např. nějakým mocným čarodějem na vysoké úrovni, nebo ještě lépe nějakou jinou mocnou cizí postavou ježibaby, podobné té, která bídu proklela. Děkuji za pozitivní hodnocení a reakce.

PS. Syrusi, již promýšlím vskutku neobvyklou bestii do Tvé rubriky, ale zamyšlení nad jejími principy není vůbec jednoduché, tak snad za nějaký delší čas by se mohlo objevit něco podle mne dost netradičního, uvidíme... :>


 Uživatel úrovně 8

Nestvůra je (jak je ostatně u autora zvykem) kvalitně zpracována a je založená na slovanských pověstech (vzpomněl bych např. Hejkala).

Pokud jde o zkušenost, údaj podle mě odpovídá. Je to sice tvor vel. D, ale na stranu druhou nemá nijak vysokou životaschopnost a navíc má velice nízká úč a oč a žádnou speciální zranitelnost.

Pokud jde o zaplavení, pochopil jsem to tak, že jí slouží k ničení věcí a ne k zabíjení lidí. Na zatopení pole a zničení úrody podle mě 130 krychlových sáhů v pohodě stačí - stačí, aby na poli stálo nějakých 5 - 10 coulů vody.

Jediná věc, která mi snad v příspěvku chybí je - dá se kletba nějak zlomit, resp. sejmout? Co by se pak stalo?


 Uživatel úrovně 5

Dakeyras: Při nebezpečnosti 2 (která může být 1-4) mi vychází 175, 195 mi tedy přijde akorát.... Ale to je to asi nepodstatné .)


 Uživatel úrovně 5

Tak ono jde o to jak moc ten svět je nastaven, ale přece jen lidi se bojí čehokoliv co je 3x větší než oni. A jestli třeba neví že existuje bída a znají trolla, tak to mohou zaměnit a poštvat na ni ozbrojence. Na druhou stranu, je-li dobře známá a třeba trollové jsou jen příšery z pohádek žijící daleko za hranicemi země, je možné že před ní neutečou sotva ji uvidí 200 sáhů před sebou.

A zkušenosti - no podle vzorce v pravidlech mi to taky nevychází. beru li ten (45*žvt* (uč+utočnost)) / (20 - Oč) to celé krát X ale celkově tento vzorec je dost nevhodný pro výpočet zk u postav mající kouzla, nebo podobné zvláštní schopnosti.


 Uživatel úrovně 5

Dakeyras: vytřískat by se dalo, ale jsem trochu konsternovaný nad až přespřílišnou délkou místních příspěvku, nechtěl bych psát esej na téma bídy, ale prostě stručnou a rychle použitelnou nestvůru pro hru. Já neberu bídu jako personifikaci bídnosti ve světě, to by byl omyl to takto chápat, ale jen jako příznačný název pro takovou bytost.

Co se týče výšky, je v textu toto: "Lze se s nimi setkat prakticky kdekoli, mimo města, kde by se okamžitě staly terčem posměchu, kamenování a kvůli svému vzhledu byly by jistě vyhnány za brány městské, ne-li rovnou upáleny na hranici." Hony se na ně rozhodně nepořádají, vždyť jsou na celém světě v omezeném množství a jen kvůli výšce se ve fantasy světě na někoho podle mě jen tak hony konat nebudou... mimo města žijí i obři a různé rasy... Ale tohle už je záležitost konkrétního světa... to by byla zbytečná polemika.

Zkušenost: Zde mám jedinou obranu a to pravidlofilii, že byl použit při odhadu vzorec pro výpočet z pravidel, takže je zde možnost si ji upravit, ale dle pravidel je vyvážená... přecijen, když nepoužívá zvl. schopnosti v boji, pak má směšný útok i obranu...

Díky za přečtení i za reakci...


 Uživatel úrovně 4

Postava Bídy se objevuje ve slovanských pohádkách, zde je velmi dobře zpracována pro účely DrD. K dílu jsem snad vše, co jsem měl na srdci, řekl už v MS, takže zde jen pochválím.

Bída je takto vysoká i v onom ústním podání, k lidem se často skláněla, ohnula se v pase, aby její obličej se blížil obličeji běžného člověka - pak není problém s pohledem do očí.


 Uživatel úrovně 5

Dílo jsem viděl v MS a už tam se mi velice líbilo. Trošku váhám mezi 4 a 5 protože mi přijde že by se z takového námětu dalo vytřískat trochu víc, ale možná je to jen můj pohled na věc (kde zastávám názor, že bída by nemusel být tak nutně "zlodobrá" a ubližovat jen těm co si to zaslouží, protože bída častokrát postihne ty co si to nezaslouží)

pak jsou to drobnosti jako 5 sáhů výšky. To je podle mě dost viditelný prvek a bude tak podobná snad nějakému trollovi a pořádali by se na ní hony. Měla by být spíše nenápadnější. Pokud se pohybuje mezi lidmi, tak vypadat jako lidská stařena, aby se mohla přiblížit ke svým obětem, které teď před ní utečou sotva ji uvidí i několik set sáhů daleko a ti co se neleknou budou už takoví, před kterýma bída zase uteče. Nehledě na to, že se ji tak bude hůř dívat oběti do očí.
zkušenosti - na takové schopnosti jsou ty zkušenost poměrně slabší, než by měli být.

Naopak je to velmi silná myšlenka, jaká tu už dlouho nebyla podle mě.


 Uživatel úrovně 8

V používání nepárového tagu pro odstavec /p a v lomítku za tagem br / aby se čert vyznal... 8]


 Uživatel úrovně 5

Děkuji Ti za kritiku a schválení.

Shoř: Ano, bída je dostatečně inteligentní, aby si uvědomovala i dopad svých činů, které by mohly mít neblahé následky i pro dobré občany. Proto v tomto případě by to neudělala
Zaplav: Uh... No čísla nebyla nikdy mou silnou stránkou... ale myslím, že i tak to nebude nějaký velký zádrhel...
Do země se propadni: Anebo též např. obrať se v prach :> jak je libo...

Samotná bída byl dost starý nápad a starý ležák, vypouštím jej sem po dlouhém zavařování :> Sama bída se se svým prokletím za ten dlouhý věk již natolik ztotožnila, že je se svým údělem dokonale smířena. Jakmile odhalí nepravost, nemešká a vydává se zjednat nápravu. Co však je třeba pamatovat, Bída vysoce cení život dobré i zlé postavy, není žádným agresorem. Při styku se zlou postavu se spíše než jí ublížit bude snažit přemluvit různými prostředky na dobrou cestu, zvláštní schopnosti má hlavně pro nahnání hrůzy a bídy postavě, že její zlé skutky vedou k záhubě...

PS: Prosím jen ještě o odentrování kurzívových názvů schopností a poznámek od textu, děkuji.