Bestiář

Truda Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Nemrtvý

Životaschopnost: 8 + 1/3 původního počtu životů

Útočné číslo: síla zbraně + 1

Obranné číslo: zbroj + 1

Odolnost: 18

Inteligence: původní

Velikost: původní

Zranitelnost: humanoid + E, N, P, ale M0, O 0

Pohyblivost: magický tvor

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: původní

Zkušenost: životy x 10

Bojovnost: původní

Popis:

Anotace: Trudy jsou ženy, které byly znásilněny a následně zavražděny, a vrátily se ze záhrobí, aby se mstily mužům. Jedná se tedy o jistý druh nemrtvých.

Jak vzniká

Truda však nemůže být vytvořena nekromantem z libovolné ženské mrtvoly. Ani samotná truda nemůže udělat z jiné ženy další svého druhu. Podmínkou jejího vzniku jsou akty znásilnění následná vražda. Ze ženy, která byla znásilněna a poté zemřela při nějaké nehodě, se truda nestane. Smrt musí být násilná a provedená krátce po pohlavním zneužití, nejlépe tím samým násilníkem. I tak ale nemusí dojít ke vzniku trudy. Nejspolehlivější způsob, jak trudu vytvořit (i když nejspíš nikdo není tak šílený, aby to dělal s tímto záměrem), je pohlavně zneužít tělo ještě jednou po smrti, v noci, když na obloze není vidět měsíc, na nějakém pochmurném, opuštěném místě (les, bažina, zřícenina budovy, katakomby, kanalizace, hřbitov...), a nechat tělo ležet na místě napospas živlům a zvěři. Čím více těchto přídavných faktorů, kterých je tedy celkem 6, schází, tím se pravděpodobnost zrození trudy snižuje, přičemž základní pravděpodobnost vzniku trudy z těla zavražděné a znásilněné ženy bez přídavných faktorů je 10%.

Pro případ, že by tedy členku vaší družiny potkal takový osud, je zde tabulka pravděpodobnosti vzniku trudy

6 faktorů – 100%
5 faktorů – 85%
4 faktory - 70%
3 faktory - 55%
2 faktory – 40%
1 faktor – 25%

I když jsou však všechny podmínky do puntíku splněny, dá se ještě tomu nejhoršímu předejít. Pokud se tělo nešťastnice do západu slunce následujícího dne najde, provede se nad ním očistný rituál, řádně se pohřbí a pachatel zrůdného činu bude potrestán, bude žena v klidu odpočívat. Ale stejně jako v opačném případě, čím méně z těchto opatření se splní, tím se pravděpodobnost vzniku trudy zvyšuje.


Tabulka pravděpodobnosti zabránění vzniku trudy

1 opatření – 25%
2 opatření – 50%
3 opatření – 75%
4 opatření – 100%

Byly zaznamenány i případy, kdy truda vznikla magií kouzelníka/nekromanta, který našel tělo znásilněné a zavražděné ženy, a pokusil se s něj vytvořit nějakého klasického, ovladatelného nemrtvého. Velice se tedy divil, že místo zombie, ghúla či upíra stvořil trudu, která ho (pokud byl nekromant muž) vzápětí napadla. Pokud dojde k této shodě okolností, je vznik trudy stoprocentní! Zkušený nekromant proto každou nedávno usmrcenou ženskou mrtvolu napřed prohlédne, zda-li nebyla před nebo po smrti sexuálně zneužita, než z ní začne vytvářet svého sluhu.


Pokud znásilnění a vraždu spáchala jiná žena, tak truda nevznikne.

Popis zevnějšku

Vzhled trudy netřeba složitě popisovat, jedná se o chodící mrtvolu ženského pohlaví. V podstatě nemá žádná zvláštní znamení, která by jí odlišovala od obyčejné zombie. Má však dobré maskování. Po proměně získá schopnost brát na sebe podobu krásné (a hlavně živé) ženy. Tím je myšleno, že se změní na ideál krásy oblasti, ve které se pohybuje. Nemusí tedy už ničím připomínat tu ženu, kterou byla zaživa. Avšak pozor! Nemůže se změnit na ženu jiné rasy, než byla její původní. Lidská truda se nikdy nedokáže změnit v elfku, natož aby se hobitka změnila v krollici. Podobu může podle potřeby měnit, ale jen jednou za noc.

Jedná se o stálou iluzi matoucí veškeré smysly. Živí ji tak vidí i cítí. Neodhalí ji ani čich hraničářova psa či hobita, ani trpasličí infravidění. Takovéto trudy pak často chodí přestrojené za lehké děvy a své oběti svádějí. Jakmile muž, který jejich lest neprokoukne, zůstane s trudou někde sám, je jeho osud zpečetěn. Její pravou podobu odhaluje pouze měsíční světlo.

Schopnosti a dovednosti

Obecně mají všechny trudy, kromě vlastností společných všem nemrtvým, stejné vlastnosti, znalosti a schopnosti, jaké měly zaživa. Z toho plyne, že zbavit se trudy vzniklé z prosté vesničanky není nic těžkého, ale porazit trudu válečnici nebo kouzelnici, to už je oříšek. Navíc každá truda disponuje zvláštním útokem. Pokud se truda dotkne živé bytosti, může jí dát pocítit bolest, fyzickou i psychickou, kterou cítila, když byla znásilněna a zavražděna. Takto zasažená postava nebude pro samou bolest schopna něco dělat. Jedná se o past Odl ~ 6 ~ nic/ochromení na 2 kola. Tento speciální útok může truda použít maximálně tolikrát, kolik je její původní počet životů děleno 3.

Chování a zvyky

Jakmile truda vstane z mrtvých, je jejím prvním cílem násilník, kdo jí toto prokletí způsobil. Toho fanaticky pronásleduje, dokud ho nedostane. Násilník se před ní nemůže nikde schovat, táhne jí k němu šestý smysl. Dokonaná pomsta však trudě nestačí, její mysl je plná nenávisti k celému mužskému pokolení, proto zabíjí dál. Nutno však dodat, že ty, jenž jí byli za života blízcí (rodinní příslušníci, přátelé, milenci) si obvykle nechává nakonec, ve výjimečných případech je nechává zcela na pokoji.

Trudy vycházejí na svou cestu za pomstou v noci, ve tmě. Přes den se musí uchýlit do tmavých úkrytů. Avšak přes den nespí, jako upíři, ale pokud mají kolem sebe tmu, jsou stále aktivní. Mohou se schovávat i ve stínech hustých porostů, nesmí však vyjít na přímé sluneční světlo, které je zabíjí. Magické světlo jim neubližuje.

Truda nejčastěji zabíjí tak, že se vkrade mužům do domů, když ti zrovna spí. Ve spánku je pak buď udusí, zakousnou nebo úplně roztrhají. Nejlépe se oběť trudy pozná podle utržených genitálií. Dále jsou tu výše zmíněné trudy-svůdkyně a nejnebezpečnější jsou pochopitelně trudy s úrovněmi povolání, které likvidují muže tak, jak to měli ve zvyku zaživa. Nutno dodat, že truda již nemůže svou úroveň povolání zvyšovat.

Ženám trudy sice neubližují, jsou-li však ženami sami napadeny, tak se pochopitelně brání. K znásilněným ženám (či takovým, které jakýmkoliv způsobem trpí kvůli mužům) cítí soucit, instinktivně je poznají a často jim nabízejí pomoc s pomstou.

Žádná truda by nikdy neublížila nevinnému dítěti! A své vlastní děti přirozeně stále milují. Jsou známé i případy, kdy se truda po zabití násilníka vrátila domů ke svým dětem a dál se o ně starala. Synové takových trud by však měli od svých matek rychle utíkat, dokud jsou ještě panicové. A dcera trudy má jistotu, že zůstane starou pannou, neboť nemrtvá matka systematicky likviduje všechny její nápadníky. Manžel obvykle nežije dost dlouho na to, aby mohl zasáhnout. Pokud své nemrtvé ženě zaživa ubližoval, je jeho smrt jistá. Život si může zachránit jen ten manžel, který se k trudě bude chovat jako otrok.

Zajímavé chování vykazují i trudy-matky, jejichž děti zemřely, ať už před nebo po proměně matky. Je prokázáno, že truda, jejíž děti byly zavražděny, jde po jejich vrahovy (ať už byl jakéhokoliv pohlaví) stejně horlivě, jako po svém násilníkovi, a poté vraždí i lidi, kteří ubližují dětem. Každé trudě její mrtvé děti chybí, ať už o ně přišla kdykoliv a jakkoliv, tak hledá náhradu. Unáší cizí děti, nejčastěji sirotky po svých obětech, a nosí si je do svých úkrytů, kde se o ně starají a jsou schopné za ně i položit svůj druhý život.

Jak se jí zbavit

Jakmile trudě klesnou životy na nulu, upadne do bezvědomí. Poté je třeba jí setnout hlavu a celé tělo spálit, aby byl s jejím řáděním konec. Pokud tak není učiněno, obrátí se tělo trudy den poté v prach. V noci za nejbližšího úplňku pak dojde ke vzkříšení trudy. Uvědomme si však, že truda je inteligentní samostatně uvažující nemrtvý, který si zachovala svou inteligenci z předchozího života, proto s ní lze vyjednávat.

Takové vyjednávání se však musí řídit přísnými pravidly. Co je ze všeho nejdůležitější, vyjednávačem musí být žena! Úplně nejlépe žena, která byla někdy v životě znásilněna (nesmí však lhát, že byla, když nebyla, to truda prokoukne). Nejlépe se vyjednává s trudou, která ještě nestihla usmrtit svého násilníka. Vyjednavačka se s ní může dohodnout, že pokud jí přivede onoho násilníka živého (nikdy ne mrtvého, truda se chce pomstít osobně – pokud je násilník zabit, napadne toho, kdo jí pomstu ukradl), odejde truda na věčnost. Pozor, není radno se s trudou dohadovat, že pouze přestane zabíjet. I kdyby to truda chtěla dodržet, stejně brzy znovu začne, protože si nemůže pomoct. Truda musí souhlasit, že se po vykonání své pomsty nechá stít a zpopelnit. Pokud se vyjednávačka mužů přímo zastává, hrozí velké nebezpečí, že ji truda napadne.

Použití v dobrodružství

V té úplně nejjednodušší variantě se truda může stát hlavním cílem prostého úkolu „najděte to a zabijte to“ vhodného pro začínající až mírně pokročilé hráče, přičemž lepší je zvolit obyčejnou trudu nebo maximálně s úrovněmi povolání 1-5. Velmi zajímavou myšlenkou je truda maskující se jako společensky vysoce postavená žena, kterou mohla být ještě před smrtí, nebo se mohla po žebříčku vyšplhat až po proměně. Třeba jako manželka šlechtice, mocná mágyně, či snad královna. Takové trudy mohou klidně shromažďovat vojska bojovných žen a vést proti mužům války. Nemluvně o tom, že nestačí pouze je zabít, napřed je třeba sehnat důkazy. Jestli se poté hráči zbaví trudy jejím usmrcením či dohodou s ní je již čistě na nich. Truda s trochou fantasie a finančními prostředky si dobrodruhy může najmout k pomoci při stíhání svého násilníka, ale to pouze pokud je v družině aspoň jedna žena.


Pár slov na závěr: Na závěr děkuji všem, jenž k tomuto dílku napsali na MS své postřehy a rady k jeho vylepšení : kamerask, Sccion, dakeyras a Nikdo. Bez nich by truda měla spoustu logických chyb, které autor v zápalu tvoření nové příšery snadno přehlédne.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Sccion: K romu znásilňování na každém rohu - To v mých dobrodružstvích také ne, nicméně si dokážu představit, že PJové milující Sapkowskiho (nebo popřípadě jiného naturalistického autora) si bez toho svět ani představit neumějí :D


 Uživatel úrovně 8

Hamster:
tak celý den... Ono záleží na tom, za jak dlouho začnou ostatní oběť hledat. Dost často dochází k tomu, že se oběť najde po víc než jednom dni.


 Uživatel úrovně 8

Je to zajímavé dílo. Pravda, po těch pár letech, co jsem si tu zvykl spíš na přístup "čím jednodušší a kratší, tím lepší", byla pro mě Truda svým víceméně nepravidlovým řešením zpočátku nepříliš dobře zkousnutelná. Na druhou stranu, když už na mě vyskočila nějaká otázka, nebyl problém ji zodpovědět po kratším zamyšlení nad daným problémem. Z toho jsem usoudil, že je to příspěvek kvalitní. :)

Je to vlastně jen svého druhu nemrtvý stylu upíra, s jasně zakořeněným chováním a omezeními, jen slabší a svým způsobem i použitelnější, než jeho zubatý kolega.

Přiznám, že mě Truda svým zpracováním až tak neděsí, ale na druhou stranu u mě se neznásilňuje na každém rohu každou noc. ;)


 Uživatel úrovně 8

Hamster: Pozri sa ako to vyriešil NIkdo v MS....bolo to IMHO lepšie, no to je aj tak len taký detail.


 Uživatel úrovně 8

Ty procenta na vznik jsou hodně závislý dle světa. Protože sice 40% na vznik je téměř vždy a Nathaka na to hezky upozornil, ale je také důležité vzít v potaz ty proti-procenta. Celý den na to, aby znásilněnou mrtvolu někdo objevil a odnesl k pohřbu (před kterým jí kněz požehná k odpočinku), je dost dlouhá doba a myslím si, že se to nepodaří pouze pokud bude vybitá celá vesnice či pokud ve vesnici nebudou pohřbívat : ) Nathaka říká, že nejběžnější šance na trudu je 40%, já říkám, že -35%.

Iluze je také ošetřena podivně, ale pokud ji autor dává do vínku takto silnou schopnost, nemrtvému, není to úplně na hlavu. Upír se proměňuje v netopýra, truda vypadá hezky.
Na druhou stranu by měl být výčet možností, jak iluzi prohlédnout, větší. Killman správně zmínil kouzla z iluzionistické magie, logicky i magické předměty specializované na odhalování iluzí...
Také je dobré vzít ohled na zkušenosti, které jsou za trudu celkem tučné, což ale neodpovídá zranitelnosti, kterou nemá jako běžný nemrtvý, a tedy je logické, že má nějakou silnou schopnost. I tak jsou ale možná příliš tučné.

Líbí se mi popis chování atp., přijde mi dostatečně načrtnutý a přitom málo konkrétní, takže neomezuje hráče a PJ v přizpůsobení.

kamerask: odmocninou? jakože by měla ještě víc životů, než teď? : )


 Uživatel úrovně 0

Upřímně, jsem rád, že to někoho děsí :D


 Uživatel úrovně 0

musím říct že tato nemrtvá ve mně zbuzuje hrůzu potkat ji na ulici tak jsem doma za vteřinu. Nenapadlo by mně že by se dalo ze znásilněné ženy udělat nemrtvý. Musím říct ale že je malinko brutální a pro mě nechutné že by chtěl někdo dělat ze znásilněné nemrtvou. Ale jinak kvalitní dílo. :)


 Uživatel úrovně 5

Tak je to taky o tom jak dlouho aktivně tvoří... Já mám účet taky už pěkně vousatej, ale aktivně tu jsem 2 roky...


 Uživatel úrovně 8

SuperBarbar je to u rok déle než já, takže zas takový nováček to není. :-))
No nic, padla tady motivační pětka, já musím skončit u demotivační trojky. (Žertuji. Ale ano, dám trojku.)


 Uživatel úrovně 0

Nathaka: Co se stane s mužem, kterého truda za života milovala, to je otázka, kterou jsem si pochopitelně položil. A napadla mě i ta možnost, kterou zde uvádíš, i ta možnost použití v romantickém dobrodružství. Avšak tuto příšeru jsem vymyslel, když jsem měl velmi černou náladu a touhle brutální potvorou jsem jí ze sebe vyfiltroval. Takže romantika musí jít stranou, řekl jsem si, nikdo nebude ušetřen, žádné slitování, jen násilí, krev a vraždění, muhahahahaha >:-D . Pochopitelně, pokud PJ touží si trudu trochu přiromanštit, má ruce volné, fantasii se meze nikdy nekladou.