Bestiář

Fantaskní rozšíření fauny Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 16

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: -

Útočné číslo: -

Obranné číslo: -

Odolnost: -

Inteligence: -

Velikost: -

Zranitelnost: -

Pohyblivost: -

Poklady: -

Zkušenost: -

Bojovnost: -

Síla mysli: -

Popis:

Anotace: Soubor šesti tvorů, kteří zasahují převážně do života obyčejných lidí, či ovlivňují jiné tvory v bestiáři.

Úvod

Hlavním popudem ke vzniku tohoto příspěvku bylo Hamsterovo dílko Rybenka koprožravá, což byl tvor, který sice existuje, ale jeho přítomnost je pro postavy zcela přehlédnutelná. Tento příspěvek nabízí několik jednoduchých tvorů, kteří svým významem a silou pravděpodobně do života dobrodruhů nemají šanci zasáhnout a postavy se s nimi sice mohou běžně setkat, ale pravděpodobně nebudou stát ve středu jejich hrdinského zájmu.

V převážné většině se jedná o vesměs obyčejné tvory, kteří se odlišují jen jednou či dvěma vlastnostmi a ve většině případů jsou ovlivněni magií. Dle mého názoru je totiž vhodné předpokládat, že ve světě, kde magie běžně ovlivňuje život a porušuje fyzikální zákony, by se i příroda přizpůsobila a vznikly tak tvorům například různé orgány, které udržují magenergii. S výjimkou šíje, což má být skutečně obyčejný ještěr, mají všichni tito napůl magičtí tvorové společnou jednu vlastnost, kterou je snížená reprodukční schopnost. Pokud se jedná o ptáky, bude snůška vajec menší, březost savců delší atd. Oproti tomu lze očekávat, že šance na přežití těchto tvorů budou o něco větší.

U tvorů, u kterých jsem to nepovažoval za důležité, jsem se odchýlil od běžně používané formy psaní bestiáře a zcela jsem vynechal informace o jejich útoku či životaschopnosti a pohyblivosti. Koneckonců, tito tvorové mají mít spíše atmosférickou funkci. Jedná se vlastně jen o soubor nápadů, jaké jednoduché zvláštnosti se u různých tvorů mohou objevit a jak by to mohlo vypadat v tom nehrdinském světě. Snažil jsem se tedy zachovat pokud možno stručnost a rozmanitost.

 • Hmyz
  • Zákeřnice ohnivá - dravý hmyz o velikosti střevlíka, jehož larvy se živí hlenem zeleným
 • Plazi
  • Chameleonek nemrtvý - malá ještěrka parazitující na nemrtvých
  • Šíj - malá verze brontosaura, která má sloužit jako další běžný levný zdroj masa a vajec
 • Ptáci
  • Karnatský poštovní holub - pták, který vytváří iluzi letícího hejna
  • Vrána křížová - ztvárnění Hitchcockových ptáků, v tomto případě vran s magicky posíleným klovnutím. Nebezpečné i dobrodruhům.
 • Bůžek plodnosti - astrální bytost nechávající se uctívat, která zvyšuje výnosy polí za cenu neštěstí na lidech.

Zákeřnice ohnivá

Zákeřnice je tmavý dravý druh brouka velký asi 3 couly (střevlík), vzhledem připomínající pavouka. Má poměrně velká kusadla a mohutný zadeček zdobený nápadnými oranžovými skrvnami. Člověku není hrozbou, kousnutí v jakékoliv formě je sice bolestivé, ale nijak nebezpečné.

Dospělý jedinec se živí ostatním přisedlým hmyzem jako jiní běžní dravci, larvy však vyžadují specifický typ potravy - hleny zelené. Samička zákeřnice vyhledává hleny, naklade do nich několik vajíček a vylíhlé larvy začnou hlen rychle požírat. Uvnitř jejich těla se působením magie tvoří ohromný žár a jedinci tak svou potravu doslova "spalují". Jedna snůška vajíček stačí na sežrání 2 sáhů čtverečných hlenu zeleného. Rozšlápnutím červa se žár uvolní a tělíčko shoří.

Samička zákeřnice je dlouhověký tvor, dožívá se až 5 let a vyskytuje se usedle tam, kde je velká pravděpodobnost výskytu hlenů. Předpokladem je, že hleny se rozmnožují také, že to tedy nejsou sterilní tvorové a proto se výskyt zákeřnic počítá na výskyt hlenů. Samci žijí krátkodobě, po přeměně v dospělého jedince odlétají hledat samičku, se kterou by se spářili a poté hynou. Dospělá samička zpočátku má křídla také, nejprve odlétá hledat další příhodné místo, pak však křídla odlamuje a musí rychle získat velké množství energie, kterou musí vydat, aby zajistila příchod potomků na svět. V to období jí velmi mohutní zadeček.

Magicky aktivní jsou v podstatě pouze larvy, ze kterých je možné, částečně i posmrtně, vydestilovat magenergii. Z jedné snůšky až 3 magy. Mimo hlen larvy umírají velmi rychle z důvodu extrémní nutnosti rychlého přísunu potravin. V dospělých jedincích byly stopy magenergie zaznamenány, jedná se však o naprosto zanedbatelné množství. Pro alchymisty se jedná o atraktivního exotického brouka, jehož umělý chov by, především pyroforům, jistě umožnil podniknout nové kroky v oboru. Netřeba však vysvětlovat všechny obtíže, které z takového chovu plynou.

Zákeřnice ohnivá

Chameleonek nemrtvý

Chameleonek je malá bezzubá nevýrazná ještěrka dorůstající délky zhruba 10 coulů připomínající gekona. Má našedlou kůži posetou jen nepatrně tmavšími skrvnami. Jeho nejvýraznějším aspektem jsou především jeho nohy. Umožňují mu pohybovat se po stěnách i stropě a udrží se na takřka jakémkoliv materiálu.

Nejedná se o nemrtvého. Své jméno získal tím, že parazituje na nemrtvých a potřebuje je ke svému životu. Skutečnost je taková, že přemnožení těchto tvorečků je noční můrou každého nekromanta. Chameleonek se totiž živí výhradně vysáváním magické aury, která drží nemrtvé pohromadě a po čase tak způsobuje jejich zkázu.

Chameleonkovými oběťmi jsou pouze dva druhy nižších nemrtvých (ti vyšší jej jednoduše zahubí), kostlivec a zombie. Magenergii v sobě uchovává a ocitne-li se v blízkosti nemrtvého, začne ji uvolňovat, což způsobuje otupělost cíle, na který poté ještěrka vyleze a pevně se uchytí na nějakém stabilním místě (hrudní koš). Malá velikost a změna barvy kůže mu zajišťují nízkou pravděpodobnost odhalení. Napadený nemrtvý hyne na zhroucení magického pole po dvou až třech týdnech. Chameleonek poté opouští zbytky a z magické zásoby je nadále schopen žít celé měsíce. Za rok je jedna ještěrka schopna zničit dva až tři nemrtvé.

Chameleonci se páří a líhnou na určitém místě, kam se v dané období vrací (podobně jako mořské želvy táhnou na pobřeží). Většinou se bude jednat o nějakou prostornější skalní průrvu či jiný prostor tomuto podobný. Odchyt ještěrek je samozřejmě nejsnazší právě na tomto místě.

Dožívá se až 12 let a vyskytuje se především na místech, kde dochází k samovolnému vzniku nemrtvých. V takto "přirozeném" prostředí budou poněkud vzácní a existenci nemrtvých významně neohrozí, ale dojde-li k umělému vyvolávání nemrtvých v oblasti s chameleonky, může dojít i k jejich přemnožení a potom se stávají skutečnou hrozbou neživých bytostí.

Alchymista může z jednoho chameleonka vydestilovat až tolik magů, kolik je magenergie potřebná k vyvolání daného nemrtvého.

Chameleonek nemrtvý

Šíj

Životaschop.:5
Útočné číslo:(+2 + 5) = 7 (ocas)
Obranné číslo:(-2 + 5) = 3
Odolnost:15
Velikost:C
Bojovnost:2, 4 (samec)
Zranitelnost:zvíře
Pohyblivost:6/zvíře
Vytrvalost:18
Inteligence:1
Zkušenost:30
Váha:7000 + 1k10 × 300
Jídlo:70 + 1k10 × 3 čenů / 8h + 1k10 × 2s
Ostatní:kůže 1400 + 1k10 × 60 mn / +6h
bodce 30 mn / +1h
Cena:10-30 zl (v cenové relaci osla)

Šíj je až 1,5 sáhu vysoký a 2,5 sáhu dlouhý mohutný ještěr s dlouhým krkem sehnutým k zemi a malou hlavou. Na konci ocasu má kostěné hroty a záda kryjí zkostnatělé šupiny vytvářející pevný pancíř.

Je to býložravý, vcelku mírumilovný, domestikovaný tvor. Divoké formy dosud mohou přetrvávat, ale předpokladem je, že domestikace se pro něj stala přizpůsobením přirozené situaci. Dožívá se až 40 let.

Asi nejlepší způsob, jak popsat jeho způsob života a chování je přirovnat jej ke slepici. Šíjové žijí ve stádech, jsou chováni kvůli masu a vejcím a k jejich oblíbenosti pravděpodobně příliš nepřispěje fakt, že i jejich chování je typicky "slepičí", alespoň co se pověstného intelektu a zvědavosti domácího kuru týče. Též uspořádání je podobné, ve stádě je množství samic s jedním dominantním samcem.

Jejich životní nároky jsou sice minimální, mohou žít takřka v jakémkoliv teplejším prostředí i s mírným travnatým porostem, ale na druhou stranu s nimi nelze zacházet jako s jinými typicky "stádovými" zvířaty, jako například s ovcemi, kdy lze pohybovat rovnoměrně s celým útvarem. Šíjové jsou pomalí, ráno se vydají na pastvu a poněkud volně se rozprostřou na pastvině. Pro jejich chov je většinou placen jeden pasáček, který je bez potíží schopen udržovat jakýs takýs jednotný útvar stáda a hlídat je.

Pokud se objeví nebezpečí, šíjové se seběhnou do kruhu, hlavy srazí k sobě, uprostřed hlídají mladé a vně kruhu máchají svými ocasy, dokud se útočník nestáhne.

Masa vydají zhruba jako kráva, ovšem nižší kvality (kolem úrovně vepřového). Do týdne snesou dvě až tři vejce. Vydělání kůže je poměrně náročné, jsou-li jiné možnosti, pravděpodobně nebude zužitkována. Kostěné výrůstky na ocase jsou naopak asi jeho nejcennějším artiklem. Jako tažné zvíře se šíjové zcela neosvědčili.

Šíj

Karnatský poštovní holub

Vzhledem se Karnatský poštovní holub liší od běžného holuba jen o něco tmavším peřím a několika červenými pruhy na vnitřní straně křídel.

Jediné rozdíly oproti běžnému exempláři spočívají jednak v jejich nižší reprodukční schopnosti (tedy jsou relativně vzácní), druhak v jeho zvláštní schopnosti. Tento pták totiž v letu vyvolává magickou iluzi celého hejna. Podle všeho udržuje tuto iluzi, kromě vlastní základní zásoby magenergie, vlastním letem, tj. část energie vydaná na let se spotřebovává na kouzlo. Holub též vyžaduje o něco větší příjem potravy.

Iluze vyvolává 7-12 dalších obrazů ptáků, kteří kopírují pohyby sesilatele, ovšem každý obraz s určitým individuálním zpožděním. Proti běžným predátorům je takřka dokonale chráněn a šance na doručení zprávy jsou tak poměrně vysoké, ale na druhou stranu letící hejno snáze přiláká pozornost a každému dojde, že někdo celkem bohatý posílá dopis.
Pravidlově se jedná o past na Int ~ 4 ~ nic/prohlédnutí iluze.

Po vypreparování shluku zvláštních žláz napojených na prsní svalstvo z nich alchymista může vydestilovat až 10 magů.

Karnatský poštovní holub

Vrána křížová

JednotlivecHejno
Životaschop.:2 životyŽivotaschop.:10 (50/40/25/10 životů)
Útočné číslo:(-1 + 3/+1) = 2/+1 (zobák)Útočné číslo:15/12/9/5
Obranné číslo:(+2 + 1) = 3Obranné číslo:0
Odolnost:8Odolnost:8
Velikost:A0Velikost:C
Bojovnost:2 (v přírodě)Bojovnost:12
Pohyblivost:11/okřídlenecPohyblivost:9/okřídlenec
Vytrvalost:8/okřídlenecVytrvalost:8/okřídlenec
Manév. schop.:15Manév. schop.:7
Inteligence:1Inteligence:1
Zkušenost:2Zkušenost:600

Křížová vrána se od běžné vrány příliš neliší. Rozpoznat ji lze podle bledé skvrny v podobě kříže, kterou má na hlavě. Ve všech ostatních aspektech se však od běžného exempláře takřka neliší. Znovu platí, že jejich počet je spíš menší, žijí v rozptýlených hejnech zhruba o 20 kusech a přemnožení jim rozhodně nehrozí.

Jedná se o všežravce, který se živí od různých semen a morku kostí až po drobné živočichy, od hmyzu a ještěrek až po savce velikosti dospělých morčat. Nejlépe uzpůsobena je však na hledání potravy v zemi. Její klovnutí je magicky posíleno a výslednou ránu lze připodobnit k úderu kladiva vší silou na hřebík. S velikostí zobáku dochází k tomu, že po klovnutí do země odlétají celé hroudy zeminy a vrána tak může nerušeně hledat potravu schovanou hlouběji, než by běžný pták dosáhl či vybírat půdní obyvatele poházené po okolí zásahu.

Pro běžného obyvatele představují vrány křížové nepříjemného škůdce, protože ač jsou velmi zdatné v lovu např. krtků či krys, tak krátery, které za sebou nechávají na polích, jsou výmluvným důkazem jejich neoblíbenosti.

Naopak vyhledávány jsou všemi tvory, kteří mají moc nad zvířaty a kterým by mohla být ku prospěchu jejich destruktivní síla. Ať už se jedná o upíra či mocného černokněžníka, setkání s cíleně útočícím hejnem těchto vran může být smrtelné i pro zkušené dobrodruhy.

V hejnu se nachází 25 vran. Pro boj s nimi platí stejná pravidla jako pro boj s hejnem krys, kdy jeden útok dle délky zbraně zahubí 1-2 (pro krátké), či 1-6 (pro dlouhé a těžší) vran. Lze vyrobit i hejna větší, mění se však jen poměr životů, útok se nadále nezvedá.

Ze zobáku může alchymista získat až 5 magů.

Vrána křížová

Bůžek plodnosti

Sféra původu: Hasiel
Cíl: Kus zeminy (ideálně kámen)
Doba výskytu: 4 hodiny

Bůžek plodnosti je ze všeho nejvíc podobný démonům různých posedlostí. Jedná se o nehmotného tvora, který ovšem velkou část svého života tráví usedle v kameni.

Jeho vznik nelze než spojit s odpovědí astrálního světa na tolikrát přednesené tužby o dobrou úrodu lidských duší. Tedy jeho vznik v podstatě zapříčinila společnost, ve které se zemědělství stalo důležitou složkou získávání potravy. Jedná se tedy o tvora poměrně prastarého.

Na tento svět přichází přímo z astrálu a jeho skutečná podoba je bod matného světla o velikosti přibližně pingpongového míčku. Objevuje se vždy v noci a je-li to možné, vstoupí do kamene (min. kvádr o velikosti 20x20x40 coulů) v blízkosti lidské osady či přímo v ní. Není-li v dispozici žádný vhodný materiál, bůžek si jej stvoří sám transformací dostupného materiálu. Jedné noci se zkrátka náhle na určitém místě objeví podivná soška napůl vytesaná do neopracovaného kamene. K tomuto kameni je pevně vázán a jeho jakékoliv vážnější poškození způsobí bůžkovu okamžitou smrt. Přenesením sošky na jiné místo dojde k puknutí kamene a uvolnění bůžkovy pravé podoby. Pak musí rychle najít jiný vhodný kámen, ale tak jako tak bude příliš oslaben a pravděpodobně brzy uhyne.

Jako každý tvor, i bůžek chce přežít co nejdéle. Podobně jako Dároshe živí prudce vyvolané emoce, tak bůžka dokáže naživu udržet silná víra v něj. Je propojen s 9. sférou (Hasiel), která mu dává možnost ovlivnit náhodu. Tímto způsobem pozitivně ovlivňuje výnosy půdy v blízkém okolí, ale zato negativně působí na místní obyvatele.

V podobě sošky žije zhruba rok, poté kámen pukne a bůžek se okamžitě vrací zpět do astrálu. Za tento rok mohutně zvýší zemědělské výnosy a způsobí na místním obyvatelstvu celkem zranění za 5k10 životů, která se mohou projevit postupně jako série náhodných lehkých zranění, či několik málo smrtelných nehod. Znalost tohoto negativního jevu však není všeobecně rozšířena.

Bůžek se objevuje zásadně na venkově a jeho existence je všeobecně známá. Jeho nalezení je provázeno veselím a vesničtí šiřitelé zkušeností minulých budou pravděpodobně vědět, že je třeba bůžka uctívat alespoň jednou týdně celospolečenskou návštěvou sošky a věnování malé oběti. Obětiny bůžek nevyžaduje, ale jejich konání posiluje víru v něho, která ho živí. Takto se mohou u sošky konat celé vesnické oslavy, aby nad jejich políčkem bůžek nezanevřel.

Alchymista má šanci vidět v něm tolik magenergie, kolik je potřeba k navázání kontaktu se sférou Hasiel (450), ale vydestilovat dokáže jen 1/10 tohoto počtu.

Bůžek představuje zosobnění lidových představ a konflikt studovaného světa s tím prostým lidovým. Je zároveň prospěšný i nebezpečný. Studované vrstvy obyvatelstva budou pravdpodobně znát i stinnou bůžkovu stránku, ale vesničané, jejichž obec bůžek poctil svou návštěvou, se jeho zničení budou nejspíše bránit.

Bůžek plodnosti

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 16

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Sniper: Tak diskuzi se v podstatě též nebráním, ale kdybych tu alespoň měl o čem diskutovat - ono totiž nezáleží na tom, zda by to ovlivnilo či neovlivnilo hodnocení, ale větší problém je, že hrozí až přespříliš veliké nebezpečí, že by jsi mohl mít pravdu. ;)

Jistěže to vágní důvod je, ale když chce člověk něco prodat, musí doufat, že to bude fungovat jako politická programová prohlášení a že se nikdo za oponu moc dívat nebude. :)

Hamster: Že by další můj terminologický nonsens? :)


 Uživatel úrovně 8

Já jsem si vždycky myslel, že hejno zvyšuje šance na úspěšnou obranu, proto se hejna a stáda a ostatní skupinky v přírodě tvoří...

Mě bůžek v díle nevadí, ale "fantaskní rozšíření fauny"?


 Uživatel úrovně 8

Sccion: ale to je výborný nápad na další dílo - Lexikon tvorů nepřemožitelných - Manažer, PJ, Bouchi, Bílý králíček, Přemožitelný paradox, Pojmenované CPčko...

Ehm, teď vážněji. Příjde mi to jako hodně vágní důvod proč dát něco naprosto odlišného do díla. Jak sis mohl všimnou, hodnocení o neovlivnilo, ale to nevylučuje diskuzi ;)


 Uživatel úrovně 8

Probůh! Jak jsem jen mohl zapomenout! :D

... i když se obávám, že takový manažer by spadal do oblasti tvorů nepřemožitelných. :)


 Uživatel úrovně 8

Sccion: "zasahuje do života obyčejných lidí" - nechceš tam přidat i Manažera? I to je velmi nebezpečný tvor co toto víc než splňuje, ostatně teď kdykoliv mě může přepadnou ze zálohy a poklepat mi na rameno :D


 Uživatel úrovně 8

Tak to vidíte. Mě vždycky říkávali, že brontosaurus vznikl tak, že našli vedle velkého těla malou hlavu a složili tak dohromady vlastně dva tvory. :)

Bůžek plodnosti je tam proto, že splňuje podmínku "zasahuje do života obyčejných lidí" a kdesi v úvodu zmíněné zachování rozmanitosti (přece jen, když už tam jsou dva paraziti, bylo by to takové fádní)

Folcwine: Všeobecně dobrý souhrn, snad bych se jen mohl pozastavit u holuba. Jakékoliv oponování proti tomu, co jsi napsal (iluzivní obrazy by jej před nepřáteli příliš nechránily) je totiž nadmíru podobné tomu, co bych mohl říct Sniperovi u zákeřnice, totiž že nikdo neříká že hleny jsou vzácný druh. U holuba stejně tak není psáno, že se bude jednat o rovnoměrně rozložené či nějak pravidelné hejno. Osobně jsem si to představoval jako chumel, ne letku.

Sniper: Samozřejmě si můžeš vypůjčit cokoliv. Jakákoliv možnost přežití mé myšlenky do dalšího příspěvku je vždy vítána. :)

A jinak vám oběma vřelé díky za podněty a úpravy k bůžkovi a chameleonkovi.


 Uživatel úrovně 8

Folcwine: To je pravda...

To čo som napísal si pojal dosť zle :). Brontosaurus je neoficiálny názov pre SAUROPODOV. Apatosaurus je druh SAUROPODA a podľa popisu nieje Šíj ani zďaleka len zmenšená verzia Apatosaura, takže len hovorím, že by tam malo stáť namiesto BRONTOSAURUS slovo SAUROPOD, a to čisto z vedeckého hľadiska, takže sa nehádaj keď berieš všetko z wikipedie :). To niekedy nieje dôverná stránka.

Ale nič v zlom, len bránim to, čo som povedal.


 Uživatel úrovně 5

kamerask:
Akorát když řekneš že je to zmenšenina Brontosaura, tak 90% lidí ví o co se jedná, když ale napišeš korektně že je to zmenšenina Sauropoda, tak možná tak 10% bude tušit o co se jedná.

Jinak pokud už tady prosím cituješ vědecké bláboly, tak je prosím aspoň cituj přesně:
Apatosaurus = Brontosaurus (označení rodu)
Sauropod (označení podřádu strunatců)

Takže ne, správné vědecné označení Brontosaura opravdu není Sauropod, ale Apatosaurus.
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Apatosaurus


 Uživatel úrovně 8

Ešte jedna vec, ktorá mi nedá nespomenúť ako veľkého obdivovateľa dinosaurov. Brontosaurus neexistuje, a to nielen preto, lebo vyhynul. BRONTOSAURUS je označenie SAUROPODA, čo je jeho vedecký názov. BRONTOSAURUSA vymysleli ľudia preto, lebo o dinosauroch nič nevedeli (ešte).

Takže šíj je malá verzia sauropoda :)....


 Uživatel úrovně 5

Zákeřnice ohnivá - pěkný příklad toho jak inteligentně omezit nějaký druh, který by po zamyšlení nad pravidlovým zpracováním měl být rozšířen takřka všude. Problém s použitelností nevidím, někde budou hleny chráněny před zákeřnicemi (například dostatečně nízkou teplotou), když se hlen rozšíří až moc, tak jej postupně hmyz "užere" do původní velikost. Absence zákeřnic (např z důvodu vylovení chymtivým alchymistou) může být důvodem proč zelené hleny jsou najednou takřka všude. 4,5*

Chameleonek nemrtvý - podobný princip jako u zákeřnice. Menší rozmnožovací rychlost, takže je možné jejich stav udržovat na rozumné míře důkladnými prohlídkami. Jak správně poukázal Sniper, chybý zde náznak postupného chátrání nemrtvých. 3*

Šíj - jednoduché zvíře s jenoduchým a jasným významem - ozvláštněním světa o fantasy domácá zvíře. 2,5*

Karnatský poštovní holub - toto se mi nelíbí, jednak účinek kouzelného efektu je takový nejistý. Vyšší šance na únik predátorům je možný, avšak v praxi by to vedlo k tomu, že se bude útočit vždy na prvního holuba v letce (hádejte proč). Dodatečný výdej energie na vytvoření dlouhotrvající iluze trochou stravy navíc bych nepovažoval za zrovna vhodné vysvětlení. Pokud bych byl poštovní holub, nevím nakolik bych jásal nad možností mít za sebou kopu obrazů 1*.

Vrána křížová - vysvětlení magického zobáku nevysvětleno, takže se hodí do více magických světů nebo magičtějších oblastí běžných světů. 2,5*

Bůžek plodnosti - sice se to v díle vyjímá jka palma ve smrkovém lese, ale samotý nápad je skvělý. Osobně bych přidal možnost, že pokud je o bůžka skvěle postaráno (tj. je pořádně vykrmován vírou), tak nejen že může posílit kladné účinky, ale také může omezit negativní nebo prodloužit své trvání (a to klidně na neurčito). 4*