Bestiář

Lebozej Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 13

Skupina: Nemrtvý

Životaschopnost: 4 + 2

Útočné číslo: ( +2 + 2/+1) = 4/+1 (pařáty), ( +2 +4/+2) = 6/+2 (tlama) + zvl., +2 +SZ

Obranné číslo: (-1 + 4) = 3

Odolnost: 20

Inteligence: 1

Velikost: B-C

Zranitelnost: humanoid + E, N, ale M0, O0, P0

Pohyblivost: 14/humanoid, ale neunavuje se

Přesvědčení: zákonné zlo

Poklady: 0-50/0-50

Zkušenost: 265

Bojovnost: 12

Síla mysli: -

Popis:

Doplňující údaj:
Charisma: 2

Leb bezmozečná, prázdnotou po vypálení zející, toť osudná rána Lebozejova, jíž snůška chatrná – magenergie přírodní – životem napojila.

Lebozej je nižší přírodní nemrtvý, humanoidní hmotné podoby. Má dlouhé, silné a šlachovité končetiny, svalnatý hrudník, z kterého vychází velmi krátký krk, na němž je nízko posazena větší hlava hruškovitého tvaru. Kůže mu obepíná až stahuje svaly a šlachy, avšak nepůsobí nikterak seschle, spíše mu v těle koluje nemrtvá míza, díky níž působí nesmírně vitálním dojmem, přestože tmavě šedá kůže s nahnědlými odstíny je více známkou neživota. Často má na některých místech tuto kůži potrhánu a lze spatřit obnažené světle šedé maso, které již dávno pozbylo krve. Ruce i nohy jsou zakončeny silnými pařáty. Dolní končetiny jsou často pokrčené a od sebe roztažené, pohyb tak působí dosti nepřirozeným dojmem. Důvodem je psu podobné stopování a čenichání, avšak v případě běhu či boje je lebozej vzpřímený bez pokrčení nohou. Odpudivé vzezření těla dokresluje větší hruškovitá hlava, lysá, jako by pročísnutá bleskem, po bocích nad ušima se zbytkem dlouhých roztřepených šedých vlasů. Výraznými rysy jsou velmi mohutné nadočnicové oblouky, široký tlustý nos a velká tlama s mohutnými čelistmi, posázenými zuby dýkovitého tvaru. Brada je pokryta vlasům podobnými dlouhými vousy. Uší je hlava prosta, oči jsou umrlé bez panenek, černě podbarvené na spodních víčkách. I když je lebozej humanoidní povahy, lidskost je v něm nemrtvou mutací dosti zastřena.

Samovznik

– tento druh nemrtvého může vzniknout pouze přírodním způsobem. Kouzelníci ani nekromanté jej nemohou vytvořit a oživit. Vznikají na místech s příhodnou magickou koncentrací, ovšem pouze za následujících podmínek: Vzniká vždy v den, který je přesně týden před úplňkem, z těla ne déle než dva týdny usmrceného humanoida, který zemřel na následky vypalování mozku některou neviděnou hrůzou, přičemž životaschopnost původního humanoida byla alespoň 3 a odolnost minimálně 13, lhostejno jakou měl inteligenci před vypálením mozku. Pravděpodobnost vzniku není doposud známa, stejně jako množství magické koncetrace v okolí. V zasvěcených kruzích je známo, že se několik nekromantů pokoušelo přivést tohoto nemrtvého k životu za splnění patřičných podmínek, avšak prozatím skončily všechny pokusy nezdarem.

Mozkový štít / Boj s neviděnými – způsob magického samovzniku předurčil tento druh nemrtých k tomu, že kvůli předchozímu vypálení mozku jsou nyní imunní vůčí všem mentálním útokům a není na ně možné takový útok vést (P0). Výjma této odlišnosti je v souvislosti s vypálením mozku hrůzou také neschopen s neviděnými jakýmkoliv způsobem komunikovat, či je dokonce ovládat. I když má tento druh nemrtvého enormně malou paměť a z předchozího života si pochopitelně nic nepamatuje, přesto má po svém zmrtvýchvstání "vrozenu" zvláštní nenávist vůči všem neviděným. Dokáže je vycítit v okruhu 50 sáhů a při boji s nimi má bonus +3 k ÚČ.

Sluneční světlo – od jiných nemrtých vydrží na slunci o něco déle. Na slunečním světle (od svítání do západu, i když je pod mrakem) je schopen pobývat o 2 směny déle, než je jeho životaschopnost, poté se stejně jako ostatní přírodní nemrtví rozpadá v prach. Jiné než sluneční světlo, oheň a jiné případné zdroje světla na jeho životnost nemají žádný vliv ani účinek.

Výskyt a chování

– lebozejové ožívají v přírodě, na místech pro jejich vznik příhodných. Jedná se zpravidla o husté hvozdy, mokřady, močály, třasoviska, bařiny a podobná místa. V těchto oblastech se vyskytuje spíše výhradně po soumraku, jelikož má strach ze slunečního světla, o němž záhy zjistil, že poškozuje jeho "nemrtvý život". Když se obloha smráčí, kráčí v příšeří a stínech. Neumí za sebou zahlazovat stopy, tudíž je poměrně snadné vystopovat jeho trasy. Během dne obývá nejraději jeskyně, či jakákoliv podzemí. Jako jiní nemrtví nepotřebuje jíst ani spát. Po většinu dne plaší, mnohdy i napadá různou zvěř, jelikož je extrémním samotářem a ve svém okolí nesnese mnoho živých tvorů. Vycítí-li někde hrůzu, vydává se ji hledat a napadnout. Neumí komunikovat s jinými nemrtvými ani s žádnými tvory, dokonce potká-li jiného lebozeje (což je velmi malá pravděpodobnost), nijak spolu nekomunikují, ale je to téměř jediný tvor, vůči kterému je jakžtakž lhostejný. Jeho život je dosti omezený. Pokud nebojuje, či nestopuje, snaží se sbírat do svého obydlí všemožné nesmyslnosti, vytrhává a ničí rostliny, keře, je schopen vyrábět pouze nejprimitivnější nástroje a zbraně, jako je kyj, hůl a jiné. Jelikož je jeho druhým domovem bažina, nemá strach z vody a dokonce někdy rád plave, brodí se a umí plavat na dobrém stupni dovednosti. Svěcená voda však rozhodně jeho přítelem není. Je typem zbloudilého volného nemrtvého, pouze v úplňku upadá vždy na tuto noc do kataleptického spánku, z kterého jej není možno nijak probudit, je v něm jednoduché jej zabít. Tato informace však dosud nebyla vypozorována a není běžná.

Boj

– může být velice pestrý. Lebozej u sebe může mít jakoukoliv primitivnější nestřelnou zbraň, kterou našel někde v jeskyni, v podzemí, či o ni připravil některou ze svých minulých obětí. Je též možné, že v boji použije dřevěnou kládu, hůl, kyj apod., které si sám někde opatřil a "opracoval". Pro zjednodušení lze brát pravidlo, že je schopen používat pouze drtivé zbraně. Pravděpodobnost, že při sobě nosí zbraň je asi 50%, jinak využívá v boji své silné pařáty a především se snaží zakousnout do těla oběti nebezpečnou tlamou. Má-li však nepřítel silnou zbroj (kroužková a výše), nebude se o prokousnutí pokoušet tak často. Lebozej se nesnaží svou oběť překvapit, nečíhá na útoky ze zálohy, ale je přímočarým válečníkem. Může se pokusit svou oběť před bojem zastrašit, toto zastrašování nepoužívá cíleně, ale je vlastně automaticky používané na každého protivníka. Lebozej sice není příliš obratným, vychytralým a inteligentním soupeřem, avšak nahrazuje to svou silou, nezdolností (nikdy neutíká z boje) a v neposlední řadě má několik zákeřných schopností (viz níže). Je zranitelný obdobně jako jiní nemrtví, mentální útok na něj však nemá vliv. Navíc je ale extrémně zranitelný mečem noci, který mu ubírá hned dvojnásobný počet životů než normálně, při každém úspěšném zásahu.

Zvláštní schopnosti

– kromě zvýšené odolnosti vůči slunečnímu svitu a mozkovému štítu proti mentálním útokům má ještě jiné zvláštní schopnosti.

Zastrašování – stejně fungující a probíhající jako válečnické zastrašení. Lebozej se bere jako válečník na 5. úrovni, hodnota jeho charisma je 2. Rozdíl je ovšem v tom, že lebozejové používají zastrašování automaticky před každým bojem, ať se již jedná o skupinu dobrodruhů nebo o zatoulanou lesní zvěř.

Smysly

- mutace a zmrtvýchvstání si pohrály s jeho smysly natolik, že má absolutní absenci sluchu, zrak orientovaný spíše na tmu (přes den (ve světle) má v důsledku zhoršeného vidění -2 k ÚČ a OČ, v noci (ve tmě, šeru) má naopak bonus + 1 k ÚČ a OČ), hmat a receptory bolesti dosti znecitlivělé a nakonec má nadmíru dobře vyvinutý čich, který používá k orientaci a ke stopování. Pro zvláštní schopnost Stopování platí stejná pravidla jako u hraničáře s těmito změnami a parametry: lebozej se bere jako hraničář na 8. úrovni
hod na ověřování probíhá až po 5 směnách
v nepoužitelných uzavřených terénech má bonus +5%
neumí dost dobře rozeznávat jednotlivé tvory, pouze skupiny (humanoid, šelma, had apod.)

Otrava

- otrava se může do těla oběti rozšířit po lebozejově kousnutí. Po každém úspěšném zásahu útokem tlamou si postižený hází proti pasti Odl ~ 6 ~ nic/otrava. Jestliže neuspěje v hodu proti této pasti, pak se u ní po uplynutí jedné směny začnou projevovat příznaky a účinky otravy. Nakažené postavě začnou po dvou směnách od napadení slézat všechny vlasy, vousy a ochlupení. Pokud není dotyčná osoba léčena, proces trvá postupně celý den, dokud na jejím těle nezbyde ani vlásek. Pokožka je po již po jedné směně velice přecitlivělá a postava získává postih -2 ke stupni odolnosti. Jestliže není po celý den léčena žádným příslušným a efektivním způsobem, pak na sklonku dne ztrácí 1 stupeň odolnosti trvale (s možností zpětného navrácení nějakým mocnějším vitálním kouzlem). Pokožka postiženého při neléčení získává po 12 směnách šedavý nádech. Celý proces magické otravy je jednodenní a není-li postavě poskytnuta v celém průběhu adekvátní účinná pomoc, pak všechny následky přetrvávají celý týden a postižený má po tuto dobu sníženo charisma o 3. Také v důsledku magické nemoci jí spánkem nepřibývají životy a ubude jí jen polovina obvyklého množství únavy. Jediným štěstím je, že v důsledku otravy neubývají zraněnému žádné další životy, tudíž nemůže být nákaza smrtelná.

Tato otrava je léčitelná pouze lektvarem modré hvězdy (PPP) nebo speciálním protijedem koprovou mastí (viz níže). Hraničářské neutralizuj jed ani jiné způsoby léčení nedokáží šíření otravy zabránit. Zranění je magické povahy.

Koprová mast
jed: Lebozejova otrava kousnutím
magenergie: 2 magy
suroviny: 42 zl
základ: kopr, tělo kopromlaska (10coulů)
trvání: 2 hodiny/ kdykoli během učinkování otravy (1den)
výroba: 3 hodiny, doma
nebezpečnost: neutralizace
síla: neutralizace
použití: dotyk (mast na rány)
barva/chuť/zápach:30/70/50

Popis: Koprovou mastičkou se mazají rány po kousnutí lebozejem. Je možné použít upravenou verzi preventivního protijedu, při vědomí náchylnosti některé špatně kryté části těla, která ochraňuje pokožku pomazaných míst, před všemi neblahými účinky otravy, plynoucími z lebozejova kousnutí. Jestliže je mast podávána až po útoku (až do 1 dne od něj), pak do 2k6 kol pozastavuje a ruší veškeré postihy, které z otravy pro oběť vyplynuly. Pro navrácení kosmetických vlastností je třeba aplikovat protijed ještě následující den po prvním potírání. Jedna dávka vystačí na potření 4-6 ran.

Jako jiné masti se vyrábí z vepřového sádla, do něhož se vloží tři hrsti nasekaného kopru a libovolná část (10 coulů délky) z kopromlasčího těla. Tělo nejprve povaříme, kopr nasekáme, sádlo roztavím, poté se vše smíchá dohromady a nechá 2 hodiny na mírném plameni (pozor na přepálení).

Koprová mast je béžovozelená látka, mírně koprovo-mrtvolně čpící, chutnající jako sladké poněkud zkažené sádlo. Cena masti je celkem předražená, je k dostání ve větších městech.

Tato bytost není ryze a převelice příběhotvorná a ani to nebylo záměrem. Spíše by měla rozšířit dosti chudé a opakující se humanoidní nemrtvé z pravidel, mohla by vnést více pestrosti a překvapení pro družiny, zejména svým vzhledem a několika zvláštnostmi, které z ní činí originálního nepřítele na poli nižších nemrtvých. Kromě netradičního a nově vzhlížejícího nemrtvého, dostává lebozej, dosazený do různých světů, i svůj druhý úkol a to jest napomáhání k udržování přirozené harmonie světa tím, že napadá silné a zákeřné množící se hrůzy a rozrušuje tak pravidlo, že by kooperace nemrtví – nevidění musela fungovat vždy a bez vyjímky.


Přeji příjemnou zábavu. -M-

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 13

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Jedinné v čem vidím problém je to vidění, ale to už tu pár lidí psalo.
K tomu magickému jedu může být způsoben magickou mutací, která už tak tohoto tvora dost pozměnila při vzniku(alespoň tak to chápu já).
Jinak pěkné a kvalitní dílo, které si PJ může vzít a rovnou vložit do nějakého příběhu.


 Uživatel úrovně 5

Nad pohyblivostí netřeba příliš polemizovat, co do ní je nejblíže ghúlovi, čili humanoid bez možnosti únavy.


 Uživatel úrovně 0

Kdybych byl PJ a měl silné postavy, hodil bych jim to pod meče.
Fafrin Vok atd.: Pohyblivost by se mu tedy nejpíše hodila "drak"


 Uživatel úrovně 0

Flocwine - zranitelnost se u hmotných nemrtvých (zombie, kostlivec, ghoul) odvozuje od Humanoida - viz PPZ, pohyblivost nemrtvý pak myslím neexistuje - je tu však magický tvor, který by nejspíše odpovídal více (nemůže sprintovat, nebo tak, ale neunavuje se.)


 Uživatel úrovně 0

Nekromancii a nemrtvým jsem nikdy nefandil, jako hráč je nemám rád a moje postavy taky ne:-)
Líbivé, čtivé bez zbytečných okecávek, ale se vším všudy, celkem snadno použitelná bestie, temná zákoutí, jeskyně, hned by se našlo umístění, výskyt u magických zřídel, a v místech nepovedených pokusů všech možných magiků. Je se zdá mohl by to být celkem urputný protivník v boji na blízko. Velice mě o zaujalo....

s pozdravem
smycma


 Uživatel úrovně 5

moje postrehy:
a) veľmi pekný popis hneď na začiatku, len mi tam nesedia také veci ako "brada" atď ... to akože tá brada vždy narastie?
b) samovznik je popísaný tiež veľmi pekne - troška mi tam však vadia tie časové obmedzenia a skoro vôbec nesúhlasím s podmienkou odolnosti/životaschopnosti pre zvnik
c) formátovanie nadpisu "Mozkový štít / Boj s neviděnými" a "Sluneční světlo" je asi chybné - možno presunúť pod "BOJ"
d) Smysly - je divné udávať základné čísla pre útok a potom povedať že 50 percent času má pastih -2 a 50 percent času má bonus +1 :-)
e) trošku nechápem magickú podstatu otravy pri pokúsaní

Všetky body hore sú iba také drobnosti, nič postatné. Dielo má všetko, čo má mať. Pekný nemŕtvy. Good job.

Noeh


 Uživatel úrovně 5

Velmi jednoduchá potvůrka, která je konstruována hlavně pro hack and slash (tj. PJ odpadne v případě nouze vymýšlet, proč to útočí od pohledu a pro to nikdy neuteče z boje, i když tomu zbývají 2 životy). Samozdřejmě, že je to použitelné i v jiném stylu hry, hlavně jako odpočinkový souboj nebo setkání na zpestření.

Něco málo odlišností od DrD bestiáře by se našlo:
- pohyblivost a zranitelnost by bylo logičtější vstáhnout na nemrtvého, když je jedná právě o nemrtvého
- postih na světle dobře chápu, bonus ve tmě však považuji za duplicitní s postihem vetšiny tvorů za boj za zhoršené viditelnosti, mnohem lepší by dle mého bylo napsat, jakým způsobem vidí (například infravize do 60 sáhů)
- nad jedy, které nejdou odstranit hraničářským kouzlem, ale jen konkrétním alchymistickým léčivým lektvarem, již v poslední době jen krčím rameny

Tedy máme průměrný nápad, s velmi dobrým zpracováním bez nelogičností a chyb s okamžitou a bezproblémovou použitelností ve většině světů.

Kdybych musel hodnotit, tak by to bylo za 4* (5* si nechávám na převratné díla).


 Uživatel úrovně 0

Dílo je z MS vybroušeno k dokonalosti a obsahuje vše pro hru potřebné. Některé údaje se částečně opakují, ovšem nikoliv nad únosnou mez.
Nemrtvý obsahuje dosti zajímavých a barvytých prvků, které jsou ovšem ve vzájemném souladu, takže jej lze označit za nápaditý, zajímavý či přínosný. Možná, že nestvůru dokonce i použiji.


 Uživatel úrovně 8

Poněkud netradiční, nicméne kvalitně zpracovaný nemrtvý. Na rozdíl od autora si ale myslím, že se může za určitých podmínek jednat o nestvůru příběhotvornou, přičemž zejména n a nižších úrovních může být dobře zahraný lebozej vyrovnaným a velice nepříjemným soupeřem každé družiny.

Za títmo účelem by mu možná slušela poněkud vyšší pohyblivost, ale to je pouze návrh, nikoliv výtka.