Bestiář

Chapadloron Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 25

Skupina: Nestvůry magického pole

Životaschopnost: 8+2

Útočné číslo: (+3 + 6/+1) = 9/+1 chapadla s ostny+zvl.

Obranné číslo: (+1 + 4) = 5

Odolnost: 20

Inteligence: 7

Velikost: A - C

Zranitelnost: humanoid ale: D2, E2, H2, N, O0, P

Pohyblivost: 13/ humanoid

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 25 + viz níže

Zkušenost: 500

Bojovnost: 7

Síla mysli: -

Popis:

Upřesnění:
ZSM: 6
Charisma: 4
Přesvědčení: Stejné jako u svého pána nebo Neutrální (viz níže)

Vzhled:

Chapadloron je humanoidní tvor, stvořený zvrácenými alchymistickými pokusy na lidech. Vypadá jako člověk s hlavou chobotnice (a to v přirozeném měřítku), tělo má pokryto velkými bradavicemi (velké asi jako lidský palec) a místo rukou má dvě chapadla dlouhá jeden až jeden a půl sáhu (záleží na velikosti oběti), z kterých mu vyrůstá pět až deset malých kostěných bodců (cca deset až patnáct coulů), ze kterých vytryskne při zásahu do oběti jed (viz níže).
Kůže mu díky alchymistickým pokusům zmodrala a mezi bradavicemi se mu na ni tvoří cestičky slizu (vytékání slizu je obdobou lidského pocení).
Nohy jsou formovány jako lidské. Prsty jim zakrněly a nehty ztvrdly. Na prstech jim navíc vyrostly pomenší kostěné výrůstky podobné těm na rukou.

Chování a komunikace:

Ve své podstatě existují dva typy chapadloronů. První je uměle vytvořený alchymistou (viz níže). Ten se ale musí všemu naučit. Chápe své životní funkce a potřeby, ale všechny rozkazy mu musejí být dopodrobna vysvětleny (podobně jako u elementálů).

Druhý typ je samostatný chapadloron, kterému zemřel pán, či jeho úkol pozbyl smyslu. Chapadloron se v takovém případě snaží vyhledat svého pána, jelikož k němu cítí jisté pouto (jako syn k otci). Přibližně po čtyřech dnech se v něm probouzejí zvířecí instinkty (jež jsou i v každém člověku, což potvrzuje naše vlastní chování) a začne se chovat jako zvíře. Vybere si své teritorium, které bude bránit. Jedinou podmínkou je pro něj vysoká vlhkost (jelikož se v něm tvoří sliz). Pro tohoto chapadlorona platí změna přesvědčení: a to na Neutrální.

Chapadloron je schopen dorozumět se pomocí telepatie se svým pánem a se svými druhy až na vzdálenost 900 sáhů. Sám není schopen mluvit, ale rozumí obecné řeči a popř. může mít některé zbytkové vědomosti postavy, z níž byl stvořen. Kontakt může vyvolat jak pán, tak samotný chapadloron (bude-li k tomu mít svolení od pána).
Všem ostatním postavám ovládajícím telepatii bude taktéž rozumět.

Rozmnožování:

Je nutno uvést, že chapadloron se nemůže rozmnožovat. Pohlavní orgány mu sice zůstávají, ale využívá je pouze k vyměšovacím činnostem. Vlivem alchymistických pokusů je totiž neplodný. Pokusy spářit chapadlorona-muže s chapadloronem-ženou vyšly vniveč.
Taktéž se neosvědčily praktiky alchymisty Wirtena, který chapadloronům uřezával části těl a přikládal je k živým lidským obětem. Tyto části jsou sice po odříznutí živé, ale zatím není známý způsob, jak propojit část chapadlorona s lidským tělem (odřezky do hodiny odumřou). Nicméně v temných kruzích je známo, že se na tomto způsobu „spojení“ pilně spolupracuje s temnými mágy.

Obživa:

Chapadloron potřebuje jíst alespoň jednou za den. Je všežravec, takže spořádá téměř vše. Každý den sní přibližně 2 čeny (čen = množství jídla, které sní člověk za den)a vypije nejméně 3 litry vody. Může pít i jiné tekutiny, ale ty pak oslabují jeho organizmus (to se projeví postihem -2 k ÚČ a OČ).
Pozn.: Mezi nestandardní tekutiny jsou počítány alchymistické lektvary a různé dryjáky, vyráběné léčiteli apod. Alkohol na něj nepůsobí. Jeho organizmus ho velice rychle a efektivně odbourává.
Pokud chapadloron tři dny nepije či nejí, přestane jeho metabolizmus produkovat jed. Nemá-li nadále co jíst ani pít projevuje se to na jeho schopnosti bojovat (-2 k ÚČ a OČ). Pokračuje-li tento stav 14 dní, pak umírá.
Pozn.: Jeho tělo je díky této slabosti citlivé i na jakékoli vnější podměty jež spadají do zranitelnosti typu H.

Stvoření:

Samotný akt stvoření chapadlorona vyžaduje alchymistu s otrlou povahou. Jelikož základním předpokladem je mít živou humanoidní bytost, na kterou musí být v plném vědomí aplikován lektvar Pokroucení. Objekt musí být velikosti A – C a musí být „lidského“ původu. Tím jsou myšleny rasy jako jsou lidé a jím podobné.

Oběť po požití lektvaru prožívá stupňující se bolest, avšak následně neskutečnou euforii a bolest nadále nevnímá. Během prvních 16 hodin se oběti mění podoba a funkce některých orgánů; vyvíjejí se nové (tvorba slizu, jedu, tvorba některých hormonů,atd).

V druhé fázi se mění fyzický vzhled. Do dalších 24 hodin získá postava základní rysy chapadlorona. Začíná ztrácet zrak, má příšernou třesavku (vlivem nevyváženého organismu) a její vědomí pomalu ustupuje.

Třetí fáze je nejkratší: do tří hodin oběť přestane vnímat a přeměna je dokončena. V prvních chvílích se dostavují výbuchy agresivity a chapadloron je neovladatelný. Toto delirium končí po 1-2 hodinách, kdy je chapadloron naprosto apatický.

Pozn.: Pokusy, jež vedly ke stvoření chapadlorona z lidí, nemají žádný vliv na zvířata, což vede alchymisty a kouzelníky k zamyšlení a k hlubšímu bádání. Nutno podotknout, že málokdo se odváží zkoumat Přírodu tak zblízka. A může být jen otázkou času, do kdy si Příroda nechá tyto zásahy líbit.

Lektvar Pokroucení:

Složení samotného lektvaru nechám na každém PJ dle uvážení, ale překládám svůj návrh.
Magenergie: 55 magů
Suroviny: 35 zl.
Základ: trs vlasů zavražděného novorozeněte
Trvání: stále
Výroba: 26 směn
Použití: požití
Barva/chuť/zápach: 65/70/25
Efekty tohoto lektvaru jsou popsány výše. Má zlatavou barvu, chutná po ořechách a je cítit jako sotva upečený chléb.

Schopnosti:

Chapadloron ovládá infravidění – schopnost vidět teplo. Ovšem jinak je slepý (opět vlivem pokusů). Ale vnímá také odražené zvuky a to i z větších vzdáleností. Do 100 sáhů dokáže porozumět konverzaci vedenou normálním hlasem. Se zvětšující se vzdáleností se schopnost porozumět snižuje. Procenta nechávám na PJ. Jiné typy „vidění“ neovládá.

Zvláštní útok: jed. Chapadloron útočí chapadly jednou za kolo. Pokud zasáhne oběť, existuje šance, že ji otráví svým jedem. Tento jed není silný, ale nezkušené dobrodruhy může lehce poslat k zemi (použitá vlastnost: Odolnost, nebezpečnost 4, síla 1-6/6-16, projevuje se během jednoho kola). Tohoto jedu má v sobě chapadloron dostatek (jed tvoří ze své „krve“).

Telepatie – viz Chování a komunikace.

Využití:

Chapadloron je díky svým rozvinutým smyslům (hlavně sluchu) schopen zaregistrovat a odhalit vetřelce, ale i odposlechnout rozhovor. Je vhodným vybavením do sklepení každého nekromanta, potrhlého alchymisty, ale může být i pěkným doplňkem k zastrašování lidí. Nejčastěji je využíván jako stráž k důležitým prostorům. A to právě proto, že dokáže odhalit přítomnost vetřelců.

Dodatky:

Z chapadel se dá vydestilovat 15-30 magů a z krve nabrat trochu nashromážděného jedu (asi jeden flakónek. Jed, který není v chapadlech se vlivem posmrtného rozpadu organizmu rozloží také a proto je možné destilovat jenom z chapadel.

Z jeho drápů se nastrouháním dá vytvořit jed, jež lze využít k „dochucení“ jídla. Vypadá jako hrubší sůl a dodá jídlu jemnou příchuť papriky. Jed napadá trávící organismus, působí bolesti břicha a zvracení. Oběť, která jej pozřela, má dech cítit po zahnívajícím mase.
Daná postava si po třech hodinách hází proti pasti na inteligenci o nebezpečnosti 3 a síle: nic/vidiny. Po šesti hodinách se dostaví delirium (rozuměj poblouznění, přirovnatelné k vypití pěti třináctistupňových piv rychle za sebou). Tento jed je takřka nerozpustitelný žaludečními šťávami. Rozpustit se dá alkoholem (stačí alkohol obsažený v jednom půllitru desetistupňového piva). Jestliže jed není dobře diagnostikován, napadá krevní oběh a způsobuje krvácení nosu a krvavou stolici. Po čtyřiadvaceti hodinách přestává účinkovat a neškodně z těla odchází ve formě modré moči.

Poděkování:

Mé díky za pomoc při tvorbě díla patří Saragonovi,Nathaka Warriorovi, Skewerovi a Zdenálovi. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 25

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Takže celkově se mi to monstrum docela zamlouvá, je dokonce možné, že ho použiji, pokud bychom hráli vhodný styl hry pro použití tohoto monstra. Svůj účel tedy pro mne splnilo a to samotné znamená, že si zaslouží aspoň 3*.

Pokud to mám nějak posuzovat dál, tak páv věcí mi tu nesedí.

1. Není uveden dosah infravidění.

2. Sluch mi nepřipadá dobře popsaný. Když pominu, že to není v souladu s pravidly, tak co je pro mně důležitější - já si tu kvalitu sluchu na základě toho nedokážu představit. Slyšet na sto sáhů mluvený hovor je sice hodně silné, ale osobně by mi pomohlo víc, kdybys napsal slyší x krát lépe než člověk nebo má sluch ještě o trochu ostřejší než pes a vnímá i vysoké frekvence nebo něco takového, když už tam není procento a pak dal ten příklad - třeba že na sto sáhů je schopný ještě rozeznat hovor. Vzhledem k tomu, ze je to v podstatě nejdůležitější schopnost toho tvora, slušelo by se to popsat přesněji. Také u tak silného sluchu by mne zajímalo, co s ním udělá řev nebo ještě silnější zvuk zblízka.

3. pokud má jen infra (nespecifikovaný) a sluch - nebude narážet do stěn, padat do propastí a podobně? Já vím, že podobně jsou vybavena i jiná monstra a neřeší se to, ale prostě mne to teď napadlo - s hodnocením to nesouvisí.

4. Inteligence 7 a bojovnost 7 - to je zajímavá kombinace, která se může projevovat spoustou možností v boji. Může být zbabělec jdoucí po slabých místech družiny, může přemýšlet spíše "strojově" - tedy zaútočí zepředu a utíká, jakmile je trochu zraněn, může to být sólista nebo naopak výborně spolupracovat s jinýma monstrama, které bude navádět, může lákat do pastí... Vzhledem k tomu, že je ta potvora primárně určena na boj, chybí mi popis toho, jakou má vlastně v boji taktiku, jakým způsobem případně prchá a kdy, koho si volí za cíl jako první a podobně. Pokud by měl jen jít do útoku a umřít, neodpovídá tomu bojovnost a na to, abych si při spatření kohokoli jako chapadloron hodil 2k6 na bojovnost a buď útok a smrt nebo nesmyslný útěk, na to se mohu vykašlat. :o))

5. Zamlouvá se mi, že se snažíš řešit, jak se chová chapadloron který přijde o pána. Ale píšeš, že převládnou zvířecí instinkty - nic proti tomu. Otázka ale je, zda se mu sníží inteligence nebo nesníží. Protože pokud ne, tak je na tom pořád ještě lépe než goblin a goblini se svou ingeligencí dokází už dělat základy obchodu a diplomacie. Pokud ano, je dobré to uvést stejně jako to, že ztratí schopnost rozumět řeči a podobně.

6. To, zda je lektvar přesílený nebo ne, řesit nebudu. Osobně si myslím, že pokud někoho narvu třeba rtutí nebo arzenem v dostatečném množství, tak prostě chcípne a pravidlově se to také neřeší, stejně jako té, že někdo může sníst, vypít 10x tolik jedu, než udávají tabulky a co pak... Navíc když se někdo na 36. úrovni nechá jen tak ve fantasy světě otrávit, tak na té úrovni neměl co dělat. Co mi ale chybí je bližší popis, jak lektvar účinkuje na ostatní tvory a co přesněji se myslí pojmem "rasy jako lidé a jim podobné". Barbar? Kudúk? Hobit? Kroll? Ork? Troll? Elf? Obr? Co se stane, když lektvar vypije drak - past tam žádná není, takže přehodit to nemůže a je jen zmíněno, že na proměnu musí být rasa podobná lidské - takže co bude drak citít a jak to bude účinkovat? Bude mít průjem? Zmodrá? Neudělá to vůbec nic? Kde jsou ty hranice a co je určuje?

7. Jinak mně osobně nestvůra nijak přesílená nepřipadá. Je určena pro ten typ hraní, kde je ta síla IMHO celkem ok. Ve skutečnosti je asi dost zranitelná oproti grizzlymu, trollovi na vyšší úrovni či vlkodlakovi, jen tady se to moc neřeší.

8. Podle mne není vysvětleno, proč je E2 a D2.

9. Líbí se mi část zmiňující obživu hezký nápad s tou citlivostí a pěkně to vysvětluje, proč má H2.

Když se nad tím zamýšlím, tak mi to přijde na 3*. Dal bych rád 4*, protože potenciál to má ve své oblasti a práce je na tom vidět, ale i když ji použiji jen na boj, tak spoustu věcí musím domýšlet, aby ten boj byl na úrovni a to se mi nepozdává.


 Uživatel úrovně 0

Fafrin Vok atd.:

Mno, jen poopravím; je to na 21.

Co se týče zařazení, odesílal jsem bestii zařazenou jako 'Ostatní', ale je dost možné, že jsem se uťukl,

s úctou

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Jo, zařazení nestvury do skupiny je špatně, jedná se o magickou nestvůru, nikoliv nestvůru magického pole...


 Uživatel úrovně 0

Tobsa - to není rozpitvávání charismy, stejně působí kouzlo melanina krása, které zvyšuje charismu na 25 jen pro případ osobního jednání. Zbytek viz ostatní.


 Uživatel úrovně 0

Agarwe:

Mě dělá zase často problémy uznat chybu, ale statečně s tím bojuji. :o)

Ono to porovnávání s pravidlovými bestiemi je ale velice ošidné, jelikož na některých nestvůrách v pravidlech je vidět, že byly stvořeny jen aby zaplnily volné místo a splnily tak rozsah. Kdyby měla každá splňovat rozsah a podmínky rubriky Bestiáře, tak by jich asi zase tolik nebylo.

Dobré je, je srovnávat s těmi zdejšími, jelikož mají úroveň a autoři mají možnost diskutovat o problémech, principech apod. s kritiky. Každý PJ hraje na něco jiného; má tedy jiné hledisko a pak vznikají leckdy zajímavé diskuze,

s úctou

Tobša


 Uživatel úrovně 0

Snorch: To, že postavy dle pravidel nemohou mít žádnou z hodnot nulovou neznamená, že tomu tak nemůže být u CP (bestií). Typická je hodnota 0 u inteligence, ale stejně dobře se může vyskytovat i u jiných vlastností. Postih pro tuto hodnotu je -5 (snadno vypočítáš, když koukneš do PPZ).
Zde ovšem nejde o chybu v díle, šlo jen o poznámku k Tobsovu komentáři.
T.


 Uživatel úrovně 0

Tuvy, mílíš se, nahlédni do pravidel (1,6 edice D). Nejnižší hodnota je 1 a ktomu odpovídající postih -5, 2 a 3 mají postih -4 atd.

Hledáte na Tobsovo pěkném dílku chyby, které tam nejsou a tím ho zbytečně snižujete.


 Uživatel úrovně 0

Tobsa: Jojo, taky jsem upravoval a upravoval, až se mi to přehlitlo silou a nakonec to celé vedlo i k zániku mého světa...tenhle styl kritiky jsem zřejmě v poslední době pochytil z hromadného názoru většiny návštěvníků dd.cz, ale zas musíš mít na vědomí že tato potvora musí být srovnatelná v poměru k pravidlovým monstrům a těm zveřejněným právě zde...možná bys pak vyšel s lepším hondocením. Avšak nebudu zde polemizovat. Díky za akceptování mého názoru...často se mi to nestává:-)))


 Uživatel úrovně 0

Tobsa: Jen upozorním na chybu - charisma (stejně jako jakákoliv jiná vlastnost) může nabývat i hodnoty 0 (bonus -5).
T.


 Uživatel úrovně 0

Tak jsem nějakou chvíli počkal, abych mohl přidat další várku reakcí, poděkování apod.

Pilipo:
Děkuji,

Tuvy:
Mno, tak je to relativně silný jed, ale je to vyváženo Chapadloronovým malým výskytem.
Bohužel v MS se neozval nikdo, kdo by mne na "jed" upozornil.
P.S.: Tak to máme společné; já taky nic víc nepoznám ...

Agarwe:
Co se týče té slabosti / přesílenosti potvory, ono to je dost relativní. Já jakožto Tvůrce hry si musím upravovat bestie, aby byly pohotovější, schopnější apod.
I když vím, že to není hlavně o těch potvorách, tak mi Tvůrci je stejně rádi používáme; no a protože družina je dosti schopná jsem nucen, jak jsem psal výše, je upravovat, takže se to na mě pravděpodobně projevilo i v této rubrice.

Každopádně díky za kvalitní zhodnocení.

Fafrin Vok atd.:
Ehm, charisma 0 neexistuje... Takže navrhuješ této potvoře charismu rozpitvat na části jako třeba: krása (fyzická přitažlivost), kouzlo osobnosti (jak na Tebe působí - tedy by toto kouzlo osobnosti bylo možno použít na mentální souboj.)
V pořádku - stávají se i horší věci...

Gonzáles:
Jistě; přidat něco z chobotnice či z krakatice by této nestvůře dodalo rozhodně na vzácnosti. Mno, ten další problém byl již nastíněn.

Všem děkuji za hodnocení, příspěvky a kritiku,

s úctou

Tobša