Bestiář

Jedový drak Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 29

Skupina: Drak

Životaschopnost: 10

Útočné číslo: viz. text

Obranné číslo: 13

Odolnost: 23

Inteligence: 15

Velikost: C

Zranitelnost: drak

Pohyblivost: 14/drak - na zemi - 18/drak - ve vzduchu

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 2000/40

Zkušenost: 8000

Bojovnost: -

Síla mysli: 20

Popis:

ÚČ: v jednom kole může použít buď možnost a) (3 útoky za kolo) NEBO možnost b) (2 útoky za kolo)
a)
(+5 + 5/+1, 5/+1) = 10/+1, 10/+1 (pařáty) + zvl.1,
(+5 + 9/+2) = 14/+2 (tlama) + zvl.2 NEBO (+4 + 2/0) = 6/0 5/10/15 (stříkanec jedu)
b)
(+5 + 2/+1) = 7/+1 (ocas) + zvl.2, (+5 +3/+3) = 8/+3 + zvl.2 (kopanec zadní nohou)

Dech: 2×denně
Dosah: 60 sáhů + zvl.4
Magenergie: 20 magů

Míry a váha:
Délka (od čenichu ke špičce ocasu): cca 4,5 sáhu
Délka ocasu = dálka krku i s hlavou: 1,25 sáhu
Výška (od země ke hřbetu): cca 1,5 sáhu
Váha: 4000 mn

Hluboké džungle ukrývají mnohé zajímavé tvory a jedním z nich je i Jedový drak. Stvoření, které kvůli nedostupnosti prostředí, ve kterém žije, existuje takřka jen na hranici bájí. Přesto je však skutečné a je možné ho občas spatřit létat nad vrcholky stromů...

Jedový drak patří mezi nejmenší dračí plemena. K hnízdění využívá dostatečně velké jeskyně. Má protáhlý a štíhlý tvar těla, dlouhý krk a ocas, hlavu podobnou hlavě krokodýlí, s množstvím kostěných výrůstků. Co se barvy jeho šupin týče, mohou částečně měnit svou barvu, která se může pohybovat v různých škálách hnědé a zelené. Z každého obratle (i článku ocasu) mu vyrůstají trny, které jsou největší na hřbetě a směrem k hlavě a konci ocasu se zmenšují. Na špičce ocasu však vyrůstají i ze stran a jsou nepříjemně jehlovité a ostré. Jak již bylo řečeno, jeho tělo je štíhlé a kromě dvou křídel z něj vyrůstá ještě čtveřice dlouhých končetin, které sice vypadají slabě, ale přesto v nich má značnou sílu. Takovýto popis je však značně obecný, pojďme se proto na našeho dráčka podívat poněkud podrobněji:

Takže začneme od hlavy. První, co nás nepochybně upoutá, jsou jeho zuby. Většina z nich přerůstá přes ret, přičemž nejdelší z nich jsou šavlovitě zahnuté horní špičáky. Když pak pohled zvedneme, tak spatříme nozdry, a zároveň tak zaregistrujeme jeho šupiny - rohovité, tvaru zaoblených čtverců, s plynulými přechody barev zelené a hnědé. pokračujeme po čenichu a skončíme někde uprostřed mezi dvojicí očí tohoto draka. Duhovka jeho očí má po okrajích zelené zabarvení, které směrem k zornici přechází do žluta (žlutá barva převládá). Dále na lebce, kousek za nadočnicovými oblouky začínají první lebeční kostěné výrůstky, z nichž dva největší vypadají jako rohy nějakého čerta a které mají barvu slonové kosti. Pak následuje krk, ze shora ozdoben kostěnými trny a zespoda pokryt menšími a světlejšími šupinami. Krk se napojuje na trup a vystouplé obliny klíčních kostí jakoby určovaly směr k dalšímu objektu našeho zájmu - předním pařátům. Šupiny na pařátech působí mimořádně tvrdým dojmem a při bližším pohledu zjišťujeme, že vytváří podobnou strukturu jako rašple. Pařáty jsou zakončeny pěti prsty, ze kterých vybíhají tmavé zahnuté drápy. Když se vrátíme k trupu, zjistíme, že světlé a menší šupiny pokračují na břicho, ale to už náš pohled přitahuje další pár tělesných konstrukcí tohoto živočicha - jeho křídla. Šupiny na křídlech jsou trochu rohovité, samotná křídelní blána je tmavě zelená až černá. Na konci každého prstu vybíhá z křídla krátký drápek. Mezi křídly pokračuje hřeben kostěných výrůstků a pomalu se kolem mohutných zadních končetin, které jsou asi o polovic mohutnější než přední dostáváme k ocasu, který je dlouhý a plynule se zužuje. I na něm pokračují trnové výrůstky, navíc ale začínají vyrůstat i po stranách ocasu.

Teď když popisu vnějšímu bylo učiněno zadost, podíváme se na popis toho, co z tohoto tvora činí tak nebezpečnou bestii. Z názvu vyplývá, že je jedovatý. Za jisté vás zajímá, co že je na něm jedovatého, že? Odpověď zní: Všechno. Jeho sliny, které se do vás dostanou buď kousnutím, nebo tak, že vám je stříkne do očí. Kostěné výrůstky na jeho těle a drápy jsou obklopeny žlázami jedovatých sekretů. Jeho krev je jedovatá, maso je jedovaté a kosti rozemleté na prach vás rovněž spolehlivě otráví. To nejotravnější na něm je ale jeho jedovatý dech. Vypouští oblaka jedovatého plynu vůči kterému je imunní (ostatně jako vůči všem svým jedům) a aby toho nebylo málo, ten má navíc tendence nějakou tu chvíli "viset" ve vzduchu. Navíc je hbitý a obratný jako ďábel a jeho schopnost maskovat se mu často umožní útok ze zálohy.

Jedového draka málokdy uvidíte, jak se válí na jednom místě někde na zemi. Ne. On vždy odpočívá... či spíše číhá přichycen ve větvích stromů, se složenými křídly. Díky mimikrám je velmi obtížné ho spatřit. Pokud je někde poblíž a pozoruje postavy, tak ty z nich, které se trochu rozhlížejí kolem, si můžou náhodně všimnout něčeho zvláštního - nějakého podivného tvaru ve větvích, avšak nejsou schopny identifikovat to jako draka. Toto povšimnutí si je dáno v pravidlech zmíněným hodem "na náhodné objevení objektů", přičemž nehybný jedový drak ve větvích má nápadnost 10/20%. Jedový drak, který se pohybuje, má nápadnost 30/40%. Dvojice čísel udává rozsahy různých situací, které můžou nastat: Buď si postava draka všimne, a uvědomí si, že je to drak - tomu odpovídá rozsah 0 až číslo před lomítkem. Pak je tu možnost, že si postava draka všimne, ale že v něm draka nepozná - tomu odpovídá rozsah číslo před lomítkem až číslo za lomítkem. A pak je tu možnost, že si postava draka nevšimne, čemuž odpovídá rozsah čísla za lomítkem až 100%.

Takovýto útok však mívá kolosálně neblahé účinky. Vezmeme-li v úvahu, že útočí na bezbrannou, nic netušící oběť která je útokem překvapena, pak je skoro vždycky úspěšný. Podobá se to účinku "drtivé pasti", kterou dovede nalíčit pyrofor:
Použitá vlastnost: Obratnost
Nebezpečnost: 4 / 6 / 9
Síla: nic / 20k6 * sáh pádu/2 * úroveň oběti (max. 9)
- pozn.: U běžné "Drtivé pasti" není počet sáhů dělen dvěma, zde však ano. Má to ten důvod, že drak svůj pád trochu koriguje svými křídly.
Nebezpečnost 4 je pro tvora, který o drakovi ví, nebezpečnost 6 pro tvora, který si draka povšimnul, ale nedošlo mu, že je to drak, a 9 pro nic netušící oběť.

Když dojde na boj, dokáže jedový drak útočit jak drápy a tlamou (případně může místo útoku tlamou použít útok "stříkanec jedu"), tak švihajícím ocasem a zadníma nohama. Ocas má parametry 8/+1 a navíc působí jako bojovníkovo "sražení a odhození" (bojovníka se silou +6 a odolností +9) a navíc otravuje kožním jedem.

Nyní přistoupíme k popisu jednotlivých jedovatých substancí, které jsou součástí těla Jedového draka. Začneme s těmi, které mají na svědomí jeho zvláštní útoky:

Jedovaté sliny:

Zvl.1

Nebezpečnost: 8
trvání: ihned/10 kol
Síla 1: 2k6 / 2k10 + 2 + ochromení na 1k10 kol
Síla 2: 1k6 + oslepení na 1k6 směn / 10k6 + oslepení na 10k6 směn
Barva/Chuť/Zápach: 20/70/10
- účinkují, dostanou-li se do krve či do očí. Vyvolávají silné křeče a paralyzuje nervovou soustavu, případně při očním kontaktu vyvolávají dočasné oslepení a prudké bolesti. Barvou se podobají bílému vínu, chutnají příšerně hořce a jsou lehce cítit po křenu. Jsou produkovány slinnými žlázami.
Základní získatelné množství: 4 flakónky

Kožní jed:

Zvl.2

Nebezpečnost: 6
trvání: ihned/15 kol
Síla: 1k6 / 5k6 + ochromení zasaženého kousku těla na 1k6 kol
B/C/Z: 40/65/15
- tento jed je vylučován žlázami v okolí drápů a kostních výčnělků a účinkuje, dostane-li se do krve. Příznaky jsou pocit chladu, vyplývající ze stahování vlásečnic, které jed způsobuje. Ke zranění dochází nedokrvováním důležitých součástí těla. Má gelovitou konzistenci, zelenou barvu a rovněž zavání křenem.
Základní získatelné množství: 2 flakónky

Krev:

Fáze 1

Nebezpečnost: 5 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: ihned/ihned
síla: 1k6+2 / 3k6+3 + postih k boji -2 na 2k6 kol
B/C/Z: 80/90/50
- krev jedového draka je nebezpečná jakmile se dostane do kontaktu s lidskou kůží. Každé kolo fyzického kontaktu se nebezpečnost zvyšuje o 1. Jakmile dojde k neúspěchu, tak na zasažené tkáni naskáčou puchýře. nedojde li k očištění zasažených oblastí od krve jedového draka, do dvou směn, nastane fáze 2...

Fáze 2

Nebezpečnost: 7 + X (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / i.
síla: - / - krev jedového draka působila příliš dlouho a puchýře popraskaly. To samo o sobě vede ke ztrátě krve a tekutin, ale navíc se tak dostane jed i do krve, což vede k velmi závažnému dlouhodobému poškození tkání. Horní hranice životů postavy je snížena o 2k6+1 životů, přičemž každý týden se horní hranice posune o jeden život směrem k normálu.
- Toto je ryze obranný mechanismus jedového draka... Jakmile je poraněn, krev s velkou pravděpodobností potřísní toho, kdo mu zranění způsobil (pokud ovšem to bylo zranění zbraní pro boj z blízka). Je možné se proti tomuto chránit vhodným oblečením nebo zbrojí.
Základní získatelné množství: 2 čtvrtky

Jedovatý dech:

Jedový drak je schopen korigovat svůj dech stejně jako všichni ostatní. Navíc vzhledem k tomu, že jeho dech se rozptyluje dost pomalu, může kolem sebe rozšířit mrak jedovatého plynu. Při normálním použití má dosah 60 sáhů, při vytváření oblaku vznikne kruhový mrak jedovatého plynu o poloměru 30 sáhů. Při vydechnutí v jednom směru začíná oblak na koncentraci 7, při kruhovém rozptýlení na koncentraci 5. Na koncentraci (K) záleží nebezpečnost i síla jedu. Stupeň koncentrace se s každou uplynulou směnou snižuje o 1 (v závislosti na síle vzdušného proudění v daném místě až o 3). K obraně proti vdechnutí je samozřejmě možné využít dovednost "zadržování dechu".

Nebezpečnost: 3+K (ověřuje se každé kolo)
trvání: i. / ihned
Síla: - / 1k6+K + záchvat kašle
Barva/Zápach: 50/40
- Oblaka jedovatého dechu jsou tvořeny nazelenalým dýmem, který štípe do očí a páchne po křenu. Dým je vysoce dusivý a při neúspěch proti pasti navíc vyvolá záchvat kašle (1k6 nadechnutí - za každé nadechnutí je potřeba si znovu hodit proti pasti), což způsobí další a další vdechování jedu. Není-li kašlajícímu nešťastníkovi poskytnuta pomoc, tak množství nadýchaného plynu bude smrtelné.

Pozn.: Výše zmíněné jedy je z draka možné po určitém úsilí získat. Vyžaduje to však Úspěch či Totální úspěch při použití dovednosti "Řeznictví", přičemž při totálním úspěchu je získáno o polovinu více než "základního získatelného množství", při úspěchu stejně, ale při neůspěchu není vytěženo nic a při totálním neúspěchu dojde dokonce k zasažení jedem. Výjimku tvoří dračí dech, který lze získat pouze lapáním do baněk. V baňce má stejnou koncentraci jako ve chvíli nalapání, která mu vydrží (v uzavřené baňce neřídne).

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 29

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Nedávno jsem na e-mailu objevil starou verzi svého jedového draka. Napadlo mě, že by to mohlo být zajímavé - pro porovnání:

Jedový drak

Živts.: 8+1(4, pokud k hodům přičítáš i odolnost)
Úč.: (+5 + 3/+3,3/+3) = 8/+3 + 8/+3(pařáty)+zvl.
(+5 + 6/+2) = 11/+2(tlama)+zvl.
(+5 + 5/+4) = 10/+5, 9/+2 (ocas)+zvl.
(+5 + 4/+6, 4/+6) = 9/+6, 9/+6 (zadní nohy)
Oč.: (+5 + 5) = 10
Odolnost: 22
Velikost: D
Zranitelnost: drak
Pohyblivost: 10/drak (na zemi)
12/drak (v lese)
16/drak (ve vzduchu)
Inteligence: 12
Přesvědčení: neutrální
Poklady: 900/40
Zkušenost: 5000
Dech: 2×denně
Dosah: viz. níže
Magenergie: 15 magů
-Dokud jsou protivníci před ním, útočí pařáty a tlamou (1 až 3 útoky za kolo). Když jsou však protivníci za ním, může útočit i ocasem, nebo zadníma nohama. Na mávání ocasem se nemusí nějak soustředit, když je podrážděn nebo když bojuje, tak ocasem občas mávne dokonce mimoděk. Jestliže však ví, že se za ním někdo nachází, tak na něho může ocasem přímo zaútočit. Dostane-li se však něco příliš blízko na zásah ocasem a drak o tom ví, a chce to odehnat, musí se ohlédnout aby viděl na to co tam ,,obtěžuje,, a pak to nakopne jednou ze svých zadních noh. V jednu chvíli může buď útočit tlamou, předními pařáty a ocasem (1 až 4 útoky za kolo, podle situace) nebo zadní nohou.

,,Šli jsme jižní Agrunskou džunglí a pronásledovali jsme uprchlé vojáky z bitvy, která se odehrála před třemi dny. Ještěže je hlína tak vlhká a dobře se v ní otiskují stopy. Byli jsme asi pět mil za okrajem džungle, ale ti blázni před námi zdrhali pořád hloub a hloub. Blázni. Kdo by neslyšel o tajemných nestvůrách které se tu prý vyskytují? Sledovali jsme stopy, když tu najednou se něco velkého vynořilo z houští, a my jsme v tom poznali draka. Ale na draka byl docela malý, ani jeho podoba neodpovídala dosud známým drakům. Řekl nám, že pokud hledáme těch pět lidí co vběhlo do lesa, tak už není třeba. Zašli příliš hluboko do džungle a tamější zvěř je našla. Jestli si prý chceme uchovat zdraví, máme se vrátit. Při pohledu na něj jsme radši ani nechtěli domýšlet, co by se mohlo skrývat tam, kde své kosti nechali ti dezertéři, jestliže opravdu platí že čím hlouběji do Agrunské džungle, tím starší a strašnější tvorové tam jsou, tak tam hloub je něco mocnějšího a možná i strašnějšího než tenhle drak. Proto jsme se radši zdekovali.‘‘

Popis:
Jedoví draci jsou menší než draci dosud známí, protože žijí v džungli a tam by jim velké rozměry byly na překážku. Ale někteří se usídlí v údolích, je možné je najít třeba i v nějaké jeskyni, v některých případech třeba i v důlních štolách. Jejich stavba těla jim dovoluje protahovat se místy, kam by se normální drak nedostal. Dlouhý ohebný krk a ocas ale poměrně malé tělo jsou nejspíš důvody toho, že si ho v prvním okamžiku rozrušení dobrodruzi spletou s nějakým hadem. Někteří se domnívají, že vzniknul zkřížením hnědého draka a nějakého obřího hada. Jejich šupiny mají temně zelenou barvu, na spodní části těla jsou světle hnědé. Od krku po ocas se jim táhne hřeben ostrých kostěných výběžků a na ocase mají kostěné trny, kterými se brání proti napadení zezadu. Křídla mají většinou složená podél těla aby nepřekážely. Jejich čelisti se vyznačují dlouhými, jehlovitými špičáky v horní čelisti, na které mají napojené jedové váčky (při útoku se vždy vykloní trochu dopředu aby jimi lépe kousli). Těsně za jejich drápy a ostny na ocase jsou jedové žlázy, které, pokud draci chtějí(a chtějí vždy pokud zaútočí), jedem pokryjí drápy i ostny. Oči mají bílé bělmo, jasně zelenou duhovku a černou panenku.

Schopnosti:
Jedoví draci jsou známí hlavně tím, kolika způsoby používají jed. Mají jedovatý dech, jedové váčky, u drápů a ostnů na ocase mají jedové žlázy. Jed dokáží vpouštět do ran, nebo ho stříkat na dálku jako kobra. V následujícím odstavci budou tyto jedy popsány. Naštěstí jeho slzy jsou účinným protijedem. Všechny tyto látky kromě dechu se dají odebrat (pokud to odběrateli drak dovolí) a využít.
Jed v zubech:
Tento jed může drak vkousnout do rány, nebo stříknout na dálku. Je to kapalina, zhruba o konzistenci vody, lehce nažloutlé barvy. Je to vlastně trávicí tekutina. Smísí-li se s krví se trávicí proces trochu zpomalí, pokud je však jedem potřísněna kůže, je trávicí proces zahájen dříve, a zasažená oblast je poleptána. Pokud se jed dostane do očí, způsobí jak zranění, tak částečnou až úplnou slepotu.
Je-li vkousnut do rány, tak se projeví po 3 kolech, a jeho past je:
Odl ~ 10 ~ 1k6 + 9ž /1k6 ×10ž
Vyplivnutý jed má úč 7 a dostřel 10/13/15 (zásah sprškou jedu nezpůsobuje zranění)
Dostane-li se na kůži (po vystříknutí), tak ji po 1 kole naleptá. Jeho past je:
Odl ~ 6 ~ 1k6 + 2 / 2k6 + 4
Následující případ ukazuje, co se stane, když se jed dostane do očí. To se stane pokud rozdíl mezi hodem na obranu a hodem na útok je alespoň 3, ve prospěch útočníka. Drak se může rozhodnout že se do očí trefit nechce, a v tom případě ten rozdíl musí být vyšší než 6.
Okamžité účinky: Odl ~ 6 ~ 1-3ž / 2-4ž, částečná slepota
Účinky po 1 kole: Odl ~ 7 ~ 1k6ž, částečná slepota / 2k6ž, úplná slepota
-částečná slepota: postava vidí černobíle a trochu rozmazaně. Projevuje se postihem -2 na útok, -2 na obranu a -1 na iniciativu. Dále se snižuje postřeh na objekty o 20% a na mechanismy o 25%.
Úplná slepota: postava vidí velký kulový. Postava tímto postižená musí jednat podle pravidel pro souboj s neviditelnými protivníky (ale neviditelné je všechno).
Jed na drápech:
Je kapalina o trochu hustší než voda, zelené barvy. Začne působit po dvou kolech. Její charakteristika je:
Odl ~ 9 ~ 1k10 + 3 / 2k10 + 5
Jed na ocasních trnech a úder ocasem:
Ocas je dlouhý asi 5 sáhů dlouhý. To na co jím drak útočí musí být v 90° stupňové výseči za drakem. Protože ostny jsou jen na posledním půl-sáhu, tak se při zásahu ocasem musí brát v úvahu, jak daleko bytost zasažená ocasem stála. Minimální vzdálenost, na kterou se ocas dá použít, je 1 sáh. V místě kde nejsou ostny, jsou jen malé, řídce rozmístěné, ostré, kostěné výrůstky. Výše uvedené úč a út má na prvním místě parametry pro zásah ostny (10/+5), na druhém parametry pro zásah zbytku ocasu (9/+2). Dostane-li se někdo tak blízko, že už mu ocas nemůže ublížit, může drak udeřit nohou. Je-li něco zasaženo ocasem, tak je nutno použít bojovníkovo Sražení a Odhození. Navíc vše co je ocasem zasaženo, uvolní se tomu do těla jed. Tento jed má následující charakteristiku:
Odl ~ 9 ~3k6 + 5 / 3k10 + 6
-někdy se drak může rozhodnout svoje jedové žlázy nepoužít. V tom případě se zásah počítá jako zásah obyčejnou zbraní.
Překvapivé útoky:
Když jedový drak loví, tak většinou vyčkává někde ve stromech (někdy nad svým lovištěm poletuje), a sleduje kořist. Vybere si vhodný okamžik k útoku a pak se snese na oběť. Pokud by chtěl zaútočit na postavy, tak mají šanci 20% každé kolo chůze kdy se drak pohybuje, pokud naslouchají, a šanci 5% pokud jdou, že něco zaslechnou. Pokud ho zaslechnou, hází si proti pasti:
Int ~ 7 ~ pozná že se něco děje / považuje to jen za běžné zvuky přírody
Pokud si jedna nebo víc postav uvědomí že je něco sleduje, může to říct ostatním. Důležité je to, že pokud postavy zpozorní, mohou se vyhnout překvapení, respektive postihu -6 k iniciativě.
Dech:
Dech je bezesporu nejnebezpečnější věc kterou draci mají. Dech tohoto draka je však poněkud odlišný. Jeho dechem je proud zeleného jedovatého plynu, který na určitou dobu zamoří oblast do které se dostal. Drak ho může vyfouknout najednou proti bytostem. V tomto případě plyn doletí 60 sáhů daleko, v úhlu 45°. V této oblasti se poté plyn usadí a každý kdo vejde do oblaku tohoto plynu riskuje své zdraví. Pokud však drak k sobě nikoho nechce připustit, tak chrlí plyn a přitom se otočí o 360°. V tomto případě je zamořená celá kruhová oblast kolem draka, ale teď jen do vzdálenosti 20 sáhů a není tak hustý, takže je méně nebezpečný. Jeho pasti jsou (proti následujícím pastem si bytost hází každé kolo pobytu v zamořené oblasti a past se každé 2 kola zvyšuje o 1):
Proud: Odl ~ 9 ~ 5k6ž / 6k6 + 3 ž
Zamořený kruh: Odl ~ 8 ~ 3k6ž / 4k6 + 1 ž
-proti tomuto jedu se dá bránit dovedností Zadržování dechu.

Zvyky:
Teď přijde to nejdůležitější. Jistě si říkáte: ,,Panebože, tohle potkat…‘‘. Naštěstí Jedoví draci žijí samotářsky a loví jen když to potřebují. Nedají se naštvat tak snadno, ale když už se to stane, stojí to za to, naprosto nejvíc nesnáší když mu někdo leze do hnízda. Pokud tam má navíc vejce, tak ho to rozzuří k nepříčetnosti. Ale to se stává málokdy, protože jedoví draci svá hnízda pečlivě skrývají. Pokud pouze loví, tak snědí všechno jedlé, na co přijdou. Jsou třeba schopni si z hlíny vyhrabat hlízy nějakých rostlin(jsou známy i vegetariánské případy, které navíc měli vlastní ,,zahradu‘‘). Mívají podivnou sbírku lebek jedovatých živočichů (hmyz mají zvláštním způsobem zakonzervovaný), kteří se vyskytují v okolí jejich ,,bydliště‘‘(občas se stává že se zde nalezne i lebka jiného jedového draka). Pokud narazí na postavy, tak si jich nejspíš nebude všímat, pokud však má horší náladu tak jim může říct něco jako: ,,Z lesa vyjdete nejdříve tímhle směrem.‘‘. Pokud si s ním postavy přejí mluvit, tak by s ním měli mluvit dost uctivě, nebo bude mnohem méně vstřícný. Zdržuje se většinou na dvou místech, jinak leze po stromech a číhá na kořist. Tato místa jsou hnízdo a ,,hrad‘‘, který si každý z jedových draků dříve nebo později postaví. Hrad bývá vytvořen z ohnutých, polovyvrácených a někdy i přesazených stromů, složených do tvaru kužele. Nezapomeňme opomenout, že hraje roli ,,tříditele davu‘‘, tedy že především zabíjí staré a nemocné jedince. Pro život si nejraději vybírají lesy. Pokud jsou lesy rozsáhlejší, tak připadá zhruba jeden drak na 100 mil čtverečních. Minimální prostor ve kterém je drak schopen žít je 25 mil čtverečních lesa. (ale zde může žít jen jeden drak). Pokud se stane že ani v rozsáhlém lese už není místo (V lese kde je víc draků je minimální revír oněch 100 mil čtverečních), tak se ti nejmladší vystěhují. Roztáhnou křídla a vydají se hledat místo které by jim vyhovovalo. Pokud nenajdou vhodný les, tak obsadí nejbližší neobydlené údolí, kde si vyhrabou noru, která jim slouží současně jako hnízdo i jako ,,hrad‘‘. Může se také stát že osídlí staré opuštěné důlní štoly.


 Uživatel úrovně 0

Gonzáles: no já nevim jestli zrovna jedem. Když je to jednovej drak. By měl mít docela pěknou odolnost. Leda že by se ty odolnosti vztahovaly pouze na jeho vlastní jed a na vostatní už ne. NA to by se možná chtělo opatt autora, jak to rozhodně dodatečně.


 Uživatel úrovně 0

Áve!
Dovolil bych si podpořit Folcwinovo tvrzení (byť jím valstně řečené) o tom, že by se tito draci nepřemnožili.
Na každou sílu se dřív nebo později najde protisíla. Vzhledem k tomu, že má zranitelnost drak, tak je tedy zranitelný jedem, kyselinou, a tak je možné (i když docela nepravděpodobné), že by mohlo dojít dříve nebo později ke konfliktu s jejich většími příbuznými - zelenými draky... (to je jen nástin, jinak možností je mnohem více...)
V každém revíru, kde se vyskytuje šelma, jsou její oběti, mnohem ostražitější - tudíž jich predátor uloví méně, čímž se nemůže tolik množit...
Pokud by náhodu opravdu došlo k přemnožení, začala by mizet zvěř, mohla by se vychýlit rovnováha a draci by se buď museli stěhovat, nebo by zůstali a pomalu chřadli...


 Uživatel úrovně 0

s tim že eště sem zapoměl, že mi dech malinko připomíná zelenýho draka. Ten taky vypouští plyn... sice paralizující, ale plyn. no ale to nní tak hrozný protože vymyslet nějakej novej druh dechu by bylo hodně obtížný


 Uživatel úrovně 0

mno, je to moc pěkný dílko. Ale pár věcí bych vytknul.
1) při popisu se příště zaměř na to, aby si nepřeskakoval. Ty prve popíšeš hlavu,krk, trup a pak pařáty,(to by eště šlo), ale pak se vrátíš nahoru ke křídlům, a pak zase dole ocas.
2) zasažení jedovatou krví. píšeš, že je velká pravděpodobnost, že když někdo draka zraní tak bude zasažen krví, ale už nepíšeš jak je to velká pravděpodobnost. myslim tim v procentech.
jinak taky oceňuju, že to není rozplizlý na neúnosnou délku.
ave Hubert


 Uživatel úrovně 0

UnknowN - Já se ke křídlům vyjádřil v dílně a když se koukneš na moje hodnocení, tak opravdu nemusíš obhajovat. Bylo to jen takové přátelské rýpnutí vůči ostatním hodnotícím kolegům :-)
T.


 Uživatel úrovně 8

Co se týče toho pádu... Vycházel jsem skutečně z drtivé pasti, ale přesto způsobí menší zranění, než něco, těžkého, co na vás svrhne drtivá past ze srovnatelné výšky... V případě draka je to ošetřeno tím, že se počítá s výškou pouze poloviční... Co se týče toho rozpětí... No... Možná bude mít rozpětí křídel 10 sáhů... Ale zkuste si představit a zkritizovat draka, který má třídu velikosti E... Jaké by měl asi rozpětí? :-)


 Uživatel úrovně 0

Řekl bych, že je to opravdu velmi dobře zpracovaný drak. Možná bych uvítal podrobnější popis boje, je tu sice jeho pád ze zálohy, ale bylo by zajímavé propracovat kombinaci jeho útoků. Jinak není co vytknout, proto 5*


 Uživatel úrovně 0

Zajímavé, že nikdo nenamítá nic proti tomu, že bestie žijící v hluboké a nepropustné džungli, špičatá jako ježek a živící se padáním ze stromu, má obrovská křídla, která unesou její váhu 4000mincí (tedy rozpětí kolem 10m). :-)
Bavící se... T.


 Uživatel úrovně 0

Na divokeho draka prilis inteligentne, ma to brutalne vela brutalne silnych schopnosti, preto suhlasim s alcatorom, ze by sa to premnozilo rychlo a hojne. Oproti Folcwinovym medvedom je to inteligentne, lietajuce, nenapadne, nemoze to ani tak lahko umriet, pretoze ked draka niekto zrani, tak sam dostane slusnu davku, hlavne, ak boj pokracuje dlhsie. Na druhu stranku je to vyborne spracovany drak ktory s minimom uprav najde skvele vyuzitie