Bestiář

Démon Sedmi smrtelných hříchů Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 39

Skupina: Ostatní

Životaschopnost: dle sféry původu

Útočné číslo: *

Obranné číslo: *

Odolnost: *

Inteligence: *

Velikost: -

Zranitelnost: *

Pohyblivost: -

Poklady: žádné

Zkušenost: 1000

Síla mysli: *

Popis:

(* Všechny podstatné údaje pro démona posedlosti vyplývaj z pravidel PPP pro PJ a údaje charakterizující Démona Sedmi smrtelných hříchů jsou uvedeny zde)

Démon Sedmi smrtelných hříchů:

Sféra původu: Nahaiah (12 - Moc nad životem)
Cíl: Kdokoliv, ale Démon si nejčastěji vybírá postavy s Neutrálním či Zmateně Zlým přesvědčením
Doba výskytu: 4 hodiny
Oblast výskytu: 250 sáhů

Démon Sedmi smrtelných hříchů vyvolává postupně každý ze všech hříchů, který vede k dokonalosti a maxima odolnosti těla. Postupně je rozvíjí a záleží tedy pouze na odolnosti těla, jak dlouho vydrží postupující zátěž.

Sedm smrtelných hříchů: Obžerství, chtíč, závist, lakota, pýcha, lenost, pomstychtivost

Démon si jako první ze hříchů vybere ten nejrozvinutější ze všech. Rád se je snaží kombinovat. Ještě nutno dodat, že démon podle své radosti usměrňuje aktuální touhy postavy.

Pokud dochází ke střetu dvou hříchů snaží se dojít ke kompromisu. Pokud to nejde, dochází k fyzickému nátlaku (míněn např. nákup "služeb" u kurtizány). Pokud dochází k rozporu mezi takovými hříchy jako jsou lenost a chtíč (sex může dost vyčerpat) snaží se postava být pasivní (…).

Při vymítání může dojít k mýlce. Například může být použit špatný postup při vymítání. Démon si pak dá několik dní pauzu. Pak ale začne nanovo a snaží se dohnat své manko.

Inkubační doba: Začátek se projevuje do několika dnů od ovládnutí démonem (až si démon důkladně projde své nové působiště). Pokročilé stádium přichází do jednoho týdne. Konečné stádium se projevuje nejdéle do měsíce od vniku démona.

Obžerství:

Začátek: Postava si dává dvojité porce. Démon se zatím stará o tělesný pocit hladu.

Pokročilé stádium: Postava se běžně zastavuje na "svačinku", přičemž zvládne zbaštit kuřátko na posezení. Projevuje se náhlý tělesný nárůst hmoty.

Konečné stádium: Postava má obezitu, nemluvě o tvořící se třetí bradě. Pocit hladu je neustálý. Při každé volné chvíli se snaží si něco "zobnout".

Chtíč:

Začátek: Postava pociťuje nutkání milovat se s kýmkoliv (zatím v rozmezí její přirozené orientace). Minimum je pro ni teď jednou do tří dnů.

Pokročilé stádium: Postava má nutkání milovat se každý den.

Konečné stádium: Postava musí mít sex alespoň dvakrát za den, přičemž jí je jedno jestli je její partner dle její orientace.

Závist:

Začátek: Postava závidí některé maličkosti. Pohledy od lidí, větší pozornost, drobné dárky. Postava se uchyluje k získávání pozornosti "za každou cenu". Dochází také k malým krádežím.

Pokročilé stádium: Postava začíná mít iluze o tom, zda je dostatečně "viditelná". Závidí lesk na zbroji, ostrý meč apod. Démon nutí postavu předměty ničit a zohavit. Zanechává také často falešné stopy k lidem, kterým má co závidět.

Konečné stádium: Postava de facto musí mít pozornost. Nemá-li ji zasahuje do všeho a musí mít poslední slovo. Hádá se s kýmkoliv o jakoukoliv věc. Závist je taková, že předměty bere a podstrkuje nevinným lidem, u kterých si démon usmyslí jejich zájem na věci.

Lakota:

Začátek: Oběť smlouvá na větších obchodech více než je u ní obvyklé. Snaží se kupovat výhodně. Má-li něco koupit někomu, ráda si peníze nechá a tvrdí, že zapomněla apod.

Pokročilé stádium: Oběti se zlepšuje zrak (v uvozovkách), ohlíží se okolo po drobných, co někomu upadli. Hledá drobnosti na jakých může vydělat.

Konečné stádium: Z postavy nelze jinak než mečem vymámit peníze. Hádá se o každičký měďák.

Pýcha:

Začátek: Postava je přesvědčena o své důležitosti. Neustále omílá fráze: "Beze mě byste minule… , Já jsem… , Ty? Pleteš se, to vlastně já…".

Pokročilé stádium: Důležitost postavy se často stává tématem k hádkám, bitkám apod. Postava nechce zlevnit ze své důležitosti. Například člen družiny se prohlašuje jejím velitelem i když tomu tak není. Postava má vždy několik argumentů o své důležitosti.

Konečné stádium: Její pýcha je téměř hmatatelná. Dochází k rozbrojům s kýmkoliv, kdo zpochybňuje důležitost postavy.

Lenost:

Začátek: Postava odpočívá o třetinu déle než je u ní běžné. Svou běžnou práci plní s nechutí.

Pokročilé stádium: Projevuje se potřeba odpočívat při každé možnosti. Posedávání se stává novým koníčkem. Práci plní jen pod pohrůžkou fyzického násilí.

Konečné stádium: Postava nevykonává žádnou nutnou činnost. Výhružky, prosby, křik ani rozumné argumenty nezabírají.

Pomstychtivost:

Začátek: Projevuje se už některých předchozích hříchů.

Pokročilé stádium: Postava si vzpomíná na staré rozepře a vrací je s biblickým heslem: Oko za oko, zub za zub. Nepříčí se jí jinak ani nechutné metody. Zrada, podlost, falešné důkazy v nastrojených zločinech, aj.

Konečné stádium: Postava má-li na to se pouští do rvaček a nepříčí se jí pro svou pomstu odstranit kohokoliv. Kněz, rodinný příslušník, starý přítel. Útok ve spánku či otrávení je příjemné zpestření.

Vymícení démona:

Každý PJ si může vymyslet svůj způsob. Můj je: Chce-li vymítač vyhnat démona těsně po ovládnutí oběti stačí postavě tvrdý poustevnický život (přibližně týden). Pokud nemá postava silnou vůli (má-li démon větší inteligenci), musí být hlídána.
Vymícení v pokročilé fázi, kdy se projevuje několik smrtelných hříchů je složitější. Démon trpí, když se mu nedostává dostatečných emocí a požadavků. U pýchy např. stačí, když s postavou nebude nikdo mluvit a ona se nebude s nikým moci hádat o své důležitosti.Více nechám na fantazii PJ. Doba vymítání se prodlužuje na dva týdny.
V konečné fázi smrtelných hříchů je téměř nemožné a velmi nákladné. Postava musí být násilně izolována a její mysl musí být podrobena klistýru. Vymítač si musí přizvat i theurga, který vytvoří spojení s rodnou sférou démona a vymítač po dlouhém zaříkání odpoutá démona na krátkou dobu od mysli. Démon musí být poražen v podrobování. Na toto zde musí bát tedy ještě mág. Pak se démon vrátí oslaben do své rodné sféry.

Je otázkou jak dlouho vydrží tělo oběti fyzickou a psychickou zátěž. Každý PJ si musí udělat představu jakým mukám je oběť vystavována. Nemusím ani mluvit o tom, jaké bude pro postavu obtížné vrátit se do svého běžného života.

Zvláštností démona je pokud vydrží nějaká oběť jeho muka. Tedy vytrpí všech sedm smrtelných hříchů do konečné fáze. Démon ukradne vzpomínky oběti (aby se jimi mohl kochat- je to pro něj úchylka - ovšem bere si pouze ty z období kdy trápil svou oběť) a najde si novou oběť.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 39

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Ještěrka:
Ahoj, prosímtě, mohl bych vědět čím tě můj příspěvek přesvědčil, aby dostal nulu?


 Uživatel úrovně 5

Dielo sa mi veľmi páči už len preto, že nejde o klasickú "beštiu", akých tu je možné vidieť veľa.

Práve stručnosť a podobnosť pravidlovým opisom sa mi páči a aj tak mám pocit, že narozdiel od pravidlových popisov je toto dielo rozobraté predsa trochu podrobnejšie a tým aj prehľadnejšie. Myslím si, že by príspevok by bol priamo použiteľný z tlačiarne, bez veľkých škrtov a prepisov a preto hodnotím 5*.

K DISKUSII:
Tak trochu sa mi nepáči prístup Firefanatica... Oceniť niečo nižším hodnotením preto, že tam chýbajú "bonusy" je chyba!
Predstav si, že prídeš do obchodu a začneš tvrdiť, že ty za tú čokoládu nezaplatíš 30 korún, lebo v nej nie je žiadna súťaž, pritom pred mesiacom bola... Neurobíš to... (prepáčte za naivný príklad, ale je to tak trochu podobné...)
Aj ja hodnotím dielka, ktoré sú kvalitne opísané, originálne a majú ešte aj tú "šťavu" na 5*, ale väčšinou hodnotím tie prvé dve zložky! Doplnená poviedka je IBA bonus, nemôžeš to od ľudí žiadať!!!
A samozrejme, ak sa niekto nasilu pokúsi doplniť dielu nejakú poviedku, ktorú totálne pokazí, je kľudne možné, že hodnotenie znížim... Ale zvyšovať nemienim, lebo poviedka nie je tá pravá súčasť príspevku v beštiári alebo inej pravidlovej rubrike!
V skratke - "nepodstatné" doplnky v dielach by nemali hodnotenie zvyšovať (môžu ho znížiť, ak sú nekvalitné) a tiež by nemali byť vyžadované pre kvalitu príspevku samotného!

Folcwine: Už len jedna zo základných inšpirácií u tohto dielka je to samotné spojenie slabších démonov do jedného silného! Ďalšia inšpirácia je v popísaní prejavov jednotlivých kriechov. Ďalej v tom, ako jednoducho a stručne napísať príspevok, ktorý sa dá (skoro) okamžite použiť.
Možno ty si z tých, ktorých tieto veci už dávno napadli, ktorí zo všetkým počítajú a všetko to poznajú, ale naozaj skúsených hráčov, ktorí by na toto všetko už niekedy pomysleli je tu mizerné percento! A tento príspevok (ver tomu, či nie) inšpiruje VEĽA jeho čitateľov! Zato, že teba nie, ešte neznamená, že inšpirujúce nie je!!!

A napokon trochu po repáku:
+1 pre Folcwina za to, že ho napadlo odviesť diskusiu, ktorá sa začala uberať viac k princípom, ako k príspevku samotnému, do pošty.
+2 pre Tobsu za vyčerpávajúce odpovede (dokonca aj na tie, ktoré boli dosť kritizujúce a postavil sa im priamo, svojimi argumentami, z môjho pohľadu správnymi)

To by malo byť pre teraz všetko... :-)

S úctou Igi.


 Uživatel úrovně 0

Folcwine:
Dobře, můžem to rozebrat do podrobna


 Uživatel úrovně 0

Líbí se my postupné zhoršování stavů postižené postavy. Je to moc dobré, ale mě tam něco chybí, ale to je čistě můj dojem. Nicméně mě to zaujalo natolik, že to jistě použiji


 Uživatel úrovně 0

Sohlasím s Folcwinem, "Dílo je stručné ( a je dobře ), dokonce je velmi stručné ( a to už je ale špatně ) ", dílo se mi líbí.


 Uživatel úrovně 5


Dílo je stručné ( a je dobře ), dokonce je velmi stručné ( a to už je ale špatně )

- přímo z díla nevyplývá, co je cílem démona ( zabít postiženého, sbírat vzpomínky, nakazit co nejvíce osob )
- celé dílo je hektické - skáčeš z myšlenky na myšlenku a jen málokterou dotáhneš do konce a zanikají odlišnosti oproti pravidlovým démonům posedlosti ( kromě toho, že tento je kombinací 7 jiných-slabších )
- čím víckrát dílo čtu, tím se mi více zdá nedokonalé a hlavně nedotáhlé do konce
- nevím jak ostatní, ale já v díle nevidím žádnou novou inspiraci ( asociuje se mi inspirace po přečtení tohoto díla, ale celá inspirace plyne spíše z nedotáhnutelnosti díla než z kvality )

Popisy originálních pradidel od Altaru jsou většinou nejvíce stručné jak jen to jde, ba většinou jsou tak krátké, že je z nich jsou některé podstatné informace vypuštěny. Když tedy vidím dílo stručnější než jsou Altarovská pravidla, už cítím, že je něco špatně.

Na to jak je dílo krátké, je v něm příliš mnoho nejasností a nepřesností. Případnou další diskuzi pls směřuj do pošty, ať netapetujem v rubrice.


 Uživatel úrovně 0

Folcwine:
1.) Znamená to, že postavu ovládá natolik, že koriguje v určitých (dost velkých) mezích - a to tak jak se líbí jemu. Rozvíjí hříchy oběti podle toho jak je jaká ta daná osoba k nim náchylná. (Může tedy začít např. u obžerství, a to u člověka, který je náchylný k tloustnutí)
Vůbec se nesnaží hříchy prokombinovat najednou za jeden den. Démon má času dost, nikam nespěchá.

2.) No to je samozřejmé, ale přišlo mi dobré se o tom zmínit, aby se někdo dodatečně nezeptal, jak se bude chovat démon po nesprávném vymítání.

3.) Špatně jsi pochopil princip démona: je-li postava ovládnuta démon rozvíjí hříchy (...); zde žádná past být nemůže (i když to je můj názor- každý PJ si může udělat vastní princip vymítání). Postava je démonem ovládána i ze strany myšlení (uprvuje její pocity, potřeby, touhy,... - a to právě proto, že ji démon ovládl). Postava (uvědomí-li si nějakým způsobem, že byla ovládnuta) se může chovat jak chce, ale démon již v její mysli pracuje a tak ji nakonec donutí k čemu on chce. Právě proto jsem navrhl přístup profesionála, vymítače, který ví, co má dělat.
Ještě poznámečka k poustevnickému způsobu života- Jde o to, že postav je izolována, starněna od okolních vlivů a lidí. Démon pak nemá možnosti rozvíjet hříchy. Před kým myslíš, že by se předváděl (pýcha), komu se může mstít? S kým se bude "stýkat"? Komu bude co závidět? Může být lakotný, líný a sníst si všechno své jídlo, ale nakonec stejně zeslábne.
Avšak musím dodat, že v okolí se stále musí vyskytovat vymítač, který služí jako trvalý pozorovatel.

4.) Přečti si Inkubační doba, fáze a stádium je to samé; pokročilé stádium či fáze má ten smaý význam.

5.) Démon si libuje v emocích a vzpomínkách svých obětí. je to něco jako jeho koníček. Ty máš také svůj koníček, že svém čase třeba hraješ DrD- on si zase "hraje" po svém. avšak přímým cílem jsou právě již zmíněné vzpomínky a emoce.

6.) opět nechápu jak si myslíš, že si postav pomůže...
Ale samotný proces démonových hrátek ji dost poznamená. Vem si jenom takovou obezitu: víš vůbec kolik závažných onemocnění přináší? Kam až vede u některých jedinců?

Na závěr: jsem rád za tvoji kritiku, ale nyvrhl bych ti přečíst si ješět jednou celé dílo a diskuzi k němu. Mým záměrem nebylo udělat něco převratného (to je velice těžké přitom, jak je DrD již rozvinuto), ale mým záměrem bylo hlavně inspirovat. Nevím jestli se mi to povedlo, ale budu rád jestli inspiruji alespoň někoho.


 Uživatel úrovně 0

Noeh:
nemá-li možnost rozvíjet nějaký ze hříchů, tak může na chvíli přestat - jako u nepodařeného vymítání. To ale platí pouze pro krátkodobé omezení, pro dlouhodobé omezení by znamenalo, že démon začne strádat a tím bude chřadnout i oběť. Pak je jen otázkou kdy obě´t vyčeprá na tolik, že ji vysíli a ona umře-pak má čtyři hodiny (doba výskytu) na to aby si našel jinou oběť...


 Uživatel úrovně 5

Speciálně spolu s tímto dílem jsem si přečetl pravidla a co je v nich napsáno o démonech posedlosti, abych mohl dílo řádně posoudit.

Nevím, zda je to rozdílnými pravidly, ale mě jednoduše doplňkové pravidla pro tvého démona nějak nesedí s PPP-PJ.

1. démon postupně vyvolává smetelné hříchy - to se jako snaží třeba každý týden postavu donutit k jinému smrtelnéu hříchu? Démon se snaží jednotlivé hříchy co nejvíce pokombivovat, pak je snaha, aby přinutil postavu dělat všechny hříchy za den?

2. poznámka, že při vymítání může dojít k mýlce je snad úplně zbytečná - aždý je přece neomylný. Démon má vlastní inteligenci a to hodně velkou - je jasné, že se snaž za každou cenu i za cenu krátkodobé nečinnosti udržet se v "nosiči"

3. výmitat démona po ovládnutí postevnickým životem? Dle pravidel si u většiny démonů postava neumí sama pomoci. Jestli si sama postava může půomoci, měla by být u jednotlivých hříchů minimálně past: odolání pokušení/hřešení.
Démon se snaží postavu "svést" k hříchům, proto si myslím, že normální nemluvení by asi démona od hříchu pýchy neodradilo. Leda, že by postava se zavřela do hladomorny ( jak tu bylo navrováno ) - pak by démon spal a čekal na nejbližší vhodnou příležitost se znovu projevit.

4. fáze, jaké fáze? Nemáš napsané, jak dloho trvá jedna fáze ( jak je démon "rychlý" ), komponuješ do díla zbatečné nepřehlednosti. Někde to máč jako fáze, onde jako stádium - kdo se v tom má vyznat?

5. Co je cílem démona posedlosti? Smrt asi ne, démon se snaží vychovat hříšníka a pak jej opustit a vejít do další oběti. Rozhodně tak inteligentní démon by nedovolil smrt svého nositele. Nemáš tu napsáno, co je cílem démona posedlosti ( u pravidlových je to buď napsáno nebo to vyplývá jednoznačně z textu )

6. Zvláštnost démona - když vydrží někdo jeho muka... - to spíš, až postava úplně "polepšená" ( na ultimátního hříšníka ) ji démon opustí. Opět opakuji, že by si postava neměla tak snadno umět pomoci.

Mám takový pocit, jakoby autor díla ani plně nepochopil problematiku démonů z PPP-PJ. Je-li dílo hodnoceno samostatně, vypadá uceleně a bezchybně, ale jak si vezmu do ruky pravidla a začnu se dívat na kompatibilu, vidím v díle velké mezery.

Dílo je hezky stručně a přehledně napsané - a to je asi tak všechno, žádný převratný nápad pro DrD v tom není. Zatím jsem hodnotil ***, ale asi si to ještějednou rozmyslým...


 Uživatel úrovně 0

Hodně dobrá práce. Zaslouží si přinejmenším 4*. Jestli myslíte že ne tak mi napište proč. A já své rozhodnutí možná změním, pokud to bude dobrý důvod.
Jen tak dál Tobsa!