Bestiář

Aniqa Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 12

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 23

Útočné číslo: +5 +9/+3(Endestra) = 14/+3

Obranné číslo: +6 +7(Dosanna) +2(Endestra) = 15

Odolnost: 20

Inteligence: 26

Velikost: B

Zranitelnost: C ½, G ½ (mrazivá), G 1 (ohnivá), I ½, J ¼, K ½ (mrazivá), K 1 (ohnivá), N, P+

Pohyblivost: 20/drak

Přesvědčení: zákonné dobro

Poklady: nič

Zkušenost: 14000

Bojovnost: -

Síla mysli: 16

Popis:

Aniqa je humanoidnej postavy veľkosti B, ktorá je väčšinou odená v hnedo-sivom plášti s kapucňou, pod ktorým má brnenie. Aniqa je štíhly a pri tom pomerne vysoký, má skoro dva siahy, presne 190 coulov. Je veľmi krásny napriek svojmu (vždy iba) mužskému pohlaviu. Jeho tvár vyzerá ako veľmi pekná ľudská, no má dlhé elfské uši, čiže jednoznačnú príslušnosť k nejakej rase je možno iba odhadovať. Má zväčša dlhé vlasy sivej alebo hnedej farby, vždy rozpustené na ramenách. Najzaujímavejšou časťou jeho tváre sú ale oči modrej farby, v ktorých sa zračí múdrosť, ale i smútok prameniaci z bolesti umárajúcu jeho zem. Preto ho prostý ľud nazvýva Smutný Mudrc, ale i mnohými inými menami.

Aniqovia sú veľmi nebezpečnými postavami, ktoré na svet v čase jeho tvorenia zoslali samotní bohovia (alebo iné nadprirodzené bytosti, ktorým záleží na blahu sveta - závisí od sveta), aby ochraňovali všetko tvorstvo na svete, ktoré si zasluhuje pretrvanie. Kvôli ich veľkej sile sa na jednom kontinente nenachádzajú viac ako dvaja Aniqovia (stačí aj jeden, no niekedy je treba dvoch kvôli veľkosti daného územia). Aniqa ovláda všetky jazyky, ktorými sa v jeho oblasti hovorí, aby sa s ľuďmi mohol dohovoriť (stupeň dovodenosti - dokonale).

Aniqa a staré listiny

Aby medzi všetkým tvorstvom zavládol mier, aby zlo bolo zničené a aby nebolo nesvárov či nepriateľstva medzi nimi, prišli na svet Aniqa, Poslovia mieru...
Tak hovorí Prastará kniha elfského ľudu.

Prichádza do dedín, kde je vítaný s otvorenou náručou, lebo kam príde, tam ľudia vďaka jeho slovám pochopia cieľ Harmónie a aspoň dočasne tam zavládne Mier...
Úryvok zo zápiskov Osorina, sprievodca jedného Aniqu na jeho cestách.

Mnohokrát sa už zlí vládcovia alebo iné zlé mocné bytosti snažili ovládnuť nejakého Aniqu kvôli ich veľkej moci i sile, ktorá im bola daná bohmi. No nikdy nikto z radov Aniqov nepodľahol tomuto pokušeniu. Nikto nevie prečo. Možno im poskytujú ochranu všemocní bohovia, ktorí ich zoslali na svet, alebo ich sila je väčšia ako si sami môžme predstaviť. To nikto nevie, iba oni...
Časť knihy Dejiny sveta venujúca sa opisu Aniqov.

Magické schopnosti Aniqu

Aniqa má schopnosti druida i chodca na 20. úrovni. Tým mu právom prináleží denne 204 magov, z čoho 25 mágov môže preniesť do Endestry (pozri Zbrane Aniqu) podobne ako chodec do svojho meča a môže s nimi (magmi v Endestre) vykonávať kúzla meča ako chodec na 20. úrovni. Aniqa môže vykonávať kúzla lesa ako druid na 20. úrovni vďaka svojej Endestre, v ktorej hlavici (anjel; les považuje hlavicu Endestry za prírodnú, pretože je z dreva) sa nachádza 1000 magov (aspoň hneď po obrade) kvôli kúzli Sila lesa, ktoré naň bolo použité. V prípade minutia magov príde Aniqa do najbližšieho hvozdu a tamojšie spoločenstvo druidov väčšinou rado Aniqovi Endestru dobije. Aniqa môže pomocou Endestry zosielať iba také kúzla, ktoré môže druid s predmetom pod kúzlo síly lesa (pozri PPE-Postavy/druid/lesné kúzla/síla lesa). Aniqa, okrem iného, ovláda všetky mimomysľové schopnosti hraničiara na stupni znalosti 16 (všetky).

Nazeranie do duší

Aniqa môže nazerať do duší ľudí (elfov, hobitov, atď.), aby pochopil ich trápenia a mohol im pomôcť nájsť riešenia ich problémov (ale nikdy to nevyužije na zosmiešnenie či iné zhanobenie danej osoby). Preto sa im niekedy hovorí Tešitelia, pretože tešia nešťastných a nešťastní sú im za to vďační.

Nazeranie do duší je vždy úspešné (100% pravdepodobnosť úspechu), ale terč ho môže rozpoznať a prípadne aj uzavrieť časti svojej duše pred Aniqovým nazrením. Pri každom Aniqovom pokuse o nazrenie do duše si terč hodí proti pasci Int+Roz ~ 5 ~ rozpozná/nerozpozná (pascu môže PJ zmenšiť, ak je terč uvedomelý o tom, že Aniqa mu nazerá do duše, ale terč si musí hádzať vždy, pretože ono spoznanie je v duši a nie v mysli). Po spoznaní sa terč môže pokúsiť uzavrieť svoju dušu, pri čom si hádže proti pasci Int+Roz ~ 6 ~ uzavrie/neuzavrie dušu. Po tomto uzavrení Aniqa nemôže preniknúť do duše terča (resp. môže, ale jeho presvedčenie mu to nedovolí - ak terč nechce, aby to Aniqa vedel, tak to ani nemusí vedieť; pasca na preniknutie do uzavretej duše je Roz ~ 8 ~ prenikne/neprenikne - na túto pascu si hádže Aniqa narozdiel od predošlých pascí, proti ktorým si hádzal terč -, ale tento prípad je veľmi ojedinelý, lebo Aniqa nenazerá do duší ľudí, ktorí si to neprajú) a pripadá mu ako opevnená. Na spoznanie si terč môže hádzať iba jedenkrát, no na uzavretie (ktoré môže nasledovať až po spoznaní) neobmedzene mnohokrát.
Ak Aniqa prenikne do duše, uvidí najprv najčerstvejšie spomienky a potom preniká čoraz viac do minulosti, až kým nenájde to, čo hľadá. Terč nikdy nevie, či časť duše, ktorú si práve opevnila, nebola už preskúmaná Aniqom. Aniqa sa pri nazeraní do duše musí sústrediť ako pri mimomysľových schopnostiach.

Život Aniqu

Väčšinu času Aniqa strávi putovaním po svojom území, ktoré mu bolo udelené na počiatku vekov, medzi dedinami a mestečkami (vďaka čomu je celkom známy), kde zvykne kázať, pomáhať i liečiť, či v prípade vojny proti zlu stoja v prvých líniach a vnášajú strach a smrť do radov nepriateľov... (Ak sú ciele jeho ciest veľmi ďaleko, neopovrhne i inými dopravnými prostriedkami ako vlastnými nohami. Teda Aniqovia nemajú odpor proti jazde na koni /stupeň dovednosti: veľmi dobre/.) Potom raz za rok zavíta do hlavného mesta krajiny, kde pôsobil, a prediskutuje s panovníkom dôležité otázky a panovník si zväčša nechá poradiť, lebo Aniqa pozná najlepšie duše svojich ľudí. Často ale zvykne prísť do nejakého hvozdu, v ktorom je schopný stráviť dlhý čas (aj pár mesiacov napriek svojmu dôležitému poslaniu). Tam pomáha druidskej rade a oni si zväčša nechajú radiť, pretože vedia, že Aniqa v tomto ohľade predsa len vie viac ako oni. Nakoniec sa však opäť vráti na cestu a do dedín.

Smrť Aniqu

Nestáva sa to síce často, no môže sa to stať - i Aniqa môže zomrieť. Ale nie prirodzenou smrťou, lebo Aniqovia sú nesmrteľní vekom, no môžu byť zabití. Aniqa sa hneď po smrti rozplynie (so všetkými svojimi vecami okrem palice Endestry) a jeho duša i s telesnou schránkou sa odoberie k bohovi, ktorý ho zoslal na svet a bude stáť po jeho boku ako knieža... Dosanna (Aniqova zbroj, pozri Zbrane Aniqu) sa rozplynie v zápale ohňa a Endestra (Aniqova palica) sa okamžite premiestni na miesto smrti Aniqu a zapichne sa tam do zeme (pasca Sil ~ 15 ~ vytrhne/nevytrhne Endestru zo zeme), aby slúžila ako pamätný pomník padlému Aniqovi. Po premiestnení v Endestre nie je žiadna magenergia, ktorá by mohla byť vydestilovaná, pretože kúzlo už prebehlo a magenergia v palici je iba pasívna. Na Aniqovo miesto nenastúpi iný Aniqa, čiže postupom času môžu byť všetci Aniqovia vyzabíjaní a svet ostane bez ich ochrany...

Zbrane Aniqu

Aniqovia sú zákonne dobrého presvedčenia, preto nemajú v láske boj a radšej všetko riešia mierovou cestou. No v prípade nutného boja nie sú Aniqovia bezmocní kvôli ich veľkej sile a zbraniam, ktoré im boli dané bohmi.

Endestra

Endestra je palica dlhá skoro dva siahy a na krajoch je otepaná zlatom. Je zdobená symbolom moci dobra nadprirodzeného sveta - zväčša anjelom. Vyrobená je z dreva, Endesu (z toho aj názov palice), ktoré v pozemskom svete nemá obdoby - nachádza sa iba v svete nadprirodzenom a kvôli tomu je Endestra nezničiteľná. V jeho rukách má parametre 9/+3 ako SZ/útoč. a +2 ako OZ; ak ju používa niekto iný, má palica -2 k SZ, -1 k útočnosti a -1 k OZ za každé presvedčenie od ZkD, kde základ je 7/+1 (SZ/útoč.) a 0 (OZ), t.j. takéto parametre bude mať palica, keď ju bude používať postava so zákonne dobrým presvedčením. Snáď nie je nutné pripomínať, že Endestra je obojručná zbraň. Váži 25mn. V prípade smrti jej majiteľa, Aniqu, sa zabodne na miesto padnutia jej majiteľa, ako už bolo podrobne vysvetlené vyššie (Smrť Aniqu).

Dosanna (Všeochrana)

V obrane Aniqa tiež nezaostáva - jeho zbroj, Dosanna, mu dokonale chráni celé telo pred väčšinou útokov. Dosanna je skoro celá kožená až na nejaké drobnosti, takže nenarúša druidov kontakt s hvozdom (teda vlastne s hlavicou Endestry, cez ktorú zosiela lesné kúzla). Jej slabina spočíva v ochrane pred ohňom, kde zlyháva. Legenda hovorí, že výrobca zbroje bol nepriateľom ohňa, pretože si ho nemohol úplne podmaniť, tak sa to odzrkadlilo aj na tejto zbroji. Aniqa so zbrojou žije - nie je ťažká ako ostatné zbroje, čiže Aniqa s ňou aj spí a pod jej ochranou chodí všade... Dosanna má +7 KZ a váži 30 mn. Po smrti Aniqu, ktorý ju nosil, je Dosanna zničená v plameni, aby sa naplnilo proroctvo, ktoré sa píše v Prastarej knihe elfského ľudu: A ochrana Posla mieru bude zničená v tom, kam jeho ochrana nesiaha...

Pre Aniqu majú jeho zbrane veľkú cenu, nielen preto, že sú veľmi silné, ale preto, že mu ich darovali samotní bohovia, ktorí ho aj zoslali na svet. Preto by ich nikdy nepredal či nevymenil.

Boj s Aniqom

Ak sa s Aniqom rozhodne bojovať postava s dobrým presvedčením (ZkD alebo ZmD), tak má postih -1 k hodu na útok kvôli Aniqovi ako takému, pretože on je veľmi dobrý a keď je dobrá aj postava, tak vlastne nie je dôvod k boju (preto pre postavu s dobrým presvedčením treba veľmi dobrý dôvod pre boj s Aniqom). Naopak, ak Aniqa bojuje so zlou postavou (ZkZ alebo ZmZ), tak útočiaca postava nemá postih, ale Aniqa má bonus k hodu na útok a to presne +2. Ako vidieť, najlepšie sú na tom postavy s neutrálnym presvedčením.

Stretnutie Aniqu s družinou

Najprv si treba uvedomiť, že takéto stretnutia nie sú bežné, pretože Aniqa je iba jeden (či dvaja) na veľmi veľké územie. Výsledok stretnutia Aniqu s družinou závisí hlavne od dužiny - čo od neho budú chcieť: či boj (Aniqovia sú pomerne známi aj svojou silou, takže táto možnosť nie je veľmi pravdepodobná) alebo pomoc, radu. V prvom prípade sa Aniqa bude snažiť vyhnúť boju, no ak by bol nutný, bude sa snažiť ukázať nepotrebnosť boja na jednom členovi družiny (nemusí ho zabiť, iba ho omráči) a ak by aj tak družina chcela bojovať, bude Aniqa v prípade istej vlastnej prevahy útočiť naplocho alebo (v prípade boja na život a na smrť) bude - síce nerád, ale bude - bojovať celou svojou silou. Ak by družina chcela radu, Aniqa sa bude snažiť jej pomôcť, no nebude sa zaoberať s malichernosťami, ale iba s naozaj veľkými vecami.

Rovnováha sveta

Toto je pomerne závažná vec. Aniqovia totiž môže veľmi nepekne narušiť usporiadanie sveta, do ktorého by bol ako beštia zasadený, kvôli jeho veľkej moci. Vyvážiť by sa to mohlo inou silnou beštiou, ktorá by stála proti Aniqom, t.j. na strane zla (možno ju v blízkom čase vytvorím). Alebo by strana Zla mohla disponovať veľkým počtom prívržencov svojej strany, aby sa vyrovnala moci Aniqov. Možností je veľa, no každopádne by ani jedna strana nemala byť posilnená o veľkú silu, najlepšie by bolo, keby boli vyrovnané.

Aniqa je dosť silný a je celkom veľká vzácnosť stretnúť sa s ním mimo väčších dedín či miest, preto odporúčam používať ho od 8. úrovne a určite nie často, aby sa s ním družina radila o každom probléme.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 12

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Toto dílo trpí tím, že pro normálního PJ, který má vymyšlený svůj svět je jednoduší zakomponovat klasickou příšeru, kterou družinka může potkat v kdejakém podzemí nebo při jakémkoli tažení.

Ilumináti se špatně implementují do světa se svou vlastní vnitřní rovnováhou.

U ilumináta spíš než jeho zbraně a bojové skilly bych si představoval popis jak se bude chovat, jak bude vystupovat na pozadí světa, jak bude reagovat na zásah silné moci, která se bude snažit rovnováhu zvrátit.

Autor se i přes to vydal na tenký led a podařilo se mu vytvořit doré dílo. Aniqa by mohla nahradit třeba Zlatého draka v klasickém chápaní základního konfliktu: velké zlo proti velkému dobru. Ale je to zase použitelnost, která dílo sráží do lehkého nadprůměru.


 Uživatel úrovně 0

Arbit: neviem, či som ťa správne pochopil, ale asi si odporuješ - najprv tvrdíš, že moja beštia je moc silná a popritom hovoríš, že tvoje CP by ju zabili jednou ranou...

A ďalej: neviem, odkiaľ berieš, že "vždyť ve všech náboženstvích má bůh nekonečnou energii". A čo keď práve v niekoho svete je systém bohov viac vyvážení (tj. aby jeden zlý boh nezničil pohnutím malíčka celý svet, s ktorým sa dobrí bohovia piplali veky), teda bohovia nie sú všemocní a taktiež musia šetriť silami... A čo sa týka zabitia Aniqu drakom - nevylučujem to, no v takýchto prípadoch by sa mohla použiť pomoc "z hora", tj. by mu onen boh (či kto toho Aniqu stvoril) pomohol - DrD je predsa tvorené pre hru do fantasy sveta, nemusíš sa príliš obmedzovať logikou toho nášho...

A ešte k "by tahle CP ničila jednoho soupeře za druhym": veď Aniqa neničí všetko, čo vidí, neplní dedinské questy za hrdinov a taktiež nemôže byť všade a vždy. IMHO sa pre tvoju družinu nájde dosť miesta pod slnkom...


 Uživatel úrovně 0

a ještě něco, ZSM 16 je vhodná a myslim že je to občas málo - draci maj ZSM okolo 90 a tak by ji mohl třeba drak onivák(ohnivý drak) poslat na onen svět, a že by bůh nedokázal stvořit nic silnější než draka????? vždyť ve všech náboženstvích má bůh nekonečnou energii a dokonce i ta moje CP by zničila jedním úderem slabšího draka.


 Uživatel úrovně 0

Musím podotknout pár chybiček: Takováhle postvava hající dobro je sice dobrá, ale někdy až moc dobrá. kdybych ji zapojil do dobrodružství, které teď hraju, pošle ji jeden můj CP na onen svět a bude tam zbytečná. Pokud bych hrál naopak lehké dobrodružství, družina by se nudila, protože by tahle CP ničila jednoho soupeře za druhym. Jinak je to tak dobrý, ty 3 hvězdičky co to má tomu odpovídaj a pardon za to že jsem ti dal hvězdičky jen 2, nebylo tu 2, 5 hvězdy.


 Uživatel úrovně 0

Celkom sa mi páči nápad takéhoto ochrancu dobra.
Naneštasie, postava je silná, ale akosy nieje velmi silná vdaka schopnostiam, ale vybavením a to mi nepasuje k postave zoslanej bohmi.
takže, u mne za tri


 Uživatel úrovně 0

Odpoveď na odpovede:

Fenquel:
ad moje skúsenosti s DrD: tak mi potom prosím ťa odpusť. Myslel som si, že si tu skutočne registrovaný len 14 dní (aj keď možno hej) - mne sa len nepáči to zisťovanie "pohľadom na štatistiky". [toto tu už neriešme, ok? netýka sa to diela ;o)]

Andowero: no samozrejme, že môže byť aj muž krásny :o) ale aby som to zdôraznil, tak som to napísal takto...

Delorian:
1) ok, s tou Silou lesa si ma dostal. Teraz som si to preštudoval a dávam ti za pravdu. Neviem, čo to pri písaní do mňa vošlo ;o)

2) k tomu sa nebudem vyjadrovať, každý si hovorí si svoje. V diele je to biele na čiernom (teda ak používaš ten istý skin, čo ja :o)) a tvoje hodnotenie pravdepodobne nezmeníš (ak vôbec môže redaktor meniť svoje hodnotenie)...

3) toto opatrenie je pôvodne smerované proti nedisciplovaným hráčom, ktorí nehrajú privľmi za svoje presvedčenie. PJ im totiž nemusí verejne povedať o tomto postihu... Vedel som, že to mám dať ako nepovinné pravidlo :o)

ad odstránenie: Aniqa predsa môže byť odstránený, v diele to predsa aj opisujem (Smrť Aniqu)...

Andros


 Uživatel úrovně 5

Andros:
1.) To s tou magickou zbraňou som ani ja nenašiel, neviem prečo som mal ten pocit, za to sa ospravedlňujem si sa mi zmiešal myšienkoví sled pri redaktorovaní s iným dielom.
K tomu zosielniu lesných kúziel, tak podstupne samotné kúzlo sila lesa umožňuje zosielať len určité kúzla nie všetky, ďalej toto kúzlo musí byť zoslané na pomerne špecifický objekt (nešstačí aby bol prírodný, ael sám musí byť živý alebo nositelom života t.j. buď zviera, alebo dačo s čoho môže vyrásť tvor či rastlina) tým hlavica nieje, ako ďalší problém je znovunabitie, kažý objekt sa dá nabyť len raz. Toto kúzloje proste tak špecifické, že je na tento účel absolútne nevhodné.

2.) mal to byť bonus za KZ proste kožená zbroj má základný KZ=3 a táto KZ sa dá magicky zvýšiť max na 6. Proste v pravidlách DrD nieje definovaná Božská mágia a tak aj tá mágia od bohou musí byť popisatelníá sféerami a pravidlami viažucimi sa k takémuto druhu mag. predmetov. Tak ako si ju popísal a to ak lahkú koženú zbroj počarovanú bohom neumožňuje aby mala KZ 7...

3.) Hej je mi jasné čo sa sanžíš povedať, ale tak proste boj nefunguje, ano dobrá postava bude mať určite problém bojovať s aniqom a pokial nebude mať dáky mimoriadne závažný dôvod na to určite to nespraví, ael si píš, že keď už sa na to podujme tak počas boja nerozmýšla "veď on je taký dobrí nemôžem ho seknúť, ale tak hej skúsimho udrieť dúfam...". Ano určite by mal byť postih na dačo ako chcenie sa zapojenia do boja (ale také nič sa v DrD číselne nevyhodnocuje) na druhej strane samotný boj, to už je mimo dákeho uvedomovania si. Toto by bolo samozrejme iné ak by bol útočníkom aniqa, vtedy by som tvoj argument chápal, ale taká situácia takmer nemá prečo nastať.

4.) to bol len taký postreh mňa ako PJ, taktiež som nepovedal, že si niekto nenehá poradiť, len mi rišlo realnejšie, že si viac králo nedá poradiť ako dá.. :)

V závere som nenarážal na ovládnutie, skôr na odstránenie ako také.


 Uživatel úrovně 0

Mně se to líbí, ale trochu mě podivila poznámka na začátku.

"Je veľmi krásny napriek svojmu (vždy iba) mužskému pohlaviu"

Tím jako naznačuješ, že je nenormální, aby byl muž velmi krásný? :)


 Uživatel úrovně 0

Andros:

Takže sám sebe popisuješ, to už je tvoje věc, díval jsem se na tebe jako na autora, protože mě opravdu zajímalo, jak jsi na tom s prozatimní tvorbou, aspoň jsem to věděl. Možná to ani netušíš, nebo spíš nemůžeš tušit, ale já jsem četl hodně tvojich komentářů a dost tvých reakcí a jsem přesvědčen, že jsi zkušený a rozumný člověk, co se vyzná v Dračím doupěti -je vidět i v tvé znalosti na odkazy-, takže jsem spíše předpokládla po pohledu na údaje u bestie, že to bude nějak vysvětlené ty silné vlastnosti v článku. Nakonec jsi mě přesvědčil i zvyklal. Ale v některých věcech s tebou stejně souhlasit nebudu, protože jsem tvrdohlavec a za některými výroky si stojím.

Artefakt je dle mě věc, která je na světě nějak omezena svým počtem, způsobem výroby nebo magickými schopnostmi, tudíž dle mě zbroj a zbraň, které po smrti mají zvláštní schopnosti by měly být artefakty. Ale když jednoznačně píšeš, že nejsou, tak nebudou. Je to tvoje věc jako názor autora.

Přirovnání ke zlatému drakovi je podle mě pořád to pravé a reálné, tu představu mi prostě nějak nejde vzít. Chtěl bych se o tom nechta přesvědčit, ale prostě mi tam přijdou ty hlavní motivy dosti podobné, stojí na stejné straně, sami dobrovolně pomáhají pro dobro věci, jsou vzácní a považováni za rádce.. Prostě ta podobnost je tam příliš velká.

S těmi poklady, ano, psal jsem tam, že by asi nepřijal, jen jsem ti chtěl říct, že je tam ta malá, ale zrádná možnost..

Prstě ty jsi napsal výbornou odpověď na kritiku a já ti teďka odpovídám na tvoji odpověď na kritiku. Ale shrnul jsi to pěkně.

Fenqel


 Uživatel úrovně 0

Tak som si teda po dlhšom čase našiel čas a spísal som odpoveď na vaše kritiky.Delorian: Aniqa ako presilená príšera kvôli vybaveniu. Hm, tak toto je veľmi zaujímavé, aj keď tomu moc nerozumiem - vybavenie predsa po smrti Aniqu zmizne a prakticky nie je veľká šanca, aby sa iným spôsobom dostala do rúk iných postáv (teraz nemyslím len hráčskych).

"Takéto vybavenie by sa dalo akceptovať u postáv...": prečo LEN u postáv? Snáď môžu postavy na vyšších úrovniach bojovať len s armádami a nie s jednou potvorou, ktorá je proste silná?

1) Endestra: zdôrazňujem, že sa nejedná o magickú zbraň? A to kde, prosím ťa? (síce to je možné, pretože Aniqa bol v Beštiári dosť dlho, teda si ho moc nepamätám, ale i tak sa mi to nezdá); prideľovanie postihov podľa presvedčenia : jedno slovo - mágia, je to jednoducho vlastnosť Endestry ako zbrane od bohov...
"Tu by ma ešte zaujímalo, či som správne pochopil, že Aniqa môže skrz zbraň používať kúzla lesa aj mimo hvozd, ak áno, tak je to dosť závažná chyba.": áno, môže používať kúzla lesa aj mimo hvozd. Vysvetľujem to i v samotnom diele, ba sa i odkazujem do PPE na druidské kúzlo Sila lesa - PPE-Postavy/druid/lesné kúzla/síla lesa. Tam je to vysvetlené podľa mňa dostatočne, ak sa to nedá pochopiť z diela...

2) Dosanna: "...kožená zbroj, ktorá má zvýšený bonus na odolnosť viac ako dvakrát..." osobne som nepochopil, prečo sa zmieňuješ o bonuse na odolnosť, ktorý s počítaním OČ vôbec nesúvisí, ak sa dobre pamätám...
spánok: Aniqa predsa nie je "obyčajný človek", snáď si môže dovoliť spávať v zbroji. Aj keď priznávam, toto som trošičku nedomyslel :-)

3) Boj s Aniqom: tak toto by som odôvodnil následovne - Aniqa je celkom známy svojimi činmi v celej oblasti, v ktorej pôsobí. A keďže jeho presvedčenie je Zákonne Dobré, tak aj jeho činy sú dobré. Z čoho vyplýva, že dobré postavy budú mať menej chuti útočiť proti postave, ktorá je priam stelesnením ich vlastného presvedčenia. Naopak, ak Aniqa bojuje proti zlým, tak ON má bonusy - toto je vlastnosť taktiež daná od bohov, je predsa jeho cieľom na svete bojovať proti zlu...

4) ak si dobre pamätám, tak som písal, že Aniqa operuje na veľkom území (aj niekoľko krajín), nejaký kráľ si predsa len asi nechá poradiť. Nezabúdať, že Aniqa je svojimi radami známy...

ad zhrnutie: viď listiny v diele - Mnohokrát sa už zlí vládcovia alebo iné zlé mocné bytosti snažili ovládnuť nejakého Aniqu kvôli ich veľkej moci i sile, ktorá im bola daná bohmi. No nikdy nikto z radov Aniqov nepodľahol tomuto pokušeniu. Nikto nevie prečo. Možno im poskytujú ochranu všemocní bohovia, ktorí ich zoslali na svet, alebo ich sila je väčšia ako si sami môžme predstaviť. To nikto nevie, iba oni...
Ale uznávam, mal som to ošetriť...

---

Shadowmage:
1) Aniqa ako silný klerik - tak som to teda skutočne nemyslel :o) A čo sa týka zbraní, ako artefakty som to nedal schválne - po Aniqovej smrti sa totiž "vyparia", teda som nálepku "artefakt" nepovažoval za nutnú... [zbrane totiž nie sú vlastne využiteľné postavami]

2) nad týmto som sa teda nezamýšľal :-) Každopádne aj jazero (či akú vodu to myslíš) má dno, teda sa má stále kam zapichnúť.

3) Endestra je proste jednorázovo očarovaná. Abtw, aj artefakt má démona ;-)

4) "Naopak, ak Aniqa bojuje so zlou postavou (ZkZ alebo ZmZ), tak útočiaca postava nemá postih, ale Aniqa má bonus k hodu na útok a to presne +2." - asi si to zle pochopil.

5) Ako tak pozerám, tak rubrika Beštiár pri zadávaní nového príspevku nemá kolonku Charizma.

6) podrobiť určite nie - nemá zraniteľnosť O. Ale ak myslíš mentálny útok, tak tam v tabuľke je Základná sila mysle (ZSM) a tá nie je samotnou hodnotou určujúcou útok mysľou. Sila útočiacej mysle (SUM) a sila obraňujúcej sa mysle (SOM) sa totiž počíta takto:
SUM = ZSM + úroveň + Charizma
SOM = ZSM + úroveň + Inteligencia
Pre porovnanie: mág má ZSM "len" 10. Aj keď nevylučujem, že nejaký Aniqa môže byť zabitý aj takýmto spôsobom.

7) pomáhal som si Beštiárom v pravidlách a tam majú aj magické tvory určenú Odolnosť (ktorej bonus sa používa pre isté špecifické prípady) aj Pohyblivosť (napr. Kostěj).

ad spolupráca s družinou: nj, ale to by si asi každý PJ mal určiť sám...

---

Fenqel: Tvoju kritiku si dovolím trošku rozpitvať, lebo niektoré tvoje výroky naozaj potrebujú samostatnú odpoveď.

"...nemám moc rád nějaké přesílené potvůrky nebo i artefakty, a když se to sloučí dohromady, tak taky moc ne...": čo sa týka "presilených potvůrok", tak - s prepáčením - to je už tvoj problém a s tým ti nepomôžem. A ak si čítal odpoveď na kritiku Shadowmaga, tak vieš, že Aniqove zbrane NIE SÚ artefakty!

"...je pak nevhodné dávat do dobrodružství, pokud vlastně ani nejde zničit.. ": tak takých PJ, ktorí davajú beštie do dobrodružstiev len na to "aby se vůbec dali zničit" je pomerne veľa a nepatria zväčša medzi tých najkvalitnejších - nie žeby som tým niečo naznačoval...

"No to snad ne, Andros je dost zkušenej na to, aby nenapsal takovou přesílenou bestii": ďalšia krásna vetička, ktorá sa síce netýka samotného môjho dielka, ale proste na ňu musím reagovať - a odkiaľ si zistil, že "Andros je dost zkušenej"?! Sám hovoríš, že pohľadom na štatistiky. No tak takéto zistenie skúseností teda nie je veľmi dôveryhodné - sem sa totiž môže registrovať hocikto, aj ten, kto žiadnu RPG v živote nehral. Proste má len rád fantasy a píše do ČaE; za to môže dostať pomerne vysoký level a mať kopu nováčikov atp. (tak ako ten "zkušený Andros") A to príručku DrD pomaly ani nemusel vidieť, ale hlavne že je zkušený. [týmto som v žiadnom prípade nechcel naznačiť, že nemám skúsenosti, čo sa týka DrD alebo iných RPG. proste ma zaráža tvoje zisťovanie daných údajov]

ad Aniqa = Zlatý drak: no, neviem ako tebe, ale mne sa Zlatý drak zdá predsa len silnejší ako Aniqa. Áno, stoja na rovnakej strane. Možno ti nevyhovuje, že Zlatý drak má svojho "prirodzeného protivníka" a Aniqa nie - preto som napísal tú kapitolku Rovnováha sveta.
A pokiaľ viem, tak málo môže byť aj jeden, tj. PJ, ktorí nechce mať viacero Aniqov si môže dať len jedného, ak mu to viac vyhovuje...

ad Aniqove radenie panovníkom: samozrejme, že si panovníci nemusia nechať radiť. Veď v diele ani nepíšem, že by museli - "Potom raz za rok zavíta do hlavného mesta krajiny, kde pôsobil, a prediskutuje s panovníkom dôležité otázky a panovník si zväčša nechá poradiť, lebo Aniqa pozná najlepšie duše svojich ľudí." Myslím, že teraz už rozumieš.

ad zbrane: áno, Aniqov je na svete viac, tj. dokopy je aj na svete viac zbraní. Ale treba si uvedomiť, že oni sa nevyskytujú blízko pri sebe (možno tak v nejakej veľkej vojne), teda ani ich zbrane. Zväčša sa nachádzajú na úplne iných kontinentoch...

ad pohyblivosť: áno, vidíš správne - je to skutočne drak. A povedzme si na rovinu - myslel by si si, že upír má pohyblivosť skupiny drak? Nie? Ale tak je to skutočne písané v Beštiári v PPP...

ad poklady: mohol by prijať, ale neprijme. Ako je písané v PPZ v opisoch presvedčení - citácia z opisu Zákonného dobra: "Zákonně dobré postavy jsou osoby, ktoré myslí pouze na prospěch svých přátel a všeho dobra na světe. Jsou obětavé, pokorné, nepotřebují peníze, jsou ochotny nasadit život za dobrou věc... (atď.)"

ad skúsenosti: keď už spomínaš tie draky, tak napr. za červeného draka je menej skúseností ako za Aniqu. A tiež nie je práve najslabší a pochybujem, že by si o ňom mohol povedať, že nie je ojedinelý... (v každom prípade som použil vzorec z Beštiára v PPE, len výsledok som mierne upravil - smerom nahor ak sa dobre pamätám, teda so skúsenosťami by veľký problém byť nemal)

---

Všetkým vám ďakujem za kritiky, ktorých nie je nikdy dosť (a to u slovenských diel platí dvojnásobne). Snažil som sa byť čo najstručnejší (snáď mi odpustíte moje odkazy na pravidlá) a pritom naplno zodpovedať vaše otázky a reagovať na vaše kritické poznámky. Vďaka.

Andros