Bestiář

Wreil Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 20

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 1+

Útočné číslo: -

Obranné číslo: -

Odolnost: 11

Inteligence: 0

Velikost: A

Zranitelnost: C+ 1/10, N 1/2

Pohyblivost: pod zemí 3/Magický tvor

Přesvědčení: neutrální

Poklady: 0

Zkušenost: 50

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Wreil je měňavý magický tvor. Má dvě formy – volnou a parazitickou.

Wreil – volná forma

Ve volné formě je to améba bledě žluté barvy, na dotek připomíná želatinu. Je schopen libovolně měnit tvar – díky tomu velmi pomalu proplouvá skrze půdu (musí se jednat o volnou zeminu – není možné takto proplouvat skrze pevnou skálu – navíc čím je zemina udusanější a méně pórovitá, tím je pohyb pomalejší). Normálně je nespatřitelný, neboť na povrch vystrkuje jen mikroskopické tyčinky, které slouží jako senzory tepla a inteligence (dosah 40 sáhů). V této podobě žije většinou v listnatých a smíšených lesích mírného pásu (zde záleží na tom, jak wreila pojmete – může klidně na jednom místě čekat 200 let na oběť, nebo volně proplouvat zeminou a pomalu se tak nahodile někam přesunovat). Pokud by plně vyplul na povrch, měl by asi velikost 2 sáhy čtvereční. To ale nikdy neudělá, stále má 99,9% těla pod zemí. Takto poklidně žije a živí se vším, co je v okolní půdě. V této podobě vždy životaschopnost 1 a inteligenci 0. To vše do chvíle, než se někde v blízkosti objeví humanoid, který setrvá delší dobu v klidu (musí se jedna o humanoida, teplokrevného, nemagického s Int 2 a víc, pokud má na výběr, vybere si toho s nejvyšší inteligencí – tento výběr je zcela pudový). Je vhodné, aby cíl byl bos, nebo se jinak dotýkal holou kůží země (ležel, seděl). Wreil ho svými tepelnými (a částečně magickými – ty jsou schopny rozpoznat inteligenci) čidly vycítí a vydá se k němu. Pokud se mu to podaří, pokusí se ho na co největší ploše „dotknout“ – musí být možnost se dotknout holé kůže nanejvýše kryté volnou porézní látkou. Humanoid kromě hobita to neucítí (hobit díky svému čichu spíše získá nepříjemný pocit, ale jen když je v naprostém klidu a na nic se nesoustředí – jedná se sice o bytost s Int 0, ale tato inteligence vyjadřuje jeho celkové pochody a pomalé přemýšlení. Když se hobita dotýká, tak se dá říci, že se koncentruje a jeho inteligence je virtuálně vyšší). Během tohoto útoku jej zvířata vycítí a jsou neklidná. Cíl si hází na past Odl + Živ ~ Past ~ odpudí navždy daného wreila / upadne do transu. „Past“ zde určuje jak je složité se dostat oběti na tělo: 2, pokud wreil musí překonávat dostatečně porézní tkaninu, 8, pokud by se cíl dotýkal na několika místech země holou kůží, 13, pokud by cíl ležel na zemi skoro nahý, třeba jen s bederní rouškou. Pokud cíl wreila odpudí, tak ten se na několik hodin stáhne do půdy a nejeví žádnou aktivitu, pak se opět vrátí k danému způsobu života. Může se stát, že by opět narazil na někoho, kým byl odpuzen a znovu se pokusí jej dotknout, ale automaticky neuspěje. Toto odpuzení znamená, že imunitní systém cíle se vzpamatoval dostatečně rychle (a na čím větší ploše wreil útočil, tím méně měl času) a kladl tak vysoký odpor, že wreilovi se nepodařilo cíl dostat do transu. Pokud jednou neuspěje, imunitní systém se z toho „poučí“ příště reaguje dostatečně rychle vždy.

Pokud cíl proti pasti neuspěje, tak na 2 směny upadne do transu (může ho vyrušit libovolný silnější podnět (křik, šťouchnutí), pak ale zbytek daných 2 směn a další 2 směny navíc bude cíl malátný a mít problémy s koordinací pohybů – wreil se bude přizpůsobovat ve ztížených podmínkách a to budou negativní projevy. Zároveň wreil celý vyleze z půdy pod daného jedince a přilepí se na něj, následně do něj pronikne kůží. Pokud dotyčný při upadnutí do transu stál, trvá vylezení a proniknutí 12 a 24 kol, pokud seděl tak 6 a 12 kol a pokud ležel tak 3 a 6 kol. Během pronikání je prakticky jediná klasická příležitost, kdy může být zabit (považuje se za nehybného protivníka). Všechny útoky kouzly, normálními zbraněmi apod. jdou plně do toho, do koho proniká. Jedině specializovaný útok proti magickým tvorům je schopen ho zranit a zabít (ale platí, že 9/10 útoku zbraní C+ jde do toho, do koho wreil proniká, zbylá 1/10 je právě jeho zranitelnost). Pokud je zabit, tak ještě více vybledne do skoro průsvitné bílé barvy a pomalu se rozpadne na prach (trvá asi jednu 6 kol). Pokud je na toho, do koho proniká útočeno jinak (neboli je útočeno na něj nevhodným prostředkem a tudíž zásah dostane budoucí hostitel), tak wreil najednou ve svých pohybech ustrne a pomalu odpadne, následně se „vypaří“, alespoň se to tak postavám jeví. Ve skutečnosti se vsákne hluboko do půdy, kde zůstane několik dní a pak se vrátí k původnímu způsobu života. Pokud je takto z cíle zahnán, tak opět platí, že imunitní systém se přizpůsobí a nový útok na cíl danému wreilovi nevyjde.

Pokud se mu podaří do cíle bez povšimnutí vniknout, stává se parazitem a cíl jeho hostitelem. Do uplynutí 2 směn se cíl se slabou nevolností probere. Nevolnost postupně odezní během 1k6 hodin.

Wreil – parazitická forma

Fáze parazitické adaptace:

  1. šíření a uchycení (1 týden)
  2. sny (1 – 13 týdnů)
  3. našeptávací (půl roku)
  4. plná adaptace

Při vniknutí do hostitele se wreil začne šířit po celém krevním řečišti, což mu trvá směnu (popřípadě 3, pokud byl cíl z tranzu probuzen). Na konci šíření má wreil tvar krevního řečiště a je tak vlastně v celém hostiteli. Stane se z něj síť, která má jen několik buněk v průměru a nedělá tak obtíže v proudění krve, na mnoha místech ale vytvoří uzlíky, které krev filtrují. Na hostitele se následně úplně adaptuje 1 týden, po němž stoupne Int wreila na 2 a Živ na 2. Zároveň stoupne bonus za odolnost hostitele v různých pastech na jedy a nemoci (vše co působí vnitřně skrze krev) o 1 (díky jeho filtračním schopnostem v krevním řečišti).

Wreil začne s další fází adaptace - bude působit na hostitele formou snů, kde se projeví jeho charakter a přesvědčení (wreilové se od sebe liší stejně jako lidé – mohou mít všechny možná přesvědčení. Ve volné formě s int 0 mají vždy neutrální (neboť prakticky nemyslí), ale během adaptace se jejich přesvědčení změní buď náhodně (hod 1k10 1,2 – ZkD, 3,4 – ZmD, 5,6 – N, 7,8 – ZmZ, 9,10 – ZkZ), nebo podle potřeby PJe) Samozřejmě toto přesvědčení je pevné a pokud daný wreil přijde o hostitele a následně si najde nového, jeho základní přesvědčení bude opět pevné (pokud se ale v dalšíchá fázích adaptace změní, tak za pevné se považuje to výsledné přesvědčení, viz níže).

Sny jsou prvně krátké a nejasné, ale průběžně se prodlužují a vyjasňují. Pokud se takto adaptuje na CP, je asi nejvhodnější přibližný vzorec – sny působí tolik týdnů, jaký je trojnásobek rozdílů mezi přesvědčením hostitele a wreila, celé +1 (takže ZmZ hostitel a ZmZ wreil potřebují týden, ZkZ hostitel a ZkD wreil potřebují 13 týdnů). Pokud je hostitel hráč, je vhodné vše dát do RP a sny normálně hrát. Měli by odpovídat přesvědčení wreila a ukazovat to „krásné“ na daném přesvědčení. Za dobu získanou výpočtem se většinou stane to, že přesvědčení hostitele je přiblíží k přesvědčení wreila, ale pokud je hostitel ve svých názorech hodně důsledný, může dojít k naprostému opaku. Samozřejmě může nastat (a asi nejčastěji nastane) i něco mezi a může se posunout jak přesvědčení wreila, tak hostitele. Zde je asi nejlepší, aby PJ použil intuici a logiku. Čas získaný vzorcem je jen orientační.

Po skončení této fáze by mělo být přesvědčení wreila i hostitele stejné. Často se tak změní i chování hostitele (ten společenský mladík se najednou stáhne a uteče do lesů, naopak z potichého vesničana se stane lev salónu). Wreilova Int stoupne na 4 a Živ na 3. Zároveň hostitelům bonus k odolnosti proti pastem ohledně jedů působících skrze krev a nemocí stoupne o 1 (celkově na +2 k standardnímu bonusu za Odl). Také se zvýší hostitelova regenerace – každý den si hostitel vyléčí jeden život navíc (většinou během spánku, způsobeno magickým působením wreila na hostitele). Poslední věc, která pomůže hostiteli, je snížení rychlosti stárnutí na 1/2 (ze stejného důvodu). Zároveň nastává další fáze adaptace (takzvaná našeptávací), která trvá přibližně půl roku. Wreil se při ní učí ovlivňovat myšlenky hostitele tím, že mu občas dodává dodatkové pocity (třeba když stojí na křižovatce a neví kam dál, tak najednou dostane dojem, že ta pravá odbočka je asi nejvhodnější). Nic mu nenutí, pouze opatrně naznačuje.

Během našeptávací fáze postupně stoupne Živ wreila na 4 a Int na 8-18 podle jedince (buď PJ určí podle potřeb dobrodružství, nebo hod 6+2k6) a hostitelovy procesy stárnutí se sníží na 1/4. Po ní už je schopen svým našeptáváním notně ovlivnit chování hostitele – někdy ale pouze vyvolá psychózy a schizofrenii (přibližně 5% případů), takže hostitel postupně zešílí a stane se nebezpečný svému okolí. Většinou ale dojde k poklidné adaptaci a wreil ani nemá potřebu příliš zasahovat do života svého hostitele. V této formě již zůstává.

Kdykoliv během pobytu v hostiteli může být wreil vypuzen – vypuzení ale není lehké a často způsobí smrt hostitele, popřípadě je to přímo jeden ze způsobů. Například kouzelem Úkryt lze navodit „smrt“ hostitelského těla a pokud duše zůstane pryč déle než 2-7 směn v první fázy adaptace a 2-7 hodin v dalších (kdy už je wreil natolik adaptovaný, že ucítí úmysl být vyhnán, a pokusí se v mrtvém těle udržet), wreil tělo opustí. Stejně tak když je postava normálně zabita a wreil ji opustí (zde platí obvyklých 2-7 směn), může být oživena kouzlem Pouto lásky. To je ale možné seslat jen do 6 směn po zabití a tudíž ne vždy už bude wreil mimo tělo. Posledním skoro neznámým způsobem vypuzení wreila je používání halucinogenních látek nebo jiných jedů v takovém množství, že tělo je na pokraji kolapsu. Wreil se vždy snaží tělo detoxikovat, ale pokud to nestíhá, tělo opustí. Zde se stěží popisují nějaká čísla, ale dá se říct, že množství musí být tak vysoké, aby postava měla 50% a vyšší šanci umřít (což se také může stát).

Pokud je wreil vypuzen v 2. a pozdější fázy adaptace, tělo je již na jeho imunitní pomoci závyslé a jeho odchod jej silně oslabí. Pro účely nemocí a vnitřních jedů je bonus za odolnost snížen o tolik, v jaké fázy adaptace wreil byl a vrací se do normálu o jeden stupeň za měsíc.

Smrt hostitele

Pokud hostitel zemře, wreil během několika směn (2-7) jeho tělo opustí. Nevadí ani když je tělo rozsekané, spálené či jinak poškozené. Wreil má jednu hlavní část (která se většinou pohybuje v těle někde kolem oblasti ledvin) – části které jsou od ní více jak hodinu oddělené odumřou a wreil si během několika dní vytvoří nové. Zároveň když opustí tělo hostitele, tak jeho Živ co směnu klesá o 1 a Int o 1/2 celkové hodnoty (až postupně Živ klesne na 1 a Int na 0). Následujcích několik dní se jen schovává v půdě nebo kdekoliv je to možné (například pokud hostitele zemřel v hradě, tak wreil zaleze do spár mezi kameny, apod.) a postupně regeneruje. Pak se vrací ke svému životu jako volná forma.

Obecné poznámky

Wreil je skoro nesmrtelný nezmar – při útoku ohněm, chladem a normálními zbraněmi se totiž na několik hodin přestane hýbat a útočníci si často myslí, že zemřel. A i zranění magickou zbraní proti magickýcm tvorům musí být hodně masivní (10 životů), aby mu vůbec něco udělalo. Pokud je wreil v půdě a postavy by se ho pokoušeli zbraní C+ zasáhnout, tak se jim to prakticky nemůže povést. Jediný okamžik, kdy je opravdu zranitelný, je když se snaží dostat do hostitele. Pak také může být zasažen Bílou střelou, když je uvnitř hostitele, ale to má zranitelnost N 1/4, neboť ho hostitel částečně kryje. Navíc má ve všech podobách regenerační schopnost – 1 život za 6 směn.

Na druhou stranu se ale prakticky nemnoží (zde bych zase nechal na fantasii PJ, zda se nemnoží vůbec, nebo třeba se dokáží množit štěpením, pokud vydrží v hostiteli více jak 300 let – což by dávalo jejich způsobu života smysl a vysvětlovalo, proč prodlužují život hostitele) a pomalu vymírá. Je věkově nesmrtelný díky dokonalé regeneraci (dokáže si zregenerovat jakékoliv své buňky, takže staré prostě nahradí).

Je těžké říct, zda je to výsledek magického pokusu, jedna z životních forem stvořených bohy či něco jiného (dle světa a Pje), nicméně je nespochybnitelné, že wreilové jsou druh odsouzený k záhubě. To, jak vznikl, značně ovlivní, proč se snaží najít si hostitele a jaký je smysl jeho života (jedna varianta uvedena výše). Zde uvedu jeden z dalších možných vzniků jako příklad:

Z deníku Akropuse:
“Tak, mé pokusy se povedly, konečně jsem vytvořil věc, která mi umožní získat všechno poznání světa! Mí miláčkové se rozšíří po okolních královstvích a budou sbírat vědomosti. Budou tiché oči a uši. A já zde budu čekat, až se za 100 let vrátí a předají mi své poznání. Jsem lich a můžu si čekání dovolit. Teď už je jen otázkou času, kdy se mé pozná vyrovná znalostem bohů a pak světu ukážu!”

Jak asi tušíte, Akropus skončil rozsekán na tisíce kousků skupinkou dobrodruhů a proto jeho výtvory nyní bloudí světem.

Poznámky k RP a použití ve hře

Wreilové mohou sloužit jako vysvětlení moci některých iluminátů (zvýší jejich délku života), popřípadě mistrů učitelů, nebo jiných důležitých CP. Taktéž mohou být součástí hrdinského hledání nesmrtelnosti na vysokých úrovních (jsou to velmi neznámí tvorové a tak může být v učených knihách fáma o jejich možnosti dát nesmrtelnost). Měli by o nich vědět jen největší učenci světa a i tak by znalosti mohli být neucelené (což je ideální námět na quest, takový lov na wreila dá i zkušeným dobrodruhům zabrat – pokud jich na celém světě 10, tak to není žádná sranda). Také to může být jistá „odměna“ pro dobře hrající postavu, která chce zkusit ve stylu hry něco nového – toto jí může dát podnět k naprosté změně osobnosti a rapidně zpestřit hru (je ale dobré, aby ji část pravdy PJ vyjevil a vysvětlil v základních bodech, co se s jejím charakterem bude dít). Nepopsal jsem všechny možnosti vypudění z těla, které by určitě měli existovat, ale rozhodně nebudou jednoduché, většinou budu pracovat se smrtí hostitele nebo přetížením organizmu. Jak se s tím srovná psychyka hostitele je otázkou, záleží to hodně na jeho síle mysli a na tom, jak wreila pojmete, jestli jako mstivého parazita, nebo jen příživníka.

Poznámky k charakteru a přesvědčení

I pokud nehrajete na přesvědčení, zkušený PJ je snad schopen podle stylu chování a charakteru postavy přesvědčení přibližně odhadnout, taktéž dát povahové vlastnosti wreilovi a podle toho určit jeho přesvědčení. Adaptace wreila pak nebude měnit přesvědčení, ale charakter, nicméně rozdíl mezi fiktivními přesvědčeními je potřeba pro určení přibližné délky adaptace.

Doufám, že vám Wreil poskytl další náměty k hraní či alespoň inspiraci. Děkuji irookovi za rozbor v MS a i všem ostatním, co mi pomohli.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 20

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Střelec: tak tomu říkám správně praštěná otázka. Prní ěvc vůbec je, jak jen na katapult dostat. Druhá věc je, jak se berou magické bytosti, zda by prostě neprolnul do ramene katapultu a neudržel se na něm. No a teď už samotný let a pád - myslím že by se nejen nerozpadl, ale před dopadem by změnil tvar na takový, aby doplachtil / by měl tvar kapky. Jde dost o to, jak se vnímá síla takovýchto stvoření. A i kdyby se rozpadl, tak jádro zůstane v celku a odpadlé části se rozpadnou. takže způsob množení to rozhodně není, pokd to tím, bylo myšleno.

Celkově to ale překvapilo, takováhle otázka by mě v životě nenapadla (a v mém PJování by nebylo možné jej na katapult dostat).


 Uživatel úrovně 0

Ten tvor se mi moc líbí. Zajímalo by mě jestli by bylo možné vystřelit ho z katapultu? Nerozpadne se za letu?


 Uživatel úrovně 0

Příspěvek pěkný, ale TY CHYBY!!! PSYCHYKA!!! A ještě jedna hrubka kterou zpětně nemůžu najít.


 Uživatel úrovně 0

Jediné co mohu říct: perfect. Žádné chyby, kvalitní zpracování, dobrý nápad,... Prostě dílko k pohledání. Uživatel úrovně 0

Je to poměrně nepříjemný tvor. Ale zpracovaný je perfektně. Sniperova díla ,co jsem viděl, měla hodnocení4 nebo 5* Nedá se dát nic jiného. 5*


 Uživatel úrovně 8

Astrak: dejme tomu, je to tvůj názor. Ale stejně by mě zajímalo, co je to "něco". Můžeš to prosím trochu specifikovat? Rád bych se propříště polepšil a poučil, aby se i tobě má díla líbila.


 Uživatel úrovně 0

Dle mého názoru je to velice dobré.Ale něco mi říká,abych dal jenom 3*.


 Uživatel úrovně 0

Dílo je naprosto dokonalé. Velice se mi líbí zpracování wreila jako v podstatě prospěšného symbionta. Skvěle popsané mechanismy wreilova fungování v lidském těle, či těle jakékoliv jiné bytosti. Prostě výborný nápad a skvěle zpracované. 5*****(špičkové)


 Uživatel úrovně 8

Deeph: na otázku zákeřně otázkou: uviděl by alchymista ve tvém světě magenergii v člověku chvíli po vypití 5ti (číslo dané odhadem, +-) léčivých lektvarů (dejme tomu, že by to danému člověku nic neudělalo).

Pokud ano, teoreticky ano, pokud ne, teoreticky ne. Pravidla to neřeší a tudíž je na každém světě, jak to pojme.

Destilace magenergie - no, nevím o mnoha magických tvorech, co by šli přímo detilovat - spíše se jedná o nějaká místa s koncentrací magenergie. Wreil je tvor rozptýlený po celém těle bez větších center. Takže bych řekl, že ne. Ale pokud chceš, tak to umožni, od toho příspěvky zde na serveru jsou, aby si je člověk upravil podle potřeby své hry ;-).