Bestiář

Owerovic bratři Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 19

Skupina: Cizí Postava

Životaschopnost: viz. níže

Útočné číslo: viz. níže

Obranné číslo: viz. níže

Odolnost: viz

Inteligence: 0

Velikost: viz. níže

Zranitelnost: viz. níže

Pohyblivost: viz. níže

Poklady: viz. níže

Zkušenost: 0

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

(!Tabulky nahoře si vůbec nevšímejte!)

(Není nutno číst-slouží jako ilustrace)
Na Velenyjských polích dohasínala bitva, slavná Aladrianská armáda ležela zadupaná v prachu Koriontským vojskem. Na pahorcích vlály krví potřísněné prapory, a pod nimi leželi jejich vlajkonoši. A nejen oni, všude bylo plno mrtvých lidí a zvířat.
Krkavci hodovali na mršinách koní a vyklovávali mrtvým vojákům oči, všude byl nesnesitelný puch tlejícího masa a výkalů.
Po dvou letech bojů s Koriontem, Aladrian prohrál.
I když, ne tak docela. Na jednom pahorku stáli tři Aladrianští rytíři, v těžkých plátovaných zbrojích, ušpiněných od směsi bahna a krve. Na erbu měli lvici s korunou, svírající žezlo, na stříbrném poli.
Proti nim stálo asi dvacet nepřátelských vojáků, ti však měli většinou kožené zbroje notně poškozené bojem.
Obě strany se navzájem odhadovaly a sledovaly protivníkovu činnost.
Wenir, jak se jmenoval kapitán Koriontské skupiny, přehmátl na meči a rozhlédl se po svých spolubojovnících. V jejich tvářích bylo vidět vyčerpání bitvou a jakási dychtivost oddělat ty zbývající rytíře. Jeho muži věděli, že potom co je sejmou, nastane zasloužený odpočinek v jednom z vyhlášených Velenyjských nevěstinců.
Otočil se na rytíře a strnul. Nezdálo se, že jsou nějací demoralizovaní, stáli tam, v rukou třímali meče a dívali se přímo na něj.
"Složte zbraně!" zvolal Wenir a znovu nervózně přehmátl na meči, byl z těch tří Aladrianů nervózní. Normálně by se s nimi nepáral, ale ten pocit, který měl v žaludku ho přiměl, aby se snažil vyřešit celou záležitost bez krveprolití.
Rytíři se na sebe podívali. Pak, si s děsivou úsporností každého pohybu sundali poškozené helmy, které jim překáželi ve výhledu.
Jejich tváře si byli velmi podobné. Starší tváře, které zdobil šlechtický profil, vznešený, ale chladný a hodnotící pohled ve kterém se zračily zkušenosti nabyté ve vojenských konfliktech.
Dojem kazila špína smíšená s potem, který stékal v praméncích od slepených vlasů až ke krku.
Na kapitánově tváři rozsvitlo pochopení, vždyť to jsou Owerovic bratři, veteráni všech bitev za posledních deset let, kvůli nim a jejich smělým plánům neuspěla nejedna koriontská výprava. Na jejich hlavy byla v jeho vlasti vypsaná odměna ve výši patnácti set šenirů.
"Naposledy! Složte zbraně a nic se vám nestane!"
Nereagovali.
Wenir v duchu pokrčil rameny, vždyť ta odměna nevyžaduje, aby byli přivedeni živí. Stačí hlavy. A když je sejme z dálky, nemůže se nic stát.
"Orgare, Nelefe, Perfusi," nic víc nemusel říkat.
Jmenovaní muži schovali meče a uchopili již natažené kuše, které měli zavěšeny u pasu, pak už pouze založili šipky. Zacílili, odstranili pojistky a čekali na rozkaz.
Ten nepřišel. Koriontský kapitán hleděl z úlekem na tři rytíře, kteří se rozběhli vstříc jeho jednotce. Měl pocit, že se čas zpomalil.
Owerovci se blížili s nezadržitelností, kterou má postupující ledovec. Jejich nohy dorážely na zem v mechanickém rytmickém tempu a s každým krokem se blížily ke kapitánově jednotce. V pohybu a pohledu těch mužů bylo něco zvláštního.
Mohutná těla zakutá ve zbrojích, byla stále ve světě živých, ale pohled těch mužů se upíral na druhou stranu, do říše ze které není návratu. Těm už je všechno jedno.
Čtrnáct sáhů.
"Pane?" ptal se Nelef, muž s kuší.
Dvanáct sáhů.
Wenir viděl jak od jejich nohou odletují kusy hlíny a malé drny.
Jedenáct sáhů.
"Pane, máme střílet?" doléhal z dálky k Wenirovi Orgarův hlas.
Osm sáhů.
Kapitán byl fascinován srdnatostí Owerovců. Vždyť oni sami, proti dvaceti Koriontským můžům, vítězům bitvy o Velenyji a veteránům Tagurských válek.
Sedm sáhů.
Někteří jeho muži se připravili do bojových pozic, ale jen tak, aby mohli střelci střílet bez nějakých omezení.
Pět sáhů.
"Palte, palte a nešetřete je," slyšel kapitán svoje ústa, jak říkají tuto větu, nezávisle na jeho vědomí.
Čtyři sáhy.
Střelci vystřelili. Bohužel v tom zmatku vystřelily všichni na jednoho rytíře. Ten se zapotácel, klopýtl, ale běžel dál, směrem ke svým nepřátelům.
Jeden sáh.
Kapitánovi se zdálo, že jeden Owerovec po něm máchá mečem. Jak záhy zjistil, nebyl to jen přelud.
"Ughnnn-" hekl kapitán a s proseknutým hrdlem se sesul na zem. Kolem něj se rozlila krvavá kaluž a zbarvila zem do ruda.
Vojáci, vida smrt svého velitele, se pustily do bitvy s nevídanou zuřivostí.
Nakonec, asi po třech minutách boje, byli rytíři udoláni.
Zbylo jen osm Koriontských vojáků z dvaceti.
Ano, teď skutečně a jistě Aladrian prohrál. Už nebyl nikdo, kdo by zvedl Aladrianské standarty a pyšně s nimi procházel městy, už nebyli ti muži, kteří se ještě před třemi dny loučily s rodinami, a už nebyl žádný Aladrian.
A zbytek Wenirovi jednotky si konečně zašel do jednoho z Velenyjských nevěstinců.

Věštba slepé Nevekere, Aladrianské vědmy,
která byla označená za neplatnou.*

K bratrům obecně:

Jejich otcem byl Falakrias Ower a matkou jim byla Andrea Owerová (narozena jako Ernigová). Falakrias byl jedním z předních šlechticů Aladrianu a Andrea měla kontakty až na královském dvoře a díky tomu jim patřilo léno na úpatí Thaubadských hor, které skvěle vynášelo díky přátelským svazkům s trpaslíky a gnómy. Ti jim platili zlatem za úrodu, pivo a jiné věci které si nemohli sami v podzemí obstarat.

Shrnutí časových informací o bratrech

Zhruba před třiceti lety se jim narodil první z bratří: Moran. Po dvou letech následoval Motas a nakonec se narodil Divad (Po dalších třech letech.).
Moran odešel ke královskému dvoru v deseti letech jako pomocník jednoho vetchého rádce,
v patnácti letech začal studovat Erudinovu šermířskou školu a v osmnácti ji opouštěl jako vycvičený, světa znalý mládenec. Nějaký čas se potloukal světem a získával zkušenosti.
Motas začal studovat na Baelenské bojové akademii od svých šestnácti let a v devatenácti letech jej vyloučily.
Tehdy se připojil k Moranovi na jeho cestách. Když se dozvěděli, že jejich otec umírá, sebrali se a šli pro Divada.
Divadův osud byl zpočátku stejný jako Moranův, až na to, že se celé dny se přehraboval v královské knihovně.
Ve třinácti letech utekl ze dvora a potloukal se světem. Stal se z něj odpadlík a loupežník.
Avšak jeho loupežnická kariéra neměla dlouhého trvání. Chytili ho a musel pobývat v klášteře.
Jak dosáhl dvacátého třetího roku, přišli pro něj do kláštera bratři a vydali se všichni za svým otcem.
Ten bohužel zemřel, ale před svou smrtí je přinutil přísahat že se stanou rytíři. To se, po dvou letech vyplnilo.
Nyní jim živobytí zajišťuje jejich dědičné léno u Thaubadských hor, které však nespravují osobně. Moran se rozhodl jmenovat správce Erikina, aby se staral o léno v jejich nepřítomnosti.
Jelikož mají toulavou povahu, tak se ve svém panství nezdržují příliš často. Snad jen v zimě se vracejí domů, aby načerpali síly.
Postavy je mohou potkat téměř kdykoliv (občas i v zimě) a kdekoliv. Potloukají se světem a pomáhají lidem, kteří je považují za hrdiny. Nedělají to ze zcela nezištných důvodů.
Je v tom i něco navíc. Smrt otce nebyla až tak přirozená a stopy vraha vedou až na královský dvůr. Bratři byli naštěstí tak chytří, aby své podezření nevykládali nahlas, jinak by asi bylo po nich. Proto se zdánlivě bez důvodu potulují krajem. Pomalu sbírají důkazy a připravují se na finální střet.

Koně bratří

Jejich koně pocházejí z dobrého a starého chovu. Pro charakteristiky použij válečného koně z pravidel pro pokročilé.
Moranův kůň je bílý jako sníh a povahově velmi klidný. Jmenuje se Ignác. Zato ten Motasův, černý jako noc, má povahu nezkrotnou a divokou. Nenechá na sebe nikoho nasednou (kromě Motase samozřejmě) a všeobecně se dá říci, že je postrachem všech, kdo musí Motasovi pečovat o koně. Rytíř jej pojmenoval velice výstižně-Čert.
Divadův kůň je klidnější povahy a miluje svobodný běh. Má pěknou, hnědou barvu. Mladík jej pojmenoval podle opata v klášteře-Maximus Terrian (Obvykle mu říká Maxim). Takový milý vtípek, že?

Atributy a charaktery

Zde jsou uvedeny atributy a charaktery pro všechny tři rytíře.

Moran (šermíř-17. úroveň)

Počet životů: 97
Přesvědčení: Zmatené dobro
Síla: 14/+1
Obratnost: 9/-1
Odolnost: 15/+2
Inteligence: 15/+2
Charisma: 16/+2

Ostatní atributy:
Nosnost:
0-390 mincí - žádné naložení
391-780 mincí - mírné naložení
781-1170 mincí - střední naložení
1171-1560 mincí - velké naložení

Pohyblivost:
Pohyblivost při žádném naložení: 12/0
Pohyblivost při mírném naložení: 9/-1
Pohyblivost při středním naložení: 6/-2
Pohyblivost při velkém naložení: 3/-4

Doba spánku:
7 hodin

Charakter minulost CP:
Moran je mozek celé skupiny, vymýšlí plány, jedná a domlouvá ceny v hostincích, popřípadě výši žoldu v armádě.
Avšak svých rozumových vlastností nezneužívá a ke svým bratrům se nechová povýšeně ani pohrdlivě, naopak pro své bratry by udělal cokoliv. Jejich povahu bere, takovou jaká je. Jen Motase musí občas krotit, když se rozjede v hospodě.
Je znalý zákonů, které většinou dodržuje, pokud se ovšem nekříží s jeho názory, smyslem pro spravedlnost a morálním kodexem. Svých vžitých názorů se drží pevně a neustoupí ze svého tvrzení, pokud k tomu nemá závažný důvod.
Pokud jde o ženy, tak má rád štíhlé inteligentní brunety, pokud možno s oříškovýma očima. Takové (ale i jiné) dámě se dvoří a do ničeho ji nežene. Často cituje poezii, kterou podpoří oblíbenou květinou své vyvolené.
Když byl menší, často pobýval u dvora, nebo s učenými muži, proto ovládá etiketu a mluví kromě své mateřštiny ještě jedním jazykem-kterým, to závisí na PJ (Viz. Dovednosti).
Jeho schopnost číst a psát je mezi ostatními válečníky známá a často bývá terčem trapných vtipů (Typu: ‚Jé hele, pan Profesor' a ‚Víte jak zabíjí Moran?- Husím brkem!') ostatních válečníků-avšak nikoli jeho bratrů.
Občas tento žert vyvolá šarvátku, nebo dokonce způsobí, že Moran vyzve nactiuražeče na souboj.
Ve společnosti se chová rezervovaně a spíše pozoruje než rozpráví. Alkoholu příliš neholduje a když, tak jen sklenku či dvě, nějakého kvalitního vína.
Má rád hudbu a občas si i potichu zazpívá. Je nutno říct, že jeho hudební talent je téměř nulový.

Finty:
Předstíraný výpad
Kryt I
Kavace

Moranův vzhled:
No, a pak jsem se podíval do těch jeho kurevsky modrejch očí, bylo v nich něco, jak se to řekne? Ano, tak, bylo tam něco hypnotyzujícího. To vás nutilo sledovat ty voči a né jeho meč. Tehdá sem zbyl z celýho konvoje jen já a mladej Dervin.

-Výpověď jednoho z pašeráků zbraní
přes Aladrianské hranice.

Moran má tmavě hnědé, krátce zastřižené vlasy. Jeho oči jsou temně modré a v jejich pohledu se zračí Moranova inteligence.
Pokud nenosí zbroj, má na sobě oblečení podle situace, ale většinou volí šaty bez ozdob a jednoduchého střihu.
Je 185 coulů vysoký a váží 80 kg. Má třicet jedna let.

Dovednosti
(Tuto pasáž není nutno číst. Dovednosti může kdokoliv změnit, pokud by se mu nelíbily. Proto uvádím i celkový počet profibodů.)

Celkem profibodů:
Sil-196
Obr-126
Odl-210
Int-210
Char-224

-To je počet profibodů, které má Moran nasbíral od první úrovně.

Zde uvádím dovednosti, které jsem mu přidělil já. (Nic vám nebrání měnit.):
Jízda na koni-dokonale
Libovolný jazyk mimo ‚necivilizované'(skřetština, orkština…)-dokonale
Čtení a psaní-velmi dobře
Etiketa-dokonale
Svádění-velmi dobře
Hudba a zpěv-špatně
Plavání-dokonale
Nosič-dokonale

Motas (bojovník-16 . úroveň)

Počet životů: 106
Přesvědčení: Neutrální
Síla: 17/+3
Obratnost: 13/+1
Odolnost: 18/+3
Inteligence: 10/ 0
Charisma: 3/-4

Ostatní atributy:
Nosnost:
0- 450 mincí - žádné naložení
451-900 mincí - mírné naložení
901-1350 mincí - střední naložení
1351- 1800 mincí - velké naložení

Pohyblivost:
Pohyblivost při žádném naložení: 18/+3
Pohyblivost při mírném naložení: 14/+1
Pohyblivost při středním naložení: 9/-1
Pohyblivost při velkém naložení: 5/-3

Doba spánku
6 hodin

Charakter a minulost CP:
Když jsme o Moranovi řekli že je mozek celé skupiny, musíme o Motasovi říct, že je jejím mečem a štítem. To co mu schází v hlavě je nahrazeno velkými pletenci svalů.
Prošel nejvíce bojů z Owerovic bratří a také se v nich nejvíce vyzná, je to on kdo pokřikuje na své bratry a říká jim, kde, co a jak. (Ti všímavější z vás si možná řeknou: Jak je možné, že prošel nejvíce bojů z těch tří, ale přitom je na nižší úrovni než Moran? Odpověď na tuto otázku je zcela prostá: Je mladší než Moran a navíc, v pravidlech se píše, že za vyjednávání je více zkušeností nežli za boj. Jak vidíte, vzal jsem pravidla za slovo…)
Studoval Baelenskou bojovou akademii.
S velkou oblibou používá sprostá slova a nadávky, které někde vyslechl.
Zde uvádím několik ilustračních nadávek, abych ulehčil práci PJe:
"Tvá matka obcovala se skřetem a porodila něco dost hnusnýho-tebe."
"Víš jak se dělaj blbí haranti? - Zeptej se svejch rodičů."
"Jsi blbej jako žížala. A stejně jako žížalu tě přetrhnu."

Je nutno dodat (jak už bylo uvedeno) že tyto nadávky nejsou z jeho hlavy. Většinou tak někdo nadával jemu, ale ta nadávka se stala tím posledním, co v tomto Slzavém údolí řekl.
Motas si urážku zapamatuje (Potom co sejme toho, kdo mu nadával./Pokud ho ovšem, Moran neumírní/) a pak ji s velkou oblibou používá.
Jeho chování je strašné, neumí se chovat v lepší společnost, a proto jej Moran většinou nenechává samotného, nebo jej na žádné bankety (oslavy, audience…) nebere. Motas proto v době, kdy se "Profesor" zabývá něčím podobným, vymetá spolu s Divadem hospody v okolí.
Když vyjednává, tak svaly, ne hlavou. (Doporučuji použít absolutní hodnotu charismatu, pokud vyjednává třeba se skřety-jeho vyjadřování a vzhled na ně zapůsobí lepe, než kdyby proti nim stál nějaký diplomat.)
Ženy má rád době vyvinuté, odvážné a svaly podle něj nejsou vady na kráse. (Ale ani šlapka, nebo hospodská děvečka není k zahození, že?)
Nechává si radit pouze od svých bratrů.

Motasův vzhled:
To je člověk, nebo co?

- Jedna z několika reakcí na Motase ve společnosti.


První čeho si na něm kdokoliv všimne, je dlouhá jizva, táhnoucí se od levého spánku až k levému koutku úst. Tato jizva není jediná, celý jeho obličej je zbrázděn jizvami, většími či menšími. Avšak je jich tolik, že při pohledu z dálky vynikne jenom ta na levém líci.
Avšak to není jediným důvodem jeho nízkého charismatu-dalšími činiteli jsou:
-jeho strašné chování (i když někomu by se to mohlo líbit-doporučuji použít absolutní hodnotu charismatu)
-pach potu (totéž co ve vyšší závorce)

Jak už bylo řečeno, Motas je velmi svalnatý, oči má světle modré a celý dojem dokresluje jeho, plešatá, potetovaná hlava. (Má tam vytetován symbol Baelnské bojové akademie ke kterému si nechal připsat: Za čest, slávu, pivo a ženský. Toto tetování je také důvodem jeho vyloučení z Akademie.)
Má dvacetdevět let. Měří 190 coulů a váží 108 kg.

Zvláštnosti
-V případě, že Motas přijde v boji o jednoho z bratří, hází si na berserkra proti nebezpečnosti 10.
-Věřte nebo ne, ale Motas má thelassofobii (strach z jakékoliv větší masy vody).
Důvodem je, že jako malý spadl do jezera a téměř se utopil. O rok později, jeho oblíbený poník utonul při povodni. Z pochopitelných důvodů se nemůže naučit plavat.
Zde se pro to nalézají konkrétní pravidla:
Motas dostává různě velké postihy, podle toho, jak velké mase vody odolává. Pozor! Nemělo by se to přehánět, do vany vleze, ale do hlubšího bazénu ne.
Pokud se jedná o díru plnou vody, musí být tak veliká, aby do ní někdo mohl spadnout, bez nějakého většího zaseknutí- řekněme sáh krát sáh a hluboká asi 190 coulů.
Zde to přehledně shrnu:
-Přechod po vratkém mostě nad řekou: int~4~ přejde/nepřejde. -2 k pohyblivosti a k boji
-Musí přejít po ledu: int~7~ přejde/nepřejde. Postih -1 k pohyblivosti a k boji**.(Jde pomaleji a přemáhá se.)
V případě, že jsou v ledu díry je penalizován dalším -1 k pohyblivosti a k boji.
Pokud se dozví, že je led tenký, past je zvětšena o 1. (Je jedno, jestli je to pravda nebo ne. Jde o psychologický efekt toho, že si myslí že je led tenký…)
-Vstup na loď: int~12~nastoupí/nenastoupí. -3 k pohyblivost a k boji.
-V případě, že je poblíž nějaký člen rytířského řádu (je jedno zda přátelského, nebo nepřátelského), o kterém ví, že tam je, má +1 k hodům proti pasti a postih za boj a za pohyblivost je o 1 nižší. (Nechce se ztrapnit a chce ukázat svou odvahu.)
-V případě, že se poblíž nacházejí jeho bratři dostává bonus +2 k hodům proti pasti na odvahu a snižují mu postih za pohyblivost a boj o 2.
-Výše uvedené dva bonusy nelze kombinovat- platí vždy ten silnější.
-V případě, že neuspěje, může další hod opakovat až za 1k3 směn. (Musí to rozdejchat…)

Dovednosti
( Tuto pasáž není nutno číst. Dovednosti může kdokoliv změnit, pokud by se mu nelíbily. Proto uvádím i celkový počet profibodů.)
Celkem profibodů:
Sil-238
Obr-182
Odl-252
Int-120
Char-42

-To je počet profibodů, které má Motas nasbíral od první úrovně.

Zde uvádím dovednosti, které jsem mu přidělil já. (Nic vám nebrání měnit.):
Jízda na koni-dokonale
Rybaření-dokonale
Nosič-dokonale
Běh na krátké tratě-dokonale
Kovářství-velmi dobře
Tanec-průměrně (zde se jedná hlavně o vesnické odrhovačky…)

Divad (šermíř 13.úroveň)

Počet životů: 86
Přesvědčení: Neutrální
Síla: 16/+2
Obratnost: 14/+1
Odolnost: 16/+2
Inteligence: 13/+1
Charisma: 10/0

Ostatní atributy:
Nosnost:
0-420 mincí - žádné naložení
421-840 mincí - mírné naložení
841-1260 mincí - střední naložení
1261-1680 mincí - velké naložení

Pohyblivost:
Pohyblivost při žádném naložení: 16/+2
Pohyblivost při mírném naložení: 12/+0
Pohyblivost při středním naložení: 8/-1
Pohyblivost při velkém naložení: 4/-3

Doba spánku:
7 hodin

Charakter a minulost CP:
Moran zaujme lidi svým šarmem a vystupováním, Motas svou vizáží a vyjadřováním, ale Divad je ten typ člověka, který má problém na sebe upozornit hostinského v putyce.
Odmalička se držel stranou a většinou si nechal od každého radit. Do her svých bratrů se zapojoval spíše pasivně.
Snaží se na sebe upoutat pozornost oblečením, protože ji na sebe neumí upoutat svým chováním.
V mládí se pokoušel studovat teorii magie, ale ta ho záhy omrzela. Začal se zajímat o filozofii a spoustu času trávil s Moranem.
Bohužel, i to ho časem omrzelo. Tehdy se přidal k jedné skupině loupežníků, kteří olupovali pocestné na frekventovaných kupeckých stezkách. Loupil a kradl, ale jednoho dne, zhruba kolem jeho šestnáctých narozenin byl chycen a odvezen k soudu.
Jeho otec se za něj přimluvil a Divad neskončil v žaláři, nýbrž byl odveden do kláštera. Tam se naučil pokoře a milosrdenství, věcem, na které během své loupežnické kariéry zapomněl.
Z kláštera odešel, když mu bylo dvacet tři let. Připojil se ke svým bratrům a konali hrdinské činny.
V boji s obrovským nadšením používá magické lektvary typu obří síla, neviditelnost, rychlost… prakticky cokoliv co najdete v pravidlech. Těchto lektvarů u sebe nosí vždy větší množství, takže boj s nějakým nebezpečnějším nepřítelem vypadá nějak takto: Motas a Moran ho krájejí meči a Divad se někde v pozadí dopuje.

Divadův vzhled:
Měl takovej nevinej obličej, pane šéf. Nikdá bych do něj neřekl, že se přidá k loupežníkům.

-Výpověď jednoho ze svědků před soudem, který se konal před sedmi lety.


Nenápadný obličej s nevýraznými šlechtickými rysy a modrýma očima, to je Divad. Nad ústy má tenký knírek, který je mírně narezlý, stejně jako jeho vlasy.
Oblečení volí výraznější, snaží se totiž vyniknout na ostatními, zato v bitvě obléká klasickou kroužkovou zbroj. Měří 182 coulů a váží 82 kg.

Dovednosti
( Tuto pasáž není nutno číst. Dovednosti může kdokoliv změnit, pokud by se mu nelíbily. Proto uvádím i celkový počet profibodů.)
Celkem profibodů:
Sil-176
Obr-154
Odl-176
Int-143
Char-110

-To je počet profibodů, které má Divad nasbíral od první úrovně.

Zde uvádím dovednosti, které jsem mu přidělil já. (Nic vám nebrání měnit.):
Jízda na koni-dokonale
Vaření-velmi dobře
Plavání-dobře
Handlování-dokonale
Kartografie-dokonale
Asketismus-dokonale

Poznámky pro PJ

Hraní Owerovců v příběhu není až tak složité. Stačí si uvědomit, že se chovají jako rytíři. (Takže chrání slabé, jsou stateční, pravdomluvní….ale né hloupí.)
Jako CP jsou silní a PJ by si měl dát pozor, aby družince nepomáhali přespříliš.

A využitelnost v příběhu? Zde uvádím několik příkladů. Výčet není úplný a jsem si jist, že určitě přijdete na další.
1) Postavy jsou najaty jedním z bratří, aby něco, někam, odnesly. Že se po cestě vyskytnou potíže není třeba dodávat.
2) Owerovce někdo zajal a postavy, ať už z osobních nebo zištných důvodů, jdou na pomoc.
3) Postavy udělali něco moc špatného v oblasti, kde pobývají Owerovci a teď před nimi utíkají.
4) Postavy někdo najal, aby Owerovce zlikvidovaly. Úkol to není jednoduchý, protože Owerovci jsou známí a navíc v osobním střetu nebezpeční. To by mělo donutit hráče přemýšlet a použít nějakou lest.
5) Někdo pozabíjel všechny Owerovce a postavy jsou najaty na vyšetřování. Vzhledem k tomu, jak jsou Owerovci známí, mohlo by jít o docela slušnou detektivní zápletku s dobrým vyvrcholením. Jedno malé upozornění: Ten kdo Owerovce pozabíjel by neměl být nějaký jednoduchý soupeř. Doporučuji použít třeba čaroděje (mága) tak 19. a vyšší úrovni, který má hromadu kumpánů.
6) Owerovci jsou nařčeni z nějakého podlého činu (vražda, satanské oběti, podvádění na turnaji…). Postavy Owerovce znají a rozhodnou se je hájit.
7) Owerovci potřebují pomoci s řešením vraždy svého otce. Postavy mohou například zjistit, že to zintrikoval mocný mág. Pak třeba budou pomáhat Bratřím shánět různou antimagickou ochranu.
-U některých námětu je nutné, aby se postavy znali s Owerovci delší dobu.
-Owerovci mají velké zdroje, mohou postavám zaplatit dost peněz.

Vlastnosti:

Všichni tři bratři mají vlastnosti dle svých povolání. Výbavu nechávám na PJ.
Zde jsou vlastnosti, které jsem se rozhodl uvést:
Moran: Nemá bonus na přesnost (Předpokládejme, že má nasbíráno 500 zk ve zbrani kterou používá.)
Motas: Má bonus +2 za Přesnost.
Divad: Má bonus +1 za Přesnost.

Zbraně a předměty:

(Zde uvedené ceny jsou pouze návrh)
Zbraně zde uvedené nejsou magické a to z tohoto důvodu:
-Na každém světě je jinak obvyklá magie a tudíž by bylo nelogické, abych vypisoval veškeré magické cingrlátka co mají, protože někomu by se to mohlo zdát moc a někomu málo.
Proto jsem se rozhodl, že uvedu celkovou cenu veškerého vybavení.
Moran: ( 1 předmět ze 7. sféry, 1 ze 4. a 2 z druhé) - 2800 zl + 1600 + 1600 = 6 000 zl.
Motas: ( 1 předmět z 10. sféry, 2 předměty přibližně ze 4.) - 4000 zl + 3200 zl = 7 200 zl.
Divad: (1 předmět z 5 sféry a 4 předměty z 2. ) - 2000 zl + 3200 zl = 5 200 zl.
Na světech kde je magie obvyklá a tudíž předměty jsou levné si toho koupí dost, ale naopak, když je magie vzácnější, cena předmětů roste…
Ovšem nemusí utratit všechno a navíc, nezapomínejte na nosnost, aby neskončili jako pojízdný krámek se suvenýry.

Moran
Dlouhý meč-(do něj si sbírá přesnost)
Kroužková zbroj
Lehká kuše
Dýka

Motas
Obouruční meč-(přesnost)
Plátová zbroj
Tesák

Divad
Široký meč (přesnost, kutý v žáru salamandra. Tzn. +1 k ÚČ)
Dýka
Dvě vrhací dýky
Kroužková zbroj
Dlouhý luk

Společné výcviky

Pro zjednodušení budeme předpokládat, že bratři prodělali 4 společné výcviky.

Věci, názvy a místa, které jsou zasazeny do konkrétního světa můžete kdykoliv změnit.
Uvádím ve zkratce o co jde abyste věděli, co a jak.
Aladrian-libovolné království s neagresivní politikou.
Léno u Thaubadských hor-Stačí, když na svém světě najdete dostatečně pusté hory plné zlata a trpaslíků.

Zkušenosti:

Moran-1900
Motas-2160
Divad1460
-v případě, že postavy vyřadí všechny tři bratry naráz, dostanou prémii 1000 zk.*-Tato věštba byla později prohlášena za neplatnou z těchto důvodů:
-Vztahy mezi Aladrianem a Koriontem jsou dobré, a proto by nebylo moudré, kdyby aladrianští politikové dovolili nějaké vědmě, aby ohrožovala státní politiku. Kdyby věštbu uznali, Koriontu (a Owerovcům), by se to zřejmě nelíbilo.
- Armádní expert ‚cour' prohlásil, že je ta vize nadobyčejně podivná, protože muži znavení bitvou, by nebyli podle všeho schopni běhu v plátovaných zbrojích.
A navíc dodal, že Morana zná osobně, a že by nikdy neudělal nic tak pošetilého
- Kdyby byla věštba uznána za platnou, mohlo by dojít panice, která by mohla způsobit úpadek země. Hlavně lidé v oblasti Velenyje by hromadně prchali z jim přidělené půdy, a to si stát nemohl dovolit.
-A poslední zcela zdrcující argument proti Nevekere: Plátovou zbroj používá pouze Motas.

- O Nevekere se všeobecně vědělo, že holduje jisté rostlině, která má silné halucinogenní účinky. Po vyrčení proroctví byla obviněna z kacířství a upálena na hranici.

**-Postih k ‚boji' značí poklesnutí těchto charakteristik: útok, obrana, iniciativa.

Poděkování

Zde bych chtěl vyjádřit díky těm osobám, které mi s tvorbou pomohly svými nápady, doplňky a připomínkami.
Jsou to: Zidon, jenž mi pomohl s nějakými dodatky, Jehuwa, jež mi poradil s Motasovou charismou, Naj II., který vypiloval některé logické drobnosti a courovi za jeho pomoc s některými čísly.

Zvláštní poděkování

A úplně na konec si nechávám Suka, jehož pomoc na tomto příspěvku je opravdu znát. Pomohl mi s některými údaji, doporučil co přidat a co oddělat. (Bylo toho hodně.) Pomáhal mi ze všemi verzemi Owerovců, které jsem dal do Moudré sovy. A pomáhal dobře. Díky ti ….

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 19

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Gurni: Omlouvám se za opravdu pozdní odpověď, ale nějakou dobu jsem se na serveru nepohyboval. Chvála mě velice potěšila a ohledně potulování... Je možné je vidět samostatně, ale jedině, když se děje něco výžného. Obvykle se združují dohromady (rozuměj: ve stejném městě či oblasti).


 Uživatel úrovně 0

Tohle je dobré a nápadité.:-))


 Uživatel úrovně 0

Příběh je naprosto skvělý. Všechno máš dokonale rozepsané. Carakteristiky každého bratra zvlášť. dostatečná různorodost mezi nimi. Prostě celkový dojem na výbornou.

btw. potulují se i sami nebo jen všichni pohromadě?


 Uživatel úrovně 0

výborně zpracované 5*


 Uživatel úrovně 0

Příspěvek se mi vážně líbil a s Owerovci jsme si užili docela zábavu díky a slávu Aldaroxovi a jeho pomocníkům


 Uživatel úrovně 0

Karel Doleček: A proč jej nemůžeš využít?


 Uživatel úrovně 0

Tenhle příspěněk je dost dobrý a musím litovat, že ho nemohu využít.


 Uživatel úrovně 0

Uz to bylo hodne probrane nize, takze: souhlasim prakticky se vsim, co bylo receno.
Po dlouhem vahani mezi 4*-5* (Sukovy argumenty me dokonale zviklaly) jsem se rozhodl pro 4*. Promin, ale ja na 5* potrebuju jeste o kousicek vic. Trochu tomu chybi ten napad a je to znat. Bratri jsou sice propracovani, ale stale to jeste tak nepasuje, drhnou v tom malinka zrnka pisku...


 Uživatel úrovně 0

Lord alfik:Bezvědomí a hůře (v boji není příliš času na rozlišování.)


 Uživatel úrovně 0

Aldarix
V případě, že Motas přijde v boji o jednoho z bratří, hází si na berserkra proti nebezpečnosti 10.