Bestiář

Černý Hanuš Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 32

Skupina: Cizí Postava

Životaschopnost: 1+3

Útočné číslo: ( 1 + 2/0 ) = 3/0 ( dýka ) + zvl.

Obranné číslo: ( 2 + 1 ) = 3

Odolnost: 9

Inteligence: 6

Velikost: B

Zranitelnost: níže

Pohyblivost: 10/ magický tvor ( s trakařem stejná )

Přesvědčení: zmatené zlo

Poklady: trakař s kolomazí

Zkušenost: 70

Bojovnost: 2

Síla mysli: 0

Popis:

…vramz…vrrrmz…vramz…strašné kvílivé skřípění. Hanuši, Hanuši…

Vzhled

Hanuš je člověk, vyzáblé šlachovité postavy. Chodí mírně shrben, což je způsobeno jeho lopocením se s trakařem. Hlavu má podlouhlého tvaru, hustě porostlou nemytými, dlouhými a černými vlasy. Obličej je stejně jako celá pokožka poset černými skvrnami. Zpravidla nosí hustý plnovous, který pouze v případě nutnosti seřezává tesákem. Oči jsou malé, nervózně těkající ze strany na stranu. Nos běžných tvarů a rozměrů, rty jsou plné a popraskané. Odívá se obvykle do nejprostších vesnických šatů, také si nic lepšího ani nemůže dovolit. Co je však zajímavé jsou fleky také na oblečení. Ty už ale nejsou následkem nemoci nýbrž skvrnami od kolomazi. Celkově má Hanuš velmi nůzné vzezření umocněné silným zápachem. Hanuš je poměrně mlád, je mu kolem 25ti let, kdežto podle vzhledu je mu tipováno spíše 45. ( příčinami jsou sešlost prací, starostmi, nedbalost o svůj vzhled apod. )

Chování

Hanušovo chování je do značné míry omezené, což je způsobeno mírnou mentální zaostalostí (důsledek špatné výchovy jeho rodičů). Nikdy od něj neočekávejte nějaké logické úvahy či vychytralé nápady, na to on není. Je rád že zvládá svou samo-obslužnost. Neumí číst ani psát a ovládá pouze obecnou řeč na stupni dobrém. Při řeči se ovšem místy zadrhává a občas se na delší okamžik zarazí a zamyslí. To je mu vlastní. Potom se opět rozpovídá a pokračuje. Vést s ním rozhovory ale pravděpodobně nepatří mezi příliš zábavné činnosti, jelikož prakticky jediným tématem, na které je ochoten se s někým bavit, je jeho práce. Možná to bude pro někoho překvapivé ale nikdy si na lidi nestěžuje ani na ně nezanevřel. V otázkách citů je Hanuš velmi prostý. Za svého života si prakticky vybudoval jediný citový vztah a to k životu a k přírodě. Dívky jej nikdy nezajímaly a on nezajímal je. Stejně tak tomu bylo i s jeho rodiči…

...aneb jak to všechno začalo...

Před mnoha a mnoha lety se po světě začal potulovat kolomazník, jménem Hanuš. Pendloval tehdy od vesnice k vesnici, ale nikde se netěšil dobré pověsti. Byl to podivín. Místní lidé z oblasti, táhnoucí se od řeky Břitké po Vilémské kopce, dokonce říkali, že je posedlý ďáblem, nebo že je právě ďáblem samotným. Inu co na plat, takhle to v dnešní době chodí. Ošklivá a podivínská žena je hned čarodějnicí a ohyzdný podivín je v mžiku častován ďábly a čerty. Ani Hanuš nebyl výjimkou. Jakmile se vždycky přikodrcal se svým trakařem, naloženým sudem plným kolomazi, lidé už se shýbali pro kameny a počali Hanuše zasypávat tvrdou sprškou. Časem si zvykl. I když díky těmto incidentům kšefty zrovna netrhal, přesto mu to na jeho obživu stačilo. A tak čas plynul a plynul…a z Hanuše se stala známa postavička zdejších krajů. Jestli se chcete dozvědět více o podivném Hanušovi a jeho kolomazi, záleží pouze na Vás…

...Hanušova Historie...

Už jako malý chlapec to neměl Hanuš jednoduché. Narodil se v chudé vesnické rodině, jako nechtěné dítě a dostával to od útlého věku patřičně najevo. Od jeho šesti let jej otec zapřahoval do všech prací a chudák Hanuš dřel a dřel. Výsledkem toho byla těžká nemoc na jejíž léčení měli rodiče pramálo peněz. A copak léčení, vždyť by se takhle ještě zbavili jednoho hladového krku, který musí za své živit. Hanuš se sice brzy jako zázrakem zotavil, jenomže nemoc jej poznamenala dokonce života. Kůži měl posetou černými skvrnami a v pozdějším věku mu rostlo veškeré ochlupení dvojnásobnou rychlostí. Když mu bylo čtrnáct let, otec spadl v zimě do vody, při vysekávání díry do ledu a umrzl dříve, než se stačil utopit. Měsíc na to spáchala jeho matka sebevraždu, když zjistila, že by brzy skončila na žebračce, a tak Hanuš záhy osiřel. Po rodičích zdědil starý polorozpadlý statek. Hanuš ale nemeškal a obratem jej prodal hluboko pod cenou, aby se mohl odstěhovat pryč z dědiny, do nedaleké vísky Kopčice. Zde si za utržené peníze pořídil malou boudu, několik sudů s kolomazí a základní vybavení. Začal se živit jako potulný kolomazník. Jezdil s trakařem a dokola pořvával jako na lesy: Kolomaz…kolomaz…mažu!

...Čas osudové změny...

A tak Hanuš vesele podnikal…i když popravdě veselé podnikání to moc nebylo. Kamkoli přijel utíkali před ním malí caparti ze strachu, ženy po něm házely kamení a muži si na něj ukazovali prstem a poplivovali. To vše kvůli jeho vzhledu a menší mentální zaostalosti, jíž trpěl od narození. Bylo ale i pár lidí, kteří si Hanuše i vážili pro jeho pracovitost. Jedním z nich byl majitel cestovní firmy s kočáry, pan Boucke. Díky takovým lidem relativně pokrýval své náklady a mohl tak jakžtakž vyjít. Ovšem každá mince má dvě strany. Lidé byli nejen plni předsudků, ale i nenávisti a odporu. Jednoho dne si na Hanuše počíhali nedaleko kupecké stezky, když se zrovna kodrcal se svým trakařem. Hanuš se snažil spokojeně pobrukovat i přes své vypadané zuby, když vtom se na něj zpoza keře vyřítili tři postavy a chtěli jej oběsit. Hanuš po nich hodil sud s kolomazí a utekl domů. Všechny emoce se v něm bily a rozhodl se pro pomstu. Ještě téhož dne sebral starý rezavý nůž a zavítal do nedaleké vesnice. Zde se stalo něco, nač obyvatelé nikdy nezapomenou…Hanuš zde ubodal všechny tři muže. Věděl že si jej najdou…věděl, že jej strážci dostihnou, a tak utekl na starou zříceninu hradu Godberger. Zde zpečetil svůj osud skokem z cimbuří…

Hanušovo vzkříšení

Proč ale dále takto hovořit o mrtvém člověku jako by ještě žil? Ani po smrti se chudák nedočkal klidu. Lidé jej dlouhý čas hledali…když ale viděli, že se po něm slehla zem, utvrdili se v domnění, že propadnul peklu, nebo se vrátil tam, odkud přišel…tedy také do pekla. Celá věc se má ve skutečnosti jinak. Ona zřícenina Godberger je místo vskutku ideální pro sebevraždu. Trčí na vysokém kopci uprostřed hustého černého lesa, vystrčena jako varovný prst, do okolní krajiny. Odrazuje nezvané návštěvníky nejen svým vzhledem, ale také svými obyvateli. Podle pověstí zde sídlí duchové, společně s jejich pánem Radanem, zakladatelem hradu. Ten má magickou moc uvěznit zemřelé duše do nehmotných těl, aby tak bloudily společně s ním nocí i dnem. Přesně to se také stalo našemu Hanušovi. Stal se z něj neviděný duch připoutaný ke stěnám cimbuří, aby se zde společně s dalšími oběťmi proháněl. Hanuš ale toužil po svobodě, a tak jednoho dne překonal magickou bariéru pána Radana a utekl z hradu. Jeho mysl je ovšem zastřena a tělo si dělá co chce. Hanuš tak bloudí namísto v Gobergeru na kupeckých cestách a vlastně všude po kraji…

Jak nyní probíhá Hanušův život

Tím, že se Hanuš vymkl z Radanova magického pole, se stala velice pozoruhodná věc. *Během celého dne je Hanuš neviděný, s tím souvisí i zranitelnost s neviděnými spojená. (C, I, J, N) v noci se ale stává zhmotněným a běžně viditelným. S tím opět souvisí zranitelnost – magický tvor (humanoidní postava). Tyto změny vzhledu v podstatě ovlivnily i Hanušův styl života. Přes den se toulá a bloudí krajem se svým nově nalezeným trakařem. (Ano pozorovatel uvidí jak jede po cestě sám trakař bez majitele.) Lidé si opět myslí, že se jedná o nějaké znamení a připisují to všechno na vrub černé magii. Vlastně nejsou ani tak daleko od pravdy. Večer potom zavítá do vesnice a straší lidi probouzením ze spánku. Vlastně už jenom svou přítomností...

To je druhým znakem jeho „duchařské“ podstaty. Chce se lidem stále mstít a strach je podle něj tím nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. To je celou jeho životní náplní po několik budoucích let. Jak dlouho to bude trvat, to závisí na výdrži místních obyvatel Janova. Je jen otázkou času, kdy dojde ke konfrontaci mezi Hanušem a okolím. Kromě strašení a nenávisti ke svým spoluobčanům, zůstalo Hanušovo chování nepoznamenané. Má stejnou mluvu, s nikým se nestýká a je oproštěn od citů.

Záhy po Hanušově zmizení na Godberger byla vesničany jeho bouda vypálena a dokonce byl přizván i vymítač, který měl z toho místa vypudit údajné zlé síly. Vymítač pronesl předem připravený proslov, shrábnul peníze a vesničané spokojeně odešli. Spokojeni jen do té chvíle, dokud se nezačal na kupecké cestě objevovat onen trakař, který se nyní se skřípěním táhne krajem. V noci, když chodí Hanuš strašit, ukrývá svůj trakař do lesa, kde také jinak přebývá. Hanušova noční, hmotná podoba je totožná s tím, kterak vypadal předtím, než zpečetil svůj život.

Zvláštní schopnosti a boj

Zvláštnosti

 • Hanuš je prokletým humanoidem, nyní magickým tvorem, během dne se navíc stává neviděným.
 • Jeho neviděnost není příliš silná, a tak ji lze prohlédnout pomocí kouzelnického kouzla najdi neviditelnost.
 • Hanuš není schopen vyvolávat mentální souboj ani vypalovat mozky, podobně jako například hrůzy.
 • Neútočí na postavy s přesvědčením ZkZ, ani pokud by jej napadly.
 • V neviděné podobě umí procházet zdmi a protékat skrze tenké otvory a to rychlostí 3 sáhy za kolo (týká se všech materiálů). Jedná se o zvláštní schopnost, kterou může použít v případě potřeby. Její používaní není omezeno.
 • Veškeré věci o pronásledování bez inteligence, napadání tvorů apod., co jsou u Hrůz u Černého Hanuše neplatí.
 • Ve zhmotněné podobě za sebou vždy zanechává stopy (šlápěje) od kolomazi. Podle toho jde bezpečně poznat, koho v noci navštívil. Podle některých zpráv prý dokonce i pomazává spícím obličeje…
 • Kouzelníci nepoznají žádné Hanušovi nezřetelné matné obrysy ( v neviděné podobě )
 • Boj
  Hanuš je po všech stránkách boje velmi slabým protivníkem. Je si toho také patřičně vědom a boji se vyhýbá jak jen může. Pokud by se stalo, že by jej někdo chtěl napadnout, bude se snažit v první řadě využít své neviditelnosti. V případě, že se tento způsob ukáže jako neúčinný, dá se na úprk. Zde je ovšem ještě menší pravděpodobnost jeho úspěchu. Jestliže přeci jen dojde na boj tváří v tvář bude Hanuš maximálně využívat svého jediného zvláštního útoku. Avšak pozor! Tento zvláštní útok muže používat pouze v neviděné podobě, nikoli jako hmotný.

  Zvláštní útok: Žahavý dotek
  Při tomto útoku se oběti počítá KZ vždycky 1, bez ohledu na zbroj. (platí i pro kouzelné zbroje a artefakty) Hanuš podobně jako při procházení zdmi, projde brněním nepřítele a žahavým dotykem uštědří zranění. Toto zranění se klasifikuje jako zranění popálením a lze jej i takto léčit. Tento útok může použít toliko jednou za 3 kola. Oběť si hází proti pasti 1(KZ) + Obr ~ 9 ~ 1k6+1 / 2k6+2 životů. Poznámka: Spálené místo bude mít tvar té části těla, kterou se Hanuš oběti dotkne. Projde-li například přes brnění rytíře dlaní, bude mít rytíř na břiše vypálenu dlaň.

  Zastrašení
  Co se týče zhmotněné podoby, tady bude Hanuš postupovat jinak. Bude se snažit využít svého hrůzného vzezření k zastrašení nepřítele. Tato vlastnost funguje jako by před začátkem souboje použil válečníkovo zastrašení (viz. PPZ str. 33), přičemž Hanušova charisma je na stupni 1. (kvůli pověsti, vzhledu apod.) Místo úroveně počítej s životaschopností.

  V obou případech platí, že se bude snažit za jakoukoli cenu uchránit svůj holý „život“. Díky tomu může vypovídat celou svou historii a vzpomínky, odhalit pravou tvář hradu Godberger a vyzradit tajné informace o jeho pánu a nemrtvých přisluhovačích.

  Po smrti se Hanuš rozplyne a zůstane po něm pouze skvrna od kolomazi…trakař i se sudem zůstane pochopitelně také…

  Závěr

  Černý Hanuš byť magický tvor, je vlastně cizí postavou, s kterou se může právě vaše družina setkat. Nabízí se zde hned několik případů pro zápletku, v níž figuruje. Například: vesničané jsou už zoufalý, stále je ten démon Hanuš budí ze spánku. Kde nepomohli démonologové a vymítači, je potřeba trochu magie a kusu železa, to je příležitost pro postavy. Nebo naopak, družina cestuje do města a na stezce uvidí kodrcající se trakař. Dále už je na nich jak na tento nezvyklý úkaz zareagují. Postavy se také mohou rozhodnout přespat v blízkém lese, kde je může vystrašit sám Hanuš. (musí si přeci hlídat své teritorium) I když se spíše bude družině vyhýbat jako čert kříže…přeci jen neznámé vzbuzuje větší strach. Všechny podobné zápletky s Hanušem, mohou být dobrým úkolem zejména pro začínající dobrodruhy. Jestliže jste družina se zkušeným pánem jeskyně a ostřílenými postavami, pak je setkání s Hanušem teprve samotným začátkem velkého dobrodružství na hradě Godberger…kdoví jaké tajemství za jeho zdmi Radan ukrývá…

  Doufám, že vás příspěvek zaujal a dobře poslouží ku zpestření vaší hry…

  Přidáno:

  Přečteno: 0

  Hlasovalo: 32

  author_nick:

  Diskuze

   Uživatel úrovně 0

  paráda!!!!jeden z nejlepších příspěvků.samozřejmě za 5*


   Uživatel úrovně 0

  pro vysvetleni ¨ctitelnost¨ coz te asi zmatlo jak vidim, vzhledem k tomu ze bohuzel nemam nainstalovanou cestinu v linuxu tak si predstav c s hackem a mas to :) ...a jestli jsi citaci myslel jako pobaveni tak je to v poradku ale musis mi prominout zrejme uz nepremyslim jako skupina pro kterou pises (me to prislo stupidni :).......


   Uživatel úrovně 5

  Milý Aerone: Nevím co je to "ctitelnost" ale díky že ji má příspěvek na 4 hvězdičky. Jinak je mi líto že nenacházíš nic inovativního jelikož se jedná o inovaci nemrtvého, což jsem myslel že je zřetelné. Jinak jde o CP atak je třeba ji hodnotit nejen v rámci nestvůr ale i v rámci CP. Jinak tu citaci kterou jsi vypíchl byla psaná cíleně, pro pobavení, no škoda že se ti nelíbí. Jinak díky že bereš mé upozornění a radu a snahu o konstruktivní diskuzi jako dětinskou a přecitlivělou, leč dnes si každý umí vyložit cokoli po svém...


   Uživatel úrovně 0

  Velice hezky napsany prispevek, ctitelnost hodnotim 4 hvezdicakami avsak mam-li hodnouiit priseru jako takovou, tak nenachazim nic inovativniho ani originalniho takze vemu-li stupnici 0(ubohe)-5(originalni to tu este nebylo!!!) hodnotim ji jako krasnou ovsem prumernou nestvuru.....dale pominu veci typu "umrzl dříve, než se stačil utopit" -coz je lol...jeste mi neda nez se vyjadrit k ponekud precitlivelemu chovani pisatele na Ardalithovo reakce coz mi pripada trochu detinske.


   Uživatel úrovně 0

  Mě se to líbí, nejsou tam gramatické chyby, popis vynikající, použitelnost vysoká!
  Co tomu vytknout?? Řekl bych, že asi nic. Opravdu povedená nestvůra.


   Uživatel úrovně 0

  2 Morter: add 1,2,3 Samozrejme netvrdim, ze jsi to nekde okopiroval, to jsi snad pochopil, ne?! Povest jsem updatoval jenom pro zpestreni, je to snad volna diskuze, tak nechapu, proc sem nedat odkaz nekam, kde se da najit neco vcelku zajimaveho, zvlaste kdyz je to spjate s prispevkem...

  Co se hodnoceni tyka, nepotrebuji se s nekym o nej prit a nemam potrebu o nem dale diskutovat...

  "proč děláš někomu reklamu u mého příspěvku, když jsem se jeho stránkami vůbec neinspiroval ani je nenavštívil." - ty si nejakej vztahovacnej panacek, ne?!!! Se uklidni, zadnou skodu si pridanim pribehu neutrpel...


   Uživatel úrovně 0

  Zajímavá a věrohodná postava. Je jednoduchá a při tom podnětná, pěkně poutavě popsaná. Jen když se v prvních dvou odstavcích popisuje jeho současný stav a není tam zmínka o tom, že je neživý, není jasné, že v dalším odstavci, který je rázem v minulém čase, jde stále řeč o tom samém Hanušovi… Nevím, zda je tu vhodně použitá retrospektivita, i když to díky ní (nejen) má takový umělecký styl :-)
  Jinak se mi moc líbí přehlednost :)   Uživatel úrovně 5

  Takže k úryvku:
  1) Za prve jsem v diskuzi řekl, že jsem se inspiroval touto pověstí, čili nevím proč se opakuješ. Nejsi první kdo tuto pověst zná a našel v ní mou inspiraci.
  2) Za druhé na tom nevidím nic špatného, protože autoři dračího doupěte také nevymysleli elfy a kostlivce ale přejali je z knih, tak nevím, co mi tím chceš říct a proč děláš někomu reklamu u mého příspěvku, když jsem se jeho stránkami vůbec neinspiroval ani je nenavštívil.
  3) Za třetí jsem neporušil ničí autorská práva všechny texty jsou mnou vymyšlené a pohádky a pověsti jsou lidové. ( Jen pro přesnost )

  K tvému hodnocení ( naposledy ):
  Co se týče nevyužitelnosti Hanuše jako stavební kámen pro dobrodružství…Hanuš však byl sám o sobě dělán, jako zpestření a ne nějaký stavební kámen pro dobrodružství, a právě proto si tak stojím za svým názorem, že podle mne splnil svůj účel, který měl. Pro družinu začínajících postav bude myslím Hanuš bez problému stavebním kamenem, pro jejich první dobrodružství, tohle je čistě můj osobní názor a kdekdo s ním nemusí souhlasit. Tím jsem chtěl říct, že kromě využitelnosti ku zpestření jsem ještě předložil námět k zápletce postavené právě na něm. Ty jsi se k příspěvku postavil tím způsobem, že jsi jej postavil do role toho, že nestvůra Hanuš má být k tomu, aby se na ni založilo dobrodružství, čili ji postavil do „role pro kterou nemá vlohy“. Je to podobné jako kdybych stvořil Pouštního škorpiona a ty mi řekl že to není využitelné v bažinách. Pochopitelně že není, když byl stvořen pro poušť. To je první věc. Druhou věcí je potom tvůj systém hodnocení. Nejde mi o hvězdičky, ale o princip tvého hodnocení. Přijde mi jednoduše neadekvátní strhávat dvě hvězdičky za to, že na příspěvku nelze postavit celé dobrodružství. Každopádně na to máš plné právo a já ti to nijak neberu a ni se nezlobím nebo nečertím. Jen mi jde o to aby ses nadtím pouze trochu zamyslel a vytříbil si svůj hodnotící systém pro budoucí situace, toť vše. Nakolik si vezmeš můj příspěvek k srdci nebo ne, záleží na tobě. Nakonec bych podotknul, že nejde o to na co sem zvyklý nebo ne, ani si o svých příspěvcích nemyslím, že jsou dokonalé ( že se o to snažím pochopitelně nepopírám ). Pokud bys na tento příspěvek měl chuť zareagovat, učiň tak prosím do pošty, jelikož se diskuze převrhla v osobní debatu, která by nemusela ostatní zajímat.

  S pozdravem


   Uživatel úrovně 0

  Tak tady je ten web...

  http://pieter.webpark.cz/bestiar/index.htm