Bestiář

Beztělci Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 30

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: níže

Útočné číslo: níže

Obranné číslo: níže

Odolnost: níž

Inteligence: 0

Velikost: níže

Zranitelnost: níže

Pohyblivost: níže

Poklady: níže

Zkušenost: 0

Bojovnost: 0

Síla mysli: 0

Popis:

Beztělci. Když se řekne toto neznámé nebo lépe řečeno ‘dříve neobjevené’ slovo, tázaný nejspíše odpoví: „To bude něco bez těla, ne? A vůbec, co se mě ptáš na takovýhle kraviny?“. Bezpochyby se mu musí dát za pravdu. Vždyť ve veškerých odborných knihách jsou Beztělci uváděni jako duchové bez těla, energičtí upíři, přízrakové, bánší, voodoo služebníci. To vše ale díky znalostem tvůrců pravidel Dračího doupěte a jeho pilným a pracovitým čtenářům již je uvedeno v Dračím doupěti. Proto vytvářím něco nového, možná se stejným starým názvem ale na jedné přednášce kdosi řekl: „Příšer nikdy není dost.“. Proto jsem se pokusil o jakési ‘znovuzrození’ nebo ‘oživení’ Beztělců, kteří svého času, ve středověku, byli tak populární.

V některých pasážích se můj článek možná bude podobat Asterionským Klíčům bytostí astrálních. Proč to? Dnes je složité najít něco, co ještě objeveno nebylo, takže prosím o shovívavost. Jediné, co jsem vlastně ‘opsal’ jsou odpovědi lidí z různých společenských vrstev. To mi připadá jako velmi dobrý a praktický nápad, takže jsem jej také využil (pro ty, kdo neví, oč zde běží: neopsal jsem přímo odpovědi, ale jejich zaznamenávání je totožné s Asterionem). Někomu možná bude proti srsti, že Beztělci mohou mít stejné schopnosti jako některé myšlenkové bytosti z Asterionu. Znovu žádám o mírnost.

Na tyto otázky by ve středověku rozdílné vrstvy a skupiny obyvatel odpověděly různě. Zde je několik odlišných odpovědí, které však jdou shodně s mými Beztělci (připravuje se článek do rubriky Články a eseje o skutečných Beztělcích):

Co jsou ti Beztělci zač?

Vesničan: „Ďáblovi přisluhovači to jsou! Posedli sousedovic holku a ta teď všechno ničí a na všechno nadává! Bestie jedny, beztělný.“

Pozn.: Z této odpovědi se toho moc nezjistí. Snad jen to, že Beztělci jsou beztělní (jaké překvapení, že?) a že mohou nějaké živé stvoření posednout. Jakým způsobem to Beztělci dělají, už z chudáka vesničana nedostaneme. Popojedem.

Obchodník: „Jakživ jsem, tak jsem se s tímto podivným stvořením nesetkal. A mohu být jedině rád, že to tak je a doufat v to, že to tak zůstane, protože ty hrůzné věci, které jsem o nich slyšel, bych nechtěl zažít na vlastní kůži. Prý dokážou ovládat všechny pozemské i nezemské živly, manipulovat s lidmi, povolávat si na pomoc dávno mrtvé, přikázat rostlinám a stromům, aby je svou silou podporovali. Také prý dokážou ovládnout těla i duše svých nepřátel. No prostě hrůza. Radši bych se potkal s hordou krvelačných loupežníků než s nimi.“

Pozn.: Možná je to zkušeností z cest, setkáním s různými dobrodruhy, návštěvy knihoven, či čert ví čím jiným, ale tenhle kupčík nám vcelku stručně a správně shrnul schopnosti Beztělců. I když v některých pasážích trošku přehání a fantazíruje. Další, prosím.

Voják: „Vo těhlech hnusácích nám vyprávěl kapitán. Že to prej žere lidi a pak je vyzvrací a voblíkne se do jejich kůže a má pak jejich duši a jsou to prej satanovi pobočníci, tihlecti sráčové beztělní.“

Pozn.: Tak tady jsme ztroskotali. No ccomment. Next, please.

Rytíř: „To jsou pěkně zákeřný potvůrky. Ale nejhorší na nich je to, že každý z nich umí něco jiného, víte co tím myslím? Jeden po vás vychrlí plamen, další vás nechá propadnout se do země, jiný vám zase zmrazí krev v žilách. Bojovat s nimi je převelice obtížné, když totiž umíte bojovat s jedním druhem Beztělců, zaútočí na vás jiný, zcela odlišný schopnostmi i původním tělem. Mezi Beztělci panuje totiž taková, řekněme, solidarita, která udržuje veškeré Beztělce pod jedním záměrem, jednou rukou, možná pod jedním jediným všemocným Beztělcem, který řídí všechny ostatní. Jakmile jste schopný vypořádat se s některými Beztělci, je na vás vyslán jiný Beztělec, který vás musí zahubit.“

Pozn.: Výborně! Jedna nula pro Kulatý stůl. Rytířstvo opět zabodovalo. Z úst rytířových zjišťujeme, že Beztělců je vícero druhů, nad kterými možná panuje jeden jediný Beztělec, který ty ostatní kontroluje a ovládá. Zajímavý poznatek. Dále je pak v rytířově řeči zmínka o ‘původním’ těle Beztělce. Jak je to možné? Proč by se Beztělci říkalo Beztělec, když má nějaké tělo? Jen tak pro zábavu? Na tuhle otázku bohužel statečný rytíř neodpověděl.

Král: „Beztělci? Co je to zač? A vůbec, dejte mi pokoj, nebo z vás udělám bezhlavce! Hahaha!“

Pozn.: Velmi vtipné. Jedeme dál.

Kněz: „Ano, strašlivá toť stvoření, tito Beztělci. Tělo sice mají, ale ne božskou rukou, nýbrž ďábelsky vytvořené. Toto tělo jim poskytuje různé výhody, ale Beztělci nepřicházejí na svět s úmyslem si užívat. Proto musejí v brzké době tělo opustit, jinak je totiž možné je vypátrat pomocí našeho božského prozřetelného zraku. Mají zničit a pokřivit svět, v tom jim ale zabrání hluboká víra v Boha.“

Pozn.: Od jeho velebnosti jsme zjistili toliko jeden zvláštní fakt a to, že Beztělci mají tělo, Beztělci se jim říká jen proto, že nemají žádné stálé tělo. Ostatní kecy jeho velebnosti slouží pouze jako marketingová reklama na víru.

Mág: „Všechny ty povídačky o Beztělcích jsou pusté lži. Tedy, nemůžu říct lži, protože lidé nevědí, o čem to vůbec mluví. Pokusím se to shrnout. Beztělci jsou zhmotněním něčeho. Vlastně čehokoliv. I ten náš Bůh je vlastně původně Beztělec. Beztělec přichází na svět z nějakého živlu, kde doposud spal a byl probuzen až nějakou významnou událostí. Co je pro Beztělce prioritní, nevíme, můžeme jen spekulovat. Nejvíce Beztělců se objevuje v době nějakého většího uvolnění magické energie. Tehdy jsou celé kraje zamořeny přílivem Beztělců, kteří se všude bezcílně potulují a vyděšeně ničí vše, co není schopné zničit je. Toto chování lze přisuzovat zděšení, které Beztělec po procitnutí pociťuje a je docela oprávněné. Venkovské řeči o zhmotnění ďábla jsou nesmyslné, nebo maximálně polopravdivé. Při svém příchodu do světa lidí Beztělci neví, co mají dělat a teprve po delším pobytu jsou schopni udělat si obrázek o lidech a podle svého úsudku dále činiti. Jsou rozdílní jako lidé, nelze tedy určit, jak se k vám ten či onen Beztělec zachová.“

Pozn.: Rekapitulace: Beztělci mohou vzniknout z jakéhokoliv živlu. Většinou se objevují po nějakém velkém magickém ‘výbuchu’. Jejich reakce navazují na chování lidí vůči nim. Tedy: Jak ty ke mně, já k tobě. Pohnutky Beztělců nejsou známy.

Mají Beztělci svá království nebo jiná společenství?

Vesničan: „Jejich království je peklo. Tak nás to učí církev.“

Pozn.: Bez komentáře.

Obchodník: „Nejsem dostatečně seznámen s jejich psychologií, ale z toho, co jsem slyšel, bych řekl, že spíše ne, protože jsou moc hloupí a asi by nevydrželi pohromadě.“

Pozn.: Střetli jsme se s názorem, že Beztělci nedokážou být soudržní, protože jsou příliš hloupí, je to s nimi tedy jako se skřety. Ale jak si pak vysvětlit lstivost některých Beztělců, která převyšuje možnosti všech lidí na zemi?

Voják: „Voni žijou v ňákym tom pekle, ne? To bude asi to jejich království.“

Pozn.: Bez komentáře.

Rytíř: „Řekl bych, že ano. A svými zkušenostmi to mohu potvrdit. Jednou v noci, to bylo když jsem vyřídil toho strašlivého loupežníka Rogera, jsem projížděl kolem staré zříceniny hradu Lanciel, když jsem spatřil množství světýlek, které se míhaly na bývalém nádvoří. Řekl jsem si, že to jsou bludičky, tak jsem se příliš nebál, protože vlastním kouzelný amulet, který mne chrání proti jejich zhypnotizování. Bez obav jsem jel dál, ale když jsem se dostal blíže, zjistil jsem, že to nejsou matná světýlka bludiček, ale rudé záře ohně. V této chvíli jsem se lekl, protože takto se zjevuje buď pekelný pes, ohňonoš, anebo právě Beztělec. Strašlivě jsem tehdy vyjekl, kdo by také nevyjekl, když proti němu stojí nejméně tucet těch Beztělců. Naštěstí pro mě, na mne nezaútočili. Jen mě obstoupili. Zavřel jsem oči a už jen očekával poslední, která by mě poslala na onen svět. Oni na mě pořád neútočili. Zdálo se mi, a pocítit se to dalo i přes zavřené oči, že si mě snad prohlížejí.

Asi jsem musel strachem zkamenět a usnout, protože jsem se probudil, všude pokoj a mír, žádné památky po tom mém nočním dobrodružství. Když jsem pak pokračoval v cestě domů, našel jsem několik desítek spálených stromů. Seskočil jsem z koně a vydal jsem se zjistit, kdo nebo co tuhle zkázu způsobilo. Poté co jsem přišel k jednomu stromu, země se pode mnou začala nořit někam do hlubin. Rychle jsem si zul boty a skočil někam, kde by to bylo bezpečnější, ale běda! Namísto na pevnou zem jsem skočil do další bažiny. Ze všech sil jsem se snažil vyprostit, ale neměl jsem jedinou naději. Ve chvíli, kdy jsem byl už na hranici svých možností, objevil se vedle mne Beztělec podobný těm, se kterými jsem se setkal minulé noci. Opět se mi zdálo, že mě pozoruje, čeká na to, co udělám a možná jsem v tom jeho pohledu mohl zachytit náznak něčeho jako zvědavosti. Pak se Beztělec změnil v obrovského orla a vytáhl mě z toho mokřadu. Potom, co mě položil do bezpečí mimo dosah bažin, odletěl. Vůbec tomu nerozumím.“

Pozn.: Zajímavé a poučné vyprávění. Potvrzuje to tvrzení, že většina Beztělců nedá první úder. Beztělec vyčká na nějaký impuls a podle něj pak reaguje. Dále nám pak vypravování přineslo důkaz o spolčení Beztělců. Na hradě Lanciel rytíř potkal skupinku Beztělců, kteří tam spolu zjevně nebojovali. O den později nalezl zlikvidovaný kus lesa, který mohl být zdemolován šarvátkou mezi skupinou Beztělců, kterou rytíř potkal předešlé noci a nějakou jinou kategorií Beztělců. Proč? Živelná katastrofa by nezničila tak malý kousek lesa a v okolí do mnoha kilometrů by se neobjevovala žádná zvěř, kdežto tady se hned pár metrů od mokřadu pásl koloušek.

Král: „Takže vy nedáte pokoj, jo?“

Pozn.: Bez komentáře.

Kněz: „Jistěže mají. Všichni Beztělci žijí v pekle, kde jim vládne jeden jediný Beztělec jménem Satan. Ten je vysílá do různých koutů světa, aby tam škodili a přivedli lidi na zcestí.

Pozn.: Mínění jeho velebnosti nás utvrzuje v hypotézách, že existuje jeden vládce všech Beztělců. Ovšem teze o pekle coby císařství všech Beztělců se nedá moc věřit.

Mág: „Ano, Beztělci mají svá vlastní society, ve kterých může panovat různorodá politika. Každý z těch spolků však podléhá jednomu Beztělci, kněží jej nazývají Satanem, my, učenci, ho zveme egregor, pán Beztělců. Zdálo se vám někdy, že i navzdory ubezpečováním církve se satan jevil jako mocnější a daleko schopnější? Pak jste si již možná mohli povšimnout faktu, že bůh podléhá satanovi. Ani sám egregor není všudypřítomný, i když se to o něm často tvrdí. Proto mezi odchylnými skupinami Beztělců dochází ke střetům, které mohou vážně poznamenat i člověka.“

Pozn.: Velmi zajímavé. Beztělci mají jakési vlastní císařství, které spravuje „satan“ egregor. Šarvátky mezi Beztělci jsou ale nevyhnutelné. S takovýmito problémy se potýká každé společenství a ani magičtí tvorové toho nejsou ušetřeni.

Jaké jsou tedy druhy Beztělců?

Vesničan: „Co, prosím?“

Pozn.: Bez komentáře.

Obchodník: „Ptáte se nepravého.“

Pozn.: Bez komentáře.

Voják: „Jaký druhy? Co to meleš?“

Pozn.: Bez komentáře.

Rytíř: „Já jsem se setkal s pěti druhy, je však možné, že druhů bylo méně, protože já jsem je rozlišoval podle schopností, které proti mně využili. Potkal jsem se s ohnivými, ti na mě chrlili plameny, které by si moc nezadaly s dračími. Pak tu byli Beztělci země, kteří mě při boji nechali propadnout až po pás do země. Další byli, možná to řeknu dost laicky, lavinoví Beztělci. Ti na mě svalili obrovskou lavinu. Potom jsem se utkal s lávovými. Od nich jsem dostal proudy žhavé lávy, které mě málem upálily hlavu. Poslední jsem nazval ohniví číslo dva, kteří až mistrně ovládali pyrokinezi.“

Pozn.: Pan rytíř nám popsal několik schopností Beztělců, ale přesto výčet určitě není kompletní.

Král: „Dejte mi pokoj!“

Pozn.: Bez komentáře.

Kněz: „Satanovi služebníci na sebe mohou vzít podobu čehokoliv pozemského, jen do nejvyšších božských služebníků se nemohou převtělit ani na sebe jejich vzhled vzíti. Žádný rozdíl mezi nimi není. Beztělci se nedělí na druhy.“

Pozn.: Holt, každý nemá na věc stejný názor.

Mág: „Počet druhů Beztělců se rovná počtu živlů násobeno dvěma plus egregor. Je to tedy deset Beztělců s egregorem v čele. Z živlu ohně pocházejí geofrorel a wosal, od vody tu máme francema a gricema. Zemský živel má cerunnona a zarkona, a konečně od vzdušného živlu pocházejí elfigog a magog.“

Pozn.: Zde nám byli Beztělci roztříděni do několika skupin. Zjišťujeme, že každý Beztělec má svůj základní živel, jehož schopnosti může používat a ovládat. Nad všemi ostatními stojí egregor, jenž pravděpodobně ovládá magie všech živlů.

Jak se dá s Beztělci bojovat?

Vesničan: „Zachrání nás pouze víra v Boha.“

Pozn.: Bez komentáře.

Obchodník: „Nešlo by to kouzelnými zbraněmi?“

Pozn.: Bez komentáře.

Voják: „Já bych do toho šel kuší, vono by to určitě chcíplo.“

Pozn.: Bez komentáře.

Rytíř: „Kouzelnými zbraněmi by to možná šlo, ale pouze těmi, které dokáží sesílat kouzla živlů. Pak by mohli být zranitelní svěcenou vodou, jsou to přeci démoni. Rozhodně je ale srazí na kolena živlová magie.“

Pozn.: Oho! Jak se zdá, Beztělci jsou až příliš mocní nato, jak jsou zranitelní. Plně s nimi mohou bojovat jen mágové, kteří se specializují na živlovou magii, ostatní zranitelnosti jsou zanedbatelné.

Král: „Vyliž mi polevu.“

Pozn.: Bez komentáře.

Kněz: „Kněží mohou za pomoci Boha Beztělce vyštvat z našeho světa a dostat je zpátky do pekla, odkud přišli. Navíc ovládáme zrychlený exorcismus, s jehož pomocí dokážeme Beztělce z našeho světa vypudit během okamžení. Exorcismus ovládá ale jen nepatrná část božích služebníků.“

Pozn.: Církev má zřejmě před ostatními fakty zavřené oči, nedovoluje žádné jiné zbraně než její. Něco možná dokážou, ale určitě nejsou tolik mocní, jak o sobě říkají.

Mág: „Nejúčinnější zbraní proti Beztělcům je živlová magie opačného živlu. Tedy: země – vzduch, oheň – voda. Knězové mohou proti Beztělcům použít tzv. zrychlený exorcismus, kterým dokážou vypudit Beztělce zpět do jeho živlu, uspat jej. Exorcismus mohou použít ale jen proti Beztělcům jiného živlu než je jejich Bůh. Bůh je totiž taktéž Beztělec a různé pokusy dokázaly, že Bůh je geofrorel, Beztělec ohně. A Beztělec nemůže být zraněn jiným příslušníkem onoho živlu.“

Pozn.: Nejjednodušší tedy bude soupeřit s nimi za pomoci živlové magie.

POUZE PRO PJ!

Předchozí pasáž můžeš předložit hráčům coby materiál o této zvláštní skupině nestvůr, kdežto následující řádky budou určeny pouze pro tebe, Pj. Některé informace, jenž byly zmíněny v předchozí „anketě“ zde nebudou uvedeny, naproti tomu zde bude o nějaké údaje více.

OBECNÉ

Beztělci mají své tělo. Je to vlastně zjevení onoho Beztělce (př.: Bůh se mj. zjevoval jako plamen). Jejich tělo je odvozeno od živlu, za kterého Beztělec pochází. Beztělec na sebe může vzít podobu kohokoliv, koho poslal na onen svět. Proto je souboj s nimi velmi složitý, protože se Beztělec získává veškeré schopnosti předchozího majitele těla.

Beztělci se zde objevili společně se světy. Tedy, první co na světech vznikne, jsou Beztělci. Jsou tu, aby udržovali jakousi rovnováhu, jakýsi jing-jang. Bohužel, jejich rovnováha je pro většinu tvorů nepochopitelná. Řeknete si: Proč tedy vítězí na světě zlo, když Beztělci mají udržovat rovnováhu? A proč tomu zlu pomáhají? Protože dobra je na světě více nežli zla, i když se možná zdá, že je to přesně naopak. Ale jelikož bojovníci dobra jsou houževnatí a mezi přívrženci zla se najde jen několik málo schopných vůdců, jsou u zlu Beztělci zaměstnáni na plný úvazek.

Teď něco o Beztělčím společenství. Všichni Beztělci podléhají egregorovi. Důvodem je, že egregor je z Beztělců nejsilnější, je to tedy obyčejný zákon džungle v praxi. Každý živel tvoří v říši Beztělců jednu frakci, a všechny frakce spolu soupeří, někdy na úkor živočichů. Egregor jim však může všechny kejkle zarazit a vyslat je za nějakým úkolem.

U Beztělců jsou uvedeny jen údaje platné jen do doby, než Beztělec někoho zabije. Potom se může během jednoho kola změnit v poraženého.
U každého Beztělce jsou uvedeny všechny údaje pro hru plus tyto kolonky:
Podmínky k probuzení: uvádí podmínky k probuzení Beztěle
Charakteristika: uvádí charakterové vlastnosti Beztěle
Vlastnosti: uvádí zvláštní schopnosti Beztělce (kouzla aj.)
Tělo: uvádí Beztělcovo tělo

Poznámka k inteligenci Beztělců: Beztělci nemají svobodnou vůli, proto je jejich inteligence rovna nule. Pro pasti nebo pro plánování a připravování léček počítej ale Int Beztělců jako 21.

Poznámka k vlastnostem: Všichni Beztělci (s výjimkou egregora – viz jeho popis) mají neomezenou moc nad bhůty (stejného živlu) a čtyřikrát do měsíce si můžou povolat služebníka elementu. Bhůtové jimi povoláni mají životaschopnost 3 a pro všechny údaje jsou na III. stupni. Služebníci elementu životaschopnost 7 a jsou pro ně platné veškeré údaje z příslušného řádku. Na povolávání elemtálů a bhůtů není potřeba magenergie. Je to vrozená schopnost.

Poznámka k egregorovi: Setkání s ním by mělo proběhnout až na velmi vysoké úrovni, ber ho jako Zlatého draka nebo Drakodlaka. Mocná Cizí postava, která soupeří o vládu nad světem. Střetnutí s ním by mohlo mít meziplanetární následky, takže by neměla proběhnout konfrontace, při níž by byl egregor zabit, stačí jedno nanejvýše dvě setkání s ním (zadání úkolu o udržení rovnováhy). Egregorem by si měl šetřit a využít ho pouze jako diváka a ne přímo jako účastníka.


OHEŇ

Geofrorel
Životaschopnost: 10
Útočné číslo: 3, 3, 3, 3 (plameny – čtyři útoky za kolo(!))
Obranné číslo: (+8+4)=12
Odolnost: 10
Velikost: A
Zranitelnost: C1/4, E, I, M, N, mráz, voda, magie vody
Pohyblivost: 18/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 1 500
Podmínky k probuzení: větší použití ohnivé magie
Charakteristika: prchlivý, vzteklý, unáhlený, agresivní, někdy útočí bezdůvodně
Vlastnosti: do obranného čísla protivníka se nepočítá KZ, pyrokineze na 12. stupni znalosti, při úspěšném zásahu 1k6 zranění ohněm (počítá se každý zásah), vlastní magenergie (30mg/denně, nelze kumulovat), kouzla: bílý blesk, lomený plamen, modré blesky, oheň, ohnivý bič, ohniví koně, ohnivá koule, pekelný oheň, sršatec, rudé blesky, žluté blesky
Tělo: plamen

Wosal
Životaschopnost: 15
Útočné číslo: 10 (pěsti)
Obranné číslo: (-5+10)=5
Odolnost: 20
Velikost: B
Zranitelnost: C1/2, E, I, L, M, N, mráz, voda, magie vody
Pohyblivost: 6/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 1 700
Podmínky k probuzení: výbuch sopky spojený s magickou aktivitou
Charakteristika: nevrlý, tvrdý, přísný, nekompromisní
Vlastnosti: při úspěšném zásahu 3k6 zranění lávou, jednou za tři kola schopen chrlit lávu (Obr~6-nic/6k6 zranění)
Tělo: „socha“ z žhavého magmatu


VODA

Francem
Životaschopnost: 7
Útočné číslo: 0
Obranné číslo: (+8+0)=8
Odolnost: 10
Velikost: A
Zranitelnost: C1/4, G (mráz ¼), I, J, K (mrazivá ¼), M, N, magie ohně
Pohyblivost: 18/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 1 100
Podmínky k probuzení: magické oteplení vody
Charakteristika: bojácný, plachý, lekavý
Vlastnosti: umí se vsáknout do hlíny nebo do jiného podobného materiálu (únik),vlastní magenergie (150mg/denně), kouzla: barevná změna, bledý blesk, bílý blesk, černý blesk, dotyk upíra, duševní rozštěp, fialové blesky, hyperprostor, hypnóza, chlad hvězd, kouzelná rušička, magický štít, máguv velký mix, močálové světýlko, modré blesky, mrak smrti, neviditelnost, pavéza, smrtící déšť, smrtící koule, zmrzlý blesk
Tělo: proud vody

Gricem
Životaschopnost: 10
Útočné číslo: 8, 8 (ledové drápy – dva útoky za kolo)
Obranné číslo: (-3+8)=5
Odolnost: 20
Velikost: B
Zranitelnost: C1/2, G (mráz 0), I, J, K (mrazivá 0), L, M, N, magie ohně
Pohyblivost: 8/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 1 450
Podmínky k probuzení: magicky způsobená lavina
Charakteristika: chladný (čím to bude?), nepřístupný, tvrdohlavý
Vlastnosti: pokud je vystaven teplotě vyšší než 0 stupňů Celsiových, začíná tát (následky ponechány na Pj), mrazivý dech (Obr+Odl-5~9-2k6 zranění mrazem/zmražení na 1k6 kol – počítá se jako útok na vyřezaného protivníka), při úspěšném zásahu 1k6 zranění ohněm (při každém zásahu)
Tělo: „socha“ z ledovce


VZDUCH

Elfigog
Životaschopnost: 5
Útočné číslo: 7 (zvl.)
Obranné číslo: (+8+4)=12
Odolnost: 10
Velikost: A
Zranitelnost: C1/4, I, M, N, magie země
Pohyblivost: 21/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 1 500
Podmínky k probuzení: magické pokusy o ovládnutí oblohy
Charakteristika: rozjařený, veselý, energický, nezodpovědný
Vlastnosti: zvláštní útok: odsávání kyslíku (kromě obvyklého zranění způsobí – při úspěšném „zásahu“ – 1k6 zranění dušením, lze použít až do vzdálenosti třiceti sáhů), vlastní magenergie (40mg/denně), kouzla: všechny blesky (na které má magenergii)
Tělo: malé tornádko

Magog
Životaschopnost: 10
Útočné číslo: 8 (pěsti)
Obranné číslo: (+2+4)=6
Odolnost: 15
Velikost: B
Zranitelnost: C1/4, I, M, N, magie země
Pohyblivost: 12/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 2 000
Podmínky k probuzení: střet zemské a vzdušné magie
Charakteristika: pyšný, hrdý, vznešený
Vlastnosti: pohybuje se teleportováním (a to až do vzdálenosti padesáti sáhů), teleportace se bere jako normální krok (zabere jednu akci), schopnost bilokace (umí být na dvou místech najednou), bilokaci může použít pouze jednou za měsíc, pomocí bilokace vytvoří Beztěle se stajnými údaji jako on sám, ale když je jeden z Beztělců (ať originál nebo kopie) zabit, oba umírají, vlastní magenergie (30mg/denně), kouzla: všechny blesky (na které má magenergii)
Tělo: „socha“ z bouřkových mraků


ZEMĚ

Cerunnon
Životaschopnost: 18
Útočné číslo: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 (větve – sedm útoků za kolo (!!))
Obranné číslo: (-6+12)=6
Odolnost: 25
Velikost: C
Zranitelnost: B1/4, C1/2, D1/4, G, I, J, K, L, M, N, magie vzduchu a ohně
Pohyblivost: 6/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 4 100
Podmínky k probuzení: rozsáhlé magické ničení lesa
Charakteristika: samotářský, nesobecký, vděčný
Vlastnosti: při úspěšném zásahu možnost „zakořenění“ (připoutání nepřítele k zemi za pomoci kořenů: Obr~7-nic/připoutání – bere se jako útok na vyřazeného protivníka)
Tělo: strom

Zarkon
Životaschopnost: 20
Útočné číslo: 16/+5 (pěsti)
Obranné číslo: (-6+14)=8
Odolnost: 30
Velikost: C
Zranitelnost: C1/2, I, J, K, L, M, N, magie vzduchu
Pohyblivost: 6/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 4 300
Podmínky k probuzení: magicky způsobené zemětřesení
Charakteristika: hloupý, nechápající, arogantní
Vlastnosti: kladivo (drtivý útok oběma rukama na jednoho protivníka, útok má trojnásobnou hodnotu – je to tedy 48/+15, soupeřovi se do OČ nepočítá kvalita zbroje, kladivo se může použít pouze jednou za směnu, v následujícím kole má Zarkon postih -8 na obranu a -3 k hodu na iniciativu)
Tělo: golem


PÁN BEZTĚLCŮ

Egregor
Životaschopnost: 40
Útočné číslo: 10, 10, 10, 10, 10 (magické výboje – pět útoků za kolo (!!))
Obranné číslo: (+9+11)=20
Odolnost: 30
Velikost: D
Zranitelnost: C1/2, všechny skupiny kouzel
Pohyblivost: 25/magický tvor
Inteligence: 0
Zkušenost: 300 000
Podmínky k probuzení: vznik vesmíru
Charakteristika: nevypočitatelný
Vlastnosti: ovládá všechny vlastnosti ostatních Beztělců, nekromancii, může povolávat všechny bhůty s libovolnou životaschopností a na různém stupni, nepotřebuje k tomu magenergii, denně může povolat služebníka jakéhokoliv živlu s životaschopností 15 a příslušnými údaji, nepotřebuje k tomu magenergii, bilokaci může používat třikrát denně, vlastní magenergie (600mg/denně), kouzla: všechna kouzelnická i hraničářská (kromě kouzel chodcova meče)
Tělo: „socha“ z vesmírného prachu

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 30

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

SIce je to opravdu trochu moc dlouhé, ale to mě ani tolik nevadí. A co se týče síly Egregora, tak si myslim, že na to že je to jejich vůdce, či něco takového, tak to vůbec nevadí. Jelikož si myslím, že vůdci by měli být vždycky "trochu" silnější než jeho podřízení.


 Uživatel úrovně 0

Né že bych to četl celý, ale líbilo se mi to


 Uživatel úrovně 0

Vypadá to dobře. Jediné co vám můžu vytknout, že je to moc dlouhé. Jinak se skláním


 Uživatel úrovně 0

je to moc zdlouhavý, ale jinak dobrý


 Uživatel úrovně 0

Egregor je Jasy nadměrný ale bylo to pěkné.5


 Uživatel úrovně 0

Maš to velice dobře spracované, určitě sis na tom dal hodně práce. Hodně se mi líbí anketa, taky jak sis dal práci se jmény.
Je to dost dobře zpracované. ('-')


 Uživatel úrovně 0

Mel
To můžeš to pošty.
Jinak Uživatel Carlos byl smazán za nulákovství.


 Uživatel úrovně 0

Požaduji od uživatele Carlose vysvětlení jeho nízkého hodnocení.


 Uživatel úrovně 0

jo tak to je fakt síla je to dost dobrý


 Uživatel úrovně 0

Anketa na začátku je sice výborný nápad, ale i výborný nápad špatně zpracovaný je na nic a to je náš případ. Dobrá polovina charakterů nic neřekne, popřípadně pár nevtipných poznámek jako Vyliž mi polevu, což neni na místě ani v DrD a už vůbec od krále.
Ten zbytek je ale dobrý, někteří Beztělci jsou ovšem příliš silní. Nejen Eregor, ale třeba i Zarkon by si s Geofrerolelem(nebo jak to je) docela snadno poradil, ale měli by být navzájem vyrovnanější, už jen proto, že mezi sebou vedou boje.