Bestiář

Hejkal Hrozný Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 43

Skupina: Magický tvor

Životaschopnost: 4 + 1

Útočné číslo: ( 2 + 3/ +1 ) = 5/ +1 ( pařáty), ( 2 + 4/+2 ) = 6/+2 ( tlama )

Obranné číslo: ( 2 + 1 ) = 3

Odolnost: 14

Inteligence: 4

Velikost: B

Zranitelnost: magický tvor + zvl. ( viz. zvláštnosti )

Pohyblivost: 19/ humanoid

Přesvědčení: zmatené zlo

Poklady: Nic

Zkušenost: 315

Bojovnost: 11

Síla mysli: 0

Popis:

Slovo úvodem

Hejkal jest postavou všeobecně známou. Avšak rozdílných popisů jeho údajně pravé podoby je asi toliko, co se tyčí stromů ve hvozdech. Už tomu tak bývá zvykem, že si lidé rádi všemožně vymýšlejí a přibarvují setkání s obávanými tvory. Ani hejkal není výjimkou. Za všechny příklady tohoto fantasu vypovídá například výpověď starého kudůka Zlatoše z Lanova:

„Tož to vám bylo asi před třema rokama. Tušim že eště stromy nebyly opadany, takže zřéně někdál na podzim. V chalupě už sme nemňali čim topit, tož ně stará vyhnala do té zimy na dřevo. Vzal sem si sebů enem sekyru, teplé kabát a šel sem. No je to normální totok? Budit tak člověka hneďkál po ránu? Šak bych s obědem kruci počkal…No co vám budu hořekovat, abych neodbihal…Tož sem to teda zkósl. Prošel sem vesnicó, pak kósinek po pěšině do nedalekyho lesa. Na okraju je enem taky hóští tož musim jit dycky kósek dál. Už už sem se rozmachoval sekyró dyž najednó slyšim jakési hukot. Ohlidnu se ale nikde nic. Řikám si že beztak je to nejaká sova a zaseknu se do kmeňa. Dyž v tu ranu se to ozvalo znova, tentokrát eště vyšim tónem. Sevřel sem sekyru a čekal sem, co jako bude. Dyž se to ozvalo po třeti tak sem zařval: Hubu máš dobře rostlů, ale do ksichťu ti nevidim! Chvilu nic, ale pak vyběhla z křoví taková obrovská potvora…Ručiska to mělo jak tři moje, né teda jedny, mělo jich to asi šest, tělo to mělo takovy slizsky porostly čímši, tehdál sem to nezkómal, z hlavy temu vyrůstaly hrozny pačesy a v hubě tři řady zubů…no co bych vám řikal, něl sem v gatich nadělany, jak malé parchant. Utikal sem, jak dyby ně hořelo za prdelů. Než sem šel dom tož sem eště stačil prošustrovat šecky prachy v hospodě a pak ně z teho stará nic nevěřila…eště teď dyž si na to zpomenu tož ně jezdi mráz po zádech jak na sanich…

Tak takovýchto více či méně podobných zpovědí občanů, existuje opravdu povícero. Každý „svému“ hejkalovi přidá něco, co je mu po chuti, někdo více párů končetin, někdo obří tesáky a jiný třeba temná lesní kouzla. Avšak každého hejkala spojují dva znaky. Každý vypověděl, že kvílel nebo hučel, potkal jej v lese a byl porostlý rostlinstvem. Ale dost bylo fám je na čase poznat hejkalovu pravou tvář.

Vzhled

Hejkalovo tělo má humanoidní tvar a člověku jest velmi podobné. Ovšem s notnou dávkou nadsázky. Jak horní, tak dolní končetiny jsou dosti vyzáblé, zakončené v obou případech silnými drápy. Hlava je o něco větší než u člověka, je prodloužena zejména v lícní a dásňové části, tudíž se směrem nahoru zužuje. Dominují ji zejména velká ústa s jednou řadou plnou dlouhých a ostrých zubů. Uprostřed hlavy je posazen větší a široký ( zploštělý ) nos. Oči jsou malé a bílé, nepřítomně hledící, jako oči slepého starce. Po stranách jsou delší špičaté uši. Celá hlava je potom zakončena pačesy, připomínající spíše než vlasy kančí štětiny. To samé platí pro husté vousy, osidlované mravenci a podobnou havětí. Nakonec je hlava posazena na krátkém krku, vyrůstajícím z vyzáblého těla.

Celé Hejkalovo tělo je všelijak pokryté mechem, kapradinami a různým rostlinstvem. Rostliny na něm totiž vyrůstají díky jeho magické podstatě bytí. Hejkal se ovšem o rostlinstvo na svém těle dobře stará a může jeho růst, do menší míry, z části ovlivňovat. Tato „podivnost“ mu též umožňuje výtečné maskování v prostředí, ve kterém žije, ovšem o tom až později. Pod tím vším má Hejkal šedozelenou, svrasklou pokožku.

*Hejkalové, jakožto magičtí tvorové mohou posloužit alchymistům k vydestilování magnergie. Z jejich těla lze vydestilovat magenergii z očí a z hlasivek. Hejkalovy oči obsahují 10-25 magů (obě) a hlasivky 20-60 magů. Při zpracování je ovšem nutno mít na paměti velkou rychlost, jakou magnergie vyprchává.

**co se týče vzhledu, mezi lovci nestvůr a experty, se občas rozlišují i různé druhy hejkalů podle jejich porostu. Takže se klidně můžete setkat například s Hejkalem Maliníkem, Hejkalem Mechovníkem, Hejkalem Blatoušníkem apod. Každému Hejkalovi však stále zůstává i druhý přídomek a to hrozný.( jaký druh hejkala vznikne záleží v podstatě na náhodě, magie je totiž nevyzpytatelná )*

***Porost na těle hejkala je vlastně magický, proto nepotřebuje žádné živiny. Pokud by si chtěl PJ zpestřit hru, může býti zajímavé, kdyby přisoudil magickému rostlinstvu nějaké magické vlastnosti ( například sušené plody maliníku mohou působit jako afrodiziakum, svazek rostlinek z blatoušníka pověšený na krku zase spolehlivě ochrání proti otravnému hmyzu. Ve fantasii se meze nekladou ).

Výskyt

Jak již mohl pozorný čtenář vypozorovat z úvodníku, hejkalovým domovem jest les nebo hvozd. Nikdy na něj není možné narazit jinde. Snad jen v případech, a to krajně neobvyklých, (například úprk z hořícího hvozdu), je jeho výskyt možný i ve větším háji nebo ve velkém větrolamu. V jednom hvozdu se většinou vyskytuje více hejkalů, avšak jsou to zatvrzelí samotáři, a tak netvoří žádná společenstva. Hejkal nemá žádné pevné (stálé) obydlí. Přespává na holé zemi, například pod stromem, či pod pařezem a pokud je možnost, tak i v kotlině mohutných stromů. Během dne je hejkal maskovaný tak, že si jej s největší pravděpodobností vůbec nevšimnete, leda byste na něj šlápli. Aktivní bývá totiž hlavně v noci, kdy hejká a straší…

Globálně se hejkalové vyskytují v oblastech podobných či srovnatelných s pásem mírným a výjimečně i s přechodem mírného pásu v polární ( oblasti tajgám podobné )…

Chování a vlastnosti

Hejkalovi se na vesnicích občas posměšně říká též Hýkadlo nebo Hejkadlo. Své jméno i přezdívku si vysloužil pro svůj křik a houkaní, které vydává svými nadmíru silnými hlasivkami. Často se na vesnicích říkává: „Kdo hejkalovi odpoví, třebas houkáním, toho si najde a roztrhá…“ Pochopitelně je to hodně přitažené za vlasy, ale je na tom i část pravdy. Hejkal skutečně své oběti roztrhá. Ale o tom opět až později.

Jestliže se podíváme na Hejkala po jeho vnitřní stránce, na první pohled zjistíme, že se jedná o tvora zlého a krvelačného. Patří mezi nejhorší skupinu bestii. Těmi jsou ty, které zabíjejí pouze pro radost, nic jiného. I když neoplývá přílišnou inteligencí, dokáže si spočítat na koho si může troufnout a proti komu nemá šanci. Hejkal též nikdy nenapadne žádného druida ani chodce a žádného lesního tvora. ( druidkyni, chodkyni ). Krom toho je Hejkal tvor zbabělý, krutý, sobecký a škodolibý. To vše jsou vlastnosti, kterými lze Hejkala s klidným svědomím častovat.

Pokud by někoho napadlo, nedej Bože, s ním vyjednávat, pak nezbývá nic jiného, než jej od toho odradit. Hejkal nerozumí žádné řeči a sám umí vydávat pouze skřeky. Kdyby se s ním chtěl někdo mermomocí domluvit gesty, pak si Hejkal jeho posunky vyloží jako, že se mu dotyčný nabízí k večeři. Opravdu, není radno dlouho otálet s jeho zabitím.

* Skřeky jsou pouhými hrdelními zvuky, které nemají žádný význam, dokonce se ani pomocí nich nemohou mezi sebou hejkalové dorozumívat.

Zvláštní schopnosti a zvláštnosti

„Nejhorší ze všeho je, když dostane Hejkal rýmu…to je vám panečku hýkání…“

Zranitelnost – ačkoli se to může zdát jakkoli podivné, na Hejkala je nejplatnější útočit opáleným koštětem. Dokonce i Lovci nestvůr jdoucí na Hejkaly s sebou nosí hned několik těchto košťat. Aplikačně na pravidla způsobuje Hejkalovi opálené koště trojnásobné zranění.

Jako zbraň můžeme počítat koště s následujícími parametry ( uvádím jen orientačně, každý pj může bez problémů změnit ): Lehká obouruční zbraň SZ: 4 útočnost -2 OZ -1.

* Kdysi dávno se v Leanthorském hvozdu stala událost, díky níž víme o účincích opáleného koštěte. V jeho srdci měl postavenu svou chatrč, starý alchymista Boken. Jednoho dne, když zrovna něco vařil ve svém ohromném kotli, se prudce rozlétly dveře a na prahu stál hrozný hejkal. Zřejmě jej přilákala vůně zeleninové polévky. Bokenovi tou hrůzou vypadla vařečka z ruky a stál jako přibitý. Když na něj hejkal roztáhl své pařáty, nemeškal a popadl první věc, co měl po ruce. Bylo to staré opálené koště, pozůstatek pokusu stvořit létající koště. Ovšem co se stalo, to nečekal nikdo. Ani Boken sám. Po většinu času s ním vyháněl z kouta leda pavouky, ale teď se jej bál samotný hejkal, jako upír svěcené vody. Nakonec se přece Bokenovi podařilo hejkala vyhnat ze své chatrče. Od této události uplynulo již mnoho desítek let a tato „technika boje“ vyšla v obecnou známost.

Maskování – díky svému porostu na těle, se dokáže hejkal velmi obstojně maskovat. Provádí to tím způsobem, že si někde v lese lehne na zem a začne přetvářet svůj porost tak, aby splynul s okolním. ( jedná se o jakousi velmi, velmi nízkou formu magie, která hejkala nestojí žádnou energii, dalo by se říci, že ji čerpá z lesa ). Hraničář (druid i chodec ) se může kdykoli při přechodu na další úroveň za menší příplatek ( dle PJ ), naučit schopnosti tzv. Odhal Hejkala. Všechny postavy procházející kolem něj mají 10% prav. že jej odhalí. U hraničáře se zvláštní schopnosti tato pravděpodobnost vzrůstá na 60%. ( při dalších výcvicích se již tento bonus nezvyšuje. )

Sluch – Hejkal má též vynikající sluch, kterýžto se pravidlově shoduje s krollím ultrasluchem. Dále pak má ještě jednu zvláštnost a to odolnost vůči vysokým frekvencím zvuku. Ta mu zajišťuje imunitu proti svému vlastnímu křiku ale také proti podobným křikům jiných nestvůr a tvorů. ( kupříkladu bánší a podobné havěti )

Hejkání – Hejkání jest nejhlavnější a nejdůležitější zvláštní schopností tohoto tvora. Jeho pronikavý hlas je slyšet na desítky sáhů daleko a každému, kdo jej zaslechne, tuhne krev žilách a ježí se vlasy. To by ovšem nic nebylo, kdyby vše končilo pouze tímhle. Nejen, že jeho hejkání každého spolehlivě vyděsí, ale také mu přivodí některá vážná zranění. Aplikačně na pravidla to vypadá následovně:

Každá postava nacházející se v době hejkání, v okruhu 120 sáhů kolem hejkala, si hází proti pasti na sluch, respektive na odolnost. Základní past je Odl – 5 – nic / 1k6 + paralýza. Tato past se zvyšuje za každých 20sáhů o kterých je postava blíže Hejkalovi…


Příklad: Ziran ( Barbar válečník ) se nachází ve vzdálenosti 30ti sáhů od Hejkala, schovaného za stromem ( není podstatné ). Hejkal využije své zvláštní schopnosti hejkání, a tak je Ziran nucen házet si proti pasti na odolnost, přičemž jeho stupeň odolnosti je roven 17, z čehož plyne bonus +3. Past kterou bude muset překonat bude celkem vysoká, díky malé vzdálenosti mezi nimi. Základ 5 + 4 za malou vzdálenost, tedy Odl – 9 – nic / 1k6 + paralýza. Ziran hodil na k10 číslo 5, tudíž neuspěl a ztrácí 4 životy, ještě je navíc paralyzován.

*Paralýza trvá po dobu 4+1k6 kol*

Zde je ještě přehledná tabulka pro určení pasti:
120-100 -> 5
100-80 -> 6
80-60 -> 7
60-40 -> 8
40-20 -> 9
20-0 -> 10

*Pj může tuto past dále ovlivňovat různými faktory, jako například, postava již nějakého hejkala zabila, má z jeho křiku traumata, je zocelená a zvyklá na vysoký řev apod. Zde by měl Pj past ovlivnit zvýšením či snížením pasti o 1-2 stupně*

Boj

Nevyhnete-li se mu, budete to mít patrně dosti složité. Hejkalovou nejsilnější zbraní je ochromení protivníka na velkou vzdálenost. Zamaskován v travinách či za stromem, se snaží svou oběť zlikvidovat dříve, než se s ní utká tváří v tvář. Jestliže se mu povede protivníka paralyzovat, přiběhne k němu a s největší pravděpodobností jej zabije a roztrhá na kusy. Nejúčinněji lze hejkala zranit na dálku kouzlem bílá střela. Při boji na blízko na něj působí pouze zbraně s útočným démonem proti magickým tvorům. Proto je tolik zmiňované opálené koště, nýbrž je jediným nemagickým prostředkem proti této bestii. Sám hejkal potom bojuje svými dlouhými pařáty. Útočí obvykle na krk a na oči nepřítele. ( pokud není chráněn helmou ). Při dvou neúspěšných útocích pařáty po sobě, zvolí změnu taktiky a začne útočit tlamou.

Závěr

Dodatky - Vznik – Hejkalové vznikají díky nahromadění vysoké koncentrace magenergie, na určitém místě ve hvozdu nebo v lese. Přicházejí na svět během jednoho kola. Nejprve se na určené pozici objeví menší kmen stromu, který se poté začne tvarovat v hejkala hrozného. Doposud se však nikomu nepodařilo tento jev spatřit.

Hejkal je tvorem, na kterém nebude zřejmě příliš jednoduché postavit rozsáhlejší dobrodružství, zato se jedná o typickou doplňkovou nestvůru pro zpestření hry ( děje ) a jako seznámení se s novým tvorem. Postavy tak mohou získat nové zkušenosti, kterak bojovat proti neznámu nepříteli. Dále bych chtěl říci, že jsem možná někoho zklamal pojetím hejkala, jako velmi zlou bytost. Inu strašidla jsou strašidla…

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 43

author_nick:

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Dilo, které na mě zapůsobilo.Dílo po kterém mi běhal mráz po zádech.A já děkuji Morterovi, že tomu tak bylo.


 Uživatel úrovně 0

No tak todle je ještě lepší než mrazivec.Dávám jasně 5 hvězdiček jen tak dál!


 Uživatel úrovně 0

Je to naprosto skvělé, je vidět že sis s tim dal práci , tak co můžu dát jiného než 5*


 Uživatel úrovně 5

Líbilo se mit to, je to kus poctivý práce. Příjemný příspěvek bez zbytečného patosu.


 Uživatel úrovně 0

Nemám k tomu mnoho co dodat. Četlo se to pěkně, chyby jsem tam také nenašel žádné (jen parametry koštěte jsou přemrštěné, dal bych tomu tak 3/-3 nebo tak něco s tím, že proti hejkalům by mělo třeba o +5 větší útočnost, OZ asi -2 - přeci jen je příliš lehké a navíc je měkké a může se snadno zlomit). Dále si nejsem jistý, zda jsem správně pochopil tvar hejkalovy lebky, ale to je už jen drobnost.
Pojetí hejkala mne trošku zklamalo (kapitola chování, na kterou jsem se těšil nejvíce), ale zklamání velmi rychle ustoupilo do pozadí díky mnoha originálním nápadům a vlastnostem přisouzených hejkalům. Takže co se týče mého hodnocení, nedal jsi mi navybranou...

S pozdravem Marcus


 Uživatel úrovně 0

Hejkal je zvláštní tvor, a jelikož se moc nevyznám v té úpravě, co tam má být a co ne, hodnotím pouze originalitu. Proto tedy dávám 5*


 Uživatel úrovně 0

Cteny Morter,

po (uznavam, ze) uspokojujucej odpovedi si uz skutocne nezasluzis nic ine, len... ved Ty to hodnotenie vidis :o)
ad Tvoje poznamky:

1) Uznavam, ze mas pravdu.

2) Pochopitelne... :o)

3) No, to ma stale trochu skrie, ale budiz. To je proste mnou, ja mam totizto rad vsetko odovodnene... :o)

4) Som spokojny.

5) Skor som sa snazil apelovat na to, ze ak sa raz priblizis na povedzme desiatky metrov (20-50 m) a stale sa hejkal neprejavil (pretoze sa dobre maskuje) tak v podstate nemas moznost sa mu vyhnut, lebo o nom nevies... Iba ak mas so sebou hraniciara, co ale vela ludi so sebou nenosi... prirucneho hraniciara na hladanie hejkalov...

6) To bolo v podstate uz vysvetlene bodom 7), ja som skor podotykal na sposob hejkalovho zivota, ci sa pohybuje a caka aj potom ako postavu zbada, alebo na nu skace vo chvili, ked ju zazrie...

7) Moja chyba, ospravedlnujem sa, nejak som si nevsimol tu cast, neviem, ako sa to stalo, aj napriek tomu, ze som prispevok cital viackrat... asi to bude tou ludskostou, ved ako sa hovori, mylit sa je ludske... :o) Takze ten bod mozes vypustit.

Vdaka za trpezlivost pri odpovedani na moje pripomienky, pokracuj v tom co robis, myslim, ze okrem velmi dobreho redaktora Bestiara si aj velmi dobry prispievatel. :o)

s pozdravom a zelanim dalsich uspechov, kontaktuj ma, ked pridas dalsi prispevok,
Raukó


 Uživatel úrovně 5

Díky...

1) Toto už jsem vysvětloval několikrát, ale chápu to. Jak bylo řečeno ve slově úvodem, tak téměř všechny tyto výpovědi jsou nadnesené. Onen dřevorubec viděl hejkala pouze z veliké dálky a tak přesně neví jak vypadal a vymýšlel si. Co by mu lidé řekli na to že od něj byl 50sáhů a utekl? To by přeci nešlo musel mu stát tváří v tvář. Snad se to dá částečně pochopit. S tím také souvisí odolnost vůči pasti. ( mimochodem, dřevorubec měl odolnost +1, to jen tak pro úplnost )-

2) On má hejkal na těle vlastně takový malý ekosystém :o) Rostou na něm magické rostliny a květy, a také po něm lozí mravenci a kdovíjaká havěť. Co se týče mravenců, pak mu to dělá dobře. Asi by se to dalo přirovnat k tomu, jakoby si opice vzájemně vybíraly blechy. Prostě žijí v symbióze…( ale pochopitelně si na něm mravenci nikdy nepostaví chodbičky, mraveniště nebo něco podobného.

3) Proč lykantropy zraňuje stříbro? Pro na upíry působí česnek? Proč na nemrtvé svěcená voda? Proč na některou nestvůru působí třeba takové veverčí sádlo? Je to prostě zpestření a vlivy magie…žádné logické vysvětlení, proto nemám.

4) Myslím že ano. Cokoli by mohl kroll se svým ultrasluchem umí i se svýma ušima i Hejkal.

5) Když houká ze 120 sáhů, může houkat jen tak, nebo aby někoho přilákal. Nemusí o tobě ještě vědět. A dá se vyhnout třeba útěkem během apod. :o) Jinak když hejká z více jak 120ti sáhů, nemá jeho hejkání pochopitelně žádný efekt.

6) Je to zčásti dáno hejkalovým sluchem, kterým může přijít na postavu celkem brzy, navíc se dokáže velmi dobře maskovat a tak může postavu vidět za to ona si ho dlouho nemusí všimnout.

7)Dost věcí tam je. Například je tam napsáno, že přes den většinou psí na holé zemi a je aktivní zejména v noci. Jako magický tvor nemusí jíst, zabíjí hlavně pro zábavu, jak je tam řečeno. Také je tam řečeno že neútočí na lesní tvory, tím je myšleno všechny běžné obyvatele lesa, tudíž i zvěř. Navíc by si tím proti sobě poštval druidy. Překvapit se dám jak říkáš hlavně ve spánku.

Sirt: viz. Magický tvor – nejí, zabíjí jen z důvodů popsaných v příspěvku. Ad koště ano děkuji, také myslím, že tak nepoužitelné není :o)

S pozdravem


 Uživatel úrovně 0

Potvůrka velice povedená.

A ještě jednou koště: ...někde hluboko v diskuzi: "Vem si že není ničím vyztužené asi by ho potvora s drápy a silnými čelistmi lehce přelomila" <- předpokládám že máte na mysli březové koště, které se ještě donedávna používalo. Zkoušeli ste ho někdy zlomit? To prostě nejde.

Čim se hejkal živí, když zrovna neohlodává lidské kosti? Je to býložravec, nebo nepohrdne třeba myší, červem a podobně?

S pozdravem Sirt


 Uživatel úrovně 0

Ahoj Morter!

Uz davno si mi napisal, aby som ohodnotil Tvoj novy prispevok v bestiari, ale zial, konecne sa mi k nemu podarilo prebit az teraz, ale ako sa hovori, lepsie neskoro ako nikdy... tak som tu!
A hned mam aj par pripomienok. :o) To som cely ja.

No hned zo zaciatku som nasiel par pripomienok, ktore som mal, prediskutovane v diskusii, takze ich az tak vela nakoniec nespomeniem... ved naco nieco opakovat, ze? :o)

1.) V poviedke na zaciatku si napisal "Už už sem se rozmachoval sekyró dyž najednó slyšim jakési hukot. Ohlidnu se ale nikde nic. Řikám si že beztak je to nejaká sova a zaseknu se do kmeňa. Dyž v tu ranu se to ozvalo znova, tentokrát eště vyšim tónem. Sevřel sem sekyru a čekal sem, co jako bude. Dyž se to ozvalo po třeti..." Ked som si precital cely prispevok, trochu (dost) ma zarazilo, ze obycajny drevorubac, ktory sa asi nepysi vysokou odolnostou, odolal (uspel v hode proti pasci) trom hejkalovym hukaniam za sebou. Okrem toho kedze hejkal po tretom raze vyskocil z krovia, znamena to, ze musel byt cely cas dost blizko, z coho vyplyva pasca okolo 9-10. No pravdepodobnosti som v skole bral a toto by neuspelo... Co Ty na to?

2.) "...husté vousy, osidlované mravenci a podobnou havětí." Da sa to obhajit tym, ze je magicky tvor, a teda mu to nevadi, ale mat mravce a chrusty a ine chrobaky v o fuzoch musi hocijakej zivej bytosti dost prekazat. Pretoze aj keby bol stvoreny magiou, stale citi, ma hmat, a teda vnima, ze mu mravce lozia vo fuzoch. A to si ani nechcem predstavit, ako sa citi, ked mu potom lozia do oci a do usi... :o) Ale uznavam, ze by sa to dalo obhajit... To je vsak Tvojou ulohou! :o)

3.) Tak ako sa vyjadril aj Suk, koste je pekne ozivenie, ale vhyba tam to najhlavnejsie: PRECO??? Preco hejkala ohorene koste zranuje viacej ako vsetko ostatne? Verim, ze Ty by si dokazal vymysliet pribeh o tom, ako kedysi davno pradavno sa daco stalo, co to sposobilo. Toto povazujem za jeden z vacsich nedostatkov Tvojho prispevku.

4.) "Hejkal má též vynikající sluch, kterýžto se pravidlově shoduje s krollím ultrasluchem." Ma tym padom hejkal aj schopnost zistovat obrysy veci s ultrazvukom ako kroll? Tak ako netopier, alebo delfin?

5.) Pri boji si napisal: "Nevyhnete-li se mu, budete to mít patrně dosti složité." Avsak si nenapisal, ako sa mu da vyhnut, ak na Teba Tvoj priatel hejkal huka uz zo 120 sahov...

6.) "Hejkalovou nejsilnější zbraní je ochromení protivníka na velkou vzdálenost. Zamaskován v travinách či za stromem, se snaží svou oběť zlikvidovat dříve, než se s ní utká tváří v tvář." Ako hejkal zisti, ze tam ta postava niekde je? Ako sa vlastne v takejto situacii sprava? Ak iba lezi niekde v krovinach, asi si postavu nevsimne, ak kym pri nom nebude blizko. Alebo hejkal sustavne beha okolo?

7.) Tato vec je myslim dost dolezita a velmi chyba. Ako sa hejkal sprava normalne? Ake je jeho prirodzene chovanie? Napisal si ako sa sprava, ked stretne ludi, ale co robi cez dni vo hvozde, ked prave nehuka a nezabija ludi? Spi? Beha okolo? Potrebuje jest? Zabija aj zvierata? Da sa hejkal prekvapit? Napriklad v spanku? Spava vobec niekedy? ... Vsetky tieto otazky a este mnohe dalsie tohto druhu zostali v Tvojom prispevku nezodpovedane...

No tak teraz si mi dal tazku ulohu. Ako hlasovat? Cely cas som bol presvedceny, ze Ti dam 5*, ale teraz si niesom celkom isty... Ta druha stranka zivota Hejkala mi tam skutocne dost chyba... Da sa bez toho zaobist, ale myslim, ze Tvoj 5* prispevok by to obsahovat mal, bez toho si ako PJ nemozem velmi Hejkala zakomponovat do mnohych situacii...
Vyriesim to takto: Pockam, kym mi napises dostatocnu odpoved na tu poslednu pripomienku (bod cislo 7) a potom sa rozhodnem.

Verim, ze som Ta aspon trocha prinutil rozmyslat :o),
s pozdravom,
Raukó