Alchymista

Gravitační démon Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 5

Sféra původu: 10

Tento démon se používá k očarování povrchů, které následně získávají vlastní pseudopřitažlivost. V praxi se to projeví tak, že věci v kontaktu s tímto povrchem "zapomenou" být přitahovány směrem k zemi, a namísto toho jsou přitahovány ve směru kolmice k povrchu v bodě dotyku. Takto lze vytvářet stěny po kterých se dá chodit, místnosti s nábytkem umístěným na stropě, apod. Zatímco neživé předměty na změnu gravitačního vektoru reagují okamžitě, živé bytosti změnu dovedou ovládat na podobném principu, jako je ovládání vody prstenem černé vodoměrky - tzn. postava se na jednu stranu vědomě rozhoduje, jak moc je zrovna povrchem přitahována (na 0-100%) ale na druhou stranu není pro chůzi po očarovaném povrchu nutné se soustředit na každý krok. Efekt navíc přetrvává i krátce (1-2 vteřiny) po přerušení kontaktu, tzn. postava z nich nespadne, pokud se dá do běhu nebo si povyskočí.

Rozsah působnosti démona je 10 sáhů čtverečních na sféru (ve sféře původu je to tedy 100s^2). Démon se zaklíná podobně jako "démon neprostupnosti" - tzn. démonem očarovaný předmět se vkládá/zazdívá/fixuje do připraveného povrchu, který následně získává příslušné charakteristiky. Standardně se vliv démona šíří v kruhu od místa zasazení, lze ho však instruovat k tomu, aby se šířil jen po určitém druhu povrchu (např. pouze po šestibokých dlaždicích), alternativně lze specifikovat nějaký druh "značení", které démon svým vlivem nemá překračovat (např. kovové pásky vymezující obrysy "gravitační cesty"). Čím inteligentnější démon, tím složitější může být specifikace povrchu.

Efekt démona sahá do zhruba coulové hloubky - drobné poškození tedy v daném místě působení démona nezruší. Očarovaný povrch sám je pak konstrukčně posílen jen minimálně, tzn. pokud je například stěna v důsledku použití tohoto démona zatížená ve směru, na který nebyla stavěná, tak se může provalit.

Vliv démona se šíří po předmětech, které jsou s ním v kontaktu. Lze tak předměty skládat na sebe, a postavy ve zbrojích nebo s těžkými zavazadly nebude jejich zátěž táhnout ve směru přitažlivosti zemské. "Nosnost" démona v rámci jednoho sáhu čtverečního je orientačně 7000 mincí (plně vzrostlý kroll s maximálním naložením, a ještě celkem slušná rezerva) - počítá se s tím, že očarované povrchy vskutku slouží jako místo pro pěší pohyb, maximálně nějaký základní nábytek, nikoliv jako základy pro rozsáhlé konstrukční projekty. Cokoliv přesahující tuto hmotnostní hranici již nespadá do vlivu démona.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

taková klasická UnknovNovina :)


 Uživatel úrovně 8

Hm, to je pravda - dalo by se to pak zneužít tím, že by se démon zaklel jen do nějakých úzkých podpěr, čímž by se maximalizovala jejich délka, a na podpěry by se pak naskládaly nějaké překlady, které by už samy o sobě nemusely být magické (něco na způsob visutého mostu - váha spočívá na provazech, ale chodí se po prknech)... Takže ano, plochu ovlivněnou démonem bude lépe skládat dohromady z čtvercových (případně hexových) segmentů v měřítku 1 čtvereček/hex = 1 sáh, a teprve až v rámci segmentu se dá limitovat dle instrukcí, ale celkový počet segmentů nemůže přesáhnout limit daný sférou.


 Uživatel úrovně 8

Velice pěkná myšlenka. pár poznámek co se mi nezdá (ale nemusí to být chyba, přeci jen už jsme dlouho nebyl DrD-pravidlově aktivní):

- Plocha pokrytá démonem není úplně jasná - pokud mohou být ovlivněny jen některé části (třeba jen červené dlaždice, což je supr věc pro hádanku), tak ty mají malou plochu a v součtu tak dokáže démon kokrýt extrémně velké prostředí. Tady bych se inspiroval DnD a jeho skládacími efekty - říct že pokrytá plocha se musí skládat z čtverců 1x1m které musí s jiným čtvercem sousedit celou stranou - uvnitř čtverců je možné plochu omezit pomocí nějakého klíče, ale obecně maximální plocha nejde obelstít.

- nebál bych se mít za vyšší sféry bonus v pokrytém prostoru - přeci jen dvojnáspobná sféra nestojí jen dvojnásobek magů, ale má nižší šanci na seslání a je trochu hloupé motivovat aby se raději použily dva démoni z 10. než jeden z 20. (což stojí stejně, ale dva z 10. sešleš bezpečně na mnohem nižší úrovni).

Rozhodně si ale nápad do DnD převedu :D


 Uživatel úrovně 8

Mě tak napadá, že by se dalo něco říct i ohledně rekurzivního použití tohoto démona (na stěnu s démonem se postaví stůl s démonem na který se postaví další stůl s démonem...) - Jsem skoro v pokušení to nijak neomezovat, protože by se s tím možná daly natropit docela slušné haluzárny a nechci nikomu kazit zábavu :-D V nejhorším se dá použít princip pytle beztíže v pytli beztíže ;-)


 Uživatel úrovně 8

Má to být těch 10s^2 na sféru, a když o tom tak mluvíš, tak jo, 10s^2 na sféru by bylo jednodušší - že mě to hned nenapadlo, když už jsem tam nacpal těch 100, aby se to dobře počítalo :-D

Co se zaklínání týče, tak vyhýbavá odpověď by byla taková, že je to stejně, jako u zmiňovaného "démona neprostupnosti". Jelikož to však pravidla zas až tak neupřesňují, tak nezbývá, než se spolehnout na dohady. Osobně bych byl proto, aby byl démon neaktivní, dokud nenastanou podmínky specifikované pro jeho probuzení. V souvislosti s tím se mi vybavuje, jak někteří jedinci měli strašné problémy s mým "Démonizátorem" (theurgickým udělátkem na přechovávání démonů a jejich zaklínání s prodlevou od vlastního povolání ze sféry).

Různé aplikace odvozené od inteligence démona jsou samozřejmě možné. Násobení přitažlivosti by klidně šlo taky, ale muselo by se pozměnit fungování démona, tzn. musel by zachovávat původní vektor tíhového zrychlení, a z toho by pak zase vyplývaly problémy v aplikacích do stěn a stropu (ledaže by se jednalo o variantu limitovanou na zaklínání do podlahy).


 Uživatel úrovně 0

Tak není moc co dodat. Snad jen pro upřesnění. Procenta navýšení se počítají vždy od 100? Nebo od předchozí sféry? (je to prkotina, pár plošných sáhů). Není pak jednoduší napsat Pořadové šíslo sféry x10 sáhů čtverečních?

Další co mě napadá (spíš zajímá):
1. Zaklíná se do "relativně" libovolného předmětu a poté zazdívá. Jak se démon chová při manipulaci s takovým předmětem. Je netečný nebo má i jiná využití?

2. 10 sféra je podle mě dostatečně inteligentní aby vyloučil funkci v případě některých postav/ras atd. popřípadě fungovat jako past ve stylu: aktivuj se když na povrch vstoupí kdokoliv kovové zbroji. Mohl by třeba zdvojnásobit přitažlivost v místnosti (při zazdění předmětu do podlahy).

note:
Od teď moje postavy bydlí v mistnostech tvaru koule :D
- 10.sf = poloměr 282 coulů
- 11.sf = 296 coulů
...
- 20.sf = 399 coulů
jop, pěkná sranda :D


 Uživatel úrovně 8

Tož když mi do té rubriky nikdo nepíše, tak si do ní napíšu něco sám, že ano :-) Přeji příjemné počtení.