Alchymista

Svět Zbrojí Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 4

Zirtan Galoš, setník Gnodorské armády ve výslužbe

Svet Zbrojí

Zirtan Galoš popisuje závěr své kariéry, kdy byl těžce zraněn a nechybělo málo, aby svému zranění by podlehl. Přišel ovšem o ruku, což ho donutilo odejít do předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že za svých necelých 100 let služby v armádě měl naspořený nemalý žold, rozhodl se cestovat. Během své cesty do nejrůznějších krajů se coby bývalý profesionál samozřejmě zajímal o zbraně a převážně pak o zbroje. Nakonec procestoval celý svět a své postřehy popsal a vydal pod názvem Obrněný Svět. Vydavatel po jeho smrti vydal přepracovanou verzi s názvem Svět Zbrojí, jehož přepis máte v ruce. Poměrně jednoduché popisky byli vylepšeny na podrobné kresby a pro řemeslníka by neměl být problém s využití návodů dané zbroje vyrobit.

Na Zeměkuli se za tisíce let historie vytvořilo několik řekněme standardizovaných druhů brnění a zbrojí. V každém kraji se používají různé typy zbrojí, ale jsou vyrobeny nejčastěji z kůže a kovu. Klasická kožená zbroj je všeobecně nejrozšířenějším typem, neboť kůže jsou snadno k dostání, jsou lehké a jednoduše zpracovatelné oproti kovu, snadno se udržují a jsou i cenově dostupnější. Kovové zbroje jsou pak šupinové či destičkové, kroužkové a pláty. Tyto druhy zbrojí jsou složitější na výrobu, a i když je například kroužková zbroj poměrně rozšířena, bývá často zbrojnošovým nevětším majetkem. Kováři, dráteníci, kovotepci a kožedělci se ale mnohokrát snažili vyrobit „lepší“ zbroje a zvýšit jejich ochranný účinek. Nebo se můžeme nacházet na místech, kde se vyskytují alternativní materiály pro výrobu zbrojí, ať už jsou to krunýře želv, chitinové schránky přerostlého hmyzu či zvláštní vlákna pavouků nebo třeba dřevo železostromu. Zde je seznam zbrojí a jejich parametrů s lehkým popisem výroby a někdy i náčrty. Zbroje dokáže vyrobit zdatný řemeslník či alchymista s náležitými dovednostmi (vždy je potřeba totální úspěch). Samozřejmě pokud zná postup, který zmiňujeme zde. Tato kniha bývá součástí velkých knihoven, ačkoliv neobsahuje žádná moudrá učení o magii a bozích, Je považována za základ knižní sbírky a její cena se pohybuje i okolo několika set zlatých.

Trpasličí halena z pavoučího vlákna

Základ: čerstvé pavoučí vlákno
Suroviny: 12 zl
Dovednost: krejčovství
Magenergie: 2
(pokud je vlákno čerstvé cca 14 dní pak magenergie: 0)
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: +1 ke kvalitě zbroje u nekovových zbrojí, oblečení, může používat kdokoliv Popis: Někteří pavouci mají velice pevná a lehká vlákna, která se používají na výrobu lan, sítí, jako spojovací materiál nebo také pro výrobu látek na vzducholety či oblečení, rukavice apod. Taková halena pak poskytuje svému nositeli částečnou ochranu. Pokud je rána tak silná, že prorazí kovovou zbroj, je jasné, že Vás halena z pavoučích sítí nespasí, ale dýka či meč, který se sveze po haleně, ji neprořízne snadno.

Váha: 10 mn
Cena: 50
Kvalita zbroje: +1

Krunýř z dřeva železostromu

Základ: dřevo železostromu
Suroviny: 3
Dovednost: truhlářství, tesařství
Magenergie: 2
(pokud je dřevo čerstvé cca 14 dní pak magenergie: 0)
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 1 den
Efekt: kvalita zbroje 3, -1 k CHAR, -5% ke vzbuzení respektu, zastrašení a získání důvěry, vycpávaná zbroj
Popis: uříznout či rozštípnout dřevo železostromu je velmi obtížné, na rozdíl od obyčejného dřevo (KZ 2). Oblékat se „do dřeva“ ale není zrovna estetické. V místech, kde se železostrom vyskytuje, je to však poměrně snadná a levná forma ochrany.

Váha: 90 mn
Cena: 10 zl
Kvalita zbroje: 3

Chitinový pancíř

Základ: těla přerostlého hmyzu (cca 4)
Suroviny: 12
Dovednost: řeznictví + kovářství (drátenictví)/kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: kvalita zbroje 5 (nekovová šupinová zbroj), CHAR -2
Popis: přerostlí brouci mohou představovat nejen nepříjemnosti. Někteří z nich jsou oděni do chitinové schránky, která je dostatečně pevná na základ pro pancíř. Z několika takových exemplářů pak lze vyrobit plnohodnotné brnění, které možná na první pohled nevypadá nejvznešeněji, ale je poměrně odolné a efektivní. Obvykle se k sobě jednotlivé pláty chytinu spojují nýty či kovovými kroužky, ale lze je spojit i kvalitní kůží či pavoučím vláknem. Sice je pak častěji nutné je opravovat, ale jsou pak nekovové, což ocení přírodně zaměření ozbrojenci.

Váha: 200 mn
Cena: 300 zl
Kvalita zbroje: +1

Kůže divokého válečníka

Základ: kožešina šelmy
Suroviny: 6
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář)
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalita zbroje 3, +5% ke vzbuzení respektu a zastrašení
Popis: poměrně jednoduše „spíchnutá“ zbroj z kožešin, doplněná o lebky, drápy a zuby skolených predátorů z přírodní říše (člověka nevyjímaje). Válečník v takové zbroji vzbuzuje úctu i strach zároveň. Navíc zbroj obvykle zahřeje.

Váha: 110 mn
Cena: 15 zl
Kvalita zbroje: 3

Dřevěný válečník

Základ: dřevo, látka
Suroviny: 3
Dovednost: truhlářství
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se často poopravit
Výroba: 3 dny
Efekt: kvalita zbroje 4 (nekovová zbroj), OBR -1, CHAR -1, zvl. schopnosti – 10%, vycpávaná zbroj.
Popis: válečník zakutý ve stromě. Nátepníky, hrudní plát, chrániče nohou… to všechno dává dřevěnému válečníkovi slušnou ochranu. Zbroj se ale poměrně rychle opotřebovává, je nevzhledná a špatně se v ní pohybuje. Pokud na výrobu železného válečníka bude použito mocné dřevo např. ze železostromu a kvalitní látka například z pavoučí sítě, bude KZ dokonce 5.

Váha: 400 mn
Cena: 10 - 250 zl
Kvalita zbroje: 4 (5)

Vlčí kůže

Základ: kůže z lykantropa
Suroviny: 21
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář)
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalitní kožená zbroj +3, méně se opotřebovává, +5% ke stopování, zastrašení, postřehu (náhodný i cílený), naslouchání
Popis: kůže lykantropa je o něco odolnější, než klasická kůže, a propůjčuje jejímu nositeli instinkty dravce. Lze ji vyrobit i ve formě tvrzené zbroje viz. Tvrzená kůže.

Váha: 90 mn
Cena: 60 zl
Kvalita zbroje: 3

Tvrzená kůže

Základ: kůže (dvojnásobné množství)
Suroviny: 11
Dovednost: kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 dny
Efekt: kvalita zbroje 4 (nekovová zbroj), kožená zbroj, zlodějské schopnosti – 5%.
Popis: kožená zbroj je na mnoha místech zesílená, aby poskytovala lepší ochranu. Taková zbroj je o něco méně ohebná, ale zato je pevnější a méně se opotřebovává. Kůže se před použitím vyvařuje ve zvláštním roztoku, a ačkoliv se běžně jednotlivé vrstvy kotví nýty, lze využít také kožené prošívání.

Váha: 120 mn
Cena: 100 zl
Kvalita zbroje: 4

Želví krunýř

Základ: krunýř z obří želvy (či mnoha malých)
Suroviny: 12
Dovednost: kožedělnictví (švec, brašnář), řeznictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, těžko se opravuje
Výroba: 2 dny
Efekt: patří do kategorie šupinové zbroje +5, CHAR -1
Popis: krunýř želvy poskytuje velmi kvalitní ochranu. Jeho oprava je ale téměř nemožná a tak se dříve či později opotřebuje. Želví krunýře se používají také jako štíty a želvy jsou proto velmi oblíbenou kořistí lovců poblíž míst, kde se vyskytují.

Váha: 200 mn
Cena: 200 zl
Kvalita zbroje: 3

Těžká destičková zbroj

Základ: 450 mn železa, kůže
Suroviny: 20
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ šupinové zbroje, kvalita zbroje 6, OBR -1, SIL minimálně +2
Popis: tato zbroj patří mezi nejtěžší typy šupinových zbrojí. Je to zastaralý typ zbroje, používaný v dřívějších dobách. Voják v této zbroji musil být silnější konstituce, aby se v ní mohl pohybovat.

Váha: 400 mn
Cena: 500 zl
Kvalita zbroje: 6

Lehká destičková zbroj

Základ: železo 350 mn, kůže
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1,5 týdne
Efekt: patří do kategorie šupinové zbroje +5, SIL minimálně +1
Popis: kovové destičky nýtované do koženého podkladu, doplněné o chrániče nártů a předloktí patří k těžším druhům šupinových zbrojí. Opravit tuto zbroj je poměrně snadné, ovšem její váha a cena z ní nedělají častou volbu.

Váha: 300 mn
Cena: 400 zl
Kvalita zbroje: 5

Plná kožená prošívanice

Základ: látka, kůže
Suroviny: 10
Dovednost: krejčovství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas poopravit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ vycpávané zbroje +3, +5% k získání důvěry a vzbuzení respektu
Popis: kvalitní vycpávaná zbroj z jedné strany vystlaná pevnou látkou, z druhé strany kvalitní pevnou kůží. Může tak poskytovat slušnou ochranu na většině částech těla. Bývá oblíbená u velmožů i obchodníků pro solidní vzhled, pohodlnost i tepelné vlastnosti.

Váha: 70 mn
Cena: 80 zl
Kvalita zbroje: 3

Plátovaná kroužková zbroj

Základ: železo 450 mn
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1,5 týdne
Efekt: patří do kategorie kroužkové zbroje +6, SIL minimálně +2
Popis: kvalitní kroužková zbroj, doplněná o plátové kusy výztuže, které neomezují pohyb a zesilují chránění kritických částí těla.

Váha: 380 mn
Cena: 370 zl
Kvalita zbroje: 6

Ceremoniální brnění

Základ: kov 400 mn, 40mn stříbra, 20mn zlata
Suroviny: 10
Dovednost: kovářství, kovotepectví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně, musí se občas přeleštit
Výroba: 2 týdny
Efekt: typ plátové zbroje +6, +5% k získání důvěry, vzbuzení respektu, +1 k CHAR Popis: zdobená plátová zbroj bývá odznakem šlechty a rytířstva v nejedné vyspělé civilizaci, trpaslíky a elfy nevyjímaje. Ceremoniální zbroj bývá často doplněna plášti z drahých a kvalitních látek a její cena se může rovnat ceně domu nebo válečného koně. Muž či žena v takové zbroji jistě nepatří mezi obyčejné smrtelníky ale řadí se k elitě svého národa.

Váha: 450 mn
Cena: 1500 zl
Kvalita zbroje: 6

Pokovaná kožená zbroj

Základ: železo 50 mn, kůže
Suroviny: 13
Dovednost: kovářství, kožedělnictví
Magenergie: 0
Trvání: neomezeně
Výroba: 1 týden
Efekt: patří do kategorie kožené zbroje +4, - 5% ke zlodějovým schopnostem. Popis: pevná kožená zbroj, vyztužená přezkami, nýty a kovovými cvočky, poskytuje slušnou ochranu. Muži, kteří se do takové zbroje oblékají, se často zapletou do problémů. Nezřídka se do ní oblékají vymahači, lumpové a rabijáti sloužící zlodějským cechům. Zbroj je ale dobře viditelná a o něco hlučnější a těžší, tedy i méně pohodlná.

Váha: 100 mn
Cena: 40 zl
Kvalita zbroje: 4

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Duvery a vlci zbroj nedava zlodeji schopnost stopovat. To by bylo presilene. Tu halenu chapu ale myslena nyla zkratka jako trpasluci spodni pradlo:) a mimochodem ty stity mam stejme jen pestni se nepouziva protistrelnym zbranim. A veverku mame novou kterou jsem vytvarel a je tam napr. Vlastnost tichoslapek kdy ziskava zlodejovu schopnost ticheho pohybu nebo kapsar kdy ziskava vybirani kapes nebo treba stopar. Pak by se to na nej vztahovalo v opacnem pripade by zbroj nedavala zvlastni bonusy.


 Uživatel úrovně 3

Rozumim. Jen jsme se nepochopili.. ceremonialni brneni nedava valecnikovi ziskani duver


 Uživatel úrovně 0

Jak sem psal, pokud to zvyšuje dovednost pouze tomu kdo ji ovládá, OK. Pokud to dává získání důvěry včem kdo si to navlečou, pak je to nesmysl. Argument s mytím chápu jako boost k char, ne že dám hráči specifickou naučenou dovednost od jiného povolání. To je scestné znásilňování pravidel :D Pokud to používá postava bez schopnosti +1 k Char mi přijde adekvátní (a pro postavu i hráče výhodnější), pokud má schopnost pak 5% ke schopnosti se vždy hodí. Ale aby válečník (byť urozeného původu a po řádné koupeli) dostal schopnost kterou se někdo jiný musí učit (byť jen malé procento), to není zrovna dobré řešení. Píšeš že malé bonusy podporují RP. Ano i ne. Pokud malý bonus dává novou schopnost, hráči často sklouzávájí k jejímu zneužívání. Když zde řešíme zrovna získání důvěry, to je schopnost, kterou hodně hráčů (i já v minulosti) používá jako takovou jistotu. Prostě si hodí a když jim to padne tak jim oběť žere z ruky. A tímto jak to máš v tomhle díle to rozšiřuješ k použití dalším, kteří toho budou zneužívat taky (pravděpodobně).

Veverky neznám nazpaměť, ale tuším že jsou tam úchylky typu kleptomanie apd. Druhá věc, kolik lidí dokáže hrát s veverkama (opravdu neznám tvou družinu). Pokud někdo má tuto schopnost z veverek, tak s tím též nemám problém.
Podle mě by ty předměty měli být vychytány a popsány tak, aby je mohl použít kdokoliv za rozumných podmínek a s adekvátní cennou.

U haleny tak jak si ji popsal, to právě spíš dává smysl nad danou zbrojí ( a to i v reálu ) pokud rána není dostatečně silná, nebo je vedena pod špatným úhlem (úhel seku a čepele nejsou v rovině) apod. pak ti po odolnější látce sklouznou jedna dvě (Skallagrim na tohle dělal tuším i video). Kdežto tenká vrstva látky napraná pod batvatem a koženkou ti už zrovna moc nepomůže. V tomhle jen rýpu, ne že by to ovlinilo jak to funguje z hlediska systému. I KDYŽ v pravidlech je psáno že 2 zbroje na sobě se nesčítají, popřípadě zbroj + šaty se nepočítají. Ale u tohoto bych to bral jako vyjímku, podobně jako jsou zesílené nátepníky, náholeníky apd (u nás toto nespadá pod omezení zbrojí u povolání). Štíty jsou u každého PJ jiné. U nás je +1 pěsťák, který můžou všichni. pak malý +1 velký +2, a pak pavézy a hradní štíty +3 - +4 (+ bonusy za kryt při falanze apd útvarech)

S tím TU jsem to asi špatně podal. To je dobrý nápad, ale dá se vylepšit a rozvést (mistři řemesla apd).


 Uživatel úrovně 3

Ach jo psal jsem odpoved z mobilu a uklikl se:) me to neprijde nelogicke. Pokud se rytir vykoupe necha si vyprat saty a obnovit malovany stit tak bych mu dal podobny bonus jako ma ta ceremonialni zbroj ci plna kozena vycpavka. Lehce sporne by mi prisla vlci kuze. Tak bych se mozna tou magii ohanel ale vetsina ostatnich veci by mela byt vesmes nemagicka. Past s totalnim uspechem je jen systematicke omezeni aby nemohl vyrobit zbroj kazdy svec. Jak si to nastavi pj je celkem jedno. V podstate to znamena zvyseni pasti o 6...vytvsrel jsem to pro zpestreni pravidel ktera nejsou az tak rozmanita a nekteri z pjju jsou lini neco vymyslet. Myslim u nas. Jinak predmety nefavaji neco co postava neumi to jsem zminoval savlozubou veverku. Nevim zda jsme se spatne nepochpili. Samozrejme by slo obdobnym zpusobem vymyslet i dalsi druhy silnejsi i slabsi. Male vyhody hru moc neovlivni ale nekteri hraci jsou hracicky treba ja a tato kvantifikace podporuje prave pocit z rp. Jinak jsem zejmena pribehovy hrac/pj ale kdy delam postavu tak me bavi i takoveto veci. Ohledne te kosile mi prijde jedno jestli je navrchu nebo nahore. Teoreticky by mela fungovat i pod tou kovovou zbroji ale tak nejak pocitam ze pod rytirskou zbroji mohou byt vycpavka prosivanice a stejne se dalsi bonus nepocita. Je to pro postavy ktere nosi slabsi zbroje nebo se pohybuji nekdy bez nich. Pokud by s tim mel nekdo problem tak bych to povolil pro vsechny zbroje. Ale u nas v tom problem nebyl. Maji to 2 postavy...


 Uživatel úrovně 0

Kdyby ta halena byla nad daným brněním, tak bych bral, že funguje tak jak píšeš, ale pod ním nemá absolutně žádný smysl.
Beru ty bonusy jednotlivých výrobků, to je fajn nápad, ale chybí mi v tom trocha zdravého rozumu, jsou přidělené dost chaoticky a nevysvětleno proč (snad jen u té zdobené plátovky), navíc dost těchto schopností se dá univerzálně řešit boostem bonusu k atributu. Pokud ovšem hrajete jen powerplay místo RP s podporou kostek, tak možná hráči vyžadují bonusy tímto způsobem. Může být. Jak říkám tohle dílo je skvělé svým zpracováním a nápadem, jen mu chybí trocha logiky (a argument, že je to magií, neuznávám). Nejsem moc příznivec aby relativně normální předměty dávali schopnosti jednoho povolání ostatním. Porovnej si to například s Elfíma botama v PPZ, ty dávají komukoliv Tichý pohyb jako zloděj na 2. úrovni (18+1Obr). Ale taky musíš sehnat rysí kůži 80zl a 20mg, není to moc, ale je to rozumná cena. Navíc je to bráno jako předmět s démonem s 1. sféry. I když tvé bonusy jsou menší, pořád nejsou podložené žádným základem.

Navíc popisuješ že je potřeba pouze totální úspěch. Proč nevyužít tohoto? Dovednost je pravidlově na dokonale s pastí -4. Kdybys každému výrobku zvýšil past o 2-8 podle jeho náročnosti a tak ten TU dobrý kovář pořád hodí, někdy i 2x (i víckrát).


 Uživatel úrovně 3

Děkuji za hodnotný komentář. Svět zbrojí jsem vytvářel v reakci na fallouta 3, či baldury, kdy některé věci přidávají postavě menší bonus (např. čepice +1 vnímání, oblek vaultu +5% k vědě, stealth boty +15% ke schování) šlo mi ale o spíše menší pozlátka, která sice nejsou nijak významná, ale přeci jen občas pomohou. Dále jsem tím trochu reagoval na alternativní povolání - divoch, který nemůže používat kovovou zbroj, či druid a samozřejmě trochu okořenit hru...

postupně:
Trpasličí halena byla myšlena pod oblečení, tedy jako základní šaty. Dodatek pružné nebo měkké zní logicky.

Krunýř z dřeva železostromu a dřevěnný válečník - jedná se o dva typy zbroje vyrobené ze dřeva coby alternativního materiálu. Předpokládá se, že taková zbroj bude lehčí než kov. Tedy by neměl být problém aby zbroj nasadil i někdo, kdo nemá omezení na vycpávané zbroje, např. zloděj. V případě dřevěnného válečníka je ale pravda, že toho bude mít na sobě celkem dost, tam by se to dalo možná přirovnat k šupinové zbroji....

Želví krunýř předpokládá obě varianty. Buď velkou želvu (velký krunýř) nebo směs několika krunýřů snejtovaných k sobě, nebo mnoho malých želviček, byť to zní morbidně, lovci želv s tím jistě problém nemají:) Opět zařazení odpovídá jednak povaze zbroje, z čeho je vyrobena, ale také váze, omezení apod... Pokud bychom dali plátovou, tak si ji mořský druid těžko oblékne.... nebo vynalézavý alchymista na pustém ostrově.... takže tato omezení (neomezení) mají zbroje zpřístupnit širšímu okruhu povolání...

Plátovaná kroužková a lehká a těžká destičková - omezení dle síly je bráno spíše jako argument, proč by už teď všichni nenosili takové zbroje. Proč by hraničář neměl ihned požadovat plátovanou kroužkovku.... (většina hraničářů - hrdinů - to splní, u alchymistů a destičkových už to tak být nemusí). Je to jako s velkým štítem. Ten je podle mě v pravidlech správně (nebo mi na něj alespoň hrajeme) Velký štít +2. Tak proč bych si kupoval malý +1.... logicky chtějí všichni velký. Pokud se omezení PJjovi nelíbí, samozřejmě od něj lze snadno upustit.

Ceremoniální brnění je taková chuťovka - myslím si, že v nových povoláních není takové která má získání důvěry a muže používat plátovku ale máme to v nové veverce (100 dobrých a 100 špatných vlastností, také to sem potom dám, a tam jě něco jako řečník.... zkrátka že ovládá získání důvěry příp pokud ho už má, tak má k němu bonus). To je jedna možnost. Druhá je, že brnění může nosit teoreticky kdokoliv, efektivně v něm bojovat to už je horší. Pokud se zdatný barbarský zloděj převlékne do brnění, mohl y bonus také využít, byť by měl při boji spíše postih. Myšleno to bylo ale zkrátka tak že charisma postavy a s tím spjaté schopnosti se tím navyšují....

JInak s tebou sdílím myšlenku, že každý se může navléknout do čeho chce, ale zkrátka bude mít nějaký postih- k sesílání kouzel, ke zlodějským schopnostem, k útoku apod....

díky moc za komentář. Do hry už jsem to vypustil, hráči se to moc líbilo a už vymýšlel (alchymista - pyrofor) kterému členovi družiny by něco vyrobil:)

A.


 Uživatel úrovně 0

Trpasličí halena z pavoučího vlákna:
podle popisu není jasné zda se nosí nad nebo pod zbrojí. Počítám že nad. Jen vzhledem k tomuto dílu trocha slovíčkaření, ale zbroj Dřevěného válečníka je taky nekovová a s ní bych to nekombinoval. Dopsal bych pružné nebo měkké nekovové zbroje (batvat, kožená apd..)

Krunýř z dřeva železostromu a Dřevěný válečník?
Proč jsou tyto zbroje, obsahující pevné části a plochy, zařazeny jako vycpávaná? nedává mi to smysl. Líbí se mi nápad, ale vycpávaná? Nope.

Želví krunýř
Opět se mi nelíbí zařazení. Proč šupinová? Pokud jsem si vědom tak krunýř je jednolitý kus (pokud máš dost velkou želvu - např. nezmar z pravidel). Nebo má jít o několik desítek kousků z malých želviček? :D


Plátovaná kroužková zbroj + lehká a těžká destičková zbroj
nerozumím tomu omezení síly, kombinace kroužkovka + pláty se vyskytovala i v historii, a jsem si vcelku jist, že nebyli těžší než plná plátovka nebo rytířská zbroj. Tyto měli být pohyblivější a lehčí a stále poskytovat větší ochranu než obyč kroužkovka. V drd se řeší u každého povolání co může nosit, nechat je v sekci šupinových a kroužkových by mělo stačit, netřeba doplňovat omezení podle síly (pokud to teda nemáte u úplně všech zbrojí - pak chápu)

Ceremoniální brnění
Nerozumím proč má plátovka bonus k získání důvěry, když zlodějské obory plátovku nenosí (možná máte povolání, které tuto dovednost ovladá a umí je nosit - nevím). Jistě to může mít výhodu k převleku (ale u mě například postih k OČ vynekuje kompletně KZ). Někdy sice umožňuju i jiným postavám použít zlodějské schopnosti, které neumí, s postihem, ale zrovna u získání důvěry bych to spíše nechal čistě na charismě ( a RP )

Celkově se mi to líbí, až na to co sem napsal výše. Pěkných pár nápadů, jen některé trochu skřípou ;) .
Co se týče zbrojí obecně, v mém případě dovolím všem povoláním narvat se do jakékoliv zbroje, ale líznou si postih. Některé tvé zbroje mají trochu nelogické efekty nebo zařazení do tříd.
Nejvíc se mi líbí struktura díla, je přehledné a snadno pochopitelné. Budu z něj nejspíš v budoucnu čerpat (s drobnými úpravami).