Alchymista

Golemologie Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 5

Nauka o stvoření
Svazek I
Golemové V. třídy

Kniha pojednává o základních principech stvoření umělého golema z přírodních materiálů.
Golem je roztříděn do pěti kategorií. Základní – pátá kategorie – je golem hliněný. Tento golem je velmi efektivní, co se týče životnosti. Spotřeba magenergie standardního golema obvyklé velikosti (A) bez zvláštních aditiv je přibližně 12 magů za rok běžného provozu. Golem rozumí velmi jednoduchým příkazům a používá se jak v domácnostech, tak v hornictví a dalším zpracovatelském odvětví. Ačkoliv je poměrně silný, dokáže zvládnout jen hrubou práci průměrného trpaslíka, je barvoslepí, tupý, nedokáže hovořit ani rozeznat hierarchické postavení nadřízených, zkrátka poslouchá obvykle každého. Tento často nežádoucí aspekt, lze odstranit jistými aditivy při jeho tvorbě, čímž se jeho cena prodraží, ale lze jistým způsobem omezit ty, kdo mu udávají rozkazy. Další z nevýhod hliněného golema je jejich křehkost. Kutání rudy je rychle vybíjí a přímá konfrontace s nějakým škůdcem je může snadno poškodit. Jsou nesnášenlivý vůči vodě, ale nevadí jim veliké horko ani energetické výboje.
Alternativou k této třídě jsou hlinění tvorové, které dokáže vytvořit čaroděj. Následuje postup pro vytvoření hliněného golema 5. kategorie, jeho náčrt a popis.

Hliněný Golem
Základ: Hlína (dle velikosti Golema), Šém nabytý nejméně na 10mg
Suroviny: 40 zl
Magenergie: 21 (+ 5 za velikost třídy nad A)
Aditiva: surový smaragd – 25zl - (zvýší INT o 1), umožní rozeznávat, kdo může určovat příkazy
Doba výroby: doma, 1 týden
Trvanlivost: dle dodané magenergie -1mg/měsíc/třída velikosti-

Popis: hliněný golem je základní forma alchymie stvoření. Mohla by být srovnatelná s efektem druidského očarování flóry či se základní povolávací magií čarodějů. Golem V. kategorie nemá vlastní vůli, kromě nástinu pudu sebezáchovy. Poslouchá příkazy, ovšem nezřídka je nesplní pro jejich komplikovanost nebo nedostatek vlastní inteligence. Alchymisté a čarozpytci se domnívají, že Golem ve skutečnosti nemá vlastní inteligenci, vůli ani duši, ale magenergická složka v golemovi podvědomě cítí, co je od ní očekáváno, nebo se do ní otiskne alchymistův záměr. Golem není schopen žádné invence, aktivního řešení problému, a jestliže mu například zhasne světlo, kterým má za úkol svítit, zřídkakdy se sám postará o nápravu. I přesto se ale najde pro Golema využití, například u pecí, kam smrtelník nesmí v hrozbě na popálení a alternativa s lektvarem chladných vod je z dlouhodobého hlediska příliš nákladná, při práci se salamandry či jako služba osvětlovače, čímž se uvolní místo pro horníka, nehledě na to, že je to relativně levná pracovní síla.

Hliněný Golem - parametry
Životaschopnost: dle třídy velikosti (A = 1, B = 2, C = 3)
Inteligence: 2/-4
Útočné číslo: síla +1/0 (pěst), síla + síla zbraně (zbraň), 1 útok za 2 kola
Obranné číslo: 1
Zranitelnost: vše vyjma oheň (nic), ohnivá kouzla (1/4, magický tvor
Zkušenost: 50 – 150
Poklady: šém

Poškozený golem se do jisté míry regeneruje a lze jej i opravit. Poškozený golem má ale mnohem větší spotřebu magenergie. Pokud je zničen náhle, jeho šém stále obsahuje magenergii, kterou lze využít, jako byste golema odpojili od zdroje energie. Pokud necháte golema napůl zničeného (např. bez nohou), šém nadále pracuje ve snaze Golema udržovat funkčního a velice rychle se vybije. Pokud naleznete silně poškozeného golema (dopsáno dodatečně) - V. kategorie – je obvykle vhodné jej rozbít definitivně pro uchování magenergie v šému.

Nauka o stvoření
Svazek II
Golemové IV. třídy

Kniha pojednává o základních principech stvoření umělého golema z přírodních materiálů

Golem je roztříděn do pěti kategorií. Základní kategorie V. třídy byla rozebrána v I svazku. Golem IV. třídy bývá používán velmi obdobně s tím, že je možné jej propojit s určitým živlem, odtud se tedy váže obecné pojmenování – Živelný golem. Taktéž hlína, coby základ golema, zde již není nutností. Informace o golemech III., II. a I. Třídy podléhají informačnímu embargu, je tedy pravděpodobné, že informace obsažené v tomto svazku jsou vrcholem Nauky o stvoření, ke kterému se kdy Nadzemci dostanou. Stejně tak je možné přidat Golemovi další aditiva – tedy modifikace, kterými se model Golema jednak prodraží, ale získá vylepšení uplatnitelná v prostředí, ve kterém se Golem pohybuje.

Živelný Golem
Základ: Hlína/kámen/dřevo (dle velikosti Golema), Šém nabytý nejméně na 20mg
Suroviny: 60 zl
Magenergie: 31 (+ 5 za velikost třídy nad A)
Aditiva:
- Surový smaragd – 25 zl - (zvýší INT o 1), umožní rozeznávat, kdo může určovat příkazy
- Broušený smaragd – 180 zl – zvyšuje inteligenci o +2, umožňuje golemovi omezeně hovořit (slovní zásoba cca 50 slov)
- Surový rubín – 30 zl – umožňuje orientaci ve tmě (nikoliv magické) – zrak, rozeznání barev
- Broušený rubín – 160 zl – umožňuje orientaci ve tmě (nikoliv magické) - zrak a navázání ohnivého živlu
- Surový safír – 30 zl - umožňuje orientaci ve tmě – ultrasluch
- Broušený safír – 160 zl - umožňuje orientaci ve tmě – ultrasluch a navázání ledového živlu
- Surový Spinel – 30 zl – dává golemovi vlastnost chuti, byť je to všeobecně považováno za neužitečné
- Broušený Spinel – 160 zl – chuť, navázání živlu země
- Surový diamant – 45 zl - dává golemovi vlastnost čichu, byť je to všeobecně považováno za neužitečné
- Broušený diamant – 200 zl – čich, navázání hromu a blesku
- Celá řada Opálů a poddruhů drahokamů (levnější varianty) dokáže plnohodnotně nahradit čistou formu zmíněných drahokamů. Výsledek je ale předem nejistý.
Doba výroby: doma, 1 týden
Trvanlivost: dle dodané magenergie –za měsíc tolik magů, kolik je golemova životaschopnost.
(příklad: Kamenný Golem velikosti B s živlem ohně má životaschopnost 4. Měsíčně spotřebuje 4mg)

Popis: Živelný Golem IV. kategorie je již pokročilou formou alchymie stvoření. Zatímco hliněného Golema dokáže stvořit běžný alchymista, tajemství živelných golemů je odhaleno toliko Pyroforům. Kvalitativně jsou snad srovnatelní s elementály theurgů. Poslouchají příkazy a samovolně se snaží překážku překonat. Alchymisté a čarozpytci se domnívají, že Golem ve skutečnosti nemá vlastní inteligenci, ale magenergická složka na golema naváže jistý stín duše. Tedy její neúplnou, nedokonalou složku. Je potvrzeno, že některý Golem kamenný si velmi pochutnává na drahých kovech, pokud se mu dostanou do ruky. Lze předpokládat, že dřevěný Golem bude vyhledávat drahé dřevo jako například eben. U hliněného golema nebyly takové choutky zaznamenány. Golem není schopen žádné invence, ale lze ho vycvičit na určité situace. Jestliže mu například zhasne světlo, kterým má za úkol svítit, obvykle se sám postará o nápravu. Golem IV. kategorie má celou řadu využití.
Golem může mít až 2 aditiva (obvykle 1 do každého oka)
Spoutání živlu do Golema je provedeno během výroby Golemova těla. Obvykle je pro to potřeba kus drahé rudy, zapracované do golemovy paže (končetiny). Živel pak dává golemovi odolnost vůči tomuto živlu a zvláštní útok / schopnost. Tyto schopnosti jsou v samostatném svazku „Živelné modifikace“.
Při tvorbě Golemova těla je vhodné, aby „tvůrce“ dokázal odpovídajícím způsobem pracovat se základy Golemova těla (kamenictví, výroba z hlíny, řezbářství – či příbuzné obory), případně kovářství a metalurgie při zapracování živlu.

Životaschopnost: dle třídy velikosti (A = 2, B = 3, C = 4)
Inteligence: 2/-4
Útočné číslo: síla +2/0 (pěst), síla + síla zbraně (zbraň)
Obranné číslo: 5
Zranitelnost: vše, magický tvor
Zkušenost: 100 – 300
Poklady: šém
Poškozený golem se do jisté míry regeneruje a lze jej i opravit. Poškozený golem má ale mnohem větší spotřebu magenergie. Golemové 4. kategorie se ale mohou do jisté míry opravovat i sami. Kamenný golem obvykle pojídá kámen, dřevěný dřevo a hliněný hlínu. Pokud mají dostatek času a surovin, zanedlouho se zregenerují zcela. (pojídáním surovin si dokáže Golem vyléčit přibližně 1 život každou hodinu a rozhodně při tom nesní celé hory, spíše "uždibuje")

Nauka o stvoření
Příloha II. svazku
Živelné modifikace

Kniha popisuje jednotlivé živly a jejich využití v návaznosti na golemy. Obsahuje také postupy, jak je „instalovat“ na končetiny golemů.
Každý prvek má 3 stupně. Každý další stupeň obsahuje i stupeň předchozí. V případě dodatečných úprav na Golemovi nelze „dodělat“ jen 1 stupeň (například z II. na III.), ale je potřeba jej kompletně odstranit a znovu nainstalovat nový s plnými náklady. Jestliže může mít golem 2 aditiva (živelné modifikace), může mít i 2 stejného druhu. Údajně existovali svitky zaznamenávající i další stupně jednotlivých elementů, ale ty byly ztraceny již před staletími a většinou praktikujících pyroforů jsou považované za pouhé legendy. Každá živelná modifikace zvyšuje golemovu životaschopnost o 1.

Oheň:

I. Stupeň: Jiskra
Základ: 2 kg kvalitního železa
Cena: 15 zl
Magenergie: 7
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Kovářství – +3 – (úspěch o 3)
Golem je zraňován jen za 3/4 ohněm a ohnivými kouzly. Z golemovy paže mohou létat jiskry (neomezeně), podobně jako z křesadla.
ZVL: 1x za den může vrhnout plameny do 10ti sáhů. Plameny zraní každou bytost v rozptylu 3 sáhů za 1k6 životů. Golem smí v jednom kole útočit, nebo použít zvláštní útok.
ZVL: Golemova paže může přirozeně hřát podobně jako menší ohniště. Tato výhřevnost ale stojí přibližně 1 mg na den.

II. Stupeň: Plamen
Základ: 2 kg kvalitního železa, 1 kg mědi
Cena: 35 zl
Magenergie: 13
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Kovářství – +5 -
Golem je zraňován jen za 1/2 ohněm a ohnivými kouzly.
ZVL: 1x za den může vystřelit ohnivou kouli – viz kouzlo dle pravidel pro kouzelníka.
ZVL: Plamenná pěst: Golemova pěst vzplane a při zásahu protivníka zraňuje navíc za 1k6 životů ohnivým zraněním. Plamenná pěst spotřebovává 1mg/den, a lze ji využívat i jako pochodeň pro svícení. (Pěst použitá během souboje magenergii nestojí, resp. se 1 mg spotřebuje za dlouhou dobu např. po 20ti použitích)

III. Stupeň: Žár
Základ: 2 kg kvalitního železa, 1 kg mědi, 0,5 kg ingot gnodorské oceli (ocel z výhně salamandra)
Cena: 55 zl
Magenergie: 19
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Kovářství – +7 -
Golem je zraňován jen za 1/4 ohněm a ohnivými kouzly. Při útoku cíleným ohnivým kouzlem je 20% šance, že Golem kouzlo pohltí. Pokud se tak stane, 1/3, že bude golem vyléčen za 1/5 magů, kolik stálo kouzlo, 1/3 že se kouzlo odrazí v dalším kole zpět na sesilatele s poloviční silou (zraněním) a 1/3, že se Golemův šém dobije o 1/20 magenergie, kolik kouzlo stálo.
ZVL: Plamenná pěst se rozšiřuje i na zbraň, kterou Golem používá, i pokud není z hořlavého materiálu.
ZVL: Pekelný žeh – Golem zažhne a všichni kolem něho v poloměru 8 sáhů jsou zraněni za 1k10 životů. V případě zničení Golema je 50% šance, že pekelný žeh proběhne samovolně, aby se uvolnila naplněná energie v ohnivé paži. Pokud se tak nestane, je paže po velmi krátkou dobu zdrojem čisté magenergie. Je to riskantní, ale neváhejte. V každé paži se nachází magenergie úměrně stupni ohně. (stupeň x 1k3 mg)
ZVL: Svícení plamennou pěstí a výhřevnost se zefektivňují a stojí jíž jen 1 mg za týden. Oblíbenou činností ohnivých golemů je udržování strážných ohňů a údajně mají v oblibě olej, což je ovšem nebezpečné a nedoporučuje se, aby ohnivý golem pracoval s těkavými látkami.

Mráz:

I. Stupeň: Chlad
Základ: vědro slané vody (kostka ledu 1 kg, 0,3 kg sůl)
Cena: 25 zl
Magenergie: 7
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Kovářství – +3 -
Golem je zraňován jen za 3/4 ledem a ledovými kouzly. Z golemovy paže mohou létat sněhové vločky (neomezeně), podobně jako jiskry z křesadla. Dokáže tím např. chladit, konzervovat, ochlazovat vodu, vlhčit podklad, pokládat ledové obklady či umrtvovat krevní oběh.
ZVL: Chladivý obklad – dokáže „oddálit“ fyzické zranění (každé postavě jen jedenkrát za den) za 1k6 životů. Obklad trvá zhruba 1 směnu a jeho efekt vyprchává 1 život za každou uběhnutou směnu od ukončení obkladu.
ZVL: 1x za den může vrhnout rampouchy do 10ti sáhů. Rampouchy a proud chladu zraní každou bytost v rozptylu 3 sáhů za 1k6 životů.

II. Stupeň: Mráz
Základ: vědro slané vody (kostka ledu 1 kg, 0,3 kg sůl) 0,5 kg stříbra,
Cena: 55 zl
Magenergie: 13
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Kovářství – +5 -
Golem je zraňován jen za 1/2 ledem a ledovými kouzly.
ZVL: 1x za den může vystřelit ledovou kouli – viz kouzlo ohnivá koule dle pravidel pro kouzelníka.
ZVL: Ledová pěst: Golemova pěst bude pokryta námrazou a při zásahu protivníka zraňuje navíc za 1k6 životů mrazivým zraněním. Ledová pěst spotřebovává 1mg/den, a lze ji využívat i jako „mrazící“ zařízení. (Kov o konstantní teplotě – 50°) Může i uhasit oheň o velikosti ohniště.

III. Stupeň: Led
Základ: vědro slané vody (kostka ledu 1 kg, 0,3 kg sůl) 0,5 kg stříbra, valoun mitrillu (0,1kg)
Cena: 125 zl
Magenergie: 19
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Kovářství – +7 -
Golem je zraňován jen za 1/4 ledem a ledovými kouzly. Při útoku cíleným ledovým kouzlem je 20% šance, že Golem kouzlo pohltí. Pokud se tak stane, 1/3, že bude golem vyléčen za 1/5 magů, kolik stálo kouzlo, 1/3 že se kouzlo odrazí v dalším kole zpět na sesilatele s poloviční silou (zraněním) a 1/3, že se Golemův šém dobije o 1/20 magenergie, kolik kouzlo stálo.
ZVL: Ledová pěst se rozšiřuje i na zbraň, kterou Golem používá, i pokud není z tepelně vodivého materiálu.
ZVL: Ledová smršť – Kolem golema vypukne magická ledová smršť a všichni kolem něho v poloměru 8 sáhů jsou zraněni za 1k10 životů. V případě zničení Golema je 50% šance, že ledová smršť proběhne samovolně, aby se uvolnila naplněná energie v ledové paži. Pokud se tak nestane, je paže po velmi krátkou dobu zdrojem čisté magenergie. Je to riskantní, ale neváhejte. V každé paži se nachází magenergie úměrně stupni mrazu. (stupeň x 1k3 mg).
ZVL: Ledová pěst používaná jako chladící zařízení se zefektivňuje a stojí jen 1mg na týden.
Bylo zpozorováno, že Golem s ledovým živlem v době nečinnosti rád olizuje rampouchy.

Voda:

I. Stupeň: Krůpěj
Základ: vědro sladké vody, dubové dřevo
Cena: 15 zl
Magenergie: 7
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Řezbářství – +3 -
Golem je zraňován jen za 3/4 vodou a vodními kouzly (platí i pro led). Z golemovy paže může jít vláha, rosa. Cca 2 litry čisté vody denně.
ZVL: 1x za den může vystřelit proud vody na 1 nepřítele do 5ti sáhů. Proud zasáhne za 1k10 stínových životů.

II. Stupeň: Potok
Základ: vědro sladké vody, dubové dřevo, vosk
Cena: 55 zl
Magenergie: 13
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Řezbářství – + 5 -
Golem je zraňován jen za 1/2 vodou a vodními kouzli (platí i pro led).
ZVL: 1x za den může vystřelit vodní kouli – viz kouzlo ohnivá koule dle pravidel pro kouzelníka. Koule zraňuje jen za stínové životy. Ohnivé tvory zraňuje však dvojnásob.
ZVL: Plavec – Golem, pokud mu to umožňuje materiál, ze kterého je vyrobený, se dokáže pohybovat po vodě či sněhu podobně, jako by v něm byl zakletý démon nosič. Dokáže tak zdolávat i silný proud a pohybuje se rychlostí až 15 sáhů za kolo.
ZVL: Hasič – dokáže svou paži použít k hašení požáru. Jeden golem zvládne uhasit jeden menší požár (analogie 5 lidí s vědry s vodou, které si nosí vodu od zdroje)

III. Stupeň: Řeka
Základ: vědro sladké vody, dubové dřevo, vosk, ebenová hůlka (nemagická)
Cena: 125 zl
Magenergie: 19
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Řezbářství – + 7 -
Golem je zraňován jen za 1/4 vodou a vodními kouzli (platí i pro led). Při útoku cíleným ledovým či vodním kouzlem je 20% šance, že Golem kouzlo pohltí. Pokud se tak stane, 1/3, že bude golem vyléčen za 1/5 magů, kolik stálo kouzlo, 1/3 že se kouzlo odrazí v dalším kole zpět na sesilatele s poloviční silou (zraněním) a 1/3, že se Golemův šém dobije o 1/20 magenergie, kolik kouzlo stálo.
ZVL: Sonar – Golem se dokáže orientovat na hladině i pod vodou, jako by ovládal ultrasluch (dosah 20s). Jestliže se pohybuje po hladině (plave), vnímá přibližně i 5 sáhů pod sebou, pod hladinou.
ZVL: Vlnobytí – 1x za den dokáže Golem kolem sebe vytvořit zrádné proudy, které okolní bytosti v dosahu 10 sáhů dezorientují a neumožní jim se efektivně pohybovat po dobu tří kol. (výsledek se řídí pastí na plavání, veslování apod… - +6 – (totální úspěch) nic/v tomto kole nemůže nic dlat) Golem v prvním kole vyvolá vlnobytí, v dalších 2 kolech už má činnost volnou.
ZVL: Vodojem – Golem do sebe dokáže nasáknout velké množství vody z vodního zdroje – třída velikosti x 50 l. Vodu pak dokáže vylučovat oboje stejnou rychlostí přibližně 50l za směnu. Voda, kterou takto vtáhne a vyloučí je přefiltrovaná, vyčištěná od veškerých škodlivin, jedů, solí a dalších látek. Právě pro tuto schopnost je nedocenitelným služebníkem v trpasličích komplexech jako vodonoš.
Bylo zpozorováno, že Golemové s vodním živelnou modifikací mají slabost pro slazenou vodu, různé šťávy a med.

Kámen:

I. Stupeň: Valoun
Základ: křemen
Cena: 10 zl
Magenergie: 7
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Kamenictví – +3 -
Golem je zraňován jen za 3/4 kameny a kouzli s podobného rázu. Golem dokáže křesat jiskry pro zažehnutí ohně.
ZVL: 2x za den může vystřelit kamenný projektil na 1 nepřítele do 15ti sáhů. Kámen ÚČ: 10/+3 (střelecký útok)
ZVL: Lámání skály – Golem ovládá dovednost Těžba kovů, Lámání skály a další kutání průměrně. Někdy však k tomu potřebuje náležité nástroje.

II. Stupeň: Balvan
Základ: křemen, žula
Cena: 35 zl
Magenergie: 13
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Kamenictví – + 5 -
Golem je zraňován jen za 1/2 kameny a kouzly podobného rázu.
ZVL: Může vrhat kameny 5/+3 a do útoku si přičítá sílu místo obratnosti. Dostřel jako u praku.
ZVL: Maskování – dokáže splynout se skálou jako by byl schován ve stínu. (75%)
ZVL: Atlas – může se zapřít a mít funkci dokonalého pilíře (ekvivalent betonového pilíře 0,5x0,5m x výška)
ZVL: Drtivá pěst – při útoku pěstí má bonus 3 k útočnosti.

III. Stupeň: Skála
Základ: křemen, žula, mramor
Cena: 100 zl
Magenergie: 19
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Kamenictví – + 7 -
Golem je zraňován jen za 1/4 kameny a kouzly podobného rázu. Při útoku cíleným kameným kouzlem je 20% šance, že Golem kouzlo pohltí. Pokud se tak stane, 1/3, že bude golem vyléčen za 1/5 magů, kolik stálo kouzlo, 1/3 že se kouzlo odrazí v dalším kole zpět na sesilatele s poloviční silou (zraněním) a 1/3, že se Golemův šém dobije o 1/20 magenergie, kolik kouzlo stálo.
ZVL: Cit kamene – Golem dokáže odhadnout, zda kamenná stěna je pevná, zda pilíře vydrží, či je jeskyně těsně před zřícením (75%)
ZVL: Drtivý úder – drtivá pěst je vztažena i na zbraň, kterou Golem používá.
ZVL: Lámání skály – Golem ovládá dovednost Těžba kovů, Lámání skály a další kutání dokonale a nepotřebuje k tomu žádné nástroje. Navíc ovládá mineralogii (velmi dobře) a podle chuti rozezná pravý drahokam (což je už následně zbytečné)
ZVL: Kamenosyntéza – Golem dokáže dobíjet svůj šém pomocí pojídání drahých nerostů (1 mg ekvivalent 10 zl) Mezi trpaslíky patří mezi nejčastěji využívané pracovní Golemy.

Blesk:

I. Stupeň: Zkrat
Základ: 0,5 kg Zinku, 0,5 kg železa
Cena: 20 zl
Magenergie: 7
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Kovářství, Kovotepectví, Slévárenství – +3 -
Golem je zraňován jen za 3/4 blesky a elektřinou. Golem dokáže vytvářet menší zkrat a vrhat tím jiskry pro zažehnutí ohně.
ZVL: 1x za den může vystřelit zelený blesk. (82% zamíření)
ZVL: Uzemnění – Golem přitahuje blesky a elektřinu na sebe. Elektrický výboj (kouzlo, přírodní blesk atd…) má šanci sklouznout do Golema (20% šance, že jej přitáhne)
ZVL: Zahřívání – Golem produkuje teplo jako menší ohniště. Výhřevnost ale stojí přibližně 1 mg za den.

II. Stupeň: Výboj
Základ: 0,5 kg Zinku, 0,5 kg železa, 1 kg mědi
Cena: 55 zl
Magenergie: 13
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Kovářství, Kovotepectví, Slévárenství – + 5 -
Golem je zraňován jen za 1/2 blesky a elektřinou.
ZVL: Blesková pěst – Golemův úder pěstí uštědří protivníkovi navíc elektrický výboj, který ho zraní stejně jako modrý blesk za 1k6 životů.
ZVL: Lampa – Golemova pěst mírně fosforeskuje (viditelnost asi na 1 sáh), může ale i svítit s efektem lucerny. Cena tohoto svícení je však přibližně 1mg za den
ZVL: Šance na přitáhnutí blesku se zvyšuje na 40%.
ZVL: Golem se může dotknout elektricky vodivého předmětu a pustit do něho výboj stejně jako by útočil pěstí (1k6 životů). Pokud se jiná bytost dotkne předmětu, bude poraněna. Bylo vyzkoušeno, že jeden Golem tímto způsobem nemůže dobíjet jiného Golema, nic méně testování stále trvá.

III. Stupeň: Bleskosvod
Základ: 0,5 kg Zinku, 0,5 kg železa, 1 kg mědi, 2 kg ryzího zlata
Cena: 160 zl
Magenergie: 19
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Kovářství, Kovotepectví, Slévárenství – + 7 -
Golem je zraňován jen za 1/4 blesky a elektřinou.
Při útoku cíleným bleskovým kouzlem je 40% šance, že Golem kouzlo pohltí. Pokud se tak stane, 1/3, že bude golem vyléčen za 1/5 magů, kolik stálo kouzlo, 1/3 že se kouzlo odrazí v dalším kole zpět na sesilatele s poloviční silou (zraněním) a 1/3, že se Golemův šém dobije o 1/20 magenergie, kolik kouzlo stálo.
ZVL: Šance na přitáhnutí blesku se zvyšuje na 55%.
ZVL: Blesková pěst se rozšiřuje i na zbraň, kterou golem používá a nemusí být z elektricky vodivého materiáu.
ZVL: Řetězový blesk – Golem může 1x za den vyslat řetězový blesk, který se bude jako bumerang vracet zpět k němu. Dosah blesku je 15 sáhů a od nejvzdálenějšího cíle bude přeskakovat zpět ke Golemovi. Blesk zasáhne postavu v kovové zbrojí za dvojnásobek. 1 cíl zraní za 2k6 životů, druhý za polovinu, další za polovinu atd. nakonec zraňuje za 1 život (v kovové zbroji za 2 životy)
ZVL: Hřejivá lucerna – sálání tepla a svícení je efektivnější a stojí jen 1 mg na týden.
ZVL: Oživení – golem se může pokusit elektrickým impulze oživit tvora, kterému se zastavilo srdce. Elektrošok musí být použit nejpozději do dvou minut od úmrtí. Způsobí, že se dočasně zvýší počet životů cíle o 10. Během směny ovšem tyto zvýšené životy vyprchají a cíl opět umírá. Musí se mu tedy poskytnout další ošetření a pomoc, aby přežil.

Nauka o stvoření
Svazek III
Golemové III. Třídy

Tento spis podléhá Gnodorskému embargu na trpasličí vědomosti a je zakázáno jeho šíření jakýmkoliv Nadzemcům pod trestem dle Železné knihy, dodatek 3, strana 7, odstavec 2! (Gnodor je země trpaslíků, pozn. autora)

Kniha pojednává o pokročilých principech stvoření umělého golema. Čtenář se v ní dozvídá, že ačkoliv předchozí stupně – IV. a V. dokáží vytvořit obstojného pracovníka, nejedná se stále o skutečnou osobnost schopnou samostatného uvažování, případně sebeuvědomění. Jak se dále dočítá, takovou osobnost lze získat hned několika způsoby. Takoví golemové jsou souhrnně označováni jako Golemové III. třídy, příp. III. generace. Navíc jsou zde popsány pokročilé materiály pro tvorbu Golemů.
Golem III. Kategorie nemusí být výkonnější, efektivnější a dokonce ani inteligentnější, než Golem IV. kategorie, byť tomu tak zpravidla bývá. Základ golema je stejný, byť se zde seznámíme s novými pokročilými materiály pro jeho tvorbu, v principu se jedná o identický postup s jednou odlišností, a sice s tvorbou osobnosti Golema. Osobnost Golemova tedy „Golemův Id“

Pro Golemův Id se všeobecně zažila zkratka „golemid“ a to již před tím, než se první trpaslíci prokopali na světlo světa. První Golem tohoto druhu totiž nesl označení 1D, což bylo později nesprávně, nic méně trvale, zkomoleno jako ID a tím vznikl zcela nový výraz znamenající osobnost, povahu, uvědomění atd. S Golemidem, ke smůle všech tvůrců, se Golem nerodí a musí být tedy do něho vpraven, respektive instalován. Běžný Golem se snaží poslouchat příkazy, mezi které mimo jiné patří, „Vyvaruj se poškození“. Bez tohoto příkazu by možná ani neměl náznak pudu sebezáchovy. Golemid ale otevírá Golemům netušené možnosti. Povaha Golemidů závisí na zdroji ID a může být – animální, inteligentní nehumanoidní, humanoidní, sférická, nekromantická, nekromorfní a etherální. Zde je jejich soupis, povaha a v některých případech i postupy k implementaci.

Animální golemid

Při tvorbě Golemovi matrice v okolí šému musí být obětováno zvíře svou povahou vhodné pro výkon Golemova účelu. Za pomocí magenergie bude duše animála vpravena do Golemovi matrice a ta absorbuje jeho podstatu. Mnohé testy prokázali, že savci jsou pro animální golemid nejvhodnější pro své přirozené instinkty, předvídatelnou povahu a druhové chování. Pokusy na ptácích byly dostatečné, ryby a plazi měli výsledky takřka nedostatečné. Drobní živočichové jako hlemýždi a hmyz měli výsledky katastrofální a nedoporučují se na implementaci golemidu.

Nejosvědčenější animalové pro golemidy jsou:
1) pes pro ochranné a strážné golemy
2) tažný kůň, mula či ram pro pracovní golemy
3) medvěd pro válečné bojové golemy
4) potkan či ochechule pro obojživelné golemy
5) daman či jeskyní králík pro domácí služební golemy
Nutno podotknout, že nejčastěji jsou užíváni speciálně cvičení psi a rami, kteří se dají využít takřka v kterémkoliv odvětví.

Základ: neinteligentní živočich, nejlépe savec
Suroviny: 2/životaschopnost tvora
Magenergie: 5/životaschopnost tvora
Výroba: 1 den doma při tvorbě Golema
Trvanlivost: spotřeba 1mg/měsíc provozu/životaschopnost

Efekt: Golem získává povahu tvora. Pokud se jednalo o savce, získá navíc +1 k INT. Golem má přirozenou důvěru k rase svého stvořitele a duše zvířete je zprvu zmatená novým tělem, ale během několika hodin se již orientuje. Golemovi se zvýší životaschopnost o tolik, kolik byla životaschopnost zvířete (nejvíce však na dvojnásobek obvyklé životaschopnosti). Při stvoření jej může Pyrofor nastavit a vštípit mu jeho hlavní účel. Golemové III. generace s animálním golemidem a živelnou modifikací jsou nejčastější alternativní Gnodorskou pracovní silou, využívanou v nepřátelském či špatně dosažitelném prostředí a v Gnodoru existuje celý Cech Tvůrců, který se na ně specializuje od výcviku zvířat, po broušení drahokamů pro jejich modifikace. Golem tohoto typu, není-li veden, časem upadne do letargie a nezájmu, který je nazýván „Spacím režimem“. V tomto magenergicky úsporném stavu, ne nepodobnému hibernaci, dokáže Golem přežít velice dlouho.

Inteligentní nehumanoidní golemid

Při určité snaze lze získat inteligentní zvíře. S výjimkou poměrně známých tvorů, jako jsou havrani či černé kočky, se kterými se paktují čarodějové, existuje celá řada více či méně inteligentních exemplářů zvířat. Kupříkladu lítí vlci, moudré sovy, zlaté rybky, měňavci, poloviční lykantropové, očarovaní či magickou tvárností pozměnění tvorové… Všeobecně se však použití inteligentního nehumanoidního golemidu NEDOPORUČUJE. Je prokázáno, že inteligentní tvor, ze kterého je extrahován Golemid, si zachovává většinu své inteligence a povahy. Zároveň není znám případ, že by se takový tvor dobrovolně podrobil „proměně“. Při násilných pokusech existuje celá řada testů a všechny mají stejný závěr – Golem III. generace vzniknuvší z Golemidu inteligentního nehumanoidního tvora vždy nenávidí svého stvořitele, považuje proměnu za prokletí a i při nejvyšším úsilí o smírčí řešení, udělení svobody apod… nakonec přichází o rozum a přistoupí, v lepším případě, k sebedestrukci. A to i v případě, že byl vpraven do Golema příbuzného tvaru a rozměrů.
Veškeré testy tohoto charakteru byly ukončeny v 5. století vyhláškou 18. velmistra Stanislava Čaromora, Gnodorského dvorního Pyrofora a Čarostrážce. Výrazně doporučujeme neexperimentovat v zájmu vlastního bezpečí.

Humanoidní Golemid

Logickou cestou následujících pokusů byla implementace humanoidní myslící bytosti, což bylo od počátku základním cílem Golemologie – Nauce o stvoření. Golem s Humanoidním Golemidem byl předmětem veliké pozornosti Králů Gnodoru a vzhledem k možné vysoké životnosti golemů a přirozené potřebě hledání nesmrtelnosti byla tato otázka položena a zodpovězena. Projekt Humanoidních Golemidů na samém počátku ztroskotal na prostém, přesto předpokládaném faktu, a sice že esenci člověčí duše nelze nijak snadno uchopit a přemístit. I s tímto problémem si ale naši čarotvorci poradili a sestrojili zařízení přezdívané „Mašina“, transmitor humano-idu. Pochopitelně je návod na sestavení tohoto velice složitého a sofistikovaného zařízení jedno z nejstřeženějších tajemství Gnodorské říše a trpaslictva vůbec. Přesto si dovolím prozradit, že trpaslíci dosud sestavili celkem 18 Mašin, přičemž většina z nich se nachází na Malém Draku, několik na Velkém Draku, některé byly ztraceny či zničeny ovšem všeobecně je jejich poloha tajná a přísně střežená.
Výsledky byly nakonec více než uspokojivé. Ukázalo se, že humanoidní tělo je nejen schopné vyrovnat se s proměnou, ale ponechává si i své původní schopnosti, návyky, zlozvyky a hodnotové přesvědčení. S důslednou údržbou a dostatečnou zásobou magenergie se tak Golemové mohou stát plnohodnotnými členy společnosti. Dovolím si pak tvrdit, že životnost takového Golema je prakticky neomezená. Takový Golem pak může být odpovědí na otázku nesmrtelnosti, což s sebou ovšem nese celou řadu morálních aspektů. Golemové s HumanoIDem jsou považovány za vrchol Golemologie a jsou označováni za Golemy II. kategorie. Golemům II. kategorie je věnován IV. svazek Nauky o stvoření.

Sférický Golemid

Pyrofor může spolupracovat s Theurgem a pomocí Sfér povolat inteligentního démona, jehož ID se vloží do Golemovi matrice. Takový Golem pak dokáže být dokonalou zbraní. Dokonce lze takto dosáhnout i magicky aktivního Golema, což je v jiných případech téměř nemožné. Jestliže bychom přistoupily na teorii, že démoni jsou duše mrtvých, kteří čekají na zmrtvýchvstání, jak tvrdí některá učení, pak jednoduše povoláme duši nějakého zesnulého. V případě, že bychom se drželi zažitých teorií, že démoni jsou forma vůle z Jinosvěta Sfér, jednoduše lze umístit tuto „vůli“ do Golema a ten ji uchopí. Bohužel povaha démona není předem známá a dosud nebylo umožněno separovat jakýmkoliv způsobem povolané démony. Představte se, že povoláte někoho, koho neznáte a nevíte předem, zda Vás poslechne, či Vás rovnou napadne. Dokonce byl zaznamenán případ, kdy povolaný démon (Golémon) tvrdil, že si vybavuje některé útržky ze svého dřívějšího života a že musel být trpaslíkem. 4 roky sloužil bez jediného zaváhání. Během války však zradil a způsobil zával, který usmrtil více než 300 elitních trpasličích těžkooděnců a zběhl k nepříteli, kterému prozradil tajemství dosud známá pouze trpaslíkům. Nepřítel znalostí využil a většina trpaslíků si je vědoma, jak to dopadlo s rodem Horolamů. Představte si, že by povolaná duše patřila skřetovi. A nebo hůř – elfovi. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že sférický Golem – Golémon – má už ze své démonické podstaty omezenou životnost s ohledem na použitého démona. Démoni vyšších sfér jsou jednak extrémně nákladní, ale zároveň i nároční na magenergickou spotřebu během provozu. Náklady, životnost a nevypočitatelnost Golémonů znamenali ukončení této větve výzkumu a byly vyřazeni z výrobního procesu.

Nekromantický Golemid

Do některých druhů Golemů je možné, což bylo opakovaně potvrzeno a dokázáno, umístit Golemid pomocí povolání nemrtvé duše. Tyto nekromantické pokusy zarazil až Stanislav Čaromor, Čarostrážce Gnodorského krále, který prosazoval dodržovat jistá etická pravidla ohledně zneužití magie. Testováni byli pouze hmotní nižší nemrtví.

Nekromorfní Golemid

Nekromorfní Golemid byl noční můrou všech Strážců mrtvých při prvních pokusech s Golemy. Zatímco smrtelní trpaslíci doufali, že „Mašina“ bude odpovědí na nesmrtelnost, nekromanté se obávali, že nekromorfní Golemid osvobodí nemrtvou duši a navrátí nemrtvému vlastní vůli. Nutno podoknout, že v té době byla ještě nekromancie povolena a nemrtví pracovníci byli poměrně efektivní alternativou pracovní síly. To změnil až náhlý skon Arci-čaroděje Élicha Kostikuta, který zemřel nenadále na srdeční příhodu, když mu během návštěvy lazebníka jeho osobní ghůl donesl zprávu od předáka dolu. Ve zprávě stálo, že většina živých horníků byla usmrcena a přeměněna v nemrtvé pro zvýšení efektivity a minimalizaci doby odpočinu a spotřeby zdrojů. Když to přečetl nahlas, lazebník se zděsil a omylem odstřihl Élichovi velký kus jeho stříbřitého vousu. Šok ze ztracených vousů, zpráva, kterou obdržel a upřímný úsměv v ghůlově tváři způsobily srdeční příhodu, která Élicha zabila, uvolnila tak jeho nemrtvé služebníky a ti rozpoutali hotovou apokalypsu. První zemřel lazebník, ale byl asi jediný, kdo si to zasloužil.
Po Kostikutském incidentu byly nemrtví vyřazeni z pracovního procesu a recyklováni na humus. O zhruba 50 let později Stanislav Čaromor prosadil lokální zákaz nekromancie a vyloučení nekromantů – Strážců mrtvých - na okraj společnosti. Dnes je již všeobecně zakázána. Bylo ovšem prokázáno, že nemrtvý, který vstoupil do Mašiny, poskytl své Nekromorfní ID a defakto se tak osvobodil od vůle svého pána. Pokusy tohoto typu okamžitě ustaly a další vývoj tímto směrem byl zapovězen navždy, což je poměrně na dlouho.

Etherální Golemid

Existují tvorové z fauny, flory i živelné podstaty, kteří jsou stvořeni či probuzeni téměř z ničeho. Jejich existence je obvykle časově omezená. Do této kategorie, byť to není zrovna přesné, řadíme nejčastěji tvory povolané čarodějem – permoníky, němé strážce, přízračné pomocníky, ale také theurgovi elementály, oživlé rostlinstvo apod. V žádném z mnoha pokusů se nepodařilo transmitovat ID etherální bytosti do Golema. Pokus o přenos je pro etherála ve většině případů smrtelný, ovšem Golemova matrice nikdy nebyla naplněna. Na základě neúspěchů byly pokusy ukončeny.

Nauka o stvoření
Příloha svazku III
Zapovězené modifikace

Tento spis podléhá Gnodorskému embargu na trpasličí vědomosti a je zakázáno jeho šíření jakýmkoliv Nadzemcům pod trestem dle Železné knihy, dodatek 3, strana 7, odstavec 2!

Následující modifikace se v principu až tolik neliší od živelných, nic méně byly zakázány Radou Tvůrců jako Nekrotheurgické praktiky a zařazeny do Quarteta Magica do oddělení Exstrazione Avanzata – tedy k zakázané pokročilé extrakci. V časech dřívějších ale byli následující modifikace nejednou využity ve prospěch trpaslictví a Železná kniha strana 145, odst. 2 výslovně definuje případy, kdy je Nekrotheurgie přípustná.
Každá modifikace zvyšuje golemovu životaschopnost o 1.

Maso:

I. Stupeň: odřezek
Základ: 1 kg kostí, černý opál
Cena: 3 zl
Magenergie: 11
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Řeznictví (Pitva, Pokročilá extrakce) – +3 -
Golem dokáže zkonzumovat velké množství masité stravy včetně kostí bez ohledu na čerstvost či zkaženost pokrmu. Vedlejším produktem je vysoce kvalitní humus který z něho bezděčně odpadává. Potravou se regeneruje.
ZVL: 3x za den může vystřelit kostěnou dýku (11/-2), dosah jako dýka
ZVL: Ovládá zastrašení podobně jako válečník na 6. úrovni s charismou 1/-5
ZVL: Paže dosti zapáchá a přirozeně odpuzuje drobné živočichy a hmyz s výjimkou much

II. Stupeň: kýta
Základ: 1 kg kostí, 4 kg masa
Cena: 15 zl
Magenergie: 17
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Řeznictví (Pitva, Pokročilá extrakce)– + 5 -
Pokud pozře golem maso čerstvé, doplňuje se mu zároveň mana v šému a to zhruba vždy o 1/10 životaschopnosti pozřených živočichů.
ZVL: Mouchy – v golemově paži hnízdí velké množství much, které může vypustit na svého protivníka. Mouchy mu neublíží, ale rozptýlí na 3 kola jeho pozornost. (ztráta iniciativy, postih 2 k ÚČ, OČ, -20% k sesílání kouzel a zvl. schopnostem)
ZVL: Hlad – při boji s protivníkem z masa a kostí (zombie ano, vlk ano, kostlivec ne, duch ne, golem pokud není z masa ne) má golem bonus +3 k útočnému číslu
ZVL: Nemrtvý dotyk – 3x za den může golem vyléčit nemrtvého (ekvivalent kouzla uzdrav lehká zranění)
ZVL: Řeznictví – se správním nástrojem ovládá Golem s II. stupněm Masa řeznictví dobře.

III. Stupeň: řezník
Základ: 1 kg kostí, 4 kg masa, čerstvé srdce tvora velikosti B
Cena: 25 zl
Magenergie: 24
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Řeznictví (Pitva, Pokročilá extrakce)– + 7 –
ZVL: Extraktor – golem nepotřebuje žádné nástroje a ovládá řeznictví dokonale, pitvu dobře a pokročilou extrakci průměrně.
ZVL: Rozklad – Golem dokáže kazit jídlo, maso atd. neuvěřitelnou rychlostí, ale stejně tak dokáže nalákat larvy much na sebe a o něco tím čerstvost prodloužit.
ZVL: Hniloba – Golemův zásah a nezáleží na tom, zda pěstí či zbraní nepřítele docela určit nakazí nějakou nemocí. Zranění musí být vyléčeno magicky, jinak se nehojí.
ZVL: Smrad – Golem kolem sebe vypustí smrdutý opar, který omámí všechny okolo v dosahu 10ti sáhů. Způsobí zranění 1k6 stínových životů. Působí jen na živé tvory. Smrad může vyvolat 1x za den za každý stupeň velikosti Golema.
Pozn. Ve skřetích válkách ve 2. století patřil „Maso“ k nejobávanějším skřetím lovcům.
Krev:

I. Stupeň: kapka
Základ: 3 kg čerstvého zvířecího masa, červený opál
Cena: 3 zl
Magenergie: 12
Výroba: 1 den doma
Dovednost: První pomoc, Zvěrolékařství, Ranhojičství, Pokročilá extrakce – +3 - Golem dokáže zkonzumovat velké množství krve. Maso přežvýká a vysaje, bez ohledu na čerstvost či zkaženost kořisti. Vedlejším produktem je pachová stopa krve a predátora, kterou každé zvíře vycítí. Potravou se regeneruje.
ZVL: Upíří útok - Golemův útok pěstí do „živého“ (nepřítele) golema vyléčí za polovinu zranění, které způsobil.
ZVL: Ovládá zastrašení podobně jako válečník na 6. úrovni s charismou 1/-5
ZVL: Transfúze – Golem dokáže „přelít“ každé živé bytosti tolik životů ze svých, kolik je jeho životaschopnost v poměru 1 život dá, 2 ztratí.

II. Stupeň: žíla
Základ: 3 kg čerstvého zvířecího masa, 2 kg čerstvého masa humanoida
Cena: 15 zl
Magenergie: 18
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: První pomoc, Zvěrolékařství, Ranhojičství, Pokročilá extrakce – + 5 - Pokud pozře golem krvavé čerstvé maso, doplňuje se mu zároveň mana v šému a to zhruba vždy o 1/10 životaschopnosti pozřených živočichů.
ZVL: Upíří útok – Golemův útok je rozšířen i na zbraň
ZVL: Hlad – při boji s živým protivníkem má golem bonus +3 k útočnému číslu
ZVL: Vábnička – Nemrtví jsou Golemem přitahováni, a jestliže jsou agresivní, je 50% pravděpodobnost, že jako prvního napadnou právě Golema. Zároveň se nemrtví v jeho přítomnosti obvykle projeví (fext, upír….)

III. Stupeň: tepna
Základ: 3 kg čerstvého zvířecího masa, 2 kg čerstvého masa humanoida, kus masa z „živého“ nebo nedávno usmrceného nemrtvého
Cena: 25 zl
Magenergie: 27
Výroba: 3 dny doma
Dovednost: Řeznictví (Pitva, Pokročilá extrakce)– + 7 –
ZVL: Upíří útok – Golemův úspěšný útok jej léčí v poměru 1:1
ZVL: Transfúze – Golem dokáže „přelít“ každé živé bytosti tolik životů ze svých, kolik je dvojnásobek jeho životaschopnosti v poměru 1:1
ZVL: Krvácivé zranění – golemův zásah způsobí krvácivou ránu (50%) která zraňuje i v následujících kolech (1k6 v prvním kole následujícím po zranění, -1 v dalším kole atd….). Takto vykrvácený protivník samozřejmě během boje Golema neléčí.
ZVL: Golem získává hobití čich, který se vztahuje pouze na živé bytosti. Pozn. „Krvák“ byl použit Stoliny v Podzemních válkách, jak se píše v knize Legendy o Kameni a Krvi. Údajně byl zodpovědný za vyhynutí jednoho z 50 prvních trpasličích rodů - Horolamů.

Kyselina:
I. Stupeň: zásada
Základ: 2 litry zkažené vody, 1 dávka (1-10 žvt kurare nebo jiný jed), zelený opál, skleněná trubička
Cena: 5 zl
Magenergie: 10
Výroba: 1 den doma
Dovednost: Vaření – +3 –
Kyseliny a podobné útoky golema zraňují za 1/2.
Golem může pozřít různé tekutiny a kaše a přeměnit je v jedové kapaliny a kyseliny
ZVL Kyselinová pěst - Golemův útok pěstí do způsobí navíc zranění 1k6 životů kyselinou.
ZVL: Golemův dotyk pomalu leptá (neleptá sklo). Lze to využít pro znehodnocení a poškození věcí, nebo také pro značení, čištění atd.
ZVL: Golem může vyprodukovat 1 dávku jedu denně (která se dá natřít na zbraň) Zranění 1 – 6 žvt. Jed vyprchá bez ohledu na skladování zhruba po týdnu.

II. Stupeň: jed
Základ: : 2 litry zkažené vody, 1 dávka (1-10 žvt kurare), skleněná trubička, dávka živočišného jedu (pavouk, škorpion) nebo odvar z bylinného (např. bolehlav), síra
Cena: 15 zl
Magenergie: 17
Výroba: 2 dny doma
Dovednost: Vaření – + 5 -
Kyseliny a podobné útoky golema zraňují za 1/3.
ZVL Kyselinová pěst – je rozšířena i na zbraň.
ZVL: Jed, který Golem produkuje, zraňuje za 1k10 a vyprchá až po 14ti dnech.
ZVL: Golem dokáže pohltit jedovaté plyny a přeměnit je v čistý vzduch. Dokáže takto čistit vzduch v dosahu 10 sáhů od golema celý den, ale stojí ho to 1mg na den. (případně více v závislosti na znečištění)
ZVL: po pozření dokáže Golem identifikovat, zda to, co pozřel, bylo pro člověka jedovaté (80%)

III. Stupeň: Kyselina
Základ: 2 litry zkažené vody, 1 dávka (1-10 žvt kurare), skleněná trubička, dávka živočišného jedu (pavouk, škorpion) nebo odvar z bylinného (např. bolehlav), síra, skřetí zvratky (nebo jiného tvora, skřetu příbuzného)
Cena: 22 zl
Magenergie: 23
Výroba: 3 dny doma
Dovednost Vaření– + 7 –
Kyseliny a podobné útoky golema zraňují za 1/6.
ZVL: Golem dokáže naplnit 1x za týden flakon Puchčoudem či náplň do Pyroforovi pasti. (Trvanlivost je však omezena zhruba na měsíc) Pokud tak dosud neučinil, může použít zvláštní útok, který se bude řídit stejnými pravidly.
ZVL: Čištění vzduchu je efektivnější a stojí jen 1mg na týden.
ZVL: Proud kyseliny – Golem dokáže jednou za den vstříknout kyselinový jed na libovolného nepřítele (v případě, že ten den dosud neodčerpal jed). ÚC: 15/0, při úspěšném zásahu se propaluje dále a zraňuje vždy o 1 život méně než v předchozím kole. Buď lze zrušit hraničářovým neutralizuj jed nebo sundáním svršku či neutralizací vodou (např. skočit do vody).

Nauka o stvoření
Příloha III. svazku
Vylepšení a údržba Golemů

Tento spis podléhá Gnodorskému embargu na trpasličí vědomosti a je zakázáno jeho šíření jakýmkoliv Nadzemcům pod trestem dle Železné knihy, dodatek 3, strana 7, odstavec 2!

Kniha obsahuje popisy a postupy na vylepšení Golemů různých typů, aby byly efektivnějších ve svých úkolech.

Správný Golem, jako takový, se snaží vždy plnit své povinnosti. Rozumný Golem se pak snaží předcházet svému poškození, aby si zachoval úspornost a výkonnost. Moudrý Golem se pak snaží případné poškození zvrátit a napravit. Čas od času je potřeba mu pomoci.

Oprava Golemů

Na Golema nepůsobí léčivá kouzla (s výjimkou golemů se Zapovězenou modifikací, na které někdy působí černá magie, podobně jako obnovuje nemrtvé). Nelze je opravovat (slovo léčit není vhodně výstižné) ani obvazy, lektvary či jinými způsoby. Lze je ale, při použití správného náčiní, opravit. Tato dovednost je příbuzná s vytvářením sofistikovaných pyroforových pastí a zvládne ji jen málo nezasvěcených. (podmínka naučení je kovářství – dobře -, či povolání Pyrofor). Golema je tedy možné opravit, což ovšem vyžaduje nějaké suroviny jako dráty, hřeby apod… pro zjednodušení budeme s tímto spotřebním materiálem a součástkami počítat jako s alch. Surovinami. Proces opravy trvá zhruba 1 hodinu, závisí na poškození.

Vlastnost: obratnost
Obtížnost: těžká
Ověřování: 1 x za trvání procesu, na 1 Golema lze použít 1x denně
Spotřeba: 1 život/0,5 suroviny
Totální úspěch: Golem je opraven za 1k10 + 5 životů (oprava 5ti životů trvá 3 směny)
Úspěch: Golem je opraven za 1k10 životů. (oprava 1 života trvá zhruba směnu)
Neúspěch: Golemovi byl opraven jen jeden život a trvalo to 3 směny.
Fatální neúspěch: Golem byl poškozen za 1k6 životů.

Pozn. Bylo zaznamenáno, že na Golema částečně působí kouzlo „Sprav“. Efekt kouzla byl důkladně zaznamenán. (15 magů, opravuje 1k6 životů)

Golemova regenerace

Každý golem, byť není přesně určeno jak, může pozřít materiál, ze kterého je vytvořen. Tohoto materiálu spořádá jen relativně malé množství, avšak jeho regenerační proces se tím zažehne a trvá několik hodin. Kupříkladu kamennému golemovi stačí jeden kamenný valoun o velikosti trpasličí pěsti a jeho regenerace probíhá až 10 hodin (1k10 hodin). Golem sám vycítí, kdy se jeho samoopravný proces zastaví a je potřeb pozřít další sousto.

Vybavení Golema

Ačkoliv se může zdát, že Golem stvořený již s vybavením je efektivnější, opak je pravdou. Dokonce i zbraněmi vybavený Golem bývá efektivnější než se zbraněmi vytvořený. V případě poškození vybavení je snadnější jeho výměna či oprava, nehledě na to, že je golem více všestranný. Jako poučku používáme přirovnání k železnému golemovi, který má za úkol chránit krále. Byl stvořený již se štítem a sekerou. Král se na noc zamkne ve své ložnici a golem hlídá před ní. Když se ozvou podivné zvuky z královi ložnice, golem jej chce zkontrolovat. Sice má klíč, ale nedokáže ho uchopit. Než se mu podaří vyrazit dveře, je již pozdě. Proto je všeobecně doporučováno vytvářet golema s volnými pažemi a alespoň třemi prsty, aby byl schopen užívat běžné nástroje.

Vylepšení Golema

Golema lze vylepšit celou řadou osvědčených způsobů. Zde je jejich seznam a postup k jejich tvorbě. Každý z těchto doplňků lze dodatečně golemovi přidat či odebrat. Druhý otvor, Kování, Obruče, Pancíř, Kovová oka, Kladka, Jeřáb, Kormidlo, Lucernové pouzdro, Čelisti, Kapsa, Přikovaný pás, Pěstní nástavec

Druhý otvor
Základ: -
Suroviny: 35
Magenergie: 6
Doba výroby: 1 den doma
Trvanlivost: 2 roky

Každý Golem má cosi jako ústa, alespoň pokud se chce sám regenerovat. Druhý otvor je něco jako druhá ústa. Lze jím trávit surovinu, ze které je Golem vytvořen a zdvojnásobit tak rychlost jeho regenerace. S Druhým otvorem se tedy léčí rychlostí 2 životy za hodinu.

Kování
Základ: železo, měď či bronz
Suroviny: 8
Magenergie: 2
Doba výroby: 1 den doma
Trvanlivost: neomezeně

Golem může mít na sobě kovové výztuhy, které mu zvyšují obranné číslo o 1. Nemůže mít zároveň kování a obruče či pancíř.

Obruče
Základ: ocel
Suroviny: 42
Magenergie: 8
Doba výroby: 1 den doma
Trvanlivost: neomezeně

Golem má na sobě ocelové výztuhy a obruče, které zvyšují jeho OČ o 2. (nemůže mít zároveň s kováním či pancířem)

Pancíř
Základ: Gnodorská ocel (ocel z výhně salamandra) či jiný vysoce kvalitní kov
Suroviny: 382
Magenergie: 18
Doba výroby: 3 dny doma
Trvanlivost: neomezeně

Golem má na sobě velmi pevné ocelové výztuhy, kování a obrněná místa, což zvyšuje jeho OČ o +4. Nemůže mít spolu s obručemi a kováním.

Kovová oka
Základ: kvalitní železo
Suroviny: 42
Magenergie: 4
Doba výroby: 1 den doma
Trvanlivost: neomezeně
Je prakticky nemožné, aby golem nosil standardní kožené či látkové cestovní vybavení. Dokonce i takové, které mu je uděláno na míru se záhy prodře a ošoupe. Proto se Golemům na záda instalují kovová oka, do který se pak dají snadno přidělat cestovní koše, vaky či truhly. Také lze oka použít pro upoutání či transport golema například pomocí jeřábu.

Kladka
Základ: železo
Suroviny: 18
Magenergie: 5
Doba výroby: 1 den doma
Trvanlivost: neomezeně
Na golemovo rameno je upevněna kladka, která může být jím, či někým jiným použita pro efektivnější zdvih břemene. Síla se počítá jako 2x větší.

Jeřáb
Základ: kvalitní ocel a pavoučí lano
Suroviny: 47
Magenergie: 9
Doba výroby: 2 dny doma
Trvanlivost: neomezeně
Na golemovo záda je upevněn jeřáb, která může být jím, či někým jiným použita pro efektivnější zdvih břemene. Síla se počítá jako 3x větší.

Lucernové pouzdro/nástavec na pochodeň
Základ: železo
Suroviny: 8
Magenergie: 2
Doba výroby: 3 hodiny
Trvanlivost: neomezeně
Na golemovi je místo, kam lze vložit či zavěsit menší lucernu či umístit pochodeň tak, aby měl volné ruce, mohl se pohybovat a zároveň se tím neohrožoval.

Čelisti
Základ: mitril
Suroviny: 618
Magenergie: 7
Doba výroby: 3 dny doma
Trvanlivost: 2 roky
Čelisti zrychlují golemovu regeneraci na dvojnásobek. 1 život si tedy „opraví“ za 0,5 hodiny. Čelisti mohou být jak v základních ústech, tak ve „Druhém otvoru“.

Kapsa
Základ: -
Suroviny: 11
Magenergie: 6
Doba výroby: 6 hodin
Trvanlivost: 2 roky
Kapsa nebo spíše dutina je uzavíratelný prostor uvnitř golema, kam má přístup jedině on. Dutina je velká asi jako malý vak v závislosti na velikosti golema. Vykradení takového místa není sice naprosto vyloučeno, ale je to velmi nepravděpodobné a takový úkryt je všeobecně považován za velmi bezpečný.

Přikovaný pás
Základ: kvalitní ocel
Suroviny: 45
Magenergie: 4
Doba výroby: 6 hodin doma
Trvanlivost: 1 rok (ale lze opravit u kováře za cca 10 zl)
Jakýkoliv opasek je u golema předem vyloučený a obstál by nanejvýš několik dní. Je ale možné opasek na golemův pás přikovat a umožnit mu tím nosit u pasu zbraň případně něco jiného. Časem se ale i takový opasek opotřebuje a proto je potřeba jej čas od času opravit.

Pěstní nástavec
Základ: železo
Suroviny: 18
Magenergie: 7
Doba výroby: 5 hodin doma
Trvanlivost: 1 rok (ale lze opravit u kováře za cca 10 zl)
Pěstní nástavec je něco jako vestavěný boxer. Golema nijak neomezuje, ale v případě útoku pěstí je síla Golemova úderu o 2 silnější.

Okované předloktí
Základ: ocel
Suroviny: 4
Magenergie: 2
Doba výroby: 7 hodin
Trvanlivost: 1 rok (ale lze opravit u kováře za cca 10 zl)
Golem je schopen krýt se předloktím podobně jako by měl štít. V případě, že štít používá, se okované předloktí nezapočítává. V opačném případě získává +1 k OČ a je jedno jakou zbraň používá.

Vystřelovací kotva
Základ: ocel, pavoučí lano
Suroviny: 15
Magenergie: 2
Doba výroby: 1 hodina
Trvanlivost: na 1 použití

Do golema je instalována pružina, lano a hák. Z Golemova těla vystřelí hák na vzdálenost nejvíce 20 sáhů, ke kterému je přiděláno úzké, ale pevné lano. Samotného Golema udrží zhruba několik kol, člověka však bez problémů. Je určeno spíše k jištění, k překonání překážky, k zachycení předmětu či osoby apod… Pod vodou má hák zhruba poloviční dosah. Po použití je třeba hák i lano opět instalovat do golema a stlačit pružinu, takže vystřelovací kotva je opravdu na 1 použití.

Nauka o stvoření
Pokročilé materiály na tvorbu golemů

Tento spis podléhá Gnodorskému embargu na trpasličí vědomosti a je zakázáno jeho šíření jakýmkoliv Nadzemcům pod trestem dle Železné knihy, dodatek 3, strana 7, odstavec 2!

Kniha obsahuje návody na tvorbu golema z nových materiálů, než je jen hlína, kámen a dřevo, doplněné o poutavé výpočty a ilustrace.

Železo
Železný golem, podobně jako golem z bronzu či mědi, je velice těžký a také nákaldný. Za stupeň velikosti vychází zhruba na 300 zl jen cena materiálu. Navíc je potřeba jej magenergicky kotvit, což zvyšuje nákladnost many o zhruba 70mg na stupeň velikosti. Železný golem ale získává větší sílu a životaschopnost. (síla +1, životaschopnost +2 - orientačně)

Ocel
Ocelový golem je kvalitnější obdoba železného a z důvodu lepší údržby je taktéž často využíván. Náklady 500 zl, 120 mg / stupeň velikosti. (síla +2, životaschopnost +3)

Gnodorský golem
Golem z kvalitní oceli získané v žáru salamandra.
Náklady 1500zl, 180mg / stupeň velikosti. (síla +2, životaschopnost +4)

Gnodorský golem s mitrilovou vložkou
Golem z kvalitní oceli získané v žáru salamandra doplněná o mitrilový obal kolem matrice, který umožňuje přidat třetí aditivum.
Náklady 2000zl, 220mg / stupeň velikosti. (síla +2, životaschopnost +4)

Led
Golem, jehož tělo je vytesané z ledu. Levná varianta golema, užívaného na území permafrostu, nejčastěji za účelem dopravy či nenáročné obsluhy.
Náklady 10 zl/ 20 mg/stupeň velikosti (síla -, životaschopnost -1)

Kosti
Kostěný golem bývá využíván pro zastrašení nepřítel, ovšem může být nebezpečný i v boji. Použití kostí na tvorbu těla je zakázáno vyhláškou.
Náklady 20zl / 30 mg/ stupeň velikosti (síla -, životaschopnost +1)

Živočišný golem
Živočišný golem byl pro svoji odpornost zakázán již v počátcích, byť je jeho psychologický efekt nesmírný. Golem „sešitý“ z různých kousků jiných těl je pak srovnatelný s kostěným. Náklady 30zl / 28mg/ stupeň velikosti (síla +1, životaschopnost - )

Tvrzené dřevo
Existují dřeviny, jako například železostrom, které svou tvrdostí vysoce převyšují jiné dřevěné materiály. Takový Golem vydrží mnohem více, než jiní dřevění golemové. Náklady 120zl/ 70mg/ stupeň velikosti (síla -, životaschopnost +2)

Efekt jednotlivých materiálů na tvorbu golemů je shrnut v Souhrnné tabulce Golemů.

Souhrnná tabulka Golemů podle materiálu

MateriálSílaObratnostOdolnostInteligenceCharismaZákladní KZ
ŽivotaschopnostSurovinyMagenergie
Hlína10-152-710-152/-44-93 (odolnost vůči ohni)
14021
Dřevo11-168-1311-162/-45-10426031
Kámen14-193-814-192/-43-8526031
Železo12-174-912-172/-42-76430070
Tvrzené dřevo
12-178-1312-172/-45-106412070
Ocel14-194-914-192/-42-775500120
Dokonalý kov
16-215-1016-212/-43-8861500180
Kosti11-168-1311-162/-42-7432030
Živočišný12-174-912-172/-41-6543028
Led14-192-710-152/-43-8431020

Pozn. Parametry Golemů mohou přesáhnout stupeň 21.

Tabulka oprav Golemů

ÚpravaSílaObratnostOdolnostInteligenceCharismaZákladní KZ
ŽivotaschopnostSurovinyMagenergie
Velikost A
---------
Velikost B
+2-1+1---+1x2x2
Velikost C
+4-2+2--1-+2x3x3
Živelná modifikace
------+1dle mod.
del mod.
Animální golemid
---+1 (savec)
--ŽVT golemidu (max x2)
ŽVT golemidu x2
ŽVT golemidu x5
Humanoidní golemid
---dle golemidu
--ŽVT golemidu (max x2)+300ŽVT golemidu x10


Pozn. Golem spotřebuje za měsíc tolik many, kolik je jeho životaschopnost. Šém dokáže dobýt každý alchymista

Nauka o stvoření
Svazek IV.
Golemové II. Třídy

Tento spis podléhá Gnodorskému embargu na trpasličí vědomosti a je zakázáno jeho šíření jakýmkoliv Nadzemcům pod trestem dle Železné knihy, dodatek 3, strana 7, odstavec 2!

Spis pojednává o stvoření Golema pomocí duše humanoidního tvora. Obsahuje i odkazy na právní a zákonné možnosti a omezení.
Golem s golemidem humanoida je povinován sloužit Gnodorskému lidu po zbytek své existence.
Léta světa 1620 byl vydán neodvolatelný královský výnos 811, který byl zaznamenán v železné knize jako Zákon o recyklaci. "Každý golem, jehož služba dosáhne 300 let je považován za zastaralého a je rozebrán na náhradní díly. Jeho existence je tím ukončena a jeho duše se stává svobodnou. Jeho Golemid NESMÍ být znovu použit a to z morálních, etických i přírodních důvodů. Existenční nesmrtelnost v podobě Golema je zakázána. Každý humanoid, který je transformován pomocí Transmiteru humano-Ida tak musí učinit dobrovolně, vědomě a bez vnějšího ovlivnění. Musí být seznámen se zákonem o Recyklaci a musí podepsat prohlášení o souhlasu s recyklací po vypršení lhůty jeho životnosti. Golemid z něho získaný se stává majetkem Gnodorské říše."
Golem vytvořený v rozporu se zákonem bude recyklován. Golem, který s recyklací nesouhlasí, s ní již v minulosti souhlasil, a nebo byl vytvořen v rozporu se zákonem a bude recyklován. Golem, který nepracuje pro blaho trpasličí říše, bude recyklován. Zákon myslí skutečně na vše, na to pamatujme.
Golem s golemidem humanoida je nákladný nástroj a dle toho by měl být poctivě, pravdivě a úplně evidován a označen. Mašina, tedy transmitor humano-ida má vstupní a výstupní kóji. Do výstupní kóje je umístěn Golem. Maximální velikost Golema je 3 sáhy (C). Většího je možné vyrobit jen v sdrci Gnodorské říše, která tyto Kolosy vytváří obvykle pouze na zvláštní objednávku. Do vstupní kóje umístíme trpaslíka či jiného humanoida. Z bezpečnostních a politických důvodů doporučujeme vybírat toliko trpaslíky a vzhledem k systémům trpasličí říše nevytvářet větší golemy než dvoumetrové (B). Vhodným trpaslíkem je muž či žena po dvoustovce (tedy stáří se již podepsalo na jejich pracovním výkonu), váleční veteráni, mrzáci po pracovním úrazu apod... Manuálně a válečnicky nadaný, ovládající toliko trpasličí jazyk, lehce podprůměrného rozumu, bez záznamů o prohřešcích proti pravidlům a vůbec bez všeobecného povědomí o světě. Vhodný je pak trpaslík se zázemím a rodinou či přáteli. Takový trpaslík má své závazky a nemůže si činit, co chce. Od toho lze abstrahovat při vytváření výslovně válečného golema. Trpaslík by měl mít všeobecný názor, že se mu dostalo té cti, sloužit říši dalších 300 let. Samozřejmě musí podepsat protokol Souhlas s Recyklací.
Celý proces trvá jen několik minut a je z 80% úspěšný. Žel Dárionovi, 20% dárců duše zemře bez užitku. Ti ostatní zemřou také, tělo je usmrceno elektrošoky, ovšem duše je přenesena po „zlaté cestě“ do Golema, kde se trvale usadí až do recyklace, nebo do vyčerpání zásobníku v šému. Důrazně doporučujeme každému Golemovi hlídat si stav nabití ve svém šému a mít zde energii vždy nejméně na 1 rok dopředu. Nutno podotknout, že obecně šém je nástroj nadmíru užitečný. Animální golemid potřebuje o něco větší kapacitu šému z důvodu větší životaschopnosti. Humanoidní golemid pak potřebuje vysokokapacitní šém, ale to je podrobně popsánu ve svazku "Šém, vynález desetitisíciletí".
Doposud není zaznamenán případ, že by se magicky aktivní humanoid dokázal transmitovat do golema. Takový pokus vždy končil neúspěchem a smrtí magika. Magikům je tedy transmitace zapovězena, s výjimkou alchymistů, kteří nejen že jsou schopni transmitaci přežít, ale zachovávají si své schopnosti lučby, byť jsou vzhledem k omezené obratnosti golemů značně ztíženy. Takový golem – alchymista je ideálním pomocníkem a strážcem alchymistické laboratoře, ženistů či střelmistrů.
Golem má parametry, se kterými byl stvořen. Jediný parametr, který se přenese do Golema z humanoida, je inteligence. Náročnost pro humanoidního dárce se různí jeho fyzickou a duševní silou. Ze zkušeností je jasné, že lazar, lůza či nedospělý jsou pro přenos méně nákladní, než zkušení veteráni a odborníci. Jejich síla se projeví i na golemovi, nic méně stejně tak se zvýší jejich spotřeba magenergie. Obecně se doporučuje nenabíjet transmitor na méně než 100 magů a stejnou zásobu poskytnout i Golemovi. Po každém přenosu je třeba obnovit „zlatou cestu“ tedy instalovat do mašiny nové nugety pro přenos duše. Struska, která zbyde po původních nugetech je alchymisty dále využívána pro zdobení skla či na jiné účely. Použití Mašiny je pak velmi jednoduché a je popsána zjednodušenými runami v souladu s Předpisy o použití pokročilé technologie. Doporučujeme všem uživatelům absolvovat řádné proškolení.

(svazek o Golemech I třídy jsem záměrně vynechal. Půjde s největší pravděpodobností o golema vzniklého z magicky aktivní myslící bytosti)

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Díky za tip, příště se pokusím nějak to napravit. A díky za schválení:)


 Uživatel úrovně 8

Protip: Před odesláním do čekárny zkopírujte text do poznámkového bloku (Notepad), uložte jako html, prohlédněte si jak to vypadá, a pokud se to neshoduje s vaší představou, začněte přidávat html tagy, dokud to nevypadá tak, jak chcete, a teprve pak to odešlete. Zahrnutím tohoto kroku znatelně zkrátíte dobu čekání, a zajistíte si, že si redaktor nepůjde hodit mašli, když po hodině tagování narazí na tabulku o stu buněk ;-) Alternativou je vyvěšení dokumentu na nějakém online úložišti, kde pak stačí poslat odkaz.