Alchymista

Démon esencomancie Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 1

Ve své podstatě se jedná o démona odvozeného od demonů "Požírač magenergie", "Proměn prvků", "Požírač duší" a "Odsavač magenergie", a je založený na předpokladu, že přinejmenším "požírač magenergie" je pravidlově vyvážený. Rozdíl spočívá v tom, že jsou jeho schopnosti manipulovat různými "esencemi" poněkud rozšířené a sdružené pod jednu astrální entitu. Tento démon se poprvé vyskytuje v první sféře. Za každou sféru získává jeden pomyslný "sférický bod". Theurg při zaklínání démona tyto body proměňuje za jednotlivé démonovy schopnosti. Ty se dělí do tří kategorií - zbraňové (mohou se projevit pouze je-li démon zakletý ve zbrani), nádobové (mohou se projevit pouze pokud je démon zakletý v nádobě - torně, truhle, apod.) a pasivní (nejsou závislé na tom, v čem je démon zakletý).

1. Zbraňové schopnosti

Odčerpávání kouzelnické magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů (efekty více esenčních zásobníků stejného typu - tzn. zde například "o kapacitě 50 magů" se sčítají); Pozření 1k10 magů kouzelnické magenergie při úspěšném zásahu zbraní (maximálně však tolik, kolik se vejde do dostupných esenčních zásobníků).

Přičerpávání kouzelnické magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Dodání 1k10 magů kouzelnické magenergie při úspěšném zásahu zbraní (maximálně však tolik, kolik zbývá v dostupných esenčních zásobnících, s tím že cokoliv nad rámec přirozeného maxima cílové bytosti přichází vniveč).

Odčerpávání hraničářské magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Pozření 1k10 magů hraničářské magenergie při úspěšném zásahu zbraní (démon hraničářskou magenergii konvertuje na kouzelnickou).

Přičerpávání hraničářské magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Dodání 1k10 magů hraničářské magenergie při úspěšném zásahu zbraní.

Odčerpávání životní energie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Pozření (1k10)x2 životů při úspěšném zásahu zbraní (démon životy konvertuje na magenergii v poměru 2:1)

Přičerpávání životní energie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Dodání (1k10)x2 životů při úspěšném zásahu zbraní (přičerpávané životy vznikají z magenergie z esenčního zásobníku zpětnou konverzí v poměru 1:2).

Odčerpávání duševní energie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 1 úrovně; Každý sférický bod se projeví v pasti, proti které si hází démon při úspěšném zásahu zbraní: (počet sférických bodů) - (životaschopnost nebo úroveň cíle) ~ 6 ~ snížení úrovně / nic. Počet upitých úrovní v případě úspěšného hodu je roven hodnotě hodu snížené o 5 (př.: Hod 1k10 + oprava za rozdíl úrovní = 6, šest sníženo o pět je jedna, démon upije jednu úroveň) - maximálně však tolik úrovní, kolik má démon k dispozici prázdných esenčních zásobníků o kapacitě jedné úrovně (konverze mezi úrovněmi a jinými esencemi není možná).

Přičerpávání duševní energie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný "esenční zásobník" o kapacitě 1 úrovně; Mechanismus působení je stejný, jako v případě odčerpávání duševní energie, jen úrovně neubírá, ale přidává. Past zůstává stejná (teorie: doplňovat vyšší úrovně je těžší, než doplňovat nižší úrovně). Úrovně přidané nad rámec přirozené hodnoty cílového tvora nemají žádný herní efekt - pouze v případě dalšího upíjení úrovní jsou primárně upíjené tyto nadrámcové úrovně.

2. Nádobové schopnosti

Požírání hmoty

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Pozření předmětů v hodnotě (1k10)x8 zlatých o maximální hmotnosti 20 mincí během jedné směny pobytu v nádobě (maximálně však tolik, kolik se vejde do dostupných esenčních zásobníků; démon pozřenou hmotu konvertuje na magy v poměru 8:1). Požírání hmoty není závislé na organičnosti / anorganičnosti požíraného materiálu, musí se však jednat o materiál neživý (živá krysa - ne, mrtvá krysa - ano). Démon se při požírání řídí lokální hodnotou požíraných objektů.

Vytváření hmoty

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný esenční zásobník o kapacitě 50 magů; Možnost uvnitř nádoby vytvářet kvanta jednoho prvku v hodnotě (1k10)x8 zlatých o maximální hmotnosti 20 mincí během jedné směny činnosti démona (démon konvertuje magy v zásobnících na hmotu v poměru 1:8). Při znalosti více prvků může vytvářet i odpovídající směsi / slitiny / sloučeniny.

3. Pasivní schopnosti

Plošné odčerpávání kouzelnické magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Prázdný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Každý sférický bod se projevuje do šance, že se démonovi podaří pohltit veškerou magenergii kouzelnického kouzla seslaného kouzelníkem nacházejícím se v okruhu 100 sáhů (pohlcené kouzlo je "odchyceno" hned při seslání a nijak se neprojeví). Tato šance se spočítá jako [(50x počet sférických bodů) děleno (vzdálenost v sázích)]%. Pokud by magenergie kouzla přesahovala volné místo v zásobnících, k pohlcení nedojde.

Plošné přičerpávání kouzelnické magenergie

- Každý sférický bod s sebou přináší: Plný "esenční zásobník" o kapacitě 50 magů; Každý sférický bod se projevuje do šance, že se démonovi podaří nahradit veškerou magenergii kouzelnického kouzla seslaného kouzelníkem nacházejícím se v okruhu 100 sáhů (démon kouzelníkovi nahradí úbytek magenergie). Tato šance se spočítá jako [(50x počet sférických bodů) děleno (vzdálenost v sázích)]%. Pokud by magenergie kouzla byla větší, než množství magenergie zbývající v zásobnících, doplní se kouzelníkovi pouze tolik, kolik je možné.

Plošné odčerpávání/přičerpávání hraničářské magenergie

- Stejně jako u kouzelnické magenergie.

Plošné odčerpávání/přičerpávání životní energie

- Stejně jako u kouzelnické magenergie, avšak každý z nich má dvě varianty: Odčerpávač 1 reaguje na jakékoliv zranění způsobené v jeho blízkosti, a odsává jednou tolik životů, než kolik bylo tímto zraněním způsobeno. Odčerpávač 2 naopak reaguje na jakékoliv zranění, které bylo v jeho okolí vyléčeno a odsává všechny nově získané životy. Analogicky přičerpávač 1 reaguje na zranění a okamžitě ho léčí, zatímco přičerpávač 2 reaguje na léčení a tyto léčivé účinky posiluje. (stále platí, že dva životy mají hodnotu jednoho magu v zásobníku)

Hladovění

- Každý sférický bod způsobuje, že celková magenergie shromážděná v esenčních zásobnících poskytnutých zbraňovými a plošnými schopnostmi každou půlnoc klesá o 2 magy (hodí se tak v případě, že má daný předmět být využíván spíše k odčerpávání).

Dobíjení

- Každý sférický bod způsobuje, že celková magenergie shromážděná v esenčních zásobnících poskytnutých zbraňovými a plošnými schopnostmi každou půlnoc roste o 2 magy (hodí se tak v případě, že má být daný předmět využíván spíše k přičerpávání).

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Tož tu máte k počteníčku další samoschválenou teoretickou démonickou prácičku - V zásadě všechno by mělo mít oporu v pravidlech (zejména tabulce převodů), jen jsem přidal pár redukcí (požirač má v pravidlech kapacitu 100 magů na sféru a pravidlový pohlcovač má při stejné vzdálenosti desetkrát větší šanci na úspěšné pohlcení).