Alchymista

Paměť materie Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

Předpokladem pro přijetí myšlenky celého díla je přijetí faktu, že neživé předměty mají svou formu "duše". Každý objekt má vlastní materii, podstatu. Tato materie sice neoplývá vědomím, emocemi či fantazií, ale jednu důležitou vlastnost s dušemi živých tvorů přece jen sdílí - paměť.

Než se dostaneme dál, musíme jednoznačně odlišit, co je jeden konkrétní předmět, co je soustava objektů a co vůbec objektem není. Např. meč je jeden objekt s vlastní materií, toulec s šípy je soustava objektů, z nichž každý má vlastní materii, ale třeba voda v kýblu nebo kaše v míse objektem není (na rozdíl od kýblu a mísy). Obecně se dá říct, že materií oplývají téměř všechny fyzické předměty, o kterých lze jako o objektech uvažovat (a proto hrouda kaše vržená na barbarského válečníka přestává být obsahem jiného objektu a stává se objektem s vlastní materií až do chvíle, než se rozprskne o jeho štít či v případě dobrého hodu obličej). Jen tyto předměty mají paměť, se kterou dokáže Alchymista zacházet. (Tím neříkám, že třeba les či řeka nemají vlastní duši a paměť, ale s Matkou přírodou si v kontextu DrD lépe rozumějí Druidové.)

Informace obsažené v paměti materie

Paměť materie samozřejmě funguje trochu jinak než paměť lidská. Neumí uchopit složité informace, nevytváří logické souvislosti mezi událostmi, neumí pojmenovat dění okolo sebe. Co tedy naopak zachytit a tím pádem předat Alchymistovi dovede:

 • Pozici předmětu v průběhu času v porovnání se svou současnou pozicí - tedy kde se nacházel v minulosti
 • Přibližné vlastnosti bezprostředního okolí v průběhu času - tedy zda byl předmět v průběhu času na čerstvém vzduchu, v uzavřené místnosti, pod vodou, blízko ohně...
 • Přesné složení objektu - tedy materiály, ze kterých je vyroben
 • Obsah surové alchymistické magenergie - což je informace zbytečná u všeobecně známých zdrojů magenergie, ale velmi užitečná u zdrojů nových a neznámých
 • (Nepovinně) obsah alchymistické magenergie a identitu přítomného démona astrálních sfér - jinými slovy, do díla se tímto integruje Vidění magenergie a Poznávání kouzelných předmětů (se všemi pravidlovými mechanikami)

Alchymistická manipulace s pamětí materie

Aby mohl alchymista s pamětí objektu pracovat, musí ho samozřejmě podrobně zkoumat. K tomu využívá paměťové médium ve formě roztoku, ve kterém zkoumaný objekt plave, ideálně plně ponořený (z čehož plyne náročnost rostoucí s velikostí předmětu). Alchymista pak s rukama namočenýma v tomto roztoku poměrně bez potíží získává informace obsažené v předmětu, a jelikož předměty bez démonů nekladou odpor, potřebujeme jen určit rychlost, s jakou tyto informace získá. Tato rychlost je pro všechny předměty stejná (neboť déle existující předměty předávají více informací, ale zato mají stabilnější materii a předávají je rychleji) - získání všech informací bude Alchymistovi trvat [3K6 - (Odl + Int)] hodin, nejméně však dvě. Není nutné získat všechny informace najednou.

Pokud se v předmětu démon nachází a v získávání informací Alchymistovi brání (čímž automaticky odhalí svou přítomnost), překonává Alchymista past Roz ~ 4 ~ získá/nezíská informace. Tento hod je potřeba podstoupit při každém "sezení" - tedy pokaždé potom, když Alchymista kontakt s roztokem přeruší.

Teď už zbývá jen popsat roztok potřebný k procesu:

 • Paměťové médium (1 litr)
 • Magenergie: 1 mg
 • Suroviny: 3 zl.
 • Základ: 1 l vína (ve víně je totiž pravda)
 • Výroba: 3 směny (i v polních podmínkách)
 • Skupina: Ostatní
 • Při stejné době výroby je možné roztok vyrábět v libovolném množství.

Shrnutí

Alchymista získává přístupem k duši předmětu následující: GPS lokátor, spektrální analýzu, analýzu obsahu surové magenergie a, chcete-li, vidění magenergie a poznávání kouzelných předmětů.

Diskuze

 Uživatel úrovně 4

Nathaka:
Mám dovednostní systém kde jednou z dovedností je i alchymie ale rozhodně nemám démony, sféry, bhuty a podobné věci. Co mi zbylo z alchymie je pouze míchání různých lektvarů a tvorba magických předmětů. Duši materie taktéž nemám a ani zavádět nemíním.

Plž


 Uživatel úrovně 8

Plž: A mají v tvém světě předměty duši, s kterou mohou alchymisté nějak pracovat (jestli tam teda vůbec máš alchymisty)?


 Uživatel úrovně 4

Paměť materie je velmi pěkná věc a pro hru jistě přínosná ale bohužel ne pro moji. Již před nějakým časem jsem do magie zařadil pod umění věštecké náhled jak do budoucnosti tak především do minulosti. Jen je to pomocí kouzel.

S čím bych ještě nesouhlasil je možnost sledování umístění předmětu. Osobně si myslím že paměť by se měla vztahovat jen na dění se samotnou matérií tedy co se předmětu dotýkalo ale nikoliv kde přesně (v rámci daného světa) se věc nacházela.

Vše co jsem napsal je jen moje představa materie a její paměti, která je zkrátka jiná, ale rozhodně to není chybou dílka.

Plž


 Uživatel úrovně 8

UnknowN: Jako už tradičně děkuji za rychlé schválení. Rovněž děkuji za příjemné hodnocení. :)
Je asi pravdou, že paměť materie mohla obsahovat i mnohem "metafyzičtější" informace a celý příspěvek mohl mít stejně dobře formu třicetistránkové eseje o duších objektů, ale tyhle "metafyzické" myšlenky jsou snad ze všech nejrozporuplnější a mně docela stačilo, jak jsem se zamotal do úvah o časoprostoru v diskuzi pod Myšlenkovými světy, když jsem musel reagovat na všemožné rýpání. Otázkou taky je, nakolik je taková metafyzika přínosná pro samotnou hru - může pochopitelně podpořit atmosféru a dát celé hře jistý náboj mystična, no na druhou stranu takový náboj musí stejně vytvořit PJ tím, jak to celé podá, a k metafyzickým úvahám podle mě pravidlový příspěvek jakožto návod nepotřebuje.
Tolik tedy k tomu, proč jsem se rozhodl držet se "při zemi".

Jinak s pobavením sleduju, že se nám oběma líbí nápady toho druhého, ale vždycky nám přijde, že to šlo zpracovat kreativněji. Někdy bychom měli dát dohromady nějaké dílo jako tvůrčí duo, a schválně, jestli se ta oboustranně excitovaná kreativita projeví v plné síle. :-))

Zdar a sílu do dalších kritik přeje Nathaka :B

Martel z Kantonu: Děkuju, jsem rád, že se líbí. :)


 Uživatel úrovně 0

Dobrý den,

příspěvek se mi velmi líbí, nabízí příležitosti pro dobrodružství, z tohoto pohledu to považuji za velmi přínosné. Vše je popsáno jednoduše a je to celkově krátké a výstižné. Možná si to lehce poupravím časem, ale zase je to něco, co půjde v podstatě hned napasovat do hry, když to přijde vhod. A asi k tomu není moc co okecávat, případné drobnosti si každý může doladit podle sebe a svého světa :-)

Martel z Kantonu


 Uživatel úrovně 8

Základní myšlenka díla je mi velmi blízká, byť mám trochu odlišný pohled na to, co si materie pamatuje - v mém náhledu je veškerá hmota schopná uchovávat (a reagovat na) "ozvěny" myšlenek a emocí živých tvorů, s čímž je spojené i vytváření symbolicko-mystického významu jak předmětů a objektů, tak i hmoty jako takové (tzn. nejen že si pamatuje meč, ale pamatuje si i kov, ze kterého je vyrobený a kůže, kterým je omotaná rukojeť) - autor to pojal po svém: Paměť materie je v jeho pojetí spíše fyzického, než metafizkého rázu. Na druhou stranu, jak autor sám naznačuje, tyto jiné druhy "spirituálnější a přírodnější" paměti přísluší spíše druidům - k alchymistům naopak ten ryze souřadnicový a veličinový přístup docela sedí.

Subjektivně vzato, sama názorová příbuznost příspěvku k mým vlastním názorům dodává dílu takový *lusk*, až se hory zelenají, a příspěvek bych bral všemi deseti. Objektivně si ale myslím, že vysoký potenciál díla zde není využit zrovna dvakrát efektivně - očekával bych, že si autor s tak jednoduchou a přitom krásně tvárnou myšlenkou podstatně více pohraje - toť důvod, proč dílu nakonec přeci jenom nedávám celých 5*.

Zdar a sílu do další tvorby přeje strejda UnknowN ;-)