Alchymista

Démoni posilující jedy/lektvary Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 6

Jedový démon

 • Poprvé ve druhé sféře, lze povolat ve dvou variantách - jedna posiluje všechny jedy, které s očarovaným předmětem přijdou do kontaktu, druhá naopak všechny jedy oslabuje.
 • Pokud posiluje: Zaklínání do zbraní pro boj tváří v tvář, projektilů, vrhacích zbraní, nádobí, fixírky (viz pravidlový jed "Slzný plyn")
 • Pokud posiluje: Brání samovolné degradaci jedu
 • Pokud posiluje: +1 k nebezpečnosti jedu, další +1 za každé dvě sféry (max ×2)
 • Pokud oslabuje: Zaklínání do nádobí
 • Pokud oslabuje: -1 k nebezpečnosti jedu, další -1 za každé 2 sféry (min 0)

Pozn.: Lze zaklít například do zbraně, čímž posílí jedy typu kurare, nebo do osobního poháru, který bude postavě sloužit jako ochrana před otrávenými nápoji.

Léčivý flakónkový démon

 • Posiluje léčivé lektvary vypité z daného flakónku, pokud v něm daný lektvar byl alespoň 6 směn (po šesti směnách mimo daný flakónek ztrácí lektvar takto získané posílení).
 • Poprvé ve druhé sféře, základní efekt: Léčení +1k6. Následující řádky udávají sférickou hodnotu dodatečných posílení léčivých účinků při povolávání z vyšší sféry.
 • Léčení +2 = +1 sféra
 • Léčení +1k6 = +2 sféry
 • Léčení +2k6+1 = +4 sféry
 • Léčení +4k6 = +7 sfér
 • Léčení +1k6+1 = +2 sféry NEBO léčení +3k6 = +5 sfér (z těchto dvou lze použít pouze jeden a pouze jednou)
 • Démon nedokáže zlepšit lektvar na víc, než dvojnásobek původních hodů k6 a dvojnásobek konstatních léčených životů (PŘÍKLAD: Démon +2k6+3 z páté sféry dovede upravit lektvar bílé hvězdy z původních 2k6+3 na 4k6+6, ale lektvar rudého kříže z původních 1k6+2 upraví pouze na 2k6+4).

Prodlužovací flakónkový démon

 • Působí podobně jako "Léčivý flakónkový démon", s tím rozdílem, že u lektvarů prodlužuje dobu trvání. I pro něj platí, že lektvar musí v daném flakónku být alespoň šest směn, aby se vylepšení projevilo, a po šesti směnách pobytu mimo očarovaný flakónek se vylepšení lektvaru ztrácí.
 • Poprvé se vyskytuje ve druhé sféře, "směnové" lektvary prodlužuje o jednu směnu, "kolové" lektvary o dvě kola.
 • Směnové lektvary: +1 směna = 2 sféry (max ×2)
 • Kolové lektvary: +1 kolo = 1 sféra (max ×2)

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Také jsem se už s jedním takovým démonem setkal. Byl zaklet v lahvi a jmenoval se demon ALKOHOLU


 Uživatel úrovně 4

Přečteno a po dlouhé chvíli uvažovaní i pochopeno. Jen toho léčivého démona bych asi napsal jednodušeji, nebo alespoň v opačném pořadí s dovětkem že ten zbytek se dá kombinovat dle libosti (kromě 2k6+1 nebo +3k6).

Plž


 Uživatel úrovně 8

Dodatečně jsem doplnil vysvětlující formulku ohledně léčivého flakónkového démona - na jeho funkci to nemá žádný vliv, jen to snad takto bude pochopitelnější ;-)

Pokud jde o démona bezednosti, tak myslím, že jsem maximálně nějaký "bezedný pohár" posílal jako PJPčko, ale to se jednalo v zásadě pouze o "pytel beztíže" na kapaliny. Jinak bych na tvém bezedném démonovi nejspíš zadal podmínku, že celková hodnota doplňovaného lektvaru nesmí přesáhnout "sféra x 2 magy", aby to bylo nějak vyvážené, případně bych to udělal podobně, jako "démona proměn prvků" (tzn. nejdřív do toho musíš nasypat cokoliv, co hodnotu lektvaru vyváží) - obdobou tohoto démona je technicky vzato i "démon imunity" (mění jeden lektvar na jiný lektvar), s tím že není limitován jedním výsledným lektvarem, ale že každý nalitý lektvar pozmění stejným způsobem (daného lektvaru by se tam pak muselo nalít tolikrát víc, kolikrát větší je cena vytvoření imunity vůči danému lektvaru, než je cena lektvaru samotného)...

...prostě aby byla zachována rovnováha sil.


 Uživatel úrovně 8

Geniální. Naprosto geniální. Tohle je jeden z těch nápadů posledních pár let, co si u nich člověk řekne: "Jak je to možné, že takhle jednoduchý a geniální nápad tu za celou historii serveru ještě nebyl?" (Nebo byl? Rozhodně ne za dobu mého působení.)
Přitom je to jen výpis jednotlivých démonů, nenápadný nápad, žádné epické veledílo.

Líbí se mi všichni tři, i když nejsympatičtější je asi ten jedový a ten prodlužovací už působí spíš dojmem "jsem tu z povinnosti". Oslabovací démon do osobní číše se okamžitě stane "must have" předmětem pro většinu dobrodruhů. :))

Jedinou výtku bych měl k léčivému démonovi, resp. k jeho zpracování. V první chvíli jsem vůbec nechápal, co ten seznam znamená a jak si s tím mám poradit. Po chvilce už jsem to pochopil, ale přijde mi to zmatené. Nějak zjednodušit nebo lépe formulovat by neuškodilo.

A pak ani ne tak výtku, ale spíš poznámku - tohle jsou všechno klasičtí generičtí démoni, kteří dávají generické bonusy a levelují se sférami. Nic to nesnižuje na jejich přínosnosti a na elegantní jednoduchosti UnknowNova nápadu. Myslím si ale, že by šlo s tou ideou zaklínání démona, co působí na lektvary, pracovat i trochu kreativněji. Mě samotného okamžitě po přečtení něco málo napadlo, tak to přidávám do pléna:

Démon bezednosti
(celkem nic nového, spíš si taky teď říkám, jak to, že to dosud nikdo nezpracoval)
Flakónky a nádoby zakleté tímto démonem se po vypití znovu doplňují. Proces doplnění probíhá pouze za určitých podmínek, podle typu lektvaru (jen v noci, jen za určité teploty, jen za měsíčního svitu atd.) a proběhne nejdříve za 1k6 hodin.
Pokud se do flakónku s tímto démonem dostane jiná kapalina, doplnění původního lektvaru zabrání. Démon však obnovuje jen tekutinu či lektvar, který se v nádobě či flakónku nacházel v době zakletí démona. Totéž platí pro množství obnovené tekutiny.

Démon imunity
Pokud se člověk napije lektvaru z flakónku, ve kterém je zaklet Démon imunity, pak namísto toho, aby na něj lektvar zaúčinkoval, získá tento člověk na příštích Odl+2k6 hodin imunitu vůči tomuto konkrétnímu lektvaru. (Přestože lektvar nemá na dotyčného účinek, stále se dá tímto způsobem předávkovat.)
Podobně zbraně zakleté démonem imunity potřené nějakým lektvarem či alchymistickým přípravkem způsobí imunitu vůči tomuto přípravku, takže šíp imunity namočený v "jedu" zvaném Rudý kříž znemožní zasaženým tvorům Rudým křížem se léčit.

Protože sférám tolik nerozumím, nechávám odhad pořadového čísla sféry pro své démony na UnknowNovi či ostatních.

Na závěr mi nezbývá než ohodnotit dílo pěknou čtyřkou. K pětce nechybí moc (ale něco přece).


 Uživatel úrovně 8

Trio jednoduchých a lektvary obohacujících démonů pro Vaše potěšení. Jako již tradičně u samoschválených příspěvků se vzdávám hlasování. Dobrou chuť a až do dna ;-)