Alchymista

Alchymistova Přesnost Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 14

Alchymistova Přesnost

Anotace: Všichni mohou pít lektvary, házet ohnivou hlínu a používat očarované předměty stejně dobře jako Alchymista. Na rozdíl od něj ale mohou používat i další své schopnosti. Není proto moc důvodů, proč by to měl být zrovna Alchymista, kdo bude v boji vrhat hlínu, a je tím pádem odsunut na vedlejší kolej, resp. na tovární kolej zásobovačů družiny. Od nynějška však může alchymista s předměty, které sám vyrobil, získávat zkušenosti stejně jako Válečník se svou zbraní... A to je pak jiná! (I když jen trochu.)

---

Podobně jako Válečník, i Alchymista může získávat zkušenosti s některými předměty, takže je pak v jejich používání efektivnější. To je dáno tím, že Alchymista je zvídavá osoba, která se snaží lépe porozumět všemu kolem sebe. Je tedy více než opodstatněné, že čím lépe nějakou věc zná, tím lépe ji používá, a pokud by měl někdo těžit z Přesnosti, pak právě on.

Zatímco Válečník se specializuje na zbraně, Alchymista se může takto zdokonalit u předmětů vlastní (alchymistické) výroby. Protože jich ale může vyrábět hodně a ne všechny fungují na stejném principu, je nutné podrobně si vypsat, o kterých předmětech je řeč a jak přesně se u nich Přesnost projeví.

Nejprve si však v bodech shrneme obecná pravidla:

1) Alchymistova Přesnost se, na rozdíl od Válečníkovy, nemusí týkat jen konkrétních, jedinečných předmětů. Alchymista může v určitých případech dostat bonusy za zkušenosti získané s předmětem obecně, například s ohnivou hlínou. Bonusy za Přesnost se sčítají za každé použití ohnivé hlíny a při každém použití ohnivé hlíny se také aplikují. U všech předmětů bude specifikováno, zda musí jít o jeden konkrétní výrobek, anebo se Přesnost vztahuje na všechny tyto předměty obecně. Stále platí, že pokud se má Přesnost vztahovat ke konkrétnímu předmětu a ten se ztratí, Alchymista k jiným předmětům stejného druhu bonus nedostane.

2) Válečník dostane bonus za 1000 nasbíraných zkušeností a pak další za celkem 4000 (1000 + 3000) zkušeností. Alchymista také dostane první bonus za 1000 nasbíraných zkušeností, ale pak dostane ještě dva bonusy vždy po dalších 2000 zkušenostech. Maxima tedy dosáhne na 5000 zkušenostech celkem (1000 + 2000 + 2000). Nicméně je potřeba zmínit, že většina předmětů nemá tři stupně bonusu, ale třeba jen jediný na 3000 zkušenostech celkem, jak bude vždy podrobně rozepsáno.

3) Přesnost se NIKDY nevztahuje na alchymistické předměty, které si alchymista nevyrobil sám nebo u jejichž výroby alespoň nepomáhal. A Přesnost se VŽDY počítá jen pro použítí alchymistou, který je vyrobil nebo s jejich výrobou pomáhal, nikým jiným.

4) U Válečníkovy Přesnosti se zkušenosti braly v úvahu jen tehdy, když byly získány v boji. To platí i pro mnohé alchymistické předměty (třeba očarované zbraně), ale pro mnohé také ne (například pro detekční hůlku). Nemá smysl rozlišovat to striktním pravidlem, sami si prostě položte následující otázky: "Pomohl mi tento předmět nějak při získávání zkušeností? Hrál svou roli při jejich získávání? Je logické, aby mi tyto zkušenosti pomohly ve zlepšení zacházení s ním?" Nicméně...

5) ... Předmětům, s nimiž by se jen těžko získávaly zkušenosti, protože se nedají použít v boji a za činnosti s nimi spojené obvykle mnoho zkušeností také není, je možné dávat zkušenosti (v odhadnuté míře) i tehdy, když je nezískala postava. (Kupříkladu za otevření truhlice obvykle zkušenosti nerozdáváme, ale alchymistova Píšťalka za to nějaké zkušenosti pro Přesnost dostane.)

A teď už hurá na konkrétní případy aplikace Přesnosti...

Seznam alchymistických předmětů

... u nichž se dá Alchymistova Přesnost aplikovat, včetně potřebných informací k témuž

1. - 5. úroveň - Začátečníci

Svitek Ochrany před...
Konkrétní předmět: Ne
3000 / 5000 zt: Past při pokusu projít bariérou se zvyšuje nejdříve o 1 a poté celkem o 2.

Svitek Ochrany před kouzly
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Výsledná pravděpodobnost selhání kouzel se zvyšuje o 3 / 7 / 10 % celkem.

Detekční hůlka
Konkrétní předmět: Ne
3000 / 5000 zt: S hůlkou můžeš nyní ujít až 12 / 15 sáhů a otočit se o 180 / 270° v jednom kole.

Píšťalka
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 5000 zt: Otevírání zámku se zkracuje ze 3 kol na 2 / 1 kolo.

Meč noci
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Původní Meč noci má SZ 13 proti nemrtvým a 7 proti ostatním. Přesný Meč noci má proti nemrtvým SZ 14 a posléze 15.

Plášť
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 zt: Dosah schopnosti Pláště vycítit nebezpečí přicházející zezadu se z 10 sáhů zvyšuje na 15 / 20 sáhů.

Ebenová hůlka
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Výsledná Past na Obratnost je po konečném součtu o 1 / 2 nižší.

Elfí boty
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 / 5000 zt: Alchymista se ve svých Elfích botách pohybuje tiše jako Zloděj na 3. / 4. / 5. úrovni.

Létající koště
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Maximální rychlost koštětě (bez zatížení) se zvyšuje na 90 / 100 sáhů za kolo.

Bomba
Konkrétní předmět: Ne
1000 zt: Alchymista dokáže nastavit délku doutnáku až na 4 kola.

Ohnivá hlína
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Útočné číslo pro přímou střelbu se zvyšuje o 1 / 2 / 3. Při nepřímé střelbě se snižuje Rozptyl o 1 / 2 / 3.

6. - 15. úroveň - Pokročilí

Předmět s útočným démonem
Konkrétní předmět: Ano
1000 / 3000 zt: Démon přidává další +1 k SZ nebo +2 k Útočnosti / +2 k SZ nebo +4 k Útočnosti, případně +1 k SZ a +2 k Útočnosti. Stále však platí, že bonus nesmí přesáhnout dvojnásobek původní hodnoty zbraně. (Ale pro mě za mě, proč ne, Alchymista stejně nebude v boji efektivnější než Válečník...)

Předmět s obranným démonem
Konkrétní předmět: Ano
3000 zt: Démon přidává další +1 k KZ. Stále však platí, že bonus nesmí přesáhnout dvojnásobek původní hodnoty zbroje.

Předmět s démonem proti...
Konkrétní předmět: Ano
3000 / 5000 zt: Zvýší se buď bonus proti vybraným nestvůrám, anebo proti všemu ostatnímu, v každém případě +1 k SZ. / Bonus proti vybraným nestvůrám i bonus proti všemu ostatímu se zvýší o +1 k SZ.

Rachejtle
Konkrétní předmět: Ne
1000 / 3000 / 5000 zt: Rozptyl se snižuje o 1 / 2 / 3.

Líčení pastí
Konkrétní předmět: Ano
3000 zt / 5000: Dostatečně zkušený Pyrofor může snížit nápadnost pastí až o 5 / 10 %.

16. - 36. úroveň - Experti

Na žádný z předmětů či démonů těchto úrovní (samozřejmě vyjma těch, co se vyskytují už níže a další úrovně je jen posilují) se Přesnost nevztahuje.

Závěrem

Ano, Přesnost je de facto mechanismus, který by se dal uplatnit stejně u každého povolání. Proč by každý nemohl být lepší v používání právě toho svého vybavení, na které si už zvykl? Berte ale prosím na vědomí, že cílem tohoto příspěvku je především alespoň trochu posílit alchymistu. Praktický dopad většiny úprav možná není úplně kulervoucí, ostatně o úplné řešení se tato schopnost zdaleka nepokouší, ale jde už o ten samotný pocit, že Alchymista může konečně svoje předměty používat přece jen o něco lépe než ostatní. A právě proto vás prosím, abyste přimhouřili obě oči a uznali, že něco jako Přesnost sedí nejlépe právě k nim.

Teď už zbývá jen popřát vám vše nejlepší do hry a poděkovat za přečtení mého příspěvku. Za pomoc v MS výjimečně neděkuji, neboť jsem psal dílo rovnou do formuláře. Děkuji tedy alespoň všem, kteří se kdy na serveru účastnili diskuzí na téma Alchymisty a tím pomohli této myšlence vykrystalizovat.

- V noci na 23. února 2012 sepsal N.

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

Tak já jen porovnal alchymistu s jinými povoláními.

Ale jinak k alchymistovi to chce prostě trošku jinačí přístup. Prostě to není povolání pro dungeony, ale pro brůža kde je to spíše detektivní a záleží spíše na přípravě, než na tom kolik postav dokážeme zabít. Samozřejmě alchymystovi by pomohlo, kdyby si mohl magenergii destilovat sám, "takřka za pochodu" a být schopen pomoct družině, třeba denně a k tomu samozřejmě potkával prvky, které jsou destilovatelné, dostatečně často..


 Uživatel úrovně 8

To může být pravda, ale problém alchymisty vzniká podstatně dřív, protože se jedná o začátečnické povolání. Hráči hraničářů a zlodějů už podobným způsobem jako jeden z jejich oborů od začátku omezeni nejsou a stanou-li se z nich chodci a lupiči, tak ani nebudou (nehledě na to, že stupidita druida a sicca tkví toliko v tom, že mají na prostředí omezenou toliko svou nejzajímavější část, ale pořád si ještě zachovávají nějakou základní škálu schopností). Kadžopádně bych ale diskusi o druidovi a siccovi řešil v místech těmto oborům příslušícím, nikoliv tam, kde se zrovna řeší alchymista ;-)


 Uživatel úrovně 5

abych řek pravdu, tak mě alchymista (a obě jeho specializace) pořád vyjde využitelnější ve hře, kde postavy cestují po různu po světě, než druid a sicco kteří jsou hodně specifičtí na konkrétní místo - hvozd a město a ještě k tomu pokud opouští dané území a přijdou nan ové stejného typu začínají v podstatě od začátku...


 Uživatel úrovně 8

Nicméně z toho co Zdenál řekl nám vylézá jedna dost podstatná otázka:

Je lepší/jenodušší/výhodnější snažit se ze současného alchymisty udělat plnohodnotné hráčské povolání, nebo současného alchymistu jako hráčské povolání zrušit a jeho schopnosti přerozdělit mezi CPčka?

No představte si, že byste coby PJ našli tady na serveru nové povolání, které by ve svém popisu mělo uvedeno tuny věcí, které dokáže vyrobit... Ale které by v konečném důsledku vedlo k tomu, že družina bude mít spoustu důvodů táhnout s sebou ty výrobky, ale žádný důvod táhnout s sebou toho, kdo je vyrobil. Teda já jako PJ bych si asi řekl - výrobky jsou bezva, ale dělat kvůli nim nové povolání je zbytečné... Vezmu si z díla jenom popis těch výrobků a frknu je alchymistovi...

...a pak bych si uvědomil, že alchymista je na tom stejně.

Hele, já jsem taky pro větší variabilitu, ale nejsem natolik ignorantní, abych nepřipustil možnost exitence jiné cesty. V tomhle smyslu by se svým zvráceným způsobem možná hodilo označení "Konečné řešení alchymistické otázky". Ano, bylo by to drastické a radikální, nicméně se jedná o velice validní otázku:

"Co kdybychom alchymistu jako hráčské povolání prostě zrušili?"

-------------------

Když ale půjdeme směrem dalšího vývoje:

V případě alchymisty by se možná hodily bonusy jiného typu, a sice ne na bázi přesnosti apod., ale třeba na bázi jeho zvýšené odolnosti proti jedům, která vyplývá z toho, že se prostě s jedy učí pracovat a během výcviku se více či méně do kontaktu s jedy nějak dostane a jakoby se "naočkuje" - tělo si zvykne, apod.

U lektvarů by se pak hodil obrácený přístup - Alchymistovo tělo bylo během výcviku často vystaveno účinkům lektvarů, tím pádem je jejich účinkům přístupnější, a lektvary pak mají větší efekt.

Pokud jde o výbušniny... Tam už je to těžší - těžko si představit, že bude alchymista výbušninu nějak upravovat až na místě. Možná by mohlo fungovat dát alchymistovi obranný bonus proti výbuchům a umožnit mu tak používat výbušniny se sníženým rizikem i tehdy, kdy by se měl sám nacházet v jeho dosahu (třeba "Alchymista díky svým zkušenostem s výbuchy ví, jak včas zaujmout bezpečnou polohu, a díky tomu ho výbušniny zasahují tak, jakoby stál o pásmo dál").

Vysloveně divy by pak udělalo pojetí alchymisty coby magického povolání. Rázem by pak bylo velmi jednoduché odůvodnit i další typy bonusů a vychytávek, díky kterým by bylo výhodnější nechat alchymistu používat jeho výrobky.

A pokud jde o alchymistu a cestování... No, alchymista se může vydat na cesty tehdy, pokud by si potřeboval zajistit nějaké vzácné suroviny a ujistit se, že jsou opravdu pravé. Sice by k tomu potřeboval družinu, u které by byla velká šance, že na nějaké takové suroviny narazí, nebo si přímo nějakou takovou družinu najít a být v podstatě zadavatelem questu, ale je to začátek.

Kdyby se to pak trochu vymyslelo tak, aby byl alchymista o něco samostatnější a méně závislý na různých okolostojíčnostech, tak potom by už i osamělý alchymista měl důvod vypravit se na dobrodružství a uplatnění v družinách by sháněl snáze.


 Uživatel úrovně 5

Zdenál:
Mícháš jabka s hruškama, srovnáváš CP s HP.

Proč by měl mít alchymista bonus a ne třeba kovář?
Protože Alchymista je hráčské povolání a kovář je CP (pozn.: dovednost nerovná se povolání).

Pokud půjdem podle tvojí logiky, tak se dostanem leda tak do svrabu (=tam kde je DrD s alchymistou teď) xD.

UnknowN:
Obávám se že na netu k volně stažení není a já ti jej dát nemůžu, protože autor si výslovně přál, aby se dílo nešířilo. Mám dojem že to ani nebylo pro DrD ale pro DnD3.
Teoreticky Sniper by se mohl podělit o svou verzi alchymisty a teoreticky já bych mohl někde vyštrachat svou torzo-verzi alchymisty...

Nathaka:
Moc to prožíváš, SuperBarbar taky dal extrémní hodnocení a taky se to nijak neřeší...
Kdybych byl Zombie, tak ti tady postupně rozeberu každý předmět zvlášt včetně analýzy dopadu pro hru.


 Uživatel úrovně 5

Ten rozpor je jen zdánlivej.

Podle tvojí logiky by měl být tedy v používání zbraní a zbrojí lepší válečník nebo kovář?

Mělo by smysl a měl bys zdůvodnění dávat teoretickému povolání kovář bonusy na používání zbraní a zbrojí oproti válečníkovi?

Abych se vrátil k současnýmu pojetí alchymisty, tak ve většině svých schopností je to "kovář" a jen v máločem je "válečník" (viz schopnosti které vypsala Ascella).

Koneckonců právě válečník si léčivé lektvary dost možná aplikuje častěji než kterékoli jiné povolání. Pokud má mít někdo bonus k jeho aplikaci založenej na častém používání, bude to právě on.

Co se týče různých ohnivých hlín a potenciálních granátů a bomb - zase, alchymista je vyrábí, ale od vrhacích zbraní je tu zloděj, od plížení a podminování je tu zase zloděj. Proč by vůbec teda měl mít alchymista bonus?

Ad absurdum. Měl by umět theurg chodcovský meč nebo lupičův klíč používat lépe než hraničář nebo zloděj?

Jde o to že si chce nejdřív odpovědět (a budu se nyní opakovat) na to co je vlastně alchymista zač, co dělá na dobrodružství a jaká má být jeho role a až potom řešit jeho schopnosti takovým způsobem aby této roli dostál. Podle mě si na tohle neodpověděli ani tvůrci DrD a neměl ji ujasněný žádný hráč alchymisty s nímž jsem hrál. Ani PJ. (je pravda že tady na mě můžeš použít argument že jsem toho zas tolik nenahrál).

Hotfixovat ho tak že si řeknu: Kovář je moc slabej oproti válečníkovi a nepoužitelnej na dobrodružství, tak mu dám s vlastnoručně vyrobenou zbraní +2 na SZ a akci na kolo navíc. Místo toho je lepší zamyslet se nad tím jestli je kovář vůbec hrdinské povolání.
A jestli jde vůbec kovář jako hrdinské povolání pojmout. Věřím že u alchymisty to lze mnohem snáz než u kováře. Ale ne tím že mu dám tupý neoddůvodněný bonusy, ale tím že mu dám promyšlený a odpovídající schopnosti které sednou k jeho roli a jejichž sílu doladím tak aby byli ty povolání jakž takž vyrovnaný.

Tím se dostáváme k tomu proč na některé tvoje návrhy říkám že jsou fajn a o jiných že je to blbost. I když podle tebe vedou ke stejnému cíli, podle mě to není ten cíl ke kterému mají nutně vézt, nemluvě o tom že některé do toho cíle jdou dost trnitou cestou.


 Uživatel úrovně 8

Folcwine: Poznat to na něm určitě je, ale to neznamená, že je to takový paskvil. Sorry, ale poslední dobou se mi zdá čím dál víc, že jsi takový nový Zombie. Prostě tě nepobírám.
Smrtlivec, psán do formuláře, průměr 4,27. Expulzní krystaly, psány do formuláře, průměr 4,56. U tohohle díla jsem se sekl, nezamyslel jsem se dostatečně nad konkrétními bonusy a mohl jsem vymyslet i lepší, ale výplod na jednu hvězdu to prostě není. Má to svůj přínos a je to dobře napsané. Administrativa se dá odbourat a zbyde ti několik jednoduchých úprav pro dobrý pocit, že alchymista umí používat své předměty lépe než ostatní. A o to jediné šlo. O drobnou úpravu, ne o všespásné řešení, ne o napravení Alchymisty, ne o nové povolání.


 Uživatel úrovně 8

Folcwine: Kdepak by se ten "Godwikův alchymista" dal sehnat k přečtení?


 Uživatel úrovně 5

Zdenál:
Nevíš co chceš - protiřečíš si.
Na jednu stranu se ti nelíbí, že alchymista je typan, který čeká před jeskyní než se všichni vrátí na druhou stranu se ti nelíbí žádné z řešení, jak jej bojově zpoužitelnit.

Nevím co se ti nelíbí na tom, že alchymista je v požívání alchymistických předmětů lepší. válečník je taky lepší lepší v používání těžkých zbraní a sicco s dýkou a hraničář s dlouhým lukem.
Příklad, když alchymista háže ohnivou hlínu, tak ji může hodit například tak, aby na nepřítele spadla část stropu, hodí to tak, aby se tomu šlo hůře vyhnout. Umí to prostě lépe než ostatní, protože s bouchajícími věcmi pracuje odmala a má to prostě v oku. Ve hře se to pak bude popisovat stejně jako například válečníkovy útoky kyjem (tedy většinou popisně nijak, pouze pravidla zohlední, že daná postava tp udělá lépe než jiná). Nathaka to tam má v závěru napsané - v tom odstavci který považuji za jediný obstojný z celého díla.

Godwikův alchymista kterého jsem četl byl již fakticky další plnohodnotně bojová postava, která bojuje alchymií (míto třeba meče nebo kouzel).

Nathaka:
Sám jsi níže přiznal, že dílo je "psáno přímo do formuláře" - je to na něm poznat, více k tomu snad není třeba dodat.


 Uživatel úrovně 8

Díky plodné diskuzi by se dílo skoro hodilo do Rozvoje. :)

Já nic přínosného nepřidám, jen poděkuji všem, kteří se jí zde zúčastnili, za pěkné podněty. U příspěvku samotného mám stejný problém s aplikací přenosti, jako všichni ostatní, ale soupis bonusů se mi líbí. Vždycky jsem o rozvoji alchymisty uvažoval v rámci "hračičkovství", které popsala Ascella, abych spíš podpořil iniciativnost hráčských možností, ale přímé udělování číselných bonusů mě, ani nevím proč, zatím nikdy nenapadlo. :)