Alchymista

Tvorové živlů Hodnocení: Vítěz soutěže Vítěz ZD

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Tvorům živlů se souhrnně říká elementárové a jsou v očích nezasvěcence velmi podobni elementálům. Liší se však tím, že na sebe vždy berou humanoidní podobu, většinou mají duši, umí mluvit a v našem světě mohou vydržet teoreticky nekonečně dlouho. Theurg se do jejich vyvolávání může nechat na 16. úrovně zasvětit jiným theurgem, ale pouze pokud také umí vyvolat posly živlů.

Vytvoření elementára

Elementárové se dělí na nedokonalé a dokonalé. Nedokonalí jsou tvořeni vždy jen jedním živlem, jehož schopnosti mají, zatímco dokonalí elementárové se skládají ze všech živlů a platí pro ně mnohá jiná pravidla.

Pokud chce theurg vytvořit elementára, přijde na místo, kde se daný živel vyskytuje, pozvedne svou elementální hůl a zvolá:

"Ó pane Země/Větru/Vod/Ohně/Živlů (podle toho jakého elementára vyvolává), zde je tvůj oddaný služebník, kterého jsi do svých tajů zasvětil. Ukaž mi tělo svého syna a já ho oživím!"

Náhle mu z hole zmizí určitý počet magů a přímo před ním se zhmotní požadovaná forma. Ta se pak oživuje dvě kola dalším hromaděním daného živlu a až poněkud fádním zvoláváním: "ŽIJ! ŽIJ!"

Dokud theurg ovládá jednoho elementára, nemůže vytvořit nového.

Použitelnost elementára

Aby mohl elementár v našem světě vydržet déle než 5 dní, musí své vědomí připojit k nějaké už existující duši. Této duše se pak drží přesně 360 dní než pouto vyprchá. Z počátku se o ni dělí s theurgem a během této doby také musí poslouchat všechny jeho příkazy. Lze ho pak použít jak k boji, tak k práci (vykoná ji stejně jako elementál se stejnou životaschopností), ale častěji se stává svému theurgovi velmi dobrým přítelem. Následuje jeho kroky, chrání ho před nebezpečím, ale je také tvorem, se kterým lze vést smysluplný rozhovor na jakékoliv téma. Od prvního nádechu se stává až tak lidským, že vnímá bolest a pociťuje emoce, např. i lásku k jinému elementárovi, ale žádné potomky mít nemůže. Jeho činy tak mohou být vedeny různými pohnutkami.

Když toto pouto téměř po roce náhle mizí a elementár získává absolutní svobodu, může konečně rozhodovat sám osobě. Během doby, kdy není k žádné duši připoután a ani žádnou nevlastní dokáže vést mentální souboj. Porazí-li s ním nějakou alespoň o 1 a více úrovní silnější postavu, pohltí zároveň její duši, jeho životaschopnost se zvýší o 1 a získá 360 dní svobody, dokud to nebude muset udělat znovu. Mezi theurgy bývá zvykem zabíjet elementáry dříve, než k této situaci dojde, ale záleží na hráči, jak se rozhodne.

Smrt elementára

Elementár může v podstatě zemřít třemi způsoby:

  1. Přijde o všechny životy
  2. Nestihne včas někomu vysát duši
  3. Je zasažen Vraždícím úderem (viz níže)

V prvních dvou případech z těla prostě vyprchá žvot, takže vypadá jako před oživením, jen jej není možné oživit znovu. Se třetím způsobem je to trochu složitější.

Vraždící úder

Jakéhokoliv elementára, kterého theurg vyvolal, může také snadno zničit. Jednoduše ho záměrně udeří svou elementální holí a on se okamžitě rozpadne bez možnosti záchrany. Pro úspěšné použití schopnosti musí theurg elementára zasáhnout alespoň za 1 život.

Takovýmto způsobem může v určité situaci zabít i jeden elementár druhého, ale pak si cíl ještě hází proti pasti Roz ~ 7 ~ nic/smrt.

Nedokonalí

Nedokonalí elementárové mohou mít velikost A–D a jejich těla se po smrti spíš rozpadají, než tlejí. Podobně jako u elementálů, čím vyšší mají životaschopnost, tím jsou větší, ale jejich schopnosti rostou nárazově. Stejný je i počet magů na vytvoření. Lépe to snad pochopíte z tabulky:

životaschop.stojí magů max. velikost
4140A
5150A
6160A
7170A
8280B
9290B
10300B
11410C
12420C
13430C
14540D
15550D
16560D
17570D
18580D

Jak vidíte, nedokonalý elementár nemůže mít nižší životaschopnost než 4 a vyšší než 18. Pokud nějaký takový vysaje duši, získá jen rok života navíc a nic dalšího. Cena elementára občas stoupá nárazově s jeho schopnostmi (viz níže).

Vyjma zemského se nedokonalým sami neléčí zranění tak, jako skutečně živým lidem. Jsou-li zraněni, pohlcují alchymistickou magenergii dotekem stejně, jako se to děje u elementální hole. Takto se okamžitě vyléčí výměnou 1 život za mag.

K tomu všemu dokáží měnit velikost, aniž by to nějak ovlivnilo jejich váhu nebo jiné vlastnosti až na pohyblivost (ta stoupá s každou velikostí o 2). Stále však nemohou být menší než A a větší než D. Změna velikosti trvá 2 kola a nedokáží se během ní bránit, ani se nějak jinak pohybovat.

Elementár země – Golem

Životaschopnost:4 – 78 – 1011 – 1314 – 18
Velikost:AA – BA – CA – D
Útočné číslo:+1 + Síla zbraně; (+1 + 3/+1) = 4/+1 (pěsti)+2 + Síla zbraně; (+2 + 4/+2) = 6/+2 (pěsti)+4 + Síla zbraně; (+4 + 5/+2) = 9/+2 (pěsti)+7 + Síla zbraně; (+7 + 6/+3) = 13/+3 (pěsti)
Obranné číslo:–1 + KZ zbroje; (–1 + 5) = 4 (kamenný povrch)–1 + KZ zbroje; (–1 + 6) = 5 (kamenný povrch)–1 + KZ zbroje; (–1 + 7) = 6 (kamenný povrch)–1 + KZ zbroje; (–1 + 8) = 7 (kamenný povrch)
Odolnost:15161718
Zranitelnost:B1/4, C1/2, D1/4, J, L, M, N, P
Pohyblivost:6/magický tvor7/magický tvor9/magický tvor12/magický tvor
Inteligence:7
Charisma:7
ZSM:10111213
Přesvědčení:Neutrální
Zkušenosti:Žvt x 25Žvt x 40Žvt x 55Žvt x 85
(může se lišit podle vybavení)

Tělo tohoto elementára, vypadá jako kvalitní hliněná socha. Po oživení dostane perfektně lidskou barvu a ani zdaleka nepřipomíná gnóma, spíš velmi silného člověka s matnou kůží. Stále je to však jen chodící hrouda hlíny, takže ho nelze detekovat hobitím čichem nebo trpasličím infraviděním.

Golem má vždy mužské pohlaví a vyniká především svou velkou silou a mnohým dalším. Mezi theurgy je však velmi oblíbeným pro výjimečnou silnou schopnost regenerace 1 život za směnu. Umí používat všechny zbraně a zbroje.

Ač to může znít divně, zemští elementárové jsou pěkní sukničkáři. Flirtují s humanoidními dívkami a zkoušejí je svést, i když vlastně nemají proč. Jinak mají skutečně silně flegmatickou povahu. Jsou cílevědomí, důkladní, opatrní, spolehliví, vážní, vytrvalí, fádní, leniví, málomluvní, těžkopádní, atd.

Je-li golem zasažen Vraždícím úderem, rozpadne se v prach. Sám takto může zasáhnout rusalku.

Elementár vody – Rusalka

Životaschopnost:4 – 78 – 1011 – 1314 – 18
Velikost:AA – BA – CA – D
Útočné číslo:0 + Síla zbraně
Obranné číslo:+3 + KZ zbroje; (+3 + 2) = 5
Odolnost:12
Zranitelnost:B1/4, C1/2, D1/4, J2, L, N, P
Pohyblivost:14/magický tvor (na zemi i ve vodě)
Inteligence:21
Charisma:17
ZSM:10111213
Přesvědčení:Zmateně dobrá
Zkušenosti:Žvt x 30 (může se lišit podle vybavení)

Tělo rusalky vás možná překvapí. Po vyvolání se z vody vynoří ledová socha a na zádech připluje co nejblíže k theurgovi. S oživením dostane stejně jako golem lidskou barvu, ale zůstane poněkud lesklá. Hobit ji nedokáže detekovat, ale trpaslíkovi přijde jako velmi chladná. Může mít jen ženské pohlaví.

Rusalka je chladná i na dotek a navíc velmi lehká. Bez zatížení zvládne chodit po vodě a padat dolů stejně pomalu jako pírko. Umí také používat všechny lehké zbraně a vycpávanou a koženou zbroj. Každý den má od svítání tolik magů, kolikrát je dvojnásobek její úrovně. S těmito magy dokáže seslat všechna hraničářská kouzla z PPZ.

Vodní elementárové vystupují velmi vznešeně a svým chováním mírně připomínají elfy. Jsou však mnohem víc melancholičtí, takže důvěřiví, chápaví, klidní, oddaní, skromní, líní, lhostejní, nesmělí, neteční, atd. Obvykle bývají nejchytřejším členem družiny.

Je-li rusalka zasažena Vraždícím úderem, rozprskne se ve vodu. Sama takto může zasáhnout žaváka.

Elementár vzduchu – Divoženka

Životaschopnost:4 – 78 – 1011 – 1314 – 18
Velikost:AA – BA – CA – D
Útočné číslo:–3 + Síla zbraně
Obranné číslo:(+1 + 0) = 1(+2 + 0) = 2(+3 + 0) = 3(+5 + 0) = 5
Odolnost:10
Zranitelnost:B1/4, C1/2, D1/4, J, K, L, M, N, P
Pohyblivost:15/magický tvor (na zemi i ve vzduchu)16/magický tvor (na zemi i ve vzduchu)18/magický tvor (na zemi i ve vzduchu)20/magický tvor (na zemi i ve vzduchu)
Inteligence:13151719
Charisma:21
ZSM:791112
Přesvědčení:Zákoně dobrá
Zkušenosti:Žvt x 23Žvt x 25Žvt x 27Žvt x 30
(může se lišit podle vybavení)

Neoživené tělo divoženky je tvořeno stlačeným vzduchem a není ho proto ani pořádně vidět. Po oživení už získá čistě lidskou barvu, ale stále ji nelze detekovat jak hobitím čichem a trpasličím infraviděním, tak krollím ultrazvukem (prochází zkrz). Krol si pak hází proti pasti Int ~ 8 ~ nic / myslí si, že vidí iluzi.

Divoženka je tak lehká, že dokáže bez většího zatížení létat. V žádném případě však nemůže nosit žádnou zbroj ani štít, ale může používat lehké jednoruční zbraně pro boj tváří v tvář. Každý den má od svítání tolik magů, kolik je dvojnásobek její úroveně. S těmito magy dokáže seslat 9 kouzelnických kouzel z oborů EO, PO, PS a IL (vybírá PJ).

Vzdušní elementárové jsou poněkud hyperaktivní a od rána do večera se nezastaví. Zajímají se o magii a její pravidla, a proto se s oblibou věnují všem čarodějům, které potkají (pokud to není přímo proti rozkazu theurga). Svou povahou perfektně zastupují sangviniky – jsou bezstarostní, dobrosrdeční, důvěřiví, optimističtí, pilní, usměvaví, klevetiví, žvaniví atd.

Je-li divoženka zasažena Vraždícím úderem, tak se rozplyne. Sama takto může zasáhnout golema.

Elementár ohně – Žavák

Životaschopnost:4 – 78 – 1011 – 1314 – 18
Velikost:AA – BA – CA – D
Útočné číslo:(0 + 0) = 0 + zvl.(+1 + 0) = 1 + zvl.(+2 + 0) = 2 + zvl.
Obranné číslo:(0 + 1) = 1(+1 + 1) = 2(+2 + 1) = 3
Odolnost:12
Zranitelnost:B1/4, C1/2, D1/4, L2, M, N, P
Pohyblivost:10/magický tvor13/magický tvor16/magický tvor
Inteligence:10121416
Charisma:12
ZSM:57911
Přesvědčení:Zmateně zlý
Zkušenosti:Žvt^2 x 4(Žvt^2 + Žvt) x 4Žvt^2 x 5

Jakmile theurg dokončí vyvolávání, vyskočí z ohně jak žhavý uhlík nezapálené uhelné žavákovo tělo (mužské). Po oživení také získá lidskou barvu, což však nejde poznat, neboť okamžitě vzplane. Protože svítí jako pochodeň, tak ho trpaslík uvidí většinou nejen infraviděním, ale hobit ho svou schopností detekovat nemůže.

Sálání tepla kolem něj je tak silné, že jsou všechny bytosti vzdálené méně než 1 sáh každé kolo zraněni za 1k6 životů ohněm a snadno vzplanou i dřevěné šípy. Pokud s ním i tak někdo bojuje nablízko, tak jakýkoliv dotek žavákovy kůže způsobí tak velké zranění ohněm, jaká je jeho životaschopnost.

Naproti tomu všemu nemůže používat žádnou zbraň ani zbroj, protože by okamžitě vzplanula a brát s sebou do jeskyně někoho takového se nemusí vyplatit, protože rychle spotřebovává všechen vzduch a je jasně nápadný. Dostane-li se na místo, kde normální hoření není možné (utěsněný sklep nebo voda, ne už však loď), jednoduše hořet přestane a dočasně ztratí svou zvláštní schopnost, ale není dále nijak omezen.

Ohniví elementárové mají opravdu silnou vůli. Neexistuje způsob, jak z nich dostat informace, pokud jim to jejich stvořitel přikázal, nebo je sami utajit chtějí. Jinak mají silně cholerickou povahu a jsou velmi hádaví, vášniví, žárliví, aktivní, horliví, odvážní, snaživí, atd. Pro svůj ohnivý živel nemohou být zraněni blesky, ale jinak jsou více náchylní na kouzelnická kouzla.

Je-li žavák zasažen Vraždícím úderem, v mžiku shoří na popel. Sám takto může zasáhnout divoženku.

Dokonalí

Dokonalým elementárům říkáme homunkulové a jak napovídá název, jedná se už o skutečné lidi, tedy skoro (alespoň se tak obvykle jeví běžnému zraku i schopnostem hobita, trpaslíka a krolla). Stále se jedná o magické tvory – nemusí tedy jíst a mohou se pohybovat a žít (teoreticky) jak dlouho chtějí. Vymaní-li se však z moci theurga, tak je často po několika letech život omrzí a zatouží mít své vlastní potomky, což bohužel není možné. V té době se jim obvykle změní přesvědčení na zákonně zlé. Léčí se stejně jako lidé.

Homunkulus může mít velikost A–C a jeho velikost se zvyšováním životaschopnosti už nestoupá. Vražedný úder může dostat jen od theurga, který ho stvořil a rozpadne se po něm ve stejný rosol, jako kdyby byl zasažen kouzlem Mágův velký mix.

Vytvoření homunkula

Vytvořit tělo homunkula je poněkud živelně náročnější, než v předchozích případech. Proto tělo velikosti A spotřebuje 200 magů, velikosti B 320 magů a velikosti C 480 magů. Ve všech třech případech se bude jednat o různě vzrostlého člověka, protože právě tato rasa je nejvíce živelně vyvážená. Pokud byste chtěli stvořit jinou rasu, promluvte si o tom se svým PJ.

Když má být tělo úspěšně vytvořeno, hráč theurga si nahází, jaké bude mít vlastnosti, které jeho postava okamžitě zjistí intuitivně. Může se proto rozhodnout, zda se ho vůbec vyplatí oživit, nebo ne. Šance, že se bude jednat o ženu je 50%, jinak to bude muž.

Velikost:ABC
Síla:2–126–1610–20
Obratnost:13–189–145–10
Odolnost:7–129–1411–16
Inteligence:10–15
Charisma:2–17
Zranitelnost:humanoid, ale H+, N, O0, P
Zákl. pohyblivost:jako člověk, ale magický tvor
Přesvědčení:jako jeho stvořitel, chování také

Důležité! Vytvořit tělo homunkula určité velikosti není pro theurga jednoduché. Aby to zvládnul, musí mít své zkušenosti s tvořením nedokonalých elementárů stejné maximální velikosti. Pokud by tedy chtěl vytvořit homunkula velikosti C, musí předtím vytvořit golema, rusalku, divoženku a žaváka alespoň na 11. úrovni.

Oživení homunkula

Oživování homunkula trvá 4 směny a je na to potřeba velké množství magů. Přesně to je [požadovaná životaschopnost]x[velikost]x400, kde A=1, B=2 a C=3. Homunkulus může mít životaschopnost stejně jako postavy od 1. do 36., ale takhle silnými se většinou stávají až sami. Nezapomínejte, že nejsou jako postavy omezeni v růstu životů, takže jich mohou mít mnohem více než oni.

*Výcvik homunkula*

Toto je nepovinná část a v podstatě také důvod, proč by někdo měl homunkula vůbec vytvářet. Stejně, jako má svou životaschopnost, která stoupá pravidelně každým rokem, může mít i normální úroveň, která však souvisí jen s výcvikem (do všech hodů se dává životaschopnost).

V praxi to vypadá tak, že PJ (nebo nový hráč) hrající homunkula vybere povolání (kromě mága), které bude studovat. Homunkulus tedy bude získávat zkušenosti a postupně nové schopnosti, jakoby byl normální postava. Stane-li se pak uznávaným členem družiny, získá pevnou psychickou oporu a nejspíš se mu ani nezmění přesvědčení.

Při zvyšování úrovně nezískává žádné další životy, ale může se normálně naučit získávat magenergii ať už destilací nebo duševní cestou (tím je myšleno jako kouzelník nebo hraničář), takže jeho mistr ani nemusí poznat, že je ve skutečnosti magický tvor.

Pro PJ

Informace obsažené v této části by neměl znát hráč dopředu, ale postupně by na ně měl přijít sám během hry. Je to jen pár krátkých dodatků.

Znalosti elementárů

Elementárové umí už od svého stvoření vše, co byste očekávali např. od člověka, který má silnou amnézii a neví kdo je, kde se tady vzal, ale umí se domluvit, chodit, pracovat atd. Na rozdíl od nich však vědí, že byli stvořeni theurgem z daného živlu a že ho mají poslouchat, ale dokud jim to poprvé nepřipomene, tak to dělat nebudou (na druhou stranu na něj nemají důvod hned útočit). Také nedokáží vysvětlit jak dokáží kouzlit nebo létat, prostě to umí.

Smrt elementára

Pokud elementár zemře ještě připoután na theurgovu duši, nebude to na něj mít žádný vliv, ale určitě to ihned pozná. Zemře-li až po oddělení, theurg to už nepozná.

Kombinování elementárů

Platí, že pokud theurg zrovna ovládá jednoho elementára, nemůže stvořit jiného. Je to proto, že jsou spolu spojeni neviditelným myšlenkovým provazem, který to zaručuje a nikdo jich nemůže mít víc. Logicky by ale bylo možné se s elementárem spřátelit, po roce ho nechat vysát nějakého lapku, a pak si vyrobit dalšího. V tu chvíli má legálně dva. Bohužel se bude první elementár v takovém případě připadat zrazen a buď napadne nového elementára, nebo samotného theurga, případně uteče. Jako PJ si pak můžete vymyslet jakýkoliv scénář.

Systematické tvoření elementárů

Když chce někdo za každou cenu homunkula, je možné, že si vyrobí ostatní elementáry, aby je pak jen zabil. Něco takového je možná hnusné a kruté, ale takový je život, takže by za to neměl mít žádné postihy.

Vraždící údery elementárů

Pokud se vám nelíbí můj kruh "země => voda => oheň => vzduch" tak si vytvořte vlastní. Já vám to předkládám tak, jak mi to přijde logické.

Zvláštní homunkulové

Výše bylo napsáno, že homunkulus vypadá jako člověk, protože je živelně nejvyváženější. Kdyby chtěl někdo stvořit třeba elfa, musel by použít více vodního a vzdušného živlu, pro trpaslíka zase více zemského a ohnivého. To si vyžádá větší množství magenergie, kolik přesně záleží na vás. Nechtěl bych vás v tomto směru příliš omezovat. Při zvýšení všech živlů vznikne jakýsi nadčlověk.

Smrt theurga

V případě, že theurg umře ještě ve spojení s elementárem, jeho duše do něj vstoupí a po 360 dnech definitvně odejde. Z toho je jasné, že takové tělo už nelze žádným způsobem oživit, dokud elementár nezemře.

Poděkování

Za pomoc bych rád poděkoval Fafrinovi, Dakeyrasovi a Sccionovi. Jen tak dál!

Diskuze

 Uživatel úrovně 0

Nádhera. Tohle je nosný nápad na opravdu hluboké dobrodružství s etickým přesahem. Dokážu si představit vnitřní konflikt theurga, zamilovaného do vlastní rusalky, který chápe, že dříve nebo později ji bude muset zabít, nebo kvůli ní obětovat něčí život...


 Uživatel úrovně 0

Dílo je to velmi pěkné.
Kromě zajímavého a nového nápadu přináší kompletní zpracování do všech potřebných detailů, nabízí jak použití ve světě, tak třeba rozvinutí zápletek v podobě osvobozených elementárů (zde jsem rád, že se nakonec podařilo najít něco smysluplného, čím se živí.) Ze vzorců pro zkušenost vyplívá, že možná nejsou tak úplně vyvážení, ale to je vždy těžké soudit, pokud taková bestie není zpracována zcela uniformě.(Všichni stejné Úć, Oč...) tejně tak si nejsem jitý poměrem cena/ výkon. Na druhou stranu, kouzelník dostane přítelíčka za pár magů, takže proč to řešit.
Velmi se mi líbí dodatky o povahách jednotlivích živelníků, dodávaní dílu ono něco navíc.
Osobně mi trochu nesedí homonkul, nevím, jestli bych ho zařadil, ale celkově nijak nevadí.
Nic nepřebývá, nic nechibí.


 Uživatel úrovně 5

Tak přečetl jsem si to znova, protože poslední úpravy v MS jsem už nesledoval, ale jsem rád že zmizeli věci, které mi přišli podivné ( to, že nemůže mít bhůty) a nebo nelogické - vlastnosti elementárů.

Co mě tak zpětně přijde podivné, tak to, že je hobit nedokáže vycítit, když mají duši. Jeho čich není o nose, ale o vycítění cizí přítomností, kterou bych právě připisoval inteligentní bytosti s duší. To je ale na polemice a tom jak to chápe daná osoba, takže za to nestrhávám nic.

dal bych osobně o trošičku méně než 5* kdyby to šlo, protože jsem se tak úplně nesžil s těmito stvořeními, ale fakticky jim nemám zas co vytknout. Rozhodně ale Nikdovi (?jak to skloňovat?) gratuluji k tomu dílu, protože je velmi plodný a přesto to netrpí nedodělky a je vidět jistý progres v kvalitě.


 Uživatel úrovně 8

Po nějaké době se objevilo dílo, které podstatně rozvíjí možnosti alchymie a naízí komplexní základ pro její postavení ve světě. Podobných věcí není nikdy dost, zejména proto že se dají velmi dobře použít i v jiných hrách než DrD.


Elementárové představují velmi mocný koncept, podobný třeba golemice - umožňují tvorbu a ovládání samostatných, inteligentních společníků či sloužících, bez negativ která přináší nekromancie. Rozhodně se mi líbí pojetí dokonalých a nedokonalých elementárů, stejně jako zpracování "živlových elementárů". Snad jen Žavák mi přijde až příliš silný a nebezpečný, s možností kohokoliv velmi rychle upálit ve své náruči.


V části o použitelnosti je zmínka o získání 360 dní svobody, po tom co elementál právě svobodu získal, není mi jasné co to znamená. Umírá elementár nějakou dobu po tom co není svázán s žádnou duší? Moc mi to také nejde dohromady s částí ohledně výcviku elementára, má normálně získávat zkušenosti? Vzhledem k jeho inteligenci, odkud bere elementár znalosti, se kterými se do světa dostává? Co znamená, že po theurgově smrti vstoupí jeho duše do elementára, bude elementár v takovém případě v podstatě theurgem jakým byl před smrtí? Může tvořit další elementáry a zajistit si tak na nějakou dobu ochranu před smrtí?


Trochu mě také zaráží, že se elementár na jednu stranu stává velmi dobrým theurgovým přítelem, na druhou stranu ho theurg obvykle zabije před uplynutím jednoho roku "života".


Proč nemůže Žavák používat nehořlavé zbraně, z kovu nebo kamene?


Zasazení podobných tvorů do herního světa rozhodně trochu zamýchá s jeho rovnováhou, zejména pokud jsem správně pochopil, že elementár se po roce v podstatě může "osamostatnit" a konat podle své vůle. Osobně bych to asi omezil touhou elementára vrátit se do svého domova, jakým může být třeba "živlová sféra" nebo nějaké místo v normálním světě (sopky, moře a tak dále, podle živlu).


Celkově mi přijdou Tvorové jako výborný a skvěle použitelný nápad, který v konkrétním světe bude potřebovat trochu ladění, aby dobře fungoval. Uvídám když se rady pro "ladění" v diskuzi objeví.