Alchymista

Démon kolony Hodnocení: Geniální

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 7

Anotace

Další dílko z barevné dílny, které tentokráte není zaměřeno na barvení, nýbrž na chlast. Bodejť by taky ne, když se jedná o pálenici, která sama pálí všemožné alkoholy, a občas z kohoutku vyteče i nějaká ta kouzelná lihovina. Dílo je psané jako artefakt s démonem kolony, ale je stručně popsán princip démona kolony zakletého do běžné kolony. Nedokončené dílo bylo druhé v soutěži „O Hrnec vladyky Krtince“.

Obsah

 1. Obsah
 2. Slovo autora
 3. Příběh
 4. Popis
 5. Démon kolony
 6. Zničitelnost
 7. Dodatky
  • diramin
  • lihový pramen
  • poděkováníčka

Slovo autora

Dílo jsem psal jako artefakt, který se hodí především do her, ve kterých hráči rádi zjišťují metodou pokus/omyl a baví se tím. PJ však může význam artefaktu přeměnit tím, že se z kolony budou stáčet lektvary, které se více hodí pro daný typ a styl hry.

Dle mého názoru, by schopnosti povolání měli zůstat u daných povolání a výjimky povolovat jen u artefaktů. Pokud vám nevadí, že si povolání mohou „lézt do zelí“, tak můžete démona kolony povolit jako běžného démona (minimálně z 10. sféry). Síla lektvarů by byla závislá na pořadové sféře, z které je démon zaklet.

Příběh je psán tak, aby se dal použít s menšími úpravami ve hře – nastiňuje místní nářečí, uvažování slivovicomilných lidí a může navodit tu správnou atmosféru. V příběhu je nastíněn vznik a fungování artefaktu a navíc je to obaleno lidovou slovesností. Záleží jen na PJ, co všechno z příběhu použije jako základ zápletky - lidé slivovicomilní si rádi skutečnosti podle sebe přibarvují, takže je velmi těžké odlišit, co na příběhu je pravda a co jsou báchorky.


Příběh

Do té vesničky v podhradí se jim příliš nechtělo, už zdálky to tu vypadalo jako po vymření, nikde ani noha, jen pár psů polehávalo uprostřed návsi. Družinka dobrodruhů se unaveně posadila pod rozložitou lípu a prohlížela si tiché okolí. Bylo tu pár domků a jediná hospoda, odkud se najednou ozval rozčilený hlas hostinského: „Přindite až večír, tetka, teď na vás nemám čas!“

Tetka Šúkalka se vypotácela z knajpy, rozhlídla se, a když spatřila skupinku dobrodruhů sedící pod lípou, zamířila si to klátivým krokem přímo k nim. Slunko zlatě svítilo, bylo pěkný odpoledne a ona měla povídavou náladičku. Pod zástěrou měla schovanou láhev slivovičky, a jelikož už byla trošku rozjetá a měla ráda společnost, cvakla si a pak nabídla poutníkům. Přijali lahvičku a hezky poděkovali. Pak se jeden z nich napil: „Ta píše!“ vykřikl a spokojeně se zašklebil. „Teta, řeknite, kde se dá sehnat takový pitíčko?“

Teta si přihnula a dala se do vyprávění:

„Tož, bylo nebylo, za sedméro horama a sedméro putykama bylo - nebylo jedno královstvíčko. Na jméno ani kudy se tam ide, si já hlava děravá, už nevzpomínám, ale to důležité není, ide hlavně o to, že tam vládl kruté tyran. Aj titul měl, bazmek jeden. Vladyka Krtinec si říkál, pré podle svej záliby ve všelijakých temných kejklech.

Tak ten Krtinec byl kruté fest, klucí moji, dejte si eště panáčka, tož, klóže to pěkně do žaludká, což? A hřeje, pánečku. Takže, jak říkám, kruté ten vladyka byl. Přectavte si, že on věřil, že když se okópe v slzách panny, tož nikdy nezplesniví. Teda jakože nezestárne, víme? Napřed se ten holomek v krvi panen kópat chtěl, jenomže kluci, výskyt víc jak dvoch, třéch panen ve vsi je něco jako přírodní oukaz, tož zboží nedostatkový to je, jako čerstvé masíčko za vlády rodu Komančerů ze Sovětova, kteří si vše nechávali pod hrádkem, prý příprava na vojnu, či co. Navíc v tej krvi sa už před rokama válala jakási Bětka a bylo jí to houby platný, akorát z teho měla ostudu po celým kraju.

Takže když krva nepomáhala, bo málo panen v kraju bylo, tož někdo Krtincovi nabékal, že slzy takovej panny taky nejsú k zahození, nejžto taková panna může řívat pořád, stačí ju občas proplesknúť, nebo jí nekúpiť nějakú tú šmínku, a už je voheň na střeše a slzy v kutchanu. A je to baže jednodušší, než pořád sháňat nový baby.

Déjte si eště se mnou štampélku,“ pobídla tetka družinku, a když si všichni cvakli, pokračovala ve vyprávjáňů: „Tak ten Krtinec měl na ty slzy a ty svý kejkle, on temu řékal rituály, takové speciální hŕnec ze zlata bílýho! To víte, honorácije! Takže kulové – ne kulové, co myslíte vy, ale kulové - kutchan měl v průměru něco málo přes sáh a objem něco přes kopokop čtvrtek! Pěkné ten kutchan byl, pravda, celé zdobené rubíny, acháty, topazy, ametysty a jinými třpytkatými kaménky, a tak sa vám blyštěl, až z teho oči přecházaly. Tož, zavdejte si ještě, chlapčiska.

Jenomže, moji milí, kropení krvou ani slzámi panén zrovna moc nepomáhalo, Krtinec byl deň od dňa starší a scvrklejší a vrásčitější, na mó dušu, vypadál jako v posledním tažeňů. Lektváry s démonom mládí už móc riskantní bely, tak Krtinec sa přes kapsu plácnul a výzkum jedného nadějného hrabáče ve sférách podpoříl. Tož to víte, takové hrabáči sa hrabó tam, kde nemajú, a to se jim pak povětšinó vymstí. Tak aj temu sférohrabošu, jakýsimu študákovi školy alchymistické, ba možná i kózelnické, kdože to dneská može potvŕdit, což?

Celé jeden rok a celé jeden deň, kdy sa mimořádně nevožrál, kómal a kómal, až vykómal jakósi speciální palírnu. Základem teho bazmeku byl vladykův kutchan z teho zlata bílýho a kamínků třpyťavejch, a těch trubek všelijakých, který to celý obtáčely jako hadiska, když vylézajú na jaře z díry, těch bylo, jako když nase… no hódně, kluci, hódně jich bylo. Tož taky křivule a jiný baňkoviny kolem teho byly, však ani ten študent přesně nevěďál, k čemu všemu to je. Kolem celého teho bazmeku se to krůtilo, že to až jako chobotnica vypadalo, to je taky taká potvóra podivná.

No a pak tam byla taká baňa velká, skorem jako soudek to vypadalo, a do teho pré dávali nějaký ten kvas. To víte, voňálo to všade, ale to eště nebylo celý. Pré to aj šuplíček mělo, nesmyslné substáncie jakési sa do teho sypály, čert aby se v tym vyznal, a pak tam ještě bylo cosi, kam se dávalo takové to sférohrabačské mazlavé henten onen. No, když sa to pák nechalo nějaké deň pracováť, přikládalo sa pod velkú báň a dosypávaly se ty inžgrediencijé, tož pak z teho kutchanu vytékaly tekutiny zázračné chuti a vůni a účinků podivných, klátivých. Pravda, povětšinú z teho lezly leda sračky, po kterých člověk zežlutěl, nebo začal púšťat bublinky. Dokoncá, na mú dušu, jsem jednó viděla ožralu, co plivál žáby. Ale když sa zadařilo, tak z toho byla, panečku, slivovička, mňam. Zrovna taková, kterú tu sosáte, chachaři. Tož, déte si! Na zdraví, ať nás srdce nebolí!“


Popis

- zpět na obsah -

Kolona zabírá plochu 2x3 sáhu a je vysoká 1,5 sáhu a není rozebíratelná, takže se musí přepravovat v celku. Při pečlivém prohlížení palírny si člověk všimne několika hlavních částí:

Hrnec vévody Krtince – jedná se o původní vévodův hrnec z bílého zlata bohatě vykládaný barevným drahým kamením. Jeho obsah je čtyři sta čtvrtek (čtyři hektočtvrtky) a vkládá se do něj základ pro pálení. Hrnec je na výklopném závěsu, který jej drží asi deset coulů nad ohništěm (však vyklápět jej může pouze démon). Démon vyklápí obsah vždy po skončení pálení.

Poklička vévody Krtince – jedná se o původní pokličku stejného provedení jako hrnec, který jej přiklápí. Při probíhajícím alchymistickém procesu již nejde zvednout. Démon kolony ji kouzelně zapečetí. Na pokličce je kaligraficky a bílým zlatem vytvořen nápis „KVAS“.

Ohniště – pod hrncem je malé ohniště, které musí někdo udržovat (démon kolony to nedokáže) zhruba na stejném plameni. Větší teplota nevadí, s tím si démon poradí, ale plamen nesmí být malý, jinak démon prská.

Modrá baňka – výrazná baňka z tmavomodrého Diraminu. Nalévá se do ní surová magenergie. Démon kolony je schopen zpracovat i magenergii ve vázaném stavu; do modré baňky lze vložit i věci, které v sobě mají vázanou magenerigii (jako kořen mandragory, žluč psa zabitého o půlnoci, atp.), ale pak alchymistický proces trvá dvojnásobnou dobu. Baňka je kulová s odklápěcí poličkou s objemem jedné čtvrtky (takže dračí nebo gryfí vejce se do ní nevleze). Na boku nádobky je kaligraficky vyveden nápis bílým zlatem „ESENCE KOUZEL“.

Varhánky – Trychtýřek se napojuje na trubičku, která se v jednom místě rozděluje na čtyři další, které vedou do tří vysokých válcových zkumavek, každá s vlastním modrým kaligrafickým nápisem (každá má průměr deset coulů a výšku půl sáhu) a jedna trubička je vyvedena na zem. Nasypané předměty se v tom uzlu dělí do čtyř skupin, přičemž každá skupina vede do jedné válcové zkumavky nebo ven z kolony. První skupina jsou alchymistické suroviny, které putují do baňky s nápisem „ALCHIMIZÁTORY“. Druhá skupina je cukr a líh, které putují do zkumavky s nápisem „PŘITVRZOVADLA“. Třetí má nápis „KOŘENÍ“ a putuje tam vše, co uzná démon kolony za koření. Všechny nechtěné příměsi nebo nechtěné látky nebo nadbytky, které se nevlezou do zkumavek, jsou odváděny poslední trubicí z kolony pryč.

Sběrný kotlík – je to uzavřená válcová nádobka z bílého zlata, ve které se nachází výsledný produkt. Na spodu je kohoutek, kterým po skončení procesu pálení lze čepovat výsledné elixíry. V této nádobce je velký diamant, který slouží jako srdce artefaktu a má v ní sídlo démon kolony. Nádobka blokuje prostup nejen hmotných kapalin, nýbrž i astrálních (nehmotných) kapalin, proto se v ní zůstává astrální chlast, který s radostí pije démon kolony.

Další baňky, křivule a trubičky – mají povětšinou tlusté dno. Během procesu pálení se baňky dle potřeb rostou nebo se scvrkávají (přičemž přebytečný Diramin se ukládá na dnu nádobek), trubičky mění své trasy a kroutí se podle potřeby démona. Změny kolony se dějí za provozu, ale jsou tak pomalé, že pouhým okem nejsou takřka postřehnutelné (rychlost změn je cca 1 coul a směnu). Síť trubiček se napojuje na všechny nádoby, zjistit nějakou funkci jednotlivých trubiček je takřka nemožné, protože většinou ani sám démon kolony neví, proč nějaké trubičky vede tak, jak vede. Démon je schopen dle potřeby vhánět substance tam, kam zrovna potřebuje.

Ilustrační obrázek kreslil Anarion, pro zjednodušení nebyly nakresleny všechny trubičky a křivule, nýbrž jen ty nejdůležitější. Můžete se podívat i na nezmenšený obrázek nebo na černobílou variantu, kterou si můžete po vytisknutí vymalovat.


Démon kolony

- zpět na obsah -

Tato bytost, nehledě na to z kolikáté sféry je vyvolána a jakou inteligencí oplývá, je notorický alkoholik. Tato neřest ze života se projevila i do jejích zálib v onom (astrálním) světě. Není proto divu, že když je takováto duše (démon) povolána do našeho světa, ze všeho nejvíce se snaží dostat se ke svému miláčkovi – chlastu. Protože nehmotná bytost si s hmotnými pálenkami už moc neužije, musí si démon vypálit astrální nehmotnou pálenku, kterou už může v poklidu chlemtat.

Démon umí ve skutečnosti pouze dvě věci – chlastat a spát. Dává přednost tomu prvnímu, ale když chlast zkrátka není, upadá do milosrdného abstinenčního spánku. Démona kolony lze zaklít kamkoli, ale protože kdekoli, kde nemá přístup k astrálnímu pitivu, hned upadá do spánku, nemá význam jej zaklínat jinam než do alchymistické kolony. Démoni kolony z nižších sfér než je popsaný démon v tomto artefaktu, mají pochopitelně úměrně méně kvalitní lihoviny a slabší kouzelné ředidla. Podobného démona tedy můžeme najít i v jiné kouzelné koloně než v popsaném Hrnci vladyky Krtince.


Vznik destilovaných tekutin

- zpět na obsah -

Nejvíce naráz je schopna kolona vypálit 20 dávek chlastu, jedna dávka je jedna půlčtvrtka (půllitr). Prvních pět dávek (tvz úkap) z toho připadne na astrální pitivo, které se nestáčí – vychlemtá je démon kolony. Pět posledních dávek je dokap, který má horší kvalitu a případné kouzelné účinky jsou také přibližně poloviční. Dávky mezitím jsou to, co normálně stáčíme – nejkvalitnější střed s plnými případnými kouzelnými účinky. Pět dávek dokapu a kvalitní střed nazývám výchozí dávky (protože vyjdou z kolony).

Než započne pálení, musí být splněny tyto podmínky:

 • základ nejméně sto čtvrtek (nejlépe kvas)
 • dostatek magů (25 + 5/počet výchozích dávek; nejvíce 100 magů) a dostatek surovin (100 + 20/počet výchozích dávek; nejvíce 400 surovin)
 • cukr a koření - je dobré jejich množství udržovat na nenulovém sloupci zkumavky, ale nejsou nutnou podmínkou pro začátek pálení
 • pálící proces započne, pokud všechny plnící nádoby jsou plné, jinak po jednom dni od dodání minima pro pálení

Základ - substance, z které se dá vypálit nějaký chlast. Je nezbytně nutné, aby obsahovala dostatek alkoholu, cukru, nebo byl základ aspoň dostatečně sladký. Démonovi klidně postačí, když mu jako základ dáte mléko s medem nebo jiné substance, které s kvasem nemají nic společného, ale je tam dostatek alkoholu nebo cukru, aby ve výsledku mohla vzniknout alespoň 40% pálenka. Pokud se v hrnci objeví něco, co se démonovi naprosto nelíbí (například písek), tak démon kouzlem „Vyhoď nesmysly“ vyhodí obsah z hrnce ven. Většinou míří na darebného majitele a musím podotknout, že míří setsakrametsky dobře.

Suroviny – lze použít cokoli, co jsou alchymisté schopní využít jako surovinu. Surovin je třeba dodat v ceně 20zl za každou dávku (nezapomeňte započíst 5 dávek úkapu). Do zkumavky se vleze 600zl surovin. Nevhodné předměty se systémem trubiček vyvádějí pryč z kolony.

Magenergie – jakákoli vázaná magenergie. Lze kombinovat vydestilovanou magenergii různých koncentrací (aniž by se koncentrace po smíchání s jinou koncentrací měnila) a magenergii v přírodním stavu (kořen mandragory). Démon není schopen využít zbytkovou magenergii, není schopen například získat magenergii z kouzelných předmětů, svitků atp. Magenergie je nutno dodat 5 za každou dávku (nezapomeňte započíst 5 dávek úkapu). Při vložení nedestilované magenergie se doba destilace prodlouží na dvojnásobek – na dva týdny.

Trvání – k aktivování kouzelného účinku musí jedna postava na posezení vypít minimálně polovinu čtvrtky (což je polovina jedné dávky). Nezapomeňte, že opíjivé účinky nemizí. Kouzelný účinek trvá jeden den, poté všechny účinky mizí (kromě případných způsobených škod a kocoviny).

Stálost – kouzelné účinky jsou nestabilní, ztrácí se po jednom měsíci od destilace. Na výtečné chuti lihovin se stáří negativně neprojevuje (je-li dodrženo vhodné skladování).

Dosah/rozsah – Kouzelné účinky jsou pouze na postavu, která nápoj vypila, případně jsou centrovány na postavě, nebo jsou jinak závislé na postavě (podle toho, jaké účinky si vymyslíte). Neměly by být účinky, ovlivňující někoho jiného než pijana.


Identifikace destilátů

- zpět na obsah -

Identifikace lektvarů je obtížná, neb ani démon kolony vlastně neví, co vyplodil jako vedlejší produkt astrálního pitiva. Barva, chuť a zápach kouzelného výtvoru na bázi alkoholu jsou nerozeznatelné od nekouzelného pitiva (barva/chuť/zápach: -25/-25/-25). Pro potřeby hledání magenergie obsahuje každý kouzelný chlast 10 magů. Identifikace pomocí lakmusových papírků je ztížená, je o 50% větší šance selhání, přičemž je 25% šance na fatální neúspěch - alchymista určí úplně jiné účinky. Čtvrtá a vyšší sféry mohou podat důvěryhodné a přesné informace o vytvořeném lektvaru. Jinak nejjednodušší identifikace je zkusit lektvar na pokusné osobě, protože dávky z jedné várky mají vždy stejné účinky.


Destilace a typy destilátů

- zpět na obsah -

Po započnutí pálení se všechny vývody z kolony nějakým způsobem zapečetí (kohoutkem nejde otočit, poklička nejde nadzvednout, hrdlo trychtýře se zalije). Vlastník kromě plnění kolony před destilací (a případného vzbuzení démona poklepáním na hrnec, pokud se ještě nevzbudil z abstinenčního spánku) a udržování plamene, nemusí nic dělat ani umět. S kolonou může pracovat i naprostý nealchymista, který nic o procesech neví, jen si zjistil, co se má udělat, aby to pálilo chlast. Pod Hrncem je ohniště, je nutno, aby pod něj bylo pravidelně přikládáno. Přiložit je nutné zhruba jednou za šest hodin, jinak plamen může ztratit potřebný žár a výsledek destilace nebude stát ani za králův štěk.

Při klasickém pálení jde prvně úkap (takzvaný oslepovák), pak kape chutné jádro a nakonec vytéká méně kvalitní dokap. Démon vždy se snaží vypálit astrální pálenku, pro kterou je nejvhodnější pouze úkap. O jádro démon nejeví zájem, to pak pijí běžní smrtelníci. Dokap je posledních pět méně kvalitních dávek.

Z jedné dávky základu (5 hektočtvrtek) je 20 dávek, z toho 5 dávek spadá pod úkap (který démon destiluje na svou astrální pálenku), 10 dávek je lektvar s normálními účinky a posledních 5 dávek je dokap se sníženými nebo méně předvídatelnými účinky. Počet dávek úkapu je vždy stejný. Takže při dodání základu do poloviny, (což je minimum) je tedy pět dávek úkap a pět dávek dokap, což je to nevýhodné.

Ne vždy vznikne kouzelná pálenka. Tak jak ani alchymista není neomylný, tak věčně zkárovaný démon kolony má občas velmi podivné výsledky své práce (hod na k%):

 • 01-40% - Kouzelná pálenka
 • 41-60% - Nekouzelná pálenka
 • 61-100% - Ředidlo

Kouzelná pálenka - Kouzelná pálenka je alkoholická poživatina doslova hodna králů. Vynikající chuť je navíc ještě podtržena tím, že kocovina mívá povětšinou mírnější průběh než po požití hospodských bolehlavů, ale žel někdy se stane, že kouzlo pálenky je ne vždy pro pijáka přínosem. V jedné třetině případů má vyloženě kladné účinky (např. slivovice infravidění, bílé víno uzdravení nemoci, medovina nebývalé inteligence, burčák štěstí), v další třetině jsou účinky, které jsou někdy výhodné, většinou však uškodí (kalvádos zčernání pokožky, slivovice pravdomluvnosti, vodka mlžného oparu, pivo znecitlivění čichu), a v poslední třetině to jsou škodlivé, avšak nikoli smrtelné lektvary (červené víno barevných stop, rum krátkozrakosti). Příklady a postupy pro tvorbu kouzelných pitiv najdete na konci této kapitoly.

Nekouzelná pálenka – Vyhlášené vinné sklípky a jiné sklady výtečných pitiv stále nejsou hodny skladovat takovýto výtečný skvost, ale kouzelné vlastnosti pálenky nějak v opileckém opojení démon kolony zapomněl dodat, takže pálenka je bez rizika očarování. Toto je jeden z mála příkladů, kdy neúspěch démona astrálních sfér je většinou pro obyčejné lidi přínosem.

Ředidlo – vzniklá kapalina je natolik nepoživatelná, že by ji pil asi jen démon kolony, pokud by mohl. Mívá zpravidla 50% alkoholu. Ne, tak strašné to není, v nejedné krčmě nemají většinou nic, co by se ředidlům z kolony byť jen blížilo, jde jen o to, že se jedná o lehce nadprůměrně chutné pitivo. Ředidla však navzdory svému názvu mají libou vůni a zajímavé vlastnosti při působení s barvivy. Pokud při výrobě barvy použijeme ředidla z kolony, získáme velmi stálou barvu, která zubem času nebledne/nepraská atp. Ředidlo také dobře působí jako čistící substance. Pogrcali jste si při včerejší pitce celý pokoj? Nevadí, ředidlo z kolony vyčistí i ty nejodpornější skvrny. Ředidlo je vždy stabilizátorem nezaschlých barev, takže pokud jste ráno při úklidu zelení jako ropuchy a loknete si této substance, zelenost vám pravděpodobně vydrží až do dalšího rána (a pokoj můžete čistit nanovo).


Pravděpodobnost toho, co se vyrobí, lze trochu měnit. Při správném plnění kolony a udržování plamene se meze mezi kouzelnou a nekouzelnou pálenkou a meze mezi nekouzelnou pálenkou a ředidlem mohou posunout. Opravy pravděpodobnosti (jsou jen orientační, PJ nechť dle aktuální situace je upraví dle svého):

 • pod hrncem se neudržuje stálý plamen: -10 až -30%
 • velmi kvalitní a předem vypeckovaný kvas:+ 5 až + 15%
 • nekvalitní, neobvyklý kvas, druhá destilace: -5 až -20%
 • všechny nádobky před pálením byly vrchovatě naplněny: +5%
 • s démonem kolony spolupracuje alchymista: +(bonus za obratnost + úroveň alchymisty/5)%

Ať jsou úpravy pravděpodobnosti jakékoli, nikdy nemůže být pravděpodobnost výroby kouzelné pálenky, nekouzelné pálenky ani ředidla nižší než jedna pětina (20%). Pokud se plamen neudržuje dlouhodobě, kolona destilaci přeruší a kvasový obsah vyplivne.

Po destilaci je možno stáčet kohoutkem vzniklý nápoj, démon uvolní všechny uzávěry, vyklopí hrnec a vysype použitý kvas. Až se stočí poslední kapka alkoholu, může se začít pálit znovu. Možná si teď říkáte, zda není náhodou démonova spotřeba kvasu a času moc velká. Ne, není. Pokuste se, prosím, pochopit, že démon kolony musí během toho týdne stihnout začít pálit, ožrat se do němoty, vystřízlivět, pokračovat v pálení, ožrat se do němoty, vystřízlivět, dokončit pálení (redakčně zkráceno). Co se výtěžnosti týče, tak s tím se také zrovna mnoho udělat nedá, neboť démon Krtincova hrnce ví, že pokud chcete královské pití, rozhodně nebudete skrblit na množství vloženého kvasu.


Rady pro vymýšlení kouzelných účinků

- zpět na obsah -

Pokud je určeno hodem na k%, že výsledná pálenka bude kouzelná, je nutno, aby PJ vymyslel nějaké kouzelné účinky. První by si měl určit hodem na k6, nakolik účinky budou kladné a nakolik záporné.

 • 1 nebo 2 na k6: účinky budou pro pijana kladné
 • 3 nebo 4 na k6: účinky v některých situacích budou kladné, v jiných záporné
 • 5 nebo 6 na k6: účinky budou záporné

PJ by na základě prospěšnosti kouzelné vlastnosti pro pijana nějakou kouzelnou vlastnost vymyslet. Fantazii se meze nekladou, ale měli by se dodržovat pravidla a účinky by měly působit na pijana, nebo by se měli šířit skrze pijana. A v neposlední řadě by se měla dodržet magová náročnost, takže vymyslet pálenku nesmrtelnosti nedoporučuji. Účinky by neměly být trvalého charakteru, výjimkou by mohly být léčící/zraňující lihoviny, navrácení upitých vlastností a úrovní. Dosah, rozsah a jiné parametry jsou napsány na začátku této kapitoly.

S démonem kolony se družina může setkat i jinak, než že se stane jejím vlastníkem, takže pro PJ by vymýšlení účinků vyprodukovaných CP stalo zdlouhavým. Proto jsem níže sepsal několik ilustrujících účinků. Názvy jsou jen ilustrující k doplnění atmosféry. Když se vypálí slivovice, neznamená to, že to bude pokaždé slivovice infravidění, klidně to může být i slivovice uzdravení nemoci či slivovice mlžného oparu nebo například slivovice nehody.


Příklady kouzelných chlastů a jejich účinků

- zpět na obsah -

Slivovice infravidění (kladný) – postava v šeru vidí infravizí do šedesáti sáhů jako rodilý trpaslík. Podobně lze vytvořit chlast ultrasluchu, čichu, citlivosti na otřesy.

Bílé víno uzdravení nemoci (kladný) – vyléčí všechny běžné nemoci, které je schopno vyléčit janičářské kouzlo „uzdrav nemoc“. Podobně lze vytvořit protijed, léčící lihoviny atp.

Medovina nebývalého intelektu (kladný) – buď trvale navrátí dočasně sníženou inteligenci, nebo dočasně zvýší inteligenci o dva stupně do maxima 21/+5, nebo navrátí jednu upitou úroveň. Podobně lze vytvořit obnovovače ostatních vlastností, nebo lihové protějšky Welfových lektvarů.

Burčák štěstí (kladný) – pijan má nebývalé štěstí, je jakoby pod účinky démona štěstí se zbývajícími cca 20 magy.

Kalvádos zčernání pokožky (neutrální) – zčerná pokožka, což dává nevýhodu pro vyjednávání s lidmi, ale dává 10% do skrývání ve stínu.

Slivovice pravdomluvnosti (neutrální) – nositel vypadá vznešeněji a čestněji, ale kdykoli vyloženě lže, hází si proti pasti: Int ~ 8 ~ lže / nechtěně řekne pravdu.

Vodka mlžného oparu (neutrální) - kolem postavy se drží mlžný/dýmový opar, snižuje to viditelnost a není vidět skrze opar.

Tuzemák nesnesitelné lehkosti (neutrální) – postava a vše na ní bude mít poloviční váhu (větší nosnost, delší a vyšší skoky), ale lehký bude i obsah jejího žaludku, který vzhledem k nízké váze snáze vletuje ven.

Režná vidění do budoucnosti (neutrální) – postavě se občas budou zdát vize z velmi blízké budoucnosti (ten zakopne o parapet, ten se při pití piva polije, tomu spadne do piva mucha, atp.)

Pivo znecitlivění čichu (neutrální) – postava ztrácí čich. Necítí, co by cítit chtěla, ale také se z žádného fekálního smradu nepošavlí. Podobně mohou být destiláty tlumení zvuků, snížení přesvícení, ztráty chuti, ztráty hmatu.

Koňak pilného nocležníka (neutrální) – podobné účinky jako viagra, akorát s tím, že stejně působí na obě pohlaví – neukojitelná chuť a velká výkonnost v ložnici.

Červené víno barevných stop (záporný) – Postava začne potit ve velké míře barvičky, čehokoli se dotkne holou kůží, zanechá na tom barevnou šmouhu.

Rum krátkozrakosti (záporný) – prvních pět sáhů vidí postava dobře, s každými dalšími pěti sáhy vidí hůře (postih -1 za špatné osvětlení za každých pět sáhů nad prvních pět sáhů)

Grog kýchání žab (záporný) – zhruba jednou za směnu postava kýchne a vykýchne malou ropuchu. Možno utvořit varianty vykašlávání pavoučků, slimáků, žížal, atp.

Slivovice zapomínání (záporný) – každou hodinu postava zapomene, co dělala předchozí hodinu. Lze udělat varianty zapomínání na nějakou osobu, věc skutečnost.

Mošt nehody (záporný) – postava si nadělá do kalhot a bez upozornění si toho všimne až za směnu. Podobně lze vytvoří lektvar, který bude přinášet smůlu i v jiných činnostech (podobně jako démon smůly – opak démona štěstí).

Kořalka nechtěných odpovědí (záporný) – jazyk přestane poslouchat, když postava chce říci „ano“, řekne „ne“ a naopak. Na komplikovanější odpovědi to nemá vliv.


Zničitelnost

- zpět na obsah -

Artefakt - démon je zaklet do celé kolony, avšak střízliví výhradně ve velkém diamantu v ceně cca 5000zl, což je zároveň srdce artefaktu. Jakožto artefakt je celá kolona odolná vůči neopatrnému zacházení. Démon je schopen praskliny a přiléhající střepy zpětně začlenit do zbytku aparatury a to rychlostí 1 coul za hodinu. Pokud dojde ke kompletnímu rozbití a rozmetání aparatury, démon musí vyčkat do obnovovacího cyklu. Přesně jednou za devadesát devět let démon obnovuje aparaturu, zůstávají pouze kovové (neskleněné) části. Sklo vybouchne (zranění za 100/80/50/30/20/15/10/8/5/3/2/1; vzdálenosti jsou po jednom sáhu od středu aparatury) a střepy se rozletí do celého okolí a většinou zdevastují celou místnost. Démon se většinou před obnovou snaží abstinovat, takže se snaží vyhýbat zranění osob, je schopen odložit obnovovací proces přibližně až o tři dny. Během následujícího jednoho roku pak aparatura znovu doroste a kovové části se kouzly opraví a znovu vyleští, démon vytváří materiál pomocí kouzla napískání si.

Neartefakt - zakletí démoni jsou sice schopni také regenerace, ale neovlivňují pevnost skla. Pokud je jednorázově zničena více než čtvrtina alchymistické kolony, démon prchá zpět do sfér.Dodatky

- zpět na obsah -

Diramin

Jedná se o slitinu několika vzácných kovů, jejíž tajemství výroby je ztraceno v čase a hlavně ve sférách. Démon z Hrnce vladyky Krtince však jeho tajemství zná a nechává si je pro sebe. Všechny lihoviny, které se skladují, nebo vyrábějí v tomto průhledném kovu, prý mají skvělou nezaměnitelnou chuť (ve skutečnosti je to démonem kolony). Mnoho pomýlených alchymistů vyhledává pověstnou kolonu z Diraminu, jen aby měli to nejlepší alchymistické vybavení, co je k dostání. Pro normální hru je důležité jen to, že je těžký a pevný jako ocel a průhledný jako bezbarvé sklo. Pomocí příměsí může tento kov dostat barvu, podobně se barví i sklo.


Lihový pramen


Poděkováníčka

 • Anarionovi za nakreslení ilustrujícího obrázku
 • Lyrii za morální podporu, bez které bych toto dílko nenapsal, protože jsem moc líný
 • Lyrii za kopu hezkých nápadů, které stačilo jen nechat nakynout do správného tvaru
 • Lyrii za korektury, za převyprávění zápisu v kronice a za vyšperkování vypravování tetičky Šůkalky

- zpět na obsah -

Diskuze

 Uživatel úrovně 5

FF:
Hledání mládí a chlast:
To je taková skrytá narážka ta kreslený vtip se dvěma obrázky - na jednom je šeredná baba s popiskem "před" a na druhém kráska s popisem "po 10 pivech".

Unknown:
Já vím, aby bylo v díle vše potřebné (viz tvůj příklad), tak by rozsah byl dvojnásobný. Už takto je délka díla na pokraji únosnosti pro mnoho uživatelů. Výpis kladných, neutrálních a záporných lihovin slouží pouze jako inspirace, nikoli jako úplný výpis všech lihovin se všemi parametry. V kapitole "Vznik destilovaných surovin" je vypsáno, co je potřeba na jednu dávku - není to sice tak přehledná jak by to mohlo být, ale je to aspoň všechno u sebe.

Jinak díky všem ostatním za pozitivní kritiky, to pak mám mnohem více chuti dokončit další dílo...


 Uživatel úrovně 0

Ahoj,
smekám klobouk dolů
Je to opravdový skvost mezi prázdninovými příspěvky.
Oči hráče se při čtení tohoto příspěvku rozzáří, jazyk alkoholika pustí sladkou slinu a oči hráče alkoholika se orosí kapkami slz štěstí :D
Předmět který se výborně hodí pro víkendové či hospodské DrD, či jen pro oživení a rozveselení dlouhých taženích.
„tlesk tlesk“


 Uživatel úrovně 8

Teď mě napadlo:

Dílo nám v podstatě nabízí tři věci:

1) Zajímavý artefakt (tomu se příspěvek blíží nejvíc)

2) Nápady na alchymisteické pálenky s kouzelným účinkem (v příspěvku pouze naznačeno)

3) Démon, který místo alchymisty zamíchá základ, magenergii a suroviny až do výsledného lektvaru. Této možnosti je v příspěvku pouze těžko postřehnutelný stín, ačkoliv si myslím, že je to možnost, která je původní myšlence příspěvku nejblíž. Něco jako:

***Tento démon po zakletí do alchymistické aparatury dokáže za každou svou sféru vyrábět jeden lektvar (určí theurg), se stejnou pravděpodobností, jako alchymista, jehož stupeň obratnosti se rovná pořadovému číslu sféry, ze které démon pochází.***


 Uživatel úrovně 0

- Bohužel jsem z příběhu zcela nepochopil souvislost mezi hledáním mládí a chlastem... :-)
- Jde o chybu malichernou, ale neodpustím si ji... podmínky pálení, dostatek magenergie a
surovin - záměna * a /... taktéž chybí jednotka u surovin...
- ehm... předmět vytvořený pomocí „napískání si“ zmizí po třech hodinách...

Nápad: 100%
Zpracování: Zde mi trochu vadí, že jsem se o úkapu a dokapu dočetl 2x, matematika na mě působila zmatečně, bohužel, jsou zde další nesrovnalosti... Kladně naopak hodnotím povídku, přes zmíněnou nesrovnalost. 75%.
Dojem: Bohužel trochu rozporuplný... na jednu stranu je to špička co do nápadu a i zpracování je pojaté výtečně, hodně mi ale vadili chybky, ne snad ni tak faktické, jako přehmaty. Určité situace jsou řešeny celkem podivně, nepřidá ani fakt, že mi dílo připadá tak nějak skoro zbytečné... 65%.
Použitelnost: Pro dokreslení hry ano, avšak náhodnost produktu a nevýhodnost pálení domnívám se celkově použitelnost velmi razantně snižuje. Navíc, jak řekl UnknowN... 30%.

Celkově: 69%. Velmi silné 4*, avšak do 5* mi ještě trošička chybí. Dílo je celkově velmi dobré až vynikající, bohužel z mého úhlu pohledu postrádá valný smysl jeho existence, připočítáme-li vady na zpracování výrazně vadící mému celkovému dojmu ze čtení... já dávám hvězdy 4.


 Uživatel úrovně 8

Mno... Co hodnotit? Drtivá většina díla - tak 90% - je chutná omáčka. A zbylých 10% pravidlovitostí je z 90% tak jednoduchých, že se na nich nedá nic zkazit.

Vytknul bych jen pár věcí:

- Dílo se jmenuje "Démon kolony" ale popis démona vypadá IMHO jinak. Tohle by se opravdu mělo jmenovat spíše "Krtincova Kouzelná Kolona". Vadí mi, že tu není nijak přehledně znázorněno, jaké vlastnosti má démon povolaný z té a té sféry a jak jeho schopnosti rostou v závislosti na sféře, ze které byl povolán. Víme jen, že "démoni z nižších sfér vyrábějí méně kvalitní / účinné lihoviny, než ti z vyšších sfér". Podle mě má tenhle příspěvek mnohem více společného s rubrikou "předměty" než s rubrikou "alchymista".

- Ačkoliv jsi uvedl jen příklady kouzelných pálenek, neškodilo by - hlavně ty negativní - dopnit nějakými těmi pastmi.

- Musím říct, že tento příspěvek mi v mnohém připomíná mé Ogamovy nádoby... Ano, dobraly se vysokého hodnocení a měl jsem o nich nejlepší mínění - z odstupem času už ale vím, že to, co jsem tam psal, se dalo udělat milionkrát jednodušeji a hratelněji.

- Tento příspěvek je poutavě napsaný a všechno, ale v konečném důsledku má prostě stejný efekt, jako běžná alchymistická aparatura v kombinaci s několika novými recepty - např.:

Slivovice infravidění
suroviny: 2 zlaté
magenergie 5 magů
výroba: 1 den; doma
trvání: 1 směna
- postava po dobu 1 směny získává schopnost trpasličího infravidění.

S tímto se vzdávám hlasování - Nemůžu hodnotit nízko a nemůžu hodnotit ani vysoko - a průměr to není.


 Uživatel úrovně 8

Po dlouhé době jsem si přečetl příspěvek, který mi vyloženě udělal radost - tohle je pravý skvost, čisté zlato na dně alchymistovy aparatury po hodinách tvrdé práce. Žádné hory nesmyslných čísel a nových mechanismů, zato spousta věcí, které při hře pobaví a ušetří PJ trápení s vymýšlením nového a co nejoriginálnějšího artefaktu.

Těžko říct, co se mi na Démonu kolony líbí víc - popis kolony je výborný, příběh je výjimečně podařený, démon vyloženě roztomilý (jestli jsou astrální sféry z duší mrtvých lidí, znám pár kandidátů, ze kterých by podobná potvůrka vznikla) a jeho výsledné lektvary rozhodně povedené. Výborná práce.

A konečně velmi kladně hodnotím, že autor si dal práci s přehledností díla, udělal mu pěkný obsah a celé to otagoval - třešnička na dortu pro mě, při rozsahu díla.

Omlouvám se za prozatimní nefunkčnost obrázků, pokusím se to vyřešit co nejrychleji.

Rád bych byl šťoura a něco vytknul, ale tak nějak nemám co - takže to nechávám na ostatních. Snad se jim to taky nepovede.