Alchymista

Útočný elementární démon Hodnocení: Kvalita

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 22

Část pro Theurga

V následujícím textu je popsána čtveřice různých démonů, kteří ale sdílejí stejné základní vlastnosti. Proto se vždy bude mluvit o dané čtveřici hromadně a název jednotlivých elementů se nahradí slovem "element". Elementy jsou oheň, vzduch, voda a země - oheň je zastoupen sám sebou, vzduch je blesky, voda mrazem a země kyselinou. Tito démoni se vyskytují nejblíže v 1. sféře.

Tohoto démona je možné zaklít do libovolného předmětu, nicméně asi nejvhodnější jsou zbraně nebo věci použité k boji (rukavice, boty) Očarovat příliš malé věci (prsteny) není možné. V dalším textu budu mluvit o očarovaném předmětu jako o zbrani.

Démon dodá zbrani elementární náboj, který se projeví při dotyku nepřítele. Je důležitá i míra dotyku, proto bude tento dotyk ztotožňován se zásahem (*). Démon očaruje zbraň elementárním útokem +1 (pozor, je to jen pomocná jednotka a nemá nic společného s očarováním zbraní útočným démonem) za každou úroveň démona. Maximální možná míra této jednotky je síla zbraně + (útočnost/2), zaokrouhleno dolu, vždy ale minimálně 1 (to je právě případ klasických bot a rukavic).

  • Podobně jako u útočných démonu si alchymista vybere, jak s touto jednotkou naloží. Nejtypičtější je, že za každé +1 bude zbraň při zásahu zraňovat za 1 kouzelným ohněm (K) / bleskem (J) / chladem (K) / kyselinou (L **) (v závorkách jsou uvedeny zranitelnosti). Minimálně musí zbraň vždy zraňovat za 1 daným elementem.
  • Dále je možné obětovat sílu útoku a část bodů dát do možnosti sesílat útočná elementární kouzla (vždy jen toho elementu, jakého je démon, kouzla jsou uvedena na konci). Za každý obětovaný bod zranění získává na den předmět 2 magy. Za každých 6 magů může seslat 1 kouzlo (je vidět, že minimálně musí mít předmět sníženo magické zranění o 3, aby to mělo smysl). Doplňování magů je vždy o půlnoci (je samozřejmě možné vymyslet i speciální doplňování ponořením do lávy, nebo jen velkého ohně, ekvivalentně pro další elementy, ale připadá mi to zbytečné a dosti nevyvážené). Platí pro ně stejná pravidla jako kouzlení pomocí démona uvedená pro sesílání kouzel útočným démonem s tím dodatkem, že tato kouzla potřebují občas speciální pohyby k seslání, což bude popsáno u jednotlivých kouzel.
  • Poslední možností je za obětování 1 bodu útoku změnit barvu vizuálních projevů daného očarování (rozebráno později).

Vizuální projev

Vizuální projev se dělí na malý, střední a velký. Malý je u zbraně, která zraňuje magickým elementárním útokem za 1, střední při zranění 2-3 a velký při vyšším. Malý projev je jen výboj dané energie či jevu při zásahu (vykřesnutí jisker u ohně, malý výboj u blesku, namražení místa zásahu na krátkou chvíli u ledu a zčernání okolí s klasickým zasyčením u kyseliny). Střední projev se již na zbrani projevuje permanentně, jakmile je aktivně používána či nošena, ale nemá velké užitelnosti. Projevuje se na zásahové části zbraně (slabé plamínky, které ale jen matně svítí, slabé nepravidelné výboje blesků, namrzlost povrchu zbraně a slabá vrstva rosolovité substance). Velký projev je již docela citelný a dá se i nepřímo využít (plameny, které slušně osvětlují okolí, přibližně jako louče, v okolí hřejí jen slabě, ale samotné zapálí cokoliv se zápalností nad 65% / výboje kolem zbraně / silná námraza / silná vrstva rosolovité hmoty, která je při dotyku schopna leptat (dřevo rychlostí coul za směnu, kov či kámen rychlostí coul za den)). Střední a silné projevy se vyskytují na zbrani jen tehdy, pokud je zbraň používána (držena). Pokud se na to bude majitel soustředit, tak pominou (například při vracení meče do pochvy). Tyto projevy nikdy nezraní toho, kdo zbraň používá, mohou ale poničit jeho vybavení (například plamenný meč může zapálit šaty).

Příklad: Theurg Kyblík chce zaklít Démona ohnivého útoku do válečného kladiva. Ví, že maximální síla démona bude 6 (5 za SZ + 2/2 za útočnost = 6) Poprosí sféru Aladiah, aby mu ho dodala. Ví totiž, že hraničáři jsou schopni démony uspat a je si jistý, že démon z 10. sféry tomu bude lépe vzdorovat než démon z 6., který by měl jinak stejné účinky. Přemýšlí, zda má nechat jeho čistě útočnou variantu (která by zraňovala za 6), nebo má přidat i kouzlo. Ví, že může přidat jen 1 kouzlo (neboť na přidání 2 kouzel by se magický útok zbraně snížil o 6, což by dalo 0, ale minimální útok musí být vždy 1). Rozhodne se, že takové kouzlo je dobré, takže si chce vyrobit zbraň co bude mít na den 6 magů, bude schopná seslat jedno kouzlo a bude zraňovat za 3 ohněm při každém zásahu (6 magů /2 + 3 = 6, což je právě síla démona) . Kdyby chtěl, aby plameny nebyli klasické, ale třeba modré, musel by snížit magický útok ohněm jen na 2 (síla démona 6 - 3 (6 magů/2) - 1 (za změnu barvy) = 2).

Příklad 2: Kyblíkův první výrobek se v rukou jeho přítele válečníka osvědčil a po mnoha dobrodružstvích se už jako velmi zkušený theurg dal do výroby Žíravé zhouby, kvalitního obouručního meče s očarováním zemí. Jako základ použije velmi kvalitní obouruční meč vykovaný v žáru salamandrova ohně se silou 9/+1. Může tedy očarovat zbraň tak, že bude navíc dávat zranění +9 (9 za SZ + 1/2 za útočnost, zaokrouhledno dolů) magickou kyselinou (L). Má již ale dobré zkušenosti s doplňkovými kouzly, takže je jen na něm, zda dá sníží magický útok o 3-5 a dá zbrani 1 kouzlo, nebo o 6-8 a dvě kouzla. Snížení o 9 a tři kouzla dát nemůže, neboť by porušil pravidlo o minimálním zranění +1 magií.

Zásah kombinací zbraní

Ohledně všech těchto pravidel vyvstává problém - jak řešit očarování kombinací zbraní, kdy jen jedna je očarovaná a nebo kdy je každá očarovaná jinak?

  1. náhodným hodem (například že 1-3 na 1k6 znamená zásah magickou zbraní (primární) zbraní a 4-6 nemagickou (sekundární) zbraní)
  2. střídáním (každý 1. zásah je magickou (primární) zbraní a každý druhý je nemagickou (sekundární) zbraní).

Boj s elementály

pokud se takovýmito očarovanými zbraněmi bojuje s elementály, mohou nastat 3 situace:
  • Elementál je zasažen zbraní shodného elementu - takovýto zásah elementála vyléčí o dvojnásobek toho, co ho měl magicky zranit (pokud získá životy nad maximum, ztrácí je rychlostí - 1 nadbytečný život / kolo. Navíc démon ihned opustí zbraň a vrací se do své sféry.
  • Elementál je zasažen zbraní opačného elementu - elementál je paralyzován na tolik kol, jaký je rozdíl mezi úrovní démona a Živ elementála +2 (takže elementál, jehož Živ je alespoň o 2 vyšší než úroveň démona nemůže být paralyzován).
  • V ostatních případech nenastává žádný speciální efekt.

Pokud je očarovanou zbraní projektilová zbraň, tak bonus ke zranění neovlivní zranění jejím projektilem, ale jen čistě danou zbraní (tedy třeba když hrdina praští kuší nepřítele, očarování se projeví, ale na výstřel šipky musí být očarovaná každá šipka jednotlivě - maximální síla očarování šipky se vypočítá podle síly zbraně, ze které bude vystřelena).

Útočná kouzla

jsou brána jako kouzelnická (například pro účely Démona odsávače magenergie). Blesková jsou odlišná od klasických v pravidlech DrD, aby byla zachována jednotná koncepce předmětu, mohou být ale použita i ta z pravidel taktéž do ostatních kategorií může PJ přidat i vhodná kouzla z pravidel, pokud to uzná za vhodné. Pokud se bude chtít Theurg o kouzlech dozvědět více, bude se muset zeptat nějakého zkušeného kouzelníka.

Ohnivá - Ohnivý úder, Ohnivé střely, Salamandří dech

Ledová - Ledový šok, Ledová střepina, Ledový povrch

Blesková - Výboj, Nebeská kletba, Blesková vlna

Kyselinová - Láska kobry, Žahavé údery, Kyselinové déšť

Dodatky

* Zde je důležité brát v potaz že se nejedná o magickou zbraň (C), ale o klasickou zbraň (B) či o zápas (A), pokud je démon v botě či rukavici, oboje doplněné o magický útok (K/J/L). Tudíž, pokud je bytost nezranitelná daným kouzlem ani nemagickou zbraní / zápasem, zbraň je neúčinná. Pokud jen kouzlem, hází se na útok bez určení škod (***) - pokud je úspěšný, kouzlo účinkuje. Pokud je bytost nezranitelná daným kouzlem, počítá se útok klasicky bez magie.

** Kyselina má sice v základu jiné označení, ale zde se jedná o magický zemský útok, který je kyselinou jen reprezentován a podobá se kouzlům fyzického charakteru, proto L.

*** Pokud chcete hrát na detaily, nezapočítává se do obrany zbroj. Pro detailní hru je to vhodné, pro heroičtější zbytečně komplikující.


Část pro PJe


Poznámky k pravidlům pro theurga


Dodatek k leptání pomocí očarování zemí s velkým projevem: Tato možnost leptání je velmi pomalá a hlavně je proleptána jen malá plocha. Pokud by se to snažil Alchymista obelstít (třeba speciálním předmětem s obří čepelí), platí zlaté pravidlo, že sféry nesnášejí hamižnost a snahu o přechytračení.

Síla zbraně v druhém příkladu je takto vysoká, protože theurg Kyblík již jako zkušený dobrodruh znal schopnosti železné sochy kovat kvalitní zbraně (tím základní síla stoupla na 8/+1). Navíc platí pravidlo o žáru salamandrova ohně i na tento typ démonu, což způsobuje další zvýšení.

U možnosti dozvědět se účinky kouzel samozřejmě vyvstává problém, že to nejsou kouzla pravidlová. Je tedy jen na PJi, zda je přidá do nabídky kouzelníkovi, nebo nechá theurga setkat se s CP která je zná, popřípadě nechá možnost zjištění účinku těchto kouzel jen ve sférách a ve vědomí vyšších démonů, co mohou komunikovat s tím, kdo jich využívá.

Popis kouzel


Ohnivý úder

magenergie: 3 (nebo 6) magy
dosah: 10 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Kouzlo vytvoří tenoulinký plamen mezi očarovanou zbraní a cílem. Kouzlo zraní za 1k6 životů ohněm (nebo 2k6-1 při dodání 6ti magů) ohněm. Pokud je cílem nemrtvý, zranění je o 1 (o 3 při 6ti mazích) vyšší.

Ohnivé střely

magenergie: 1-5 magů
dosah: 10 sáhů
rozsah: 1-X tvorů (X je počet dodaných magů)
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Kouzlo vytvoří 1-5 rudých jiskřiček (podle dodané magenergie), které neomylně zasáhnou cíl(e), které sesilatel zvolí. Mohou všechny zasáhnout jeden, nebo se libovolně rozdělit mezi více. Každá letí trochu jinou rychlostí a proto zasahují postupně (i jediný cíl, má to vliv hlavně proti kouzlu Zdvojení). Jakákoliv energetické ochranné pole je neškodně pohltí (například Magický štít, ale i Neviditelná zbroj). Při zásahu každá jiskra vybouchne do malé plamenné kuličky a zraní ohněm za 1k6-3 (minimálně 1) - typ zranění K, pokud má zasažený tvor zranitelnost K1/2 a či větší (myšleno větší odolnost zranění typu K), tak jej kouzlo nezraní nezávisle na hodu.

Salamandrův dech

magenergie: 6 magů
dosah: konec zbraně
rozsah: kužel 60°, 5 sáhů dlouhý i široký na konci
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Toto kouzlo z konce zbraně s démonem, který kouzlo sesílá (v případě kouzelníka by to bylo z ruky), nechá vyšlehnout magický kužel plamene - zasáhne všechny bytosti v kuželu (pokud má postava kopí s dosahem 1-2, tak kořen kužele bude od ní právě tyto 1 - 2 sáhy a konec 6-7 sáhů, podle uvážení postavy). Ty které jsou v něm plně jsou zraněny za 1k6+2, ty které částečně jen za 1k6-1 (minimálně 1).
Specialitou tohoto kouzla je, že při přidání 2 magů k ceně je možné jej seslat místo obrany (neboť samotný kužel trvá asi polovinu kola) bez nutnosti dlouhodobější koncentrace. Pokud je takto použito v obraně, tak útočník si hází Odl ~ Zranění kouzlem/2 (zaokrouhledno dolů) ~ neovlivněn / minul.

Ledový šok

magenergie: 3 (6) magy
dosah: 0
rozsah: zbraň samotná
vyvolání: 1 kolo
trvání: 5 kol

Kouzlo očaruje zbraň dočasným nábojem mrazivé energie. Pokud do 5 kol není nikdo zbraní zasažen, kouzlo vyprchá. Pokud ano, tak je zraněn za 2 mrazem a navíc si hází proti pasti Odl + Roz (mezi úrovní cíle a démona ve zbrani) ~ 4 (6 při dodání 6ti magů) ~ nic / paralýza na tolik kol, o kolik cíl neuspěl proti pasti /2 (zaokrouhleno nahoru). Paralyzovaný cíl nemůže nic dělat, každé kolo je zraněn znovu za 1 mrazem a celkově pro účely souboje je brán jako nehybný protivník. Paralýza nepůsobí na bytosti s odolností vůči chladu 1/2 či větší. Past na paralýzu je o 1 vyšší pro bytosti velikosti A0, o 2 nižší pro bytosti velikosti D a o 5 nižší pro bytosti s velikostí E.

Ledová střepina

magenergie: 4
dosah: 12 sáhů
rozsah: 1 bytost (+2 sáhy doplňkový efekt)
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Kouzlo vystřelí malou ze zbraně malou ledovou střepinu. Zásah střepinou se počítá jako střelba se zbraní síly 5 (tudíž 5 + Obr + 1k6+), cíl si do obrany nezapočítává zbroj. Pokud zasáhne, zraní cíl za 1k6 + 2 (pokud na 1k6 padne 6, tak cíl je v příštím kole zpomalen na polovinu (viz pravidla Protoplazmy)) chladem a všichni ve vzdálenosti do 2 sáhů od zasaženého cíle jsou zraněni za 2 chladem.

Ledový povrch

magenergie: 8 (6, 10) magů
dosah: 20 sáhů
rozsah: 5 sáhů
vyvolání: 1 kolo
trvání: 6 kol

Kouzlo vytvoří v kruhu o poloměru 5ti sáhů od centra určeného sesilatelem (které ale musí vidět) zledovatělý povrch. Postavy velikosti A0 - C jdoucí po daném povrchu si musí každé kolo házet na Obr ~ 5 ~ nic / pád (postavy co na daném povrchu stojí si hází proti stejné pasti se silou 2). Je možné jít jen 1/2 rychlostí, jinak nastane pád automaticky. Postavy co spadnou se mohou zvednou za 1 kolo při žádném či mírné, za 2 kola při středním a za 3 kola při velkém naložení. Postavy si na past hází i během vstávání a pokud neuspějí, musí začít vstávat od začátku.

V oblasti s teplotou nad 25°C je nutné zaplatit za kouzlo 10 magů, v oblasti s teplotou pod nulou jen 6.

Výboj

magenergie: 2, 4, 6, 8, 10 magů
dosah: 8 sáhů
rozsah: 1 bytost
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Toto kouzlo vytvoří blesk mezi zbraní a cílem. Síla a mohutnost výboje energie je závislá na dodané magenergii. Za každé 2 magy kouzlo zraní za 1k6-1 (minimálně 1) bleskem. Takže například za 6 magů zraní za 3k6-3 (minimálně 3). Vždy zasáhne.

Nebeská kletba

magenergie: 8 nebo 12 magů
dosah: 0
rozsah: dohled (při bouři má negativní efekt rozsah 15 sáhů)
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

K seslání kouzla je nezbytná otevřená krajina a alespoň mírná oblačnost. Při ní stojí 12 magů, pokud je nebe mraky pokryto nad 80%, tak jen 8. Kouzelník zvedně zbraň a k nebesům z ní vyšlehne blesk. V následujícím kole je zasaženo 1k6 nejbližších bytosti v zorném poli sesilatele (které sesilatel považuje je za nepřátele) bleskem za 1k6 + 1 životů. Při bouři je zraněno 1k6+3 nepřátel za 1k6 + 3 životů, ale zároveň i 1k6+1 jiných než nepřátelských bytostí (včetně sesilatele), které jsou k sesilateli nejblíže, má 50% šanci, že bude zasaženo a zraněno taktéž za 1k6+3.

Blesková vlna

magenergie: 7 nebo 13 magů
dosah: 0
rozsah: 7 sáhů (půlkruh před kouzelníkem)
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Kouzlo po seslání vytvoří energetický oblouk, který se šíří v půlkruhu před kouzelníkem do vzdálenosti 6ti sáhů (pokud je sesláno za 13 magů, tak se šíří kruhově kolem kouzelníka). Šíří se několik coulů nad zemí a přesně kopíruje terén. Díky tomu nezasahuje různé levitující či létající bytosti. Všichni ostatní v dané oblasti (kromě sesilatele) si hází na past Obr ~ (10 - vzdálenost od sesilatele) ~ žádné zranění (prostě vlnu přeskočí) / 1k6+1 zranění bleskem. Kdo už kouzlo zažil, má past o 2 nižší.

Láska kobry

magenergie: 3 (4) magy
dosah: 13 sáhů
rozsah: 1 bytost
vyvolání: 1 kolo
trvání: 1 kolo

Kouzlo vytvoří malou jedově zelenou kouli, která relativně pomalu pluje vzduchem a postupně zrychluje. Svůj cíl zasáhne v následujícím kole od seslání, pokud není do té doby rozptýlena jako klasické kouzlo, popřípadě pokud se cíl nevzdálí tak, že by koule musela urazit více jak 13 sáhů. Koule zraní za 1k6+3 magickou kyselinou (zranění typu L). Pokud má cíl zbroj, tak se zranění sníží o polovinu KZ (zaokrouhleno dolů), ale zbroj se poškodí a KZ klesne o 1 (bude potřeba profesionální oprava).

Při přidání jednoho magu koule vypadá jako hlava hada s rozevřenou tlamou. Toto může mít rozličné účinky na psychiku cíle i jeho spolubojovníků (zde by měl rozhodovat PJ, pokud se jedná o zvířata, mohou pocítit instinktivní strach, naopak bytosti znalé magie to vůbec neovlivní)..

Žahavé údery

magenergie: 3 (6) magů
dosah: 0
rozsah: zbraň samotná
vyvolání: 1 kolo
trvání: 3 (6) kola

Kouzlo očaruje zbraň tak, že bude při zásahu silně pálit. Nepřítel si hází na past Odl ~ 5 + (absolutní hodnota již aplikovaného postihu) ~ postih -2 k OČ i ÚČ / postih -4 k OČ i ÚČ. Pokud již postih má, tak se o dané množství zvyšuje. Na začátku kola se postih sníží o 1. Zbraň takto působí postihy 3 kola (6 kol za 6 magů).

Kouzlo účinkuje jen při prvním zásahu v daném kole (neboť se žahavá substance se zásahem setře a kouzlo až na začátku dalšího kola vytvoří novou).

Příklad: Válečník Hurus bojuje s obrem zbraní, která je očarovaná Žahavými údery. Obr je zasažen, takže si hází proti pasti - má odolnost 19(+4), a zatím na něj postih za toto kouzlo nepůsobí, takže si hází proti pasti 5+0 = 5. Odolá (jakpak taky ne, když si počítá k hodu bonus +4), takže získá postih -2 k OČ i ÚČ. Na začátku dalšího kola je postih jen -1, ale je opět zasažen a hází si proti pasti 5+(|-1|)=6. Tentokráte jak na potvoru neuspěje a postih se zvýší o -4 k původnímu -1, takže celkem na -5 k ÚČ i OČ. Na začátku dalšího kola postih klesne na -4, díky tomuto postihu obr míjí a následně je zasažen a opět si hází proti pasti 5+(|-4|)=9. Uspěje a postih se zvýší o -2 na -6. Další kolo je jen -5, ale obr již díky postihům ztratil tolik životů, že je dalším zásahem zabit.

Dodatek: bolest je magického původu a proto by měla působit i na berserkra. Zde ale hodně záleží na výkladu pravidel, co vlastně změna v berserkra je.

Kyselinové déšť

magenergie: 10
dosah: 0
rozsah: 4 sáhy
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned

Kouzlo vypadá tak, že kouzelník pozvedne zbraň a otočí se na místě dokola - ze zbraně bude tryskat proud kyseliny, co zasáhne vše do 4 sáhů od sesilatele. Ze zbraně tryská kužel kyseliny hlavně do strany, takže nejsou zasaženy bytosti více jak 2 sáhy nad zemí (*). Pokud je bytost zasažena a zraněna kouzlem, hází si na past Odl ~ velikost zranění ~ nic / nemůže dané kolo provádět žádnou akci a vícekolové akce jsou přerušené. Kouzlo zraní zasažené za 1k6 + 2 magickou kyselinou (typ L).

* Platí pro postavu velikosti B, pro A zasahuje kouzlo jen do výšky 1,5, pro C až do výšky 3 sáhů, na druhou stranu nezasáhne bytosti velikosti A0 těsně u sesilatele.

Dodatek autora

Rád bych poděkoval ze neskutečnou pomoc v pilování těchto démonů a hlavně jejich kouzel Sukovi, pak bych také rád poděkoval všem ostatním, kdo v sobě našli sílu si to v dílně přečíst a svými názory mi nesmírně pomohli.

Diskuze

 Uživatel úrovně 8

Proč to směřuju do osobní roviny. Když napíšu že uznávám pravidla a právě proto jsem to neudělal a rakce je že neuznávám pravidla a neměl jsem to udělat, tak to jako potápění cítím. A já říkám co cítím a hájím svůj názor.

A nehádám se o hodnocení, ale o argumentech. Je mi líto že bylo nutné tak tvrdě reagovat, abch donutil Zombieho aby přeformuloval svoji kritiku z obecnbých výkřiků na konstruktivní, jasný a nezpochybnitelnitelný výčet. A u ěnj jsem většinu chyb uznal, kromě několika, kde podle mě jde čistě o výklad a ne o pravidla jako taková.

Hádám se nerad, ale když se po dobrm jednat nedá, tak se pohádám...


 Uživatel úrovně 3

proboha, proč to pořád směřuješ do nějaké osobní roviny? Proč sis nemohl odpustit tu poznámku o "potápění za každou cenu" ???

A proč se se stejnou vervou nehádáš s Plžem, aby ti nedával 5*?


 Uživatel úrovně 8

Zombie: proč jsem to nenapsal do článku rovnou? Protože mě takjová interpretace nenapadla. Mě prostě nenapadlo že to někdo pochopí jako přímé použití živlů (to jest používání síly živlů skrze démony) a ne jako použití kouzel a schopností elementálního vzezření, které ale prostě a jednoduše pryští z jejich magických schopností (opte podotýkám, že ohnivá kouzle se také může přiřazovat k ohnivému živlku, je jen na vás, jak ji interpretujete). Jenže, už jsem asi 3x v předcházejících příspěvcích řekl "Ano, omlouvám se, měl jsem na to z toho úhlu podívat. Měl jsem dobrý úmysl, ale špatné prostředky." Tak proč mi to taháš stále na světlo? Já po tobě pouze chtěl, aby jsi se zamyslel nad tím, že je to pouze jediný a navíc ještě interpetační bod, který s trochou dobré vůle můžeš pochopit správně. To jsem chtěl naznačit. Jak vidím, ty nedokážeš myslet z více úhlu a tak tedy svůj požadavek stahuji a omlouvám se, čekal jsem prostě od tebe trochu pochopení. Moje chyba.

Jen detail - undina nezraňuje vodou, sylfa vzduchem ani gnóm zemí... Jedině snad Salamandr ohněm. Takže i z tohodle úhlu je přímé říkání "Útoční elementární démoni zraňují přímo elementy které jsou v živlech" mírně pokulhávajícící.

A poslední bod - ty mě prostě za každou cenu chceš potopit a nečteš co jsem napsal - já píšu že tohle je DrD a proto jsem zvolil stejné postup jako autoři v 1.6b - nedal jsem neomezenou sílu a limitoval jsem jí silou zbraně - a ty mi oponuješ tím co jsem sám napsal? Děkuji velice, ale že budeš takový jsem si o tobě nemyslel.


 Uživatel úrovně 5

Sniper: Nejdříve čti, pak mysli, pak piš:
Zcela jasně jsem napsal:
"V případě, že by jsi srozumitelně napsal do díla tuto či obdobnou větu, nedošlo by k nedorozuměním a 3/4 této diskuze by nemuselo být. "
až v další větě
"Ano, démon astrálních sfér může pracovat s Vzduchem/Zemí/Ohněm/Vodou, ale nikoli přímo jako jejich reprezentant, ale prostřednictvím kouzel skrze používání své denní magenergie. Tak to podle mne vyplývá z PPP, kde došlo k rozdělené moci Theurga na svět Elementů a Astrální sféry."
Z toho vyplývají dvě věci:
A) zašmodrchanost článku (logická struktura požadovaná v koncepci), tak velká, že ji zde musíš naněkolikrát vysvětlovat (proč jsi to nevysvětlil v článku rovnou ?)
B) elementární démoni (proti myšlence pravidel oddělených Elementů a Astrálních sfér) VERSUS démoni, skrze denní magneregie a následně specifická kouzla vládnoucí jednotlivým Elementům. Stejně, díky zranění jednotlivými elementy (což kouzla nejsou), opět zasahují do sféry působnosti Elementů.

Bod A měl největší vliv na mé hodnocení, až poté jsem přihlédl k bodu B a dalším, zejména nevyjádřené mechanizmy(pasti) střetu démon versus elementál. V dobré víře jsem ti vypsal další věci, které mi tam přišly nelogické či nakousnuté a nedodělané.

Toto je Dračí doupě, nikoli Avanced Dungeons and Dragons, GURPS, Diablo, Warcraft ...
Pro informaci, ve starých verzích (PPP 1.3) šlo do zbraně zaklít jakéhokoli útočného démona. Uznávám, že pak vznikaly přesílené zbraně, relativně snadno vyrobitelné (Munchkin ? ;) ). Proto bylo v dalších verzích autory pravidel přikročeno k redukci - zvýšení celkových parametrů na maximálně dvojnásobek.


 Uživatel úrovně 8

Zdenál: řeknu to ve zkratce - pravidla neříkají, jestli se má odečítat od celkového potenciálního bonusu k SZ, nebo od sníženého bonusu k SZ vypočítaného podle cílené zbraně. Kokám teď na to a opravdu tam tu jednoznačnost postrádám. Já jsem byl zvyklý na to, že je potřeba si vybírat - buď kouzlit, nebo dobře bojovat, ale ne oboje. Proto mě ani nenapadlo uvažovat o odečítání s potenciálního bonusu a uznávám, že je to chyba. Zároveň ale tvrdím, že i můj výklad je možný (byť ne jediný).

Add zranění nezávislé na zbrani - ano, sám jsem to tak chtěl ale rozhodl jsem se držet pravidlového příkladu, byť s ním úplně nesouhlasím. Radši mám model AD&D kde bonus daný magií je nezávislý na síle zbraně, ale když už to tak autoři jednou rozhodli, tak i já jsem to dal k těmto démonům.

Zombie: jen jedna otázka (tedy lépe podnět k zamyšlení) - sám říkáš, že větina debaty a kritiky kvůli tomu jednomu faktu a otázce, zda démon používá živly, nebo jen jevy jim podobné. Docela mě zaráží, že tento jediný a lehce předělatelný fakt ti připadá tak kardinální, že na něm stavíš většinu kritiky. Nemusíš odpovídat, spíš jen chci aby jsi si to přečetl a zamyslel se nad tím.


 Uživatel úrovně 5

Sniper: V tomto maji ale pravdu. Do jakéhokoli předmětu mužeš zaklít démona SilnéhoJakTéNapadne, jenom pokud překročí určitou hranici (SZ, útoč. zbraně...), jeho působení se neprojeví. Ale neznamená to, že nemůžeš jeho SZ vyměnit za magy podle běžných pravidel. Alespoň to tak hrajou skoro všeci co znám.

Jinak co se týče živlového projevu a zranění jaké způsobuje a jeho vstahování k útoč. zbraně je podle mého chyba. Logicky by mělo jít o nějakou absolutní hodnotu vstaženou nejlépe ke sféře původu démona.

Jde o to, že pokud například projevem démona je, že zbraň hoří ohněm, který jinak způsobuje zranění, dejme tomu za 2k6, proč by u zbraně s útočností 0 neměl způsobovat zranění, zatímco u třeba těžkého kyje by mohl?

Škoda že mě to nenapadlo v dílně, ale mohla by být kouzla, která by "živlový projev" démona nějak vyburcovala.

K Zombieho žádosti nehodnotit tendenčně: Už se stalo a nepociťuju to že bych udělal chybu.


 Uživatel úrovně 8

Zombie - já ale mluvím o něčem jiném - prsteny a šperky mají bonus k útoku za démona nejvýše +0, takže jeho snížení není možné a nemají magenergii, tudíž nemohou sesílat kouzla! Váš argument, že podle pravidel to u šperků se zakletým Útočným démonem možné je, je tudíž nesmyslný - nejde to, neboť není za co a nejde to i proto ani v mém předmětu. Je moje hloupost, že jsem nenapsal stejné zdůvodnění jako mají pravidla to uznavám.

1) Asi ano, je to prostě moje chyba že jsem nebyl dostatečně specifický a zapoměl na puntíčkářství. Je to pro mě poučení pro příště, že musím počítat se sebemenšími detaily... Čekal jsem pochopení, dostal jsem odsouzení - ale je to pro mě poučení pro příště. Proto speciálně zvu ty, kteří mají nejvíce námitek, ať se mi podívají na díla v MS a dané "nelogičnosti" mi vytknou hned dokud je čas a ne až po bitvě. Na své díla pravidleně upozorňuji ve stolu na to určeném.


 Uživatel úrovně 5

Sniper: co se týče aktivní magenergie útočného démona, odpověděl ti již Farin Vok atd.: 2 magy za každé snížení útočnosti zbraně, i kdyby tato vysoká hodnota nešla využít. Například démon z 15. sféry v dýce: Může přispět nejvýše +2 k síle zbraně a zbytek se nevyužije, ať byl, nebo nebyl transformován na možnost mít denní magenergii.

"1) Nechápu, proč nemůžou démoni svojí magenergií pracovat s bleskem/ohněm/chladem/kyselinou, to mi není jasné - pokud ........"
V případě, že by jsi srozumitelně napsal do díla tuto či obdobnou větu, nedošlo by k nedorozuměním a 3/4 této diskuze by nemuselo být. Název článku a jeho obsah byl nejen mnou pochopen jako prezentace myšlenky démonů Vzduchu/Země/Ohně/Vody.
Ano, démon astrálních sfér může pracovat s Vzduchem/Zemí/Ohněm/Vodou, ale nikoli přímo jako jejich reprezentant, ale prostřednictvím kouzel skrze používání své denní magenergie. Tak to podle mne vyplývá z PPP, kde došlo k rozdělené moci Theurga na svět Elementů a Astrální sféry.


 Uživatel úrovně 0

Tímto se omlouvám Terátorovi, za to že jsem napsal, že nebyl redaktorem rubriky Alchymista. Terry byl tedaktorem této rubriky a proto se mu omlouvám.


 Uživatel úrovně 8

Ach jo... to není elementární magie, navíc nic takového pravidla neznají.... to jsou prostě kouzla pracující s ohněm, kyselinou, bleskem a chladem, které se podobají elementům. Takhle by se mohla i Ohnivá koule či Chlad hvězd řadit do "elemntární magie".

Na zbytek jsem ti odpověděl poštou, neb jsem to už zde říkal.