Alchymistické Předměty

Mágově podsycená tinktura Hodnocení: Průměr

Autor:
Přidáno:
Hlasovalo: 8

Skupina: Lektvary

Základ: voda

Nalezení: -

Trvání: viz popis

Výroba: dle množství

Nebezpečnost: -

Síla: -

Barva/chuť/zápach: 0/0/0 (Voda)

Popis:

Mágově podsycená tinktura (dále jen MPT) je výsledkem silné destilace magenergie z různých produktů, která vzniká v kondenzačním přístroji. Její nevýhodou je, že je velmi "nestabilní" a poměrně rychle se neutralizuje do původního stavu - vody. A to hlavě proto, že v takové alchymistické laboratoři je spousta předmětů s nějakou tou magenergii, kterou tato voda vysaje a neutralizuje se.

Výrobu zvládne jen zkušený Pyrofor od 13. úrovně výš a musí ji připravit za netradičních podmínek:
- nový destilační přístroj (každé použití snižuje množství mg v MPT o 1% z původních 100%. Výsledek zaokrouhlujeme nahoru). Destilační přístroj se "nacucává" mágovskou energii" takže znehodnocuje MPT.
- naprosto čistá voda z přírodní studánky daleko od magických zdrojů, nebo čerstvě 8x destilovaná na obyčejném destilačním přístroji.
- v místnosti, kde se v blízkém okolí magie nevyskytuje ve větší míře (tedy ideálně v jiném domě dál od vlastní, či cizí alchymistické laboratoře, kouzelnické školy apod.

Výpočet množství magenergie v MPTAlchymista od 10. úrovně zvyšuje svou účinnost destilace o každou svou úroveň nad 10. úrovní o 1%.* A právě toto procento je přisouzeno "podsycení" vody. Theurgové i Pyroforové na nižších úrovních vytváří MPT také, ale nedokáží ji zužitkovat a odlučovat z procesu. Pokud by byl Pyrofor náležité úrovně účasten těmto destilacím, dokáže ji samozřejmě zužitkovat vstupováním do procesu destilace.

Př.: Pyrofor Hynek Sluníčko, na 15. úrovni zrovna destiluje prvek s obsahem 200 mg. Obratnost 20+4 a na 6k10 hodu měl 40, v základu vydestiluje 80% magenergie z daného prvku (160 mg) + 5% za úroveň (celkem 170 mg). Z toho nám vyplývá MPT s hodnotou -10 mg. Pracuje na destilačním přístroji 10x použitém, takže nakonec má v rukách MPT o hodnotě -9 mg.


Výsledkem je lahvička vody se zápornou hodnotou magenergie, jejíž výši určí úroveň pyrofora, množství magenergie vydestilované bokem. Tato magenergie se musí okamžitě odnést z dosahu, nebo zabezpečit velmi poctivě. Stejně tak je třeba zajistit i tuto vodu, která musí být skladována ve skleněné nádobě s postříbřením ideálně zataveným hrdlem (K vodě se pak dostane tak, že urazí hrdlo). Dle náležitostí světa je možné použít i schránky s přírodními antimagickými účinky (tedy žádné magicky vytvořené "antimagické" předměty).

Rychlost návratu MPT ve "volném*" prostředí:


Podsycené prostředí - "mrtvá" místa - města starých civilizací, která nezarostla přírodou, či nějaká "antizřídla - pohlcovače" magie - 1 mg/den a méně
Běžné prostředí - příroda, vesnice, či města bez výskytu praktikantů jakékoliv magie - 10 mg/den
Magicky aktivní místa - města s výskytem kouzelníků, alchymistů, běžný prodej magických předmětů 1 mg/hodina
Magicky prosycená místa - alchymistická laboratoř, kouzelnická studovna, klenotnice s magickými předměty 1 mg/kolo

Vliv nádoby


Uzavřena v běžném skle - zpomalení na polovinu
Uzavřena v postříbřeném skle - zpomalení na pětinu
Zatavená v postříbřeném skle - zpomalení na desetinu

Výpočet doporučuji co nejvíce zjednodušovat. Neřešit jestli družina potkala někoho s magickým předmětem v hospodě, kde dvě hodiny seděli. Pokud je součásti družinky kouzelník či alchymista se zásobou magenerige bude se celou dobu počítat prostředí "Magicky aktivní"

na přímý styk reaguje okamžitě - polití, vypití, ...

Účinek vody?Odsávání magenergie. Je li někdo otráven neznámým magickým jedem, vypitím tohoto flakonku se neutralizuje magická část jedu - z Kurare se stane borůvková šťáva, z lektvaru rudého kříže víno. Dá se použít i na kouzelnická kouzla místo zlom kouzlo a podobně. Odemyká magicky zamčené dveře, odstraňuje hypnózu. A co víc - takové polití kouzelníka, či hraničáře touto tinkturou mu odebere takové množství aktivní magenergie, jaká je podsycenost tinktury, nebo také ovlivní zakletého démona. Pokud je množství dost, může se stát, že démon zmizí zpět do své sféry.

Vliv na magické tvory a předměty byl už naznačen. Přímý styk jim může ublížit. Ale pouhá blízká přítomnost je výrazně neovlivňuje. Magické bytosti by měli cítit pouze nepříjemný stav. Asi jako když my cítíme špatný tlak vzduchu, nebo řidší vzduch ve vyšších výškách. U silných MPT by mohli cítit lehčí slabost. Přímí styk by je měl paralyzovat, zbavit magických schopností na 1k10 kol ku poměru k životaschopnosti (zaokrouhleno nahoru). Pokud nejsou čistě stvořením magie (permoníčci, bytost z kouzla povolej bytost) nezabije je to.

Př.: Magická bytost s životaschopností 10 je politá MPT o hodnotě - 5 mg. Paralýza nastane na 1k10 /2 kol. Ta samá bytost politá MPT o hodnotě -35 mg bude paralyzována na 1k10 *3,5 kol

Jak postupovat při řešení více magických prvků:
Při "rovnosti" časové posloupnosti dotyku je demagenergetizace následující:
1) Kouzla a to od nejméně magických k nejmagičtějším - Kouzla jsou volná magenergie jen zformovaná do nějakého účinku a proto reaguje nejrychleji. A silná kouzla mají pevnější strukturu, tedy se "rozpouštějí" pomaleji
2) Aktivní magenergie uživatele / předmětu - jedná se o lehce vázanou magenergii uživatele, ale není s ním pevně svázaná
3) Magické předměty - magenergie je zde vázaná do předmětu, ale je zde volně a má tendenci unikat (i samovolně. Viz délka trvanlivosti magických předmětu v PPP)
4) Magická podstata bytostí - je zde přirozenou součásti provázanou do živého organizmu, případně přirozeně magické prvky.

Časová posloupnost demagenergetizace znamená, že tekutina reaguje okamžitě při přímém styku. Pokud se jedná o kouzelníka v magickém plášti, či hraničáře v magické zbroji a vychrstnu MPT na něj, pravděpodobně zasáhnu jako první tuto zbroj, či plášť a účinek tedy bude na plášť. Pokud bude mít MPT ještě nějakou zápornou hodnotu teprve poté až voda prosákne k němu sebere magenergii postavě. Postavy pod vlivem kouzla jsou vždy až za kouzlem, ať už se jedná o metamorfózu, nebo hypnózu. Naopak půjde li o postavu v prostoru na kterém je třeba fatamorgána a tekutina bude vchrstnuta přímo na postavu, fatamorgána zůstane nedotčena, pokud MPT si neponechá dostatek záporné magenergie při následném styku s podlahou/stěnou

Cena


Pokud by šlo Pyroforovi pouze o MPT, byla by cena závratně vysoká. Je třeba sehnat suroviny v řádu stovek mágů, aby z nich dokázal vytvořit MPT s hodnotou alespoň pár záporných mágů. K tomu je třeba započítat cenu nového přístroje, kterou lze použít také jen v množství pár desítek destilací, pak už převažují nevýhoda použití. Hodnotu však sráží to, že MPT je spíš doplňkový produkt k chtěné magenergii, kterou Pyrofor snadno využije, nebo přeprodá. Mnohostranná použitelnost a zároveň nestálost produktu cenu zpět zase navyšují. Díky dostupnosti tohoto produktu od vyšších úrovní postavy tak ponechám stanovení ceny na dohodě mezi PJ a hráčem. (Ostatně magenergetická ekonomika se liší svět od světa)

Sporné momenty


Je třeba se zamyslet nad rychlostí různých procesů. Kupříkladu přerušení léčení. Ať už kouzlem, či lektvarem. Pokud ve vašem světě léčí "okamžitě" následné vypití MPT nic neudělá. Pokud léčí s určitým časovým intervalem, vypití MPT zastaví toto léčení v daném okamžiku. Určitě nevrací nic zpět. Stejně tak jedy. Pokud působí okamžitě, MPT ničemu nepomůže. Zastaví ale postupně působící jedy.
Dalším případem může být použití jako aktivní prevence. Vyliji na sebe, či vypiji MPT a pak na mě nelze seslat žádné kouzlo. Tato možnost tu je taky. Aspoň u mě. Další zajímavostí může být akce, kdy je terči podán magický jed s okamžitou účinností. Následně podáno MPT. To zůstane aktivní (jed se už vstřebal) a následně požitý magický lék bude deaktivován.
Nejkritičtějším bodem je použití MPT slabšího než je kouzlo/démon. Pokud lze kouzlo náležitě oslabit, zkrátit účinek je vhodné to řešit tímto způsobem. MPT Kouzla totiž neláme, ale "vycucává" jejich energii. U démonů bez aktivní magenergie bych to řešil poměrem - démon za 300 mg bude polit MPT 60 mg. je tedy 20% šance, že démon uteče. Pokud neuteče, bude paralyzován. Artefakty budou vždy jen paralyzovány.

Příběh


Mágově podsycená tinktura tu byla možná vždy, ale nikdy se ji nepodařilo zachytit, tím jak rychle reagovala zpět do původní hodnoty magické neutrality - vody a tak ji alchymisté brali jen jako odpadní produkt. Možná přišla na scénu až při dokonalejších a agresivnějších destilačních postupech výkonnějších přístrojích. Jedno je jisté, je to novinka na trhu a taky extrémně drahá jak pro svou univerzálnost použití, tak pro nestabilitu.
Její první pozorování a prokazatelné zdokumentování přinesl pyrofor Filin Paleček, který po jednom nezdařeném projektu, který skončil velkým výbuchem, který zničil celou laboratoř a následný požár třetinu města, musel odjet ze země. Usadil se v podhůří hor v osadě, která sotva kdy slyšela o městě Orsca a neštěstí, které se tam stalo. Nové sídlo si vybavil fungl novým vybavením. Zkoušel chladit proces destilace pomocí většího množství vody, aby dosáhl ještě většího poměru destilované magenergie. Skončil pozdě večer s radostí z úspěchu kdy ponechal na stole magenergii, ale i nádoby s vodou. Už ten večer před usnutím se mu voda zdála podivná. V jeho vidění magenergie viděl flakónek s čistou magenergii jasně zářit, zatím co voda byla naopak temnější než "nemagické okolí" připisoval to únavě i možnému vypálení očí ze záře čisté magenergie. Brzy usnul a ráno se nestačil divit. Magenergie ve flakónku byla citelně menší, ale voda se zdála být normální. Prvně ji vyloučil z podezření, protože to byla přece "jen voda". Velkou záhadou bylo, že se mu nějakou dobu nepodařilo zopakovat pokus. vždy odnesl vydestilovanou magenergii na jiný stůl, kde ji dále zkoumal. Průlom nastal, až když magenergii přelil do jiných nádob, aby ji zkoumal a původní nádobku si chtěl vymýt. Použil zrovna láhev z MPT. A přímo před jeho očima proběhla neutralizace MPT a zmizení magenergie, jako by nikdy nebyla. Od toho okamžiku přestal zkoumat surovou magenergii a začal s MPT.

*Ono procenta za úroveň alchymisty mají být správně k určení pravděpodobnosti úspěchu, ale myslím, že by bylo vhodné je použít i k množství vydestilované magenergie. Přece jen mi přijde nedůstojné, aby Pyrofor, který měl na 1. úrovni štěstí na jeden hod kostkou, byl po celý zbytek kariéry úspěšnější než kolega o 10. úrovní výše.

Přidáno:

Přečteno: 0

Hlasovalo: 8

Autor:

Diskuze

 Uživatel úrovně 3

Mě se nápad líbí hodně. Nebudu opakovat komentáře ostatních, se kterými souhlasím. Alch. předmět by měl být ve stručnosti a jednoduše popsané. Toto dílo je pro mě jako pro hráče i PJ příliš dlouhé a komplikované, byť se mi nápad líbí i co se týče myšlenky výroby. Určitě aplikuji, jen upravím pravidla. (např. bych vůbec neřešil trvanlivost. U lektvaru doplnění magenergie, nebo u rudého kříže to také nikdo neřeší....) Dále jen drobná poznámka - z kurare by neměla být borůvková šťáva, protože Kurare je nemagický jed. Naopak by se mohl kumulovat účinek:) - jed a vysátí magenergie (samozřejmě v minimálním množství). Resp. by se dalo využít i v podobě "želé":) které by bylo právě pro použití na zbraň....


 Uživatel úrovně 5

Nathaka - tak tinktura už je jen procentuálním poměrem destilace, takže si háže, aby vydestiloval dost... nebo jestli se mu to podaří... a to už není součást díla, ale pravidel a s těmi nic nenadělám...


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: Jo, já tě chápu. A věřím, že si to svoje hráče najde. Jen já k nim určitě patřit nebudu (resp. rád tento předmět do hry zapojím, ale mnohem jednodušeji), a doufám, že to taky chápeš.

Taky si někdy rád se zatajeným dechem počkám na výsledek dramatického hodu - ale jen když to je něco důležitého a hru to posune zásadním směrem. Rozhodně nebudu se zatajeným dechem čekat pokaždé, když bude alchymista destilovat, a modlit se ke všem bohům náhody, aby mu dali silnou tinkturu. :-)


 Uživatel úrovně 5

Čím déle hraju DrD a jiná RPG, tím víc jsou pro mě čísla a byrokracie okolo nich jen orientační záležitost. Buď podporují zábavu (záměrně používám tak široký pojem, protože záleží na tom, s kým a co hraju), pak je používám, nebo jen zdržují, pak je vypouštím - třeba počítání zkušeností, přesné nahazování počtu životů CP a nestvůr, vedení přesné trvanlivosti magických předmětů, potravin atd. Na to mi v drtivé většině případů stačí kvalifikovaný odhad.

Tím pádem i toto dílo beru jako "orientační". Nápad (tedy, co MPT umí a jak vzniká) mi připadá skvělý, sám o sobě jako příběhotvorný prvek do specifických typů dobrodružství. Díky tomu bych preferoval nějaké jednodušší zacházení s čísly, na druhou stranu znám poměrně dost hráčů, kteří by si podobnou věc rádi počítali podrobně a přineslo by jim to zábavu, o níž jsem psal v úvodu. Dovedu tedy i pochopit to, o čem píše Dakeyras na konci svého posledního příspěvku. Existuje určitá skupina hráčů, kterým jeden hod kostkou přinese více zábavy než jakýkoliv roleplaying. Pro ně je tenhle příspěvek velmi dobrý. Pro mě zůstává nadprůměrný nápadem, využitelností do hry a ne úplně špatným zpracováním.


 Uživatel úrovně 5

Ke složitosti a počítání dodám:

jediná mechanika komplikující počítání při výrobě je to použití destilačního přístroje. Do té doby je to pravidlový postup. Z pravidel si má alchymista při destilaci hodit 2k%. Jednou na pravděpodobnost úspěchu a jedno na množství. Já přidávám jen jednoduchý výpočet procent co z toho se promění zpět na tinkturu. "Máš tolik, dostaneš tolik"

nemyslím si, že je to až tak strašná byrokracie při výrobě navíc. Když už si alchymista spočítá, že ze suroviny o X mg získá Y mg čisté, není těžké do kalkulačky picnout ještě jedno číslo a získat -Z mg tinktury. Pokud destilujete jinak, nemůžu za to.

a byrokracie při použití? Ascella chtěla rozvinout to, jak se co ruší dřív a co později. To je už taky byrokracie navíc, místo toho, aby se řeklo, že se to vezme nějak logicky od oka... přijde mi to logické, že u takového prvku se řeší co se stane dřív a to nejen při použití, ale i skladování. Beru totiž pohled i druhé strany, respektive toho, že může jít družina CP po hráčích a ti můžou vědět o to, že družina CP má sebou magickou tinkturu a tak se budou chystat tak, aby jim to znepříjemnili a třeba uvěznili tyto CP v alchymistické laboratoři. Ti pak budou hrát o čas - použít tinkturu na magicky zamčené dveře, nebo ji šetřit, ale stejně riskovat její postupné snižování zpět do neutrální polohy.

ve své podstatě je to totiž dost ultimátní věc, proti které se jinak nedá bránit, pokud jste kouzelník, či magická bytost a dávat tam nějakou past "zafunguje/nezafunguje" jsem tam nechtěl.

a nevím jaké hry jste hráli, že vám nějaký ty hody až tolik vadí. Kolikrát jsme při hrani na živo všichni úplně stichli a čekali na jeden hod a všichni se modlili. to nám dalo víc prožitku ze hry, než jen co rolplejově popíše hráč, či PJ. Všem proběhla v hlavně nějaká scéna i bezeslov, když už se vědělo co se stalo. A je jedno jestli je to hodn k6, k10, nebo k%. Jestli je to na útok, nebo nebo povolání émona na ktrého se hráč těšil, o kterém snil jak mu pomůže v tom či onom...


 Uživatel úrovně 8

Dakeyras: Asi nejsem úplně největší empatik na tomto webu, ale cítím z tvé reakce jakési negativní vlny. To mě mrzí. Nechtěl jsem se tě nijak dotknout nebo dílo shazovat.

Nejprve se vyjádřím ke zmatenosti textu. Jen velmi obtížně ti mohu vysvětlit, cos udělal špatně - kdyby šlo o gramatické chyby, tak je prostě vypíšu, ale špatná stylistika a struktura jsou v tomhle horší, protože tam podobný seznam chyb udělat nemůžu. Můžu ti jen říct, že jako čtenáře mě to nezaujalo, začal jsem se v tom ztrácet, nebyl jsem si jistý, co přesně čtu a k čemu to je, a když přišly na řadu ty šílené počty a já si pořád nebyl jistý, tak jsem to prostě vzdal a musel jsem to dočíst až později. Jak to řešit? Inu, nejspíš bych ti doporučil postup "psát jako pro blbečky", čili určit si priority a pak vysvětlovat pěkně po lopatě, jedno po druhém.

Pak ta matematika... DrD není o počítání a nikdy nebylo. Jestli už mělo DrD nějaké být, tak realistické, čehož se autoři občas skutečně snažili docílit spoustou čísel a počítání. (Jestli to je moudré a jestli je dobré se toho pořád držet, toť otázka.) To ale neznamená, že se musí počítat všechno. Co se dá udělat realisticky a přitom jednoduše, to by se tak udělat mělo. Z tvé reakce jsem to skoro pochopil tak, že se to všechno počítá proto, aby se to počítalo, protože pak to bude realističtější, věrohodnější a originálnější. To mi přijde trochu bláhové.

Celkem chápu tu snahu tinkturu ozvláštnit a odlišit ji od ostatních položek v alchymistově repertoáru, ale opravdu si myslíš, že kvantum mechanik a počítání je ten nejlepší způsob, jak toho docílit? Popis výroby a obtížnost získávání je v pořádku a líbí se mi, ostatně už jen to, že to nevzniká jako produkt, ale jako odpad, je dostatečně originální. Pak jsi to ale se snahou o ozvláštnění prostě trochu přehnal.

Navíc ta snaha něco odlišit je dvojsečná a nebezpečná. Kdybychom chtěli, aby každý předmět, co Alchymista může vyrobit, byl oduševnělý, originální a "strašně epický", tak pak ve výsledku nebude epický žádný. Samozřejmě i opačný extrém, totiž že Alchymista jen kouká do seznamu čísel a bonusů a k těm věcem nemá žádný vztah a nemá ani představu, jak přesně je vyrábí a co jsou zač, je špatný. Právě proto je ale potřeba najít určitý kompromis, aby Alchymista měl několik pěkných, originálních předmětů, o kterých ví, jaká je jejich podstata a k čemu slouží, ale zase aby každý z nich nezabral hráči hodinu studia, jen aby věděl, co vlastně dělají a jak se to počítá.

Možná to na tebe opravdu působí tak, že po tobě chceme PJP-čko, ale tak to není, nemusíš skákat z jednoho extrému do druhého. Stačí z toho extrému slevit. O:-)
Knihovník byl jistě komplikovaný, ale to bylo dáno spíš jeho rozsahem a novým stylem hraní. Sám o sobě nebyl složitý na pochopení a mechanicky to taky nebyl takový strašák. Kdybys každé Knihovníkovo kouzlo udělal takhle překombinované a kdyby v jeho mechanikách bylo něco, co bys musel neustále počítat, tak by OHZD nevyhrál.
To vše ale píšu jen coby svůj názor. Nemám patent na pravdu. Je dost dobře možné, že přijde někdo, komu se tvoje řešení zamlouvá a kdyby to bylo jednodušší, tak by se mu to zdálo třeba příliš obyčejné a nudné. Kdoví.
Taky záleží, kdo jak hodnotí. Já hodnotil přísně, protože mi to přijde překombinované a špatně napsané a protože zpracování a úroveň díla pro mě dělají velkou část výsledného hodnocení. Pak jsou tu ale lidé, kteří hodnotí jen nápad, tak od nich třeba dostaneš 5*. Opět, kdoví. :-)


 Uživatel úrovně 5

Především děkuji Dakovi, že si udělal čas dílo sepsat, chápu, že při jeho vytíženosti je to problém a rozhodně bych nerada, aby jej nepříliš vřelé přijetí odradilo od další tvorby, protože nápadový potenciál má opravdu značný.
Jak už jsem psala v MS, myšlenka se mi líbí. Natolik, že bych nebyla proti, aby podobný lektvar – rozptylovač byl běžnou nikoli naprosto mimořádnou záležitostí. Tehdy by asi stálo za to trochu omezit jeho skoro absolutní šíři záběru, psotě takové Rozptyl kouzlo v lektvaru, spíše ve Fafrinově alternativě –tuším Zruš kouzlo - zde v rubrice Kouzla. Ne každá družina má kouzelníka, který zná rozptylovací kouzla a těm se taková věc může hodit a to nejen pro pečlivě plánovanou misi, ale i pro „strýčka příhodu“, k nějaké magické nehodě může dojít vždy a než se dostane k nějakému CP, které efektu zbaví, může to trvat věčnost, nebo být pozdě…takže proč ne, klidně takový rudý kříž protimagické pomoci. Třeba by nemusel být použitelný v boji polívací metodou, ale pouze vypitím na odstranění nepříjemných magických následků.
I v této podobě to rozhodně do rubriky patří, na rozdíl od PJPček zde to nezanikne.
Má výhrada je stejná, jako Plže a Nathaky a z mého pohledu je to jasný důkaz nedostatku autorových herních zkušeností – byrokracie je zabijákem hry. Argument, že DrD bylo vždy počítací a že každý si to musí upravit po svém, je krátkozraký. Chci přeci udělat dílo, co lidi použijí, ne co se utopí v sobě samém. Odepisuje svůj potenciál v samotném počátku. Myšlenka je de facto jednoduchá, okamžitě použitelná, jde o předmět, který ve hře chybí a bylo by fajn ho mít, prostě nápad supr, ale prokousat se tou výrobou, výpočty a představit si plnocenné použitá ve hře se všemi těmi hody, opravami, myslím, že recept by zůstal zašit v alchymistově batohu a nikdy to nevyrobil… Jednoduchost především. A jednoduchost do rubriky patří. Raději použiju něco, kde je jednoduše napsaný velmi dobrý nápad, než počítat, co vlastně kdy a jak a za kolik a náhoda k tomu, ne, děkuji.
Jsem ve stavu, kdy se snažím u kouzel minimalizovat i takové věci jako hody proti pastem, protože to vše je zátěž na PJe na úkor příběhu, atmosféry, dramatičnosti, spádu bitvy. Výpočty tohoto charakteru spolehlivě vezmou slušný herní čas, dky se ostatní nudí, než se zjistí, jaký to vlastně má účinek a atmosféra je v háji...
Poměr síla/cena je natolik nevýhodný, že další výpočty prostě nejsou třeba, ošetření takto vysokou cenou prostě stačí.
Nu a nemyslím si, že by si to hráči hlídali (prošlo mi rukama docela dost hráčů a výpočtový maniak z nich nebyl nikdo, možná snad jen Andokajn k tomu měl jistou míru ochoty), vždycky to skončí na bedrech PJe a ten to prostě nějak stanoví od oka, max za pomoci náhody k%, protože kdyby to měl dělat poctivě, hráči mu zatím usnou.
Jsem ráda, že bylo vyslyšeno mé hlavní výhradě v použitelnosti a byla doplněna tabulka, jaká je postupnost rušení efektů. Děkuji za to, toto osobně potřebuju, abych zařadila do hry a nedocházelo ke sporným situacím, co se ruší a co nikoli. Tato posloupnost je nastavena myslím velmi vhodně i s příkladem použití.


 Uživatel úrovně 5

uznávám že v prvním odstavci chybí jasně zapsaný efekt, co to vlastně dělá.

Dál nevím kde je zmatečnost. Asi bys chtěl prohodit použití za výrobu. Inu ano, ne všichni ten lektvar budou vyrábět. Mnozí jej budou kupovat a tak je popis výroby pro ně nepodstatný.
Pro mě ale to má být předmět "s duší" Něco co nekupuju a nepoužívám podobně jako další variantu na červený kříž... obyčejnou položku kterou si koupím a mám někde v batohu pro případné použití. Chtěl jsem pěkně od začátku ukázat jak je získání lektvaru obtížné, stejně tak jeho přechování. Navíc to podle mě dá i lepší pochopení toho co ta tinktura je a jak funguje.
Stejně tak ta byrokracie - opět nechci aby to byl předmět, který sice draze koupím, ale pak si ho uložím ledabyle vedle ostatní věci a až to vytáhnu tak se podívám na jedno číslo (doba od koupení) a použiju asi podobně jako "útočím s úč 15+2" O tomto předmětu a jeho použití se má přemýšlet. Pokud si ho nějaká parta koupí jen jako "co kdyby" dem přece na kouzelníka a ani ještě nevíme kde se schovává, tak ať si počítají. pořád to pro ně může být lehčí činnost, než přemýšlení jak ho najít, jak použít lektvar v nejvhodnější chvíli.

Z vašich reakcí jsem pochopil, že byste z toho raději udělali PJPéčko:
- Magicky podsycená tinktura:
- -1 mág se získá při destilaci z množství 20 mg
- síla tinktury se ztrácí rychlostí -1 mág za den a zmenšuje se na -1 mág za týden v postříbřené zapečetěné lahvičce

Pořadí jak odsává tinktura magii při styku s okolím:
1) Kouzla a to od nejméně magických k nejmagičtějším - Kouzla jsou volná magenergie jen zformovaná do nějakého účinku a proto reaguje nejrychleji. A silná kouzla mají pevnější strukturu, tedy se "rozpouštějí" pomaleji
2) Aktivní magenergie uživatele / předmětu - jedná se o lehce vázanou magenergii uživatele, ale není s ním pevně svázaná
3) Magické předměty - magenergie je zde vázaná do předmětu, ale je zde volně a má tendenci unikat (i samovolně. Viz délka trvanlivosti magických předmětu v PPP)
4) Magická podstata bytostí - je zde přirozenou součásti provázanou do živého organizmu, případně přirozeně magické prvky.


Ale DrD je o počítání a vždycky bylo. Pravidla si herně zjednodušujeme a upravujeme, ale každý jinak. Psal jsem to více v pravidlovém stylu, než zjednodušeném herním.

A Nathako OHyZDu jsem získal právě za komplikované dílo, které potřebuje jiný herní přístup než "zjednodušme si to" ale "udělejme to jinak než násilím"


 Uživatel úrovně 8

Souhlasím s Plžem, nápad je zajímavý, použitelnost slušná, dovedu si to představit ve hře. Ale to zpracování je fakt špatné.

Spíš než byrokratické počítání, s kterým bych si už nějak poradil (rozuměj "zrušil bych ho" a řešil to podobně jako Plž), mi vadí struktura textu. Červený autor, který má v zásobě několik spičkových děl a dokonce OHyZDu, by snad už měl po tolika letech vědět, jak se píše příspěvek; na úvod jasně a stručně shrnout myšlenku díla, vysvětlit, o co přesně jde, a teprve potom se věnovat popisu pravidel a mechanik. Tohle je strašně zmatené a pořadí jednotlivých informací vůbec neodpovídá tomu, jak bychom se je měli postupně dozvídat.

Být to celé podstatně zjednodušené a přehledně napsané, tak je to hodně kvalitní příspěvek, takhle bych to viděl na podprůměrné hodnocení za dobrý nápad, ale špatné převedení myšlenky na text.


 Uživatel úrovně 4

Nápad se mi líbí je smysluplný a využitelný.

Ale samotná pravidla a jejich převedení do textu už jsou na tom hůře.

Hned rozdělení první kapitoly se mi moc nelíbí protože zmínka o aparatuře je ne ním a tak celý výpočet je vlastně možné odvodit až z příkladu.
Skladování a zase stejná chyba poslední odstaveček výpočtu už vlastně patří ke skladování.

Co je pro mě dále zklamáním a co jsem psal už v moudré sově jsou byrokratické výpočty procent pokud bych chtěl někdy MPT použít. Koupím ji od alchymisty vezmu nejlepší obal co mohu, potom jsem dva dny ve městě týden na cestě a další dva dny město než se voda dostane do akce. A teď musím počítat a počítat abych se dobral kolik vlastně na konci mám. Navíc je to další pravidlo, které zase nesouvisí s ničím jiným tedy další pist papíru který jako PJ budu muset mít.

Nemám rád zbytečnou byrokracii a tak bych osobně z MPT udělal drahou věc s jednoduchou výrobou něco na způsob cena 20magu za -1 mág s trvanlivostí např. cca +1 za týden a více pravidla neřešil.

Závěrem:
- nápad dobrý a zajímavý
- zpracování se stejnými pravidly by mohlo být mnohem lepší
- a dle mého názoru je to zbytečně složité

Plž